Nastavak 2. hitne sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

26. 6. 2019
objavljeni podaci: 26. 6. 2019

Glasanje

Prihvaćen

Informacija Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o kontroli i upravljanju prilivom masovnog broja migranata i izbjeglica u Bosnu i Hercegovinu s osvrtom na aktuelnu sigurnosnu i humanitarnu situaciju na području Unsko- sanskog kantona Prijedlogu Zaključaka poslanika Jasmina Emrića - Ponovljen (Prvi krug)