Glasanja

Za
Protiv
Suzdržan
Nema
15. 6. 2022, 23. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Dom naroda)
Glasao ZA

Davanju saglasnosti za ratifikaciju sporazuma i Ugovora iz tačaka od 27. do 32. dnevnog reda, uključujući i tačku 32. dnevnog reda - Prvi krug

Prihvaćen
Glasao ZA

Prijedlogu za objedinjavanje rasprave i glasanja o tačkama od 27. do 32. dnevnog reda, uključujući i tačku 32. dnevnog reda - Prvi krug

Prihvaćen
Glasao ZA

Izvještaju o radu Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj za 2021. godinu - Izvještaji o radu stalnih zajedničkih komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH za 2021. godinu: 26.5. Izvještaj o radu Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj, broj: 01,02-50-14-245/22 od 6. 6. 2022. - Prvi krug

Prihvaćen
Glasao KVORUM

Izvještaju o radu Zajedničke komisije za administrativne poslove za 2021. godinu - Izvještaji o radu stalnih zajedničkih komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH za 2021. godinu: 26.4. Izvještaj o radu Zajedničke komisije za administrativne poslove, broj: 01,02-50-14-245/22 od 10. 3. 2022; - Prvi krug

Prihvaćen
Glasao ZA

Izvještaju o radu Zajedničke komisije za ljudska prava za 2021. godinu - Izvještaji o radu stalnih zajedničkih komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH za 2021. godinu: 26.3. Izvještaj o radu Zajedničke komisije za ljudska prava, broj: 03/6-50-14- 12-17/22, veza: 01,02-50-14-245/22 od 8. 3. 2022, - Prvi krug

Prihvaćen
Glasao ZA

Izvještaju o radu Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH za 2021. godinu - Izvještaji o radu stalnih zajedničkih komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH za 2021. godinu: 26.2. Izvještaj o radu Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH, broj: 01,02-50-14-245/22 od 7. 3. 2022, - Prvi krug

Prihvaćen
Glasao KVORUM

Izvještaju o radu Zajedničke komisije za evropske integracije za 2021. godinu - Izvještaji o radu stalnih zajedničkih komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH za 2021. godinu: 26.1. Izvještaj o radu Zajedničke komisije za evropske integracije, broj: 01,02- 50-14-245/22 od 11. 2. 2022, - Prvi krug

Prihvaćen
Glasao ZA

Izvještaju o radu Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda za 2021. godinu - Izvještaji o radu stalnih komisija Doma naroda Parlamenttarne skupštine BiH za 2021. godinu 25.3. Izvještaj o radu Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda, broj: 02-50-8-54-1/22 od 22. 2. 2022; - Prvi krug

Prihvaćen
Glasao KVORUM

Izvještaju o radu Komisije za finansije i budžet Doma naroda za 2021. godinu - Izvještaji o radu stalnih komisija Doma naroda Parlamenttarne skupštine BiH za 2021. godinu 25.2. Izvještaj o radu Komisije za finansije i budžet Doma naroda, broj: 02/3- 50-6-815/22 od 24.5.2022; - Prvi krug

Prihvaćen
Glasao KVORUM

Izvještaju o radu Ustavnopravne komisije Doma naroda za 2021. godinu - Izvještaji o radu stalnih komisija Doma naroda Parlamenttarne skupštine BiH za 2021. godinu 25.1. Izvještaj o radu Ustavnopravne komisije Doma naroda, broj: 02-50-8-54- 2/22 od 7.3.2022; - Prvi krug

Prihvaćen

Najčešće glasaju jednako

Bez rezultata.

Najrjeđe glasaju jednako

Bez rezultata.

Neslaganje s klubom

Munib Jusufović
35.5392156862745%
36 %
25.0980392156863%
25 %
78.1862745098039%
Mladen Bosić
78 %