Zahtjev poslanika: Nikole Lovrinovića, Borjane Krišto, Predraga Kožula, Darijane Filipović i Mije POSTUPAK Matanovića za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu s članom 133. Poslovnika


U proceduri

Zakon

U proceduri
Zahtjev poslanika: Nikole Lovrinovića, Borjane Krišto, Predraga Kožula, Darijane Filipović i Mije POSTUPAK Matanovića za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu s članom 133. Poslovnika