14. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

12. 1. 2021
objavljeni podaci: 12. 1. 2021

Glasanje

Prihvaćen

Glasanje o Prijedlogu da se objedini rasprava i izjašnjavanje o tačkama 9. i 10. dnevnog reda - 9. Izvještaji Ureda za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji institucija BiH za 2019.; 10. Godišnji revizorski izvještaj o glavnim nalazima i preporukama za 2019. - Prvi krug