14. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

12. 1. 2021
objavljeni podaci: 12. 1. 2021

Glasanje

Odbijen

Glasanje o prijedlogu delegata Denisa Bećirovića za novu tačku dnevnog reda - Rasprava o dnevnom redu - Prvi krug