2. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

18. 12. 2019
objavljeni podaci: 18. 12. 2019

Glasanje

Prihvaćen

Izvještaj o finansijskoj reviziji izvršenja Budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01-16-9-1901/19 od 31. 10. 2019 - Prvi krug