2. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

18. 12. 2019
objavljeni podaci: 18. 12. 2019

Glasanje

Prihvaćen

Prijedlogu da se objedini rasprava o tačkama dnevnog reda od 22. - 49. - Prvi krug