2. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

18. 12. 2019
objavljeni podaci: 18. 12. 2019

Glasanje

Prihvaćen

Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu zaključka poslanika Šemsudina Dedića povodom rasprave o Informaciji Vijeća ministara BiH o kontroli i upravljanju prilivom masovnog broja migranata i izbjeglica u Bosnu i Hercegovinu sa osvrtom na aktuelnu sigurnosnu i humanitarnu situaciju na području Unsko-sanskog kantona, broj: 01-50-1-1123/19 od 28. 6. 2019 Prijedlogu zaključka poslanika Šemsudina Dedića - Drugi krug