2. hitna sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

14. 6. 2019
objavljeni podaci: 14. 6. 2019

Glasanje

Odbijen

Rasprava o dnevnom redu Prijedlog poslanika Nikole Lovrinovięa da se sa dnevnog reda 2. hitne sjednice Predstavniěkog doma skine taěka 1: Aktuelna situacija u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine s akcentom na obaveze iz preporuka Evropske komisije - Prvi krug