9. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

10. 6. 2020
objavljeni podaci: 10. 6. 2020

Stenogram

Dame i gospodo narodni poslanici, cijenjeni gosti, otvaram 9. sjednicu Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, koja počinje uobičajeno himnom. Nema prijavljenih izostanaka, trebalo bi da su prisutni svi narodni poslanici. To samo po sebi znači da imamo kvorum i da možemo ne samo raditi, nego i odlučivati. Kao što ste dobili u pozivu za sjednicu, u skladu sa članom 167. Poslovnika na početku sjednice prije rasprave o dnevnom redu poslanicima će biti omogućeno postavljanje poslaničkih pitanja u usmenoj formi. U skladu sa članom 168. Poslovnika najave za postavljanje poslaničkih pitanja u usmenoj formi dostavili su sljedeći poslanici: Saša Magazinović predsjedavajućem Savjeta ministara, Mirko Šarović predsjedavajućem Savjeta ministara, Nikola Lovrinović ministru pravde BiH, Mirjana Marinković-Lepić predsjedavajućem Savjeta ministara BiH, Damir Arnaut ministarki inostranih poslova BiH, Jasmin Emrić predsjedavajućem Savjeta ministara BiH, Safet Softić ministru spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Branislav Borenović predsjedavajućem Savjeta ministara BiH. Ove najave su u skladu sa članom 168. Poslovnika dostavljene predsjedavajućem Savjeta ministara i onom članu Savjeta ministara na koga se pitanje odnosi. Želim da podsjetim da je obezbijeđen i direktan TV prenos ovog dijela sjednice u skladu sa našim Poslovnikom. Možemo početi sa radom. Riječ ima Saša Magazinović.
Zahvaljujem predsjedavajući. Pozdravljam Vas, Vaše zamjenike, kolegice i kolege zastupnike i zastupnice, članove Vijeća ministara i ostale prisutne. Moje pitanje, kako sam i najavio, odnosi se na posljednja dešavanja na području graničnog prelaza kod planine Plješevice i nekadašnjeg aerodroma Željava gdje se dešava po procjeni mnogih sa tog lokaliteta nelegalna sječa šume na teritoriji BiH od strane preduzeća Hrvatske šume. Po zvaničnim podacima Geodetske uprave dostupnim na web stranici možete vidjeti da procjena o tome da se te predmetne radnje dešavaju na teritoriji BiH, negdje oko 500 metara unutar naše teritorije nisu nešto što se može posmatrati kao glasine. Stoga je moje pitanje – koje smo aktivnosti poduzeli po tom pitanju, odnosno šta je Vijeće ministara učinilo? Vidjeli smo da je ministrica Turković poslala jedno blago pismo, samo što se još nije izvinila što pita šta se dešava, jeste li Vi konkretno zvali Vašeg kolegu premijera Plenkovića? Je li Vas kontaktirao iko iz Predsjedništva po ovom pitanju i da li ste Vi kontaktirali Predsjedništvo? Šta je, šta o ovome ima reći Granična policija s obzirom da poslanicima nije odgovoreno na pitanje na koji način i sa kojim kapacitetima pokrivaju ovo područje i šta su poduzeli po ovom pitanju, a informacija od onih koji se malo manje pitaju u Graničnoj policiji od ovih koji neće da odgovore je da je prije 20 godina naša Granična policija bila na prvom izlazu na pisti aerodroma Željava, mi sad nemamo pristup ni četvrtom izlazu. Prepuštali smo izlaz po izlaz, to se pomjeralo, a mi znamo da nemamo, je li, definisanu granicu sa Republikom Hrvatskom tako da vrlo je značajno i da se Granična policija uključi i ne znam zbog čega to odbijaju učiniti. Inače, a to ću reći u komentaru, pošto evo već je isteklo moje vrijeme, izgleda da je strategija naše vanjske politike posebno prema susjedima – pravi se mrtav i čekaj da prođe. Meni se to ne dopada i zato aktueliziram ovo pitanje i želim od Vas konkretan odgovor.
Hvala. Predsjedavajući Savjeta ministara, izvolite.
Zoran Tegeltija
Poštovani članovi Kolegija, gospodo poslanici, gosti. Dozvolite mi da pokušam dati odgovor na ovo pitanje iako sam ... ovome pitanju bio je dosta podpitanja za koje je vjerovatno teško u ovom trenutku dati odgovor, pogotovo na pitanje oko toga kako se ponašaju pojedine institucije u Bosni i Hercegovini vezano za ovo pitanje. Podsjetiću vas da sam na prošloj sjednici Savjeta ministara imao vrlo slično pitanje ili bolje da kažem identično vezano za ovo. Tada sam vas informisao šta smo u tom trenutku uradili. U međuvremenu je Savjet ministara razmatrao tu informaciju na sjednici Savjeta. Zadužili smo ministricu inostranih poslova da preduzme aktivnosti prema Ministarstvu inostranih poslova Hrvatske za razrješenje ovoga pitanja. Razgovori između ministrice Turković i njenog kolege iz Hrvatske su pokazali jasan je stav da niko ne želi spor po tom pitanju i da nekoliko, ne znam, stotina kvadratnih metara tog područja ni u jednom slučaju neće otvoriti pitanje naših dobrosusjedskih odnosa sa Republikom Hrvatskom. Ja ću vas podsjetiti da krajem ovog mjeseca ćemo imati 21 godinu otkada smo potpisali Ugovor o granici sa Republikom Hrvatskom. Sastavni dio tog Ugovora jeste 86 topografskih karti koji prikazuju tu granicu. Odstupanja, moguća odstupanja od tih topografskih karata je, kažu geodeti, je do 20, 25 metara. Poslije potpisivanja topografskih karata, nakon ratifikacije Ugovora o granici izlaze stručna tijela koja tačno obilježavaju granicu. Nekoliko spornih pitanja vezano o granici BiH, od krajnjeg juga dole, pa do gore sjeveroistoka, na području Kostajnice, taj ugovor nikada nije ratifikovan ni u ovom Parlamentu, ni Parlamentu Hrvatske, tako da stručna tijela BiH i Hrvatske nisu mogla da izađu na teren i da obilježe, precizno obilježe tu granicu. Istina, zahvaljujući tim kartama topografskim postoje određena obilježja gdje se nalazi koja teritorija. Spor oko tih karata vodi se na osnovu karata koje imaju šume, jedne i druge. Ono što je sasvim sigurno, Granična policija, ... i poslanik Magazinović kaže – nezvanično govore, pokazuju da nije, da se Hrvatska ponaša u skladu sa onim obilježjima koje oni imaju na terenu. Moj lični stav je bio da se ne može ništa na silu tamo raditi i da se mora spriječiti ukoliko zaista prelaze tu demarkacionu liniju. Dogovor je da će Komisija za granicu koja i dalje postoji između Hrvatske i BiH izaći na teren i pokušati razriješiti to pitanje na osnovu tih topografskih karata koje i dalje neće garantovati apsolutnu tačnost tih karata dok se ugovori ne ratifikuju i ne izađu stručna tijela na granicu. Ja se nadam da ovo pitanje ne bi smjelo da optereti odnose između BiH i Hrvatske. Hvala lijepo.
Hvala gospodinu Tegeltiji. Komentar, gospodin Magazinović.
Ja mislim suprotno od Vas, ja mislim da ova i ovakva pitanja moraju opteretiti odnose jer svako naše popuštanje rezultira novom situacijom. Ne slažem se da nekoliko stotina metara kvadratnih neće naručiti odnose i da ih ne treba narušiti, jer svako naše popuštanje ide, vodi ka tome da se pojavi novi slučaj. Hoće li narušiti naše odnose što koriste Buško jezero, a ne plaćaju? Izgleda i to nema veze. Što hoće da nam istovare nuklearni otpad na granicu, i to isto tako nema veze, čuvamo odnose. Nema granice, pa znači oni mogu kod nas. Možemo li mi zauzeti Trgovsku goru i reći – ne može se ovdje ništa graditi, ovo je teritorija BiH? Ja zaista želim da mi pokažemo malo više kičme nego što je imamo, posebno kad je vanjska politika u pitanju. Sad nemamo vremena, ali naša vanjska politika je postala smiješna. Stoji nam donacija, a mi smo krivi, stoji nam donacija na aerodromu zato što vi unutar institucija ne možete da se dogovorite kome će ići ta donacija. Nije nam tu kriv niko drugi. Prije par dana se brukamo, dočekujemo avion koji nije nama namijenjen. Nema odgovora kome su namjenjene, kome smo sve tražili donaciju i ko se sve odazvao, zato što bi bila bruka da vidimo ko nas je sve izignorisao. Pa nije ni čudo što se onda stiče utisak da je naš najveći međunarodni partner dječiji vrtić iz Kine čiju pomoć ministrica dočekuje.
Vrijeme.
Ljudi, hajte molim vas, trznite se. Pokažite da imate kičmu, koordinirajte, razgovarajte. Nemoj da se brukamo, a ovo je stvarno brukanje, sa ovom državom radi ko šta hoće. Znači, njima je dozvoljeno zato što nema granice da uđu kod nas, a mi da ne bi narušili odnose nećemo biti baš grubi, nego ćemo se, je li, izvinuti što smo pitali šta se dešava.
Vrijeme gospodine Magazinoviću. Molim narodne poslanike, ali i članove Savjeta ministara da se drže vremena. Evo, prvo pitanje, prvi odgovor, svi su i postavljali duže pitanje i odgovarali duže i komentarisali duže. Dakle, dva minuta za pitanje, dva minuta za odgovor, jedan minut za komentar. Riječ ima gospodin Mirko Šarović.
... izbor direktora Regulatorne agencije za komunikacije, predsjedavajućem ili nekom od ministara i volio bih da odgovor bude kratak. Nastojaću da i ja to uklopim u ovih dva minuta. Pitanje je – da li je tačno da je Savjet RAK-a o izboru direktora ove Agencije odlučivao na telefonskoj sjednici 24. aprila ove godine i da ta odluka, obzirom da Savjet donosi odluku, nikada nije dostavljena u Savjet ministara BiH, osim obavijesti, ali da odluku nisu dobili ni ostali učesnici kako bi ostvarili svoja radno-pravna prava? Takođe Vas pitam – da li je tačno da je Savjetu RAK-a koji je donio odluku o izboru direktora Draška Milinovića na ovu poziciju istekao mandat 23.12.2017. godine i da Savjet ministara nikada nije produžio bilo kakav status, status vršioca dužnosti ili neki drugi, tako da se postavlja pitanje, odnosno problematizuje njihova mogućnost da donesu kvalitetnu odluku? Takođe, u okviru ovog pitanja je i podpitanje – da li je za vrijeme dok je izabrani kandidat Draško Milinović bio direktor jednog od javnih servisa u Bosni i Hercegovini toj kući i njemu izrečeno 19 izvršnih mjera kazni prema ovoj kući i njemu lično u ukupnom iznosu od 246.000 KM? I da li je tačno da je kazna od 29.08.2017. godine izrečena i odgovornom licu Drašku Milinoviću u iznosu od 15.000 KM zbog neprovođenja odluka i mjera RAK-a i kršenja zakona i pravila čime je isti potvrdio opredjeljenost da se zakoni i propisi ne moraju poštovati u ovoj zemlji? Naravno – da li je tačno da je broj kazni, iznos izrečen ovoj medijskoj kući, ovom odgovornom licu u periodu od 2016. godine, pa do današnjeg dana za kršenje pravila i prinicipa Zakona o telekomunikacijama i Kodeksa veći od svih izrečenih kazni svim medijskim kućama u BiH zajedno?
Hvala. Predsjedavajući Tegeltija.
Zoran Tegeltija
Hvala lijepo. Ja sam ovo razumio kao dva pitanja. Jedno pitanje je mandata RAK-a, a drugo pitanje procedure izbora direktora RAK-a, a možda ovo drugo pod a) pitanje kako je se RAK odnosio prema Javnom servisu Radio-televizije Republike Srpske. Sastav, način izbora i mandat RAK- a definisan je Zakonom o komunikacijama. Tamo je jasno definisano da RAK, Savjet RAK-a ima sedam članova i da ga imenuje Parlamentarna skupština, oba doma Parlamentarne skupštine BiH. Proceduru izbora Savjeta RAK-a provodi ad hoc komisija Parlamentarne skupštine BiH. Po informacijama koje sam ja uspio od jučer prikupiti, mandat, ljudi koji su u mandatu Savjeta RAK-a, su izabrani na jednoj od sjednica Parlamenta ovoga 2013. godine. S obzirom da je mandat četri godine, sa mogućnošću da još jedan mandat obnove, očigledno je da je taj mandat njima istekao. Takođe, u našoj dokumentaciji vidjeli smo da je Savjet ministara 2018. godine razgovarao o formiranju ad hoc grupe za izbor novog Savjeta RAK-a. To nije ništa u međuvremenu završeno. Zajednički kolegij oba doma Parlamentarne skupštine obavijestio je Savjet ministara da su formirali svoje članove za ad hoc grupu za izbor Savjeta RAK-a i tražili od Savjeta ministara da se imenuju tri člana koji predstavljaju nevladin sektor za tu ad hoc grupu što je Savjet ministara i uradio. To je ono što se tiče o mandatu. Što se tiče da li je Savjet RAK-a donio svoje odluke ili nije, mi smo nakon provedene procedure koja je bila jako izražena u medijima, dobili kompletan materijal od Savjeta RAK-a koji se sastoji sigurno od nekih 50,60 stranica, sa svim biografijama kandidata, pitanjima šta su im postavljali na intervjuu i tome slično, i sa njihovim prijedlogom da se imenuje za direktora RAK-a gospodin Draško Milinović. Tamo nisu nas obavijestili da li su ostali članovi dobili to ili nisu, ali su nas obavijestili da su proveli proceduru i ja nisam iz toga mogao vidjeti da li je to bila telefonska sjednica ili kakva druga, ali s obzirom u koje su vrijeme donosili, moguće da je i to tako bilo. Što se tiče zahtjeva za radno-pravni status drugih kandidata, sadašnji direktor RAK-a kojem je istekao mandat se obratio Savjetu ministara sa zahtjevom da mu se dodjeli status v.d. direktora RAK-a što mi u tom trenutku nismo uradili i smatramo da ne trebamo uraditi u trenutku kada je završena kompletna konkursna procedura. O radu Savjeta RAK-a ... Radio- televizije Republike Srpske mislim da nije primjereno da ja ovdje komentarišem. Hvala lijepo.
Hvala. Gospodin Šarović, komentar.
Hvala. Naravno da sam nezadovoljan odgovorom, tražit ću da se on precizno dostavi u pismenom obliku kako predviđa procedura, a ovaj minut ću da iskoristim da još jedno postavim pitanje predsjedavajućem Savjeta ministara – da li je upoznat sa navodnom sms porukom koju je proslijedio jedan član Savjeta jednom od kandidata i čiji sadržaj je predmet istražnih radnji nadležnih organa i koja glasi – stid me je zbog ovog ma koliko racionalni bili razlozi za ovakvu odluku. Ustuknuo sam pred ucjenama kad su startovana djeca, nisam izdržao. Nemam obraza u oči da pogledam i neću dolaziti u Sarajevo, nemam snage da se sretnem. Evo toliko, hvala.
Hvala. Riječ ima gospodin Nikola Lovrinović.
Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Poštovane kolegice i kolege, gosti, sve pozdravljam. Dakle, moje pitanje ide ministru pravde, jer nije bilo moguće nekome drugome u ovom obliku. Glasi – ima li elemenata ometanja istražnoga postupka u aferi respiratori u izjavama gospodina Šefika Džaferovića i Bakira Izetbegovića i hoće mi Ministarstvo pravde BiH na temelju članka 241. Kaznenog zakona BiH, a odnosi se na ometanje rada pravosuđa, tražiti od Tužiteljstva BiH pokretanje postupka odgovornosti člana Predsjedništva BiH, Šefika Džaferovića, i člana Kolegija Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, Bakira Izetbegovića, za neviđeni pritisak na pravosudne institucije, prije svega Tužiteljstvo BiH, i za neprimjeren jezik mržnje na nacionalnoj osnovi iskazan nakon uhićenja osumljičenih u navedenoj aferi? Smatram da su ovi postupci klasični primjer ometanja rada pravosuđa propisanog člankom 241. Kaznenog zakona BiH. Djelovanje navedenih visokopozicioniranih dužnosnika pokrenulo je val prijetnji glavnoj tužiteljici Tužiteljstva BiH i njezinoj obitelji što se može vidjeti iz javnog nastupa glavne tužiteljice Gordane Tadić, a nakon čega je i ministar sigurnosti Fahrudin Radončić podnio ostavku. Sve ovo temeljim na izjavama navedenih, od čega dio i prilažem u privitku, pošto nema dovoljno vremena, dakle, samo jedan dio ću pročitati, bez navođenja, a ima ovdje i gdje su zadokumentirane te izjave. Kaže gospodin Džaferović 29.05. – ono što nedostaje u ovom trenutku su činjenice, javnost nema činjenica, nisu sve prezentirane, u čemu je, s čim i kako sudjelovao Fadil Novalić. To se javnosti odmah mora saopštiti. Tužiteljstvo i SIPA moraju da izađu sa konkretnim činjenicama i podacima, dakle govorim da je istražni postupak u tjeku. Zatim, Bakir Izetbegović – ali ja sam se stavio na stranu Novalića jer ga jako dobro znam. On je samo jednu grešku napravio, kao primjer nije morao znati ništa posebno i respiratorima, trebao je da pita stručne ljude što je ovo pod tom šifrom. Prvi put nabavljamo kineske respiratore, što se krije pod tom šifrom? Ovo je udar na Novalićevu strukturu vlasti, na Novalića, strukturu vlasti, bošnjačku komponentu na vlasti, Tužiteljstvo stoji iz svega. Ako se ovo i dalje nastavi, onda ćemo moći govoriti o montiranom procesu. I izjava opet od gospodina Izetbegovića – siguran sam da nikakvih dokaza nema, da ih neće ni biti i da se radi o nastavku udara na bošnjačke prvake koje je počelo imenovanjem Gordane Tadić na poziciju glavne tužiteljice Tužiteljstva BiH i podizanjem niza optužnica protiv generala Armije BiH itd. Evo, da ne oduzimam više vrijeme, dakle, ja sam to zadokumentirao i molim, dakle, ministra da mi na ovo odgovori. Hvala ljepo.
Ministar Grubeša, odgovor.
Josip Grubeša
Poštovani predsjedavajući, uvažene zastupnice i zastupnici, kolege iz Vijeća ministara, dame i gospodo. Prije odgovora samo ću citirati dva člana Zakona o kaznenom postupku BiH koji kaže da tužitelj mora poduzeti aktivnosti bez obzira na njegov stav na njegov stav o tome da li je ili nije potrebno kazneno gonjenje, to je članak 17. I članak 35. stavak (1) kaže da je osnovno pravo i osnovna dužnost tužitelja otkrivanje i gonjenje učinitelja kaznenih djela. Odnosno, tužitelj je dužan da odmah po saznanju da postoje osnovi sumnje da je počinjeno kazneno djelo poduzme potrebne mjere u cilju njegovog otkrivanja i provođenja istrage, pronalaženja osumljičenog, rukovođenja i nadzora nad istragom, kao i radi upravljanja aktivnostima ovlaštenih službenih osoba vezanih za pronalaženje osumljičenog i prikupljanje izjava i dokaza. Citiran Zakon o kaznenom postupku BiH, članak 35., stavak (2). Znači, da bi se ostvarili preduvjeti za pokretanje i provođenje kaznenog postupka potrebno je raspolagati saznanjima i dokazima o postojanju kaznenog djela i njegovog počinitelja. Izvori i saznanja o postojanju osnova sumnja o izvršenom kaznenom djelu mogu biit svi oni izvori i saznanja koja predviđa zakon i koja su povezana sa konkretnim kaznenim djelom. Sukladno s navedenim, u konkretnom slučaju tužitelj je već bio dužan da nastupi kao državno tijelo zadužen za otkrivanje i gonjenje učinitelja kaznenog djela, jer je ostvaren preduvjet za pokretanje i provođenje kaznenog postupka. Pošto je iz više izvora raspolagao saznanjima i dokazima o postojanju kaznenog djela i njegovog počinitelja. Dakle, Tužiteljstvo ima saznanja o postojanju i kaznenog djela i počinitelja i dužno je po službenoj dužnosti postupiti, pa time posebna prijava od strane ovog Ministarstva ili bilo kojeg drugog tijela je nepotrebna. Ministarstvo pravde je dostavilo upit Tužiteljstvu da li je i ako jeste koje je radnje poduzelo po saznanju o izvršenju predmetnog kaznenog djela, ali zbog kratkoće vremena nismo dobili traženu informaciju. Hvala.
Hvala. Gospodin Lovrinović, komentar.
Zahvaljujem. Dakle, ja očekujem da dobijem ovo u pisanoj formi, relativno sam zadovoljan odgovorom. Nadam se da će uslijediti odgovor na poziv Ministarstva iz Tužiteljstva, a da je tomu tako kako je otprilike jednim dijelom u odgovoru i rečeno može se vidjeti iz izjave gospođe Gordane Tadić od 29.05. koja kaže – to je izravan pritisak na rad Tužiteljstva i ugrožavanje moje sigurnosti i sigurnosti moje obietlji koja je već bila ugrožena. Moja sigurnost je dodatno pogoršana, a moram reći da imam i u užoj porodici i višenacionalne članove. To je sramota koja se nanosi cijeloj mojoj obitelji. To je jedna vrsta klevete, to je prijetnja i pritisak i želja da netko drugi dođe na moje mjesto glavnog tužitelja. Ne znam ko bi gospodinu Bakiru Izetbegoviću više odgovorao. Dakle, naravno da ću ja sačekati i ovaj odgovor, ali možda i neću pa ću ovo u sličnom ili istom obliku zatražiti i od glavne tužiteljice, jer je očito, dakle, da postoje elementi za ono o čemu je nešto govorio i ministar. Hvala ljepo.
Hvala. Riječ ima narodna poslanica, gospođa Mirjana Marinković-Lepić. Izvolite.
Prije nego što postavim poslaničko pitanje, molila bih samo rukovodstvo da nam kaže da li smo obavezni nositi maske prema trenutno važećim mjerama ili nismo, pošto vidim da veliki broj ljudi ne nosi, pa da znamo. Ne morate sad, možete, evo, izvršiti uvid eventualno u mjere pa. A kad je poslaničko pitanje na redu, moje pitanje gospodinu predsjedavajućem, Tegeltiji se odnosi na odluku o obezbjeđenju sredstava za raspisivanje lokalnih izbora. Naime, predsjedavajući Vijeća ministara je 21. maja 2020. godine izjavio, citiram – da izbori mogu biti raspisani i sredstva obezbijeđena, da opravdanja za neodržavanje izbora za one koji ne žele izbore nema i onaj ko bude glasao protiv odluke Vijeća o finansiranju izbora biće jasan pokazatelj ko je za, a ko je protiv održavanja izbora. Takođe, polovinom maja predsjedavajući Vijeća ministara je iznosio obećanja da Vijeće ministara ima mogućnost da donese potrebnu odluku da se osiguraju sredstva za provođenje izbora, apelujući istovremeno na CIK da nastavi sve izborne radnje koje su neophodne za provođenje lokalnih izbora, a da problem finansiranja ostavi Vijeću ministara. Dakle, moje konkretno pitanje je – da li je odluka o obezbjeđenju sredstava za lokalne izbore stavljena ikada na dnevni red, ako nije zašto i da li će biti stavljena i kad?
Hvala. Predsjedavajući Savjeta ministara. A kad je u pitanju nošenje maski, kao što znate stručnjaci preporučuju da se maske nose, tolerantno je naravno kad postoji razmak, kako ga nazivaju, socijalni, i mi ga imamo, taj razmak, i zbog toga veći dio narodnih poslanika i drugih prisutnih nema masku. Izvolite gospodine Tegeltija.
Zoran Tegeltija
Hvala lijepo. Što se tiče pitanja i navoda koje je citirala poslanica, ja i dalje stojim na tom stanovištvu vezano za izbore. Izbori, po meni moraju se održati u ovoj godini, sredstva za izbore, onaj dio koji obezbjeđuje Savjet ministara biće obezbijeđena ili kroz budžet što ja sam siguran da će biti kroz budžet, ili posebnom odlukom za šta postoji zakonski osnov da se donese. Postoji i pripremljena odluka koju sam ja pripremio kao predsjedavajući Savjeta ministara u slučaju da se ne osvoji budžet zajedničkih institucija u odgovarajućem trenutku. Prema tome, budžet, naš plan je bio da budžet do kraja mjeseca maja se uputi u proceduru. Nažalost, još nije upućen jer su u posljednjem trenutku došli zahtjevi prema Ministarstvu finansija i trezora za izmjenu, određeni budžetski korisnici i zbog toga je pomjereno usvajanje budžeta na Savjetu ministara. Sljedeće sedmice, na sljedećoj sjednici, na sjednici Savjeta ministara bit će budžet za 2020. godinu. Unutar budžeta za 2020. godinu biće planirana i sredstva za održavanje lokalnih izbora 2020. godine. Hvala lijepo.
Hvala. Komentar narodne poslanice.
Svjedoci smo, dakle, da usvajanje budžeta kasni, da vrijeme prolazi i da je potrebno obezbijediti sredstva kako bi se pokrenule radnje, pripremne radnje za provođenje izbora. Tako da, ja apelujem da se bez obzira na, evo, kako predsjedavajući kaže, skorašnje usvajanje budžeta, donese odluka o obezbijeđivanju sredstava za provođenje lokanih izbora.
Hvala. Riječ ima gospodin Damir Arnaut, pitanje za ministarku inostranih poslova koja nije tu. Izvolite gospodine Arnaut.
Hvala predsjedavajući. Zamolio bih samo službe da nam dostave izvještaj o sjednicama Predstavničkog doma kojim je ministrica vanjskih poslova prisustvovala od trenutka kad je položila zakletvu u ovom Domu. Pitanje upućeno ministrici vanjskih poslova BiH – s obzirom da je Predstavnički dom usvojio zaključak kojim obavezuje Ministarstvo vanjskih poslova da obavijesti Republiku Hrvatsku da je za BiH neprihvatljivo organizovanje bilo kakvih događaja vezanih za Blajburg na teritorji BiH, kao i pokroviteljstvo takvih događaja od strane predsjednika Sabora Republike Hrvatske, da li je ministrica vanjskih poslova postupila po tim jasnim smjernicama Predstavničkog doma? Dakle, Poslovnik kada govori o Rezoluciji vrlo jasno kaže da Dom Rezolucijom usvaja stavove i smjernice. Dakle, mi smo tada dali jasnu smjernicu Ministarstvu vanjskih poslova da, prostim riječnikom da kažem, pošalje Republici Hrvatskoj protestnu notu vezano za organizaciju mise za Blajburg, odnosno događaja vezanih za Blajburg na teritoriji BiH i mene interesuje zbog čega ministrica vanjskih poslova barem kada gledamo ove javne izvještaje to još uvijek nije uradila iako je ova Rezolucija i te smjernice koje sam naveo, iako su objavljene u Službenom glasniku BiH. Moje pitanje, ukoliko je zamjenik tu – da li je Ministarstvo vanjskih poslova postupilo po tim smjernicama?
Hvala gospodine Arnaut. Ne vidimo zamjenika.
Onda ću ja komentarisati nedostatak odgovora.
Imate pravo na komentar i dobićete informaciju koju ste tražili, o prisustvu.
Hvala. A komentarisat ću odgovor, dakle, ministrica vanjskih poslova je našla za shodno da napadne ambasadoricu BiH, Martinu Mlinarević, u Češkoj Republici zbog jedne izuzetno ljudske geste, kada je spustila zastavu na pola koplja zbog smrti istaknutog pisca bosanskohercegovačkog porijekla, Bekima Serijanovića. Ja napominjem da ambasadorica time nije prekršila niti jedan akt. Zakon o zastavi BiH ne propisuje uopšte kada i pod kojim uslovima se zastava spušta na pola koplja. Mi možemo razmatrati koliko je to bilo diplomatski prikladno, međutim, u svakom slučaju treba podcrtati da je to bila jedna nadasve ljudska gesta, a ministrica vanjski poslova je našla za shodno da traži očitovanje ambasadorice Mlinarević oko tog ljudskog gesta, a ne nalazi za shodno da postupi po smjernicama ovog Doma i pošalje protestnu notu Republici Hrvatskoj zato što nam organiziuju Blajburg u BiH. Hvala.
Hvala Vama. Riječ ima narodni poslanik Jasmin Emrić, izvolite.
Zahvaljujem predsjedavajući. Ja sam najavio postavljanje pitanja predsjedavajućem Vijeća ministara, ne znajući da će kolegica Mirjana postaviti isto pitanje, pitanje koje se odnosi na osiguranje financijskih sredstava za održavanje lokalnih izbora. Ali kako je predsjedavajući već odgovorio na pitanje kolegice, ja samo ovim pitanjem želim da naglasim potrebu da se osiguraju financijska sredstva za održavanje lokalnih izbora, jer svi to očekuju u Bosni i Hercegovini. Svi zastupnici su dobili pismo od Koalicije za slobodne i poštene izbore „Pod lupom“ koji nas upozoravaju i traže od nas da se maksimalno angažiramo kako bi se u zakonskom roku obezbijedila financijska sredstva za održavanje lokalnih izbora. Predsjedništvo BiH 06. aprila je postavilo rok Vijeću ministara da do 31. maja dostavi novi nacrt budžeta Predsjedništvu na razmatranje. Ja sam očekivao da ćemo mi danas imati prijedlog zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu, međutim kao što vidimo na dnevnom redu nema budžeta, svi rokovi su prošli, to je stvarno neprimjereno, neodgovorno. Sumnja se u to da vladajuće strukture opstruiraju održavanje lokalnih izbora na način da pravovremeno ne obezbjeđuju financijska sredstva. Znamo da financijska sredstva trenutno nisu na raspolaganju Centralnoj izbornoj komisiji, jer su ona trebala biti planirana u budžetu za 2020. godinu. Što znači da Centralna izborna komisija ne može pravovremeno u skladu sa svojim odlukama pokrenuti pripreme za održavanje lokalnih izbora i onda svi imamo pravo da sumnjamo u dobronamjernost onih koji odlučuju o budžetu. Stoga pozivam Vijeće ministara da u najkraćem roku, pa i na hitnoj sjednici koja može biti održana za sedam dana, dostavi Predstavničkom domu prijedlog zakona o budžetu institucija BiH, da isti razmatramo, da usvojimo i da omogućimo održavanje lokalnih izbora, jer građani u BiH očekuju lokalne izbore. Hvala.
Hvala. Nije ni bilo pitanje, nema potrebe za odgovorom gospodina predsjedavajućeg, je li tako, to je isto. A gospodin Ermić je iskoristio vrijeme i za pitanje i za komentar. Idemo dalje, riječ ima narodni poslanik Safet Softić. Izvolite.
Gospodine predsjedavajući, poštovani prisutni, sve vas pozdravljam. Ja koliko vidim u sali nije prisutan ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, gospodin Staša Košarac, moje pitanje je upućeno njemu i inače ne mogu da nikako se otmem dojmu da nešto krupno ne štima u radu ovog Parlamenta, jer evo u vrijeme kada je na dnevnom redu pitanje povjerenja ministru Staši Košrcu on nije prisutan na sjednici, kao što nisam mogao ni nedavno da shvatim da Predstavnički dom Parlamentarne skupštine raspravlja o stanju u pravosuđu, a da ministar pravde ne sjedi ovdje zajedno sa nama. Tako i danas ovo razumijem odsustvo ministra vanjske trgovine, ali i pored toga postaviću pitanje koje sam planirao. Naime, u usmenoj formi postavio sam pitanje ministru Staši Košarcu – koji su Vaši razlozi, koji su Vas razlozi opredijelili da u vrmenu pandemije, tačnije 22.04.2020. godine i 14.05.2020. godine izvršite interni premještaj službenika u Vašem ministarstvu? Naime, radi se o pomoćniku ministra za carinsku politiku i šefu Odsjeka za bilateralne trgovinske odnose, radi se o službenicima koji su ocjenjeni najvećom mogućom ocjenom – naročito uspješan, a koji su u najvećoj tajnosti i bez njihovog znanja i saglasnosti i bez znanja sekretar ministarstva premješteni na potpuno drugačije poslove. Naime, kako sam rekao u vremenu pandemije je iskorišteno vrijeme za mnogo štošta, a evo vidimo i za uklanjanje očigledno profesionalnih državnih službenika Bošnjaka u Ministarstvu vanjske trgovine. Naime, pomoćnik ministra za carinsku politiku i tarife, koji je Bošnjak, koji je dugogodišnji radnik na tom radnom mjestu, interno je premješten na poziciju pomoćnika ministra za pravne i opće poslove, a na njegovo mjesto je postavljen državni službenik hrvatske nacionalnosti. 14.05.2020. godine šef Odsjeka za bilateralne trgovinske odnose u Sektoru za međunarodne trgovinske odnose, koji je isto tako Bošnjak, interno je premješten na poziciju šefa Odsjeka za koordinaciju politike ruralnog razvoja u Sektoru poljoprivrede, ishranu, šumarstvo i ruralni razvoj. Ovaj, i isto tako i šef Odsjeka za pravne poslove je u ovom vremenu premješten na određen druge poslove. Dakle, ova dva državna službenika su ocjenjena najvišom ocjenom, očigledno su premješteni na poslove koji im nisu bliski u njihovom radu. S druge strane može se kazati da je sve ovo urađeno bez njihovog znanja, bez znanja sekretara i da je, da su iskorištene određene skraćene procedure koje se događaju u vremenu pandemije, da se ovi službenici trajno uklone sa svojih radnih mjesta. Prema tome, volio bi zaista čuti odgovor ministra Košarca u vezi sa osvim, jer mislim da su ovo nedopustive stvari koje, prije svega, štete radu Ministarstva, a onda i narušavaju sve ove druge odnose. Hvala lijepo.
Hvala. Pretpostavljam da ovo nije za gospođu Lovrić, je li tako? ... je li možete gospođo Lovrić odgovoriti? Ne.
Ljiljana Lovrić
Ja se zahvaljujem uvaženom zastupniku Softiću na postavljenom pitanju. S obzirom da se pitanje odnosi konkretno baš na ministra Košarca, odnosno na mog kolegu, ja ću ministra upoznati sa pitanjem i ja sam uvjerena da ćete dobiti pisani odgovor. Zahvaljujem.
Hvala. Gospodine Softiću, nema komentara. Hvala. Riječ ima narodni poslanik Branislav Borenović, izvolite.
Hvala. Moje je pitanje gospodinu Tegeltiji, predsjedavajućem Savjeta ministara, a prije pitanja želim da mu čestitam na nagradi koju je dobio prije nekoliko dana, najpolitičar, najrukovodilac u Bosni i Hercegovini. U toliko je ta nagrada značajnija, obzirom da se radi o predsjedavajućem, vjerovatno jedinom u svijetu, jednog izvršnog organa zemlje u kojoj nemamo budžet već evo sedam, šest mjeseci. I zato postavljam pitanje vezano za budžet zajedničkih institucija BiH, obzirom da to zanima sve rukovodioce institucija na nivou zajedničkih institucija BiH, čuli smo mnogo pitanja i za izborni proces, a imajući u vidu i poziciju koju obavlja predsjedavajući Savjeta ministara mislim da je vrlo važno da dobijemo odgovor precizno – kada će konačno taj bijeli dim se pojaviti iznad Savjeta ministara ili ne znam Predsjedništva BiH i kada ćemo konačno dobiti budžet zajedničkih institucija BiH i da li će se to desiti uopšte u ovoj godini?
Hvala. Predsjedavajući Savjeta ministara, gospodin Tegeltija, iako je mislim da je već odgovoreno na ovo, ali dobro.
Zoran Tegeltija
Hvala lijepo. Ne znam da li bi nekad u vremenu usvajanja budžeta Bosne i Hercegovine bio neki bijeli dim iznad ove zgrade, a ovaj ga put sasvim sigurno neće biti, nije primjereno da se tu pojavljuje, ali je sasvim primjereno i sigurno da će biti usvojen budžet zajedničkih institucija. Ja Vas želim podsjetiti da je predlagač budžeta Predsjedništvo BiH, da je Savjet ministara na početku ove pandemije usvojio Prijedlog budžeta koji je uputio Predsjedništvu BiH. Procjenjujući promjenu situacije koja se dešavala u društvu kao posledica te pandemije u dogovoru sa Predsjedništvo BiH taj akt je povučen sa prijedlozima i sugestijama Predsjedništva šta, kako da se neke stvari u tom budžetu promijene. U skladu sa događajima koji se odvijaju u Bosni i Hercegovini, u skladu sa potrebama određenih institucija, u skladu sa preporukama Predsjedništva BiH i u skladu sa našim politikama u Savjetu ministara biće pripremljen i usvojen budžet i upućen Predsjedništvu u dalju proceduru, a poslije toga će doći ovdje pred vas, uvažene poslanike, koji ćete dati svoj konačni sud o budžetu zajedničkih institucija BiH. Nismo jedina zemlja koja nije usvojila budžet, naravno mnogo je zemalja koje se susreću sa nekim sličnim problemima. Naravno, ja se nadam da u ovom mandatu ovog Savjeta ministara je, ovo je poslednja godina da nemamo budžet na početku godine, kažem nadam se. Hvala lijepo.
Hvala. Komentar, gospodin Borenović.
Ma naravno da sam govorio u nekom prenesenom značenju, ali evo bar smo locirali da se budžet nalazi kod vas u Savjetu ministara i iskreno se nadam da će konačno se pojaviti u narednom periodu, vjerovatno u ovoj godini sigurno, kako ste rekli, i u Predstavničkom domu i u Domu naroda Parlamenta BiH, jer se radi o ključnom dokumentu za jednu zemlju, za brojne institucije, za izborni proces, za same građane. Obećali ste, ustvari Vaši šefovi su obećali da će to biti do kraja maja mjeseca ove godine, evo polovica je juna, imam osjećaj da će to zagaziti i u juli mjesec, ali to je Vaša odluka, to je Vaš stav, to je Vaše ponašanje, čekamo.
Hvala. Iscrpili smo poslanička pitanja i odgovore. Prelazimo na utvrđivanje dnevnog reda. U, kada je u pitanju dnevni red koji ste dobili, evo predloženih izmjena u ime Kolegija, neće biti sledeće četiri tačke: Tačka 13. Izvještaj Zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH o postizanju identičnog teksta Zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama, na zahtjev Zajedničke komisije. Tačka 32. Izvještaj o izdatim dozvolama i odbijenim zahtjevima za izdavanje dozvola za spoljnotrgovinski promet oružja, vojne opreme i robe, na zahtjev Zajeničke komisije za odbranu i bezbjednost. Tačka 38. Razmatranje poslaničke inicijative: Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković-Lepić i Damira Arnauta, na zahtjev Komisije za finansije i budžet. Tačka 41. Razmatranje poslaničke inicijative Aide Baručije i Mirjane Marinković- Lepić, jer je navedena inicijativa povučena iz parlamentarne procedure. Na dnevni red dodaju se: Tačka 40. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zajmu (Hitni projekat za COVID-19 za Bosnu i Hercegovinu) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj. Dopunjene su: Tačka 6. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Krivičnog zakona BiH, predlagači poslanici: Saša Magazinović, Jasmin Emrić i Šemsudin Mehmedović, skraćeni postupak, sa Izvještajem Ustavnopravne komisije. Tačka 7. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini (P.Z.E.I.), predlagač: Savjet ministara BiH, sa Mišljenjem Komisije za finansije i budžet. Tačka 8. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini, predlagač: gospođa Aida Baručija, sa Mišljenjem Ustvnopravne komisije. Tačka 9. Prijedlog amandmana II i amandmana III na Ustav BiH, predlagač: poslanik Dženan Đonlagić, sa Mišljenjem Ustavnopravne komisije. Tačka 10. Prijedlog amandmana II na Ustav BiH, predlagači poslanici: Predrag Kojović, Mirjana Marinković-Lepić, Aida Baručija i Damir Arnaut, sa Mišljenjem Ustavnopravne komisije i Tačka 12. Prijedlog zakona o metrologiji BiH, predlagači poslanici: Denis Zvizdić, Adil Osmanović, Šemsudin Mehmedović, Safet Softić, Halid Genjac, Alma Čolo, Edin Mušić, Nermin Mandra i Šemsudin Dedić, sa Mišljenjem Ustavnopravne komisije. Izvještaj i mišljenja komisije su negativni, odnosi se na ove posljedenje tačke sa mišljenjima. Sada otvaramo raspravu o dnevnom redu. Imamo, prijedlog smo dobili pred početak sjednice pismeni, gospodina Damira Arnauta, ali je najbolje da on to lično predloži. Gospodine Arnaut, izvolite. Radi se o prijedlogu
Marin Vukoja
Ima povreda Poslovnika.
Šta je povreda Poslovnika? Izvolite, gospodine Arnaut izvolite, nisam primjetio.
Sve je u redu, hvala Vam. Ja ako sam Vas dobro shvatio, predsjedavajući, upravo ste pročitali da ste skinuli tačku 13. sa dnevnog reda – Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o zahtjevu poslanika Damira Arnauta za razmatranje Prijedloga zakona o vanrednim mjerama štednje, dakle, u drugom krugu. Jel' to greška neka, mislim ... kako ćete skinut drugi krug glasanja, a rekli ste tačka 13. je li neka greška oko broja? Kad ste čitali tačke koje su skinute sa dnevnog reda.
Radi se o predlagaču Savjet ministara, dakle ne ova koja Vi kažete, to je ranije predložena tačka 13. dakle, ne ova.
Dobro, jer ja čitam sa ekrana.
Ja nisam pročitao da je predlagač ovdje Savjet ministara, dakle ne ova o kojoj Vi govorite.
Dobro, hvala.
Nije znači to. Dakle, došli smo do rasprave o dnevnom redu, imam prijedlog, imamo prijedlog gospodina Arnauta.
A, pa evo javio se Predrag Kojović, ali ima vremena... prijedlog zaključaka, dakle. Riječ ima gospodin Predrag Kojović, izvolite.
Zahvaljujem predsjedavajući i pozdravljam sve kolege i kolegice. Ja bih na osnovu člana 71. Poslovnika tražio uvrštavanje tačke u dnevni red, tačka se zove – Obezbjeđivanje sredstava za provođenje Lokalnih izbora 2020. godine. Kada, ako usvojimo ovo, ja ću obrazložiti o čemu se radi.
Hvala. Gospodin Damir Arnaut.
Hvala predsjedavajući. Na osnovu člana 71. Poslovnika tražimo uvrštavanje nove tačke na dnevni red današnje sjednice, a to je – Prijedlog zakona o sprječavanju sukoba interesa u institucijama BiH. Dakle, ovo je Prijedlog zakona koji je još pokrenut u prošlom sazivu ovog Doma, u međuvremenu smo ga kolega Emrić i Magazinović i ja preuzeli i Zakon je u prvom čitanju razmatran na 3. sjednici Predstavničkog doma u januaru ove godine nakon što je Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma utvrdila i usklađenost Zakona sa Ustavom BiH i prihvatila principe Prijedloga zakona. Dom je, podsjećam, u januaru kada je razmatrao na 3. sjednici ovaj Prijedlog zakon usvojio zaključak – da se neće izjašnjavati o Prijedlogu zakona, te da od Vijeća ministara traži da mu u roku od 90 dana dostavi Prijedlog zakona o sukobu interesa. Taj rok je istekao 20.04. ove godine, dakle prije gotovo dva mjeseca i s obzirom da je taj rok istekao, te kako Poslovnik jasno propisuje tok zakonodavnog prostupka, neophodno je da Dom nastavi taj zakonodavni postupak i isti okonča bilo usvajanjem ili odbijanjem Prijedloga zakona. Podsjećam, da na web stranici Parlamentarne skupštine BiH jasno stoji da je ovaj Prijedlog zakona još uvijek u proceduri i to je, naravno, u skladu sa Poslovnikom, jer se zakonodavni postupak može okončati isključivo na način da zakon bude usvojen, da bude odbijen ili da ga predlagač povuče. Ništa od toga se nije desilo, Dom je u suštini odgodio svojim zaključkom izjašnjavanje, dao Vijeću ministara rok od 3 mjeseca, Vijeće ministara nije postupilo po tom roku, što nije iznenađujuće i mi sada imamo obavezu da nastavimo zakonodavni postupak po pitanju Prijedloga zakona o sukobu interesa. Hvala.
Hvala gospodine Arnaut. Izjašnjavamo se, dakle u odnosu na predloženo imamo dva prijedloga. Prvo se izjašnjavamo o prijedlogu gospodina Kojovića. Prijedlog je zaključka: Obavezuje se Vijeće ministara BiH da u roku od 7 dana obezbjedi sredstva neophodna za provođenje Lokalnih izbora za 2020. godinu. Procedura glasanja. Izvolite. Ukupno prisutan 41 – za 24, protiv 7, uzdržanih 10. Ima opšta većina, ima entitetska većina. Konstatujem da je usvojen prijedlog da tačka dnevnog reda bude – Obezbjeđivanje sredstava za provođenje Lokalnih izbora za 2020. godinu. Izjašnjavamo se o prijedlogu gospodina Arnauta. Dakle, Prijedlog zakona o sprječavanju sukoba interesa u institucijama BiH uz obrazložeje koje ste čuli od gospodina Arnauta. Ukupno prisutna 42 – za 21, protiv 16, uzdržanih 5. Ima opšta većina, ali nema entitetska većina. Konstatujem da prijedlog gospodina Arnauta nije prošao.
Kolegij nema saglasnost, naknadno ćemo se izjašnjavati o ovome. Konstatujem da je na 9. sjednici Doma usvojen sljedeći Dnevni red 1. Usvajanje Zapisnika sa 8. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH; 2. Komentari na dobijene odgovore na poslanička pitanja; 3. Razmatranje Zahtjeva poslanika: Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković- Lepić, Damira Arnauta, Mirka Šarovića, Dragana Mektića, Mire Pekić, Branislava Borenovića, Nermina Nikšića, Saše Magazinovića, Zukana Heleza i Nade Mladine za iniciranje glasanja o rekonstrukciji Savjeta ministara BiH (smjena ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH), broj: 01-50-1-892/20 od 06.05.2020. godine; 4. Razmatranje Zahtjeva poslanika: Mirka Šarovića, Dragana Mektića, Mire Pekić, Branislava Borenovića, Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković-Lepić, Damira Arnauta, Nermina Nikšića, Saše Magazinovića, Nade Mladine i Zukana Heleza za iniciranje glasanja o rekonstrukciji Savjeta ministara BiH (smjena zamjenika ministra civilnih poslova BiH), broj: 01-50-1-924/20 od 11.05.2020. godine; 5. Zahtjev Savjeta ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o privremenim mjerama u radu pravosudnih i drugih organa Bosne i Hercegovine za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu sa članom 133. Poslovnika, broj: 01,02-02-1-865/20 od 29.04.2020. godine; 6. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Krivičnog zakona BiH, predlagači poslanici: Saša Magazinović, Jasmin Emrić i Šemsudin Mehmedović, broj: 01-02-1-1955/18 od 29.03.2019. godine, skraćeni postupak, sa Izvještajem Ustavnopravne komisije; 7. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini (P.Z.E.I.), predlagač: Savjet ministara BiH, broj: 01,02-02-1-84/19 od 07.01.2019. godine, skraćeni postupak, sa Mišljenjem Komisije za finansije i budžet; 8. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini, predlagač: poslanica Aida Baručija, broj: 01-02-1-222/19 od 26.02.2019. godine, sa Mišljenjem Ustvnopravne komisije; 9. Prijedlog amandmana II i amandmana III na Ustav BiH, predlagač: poslanik Dženan Đonlagić, broj: 01-02-1-317/20 od 24.02.2020. godine, sa Mišljenjem Ustavnopravne komisije; 10. Prijedlog amandmana II na Ustav BiH, predlagači poslanici: Predrag Kojović, Mirjana Marinković-Lepić, Aida Baručija i Damir Arnaut, broj: 01-01-1-762/20 od 06.04.2020. godine, sa Mišljenjem Ustavnopravne komisije; 11. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o platama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama BiH, predlagač: Savjet ministara BiH, broj: 01,02- 02-1-596/20 od 31.03.2020. godine (prvo čitanje); 12. Prijedlog zakona o metrologiji BiH, predlagači poslanici: Denis Zvizdić, Adil Osmanović, Šemsudin Mehmedović, Safet Softić, Halid Genjac, Alma Čolo, Edin Mušić, Nermin Mandra i Šemsudin Dedić, broj: 01-02-1-589-1/20 od 28.05.2020. godine, sa Mišljenjem Ustavnopravne komisije; 13. Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Zahtjevu poslanika Damira Arnauta za razmatranje Prijedloga zakona o vanrednim mjerama štednje u institucijama Bosne i Hercegovine usljed pandemije COVID-19 po hitnom postupku, u skladu sa članom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1-734-1/20 od 21.05.2020. godine; 14. Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o obaveznim doprinosima zvaničnika u institucijama Bosne i Hercegovine za borbu protiv pandemije COVID-19, predlagači poslanici: Predrag Kojović, Mirjana Marinković-Lepić, Aida Baručija i Damir Arnaut, broj: 01-02-1-761-1/20 od 21.05.2020. godine (zakon po hitnom postupku); 15. Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, predlagači: poslanici Mirjana Marinković-Lepić i Predrag Kojović, broj: 01-02-1-840/19 od 21.05.2019. godine (zakon u prvom čitanju); 16. Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o prijedlogu zaključka poslanika Nikole Lovrinovića povodom rasprave o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH (predlagači: poslanici Mirjana Marinković-Lepić i Predrag Kojović) (zakon u prvom čitanju), koji glasi: „Zadužuje se Savjet ministara BiH da materijale i prijedloge istih iz tačaka 6, 8. i 12. dnevnog reda 8. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH razmotri i predloži sveobuhvatne izmjene i dopune, u roku ne dužem od 60 dana“, broj: 01-02-1- 840/19 od 21.05.2019. godine; 17. Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o elektronskoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektronske transakcije (P.Z.E.I), predlagač: Savjet ministara BiH, broj: 01,02-02-1-667/19 od 21.05.2020. godine (zakon u prvom čitanju); 18. Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Mišljenju Ustavnopravne komisije o Prijedlogu zakona o izboru sudija Ustavnog suda BiH koje je prethodno birao predsjednik Evropskog suda za ljudska prava, predlagači poslanici: Nebojša Radmanović, Snježana Novaković-Bursać, Nenad Stevandić, Nenad Nešić, Jakov Galić, Obren Petrović, Dragan Bogdanić, Sanja Vulić, Ljubica Miljanović, Borjana Krišto, Nikola Lovrinović, Mijo Matanović, Predrag Kožul i Darijana Filipović, broj: 01-02-1-550/20 od 21.05.2020. godine; 19. Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o poslaničkoj inicijativi Damira Arnauta koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, podnosim poslaničku inicijativu za izmjene i dopune Pravilnika o međunarodnim aktivnostima Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine“, broj: 01-50-1-186/19 od 21.05.2020. godine; 20. Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o poslaničkoj inicijativi Predraga Kojovića, Aide Baručije i Mirjane Marinković-Lepić koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ('Službeni glasnik BiH', br. 79/14, 81/15 i 97/15), upućujemo poslaničku inicijativu za izmjenu člana 5. Pravilnika o korištenju telefona u Parlamentarnoj skupštini BiH na osnovu člana 49. stav (2) Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH ('Službeni glasnik BiH', br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15 i 16/16), člana 63. stav (1) tačka g) Poslovnika Predstavničkog doma ('Službeni glasnik BiH', br. 79/14, 81/15 i 97/15) i člana 53. stav (1) Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH ('Službeni glasnik BiH', br. 58/14, 88/15, 96/15 i 53/16)”, broj: 01-50-1-1872/19 od 21.05.2020. godine; 21. Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o poslaničkoj inicijativi Šemsudina Mehmedovića koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma, podnosim inicijativu kojom se traži izmjena odluke Zajedničke komisije za administrativne poslove u smislu da se poslanicima dok traje blokada rada Predstavničkog doma obustave isplate plata za svaki mjesec u kom se ne održi bar jedna sjednica Doma, kao i svim poslanicima koji u tekućem mjesecu ne prisustvuju bar jednom zasjedanju. Takođe, ovom inicijativom podstičem Savjet ministara BiH da u parlamentarnu proceduru uputi izmjene i dopune Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH kojima bi se ova oblast u ovakvim slučajevima precizno definisala“, broj: 01-50-1-313/20 od 21.05.2020. godine; 22. Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o poslaničkoj inicijativi Edite Đapo koja glasi: „U skladu sa članom 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ('Službeni glasnik BiH', br. 79/14, 81/15, 91/15 i 78/19), podnosim poslaničku inicijativu da se uspostavi mehanizam za razmjenu podataka iz elektronskih baza matičnih registara Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko Distrikta BiH u kojima se vode lični podaci građana, s ciljem bržeg i efikasnijeg pribavljanja lične dokumentacije, odnosno da se omogući građanima da u svojim opštinama mogu dobiti izvode iz matičnih registara, kao i sva potrebna uvjerenja“, broj: 01-50-1-618/20 od 21.05.2020. godine; 23. Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: “Upravljanje troškovima prevoza u institucijama BiH”, podnosilac: Kancelarija za reviziju institucija BiH, broj: 01/4-16-1- 1963/19 od 12.11.2019. godine; 24. Izvještaj o aktivnostima Kancelarije za reviziju institucija BiH za 2019. godinu, broj: 01,01/4-16-10-763/20 od 07.04.2020. godine; 25. Izvještaj o radu parlamentarnog vojnog povjerenika za 2019. godinu, broj: 05/3-37-4- 291/20 od 03.02.2020. godine; 26. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture BiH za 2019. godinu, broj: 01,02,05/1-50-15-409/20 od 12.02.2020. godine i Plan rada Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture BiH za 2020. godinu, broj: 01,02,05/1-50-15-408/20 od 12.02.2020. godine; 27. Izvještaj o radu Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH za 2019. godinu, broj: 05/2-50-18-450/20 od 17.02.2020. godine; 28. Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj Agencije za poštanski saobraćaj BiH za 2019. godinu, broj: 01,02-50-18-594/20 od 04.03.2020. godine; 29. Godišnji izvještaj Centralne banke BiH za 2019. godinu, broj: 01-16-1-740/20 od 01.04.2020. godine; 30. Izvještaj o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2019. godini, broj: 01,02-50-18-773/20 od 09.04.2020. godine; 31. Specijalni izvještaj o pravu na slobodu mirnog okupljanja, podnosilac: Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH, broj: 01,02-50-18-641/20 od 10.03.2020. godine; 32. Specijalni izvještaj o iskustvima u primjeni Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH, podnosilac: Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH, broj: 01,02-50-18- 678/20 od 17.03.2020. godine; 33. Univerzalni periodični pregled (UPR) – III ciklus, podnosilac: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, broj: 01,02-37-1156/19 od 12.03.2020. godine; 34. Prijedlog odluke o imenovanju članova interparlamentarnih grupa prijateljstva Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za bilateralnu saradnju sa parlamentarnim tijelima drugih zemalja, predlagač: Zajednički kolegijum oba doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-50-12-18-5,1/20 od 26.05.2020. godine; 35. Obezbjeđivanje sredstava za sprovođenje Lokalnih izbora 2020. godine, predlagač: poslanik Predrag Kojović, broj: 01-50-1-15-9/20 od 10.06.2020. godine; 36. Razmatranje poslaničke inicijative: Predraga Kojovića, Aide Baručije, Damira Arnauta i Mirjane Marinković-Lepić, broj: 01-50-1-816/20 od 17.04.2020. godine; 37. Razmatranje poslaničke inicijative: Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković-Lepić i Damira Arnauta koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, podnosimo poslaničku inicijativu kojom se Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH obavezuje da, u skladu sa članom 39. Zakona o komunikacijama BiH ('Službeni glasnik BiH', br. 31/03, 75/06, 32/10 i 98/12), najkasnije u roku od 30 dana pokrene postupak izbora članova Savjeta Regulatorne agencije za komunikacije BiH”, broj: 01-50-1-897/20 od 07.05.2020. godine; 38. Razmatranje poslaničke inicijative Nenada Nešića koja glasi: „Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ('Službeni glasnik BiH', br. 79/14, 81/15, 91/15 i 78/19), upućujem poslaničku inicijativu Savjetu ministara BiH da u roku od 120 dana Parlamentarnoj skupštini BiH dostavi Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o koncesijama BiH ('Službeni glasnik BiH', broj 32/02) na način da sa radom prestaje Komisija za koncesije BiH“, broj: 01-50-1- 15-8/20 od 11.05.2020. godine; 39. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zajedničkoj javnoj nabavci medicinskih protivmjera za Bosnu i Hercegovinu, potpisanog 9. aprila 2020. u Sarajevu, broj: 01,02- 21-1-927/20 od 11.05.2020. godine; 40. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju i projektu između KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW), i Bosne i Hercegovine (primalac), koju predstavlja Ministarstvo finansija i trezora BiH, i Federacije BiH, koju predstavlja Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo prostornog uređenja (agencija za izvršenje projekta) u iznosu od 9.500.000,00 evra – Energetska efikasnost u javnim zgradama, broj: 01,02-21-1-998/20 od 22.05.2020. godine 41. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zajmu (Hitni projekat za COVID-19 za Bosnu i Hercegovinu) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, broj: 01,02-21-1-1103/20 od 05.06.2020. godine. Prelazimo na dnevni red po usvojenim tačkama. Tačka jedan, Ad. 1. Usvajanje Zapisnika sa 8. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
Zapisnik ste dobili. Ima li pitanja, primjedbi? Otvaram raspravu. Izvolite. Gospodin Nikola Lovrinović, izvolite.
Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Predlažem da se na strani 41. znači iza točke 59. odnosno prije točke 60. u Zapisniku stavi sljedeće: zastupnici HDZ-a BiH – HNS su nakon ove točke napustili sjednicu i nisu više sudjelovali u radu Doma. Jer je to činjenica.
Što je tačno. Nema više primjedbi. Predlažem da sa ovom dopunom se izjasnimo, a ne, da, da, završavamo raspravu, da. Završavamo raspravu oko tačke 1. Tačka dva, Ad. 2. Komentari na dobijene odgovore na poslanička pitanja
U skladu sa članom 170. Poslovnika do ove sjednice Doma pitanja i inicijative u pisanoj formo postavili su poslanici: Snježana Novaković-Bursać postavila je jedno pitanje, Aida Baručija postavila jedno pitanje, Saša Magazinović postavio 61 pitanje, Šemsudin Dedić postavio dva pitanja, Vlatko Glavaš postavio jedno pitanje, Mirjana Marinković-Lepić postavila šest pitanja, Šemsudin Dedić postavio tri pitanja, Jasmin Emrić zatražio upućivanje urgencije, Nikola Lovrinović postavio dva pitanja, Damir Arnaut postavio dva pitanja i uputio inicijativu. Do današnje sjednice dostavljeni su sljedeći odgovori: na pitanja Aide Baručije dostavljeno šest odgovora, na pitanja Saše Magazinovića dostavljeno 25 odgovora, na pitanja Branislava Borenovića dostavljena dva odgovora, na pitanja Jasmina Emrića dostavljena su tri odgovora, na pitanja Mirjane Marinković-Lepić dostavljena su tri odgovora, na pitanja Damira Arnauta dostavljena su tri odgovora, na pitanja Šemsudina Mehmedovića dostavljena dva odgovora, na pitanja Nenada Nešića dostavljeno sedam odgovora, po jedan odgovor dostavljen je na pitanja Snježane Novaković-Bursać, Alme Čolo i Šemsudina Dedića. Ima li komentara na dobijene odgovore? Gospodin Saša Magazinović, izvolite.
Zahvaljujem se svima od kojih sam dobio odgovor. Izdvojio sam jedno pitanje da komentarišem, a ono je vezano za nezadovoljstvo građana kojima se naplaćuje carinski pregled pošiljke u pošti 8,5 maraka. Identična je situacija sa onim iznosom, čini mi se, 1,8 maraka za poštarinu, za ono što ste kupili u inostranstvu. Dugo vremena je trajala ova priča da li pošta ima pravo da to naplaćuje, u kom iznosu i da li se stvarno plaća taj carinski pregled. Ja se zahvaljujem Upravi za indirektno oporezivanje, koja nam je čitavu ovu priču rasvijetlila na način da je jasno da pošte ovo rade tako da praktično na nelegalan način uzimaju novac građanima. Taj carinski pregled koji pošte naplaćuju zapravo ne postoji i u odgovoru na moje pitanje je Uprava za indirektno oporezivanje jasno rekla, da ne obračunava i ne naplaćuje naknadu za carinski pregled prilikom preuzimanja poštanskih pošiljki, niti je navedena sporna naknada uopšte prihod Uprave za indirektno oporezivanje. Ta naknada nazvana, pod navodnicima, carinski pregled na koji se potrošači žale, je naknada koju naplaćuju i prihoduju javni poštanski operateri. Dakle, ljudi smislili da nazovu naknadu carinskom, valjda je tako lakše probavljiva, a to je novac koji bez ikakvog osnova uzimaju sebi. I još jednom se zahvaljujem Upravi za indirektno oporezivanje što je rasvijetlita čitavu ovu priču, s tim da još treba da znamo jednu stvar, da su se poštanski operateri u BiH, duboko svjesni toga na koji način uzimaju novac građanima bez osnova, obratili Svjetskoj poštanskoj uniji da ih izuzme od primjene međunarodnih propisa gdje je, logično, zabranjeno da se dva puta naplati poštarina za jednu te istu poštu.
Vrijeme.
Ja ću nastaviti insistirati na ovome prema entitetskim vladama, ali evo ovo sam imao potrebu da kažem.
Molim vas da vodite računa o dozvoljenom vremenu. Riječ ima gospodin Damir Arnaut.
Hvala predsjedavajući. Nisam zadovoljan odgovorom Federalne uprave za inspekcijske poslove vezano za moje pitanje oko činjenice da je restoran u Parlamentarnoj skupštini BiH bio otvoren, da su u njemu ručali poslanici i delegati u vrijeme kada su takve aktivnosti bile zabranjene u restoranima koji nemaju baštu ili terasu. Odgovor Federalne uprave za inspekcijske poslove je apsolutno činovnički i ignoriše činjenicu da je ovdje u ovoj zgradi, još uvijek ne znamo uz čije odobrenje, da su kršene mjere koje je Civilna zaštita propisala u tom periodu i ja zbog toga insistiram da dobijem konkretan odgovor bez pozivanja na nadležnosti i činovnička opravdana na dvije stranice. Takođe koristim, kad smo već kod restorana, priliku da podsjetim da Ministarstvo vanjskih poslova već mjesecima izbjegava, odnosno odbija da mi dostavi odgovor oko opravdanosti računa za reprezentaciju koje su ambasadori Kozarić u Beču i ambasadorica bivša Gudeljević u Berlinu pravili bez poštivanja Pravilnika Ministarstva vanjskih poslova da sadrži konkretno opravdanje za te troškove, uključujući i činjenicu da je gospodin Kozarić reprezentaciju trošio van sjedišta svog djelovanja, odnosno konkretno u Sarajevu. Hvala.
Hvala. Nema više komentara na dobijene odgovore. Prije prelaska na treću tačku dnevnog reda, koja je sada na redu, dva obavještenja. Jedno, da je na jučerašnjoj sjednici Kolegijuma u proširenom sastavu odlučeno da se objedini rasprava o tačkama 3. i 4. s obzirom da se radi o zahtjevu za iniciranje glasanja o rekonstrukciji Savjeta ministara. Dakle, glasa se odvojeno, ali se, je rasprava objedinjena. I drugi, da ograničavamo raspravu na 5 minuta. Tačka tri, Ad. 3. Razmatranje Zahtjeva poslanika: Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković-Lepić, Damira Arnauta, Mirka Šarovića, Dragana Mektića, Mire Pekić, Branislava Borenovića, Nermina Nikšića, Saše Magazinovića, Zukana Heleza i Nade Mladine za iniciranje glasanja o rekonstrukciji Savjeta ministara BiH (smjena ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH), broj: 01-50-1-892/20 od 06.05.2020. godine Tačka četiri, Ad. 4. Razmatranje Zahtjeva poslanika: Mirka Šarovića, Dragana Mektića, Mire Pekić, Branislava Borenovića, Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković-Lepić, Damira Arnauta, Nermina Nikšića, Saše Magazinovića, Nade Mladine i Zukana Heleza za iniciranje glasanja o rekonstrukciji Savjeta ministara BiH (smjena zamjenika ministra civilnih poslova BiH), broj: 01-50-1-924/20 od 11.05.2020. godine
Navedeni zahtjevi su iniciranje glasanja o rekonstrukciji Savjeta ministara, odnose se na smjenu ministra Staše Košarca i zamjenika ministra Siniše Ilića, u skladu sa članom 153. Poslovnika, dostavljeni su 08.05. i 12.05.2020. Predsjedništvu BiH, Savjetu ministara BiH, poslanicima u Predstavničkom domu, te Domu naroda. Podsjećam, na odredbe člana 154. Poslovnika kojim je predviđeno da se prijedlog za glasanje o nepovjerenju ili rekonstrukciji obavezno stavlja na dnevni red nakon 20 dana, a najkasnije nakon 30 dana. U skladu sa članom 157. pozivam predstavnike predlagača da obrazlože prijedlog. Riječ ima gospođa Mirjana Marinković-Lepić. Izvolite.
Dakle, opšte poznate su već činjenice u javnosti zbog kojih je podnijet ovaj zahtjev za iniciranje glasanja o potrebi rekonstrukcije Vijeća ministara. Obzirom, dakle, da su ministar Staša Košarac i zamjenik ministra Siniša Ilić prekršili postupanja, odnosno mjere koje su u Federaciji BiH i Republike Srpske propisane u cilju zaštite, odnosno sprječavanje zaraze od virusa korona i dakle njihovim postupanjem stekla su se, dakle, obilježja krivičnog djela iz Krivičnog zakona Federacije BiH, ali i Krivičnog zakonika Republike Srpske. Ono što bih ja ovdje htjela da kažem je, da je zaista ovakvo ponašanje, dakle, ljudi koji su u vrhu izvršne vlasti potpuno nedopustivo, dakle, u vrijeme i u jeku pandemije i u jeku najžešćih mjera zaštite koje su propisane od strane kriznih štabova. I ono što je mene lično, dakle, potpuno šokiralo je da poznati ljekar sarajevski, slavi rođendan u restoranu, da mu prisustvuje, dakle, član Naučnog tima za borbu protiv širenja pandemije, prisustvuje državni ministar, a evo imali smo priliku čak da vidimo i video o proslavi Vaskrsa, dakle zamjenika ministra. I ja sam se sama tada zapitala, da li, dakle, tek na osnovu ovakvog ponašanja čelnih ljudi i stručnih ljudi, dakle, koji su učestvovali u propisivanju mjera, da li ustvari nas ovdje neko zaista plaši ili laže ili da tako kažem, zamajava narod u ovoj Bosni i Hercegovini, jer lično sam se i ja i moja porodica pridržavala sto posto, dakle, propisanih mjera, a onda vidimo da ovakvi ljudi, dakle, ljudi koji bi morali i koji znaju mnogo više o pandemiji, a i dakle čelni ljudi u izvršnoj vlasti se ponašaju onako kako se ponašaju. Ja smatram da mi moramo biti primjer ponašanja građana, dakle i mi građanima, dakle i mi u zakonodavnoj, ali i ljudi u izvršnoj vlasti i da šaljemo, dakle, da se šalje potpuno pogrešna poruka ovakvim ponašanjem građanima, a to je, dakle, da se političke elite, da tako kažem, mogu ponašati kako žele i da za njih zakoni ove zemlje ne vrijede. Ja se nadam da ćemo danas donijeti odluku o rekonstrukciji Vijeća ministara upravo da bismo pokazali suprotno i da bismo održali dostojanstvo ovog Doma. Ono što me još posebno iziritiralo je i jučerašnji nastup delegatkinje u Domu naroda, dakle izjava njena u medijima, koja onako bahato već kaže da to neće proći u Domu naroda, bez obzira šta mi ovdje rekli i šta mi ovdje donijeli i onda postavljam pitanje – da li se na taj način zaista šalje poruka građanima da ovdje neko može raditi šta hoće i kako hoće, da može dovoditi u opasnost zdravlje građana ove zemlje, a da mu pri tome neće ništa biti jer ga štiri stranka? Hvala lijepo.
Hvala. U skladu sa članom 157. Poslovnika, Savjet ministara ima mogućnost, ako želi, da da odgovor. Nema potrebe. Otvaram raspravu. Za riječ se javio gospodin Damir Arnaut, izvolite.
Hvala predsjedavajući. Dakle, prijedlog je obrazložen, prijedlog je u potpunosti se pozvao na mjere koje su bile u tom trenutku na snazi i kolegica je to više nego adekvatno obrazložila, tako da nema potrebe da ponovo ulazim u obrazlaganje. Ja ću se dotaći činjenice da, dakle, prije svega neophodno je napomenuti reakciju gospodina Košarca, ministra Košarca nakon tog događaja i ja ne mogu da ne kažem da je to bila vjerovatno najodgovornija reakcija koju smo ikada vidjeli u Bosni i Hercegovini, po pitanju kršenja nekog pravila. Ja sam izuzetno bio obradovan činjenicom da je gospodin Košarac odham nakon tog događaja izjavio da je svjestan da je pogriješio, da je rekao da je spreman da prihvati punu političku odgovornost i da je vrlo jasno podcrtao i ovaj ljudski dio zbog čega se zatekao na tom događaju. Ono što me jeste iznenadilo, je bila reakcija gospodina Dodika koja nije išla u pravcu tipične zaštite nekoga iz stranačkih struktura već je bila izuzetno oštra i maltene najavila kraj političke karijere gospodina Košarca. Ja nemam nikakve sumnje da gospodin Dodik nije to uradio i rekao zbog toga što je bio konsterniran činjenicom da je gospodin Košarac kršio pravila kada je u pitanju, kada su u pitanju mjere Civilne zaštite, ja sam siguran da je gospodin Dodik to rekao zbog toga što je gospodin Košarac prisustvovao jednoj lijepoj multietničkoj zabavi u sred Sarajeva i da nije bilo vrijeme korone zaista sve same pohvale bi se mogle reći o takvoj zabavi. Mađutim, ja nemam nikakve sumnje da je gospodin Dodik, da je, za razliku o reakcije gospodina Košarca, koja je zaista bila ljudska i iskrena, ja mislim da je reakcija gospodina Dodika bila potpuno neiskrena i sve osim ljudska. Tako da mislim da je to neophodno podcrtati s obzirom da razgovaramo o čovjekovoj političkoj sudbini ovdje danas i mislim da, bez obzira na sva kršenja tih pravila koja su zaista nesporna, koja su se desila, ja zaista smatram da je neophodno podcrtati da takvu reakciju od odgovorne osobe u BiH ranije nismo vidjeli. Gospodin Košarac nije otišao do samog kraja, kako bi se to na zapadu vjerovatno uradilo, gdje kada neko u Austriji ili Njemačkoj počini takvu stvar, kada prekrši takve mjere, čisto radi interesa javnosti podnese ostavku i to neopozivu i zbog toga i danas razgovaramo o ovoj smjeni danas. Mi svi nosimo javnu odgovornosti i imamo obavezu prema javnosti, dakle, ukoliko smo mi svi trpili zbog tih mjera, ukoliko djecu nismo mogli izvesti vani jako dug period, ukoliko kad su te mjere relaksirane smo onda iz Sarajeva vodili djecu na izletišta na Trebeviću, što dodatno pokazuje, je li, apsurdnost nekih od tih mjera, ali činjenica je da je ogromna, ogromna većina nas te mjere poštovala i gospodin Košarac je imao istu obavezu da to uradi i zbog toga danas o ovome raspravljamo, ali još jedanput podcrtavam zaista iskrenu i ljudsku reakciju njegovu nakon toga i ja to zaista pozdravljam i čestitam mu na tome. I samo da dodam, ne čudi me, s obzirom da sam s njim u prošlom mandatu i evo na početku ovog mandata, zaista imao jednu onako jako dobru ljudsku, iskrenu saradnju, nismo se vrlo često slagali oko brojnih pitanja, ali uvijek je držao riječ, uvijek i to također treba podrcrtati i pozdraviti. E sad kad je ovaj politički dio u pitanju, mi već imamo sada na portalima izjavu Bakira Izetbegovića o onome što sam ja još juče najavio, a to je da poslanici SDA neće podržati ovu smjenu i sada već vidimo da ovo neće proći u Predstavničkom domu, vjerovatno ovisno od toga kako se većina posloži, ali izgleda da će SDA, SNSD i HDZ, da neće podržati smjenu gospodina Košarca. Ja mislim da je to zaista neprihvatljivo i nemam nikakvih sumnji da iza toga stoji neka politička trgovina, da li se ona tiče činjenice da je gospođa Bisera Turković u više navrata snimljena bez maske na javnim mjestima, što predstavlja konkretno kršenje mjera, možda, možda upravo zbog gospodina Košarca SNSD nije predložio smjenu ministrice Turković, iako je i ona kršila ove mjere. Ali u svakom slučaju treba, evo, opet razlučiti, čuli smo od ministrice Turković neka nemušta opravdanja, da je ona masku skinula u trenutku kad se obraćala. Pazite, ja sam dao more izjava medijima i ja sam masku, ako ništa radi javnosti da pošaljem poruku da je zakon za sve isti, masku malo spustio na bradu kako bi se mogao obratiti medijima, a potome je vratio, međutim ministrica Turković je u više navrata snimljena potpuno bez maske. Da li je to neki drugi vid političke trgovine koji se tiče ministra sigurnosti, kojeg sada treba predložiti SDA i to je moguće, nisam uopšte siguran o kojoj političkoj trgovini se radi, ali sam apsolutno siguran da je do neke političke trgovine ili međusobnog ucjenjivanja došlo i da zbog toga imamo sada najavu gospodina Izetbegovića, koji govori u ime poslanika SDA u ovom Domu, da oni će vjerovatno biti suzdržani. To će nažalost
Vrijeme gospodine Arnaut.
Jeste ograničili raspravu, izvinjavam se?
Pa naravno, 5 minuta.
5 minuta, nisam, nisam shvatio da ste ograničili raspravu. Ništa onda ću završiti i hvala predsjedavajući i samo dakle da dodam da to ukoliko ovo ne bude podržano, na stranu sve ljudske kvalitete gospodina Košarca, na stranu njegova iskrena isprika, ali to šalje jako, jako lošu poruku bosanskohercegovačkoj javnosti da zakon ipak nije isti za sve. Hvala.
Hvala. Gospodin Zukan Helez, izvolite.
Hvala uvaženi predsjedavajući. Dame i gospodo zastupnici, predstavnici Vijeća ministara ili članovi, ako ima, ne vidim nešto da su prisutni. Ma evo nama se dešava zbog procedura da neka tačka dnevnog reda zakasni u odnosu na događaj koji se desi, pa više nema neku svrhu i težinu kao što bi trebalo biti. Imali smo na prethodnoj sjednici oko blajburške mise, pa desilo se da smo raspravljali poslije mise nekoliko, je li, dana upravo zbog procedura. Ovo je slično oko ove tačke dnevnog reda i ja želim malo da podsjetim kakva je bila atmosfera u tom periodu u BiH. U tom periodu kad se desio korona-parti, takozvani, cijeli svijet je bio na koljenima, navjeće svjetske ekonomske i vojne sila poput Kine, SAD, Njemačke, Francuske, Italije, Španije, broj umrlih se mjerio svakodnevno na desetine hiljada, građani Bosne i Hercegovine su bili jako disciplinovani i čini mi se da su upravo građani Bosne i Hercegovine glavni i najzaslužniji što BiH je prošla bolje od ovih država koje sam nabrojao. U tom periodu kad je privreda pred kolapsom, kad turizam pao, ugostiteljski objekti zapečačeni, zatvoreni, nađe se ekipa koja, ustvari to su sve javne ličnosti, ali evo mi da se fokusiramo na ove naše kolege, je li, ili ministre. Šta ovdje mene najviše boli? Taj nekakav, to nekakvo političko licemjerstvo, dvolično ponašanje. Ja, recimo, od tog Staše Košarca sam slušao jako teške izjave o Bosni i Hercegovini, koje se graniče, ne znam, sa mržnjom prema Bosni i onda odjedanput sa Bošnjacima, sa dijelom sarajevskog, bošnjačkog džet seta u zagrljaju i to u momentu kad je najteža situacija u izbornoj jedinici odakle on dolazi, odnosno u entiteti Republika Srpska kad već polako korona virus zahvata i one ljude koji su prvi na odbrani, je li, a to su ljekari, čak i smrtni slučajevi u Banja Luci i najteža situacija je tad bila u Kliničkom centru u Banja Luci. Druga stvar, zbog čega sam ovo potpisao je, na ovom primjeru se vidi balkanski, ovo je presjek balkanskog političara, skorojevićki mentalitet, malograđanski duh, bahatost, osionost, licemjerstvo i to nije karakteristika bh. političara nego političara u cijelom našem regionu. Ima anegdota u Bosni i Hercegovini koja kruži, kaže dođe relativno mlad član stranke i kaže šefu – nabavio sam neku diplomu, mogu li dobiti neki posao, radio sam na izborima za tu stranku. Da ne kažem našu stranku, da ne bi ove kolege mislile da se odnosi na tu stranku, je li. I onda mu šef kaže – sačekaj malo biće imenovanje u Vijeće ministara, to ti je izvanredna prilika, tu ti ne treba ni kakva biografija, imamo ruke, mi ćemo te imenovat, ali ima samo jedan uslov. Pita ga – koji šefe? A to je, kaže – da me bezuslovno slušaš. I zato se postavljaju nesposobni, podobni, koji slušaju i zato nam se dešavaju ove afere. Obrazovan čovjek koji je napravio sam karijeru, nikad neće dozvoliti da neko na daljinski upravljač sa njim upravlja. I ono što mene je više zaboljelo od ovoga, desilo se, pa se malo i zaboravilo, i onda nas fenomenalna, briljantna Dušanka Majkić svojom izjavom ponovo vrati na to i još gore sto puta. Umjesto da prešuti to sve, ona kaže ili da kaže treba da podnese ostavku taj i taj, ona kaže radite šta god hoćete, možete imati ruku koliko god hoćete, ali neće vam to proći u Domu naroda. E sad, gledajte i danas me stvarno zanima, stalno se vodi neka priča, SNSD, SDA i HDZ nisu u koaliciji, to su nekakvi partnerski odnosi, ni oko čega se ne mogu dogovoriti, evo i oko budžeta najznačajnijeg, je li, akta ili dokumenta u BiH, baš me zanima hoće li se dogovoriti danas i hoće li biti zajedno na odbrani pozicija određenih ministara iz jedna stranke u koaliciji, a ja mislim da će biti skupa zato što ide novo imenovanje ministra koji bi trebao doći na poziciju gospodina Fahrudina Radončića. I samo dvije, tri rečenice, ovom prilikom želim da pozivam, daleko goru stvari od Staše Košarca i ovoga Ilića napravila je u nekoliko navrata ministrica vanjskih poslova Bisera Turković. Ali pazite koji je to gaf, zamjenite svoju državu sa drugom državom, to je nezapamćeno u analima diplomatije, stiže pomoć Crnoj Gori, ona se pripremila, dotjerala, sredila i da dočeka pomoć Bosni i Hercegovini. E onda ljudi kažu ovo je samo tranzitno, ovaj aerodrom može da primi, ne može ovaj u Crnoj Gori, pa će odavde ići konvoj pomoći. U vrijeme korone virusa, gdje ministar vanjskih poslova treba da bude broj jedan, obzirom da smo mi mala zemlja, nerazvijena, da nam treba pomoć, Bisera Turković provodi u podrumu, negdje u Kaknju, nemam pojma, ona je trebala da bude broj jedan i zbog
Vrijeme.
samo rečenica još, zbog tzv. klastera porodičnog u Ministarstvu vanjskih poslova. Sve je mama, punica tamo stavila, zetove, sinove, kćerke i šta onda da to prepustimo da ima svoje pozicije SDA, da ima SNSD, HDZ i Bisera Turković. Ja je pozivam iz moralnih razloga da podnese ostavku. Hvala lijepo.
Hvala. Podsjećam na vrijeme i podsjećam na dnevni red. Riječ ima gospodin Saša Magazinović.
Zahvaljujem predsjedavajući. Kao jedan od potpisnika ove incijative imam potrebu da kažem nekoliko rečenica. Dakle, gospodin Košarac i ja, to je poznato svima koji prate rad ovog Parlamenta, nismo politički istomišljenici što nije prepreka bila da imamo jedan korektan odnos sa međusobnim uvažavanjem, pa čak i onda kada su te razlike u političkim mišljenjima jako velike. Neću govoriti i ponavljati o izjavama koje je moj kolega Helez spomenuo, sa čim se slažem, jer to nije tema današnje rasprave, ali kako god se ovo danas završilo, ovo već sada rezultira time da u ovaj Parlament uvodimo novu političku naviku, a to je da, evo, i u slučaju kad govorimo u ljudima, nismo apriori orjentisani da je sve kod nekog negativno ili da je sve pozitivno. Ono što je dobro kažemo da je dobro, ono što ne valja kažemo da ne valja. I u tom smislu se slažem apsolutno sa gospodinom Arnautom, kolegom, kada je u pitanju reakcija Staše Košaraca. Njoj je samo falilo još na kraju da kaže – i zato podnosim neopozivu ostavku što nije, je li, politčka navika na ovim prostorima, ali sve ono otalo je mnogo zrelije, mnogo odgovornije nego što je bilo koji političar u sličnim okolnostima do sada rekao. E, kad govorimo o tome šta je dobro, a šta nije dobro, konkretan slučaj, dakle, kao što je opisano i u prijedlogu i incijativi za smjenu, dakle, to je nešto što je nedopustivo, nezrelo, neodgovorno i zaslužuje sankciju. I mislim da sam i ja i ostale kolege koje su potpisnici te incijative u više navrata iskazali ovakav stav. Ja neću govoriti o ovoj ljudskoj strani razloga zašto se tu našao, koju bih mogao razumjeti, jer sam se i sam našao u sličnoj situaciji gdje bliži članovi porodice su, je li, tretirani od strane, ovaj gospodina Šabanovića i ne bih mogao sad se izjasniti na način kako bih se ja opredjelio da sam bio pozvan, ali ima ono što se zove politička odgovornost o kojoj treba razmišljati čak i u takvim situacijama. Dakle, to je apsolutno jedna loša pojava i zbog toga smatram ovaj zahtjev opravdanim. Ono što jeste dobro i šti mislim da je danas prilika da kažem jeste rad ministra Košarca na rješavanju problema namjere susjedne Republike Hrvatske da skladišti i odlaže radioaktivni i nukelarni otpad na lokaciji Trgovska gora. Da ne širim daleko ugođaj reći ću samo ovo, da je on u ovih nekoliko mjeseci kako je ministar uradio više nego njegovi prethodnici u mandatima koji su prethodili ovome i nadam se da ćemo imati prilike i o ovoj temi da razgovaramo u Parlamentu, jer svi smo deklarativno protivnici te namjere, a nije baš puno ljudi podmetnulo leđa da se nešto konkretno uradi. E sad, da je danas tema Trgovska gora, ministar Košarac bi imao moju punu podršku za aktivnosti koje radi, bio bi vrlo afirmativan prema njemu, ali pošto nažalost to nije tema, nego nešto drugo, ja ću podržati zahtjev za rekonstrukciju Vijeća ministara u smislu, ovaj, ovih smjena jer smatram da ono što je učinjeno, posebno u okolnostima u kojima se desilo, zaslužuje sankciju. Hvala.
Hvala. Gospodin Šemsudin Mehmedović, izvolite.
Hvala gospodo predsjedavajući, uažene dame i gospodo zastupnici, cijenjeni gosti. Na dnevnom redu je zahtjev za smjenu ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, gospodina Staše Košaraca, incijativa grupe zastupnika, sasvim legitimna, opravdana i argumentirana, i da smo mi zemlja sa uređenim sistemom i tradicionalno razvijenom demkratijom, mi danas ne bi razgovarali o ovoj incijativi. Zašto? Zato šti bi se ostavka gospodina Košaraca podrazumijevala i ona bi bila prirodan slijed aktivnosti i poteza koje bi uvaženi ministar Košarac sam napravio. Prvobitna izjava njegovog političkog šefa o kraju njegove političke karijere je relaksirala negativnu reakciju javnosti, što je imalo pozitivnog odjeka u javnosti i dočekano sa oduševljenjem, ali mi nismo zemlja sa demokratskom tradicijom pa mi danas raspravljamo o ovoj incijativi. Druga stvar, prema ovlaštenjima predsjedavajućeg Vijeća ministara isti je mogao donijeti odluku o smjeni Košarca, jer potiču iz iste političke stranke i mi danas da ne raspravljamo uopće na ovu temu. Mogao je, kao što rekoh, i Košarac podnijeti neopozivu ostavku kako je to uradio prije nekoliko dana ministar sigurnosti i to bi bila gotova stvar o kojoj se ne raspravlja. Međutim, ništa se od toga nije desilo. A zašto? Zato što SNSD nije iskren u namjeri da smjeni svog ministra, već da se dodatno komplicira politička scena u BiH i naravno, da se taj vrući krompir prebaci nama u Parlament, prvenstveno nama u SDA koji činimo tu parlamentarnu većinu zajedno sa SNSD-om i ostalim političkim strankama i da se dodatno zategnu odnosi na nivou BiH i dodatno iznjedri argumentacija za dodatno rušenje institucija BiH i na ovaj način. Mi u Klubu zastupnika SDA ne možemo prihvatiti takav odnos prvenstveno politike SNSD-a i zato ova argumentacija kolega zastupnika koji su predložili ovu incijativu stoji, ali mi ne želimo da učestvujemo u sukobu pozicije i opozicije iz manjeg bh. entiteta i ne želimo da prihvatimo bilo koju stranu da je u pravu, ali svakako argumentacija za smjenu kolege, gospodina Košarca stoji. Zadnji sam od zastupnika SDA koji bi dozvolio bilo kakvu trgovinu, bar što se tiče mog glasa u Parlamentu, pogotovo sa SNSD-om. Zato kažem, zahtjev je opravdan, ali šta ćemo dobiti kao rezultat poslije, šta će dobiti država, bavit ćemo se samo ministrskim pozicijama i nećemo se baviti problemima o kojima su, evo, i moje kolege prije mene govorili. Ja želim da imamo stabilan politički ambijent u ovom Domu, želim da obezbijedimo korektne odnose, a naravno, političke stranke koje su kandidirale ministre imaju odgovornost prema javnosti, isto kao i mi ostali i neka oni koji smatraju da je učinjena greška prema javnosti u BiH, neka odgovaraju, znači kad je u pitanju politička odogovornost. Kada je u pitanju odgovornost prema zakonu, naravno sudovi i sudije neka rade svoj dio posla i neka sankcije koje su propisane zakonom snosi onaj koji se nedolično ponašao u periodu ove pandemije koja nas je zahvatila. Zato naš glas, naš stvar prema ovoj incijativi mi ćemo, naravno, pokazati prilikom glasanja, ali svakako ne želimo da se to shvati na bilo koji način da bilo šta mi trgujemo, jer ne želimo da snosimo dio političke odgovornosti za rušenje kakvog, takvog ambijenta koji imamo u Parlamentarnoj skupštini BiH za donošenje odluka od interesa za državu BiH i građane BiH. Hvala lijepo.
Hvala. Ispravka krivog navoda, gospodin Dragan Mektić. Izvolite.
Hvala predsjedavajući. Pozdravljam kolegice i kolege i sve prisutne ovdje. Moja replika odnosi se na diskusiju gospodina Mehmedovića. Čudi me, jednostavno ne mogu da vjerujem, da postoje ovakvi rezoni, pa da ne kažem i ovakva opravdanja ovdje u Parlamentu. U problemima smo, imamo kakvu-takvu koaliciju, ne želimo da dodatno opterećujemo ovu koaliciju itd. Pa ljudi šta, ovaj, to stvara i omogućuje sada jedan alibi da radi bilo ko šta hoće i da radi ko šta hoće. Ja znam da je vaša koalicija trgovačka koalicija, ja znam da se ona, na čemu se ona bazirala, ja znam na bazi čega ona funkcioniše, to je samo fotelje i ovo, on, ali dajte, mora biti malo morala, mora biti malo dostojanstva i moraju se poštivati zakoni ove države. Pa čujte, ne možete sve priznati da je ministar Košarac u ovom svom ponašanju učinio skandalozno, pa čak i što se protivi i zakonima ove države, ne govorim o moralu, a onda ga amnestirati umjesto sankcionisati, zato što prihvatate i što ste svjesni i što iznosite tu krivicu, a onda ga amnestirate što ste u koaliciji. Vjerujte, ne mogu ja to da shvatim i moj, da kažem tako, mentalni habitus neki ne može, ovaj, to da razumije. Hvala.
Hvala. Gospođa Mirjana Marinković-Lepić, ispravka krivog navoda.
Pa ja bih se, takođe, nadovezala na diskusiju gospodina Mehmedovića i ne smatram da je ova incijativa narušavanje bilo kakvog ambijenta. Narušavanje bilo kakvog ambijenta radnog ili koalcionog ili ne znam već na kakav ambijent je mislio gospodin Mehmedović je upravo, do tog narušavanja će doći ukoliko mi danas, dakle, uz sve ovo ovdje što je rečeno, ne donesemo i ne izglasamo odluku o smjeni, jer mi konačno treba da popravljamo ambijent u ovoj zemlji koji je upravo postao takav da mi vidimo da se zakoni krše, ali niko za to ne snosi posljedice. Dakle, u tom smislu ispravka krivog navoda, da upravo već jednom treba da počnemo da radimo po zakonu i samo ćemo tako ispravljati, odnosno, ovaj, ustanovljavati određeni ambijent.
Hvala. Gospodin Damir Arnaut, ispravka krivog navoda.
Hvala predsjedavajući. Pazite, gospodin Mehmedović je upravo rekao da oni ne trguju u SDA, već da oni održavaju ambijent za donošenje odluka. To bukvalno znači da trguju i ovo zvuči, nešto bi Fadil Novalić rekao – nisu ljudi otpušteni, već je smanjen broj zaposlenih u Federaciji ili da ne idem dalje na Alan Forda itd. Ovo je vrlo jasno, ako kažete da podržavate ambijent za donošenje odluka, to je doslovno to, znači trgovina, jer kako drugačije to protumačiti nego da će vam sutra nešto SNSD glasati protiv ili za Biseru Turković, smjenu, ili tako nešto, nego na ovaj način. I druga stvar, još važnija, jer ovo je zaista, ovaj, neozbiljno što je gospodin Mehmedović rekao, ali još važnija stvar je da li onda ovo znači da bi neko drugi ko nije iz SNSD-a ili HDZ- a bio smjenjen da je uradio istu stvar kao gospodin Košarac? Da li to znači da bi neko ko nije član stranke, ko, čija stranka nije bitna za ambijent, za donošenje odluka, da bi u tom slučaju glasali za? Jer onda u tom, ako je to tačno, ja samo to mogu i protumačiti iz Vaših riječi, da bi smijenili nekoga ko nije bitan, odnosno njegova stranka za donošenje odluka, to onda šalje još jasniju poruku javnost, da zakon u BiH ipak nije isti za sve, nego se zakon primjenuje samo na one koji nisu bitni da održavaju ambijent za donošenje odluka, a da se zakon ne odnosi na one čiji vam glas sutra treba za ko zna šta. Hvala.
Hvala Vama. Gospodin Šemsudin Mehmedović, ispravka krivog navoda. Molim vas da se osvrnete na krivi navod kad se već javljate povodom toga.
Evo, ja se upravo osvrćem na krive navode mojih prethodnika koji su, evo, ispravljali neke navode koje sam ja rekao. To je zapravo neslaganje sa mojom diskusijom i mogli su se komotno prijaviti za diskusiju i da kažu potpuno suprotnu argumentaciju i svakako to treba uvažavati. Ja nijednog momenta nisam rekao ni da ćemo podržati smjenu ni da nećemo, nego ćemo se izjasniti prilikom glasanja. Kakvo će ono biti, kakav će rezultat vidjet ćemo, ali nije neozbiljno ovo što sam ja rekao kao što uvaženi kolega to reče. Vrlo ozbiljno, šta ćemo dobiti smjenom Košarca? Dobit ćemo, poznavajući kadrovsku politiku SNSD-a dobit ćemo gore rješenje vjerovatno, jer ja sam dugo godina u ovom Parlamentu i znam kakvi su sve kadrovi obnašali upravo ovo, dužnost ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, i kakve smo sve probleme imali sa tim kadrovskim rješenjima. Zbog toga kažem da potpuno podržavam argumentaciju kolega zastupnika koji su podnijeli ovu incijativu, ali šta ćemo dobiti nakon toga, to je pitanje koje, evo, opterećuje i nas sve, šta ćemo dobiti nakon, evo, ako izglasamo smjenu ministra? Prema tome, ja vas molim da vrlo ozbiljno o ovoj stvari razmislimo. Trebamo biti odgovorni ljudi za budućnost BiH. Ovo je naša zemlja o kojoj moramo voditi računa. Hvala lijepo.
Hvala. Gospodin Nikola Lovrinović, ispravka krivog navoda.
Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Na ovo što je kolega Mehmedović rekao, da upravo to nije, odnosno ovo nije neozbiljna situacija, ovo je vrlo ozbiljna situacija, samo je bila vrlo ozbiljna situacija i kad se izjašnjavalo o članovima Središnjeg izbornog povjerenstva, gospodine Mehmedoviću i ja ovo samo doživljavam kao, evo, recimo da su se kolege iz SDA, ne znam hoće li biti gruba riječ, dozvali pameti, da parlamentarna većina ne može ovako ovakvo funkcionirati. Da je funkcionirala, što sam vas upozoravao nekoliko puta, i u ovom i u prošlom mandatu, dakle, možda bi se i dogovorili kako ćemo danas ovo raščistiti ili prije ovoga, prije sjednice, međutim, očito da je sad kasno. Bojim se da ako nije to ovo što sam sad stekao dojam, da će se ovo nastaviti i da ćemo dolaziti sve u gore i gore situacije. Dakle, upravo tako, nije ovo neozbiljna, ovo je vrlo ozbiljna stvar, ali je vrlo ozbiljna stvar bila i tamo u ožujku kad smo mijenjali Središnje izborno povjerenstvo onako kako ste se ponašali. Hvala ljepo.
Hvala. Molim vas da se pridržavate dnevnog reda. Gospodin Dženan Đonlagić, nepridržavanje utvrđenog dnevnog reda. Tako je, izvolite.
Ja razumiem frustraciju gospodina Lovrinovića kada ponovo pokreće temu CIK- a i svega toga. Dakle, kolega Lovrinoviću, tu priču oko CIK-a ćete morati odgoditi za sedam godina od danas.
Gospodine Đonlagiću, niste Vi sad bili u okviru dnevnog reda, javili ste se zbog toga. Gospodin Šemsudin Mehmedović, ispravka krivog navoda.
Evo, ja imam pravo još jednom i neću više. Naravno, potpuno svjesni šta znači izbor članova CIK-a ili povjerenstva kako to kaže kolega Lovrinović, zato smo se tako i postavili, spram tog problema, jer smo očigledno dugo godina bili u situaciji da nam CIK bude eksponent provođenja političkih ideja i želja određenih iščašenih centara političke moći. Zbog toga smo tako i postavili, upravo zbog odgovornosti prema državi BiH.
Hvala. Gospođa Nada Mladina, redovna diskusija. Izvolite gospođo.
Poštovani predsjedavajući, dopredsjedavajući, poštovane i drage kolegice i kolege zastupnici, predsjedniče Vijeća ministara i članovi, sve vas srdačno pozdravljam. Povodom ove tačke dnevnog reda, inicijative, čiji sam i ja potpisnik, želim podsjetiti na sljedeće. Ne želim ponavljati podsjećanje na ambijent koji je vladao i psihozu koja je vladala među građanima i svima nama u vrijeme kada se to događalo. Mi tada nismo mogli ispratiti svoje članove rodbine ili susjede ili građane naših gradova na poslednji počinak. Taj, kako vi kažete i nazivate ga, čuveni doktor, ja ne znam šta to znači, ja znm samo da neko može biti po zanimaju liječnik, kao što sam i ja bila, i sad sam, ali u mirovini, i da radi svoj posao, a svoj rođendan slavi sa onima s kojima može biti u tom trenutku u kontaktu. Šta znači džet set i ko uopšte gospodina ministra Stašu Košaraca u te pozvane, ja ne bih ulazila u to. Ono što sam lično ja doživjela, željela sam samo da neko tako dobro nastavi raditi posao ministra vanjske trgovine kao što je radio to gospodin Šarović, s kim se ne poznam, kao što ne poznam, kao moj kolega Saša Magazinović, ni Stašu Košaraca, ali me je svojom ozbiljnošću i agilnošću prijatno iznenadio. Po mom skromnom mišljenju svoj posao radi vrlo odgovorno i na tome sam mu zahvalna. Zato me i čudi, kad je već pokazao toliku ozbiljnost za taj posao i odgovornost sa iskustvom zastupnika u ovom Domu, šta mu bi da se on nađe u tom društvu. To je, naravno, nedopustivo i ja želim da podsjetim, barem ono što sam ja percipirala iz sredstava javnog informiranja, da je on lično bio samokritičan, da je prihvatao svaku vrstu odgovornosti i da je ponudio svoj mandat na raspolaganje Vijeću ministara i da je imao određenu političku, da tako kažem, sankciju, što nisam poslije primjetila da se dogodilo u bilo kojim drugim, za mene potpuno neprijatno iznenađujućim postupcima također očekivano odgovornim ljudi. Želim to da podsjetim, da se on u odnosu na sve druge razlikuje. Ja, naravno, ne odustajem od podnešene inicijative, ali upotrijebit ću jedan ružan izraz, ali je baš tako, jedva smo skripili to Vijeće ministara na državnom nivou, a Vladu Federacije pustili da rade koliko hoće. Ja vas molim, mislim na zastupnike koji čine parlamentarnu većinu, kao i nas iz opozicije, da o ovom slučaju razmišljamo i glasamo po nahođenju zdravog razuma i da se na ovome ne lome koplja postoji li ili ne postoji parlamentarna većina. Hvala vam.
Hvala. Riječ ima Mirko Šarović, izvolite.
Hvala predsjedavajući. Evo, iskoristiti ću priliku da kažem neko svoje viđenje i prije svega da, to je vjerovatno i postupno jasno da i ministar Košarac i ja pripadamo različitim političkim opcijama i da smo politički protivnici i to je potpuno jasno i, no, čak imamo i korektne odnose personlano i ....
Gospodine Šaroviću, malo Vam je daleko mikrofon, pa se slabije čujete.
Dobro, onda ću malo da priđem. Sada se čuje bolje, je li tako?
Bolje, da.
E odlično, hvala. No, želio bih da možda iskoristim ovu priliku i da kažem da je odgovornost, prije svega, na parlamentarnoj većini, ne na opoziciji, ova incijativa je legitimna, podržalo je ovu incijativu jedan broj poslanika, no vi ste ti koji ste prije svega donesioci odluka. Želio bih da kažem da sam ja lično prije sedam ili osam godina, znači prije 2013. godine, bio u sličnoj situaciju kao član Savjeta ministara i tada je vršena rekonstukcija i tada nije smetalo da zahtjeve koji jesu iz Republike Srpske svi vi se izjasnite i da date svoj glas vezano za tadašnju rekonstrukciju Savjeta ministara i ne vidim razloga zašto bi se to sada smještalo kao to je neka, neko pitanje i neka briga koja se tiče negdje Republike Srpske ili eventualno nekog drugog entiteta i na neki način to je bježanje od odgovornosti. Želio bih da kažem da je, bar za mene, ova situacija potpuno čista i jasna. Mi kao Predstavnički dom skoro da nemamo šta da utvrđujemo, već treba samo da se opredijelimo i da izreknemo sankciju prema jednom ministru koji je izabran glasovima ovog Predstavničkog doma i taj Predstavnički dom je upravo taj koji može da evenutalno cijeni o odgovornosti tog ministra kako i zakon predviđa. Potpuno je jasno da u vremenu vanrednog stanja ili vanredne situacije krivična odgovornost i politička odgovornost se sankcionišu mnogo strožije nego kada je, kada se radi o mirnodobskom vremenu, o vremenu koje nije zahvaćeno ovom pandemijom kao što je to ovaj slučaj. Znači, ovaj Parlament ne utvrđuje bilo kakve činjenice, one su jasne jer su akteri potpuno jasno i nedvosmisleno i transparentno izjavili da su kršili pravila i propise u vrijeme vanrednog stanja, odnosno vanredne situacije. I zbog toga želim još jednom da kažem da ovo nije nikakav sukob pozicije i opozicije. Bilo kakav sukob predstavnika jednog ili drugog entiteta. Odgovornost je na onima koji su izglasali ovaj Savjet ministara i ovog ministra i zamjenika ministra i sposobnost da se suoče sa tim ili će tu odgovornost da izbjegnu na jedan od načina kako nam se čini da se u tom pravcu ide. To bi praktično značilo da ukoliko po ovom pitanju ne budete imali jasan stav, da vi ili neki od nas pristaju na kršenje zakona i da mi smo spremni da to kršenje sankcionišemo, jer ovdje postoji samo jedna sankcija, rekonstrukcija Savjeta ministara sa ministrom i zamjenikom i ne postoji druga. Ne postoje mjere opomene ili neke druge kojim bi se izrekle nekom pojedincu, u ovom slučaju ministru i zamjeniku ministra. To bi značilo i da oni koji ne budu se jasno po ovom pitanju izjasnili, da i šute na ovu situaciju, da pristajete na, ne samo na kršenje zakona, nego i pristajete na to da se nezakonito postupanje toleriše u institucijama BiH, odnosno u ovom Parlamentu. I vi zbog toga, svi oni koji po ovom pitanju ne budu imali svoj jasan stav treba da taj teret ponesu i da glasaju kako hoće po svom nahođenju, ali ja mislim da, evo, i bez ove opozicije i bez bilo čega što, da se želi nametnuti ili prišiti ovoj opoziciji, taj kredibilitet ovog Parlamenta u najvećoj mjeri zavisi od onih koji imaju ovdje parlamentarnu većinu. I zato, ne osvrćite se na nas, ne gledajte na nas, mi jasno iznosimo svoj stav. Vi morate da budete toliko veliki da jasno kažete – da, ovo je kršenje zakona u vrijeme vanrednog stanja i vanredne situacije i mi smatramo da sankcija treba da se izrekne. Naravno da je normalno, normalna situacija u svakoj normalnoj zemlji, ovaj Parlament o tome ne bi raspravljao, već bi svaki pojedinac koji prihvata i priznaje svoju odgovornost se sam povukao, bez da se izlaže, evo, ovoj diskusiji i glasanju u ovom uvaženom Domu. Evo, toliko i hvala. Nadam se da je bilo u okviru vremena.
Hvala. Ispravka krivog navoda, gospodin Nenad Stevandić.
Hvala lijepo predsjedavajući. Pa evo samo za gospodina Šarovića, dve stvari koje ste rekli ne stoje. Ja neću, ovaj, komentarisati ništa u vezi gospodina Košarca, ima ko će, ovaj, a i komentarisaću događaj koji je vezan za Republiku Srpsku i za teritoriju Republike Srpske. Vi ste rekli da su oba aktera nedvosmisleno priznali kršenje zakona, to zaista nije tačno, mislim nema nikakvog smisla da to govorite. Znači, ja sam analizirao dopis pravnog tima koji je radio analizu vezano za prijavu protiv gospodina Ilića, on nikad nije rekao da je prekršio zakon i ovaj drugi dio koji ste rekli takođe činjenično ne stoji. Ja sam se spremio da Vam taj elaborat pročitam kasnije, ali evo da Vam kažem, znači što se tiče kršenja zakona 20. na Vaskrs gospodin Ilić nije prekršio nijednu mjeru i nijedan zakona. Možemo da govorimo da je nešto bilo neukusno, neko voli Baju Malog Knindža, neko, neko Mocarta i ja sam sa svojom porodicom imao vaskršnji, ovaj kako se zove, ručak ili večeru i mi smo nešto pjevušili, šta ja znam, možemo da pričamo o ukusima, ali ne možemo da pričamo o kršenju zakona i mjera. Znači, tada mjera distance i maske nije važila, važila je 30. maja i važila je za otvorene prostore. Mjera policijskog sata ne važi za boravak u porodičnoj kući sa svojim rođacima ili prijateljima, ovdje su, da kažem, od sedam ljudi, šest bili rođaci. Takođe, je velika laž da je uznemiravao komšije, njegove komšije o njemu misle sve najbolje, to su nam potvrdili. Policijska stanica nije upozoravana na glasnu muziku i kršenje, da kažemo, ovih drugih mjera koje nisu policijski sat, ne postoji prijava, niko nije kažnjen, ne postoji nijedan akt bilo čega, komunalne policije, ... koji govori o bilo kakvom kršenju mjera gospdina Ilića. Meni lično je najteže, ja to isto smatram neprimjerenim, ja drugačije slavim Božić i Uskrs, ali ne propisujem kako ćete ga slaviti Vi, gospodin Mektić, gospodin Nešić, to su običajne stvari, to su porodična okupljanja i nemojte od toga da pravite političku priču. To samo Milo Đukanović trenutno radi, znači ne možete propisivati kako će neko u svojoj porodici slaviti Vaskrs, koju će pjesmu pjevati, jer nije prekršio nijedan zakon i ono što je radio spada u ljudska prava. Da li je neukusno, da li je pristojno, kako ćemo se mi prema tome odrediti, ali evo ja ću Vam kasnije pročitati, znači i zato je i Vaša prijava, koju ste podnijeli, je odbačena jer nema nijednog elementarnog činjeničkog akta koji ukazuje na kršenje mjera. Policijski sat bio je od 10. maja, nošenje maski i okupljanje od 30. maja, nijedan ne reguliše materiju u vlastitom domu i nemojte vlastiti dom politikantski ovdje predstavljati kao nešto što treba da bude osnov bilo čije odgovornosti, a o ukusima možemo raspravljati.
Gospodin Šarović, ispravka krivog navoda. Treba paziti na vrijeme, ovo se odnosi na gospodina Stevandića.
Uvaženi .... Stevandiću, kome Vi pričate tu priču i kakav pravni tim? To bi isto bilo kao da bi ja rekao, pa moj pravni tim je rekao to i to, pa to je nerelevantno, nekredibilno i nemojte to spominjati na bilo koji način i nemojte da pravite i da držite lekcije kako se proslavlja Vaskrs ili neki drugi vjerski praznik, potpuno je to nepotrebno, potpuno je jasno da ste Vi u funkciji zaštite svog zamjenika ministra, to je potpuno jasno i ne samo sada, nego i u proteklom periodu. Nemojte ga braniti, jer ono što je učinjeno na bilo koji način ne treba da se brani, mislim da je bolje da šutite i da možda date neki svoj doprinos za ili protiv ove sankcije prema zamjeniku i ministru u Savjetu ministara.
Gospodin Stevandić, ispravka krivog navoda i pazite na vrijeme.
Ja zaista ne branim nikog, ja Vam, gospodine Šaroviću, govorim o meritumu zakona i o tome da ste potpisnik nečega gdje nema pokrića u zakonu. Sto puta, ne vezano za ovo što s Vama raspravljam, sam rekao da se meni lično ne dopada kako je gospodin Ilić slavi Vaskrs, da je to van mog ukusa kulturološkog o svemu tome, ali i sto puta ću Vam ponoviti, potpisali ste nešto što je netačno, neistinito. Mjere Štaba Republike Srpske nisu prekršene vezane za policijski sat, takođe nisu prekršene ni zakonske odredbe koje regulišu rad komunalne policije i policije za uznemiravanje građana, to su laži, njegove komšije to kažu. A imate li Vi ijedan član zakona ili mjeru koju ste naveli sem paušalne priče o tome kako je neko bahat, ovakav, onakav? Nemate. A ja Vam govorim da mi imamo i pravni tim mogu da čine pravnici raznih i stranaka i svemu tome, Vi kad mi navedete jedan član zakona i jednu mjeru koja je prekršena možemo da raspravljamo, a ovo je malo političko podmetanje što Vi radite. Nemate nijedan dokaz, a pokušavate napraviti neku vrstu političke priče i targetirate ljude koji su na sebi svojstven način, koji lično ne podržavam, slavili Vaskrs, to radi Milo Đukanović.
Sada se čujemo, je li tako. Uvaženi poslaniče Stevandiću nema potrebe da se nervirate na bilo koji način, Vi vidim da pjenite, nervirate se, nema potrebe za tako nešto, mi ne govorimo ovdje o krivičnoj odgovornosti. Krivičnu odgovornost, ukoliko je bude, to ne utvrđuje ovaj Predstavnički dom, utvrđuje je neko drugi i o tom potom, vidjećemo da li, znači u to ne ulazim i o tome ne govorim. Vi ste rekli da Vam se to ne sviđa i meni se ne sviđa, ako Vam se ne sviđa, a to je Vaš kandidat za zamjenika ministra, koji je izabran u ovom Domu, što ne pokrenete određene sankcije prema njemu. Vi to treba da uradite, gospodine Stevandiću, priznali ste sada da to što je urađeno nije primjereno, da Vam se ne sviđa, a i da sad ste šef te političke organizacije, stranke, sami povucite uvaženog, evo, zamjenika ministra i onda bi Vam u potpunosti vjerovao.
Branislav Borenović, ispravka krivog navoda.
Pa meni je od samih ovih pojava o kojima pričamo još gora su ovi izgovori i ova opravdanja. Svako, naravno, ima svoj stav i nosi svoj krst i svoj teret na svojim leđima. Što se mene lično tiče, ovo ponašanje zamjenika ministra mi je odvratnije i gore od ponašanja ministra, što se mene lično tiče za veću osudu, jednaka je, naravno, odgovornost i politička i moralna i lična, ali dovoljno je samo poslušati snimak, koji sve govori, govori više od svih ovih riječi kojima govorimo, od svih nekih pravnih timova, od svih nekih sudova političkih partija. To arlaukanje, to busanje u prsa grupe ljudi koja se okupila, govori sve, možda i više te slike govore i taj snimak od onog snimka iz restorana. Jednako osuđujem i jedan i drugi, kao što ću jednako osuditi i svakog pripadnika moje stranke ako se to, naravno, potvrdi sa datumom, sa mjestom. Jer ako mi to ne osudimo, kao najviši ljudi u zakonodavnoj vlasti ove zemlje, ja ne znam šta onda da očekujemo od građana, ako u ovome tražimo opravdanje i izgovore za nečinjenje ili nepostupanje po pitanju utvrđivanja odgovornosti i smjena i sankcija, pa ja mislim da je onda sve besmisleno, nema više, mislim gubi smisao bilo kakvo više političko djelovanje i ponašanje.
Gospodin Dragan Mektić, ispravka krivog navoda.
Hvala predsjedavajući. Složio bih se ovo sada što je govorio Branislav Borenović i nije pitanje odgovornosti samo ono, navedite mi član, navedite mi propis koji je povrijeđen, je li, ne znam ni ja, komunalna policija intervenisala ili nije. Pa mi sad govorimo ovdje da trebamo držati neko dostojanstvo, neki dignitet itd. i niko to više ne mora, je li tako. Pa gospodine Stevandiću, evo dozvolite mi, da samo kažem da je francuska ministarka, da ne govorim imena sada ovdje, da ne čitam, da uzimam vrijeme, spoljnih poslova dala ostavku kad se s godišnjeg odmora umjesto redovnim letom vratila privatnim avionom turskog biznismena. Nikakav postupak nije vođen protiv nje, nikakav postupak nije vođen ni krivični, ni kakav. Zamjenica švedskog premijera, sad već bivša, dobrovoljno je dala ostavku nakon što je otkriveno da je službenom karticom platila čokoladu i pelene, iako je taj novac odma namirila na službenu karticu...
Ispravka krivog navoda, gospodine Mektiću.
Pa da, ispravka da nije sve, da nije čitava suština je li povrijedio nekakav zakon ili nije povrijedio nekakav zakon. Pa to bi onda utvrđivao sud, ne bi se mi bavili pitanjem ovdje toga i ne bi o tome raspravljali ovdje ako je povrijeđen zakon i ako je povrijeđen sud. Švedska ministrica kulture, dala ostavku kad je otkriveno za školstvo, eto bosanskohercegovačkog je porijekla, nakon što je policija zaustavila i otkrila da ima 0,2 promila alkohola u krvi. Ma poziv, ali vidite, 0,2 promila alkohola u krvi, mogla je reći
Vrijeme
kao i Staša Košarac, platio sam 500 maraka kazne i ja sam svoju priču završila.
Vrijeme, gospodine Mektiću.
Hoću da vam kažem nije sve u tome, dajte vidite .... /isključen mikrofon/...
Isteklo Vam je vrijeme, gospodine Mektiću. Riječ ima gospodin Branislav Borenović, ovaj put redovna diskusija.
A žao mi je što je jednim dijelom diskusija otišla u jednom pravcu koji, mislim, da nikako generalno ne šalje dobru poruku, ako iko gleda ovu sjednicu Parlamenta kad čuje određene izgovore ili određeno opravdanje pojedinaca, ja mislim da im se smuči na pojave koje su potpuno jasne, koje su za svaku osudu i naravno za političku sankciju. Mi živimo u vremenu u kojem imamo velike, naravno, društvene anomalije, u kojem je uloga svih izabranih i imenovanih lica ogromna, posebno je važna uloga onih koji su javno eksponirani, kako narod voli reći političari. Svi smo mi političari bez obzira da li smo poslanici, da li smo ministri, da li smo neki direktori, rukovodioci, nas ljudi gledaju jednakim očima. Svi smo mi politički odgovorne ličnosti i treba da budemo. Ta vjerovatno uloga naša ima možda i još veću težinu, još veću specifičnost kada se radi o nekim vanrednim ili ekstremnim okolnostima, kao što je bila ova pandemija, kada smo imali zdravstvene preporuke kojih se trebalo pridržavati bez obzira da li je neko boljeg političkog ili drugog statusa u odnosu na ostale građane. Ovdje je bilo danas dovoljno uz ovu inicijativu samo pustiti snimke i slike koje vjerovatno govore više od svih ovih obrazloženja, svih ovih rečenica, svih ovih naših potpisa, pustiti malo one muzike koju, koja ostaje vječno zabilježena i koja će vječno biti teret ovih ljudi koji, kojima ime ne želim da spominjem, ja govorim ovdje o javnim ličnostima, o jednom ministru i jednom zamjeniku ministra u Savjetu ministara BiH. Znači, dvojici ljudi koji su među desetak ključnih izvršnih funkcionera na nivou BiH. Ono što je bilo za očekivati da i ministar i zamjenik odmah podnesu ostavke i odstupe sa javne funkcije, čuli smo primjere gospodina Mektića, da se to i za manje stvari dešava u nekom demokratskom svijetu, kojem valjda mi težimo, u kojem su ministri zbog trivijalnih stvari jednostavno osjećali moralnu odgovornost, podnosili ostavku. Meni je uvijek bio interesanta primjer predsjednika Njemačke koji je prije nekih sedam, osam godina podnio ostavku zato što je njegov poznanik, poslovni moćan čovjek u Njemačkoj, platio njemu i supruzi noćenje u nekom luksuznom hotelu, kad su mediji to čuli, kad se to saznalo, naravno da je podnio ostavku, jer je mislio da to nije moralno, nije krivična odgovornost, nije krivično djelo, ali je potpuno neprihvatljivo sa aspekta ponašanja nekoga ko je predsjednik takve zemlje. Nadam se da će kod nas doći vrijeme za takvo ponašanje, ali da bi došlo moramo mi svojim vlastitim primjerom to pokazati. I zato se trebamo dobro zapitati danas, ne zato što je ovu inicijativu podnijelo 12 poslanika, koji ne pripada vlasti ili pripada možda, ne znam ni ja tačno u kom su statusu, nego se ovdje radi o jednoj pojavu koju ili ćemo dati jasan odgovor ili ćemo je legalizovati. Ako je legalizujemo danas, ako legalizujemo ovakvo ponašanje, nemojte onda da očekujete da u narednom periodu više bilo šta bude predmet bilo kakve odgovornosti. Dugo mi živimo u zemlji u kojoj je legalizovan bezobrazluk, pa i to može u ovo, u balkanskim zemljama se može nekako prihvatiti, ali mi već poprilično svojim djelovanjem, kad kažem djelovanjem institucija, ključnih pojedinaca, onih koji imaju vlast, legalizujemo i korupciju, kriminal, nepotizam, legalizujemo i neznanje, legalizujemo i podobnost, legalizujemo i ispodprosječnost i šaljemo takve poruke. I zato u slučaju da se ne podrži današnja ova inicijativa, ja mislim da će Parlament BiH zvanično, uvaženi predsjedavajući, uvažene kolege, legalizovati bahatost, primitivizam, neodgovornost, pa i nezakonitost i hoću da poručim jasno svim kolegama koji će danas ili još uvijek razmišljaju, al' koji će danas glasati protiv ove inicijative ili će biti suzdržani, da su jednako odgovorni kao i ministar i zamjenik minstra za ovo stanje koje je, po meni, potpuno, potpuno neprihvatljivo za svaku osudu i za svaku snakciju, što moralnu, što političku, tako i ličnu.
Hvala. Gospodin Nenad Stevandić, redovna diskusija.
Hvala lijepo.
Pet minuta.
Da, naravno. Evo, prvo drago mi je da smo razjasnili ovu stvar što se tiče zakona i kolege iz Federacije koji su potpisali inicijativu, sad da ne govorim, da nikoga ne, ovaj, ... su također zapanjeni da ne postoji kršenje zakona ili mjere kod slučaja zamjenika ministra, znači ne postoji. Vi ste to sami priznali i sad ste prebacili na moralnu odgovornost. E saću da vam kažem. Ja imam jedini pravi štetu od tog postupka,
Reko, ja sam jedini čovjek koji ima pravu štetu od toga postupka i rekao sam hiljadu puta, ja drugačije slavim Vaskrs, ali proslava Vaskrsa je privatno ljudsko pravo i porodična stvar. Jedino što je mnogo gore od toga da se nekom nešto ne sviđa, da od toga pravi politički kapital. Ja sam sad, da znate, pošto ste pokušali da budete, ajde da ne kažem neku ružnu riječ kao vi meni, kao šef tima koji je pratio provođenje mjera u Republici Srpskoj, kao čovjek koji je bio u sve i jednoj bolnici na intenzivnim njegama, osjećao sam se, naravno, ružno da neko moj pjeva i snima to za vrijeme Vaskrsa. Ali evo, gospodine Šaroviću, reću Vam da sam za Vas dobio prijavu, ali ja nisam policajac, ja nikome nisam uputio nijednu ružnu riječ, dobio prijavu da ste na sahrani 03. maja bili bez maske, to nije moja stvar, ja nisam taj koji će to da ganja. Prema tome pogotovo što je sahrana i ne bih Vam nikad to ... znači dobio sam prijavu, nisam reagovao, ali evo govorim Vam zato što je ovo s Vaše strane bilo ružno i neprimjerno. Gospodine Mektić, primjeri koje ste navele su kršenja zakona, voziti kola sa alkoholom to je kršenje zakona, to mora biti ostavka. Ali Vi ste optuženi pred nekoliko predmeta u Sudu BiH za teška krivična djela zloupotrebe službenog položaja i a nisam vidio da ste ponudili ostavku, a ovdje govorimo o zakonu. Znači, vi nećete ni na zakonske varijante da reagujere, a ovdje ćete držati predstavu o moralu. Evo da Vam kažem iskreno, znači iskreno, bilo je mnogo ljudi koji su na neki način kršili mjere, nije ovo bio rat da mi sad ganjamo ljude što je skinuo masku da ga prijavljujemo itd. ovo je bila zajednička borba svih nas i pozicije i opozicije protiv korone i još se nije završilo, biće toga svašta. Nemoj da iz te nesreće pravimo politički kapital, nemoj da ta nesreća bude predizborna kampanja. Naravno, takva hajka je u javnosti stvorena da se ne možeš braniti, kao da je u pitanju suđenje ubicama. Nevjerovatna, nazivanje ljudi primitivcima zato što na taj način slave Vaskrs, ima li išta ljudi nepoštenije i neprimjerenije. Ja pjevam „Tamo daleko“, neko pjeva Baju Malog Knindžu, za Vaskrs u mojoj kući je bilo šest ljudi, kod gospodina Ilića sedam za Vaskrs. Ni komunisti nisu u najgora doba propisivali kako se slavi Vaskrs i nisu od toga pravili propagandu, niko. Znači, to je ta moralna strana koja ima dvije strane medalje. Jednoga koji od Vaskrsa pravi sebi vlastitu promociju i predizbornu kampanju, a drugu koji preskače činjenicu da nije prekršen nijedan zakon. I odma da vam kažem, lično se izvinjavam ako je nekoga povrijedilo ono što je moj zamjenik ministra, koji je išao na moj prijedlog, kako se zove, učinio, jer to nije po njihovom ukusu, al' to je stvar ukusa, to je stvar koju muziku volite, a nije stvar kršenja zakona. Ponavljam, lično se izvinjavam, ja tako to ne radim. Ali nemojte da brkamo stvari i pojmove, nemojte da pravimo ovdje predstavu kao da je riječ o ubistvu, ne znam nekog, da su ljudi ubice. Ta tolika hajka je besmislena, jer isto bi mogli uraditi i za vašu ili doktorica stavila masku, šalim se naravno, to je vrlo lako političko targetiranje, to nije posao. Neko je spominjao da sudimo po djelima, po nekom meritumu. I ja se nadam da ćemo suditi po djelima, sudiće nam i birači i ovo što ja pričam se mnogim ljudima ne sviđa, ali ovo što ja pričam je tačno, ja ne zloupotrebljavam govornicu da bi nekoga, kako bi rekao, lažno okrivio il' da bi rekao da je kršio zakon, ali imam pravo da kažem da se moje mišljenje jako razlikuje od onih koji će božićni, božićnu proslavu iskoristiti da bi čovjeka politički targetirali, zato što to nije po njihovom ukusu. Nije ni po mome, ali ukus nije stvar Parlamentarne skupštine i nije stvar zakonske procedure. Ponavljam, meni je teško palo, ja sam boravio sa pacijentima koji su, neki su umrli, neki nisu, bio sa njima, obilazio sve bolnice, meni je teško palo, meni je ružno bilo, ali je ipak pitanje ukusa, a ne kršenja zakona. I to ću vas sve moliti da shvatite, da ovo ne može biti nešto zbog čega će ljudi biti targetirani kao da su počinili ne znam ni ja kakvo teško krivično djelo. I ovi prekršaji, Košarac je čini se platio kaznu, je li tako.
Vrijeme.
E, hvala Vam lijepo, ne bi da me pogrešno razumijete, ovdje je riječ o meritumu stvari.
Hvala Vama. Gospodin Adil Osmanović, redovna diskusija. Prijavljeni za ispravku krivog navoda, gospodin Mektić i Šarović nemaju pravo po Poslovniku više. Gospodine Osmanoviću, izvolite.
Hvala predsjedavajući. Uvaženi dopredsjedavajući, kolegice i kolege zastupnici, predsjedavajući Vijeća ministara, ministri, zamjenici. Naš ustavnopravni sistem u BiH dobro je regulisao procedure imenovanja i razrješenja predsjedavajućeg Vijeća ministara, ministara i zamjenika ministara u Vijeću ministara. Ustav BiH je vrlo jasan, predsjedavajućeg Vijeća ministar imenuje Predsjedništvo BiH, potvrđuje ga ovaj Dom, Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH, zatim predsjedavajući Vijeća ministara imenuje ministre, mi to, i zamjenike, i ovaj Dom to potvrđuje. Takođe naš Poslovnik od člana 153. do 159. je jasno propisao proceduru kako i na koji način se pokreće eventualno rekonstrukcija Vijeća ministara. Ono što smo mi očekivali kao Klub poslanika SDA i ono što je za nas nedopustivo, a to je da nismo imali obraćanje po ovom pitanju predsjedavajućeg Vijeća ministara, kao šefa vrhovne izvršne vlasti, jer je on to po Ustavu trebao, on je predložio, imenovao ministre i trebao da se izjasni oko ovog. To je bila i mogućnost po članu 155. Ponašanje ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i zamjenika ministra civilnih poslova je nešto zaista što je nedopustivo. To je direktno kršenje propisanih mjera, to je nešto što je nanijelo ružnu sliku samim ministrima, Vijeću ministara i to je nešto što treba sankcionisati i niko ovdje niti treba pokušati, niti može braniti takvo jedno ponašanje, pogotovo kada je većina građana u BiH striktno se pridržavala tih mjera. Ono što možemo konstatovati, to je jedna direktna krivična, politička i moralna odgovornost. Očekivali smo, kao što su moji prethodnici kazali, da će i ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i zamjenik ministra civilnih poslova podnijeti ostavku prema predsjedavajućem Vijeća ministara i da nas on ovdje oko toga izvjesti i da onda povedemo jednu takvu raspravu. Napominjem, da su osobe kao što je hirurg i dekan Poljoprivrednog fakulteta, koje su bile prisutne na tom, kako se naziva dernek, ovaj, korona-partiju, podnijeli ostavke, odnosno smijenjeni, tako je trebalo i ostali da slijede. Naravno, ohrabrujuća je izjava bila i lidera SNSD-a, predsjednika Milorada Dodika koji je rekao da će povući poteze i mi smo očekivali da se pokaže jedna principijelnost u tom, u takvom jednom stavu. Ono što ne mogu, a da se ne osvrnem na diskusije kolege Arnauta i kolege Saše Magazinovića i Heleza, mislim da kolega Arnaut kada se, kada je diskutovao o ministru vanjske trgovine i ekonomskih odnosa je takve hvalospjeve napravio, toliko ga pohvalio, da čovjek ne može da povjeruje da je njegov potpis ovdje kad je u pitanju traženje smjene tog ministra. Ne znam odakle tolika potreba, da li je to posipanje pepelom ili je to ustvari svojevrsna trgovina, ono što želi da pripiše SDA, pokušaj da sutra sa tim istim ministrom pravi određene dilove, trgovine itd. Ako ste pokrenuli takvu jednu incijativu, mislim da niste bili na jednom nivou kad je u pitanju kritički osvrt na sve ono što se dešavalo, a pogotovo izjava Saše Magazinovića da mi nikada nismo imali boljeg ministra, evo čovjek je pola godine, znači, da je bacio u sjenu sve one koji su bili prije njega, a ovdje vidim da je i Mirko Šarović potpisnik ove inicijative, koji je bio dugo vremena na čelu tog ministarstva. Naravno, da nemamo nikakve trgovine, niti bilo kakvih dilova sa SNSD-om u pogledu imenovanja ili neimenovanja ministra sigurnosti. Mi i dalje pozivamo SBB da predloži kandidata za ministra sigurnosti i ... kao što vidite uopće ne žurimo sa tom inicijativom da se popuni to upražnjeno mjesto. Onda se postavlja jedno pitanje – zašto niste glasali za takvog ministra kvalitetnog kad je bilo imenovanje Vijeća ministara, koji evo ima takve dobre rezultate? I ono što ne mogu, a da na kraju ne završim, Vi ste, kolega Arnaut, a i kolega Helez, više uputili kritike kadrovima SDA, kao što je ministar vanjskih poslova, predjsedniku, gospodinu Izetbegoviću i Fadilu Novaliću, nego li što ste uputili kritike ministru vanjskih trgovine i ekonomskih odnosa i zamjeniku ministra civilnih poslova. Hvala.
Damir Arnaut, ispravka krivog navoda. Izvolite.
Ma ovo su neke stvari, gospodine Osmanoviću, ... jednostavno ne možete razumjeti i ja ne očekujem da razumijete. Dakle, ako neko odgovorno izađe i kaže nešto što nikad niko u BiH nije uradio i kaže prekršio sam zakon, spreman sam da nosim sve posljedice, kakav bi ja bio čovjek da ne pozdavim to i ja ću opet to pozdraviti i mislim da je reakcija gospodina Košarca bila puno poštenija, nego neistine gospođe Turković oko njene maske. Također, sam pozdravio činjenicu da je gospodin Košarac da su bile bilo koje druge okolnosti, rekao sam da bi to bila jedna lijepa zabava, multietnička u Sarajevu i vrlo jasno sam podcrtao da zbog toga smatram reakciju gospodina Dodika i neljudskom i neiskrenom za razliku od reakcija gospodina Košarca. Gospodin Košarac se tu pokazao kao pošteniji čovjek od gospodina Dodika. Ali Vi trgovinu, Vi meni pripisujete neku potencijalnu buduću trgovinu sa gospodinom Košarcem. Vi trgovinu niste napravili sa gospodinom Košarcem, vas ne interesuje ni njegova ljudska gesta, ni njegov principijelan nastup nakon toga koji je trebao završiti ponudom neopozive ostavke, vi ste trgovinu napravili direktno sa gospodinom Dodikom i tu se mi razlikujemo. I sad vidite, gospodine Osmanoviću, dakle, postoje neke stvari koje su jednostavno ljudske, koje treba uraditi bez obzira na stranačku pripadnost, bez obzira na politička razmimoilaženja, ja sa gospodinom Košarcem imam puno manje zajedničkih glasova nego Vi, ali nekad treba jednostavno reći kad je neko u pravu. Ja bi u potpunosti stao da Vas zaštitim kad su Vas u Srebrenici istjerali, ovaj, iz onog objekta, izvukli Vam potkošulju, a ne vidim da je iko od Vaših kolega iz SDA stao da Vas tu zaštiti. Prema tome, ja zaista ne očekujem da Vi razumijete ove neke stvari, ali isto tako ne očekujem da ćete ovdje glasati principijelno, da pokažete da niko nije iznad zakona, već da ćete ostati vjerni trgovini koju ste naprvili sa gospodinom Dodikom. Hvala.
Hvala. Saša Magazinović, ispravka krivog navoda.
Pa ja se slažem sa kolegom Arnautom da kolega Osmanović ovo jednostavno ne može razumijeti, o čemu smo mi govorili i vjerovatno iz tog razloga onda izvrće činjenice i na jedan pogrešan potpuno način interpretira ono što smo rekli. S druge strane, ja znam da ste Vi navikli da u okviru svoje stranke drugima naređujete šta moraju reći pa bi to pokušali malo i kod nas uređivati, ali to ne može, a vidim da i kod vas ne ide baš najbolje u zadnje vrijeme to šta ko treba da kaže i da misli, ali to je vaša stvar. Dakle, ja nisam rekao da nismo imali nikad najboljeg ministra i to je neistina. Ja sam rkao da ono šo je on uradio u nekoliko mjeseci kada je u pitanju konkretna tema, a to je protivljenje namjeri našeg susjeda da skladišti radioaktivni nuklearni otpad na lokaciji Trgovska gora, te je u nekoliko mjeseci napravio pomak kakav ranije nismo imali. Vi sad niste u Vijeću ministara, ali pitajte svoje kolege koje tamo sjede šta je bilo na prethodnim sjednicama da se formira ekspertni tim, da se formira pravni tim i da se neće čekati kao što se čekalo dok ste Vi tamo sjedili da iznikne Pelješki most pa da neko reaguje, ovo se radi na vrijeme. Dakle, ja sam o tome govorio. Isto tako ću govoriti o vašoj nasljednici, gospođi Gudeljević. Kad i ako riješi i da svoj doprinos legalizaciji kanabisa u medicinske svrhe, što Vi niste uradili u svom mandatu, ali to nikako ne znači da sam ja fan njene stranke, nego da govorim konkretno i korektno o ljudima koji urade neki posao. To što Vi to gledate na drugi način, to između ostalog, daje odgovor na pitanje zašto ste ovako reagovali. Na koncu, neka nas svakog od nas cijene po tome šta je uradio u svom poslu. Ja ću Vas cijeniti na kraju ovog mandata po rezultatima Vašeg rada kao šefa Komisije za ravnopravnost spolova.
Zukan Helez, ispravka krivog navoda.
Uvaženi kolega Osmanoviću, ja Vas razumijem da, onaj, morate braniti vaše kadrove, da imate obavezu, možda i naređenje. Prvo, nisam pomenuo ovdje Fadila Novalića, niti Bakira Izetbegovića, bar u ovoj diskusiji. Fadila Novalića lično poznajem, imao sam priliku i razgovarati, sjediti sa njim i mislim da ima i nekih dobrih poteza, ali kad ste već pomenuli, onda moram da kažem da 10,5 miliona kad bacite, jer su oni bačeni, to je puno u Njemačkoj, u Japanu, bilo gdje u visokorazvijenim zemljama, a ne u Bosni i Hercegovini i evo i ovom prilikom imalo morala, hoću da kažem, imalo morala da je imao pa i stranački šef natjerao bi ga da podnese ostavku, a ne bi se krili iza Bošanjaka, iza naroda, i to je uvijek tako kad se to desi. Što se tiče ministrice vanjskih poslova, gospođe Bisere Turković pa ja mislim 90% ljudi u SDA nije zadovoljno. Kako neko može biti zadovoljan ovakim radom? Pa poredite, evo, redom koga god hoćete, nebitno je li bio Srbin, Bošnjak, Hrvat, Mladen Ivanić, Zlatko Lagumdžija, Haris Silajdžić, Sven Alkalaj, ljudi su bili vrhunski na tim pozicijama. U ovako teškoj situaciji gospođa Turković je prespavala ....
Dnevni red.
Pa replika, ispravka krivog navoda. Znači, Bisera Turković je prespavala to i sad pravi gafove. I ako je za vas to normalno da žena najavi da dolazi donacija u BiH, tri dana priča o tome i onda to bude donacija za susjednu državu Crnu Goru, ja ne znam onda gdje živimo. Hvala lijepo.
Adil Osmanović, ispravka krivog navoda.
Hvala predsjedavajući. Malo je prekrupna riječ nekom kazati da ne razumije neke stvari kad je u pitanju politika. Mi smo ovdje kolege, sjedimo u ovom Parlamentu i s te strane bar trebamo se uvažavati, ali i kad nemate jačih argumenata očigledno povlačite i za tim. Nemam ja uopće problema, kolega Saša i kolega Arnaut, da vi hvalite ministre u Vijeću ministara. Nemojte sutra onda da kritikujete to Vijeće ministara kako ne radi, kako ne donosi nikakve mjere, odluke itd. Nemam ja sa tim, samo sam htio da pocrtam, da naglasim to vaše hvaljenje ministra u Vijeću ministara koje moje politička stranka podržala, vi niste to podržali. Primjetno je da ste vi čekali samo da se neko javi ispred SDA i da svu svoju diskusiju i replike uperite prema tome. Nemamo mi taj kompleks ni da glasamo sa vama, sa SDP-om, sa Našom strankom i drugim opozicionim strankama, kao što nemamo kompleks ni da glasamo sa SNSD-om, HDZ-om itd. Cijenimo ono što je dobro za Bosnu i Hercegovinu. A kada pominjete Srebrenicu kolega Arnaut, da Vam onda na isti način odgovorim, ja sam se zabrinuo za Našu stranku. Gdje god ste Vi došli te političke stranke su vrlo često nestale sa političke scene kao što je Stranka za BiH. Ja sam zabrinut za Našu stranku šta će se desiti 2022. godine. Hvala.
Gospođa Edita Đapo, ispravka krivog navoda.
Nije se uključio mikrofon. Izvolite, sad jeste.
Hvala, moje poštovanje Vama, dopredsjedavajućima, kolegicama i kolegama poslanicima. Naime, ja se moram osvrnuti na ovaj poziv gospodina Adila Osmanovića SBB-u da predložimo svog ministra sigurnosti. Naime, sasvim je jasno da je SBB iskomunicirao već da je razlog izlaska iz Vijeća ministara SBB-a upravo različitost u politikama i pristupima i to prema ilegalnim migrantima, pritisku na pravosuđe, kao i na zastrašivanje novinara. Stoga nema razloga da nas više pozivate, nego se nadam da ćete već sljedeće sjednice predložiti, odnosno da ćete vrlo brzo predložiti novog kandidata iz SDA. Hvala vam.
Hvala. Gospođa Aida Baručija, ispravka krivog navoda.
Hvala predsjedavajući i pozdravljam sve prisutne. Kratki osvrt na izlaganje kolege Adila Osmanovića. Dakle, ovdje se ne radi o ljudskim kvalitetima ministra Košarca, nego se govori o činjenici da je prisustvovao okupljanju u restoranu Golf suprotno mjerama suzbijanja pandemije korona virusa. I još je neko od njegovih kolega rekao šta ćemo dobiti ukoliko ministra Košarca smijenimo. Ja vas sad pitam da li se iko od vas pita šta ćemo mi izgubiti ukoliko mi njega ne smijenimo? Da li iko razmišlja o povjerenju naših građana, koliko će to utjecati na njih, jer povjerenje naših građana je zaista na jako niskom nivou i kakvu smo im poruku poslali, da postoje političke elite koje mogu da krše zakon i da do njih ne dolazi pravda. To je ono što sam, dakle, htjela da istaknem. I još jedna činjenica, kako možemo prejudicirati da će neko novi, ukoliko ministra Košarca smijenimo, biti bolji, gori, lošiji, nesposobniji ili sposobniji? Dakle, ne znam kako možemo o tome govoriti. I još ću samo kratko, ono što me iznenađuje od ministra Košarca je činjenica da nema potrebu da se obrati ovom Domu, jer je većina ljudi u ovom Domu dala svojim glasom njegovu potvrdu za imenovanje ministra. Eto, ja nisam jedna od tih ljudi, ali mislim da bi bilo lijepo da se obratite ovima koji su Vas izglasali. Hvala.