Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine


Usvojen

Zakon

Usvojen
Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine