2. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

18. 12. 2019
objavljeni podaci: 18. 12. 2019

Glasanje

Prihvaćen

Imenovanje tri člana iz Predstavničkog doma u Zajedničku komisiju oba doma za postizanje identičnog teksta Zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH (predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-2015/17 od 9. 8. 2017. i 26. 9. 2017) Prijedlogu da se u zajedničku komisiju imenuju poslanici: Šemsudin Dedić, Nenad Stevandić i Predrag Kožul - Prvi krug