saglasnosti o Prijedlogu amandmana poslanika Šerifa Špage na Prijedlog zakona o slobodi pristupa informacijama na nivou institucija Bosne i Hercegovine, P.Z.E.I


Usvojen

Zakon

Usvojen
saglasnosti o Prijedlogu amandmana poslanika Šerifa Špage na Prijedlog zakona o slobodi pristupa informacijama na nivou institucija Bosne i Hercegovine, P.Z.E.I