2. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

18. 12. 2019
objavljeni podaci: 18. 12. 2019

Glasanje

Prihvaćen

Prijedlog zakona o osiguranju depozita u bankama BiH („P.Z.E.I“), predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-1027/18 od 18. 5. 2018. (drugo čitanje) - Prvi krug