14. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

12. 1. 2021
objavljeni podaci: 12. 1. 2021

Glasanje

Prihvaćen

Glasanje o Izvještaju o stanju radijacijske i nuklearne sigurnosti za 2019., podnosilac: Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost za 2019, br.: 01,02-50-18-19-1991/20 od 13.10.2020. - Prvi krug