Nastavak procedure u vezi s Prijedlogom zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine, br. 01-02-1-1393/21 od 7. 7. 2021, u skladu s čl. 85, 86. i 133. Poslovnika, predlagači: poslanici Predrag Kojović, Denis Zvizdić, Nermin Nikšić, Jasmin Emrić, Damir Arnaut, Saša Magazinović, Aida Baručija, Nada Mladina, Zukan Helez i Mirjana Marinković-Lepić


U proceduri

Zakon

U proceduri
Nastavak procedure u vezi s Prijedlogom zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine, br. 01-02-1-1393/21 od 7. 7. 2021, u skladu s čl. 85, 86. i 133. Poslovnika, predlagači: poslanici Predrag Kojović, Denis Zvizdić, Nermin Nikšić, Jasmin Emrić, Damir Arnaut, Saša Magazinović, Aida Baručija, Nada Mladina, Zukan Helez i Mirjana Marinković-Lepić