Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH


Odbijen

Zakon

Odbijen
Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH