6. hitna sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

28. 4. 2020
objavljeni podaci: 28. 4. 2020

Stenogram

Predlažem da radimo. Dame i gospodo poslanici otvaram 6. hitnu sjednicu Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Slijedi himna. Dame i gospodo, na ovu sjednicu nismo pozvali goste, kao što je inače uobičajno. Zbog toga pozdravljam samo prisutne narodne poslanike. Odsustvo su danas pravdali gospođa Nada Mladina i gospodin Nenad Nešić. Sjednici prisustvuje 40 narodnih poslanika, tako da možemo konstatovati da sjednica ima kvorum za rad i odlučivanje. 6. hitna sjednica Doma sazvana je u skladu sa članom ... Poslovnika sa jednom tačkom dnevnog reda o čemu je Kolegij Predstavničkog doma odlučio na 18. sjednici održanoj 15.04. Napominjem da je Javna ustanova Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo u odgovoru na upit Predstavničkog doma Parlamenta Federacije vezan za mogućnost održavanja sjednice ovog Doma pored ostalog naveo da se može održati sjednica sa ciljem izmjene Poslovnika kako bi bio omogućen dalji rad i zasjedanje elektronskim putem. Takođe je navedeno da ono što se u aktulenom epidemološkom momentu mora zadovoljiti jeste odgovarajući prostor sa dobrom ventilacijom vazduha i distanca za poslanike više od dva metra na sjedećim mjestima, te da sjednicu treba održati u vremenu ne dužem od 60 minuta, kao i da je obavezno nošenje maski i rukavica. Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo kao nadležan u ovom pitanju donio je naredbu kojom je omogućio rad zakonodavnih organa to jest domova Parlamentarne skupštine BiH i domova Parlamenta Federacije uz obavezu pridržavanja mjera socijalne distance i propisanih epidemiološko-zaštitnih mjera i preporuka Kriznog štaba. Dakle, u skladu sa navedenim i uz poštovanje svih mjera i preporuka sazvali smo današnju sjednicu. Konstatujem da 6. hitna sjednica Doma ima sljedeći Dnevni red 1. Zahtjev predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Nebojše Radmanovića, prve zamjenice predsjedavajućeg, gospođe Borjane Krišto, i drugog zamjenika predsjedavajućeg, gospodina Denisa Zvizdića, za razmatranje prijedloga dopune Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH po hitnom postupku u skladu sa članom 133. Poslovnika broj: 01-02-4-805/20 od 21.04.2020. godine U skladu sa ovim Kolegijum Predstavničkog doma je utvrdio prijedlog dopune Poslovnika Predstavničkog doma i u skladu sa novonastalom epidemiološkom situacijom, a s ciljem omogućavanja nesmetanog donošenja neophodnih zakona i odluka ovog Doma. Vidjeli ste da smo u skladu sa Mišljenjem Zakonodavno-pravnog sektora imali jednu tehničku korekciju koja se ticala samog naziva, odnosno da se radi o dopuni, a ne o dopunama Poslovnika kako je prvobitno glasio naziv dokumenta. Dobili ste i ovaj korigovani tekst za koji je Zakonodavno-pravni sektor utvrdio da ispunjava uslove usklađenosti sa članom 105. Poslovnika i Jedinistvenim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine. Otvaram raspravu o zahtjevu za hitni postupak. Prvi se javio gospodin Saša Magazinović, zatim gospodin Damir Arnaut.
Poštovani predsjedavajući, zamjenici, kolege, kolegice. Sve vas srdačno pozdravljam. Ovo što je danas predloženo kao dnevni red jeste bilo hitno, ali više nije hitno. Da je sjednica održana prije mjesec dana, to bi bilo nešto što je pohvalno, ali ovo danas izgleda kao da se Pokret otpora sastao '45. i da dogovori kako će se oduprijeti okupatoru i domaćim izdajnicima. Dakle, pandemija se polako stišava, život se normalizuje, a mi imamo sjednicu na kojoj ćemo usvojiti akte kako da radimo u vanrednim okolnostima. Ovaj Parlament je jedan od najmanjih parlamenata u Evropi i evo, kao što vidite, ima uslove da zasjeda sasvim normalno, ne u vremenu pandemije i ne samo na te teme, nego da radi ono što je posao Parlamenta. Hitno je bilo, i to smo očekivali od vas, da govorimo o promjeni Zakona o PDV-u kad je to moglo pomoći privrednicima, može još uvijek ali se o tome ne govori, o izmjeni Zakona o akcizama, hitno je bilo da uspostavimo mehanizam kontrole nad raspolaganjem, nabavkama i onim što se dešava ovih dana, donacijama. Vidite, i završit ću, cijenim vrijeme i to što ste Vi rekli, firma koja je bila blokirana u februaru, u martu za 10 miliona kupuje respiratore, a uz to se bavi uzgojem malina. Druga za koju još ne znamo, ali eto, kažu, se bavi reparacijom namještaja, kupuje testove za koronu. Je li treba državni Parlament da bude neko ko će šutiti i da gledamo reprizu poslijeratne obnove gdje su se neki obogatili na nabavkama i donacijama, ili da kažemo nešto o tome, da se usprotivimo tome, da napravimo neko tijelo? I zbog toga je SDP neki dan na Glavnom odboru tražio da sve institucije podastru podatke o javnim nabavkama i donacijama, ko je nabavio, koliko je koštalo. Nije se džaba ministar Radončić povukao iz Kordinacionog tijela i rekao da ne želi da učestvuje u tom dijelu, zna s kim ima posla. Mislim da je i to hitno, da se o tome razgovara, mislim da je hitno da se razgovara o ovom mešetarenju oko odlaganja izbora, da vidimo ko je za odlaganje izbora od ovih međunarodnih, ko kontroliše kojeg člana CIK-a, čime ga je kupio i kada, ko je od članova CIK-a primio pare i zbog čega, mimo svoje plate. Ko su uposlenici međunarodnih institucija koji mešetare oko odlaganja izbora? U Minhenu se održavaju lokalni izbori u jeku pandemije, izabran gradonačelnik, Južna Koreja pravi izbore, znate šta je tamo bilo, jedina smo mi zemlja koja šest mjeseci unaprijed odlaže i mene najviše čudi jedan dio opozicije koji se tome priklonio, valjda svjesni svoje slabosti, ali eto, i o tome možemo pričati. Dakle, ovo više nije hitno, a ima jako puno hitnih tema. Bilo bi dobro da se nama odgovori oko ovog angažmana sa MMF-om. Novinari su dobili odgovor da se trebaju obratiti MMF-u da im MMF kaže kolika je kamata, koliki je grejs period i šta i kako, zato što Ministarstvo finansija u tom trenutku nema te informacije, pa zamislite gdje živimo. Dakle, hitnih je jako puno tema, u ovih mjesec dana sam bio na terenu, nagledao sam se svega i svačega, ljudi su gladni, nemaju lijekova, žive u neimaštini, a tamo neki malinar kupuje respiratore od njihovih para. Ja mislim da ljudi koji su nas birali zaslužuju da razgovaramo o njima i da to bude hitno. Hvala vam puno.
Hvala gospodinu Magazinoviću. Podsjećam da govorimo o hitnom postupku i molim vas da ostali koji su se javili govore o tome, zapisao sam već četri učesnika u raspravi. Zbog toga što nam je vrijeme za održavanje sjednice ograničeno na 60 minuta, u skladu sa članom 27. ograničavam raspravu na pet minuta. Riječ ima gospodin Damir Arnaut, zatim Jasmin Emrić, zatim Dragan Mektić, zatim Peđa Kojović.
Nisam vidio Aidu.
Hvala predsjedavajući. Pozdravljam sve prisutne. Prije svega, prekršili ste član 71. Poslovnika koji vrlo jasno kaže da na početku sjednice Doma poslanik kao svaki ovlašteni predlagač ima pravo tražiti izostavljanje neobavezne i uvrštavanje drugih tačaka dnevnog reda. Vi ste samo konstatovali da smo mi utvrdili dnevni red, a nismo, Dom utvrđuje dnevni red, a ne vi. Prema tome, ovo je gruba, grubo kršenje Poslovnika i eklatantno iskorištavanje situacije izazvane ovom pandemijom, ali to radite u zemlji koja je zvanično parlamentarna demokratija, a ne izvršna. Ove izmjene i dopune Poslovnika sam ja predložio 30.03., 30.03., prije mjesec dana. Vi ste ih prepisali, doslovno, kao Kolegij i uzeli kao svoje, s tim što ja nisam pogriješio, ja sam napisao prijedlog dopune Poslovnika, a vi ste čak i to fulili, pa vas je Zakonodavno-pravni sektor ispravljao. Međutim, pored ovoga što je 30.03. zaista bilo hitno, da ne ponavljam Magazinovićevu diskusiju, a više nije, mi smo predložili također tri zakona koja imaju ogroman stepen hitnosti, Zakon o vandrednim mjerama štednje, da vam se ukinu reprezentacije, da vam se ukinu službena vozila, da vam se ukinu pratnja, naknada za rad u komisijama i sve ostalo što vi zloupotrebljavate tokom ove pandemije. Zakon o obaveznim doprinosima izabranih i imenovanih zvaničnika, da se svakom odavde i Vijeću ministara i brojnim direktorima u državnim institucijama uzme 20% od plate i stavi u poseban fond, da se to onda koristi isključivo za borbu protiv ove pandemije, to je hitno. Zakon o akcizama, izmjene i dopune Zakona o akcizama, da se od akciza izuzmu alkohol i proizvodi koji se koriste kao sredstva za dezinfekciju, 30.03., danas je 28.04., i samo ovo imamo i vi konstatujete da je samo to dopuna dnevnog reda. Ovo je vrlo jasno, pokušaj eutanazije, eutanazije parlamentarnog sistema, parlamentarne demokratije i čak nije, najgore od svega, ovo čak nije ni pokušaj prelaska na izvršnu demokratiju, jer u ovoj zemlji ništa se ne pita, ni Tegeltija, Zoran barem, ni Komšić, ni Džaferović. Sve odluke i preusmjeravanje svih tokova novca, a vidjeli smo jučer na koji način, donosi trojac Bakir, Mile i Dragan. Ovo je pokušaj pretvaranja Bosne i Hercegovine u stranačku demokratiju gdje sve apsolutno odluke u ovoj zemlji donosi taj trojac. Član 71. je grubo prekršen i izašli ste van okvira svojih nadležnosti i tražim da se Dom izjasni o predloženim izmjenama i dopunama dnevnog reda, gospodin Emrić ima neke i mi kao Klub Naša stranka- Nezavisni bok imamo neke, a da ponovim, radi se o ovim hitnim zakonima. Ako ovo ne stavite na dnevni red, da vam se ukinu reprezentacije, da vam se ukine to što se vozate u službenim vozilima, da vam se ukine ta pratnja potpuno neoptrebna, šepurite se ovdje sa bodyguardima po ovoj zgradi, niste novinare pustili, a bodyguardi vas prate u stopu, i nećete to da stavite na dnevni red, to nije hitno, a hitno je da se danas, mjesec dana nakon što sam ja to predložio, raspravlja o izmjenama Poslovnika na ovaj način. Stoga tražim da se Dom izjasni o predloženim izmjenama i dopunama dnevnog reda. Hvala.
Podsjećam još jednom, raspravljamo o hitnom postupku, ne govorimo o svim problemima koje osjeća pojedini poslanik. Dakle, upozoravam vas da ste u skladu sa Poslovnikom dužni da vodite raspravu u skladu sa tačkom dnevnog reda. Nemojte me tjerati da nekom oduzmem riječ na ovoj sjednici kojom mi kao Predstavnički dom trebamo da pokažemo primjer u Bosni i Hercegovini. Riječ ima Jasmin Emrić, i pet minuta, podsjećam vas.
Zahvaljujem predsjedavajući. Pa dobro ste rekli, da dajemo primjer u Bosni i Hercegovini, samo loš primjer, jer ovo je Parlament koji je najmanje radio u vremenu otkako je proglašeno stanje prirodne ili druge nesreće, odnosno nismo uopće radili i ja sad postavljam pitanje Kolegiju – zašto nismo radili? I zbog toga sam dopunio dnevni red današnje sjednice, kako bi ova sjednica imala neki sadržaj. Nakon dva mjeseca Kolegij nama predlaže samo jednu tačku dnevnog reda, i to da izmjenimo Poslovnik kako bismo mogli raditi od kuće, i to da radimo od kuće kada se već polako epidemija koja je prouzrokovana korona virusom stišava, koja je stavljena pod kontrolu. Dobro su kolege, moji prethodnici, rekli, možda ovo i ima opravdanja, ali prije mjesec dana, danas, pa bi kasnite gospodo. Mi kasnimo sa svim, za svim zemljama u regiji i u Evropi. Davno su parlamenti država u okruženju imali sjednice i donosili mjere, svi parlamenti su zasjedali, samo nije ovaj Parlament Parlamentarne skupštine BiH i to je ono zbog čega sam ja zabrinut. I zbog toga mi danas trebamo početi od nečega i ja sam predložio, uvaženi predsjedavajući, dopunu dnevnog reda sa Informacijom koju je već razmatralo Predsjedništvo BiH, a koju je izradilo Vijeće ministara jer je bila ta Informacija na redovnoj sjednici Predsjedništva BiH. Tražio sam tu Informaciju, da vidimo šta je, kakvo je stanje, kakva je zdravstvena i epidemiološka situacija u Bosni i Hercegovini, nema te Informacije, ne mogu je dobiti. Zbog toga sam u skladu sa Poslovnikom tražio i zahtjevam dopunu dnevnog reda u skladu sa Poslovnikom da se o tome očitujemo. Molim vas, nemojte kršiti Poslovnik na ovoj hitnoj sjednici, nema nikakvog razloga. Kolege su dobro zaključile i primjetile, moji prethodnici, imamo najbolje uvjete za rad i odlučivanje. Evo, distanca dva metra, zaštitne maske, rukavice, malo koji Parlament ima ovakve uvjete da radi. Ovo je najmanji Parlament, pa jedan od najmanjih u svijetu, pa nismo mi ruska Duma pa da nam trebaju neke ogromne sale ili Kineski parlament. Mi smo Parlament od 42 zastupnika, zastupnice, koji, evo, ima ovu veliku salu i možemo raditi i zbog toga smatram da je nepotrebno, potpuno nepotrebno da u hitnoj proceduri mijenjamo Poslovnik na način kako ste vi to predložili. Ja predlažem da ovaj Parlament radi na redovnim sjednicama, da Kolegij što prije sazove redovnu sjednicu sa neophodnim dnevnim redom, sa svim onim što treba da prati ovo stanje prirodne i druge nesreće. Predložio sam tačku dnevnog reda, obrazložio, molim vas da date na glasanje, a o hitnoj proceduri nakon izglasavanja dnevnog reda. Hvala.
Hvala. Riječ ima Dragan Mektić, zatim Peđa Kojović. Evo, dok se izazi za govornicu da kažem da Kolegij je u dogovorima već oko naredne sjednice Kolegija i redovne sjednice Predstavničkog doma. Ona će, zavisno od odluke Kolegija, i od ukupne situacije biti ili u ovoj sali ili online. Izvolite.
Poštovani članovi Kolegija, uvažene kolegice i kolege poslanici. Sve vas pozdravljam i zaista mi je drago što vas zatičem u dobrom zdravlju. Pogotovo mi je to drago u kontekstu ove današnje diskusije i već ovog o čemu je nešta rečeno. Ja sam lično protiv održavanja hitne sjednice ovog Predstavničkog doma zato da smo odgovorniji prema narodu, da smo odgovorniji prema građanima, mi bi se davno sastali, da li na hitnoj ili nekakvoj drugoj sjednici i raspravljali o ovoj krizi i svemu ovom što nas zatiče i posljedicama ove krize. Vi rekoste predsjedavajući da mi trebamo da budemo primjer, pa mi ako bismo slijedili primjer ovog Doma, onda niko ništa ne bi radio, jer mi nismo ništa radili. Čemu takav primjer? Mi smo pokazali, ja sam, da kažem tako, i od ranije imao takav stav prema političarima i odgovornim ljudima, da su to licemjeri, da su to neodgovorni ljudi, da su to poltroni, a sad smo to pokazali i dokazali na način da smo se kad je narodu najpotrebnije da reagujemo, da odlučujemo, da vodimo, da kao najviši organ vlasti donosimo odluke, mi smo se sakrili u mišije rupe. Morali smo se sastajati, morali smo donositi odluke i po cijenu da je naše zdravlje ugroženo da bi spašavali narod, a mi smo prvi pobjegli, nestali, nigdje nikoga. Pa kako bi mi u nekoj ozbiljnoj situaciji kad bi narod ne daj Bože zavisio od nas? Kako nas nije sramota da se ovako ponašamo? Ovo je bruka, ovo je sramota i ovo je sad, mislim da smo se raskrinkali do te mjere da je sad narod vidio i ko smo i šta smo. To zaista nema smisla, i sada kada se čitava ova situacija bar po riječima eksperata i stručnjaka, privodi kraju, mi kao zakazujemo nekakvu hitnu sjednicu nakon koje bi nešta kao mogli mi da radimo od kuća i kao da pridamo nekakav sad sebi značaj itd. Mene je lično sramota, kažem još jednom, što nismo odmah na početku, u jeku pandemije obzirom da imamo sve uslove, sastali se ovdje i razgovarali kako da zaštitimo živote i zdravlje građana, kako da pomognemo ekonomiji, kako da pomognemo privredi da ovo preživi. Oni su totalno prepušteni sami sebi, totalno prepušteni sami sebi i imaju samo lažna obećanja ovakvih kao što smo mi ovdje. I zato predlažem i podržavam prijedlog poslanika Arnauta da se odreknemo nekih privilegija, ne radimo ljudi. Ležimo kod kuća, ništa ne radimo, daj da se odreknemo nekih privilegija. Daj da se odreknemo zadnje plate u korist ne znam pomoći bilo kome kome je potrebna sada u ovoj krizi, nismo ljudi radili, nismo radili nikakvih obaveza nismo imali. Ja ništa po pitanju svoje obaveze, poslaničke, nisam uradio mjesec i nešta dana osim što sam ponekad pogledao portale i vidio šta se dešava. Ovo je vrijeme iskorišteno za kriminal, za dodatnu korupciju i mi smo, mi to prećutkujemo i na ovakav način podržavamo. Hvala.
Hvala. Gospodin Predrag Kojović ima riječ.
Zahvaljujem predsjedavajući. Pozdravljam sve kolege, drago mi je ste ... Ja se Predrag zovem, Peđa je vrlo, kako bih rekao, famelijarna stvar koja je rezervisana za moje prijatelje i porodicu. Hvala.
Ali rekao sam Predrag, jesam li dobro rekao?
Odlično čujem ja još uvijek. Hvala. Poštovani predsjedavajući član 71. Poslovnika jasno kaže da se o dnevnom redu, odnosno da svako ima pravo da predloži dopunu, odnosno da se o svim prijedlozima dopuna Dom izjašnjava, ne razumijem, ovaj, šta Vam je duhovito, ali da se izjašnjava i Vi, kako bih rekao, to jednostavno ignorišete. Postoji puno ovlasti koje Vi imate, ali postoje i, kako bih rekao, ograničenja tih ovlasti koja su u ovom Parlamentu. Jedno od njih je bez obzira šta Vi mislili o našim prijedlozima za dopunu dnevnog reda morate dati ili dozvoliti po Poslovniku da se ovaj Dom o tome izjasni. Mi smo bili u kontaktu, s obzirom na činjenicu da je naš Klub Naše stranke-Nezavisnog bloka 30. marta podnio zahtjev za sazivanje hitne sjednice ovoga Doma i u tim kontaktima u kojima ste Vi meni obrazlagali zbog čega se to ne događa i zašto se događa tek sada razlozi koji ste naveli se kreću u rasponu od banalnog do besmislenog, iskreno. U međuvremenu mi smo predložili, znači, neke stvari koje su trebale da pomognu građanima i privredi od najjednostavnijih stvari koje je kolega Saša Magazinović traži ovdje već mjesecima, pomjeranje plaćanja PDV-a, stvari o kojima je govorio Damir Arnaut, smanjenje troškova, ako je iz neke ekonomske koristi, onda iz pristojnosti u odnosu na ono što se događa u ostatku zemlje ili recimo ovako neke sasvim praktične stvari, da se alkohol koji se uvozi kako bi se proizvela dezinfekciona sredstva oslobodi onih akciza koje se inače apliciraju na alkohol koji se koristi za konzumiranje. I sada smo ovdje, znači ovo je jedini Parlament koji nije nikako zasjedao u ovom periodu. Posljednji put smo zasjedali 11. marta, 9. je proglašeno vanredno stanje, 11. marta. Osim mađarskog Parlamenta koji je donio odluku da neće zasjedati za vrijeme vanredne situacije, ovo je jedini evropski Parlament koji nije zasjedao. Nemamo budžeta, nemamo transparentnosti u trošenju novca, a imamo priliku da vidimo zadnjih dana da nam je to itekakao potrebno, tako da ja zaista, prije svega Vas pozivam, da stavite naše prijedloga za dopunu dnevnog reda na glasanje, na izjašnjavanje, kako to Poslovnik nalaže, jer u protivnom ovo je zaista ukidanje Parlamenta, ukidanje demokratije i jedna odluka koja je i činjenično i moralno neodbranjiva. Hvala.
Hvala. Narodni poslanik, Aida Baručija, ako sam vidio dobro.
Odustajete. Narodni poslanik Zukan Helez.
Uvaženi predsjedavajući, dame i gospodo zastupnici. Ja mislim da danas kad me budu pitali gdje si bio, šta si radio, ne znam im objasniti. Imamo tačku dnevnog reda – izmjena Poslovnika, a prvi oboljeli čini mi se 5. marta da je bio, da se desio u Bosni i Hercegovini. Skoro dva mjeseca su prošla, mi mijenjamo Poslovnik da bismo mogli kao od kuće to nešto raditi i da bi to moglo funkcionisati. Cijeli svijet popušta, evo, rekle su kolege, u mjerama i ja mislim da ovo što se predlaže za dopunu dnevnog reda, da bismo trebali usvojiti i da pokušamo raditi. Rekli ste Vi predsjedavajući, koliko sam razumio, da je neko rekao da bismo trebali 60 minuta kao raditi najviše, ukinut policijski sat, ustvari ko može nama narediti u ovoj državi, ovo je najviši zakonodavni organ u državi, tako da ne vidim da ne možemo. I na kraju, nije populizam ali stvarno ne razumijem, neshvatljivo, da rudari mogu raditi, da tekstilci mogu raditi, da one žene u tekstilnim tvornicama rade za 500 maraka po deset, dvanaest sati, a da mi ovdje imamo fantastične uslove, to je Bogom dano, da radimo i malo država ima, i ozbiljnih država ima ovakve uslove i, evo, mi ko nešto, ovaj, ne možemo se sastati, ne možemo raditi. Ja sam došao do zaključka da mi ustvari imamo zemlju, ali nemamo države. Sjetit ćete se migrantske krize, mi smo tražili vanredno zasjedanje kad je bio udar migranata u Bosnu i Hercegovinu najveći, nismo mogli zasjedati, Kolegij nije dozvolio. Program reformi, AMP, ni danas kao najviši zakonodavni organ ne znamo šta piše u tom dokumentu, koja je verzija ispravna, koja je verzija tačna i kao šlag na tortu, derogiranje države i zaduženje kod MMF-a. Sjedio sam kući i gledao trojicu ljudi kako se dogovaraju o zaduženju negdje oko 650 miliona, jedan je bio na izborima i dobio je glasove i predsjednik je jedne stranke, ovaj drugi je bio na izborima, izgubio je i predložen je u Dom naroda, znači tu stranke predlažu, tako kako on voli da kaže, on nema nikakvog legitimiteta i ovaj treći nije bio na izborima nikako, predsjednik je stranke koja je osvojila, ne znam, nebitno koliko glasova. I onda ovaj jedan, evo da budem konkretan, gospodin Bakir Izetbegović kaže – dao sam ja Dodiku tamo, ovaj, par procenata, oni su nerazvijeniji, a joj tobože ovdje cvijeta u Federaciji, radnici po 400 maraka rade, po 500 maraka, i mi smo ko razvijeni, a on velikodušno daje te neke procente. To je najveći udar na državu ko se imalo razumije, to je pokušaj pravljenja Palestine od Bošnjaka i Bosne i Hercegovine i mi kao Parlament ne možemo da šutimo. U svemu smo zaobiđeni, a ko je simbol države ako nije ovaj Parlament? Zašto idemo na izbore, zašto nas biraju? Pratim sva ova dešavanja i kroz ovu borbu protiv pandemije i korona virusa, i ovdje je potpuno derogirana država. Nisam vidio nijedanput predsjedavajućeg Vijeća ministara, on je ekvivalent Plenkovića, čovjek se stavio na čelo svih procesa u Hrvatskoj, ovaj se negdje sakrio, nema ga nigdje. Ne funkcioniše Vijeće ministara, ne funkcioniše Parlament i često se kaže heroji su ljekari, jesu, heroji su vozači, jesu, heroji su policajci, heroji su penzioneri koje je neko zatvorio tamo, ali heroji ovdje i glavni koji su se oduprli korona virusu su građani Bosne i Hercegovine. Ja im ovom prilikom čestitam, vjerovatno ljudi vidjeli da sistem ne funkcioniše, vjerovatno i zbog ratnih iskustava, pa možda tako da se izrazim, i ratnog imuniteta, ljudi su ozbiljno shvatili, pokazali da mogu biti više disciplinovani i od Njemačke i Francuske, stanovnika daleko razvijenijih država. Gledao sam kako funkcioniše kad je pušteno, kad nema više policijskog sata, potpuno jednako, ljudi su se opet povukli. Znači, građani su ti koji su se odbranili i na tome još jedanput, čestitam svim građanima koji su ozbiljno shvatili i ostali u svojim domovima. Ono o čemu je kolega Saša Magazinović govorio, ljudi daj svi da ovo ozbiljno shvatimo. Pa mi gledamo, svi poslanici, gledamo kako se koristi ova situacija za pljačku i, pazite, sad izađe da se brani vlasnik firme, ne znam, čini mi se Hodžić da se zove. Pozivam javno gospodina Novalića, Fadila, i gospodina Bakira Izetbegovića da izađu i kažu i objasne ljudima zašto je tri puta respirator skuplji od onoga koji se nabavi u Italiji, u Njemačkoj u Sjedinjenim Američkim Državama, i, ovaj, drugdje? I molim vas, ovi koji ste na vlasti, većina nas se sjećamo poslijeratnih donacija i krađa, nemojte više krasti građane, sve ste im uzeli, ostala je gola koža i dostojanstvo bosanskog čovjeka, nema više šta se uzeti. Hvala vam lijepo.
Hvala gospodine Helez. Riječ ima gospodin Nermin Nikšić.
Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Pozdravljam sve prisutne. Nastojaću da budem malo brži nego moji prethodnici. Dakle, uz sve ono što razumijem i s čime se slažem, što su ukazivali na probleme koje imamo ovdje, dakle, mi smo ovdje da otklonimo problem i da stvorimo pretpostavke da možemo raditi online, iako želim da skrenem pažnju i da predložim jedan zaključak. Dakle, danas ovdje u Sarajevu se održava sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije, što znači da se stvaraju uslovi, da su popustile mjere i da se može raditi, a to je nastalo, podsjećam vas, oni su izmijenili svoje poslovnike i, takođe, mogu raditi online, ali su poučeni iskustvom iz rada Predstavničkog doma Parlamenta Federacije odlučili su se da rade uživo na plenarnoj sjednici, jer teško to funkcioniše pogotovo kad je u pitanju glasanje i donošenje odluka. Zato bih ja predložio da mi danas izmijenimo ovaj Poslovnik, stvorimo pretpostavke za neko buduće vrijeme ako se desi da nam treba, a da se Predstavnički dom izjasni o zaključku kojim će se opredijeliti da radi u plenarnim sjednicama i da radi, dakle, u nekom ubrzanom kapacitetu i na ubrzanom fonu tim prije što, evo, svjedoci smo da su u Federaciji počeli sa popuštanjem mjera, da se stvaraju pretpostavke i da se može, pogotovo ovdje u ovom Domu i u ovakvim uslovima raditi, a mislim da je puno stvari koje nas čekaju, koje su i danas pomenute, da ja sada ne koristim ovu govornicu bez potrebe. Hvala. Dakle, zaključak da ipak radimo plenarno.
Hvala gospodinu Nikšiću. Gospođa Mirjana Marinković-Lepić.
Izvolite gospođo. Molim vas da se čujemo. Izvolite.
Poštovane koleginice i kolege, ja vas srdačno pozdravljam i drago mi je evo da se vidimo poslije ovoliko vremena. Ja se u principu slažem sa diskusijama svojih prethodnika, ali samo u jednom se ne bih složila sa kolegom Mektićem, koji kaže da mi treba da se stidimo ili što ne radimo itd. ja samo ne želim da nas se trpa u isti koš, jer ni u ovom slučaju nismo isti. Dakle, naš klub je i te kako radio, mislim da će se i sekretar Doma sjetiti da sam mu 22. marta poslala e-mail sa upitom i sa sugestijama da se nađe način da ovaj Parlament radi, sa iskrenom željom, dakle, da pokažemo odgovornost prema građanima i prema ustvari funkciji koju obavljamo u ovoj zemlji. Šturi odgovor da Poslovnikom nije predviđena telefonska sjednica, mislim to sam i sama znala, ali sam se nadala da će upravo stručne službe, dakle, Kolegiju predložiti način funkcionisanja ovog Parlamenta u ovakvim situacijama. Da se ne bih ponavljala, naravno sve je već zastarjelo i nema smisla, ali evo ima smisla, što kaže gospodin Nikšić, da eventualno se usvoje izmjene Poslovnika za neka buduća, ne daj bože, dešavanja koja bi nas eventualno mogla dovesti u sličnu situaciju. Takođe nisam za to da se pridržavamo ovog ograničenja koje smo dobili, jer ako je to ovo ograničenje koje, dakle ovaj tekst koji nas je čekao ovdje kad smo došli, vidimo da su to takođe datumi 03.04. i čak 04.03. Dakle, vidimo da čak ni ove mjere više nisu mjere koje odgovaraju trenutnoj situaciji, obzirom da smo svjedoci da su mjere, znači, one najoštrije u paketu već ukinute i da mi konačno moramo i treba da radimo i da samo, znači, eventualno usvajanje izmjena Poslovnika nam posluži za neke buduće situacije. Takođe nadam se i da su poslanici ovog Doma pokazali i svoju socijalnu osjetljivost i solidarnost sa građanima i da su već i sami učestvovali u dobrovoljnom radu, odricali se određenih novčanih iznosa, tako da ja nisam za to da ovdje danas licitiramo. Mi imamo ovdje, znači, predložene izmjene, odnosno dopune dnevnog reda u kojima se utvrđuju eventualne uštede i dakle molim da Kolegij postupi u skladu sa članom 71. Poslovnika, jer očigledno da imamo predložene dopune dnevnog reda. Hvala.
Hvala. Gospodin Branislav Borenović ima riječ.
Hvala. Uvaženi predsjedavajući, kolegice i kolege poslanici, pa sigurno da je ovo danas što se dešava, 28. aprila, jedna loša poruka i loš primjer kada je u pitanju rad ovog zakonodavnog tijela u zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine i potpuno su u pravu kolege koje insistiraju da Parlament počne da radi svoj posao onako kako je to Poslovnikom predviđeno. Ima mnogo važnih stvari o kojima treba raspravljati, koje se tiču naravno ove borbe, zajedničke borbe protiv korona virusa, ove pošasti koja je zahvatila ne samo Bosnu i Hercegovinu nego i cijeli svijet i da u tom Parlament ima jednu jasnu ulogu. I zato bi bilo dobro, da ne ponavljam sve što su rekli, koje su tačke važne, zašto je bitno da trezvene glave jasno ukažemo da je napravljeno dosta propusta, da je ipak najveća odgovornost na ključnim ljudima, rukovodstvu Parlamenta koje je zaduženo da ovaj Parlament zasjeda, da dostavi dnevni red u skladu sa Poslovnikom, da zakazuje sjednice Parlamenta i jeste odgovornost na upravo vama zašto je Parlament ovako kasno zakazan, iako je bilo inicijativa poslanika koji su dolazili prije nekoliko dana. Mislim prije desetak dana je bila jedna inicijativa koju sam lično ja kao poslanik potpisao da se održi hitna sjednica sa određenim tačkama dnevnog reda vezano za izmjene Zakona o PDV-u, izmjene Zakona o akcizama i naravno mjerama štednje u institucijama Bosne i Hercegovine. Ali jedan odgovor na pitanje nismo dobili od vas, koji mora biti precizniji – šta je Kolegijum razmatrao i odlučio kad je u pitanju sledeća sjednica Predstavničkog doma, kad konkretno? Nemojte da opet gubimo vrijeme i čekamo sjednicu Kolegijuma koja će biti u srijedu, pa će se u srijedu dogovoriti da bude u sledeću srijedu i da na taj način se šalje još lošija poruka, još lošiji primjer nego što je ovaj do sada bio, oko kojeg se svi slažemo. Morate nam jasno reći, pored toga što ćemo, ja očekujem da danas svi ovi prijedlozi budu uvaženi, usvojeni, da Parlament izađe pred javnost, pred građane sa određenim odlukama koje su snažne, koje su odgovorne, koje su potrebne, ali morate nam reći hoćemo li sledeću sjednicu Parlamenta imati po nekoj dinamici koju vjerovatno vi razmatrate kao rukovodstvo ovog Doma, u petak, u ponedjeljak, u utorak, u srijedu, da možemo i na taj način poslati poruku da će Parlament, pored svega što se dešavalo, krenuti da radi svoj posao u nekim normalnijim okolnostima i na taj način da postanemo, ono što ste vi rekli, primjer da se treba vratiti u neke normalne tokove, poštujući naravno sve zdravstvene preporuke kako to se insistira i kako treba da bude. Hvala.
Hvala gospodinu Borenoviću. Zaključujem raspravu jer nema više prijavljenih. Parlament se izjašnjava o zahtjevu za hitni postupak. Molim vas, glasamo listićima, dakle ko je za prijedlog Kolegija da se raspravlja u hitnom postupku?
Gospodine Arnaut čuli smo Vas, ja vodim sjednicu, čuli smo Vas, nema, niste u pravu. Dakle, molim Vas, ometate rad sjednice. Glasamo, molim službu da prebroji glasove. Ko je za? Hvala. Je li izbrojano? Ko je protiv? Uzdržanih? Nema. Ima, jedan. Dobro, molim sekretara da. Glasalo je 27 za, je li se čulo? 27 za, 5 protiv i 1 uzdržan. Nedostaje nam jedan broj glasova, to ima, molim vas da, 40 poslanika ima u sali, a ovdje je na spisku 33. Moraćemo prozivati. Molim sekretara da prozove, da ipak tako dođemo do.
Marin Vukoja
Dobar dan svima. Aida Baručija, Alma Čolo, Borjana Krišto, Vlatko Glavaš, Damir Arnaut, Darijana Filipović, Denis Zvizdić, Edin Mušić, Edita Đapo, Enver Bijedić, Zlatan Begić, Zukan Helez, Jasmin Emrić, Mijo Matanović, Mirjana Marinković-Lepić, Mirsad Kukić, Nada Mladina nije tu, Nermin Nikšić, Nermin Mandra, Nikola Lovrinović, Predrag Kožul, Predrag Kojović, Safet Softić, Saša Magazinović, Halid Genjac, Dženan Đonlagić, Šemsudin Dedić, Šemsudin Mehmedović, Adil Osmanović, Branislav Borenović, Dragan Bogdanić, Dragan Mektić, Jakov Galić, Ljubica Miljanović, Mira Pekić, Mirko Šarović – za, Nebojša Radmanović, Nenad Nešić nije tu, Nenad Stevandić, Oberen Petrović, Sanja Vulić, Snježana Novaković-Bursać.
Za glasalo 30 – 18 iz Federacije BiH, 12 iz Republike Srpske. Protiv 7 – svi iz Federacije BiH. Uzdržani 3 – 2 iz Federacije BiH, 1 iz Republike Srpske. Konstatujem da je prijedlog za hitni postupak usvojen, ima opštu, ima entitetsku većinu. Otvaram raspravu o prijedlogu dopune Poslovnika. Ad. 1. Zahtjev predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Nebojše Radmanovića, prve zamjenice predsjedavajućeg, Borjane Krišto, i drugog zamjenika predsjedavajućeg, Denisa Zvizdića, za razmatranje Prijedloga dopune Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu sa članom 133. Poslovnika, broj: 01-02-4-805/20 od 15.04.2020. godine
Izvolite. Ko se javlja? Gospodine Damir Arnaut.
Znači ovo je pokazalo da su, da ove izmjene Poslovnika niste predložili da biste se borili protiv korona virusa, već upravo da ne bi, jer da ste htjeli nešto uraditi da pomognete, da pomognete u borbi protiv korona virusa, da pomognete u jačanju ekonomije usled ove pandemije hitnu sjednicu biste sazvali još 30.03. kad sam ja predložio ove izmjene Poslovnika koje ste vi kasnije prepisali i poturili ovdje kao svoje i to biste uradili, dakle, 30.03. kad je još uvijek imalo smisal, kad smo bili u jeku pandemije i kad je bilo neophodno da se Parlament hitno sastane, a tad se samo mogao sastati elektronski, međutim vi to niste uradili. Vi ste to uradili kad su apsolutno sve mjere počele popuštati. Mi raspravljamo tek danas, 28.04. dan nakon što je Republika Hrvatska gotovo potpuno relaksirala mjere, a da ne kažem da njen Sabor zasjeda čitavo ovo vrijeme, donosi ekonomske mjere, donosi mjere štednje, donosi konkretne mjere u borbi protiv korona virusa, i vi predlažete to u ovom trenutku. Dakle, mi tek danas raspravljamo o tome možemo li imati elektronske sjednice, kad više nema ni potrebe da imamo elektronske sjednice, a istovremeno grubo kršite Poslovnik. Ovo je činjenica, gospodine Radmanoviću, Vi ste danas svjesno sa svojim kolegama prekršili Poslovnik. Meni ovdje pogotovo nije jasan gospodin Zvizdić, s obzirom da smo mi predložili kao jednu od novih tačka dnevnog reda njegov Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u, što pokazuje da je to bila čisto populistička mjera, ako neće čovjek da se to stavi na dnavni red, ako ste odbili naš zahtjev za hitnu sjednicu da se to stavi na dnevni red, pokazuje da je to bila čisto populistička mjera kao da se nešto predloži, a da se ustvari ništa ne uradi. I ovo je zaista neophodno ponovo podcrtati, ovo danas što mi imamo je pokušaj pretvaranja ... i kažem pokušaj, jer mi to nećemo dozvoliti i borićemo se žestoko protiv toga, pokušaj pretvaranja Bosne i Hercegovine u čisto stranačku demokratiju kojom će rukovoditi tri stranke i to neće čak ni tri stranke, jer mi vrlo dobro znamo da se vas troje u te tri stranke apsolutno ništa ne pitate, već će to voditi tri čovjeka. Znači, stranačku demokratiju u Bosni i Hercegovini će voditi gospodin Dodik, gospodin Izetbegović i gospodin Čović i oni odlučuju o tome hoće li Bosna i Hercegovina aktivirati 330 miliona eura od MMF-a, još uvijek to nije aktivirano, mi ovdje raspravljamo hoćemo li imati elektronsko glasanje, još uvijek nije aktivirano zato što se o tome ne pita ne samo ovaj Parlament, o tome se ništa ne pita ni predsjedavajući Vijeća ministara, o tom se ništa ne pita ni gospodin Komšić,
Gospodine Arnaut ...
ni gospodin Džaferović, o tome se pitaju gospodin Dodik, gospodin Čović i gospodin Izetbegović. Ja ću nastaviti gospodine Radmanoviću, ako hoćete da mi oduzmete riječ
Niste u okviru dnevnog reda, gospodine Arnaut.
ako hoćete da mi oduzmete riječ
Upozoravam Vas.
zato što ja Vas
Upozoravam Vas, niste u okviru dnevnog reda i ističe Vam vrijeme.
Gospodine Radmanoviću, ja Vas upozoravam da Vi nećete danas da raspravljate o tome da Vam se ukinu tjelohranitelji, hajte Vi onda meni objasnite – šta će Vam tjelohranitelji ovdje iza ovih vrata, a nema ni medija ovdje, od koga se plašite, od naroda? Pa i ja bi se plašio od naroda da ne dam danas da se glasa o ukidanju tih privilegija, to je potpuno razumljivo, ali nije građanima razumljivo i nije opravdano.
Imate drugo upozorenje da niste u okviru dnevnog reda.
Evo ja Vam sada treće upozorenje kažem, nećete ni plata da se odreknete, nećete da se odreknte ni vozila, nećete da se odrektne reprezentacije. Zašta vam treba reprezentacija, online se sastajete, kome kafe naručujete? Zašta vam treba reprezentacija, zašto danas ne glasamo da je ukinemo u ostatku 2020. godine? Hoćete li treće upozorenje ili da nastavim?
U skladu sa članom 79. Poslovnika oduzimam Vam riječ. Hvala.
Ja nastavljam, nećete da vam se smanji plata 20%,
Gospodine Arnaut oduzeo sam Vam riječ, molim Vas.
Nećete, nećete da se ukinu akcize na alkoholne proizvode. Pa vidite da mi ne možete oduzeti riječ, ne možete građanima oduzeti riječ. Je li vidite koliko ste Vi efikasni u vođenju, odnosno nevođenju ove sjednice i ovdje se sva ta Vaša nemoć danas pokazuje. Ne možete mi oduzeti riječ, ne možete me otjerati sa govornice osim ako ne uvedete te Vaše nepotrebne tjelohranitelje da me ovdje otjeraju. Svu lakrdiju ste danas pokazali, a pitajte sad Mileta šta ćete dalje raditi.
Dame i gospodo upozorio sam na početku da držimo se dnevnog reda, da pokažemo dostojanstvo, da na visokom nivou ovaj Dom završi ovu sjednicu, nažalost imamo eksces, svi se moramo pridržavati ovoga što piše ovdje i ovo već, ovo nema smisla.
Upozoravam, još su se dva narodna poslanika javila za riječ, molim vas da se pridržavate dnevnog reda, a to je Prijedlog dopune Poslovnika i da se pridržavate vremena utvrđenog u skladu sa Poslovnikom. Gospodin Jasmin Emrić.
Uvaženi predsjedavajući, prvo da podržim ovaj Vaš stav da treba da radimo u skladu s Poslovnikom, ali ja sam se sada javio jer ste Vi prekršili Poslovnik član 72. Ja sam u skladu s Poslovniko predložio dopunu dnevnog reda današnje hitne sjednice, u skladu s Poslovnikom dostavio i pisani materijal i trebali smo se u skladu s Poslovnikom, članom 72. očitovati o svim predloženim tačkama dnevnog reda današnje hitne sjednice. Vi to niste dozvolili, uvaženi predsjedavajući, a onda pozivate nas poslanike da budemo strpljivi i da mi radimo u skladu s Poslovnikom, a Vi ne morate da radite u skladu s Poslovnikom. Tražim da ovo uđe u Zapisnik, da ste Vi prekršili Poslovnik na ovoj 6. hitnoj sjednici, na kojoj tražite da izmjenimo Poslovnik kako biste Vi bili onda apsolutni vladar vođenja svih sjednica. Pa sad ste pokazali zašto ne treba dopustiti izmjenu Poslovnika, sada ste to pokazali. Kako ćete Vi voditi online sjednice kad kršite Poslovnik, evo u ovoj proceduri u skladu s Poslovnikom? Zamislite šta Vi radite i onda nas pozivate da mi budemo strpljivi, da mi radimo u skladu s Poslovnikom. Pa čekajte, što nam ne kažete odite vi kući, sjedite kod kuće, nemojte dolaziti, nemojte ništa raditi, imaćete odlične plate, imate odlične plate i sjedite kod kuće, šta ćete vi ovdje u ovom uvaženom Domu. Šta ćemo mi ovdje? Da izmjenimo Poslovnik kada je epidemija prošla. Zamislite poruke, šaljemo poruku građanima Bosne i Hercegovine i graničnim policajcima, prošla epidemija, a mi zastupnici sazvali sjednicu i znate šta smo uradili samo sebe zaštitili da ne bi, ne daj bože, bilo naše zdravstveno stanje ugroženo, a sve prošlo, stavljena pod kontrolu epidemija. Pa što nismo sazvali sjednicu, hitnu sjednicu da zaštitimo granične policajce, koje sam gledao kako svakodnevno, kako su u svakodnevnom riziku, da budu zaraženi. Ne samo oni, nego liječnici, čuli smo komentare, kao liječnici na bolovanju. Njima zamjeramo, a ne zamjeramo zašto mi ne radimo gospodo draga. Pa jesmo li mi na bolovanju, pa mi smo na bolovanju kako je počeo ovaj mandat.
Vrijeme gospodine Emriću. Vrijeme.
Znači, ne podržavam izmjene Poslovnika zbog toga što nemam povjerenja u Kolegij, jer ovaj Kolegij ne donosi pravovremeno valjane odluke i ne radi u interesu ovog Doma i zbog toga sam protiv hitnog postupka. Ja razumijem da treba poslovnički urediti način sazivanja sjednica u stanju prirodne ili druge opasnosti ili nesreće, ali ne na ovaj način i nije to sada vrijeme, nije više hitno vrijeme, možemo u redovnoj proceduri poučeni ovim iskustvom nerada Parlamenta, Kolegij se sastaje, ne sastaje, ne znamo uopće što rade. Pa mi smo jedini Parlament koji ništa ne poduzima po pitanju ekonomskih mjera. Zar nije trebao danas biti predsjedavajući Vijeća ministara da nam podnese informaciju koju je podnio Predsjedništvu BiH, da znamo, da imamo neki početak, da vidimo gdje smo, šta smo, koji je presjek stanja, kakva je analiza, koji su prioriteti,
Gospodine Emriću,
pravci djelovanja itd.
ograničili smo vrijeme na 5 minuta, a Vi već govorite 9 minuta.
Zahvaljujem predsjedavajući,
Hvala, hvala.
a to je zbog toga što Vi kršite Poslovnik.
Hvala. Gospodin Brane Borenović.
Pa zaista mislim da na ovaj način propuštate jednu dobru priliku da nakon dužeg vremena bar otvorimo nekoliko značajnih tema koje su urgentne, koje ne mogu da čekaju i koje zaslužuju da, ako ništa drugo, bar dozvolite da inicijative koje su došle od poslanika, a tiču se ove pandemije, da se izjasnimo hoćemo li ili nećemo o tome raspravljati. Četiri tačke dnevnog reda su se mogle naći zajedno sa ovom petom, tj. ovom prvom o kojoj se upravo govorilo o Poslovniku o radu Predstavničkog doma, koji jeste bitan za rad u vanrednim okolnostima, ali ne vidimo niti jedan razlog zašto nismo iskoristili mogućnost danas na sjednici ovog Doma da razgovaramo i o mogućim izmjenama PDV-a, o mjerama štednje, o Zakonu o akcizama i na kraju krajeva o informaciji koju nam trebaju podnijeti ovdje ključni ljudi u Savjetu ministara BiH kad je u pitanju borba protiv korona virusa. I logično se stavlja pitanje, znak pitanja da ovo radite svjesno, da ovo radite svjesno, da ste namjerno odlugovlačili sa zakazivanjem ove sjednice, da skoro dva mjeseca Predstavnički dom nije zasjedao i ova sjednica danas je, postavlja se pitanje smisla sjednice, bez obzira što izmjena Poslovnika jeste bitna za vanredne okolnosti, ali je sada kada se završava ova kriza u ovom momentu postavlja se upitnost. Sve uslove za rad imamo, možemo da radimo ovdje tri dana, da stavimo krevete, da 24 sata budemo u ovoj sali, da donosimo sve zakone i sve odluke koje su urgentne i za Republiku Srpsku i za Federaciju i za Brčko Distrikt i za svakog čovjeka koji živi u Bosni i Hercegovini. Ne znam zašto ste to dozvolili sebi, da ne dozvolite da na ovoj sjednici Parlamenta se nađu još neke vrlo bitne tačke dnevnog reda i onda je potpuno logičan stav uvaženih poslanika da vi ne upravljate Predstavničkim domom, da Predstavničkim domom upravljaju neki stranački centri moći i lideri vladajuće koalicije, a kada su ove stvari u pitanju, kada je zdravlje u pitanju i kada je ekonomija u pitanju tu ne smije biti stranačke knjižice, ne smije biti politike, ne smije biti vjere, ne smije biti religije, ne smije biti statusnih simbola, stranačkih pogotovo, nego moramo biti svi jedinstveni u tome da donesemo određene jake mjere. Propustili ste veliku priliku, na vama je ogromna odgovornost i to ste očigledno uradili svjesno.
Hvala. Gospodin Adil Osmanović.
I samo još rečenicu, iako smo glasali da sjednica bude, da ima hitni karakter jer je hitna situacija, nakon ovoga što ste uradili kada je u pitanju inicijative određenih poslanika, mislim da se postavlja pitanje uopšte smisla da li glasati za jednu tačku dnevnog reda ....
Dobro, hvala. Gospodin Adil Osmanović ima riječ.
Hvala predsjedavajući. Takođe pozdrav predsjedavajući, dopredsjedavajuće, kolegice i kolege poslanici dozvolite da u ime Kluba poslanika SDA iznesem određene naše stavove. Prije svega, dobro je da je došlo do sazivanje današnje hitne sjednice Predstavničkog doma na kojoj ćemo raspravljati i nadam se donijeti odluku o izmjeni Poslovnika o radu ovog visokog Doma i omogućiti da ovaj Dom radi i u uslovima jako teških situacija, kako mi to kažemo, vanrednih situacija. Mi se nadamo da će vrlo mali broj, voljeli smo da bude, da ne bude nijedna sjednica online, da držimo sjednice ovdje na ovakav način. Drugo, slažemo se da je sa zakašnjenjem sazvana ova današnja sjednica, ona je trebala biti puno prije sazvana, pogotovo vidjeli smo da su drugi domovi na novou entiteta i kantona, pa i općina zasjedali i mi smo trebali zasjedati i dati odgovore na ovu pandemiju. I ono što Klub poslanika SDA traži, insistira, to je da se nakon ove sjednice što je moguće prije sazove redovna sjednica na kojoj bismo razmatrali ove prijedloge zakona, koji su došli od strane Vijeća ministara, od strane poslanika i da u jednoj redovnoj proceduri nastavimo naš rad i damo odgovor koliko je moguće na ovu nastalu pandemiju. Hvala.
Hvala. Gospođica Sanja Vulić. Već sam rekao, ako se sjećate, da je Kolegij dogovarao i da imam pripremljen veliki broj tačaka dnevnog reda za redovnu sjednicu.
Dobar dan svima. Poštovano predsjedništvo prvo želim da ukažem na činjenicu da mi ne poštujemo preporuke Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo i da smo već preko 60 minuta u ovoj sali. Druga stvar, voljela bih da znam za ove kolege koji nam tvrde kako je prošla pandemija ili prolazi, koji su vam to eksperti rekli i dokazali, jer ne znam odakle vama ideja da prolazi kad svi stručnjaci, navesću samo gospođu, prof.dr. Dariju Kisić-Tepavčević koja nam svakodnevno kaže, govori i šalje poruku da se može očekivati da ova pandemija traje do kraja godine. Tako da kad budete imali nalaz i mišljenje relevantnih ljudi za to i budete imali garanciju da je pandemija prošla onda možete govoriti da je prošla, još uvijek ona nije prošla. Takođe želim reći, drago mi je da smo danas oko nečeg saglasni, a to je da završimo sa ovom, ovim dnevnim redom za dopunu Poslovnika i mislim da je krajnje neumjesno, gospodine Ermiću, da Vi držite slovo gospodinu Radmanoviću kako on ne poštuje Poslovnik, kada ste Vi svojim glasom „za“ na prethodnoj posljednjoj redovnoj sjednici prekršili zakone. Ali naravno o kršenju zakona, Ustava i svega onoga ko je radio, ko nije radio, sad bih ja mogla ovdje referisati o kompletnom Klubu SNSD-a i Srpskog kluba šta smo mi radili u doba pandemije, gdje smo angažovani, od doktora Stevandića i svih nas, da smo dali jednu i dvije kompletne plate u fondove, ovaj, ali o tome ćemo govoriti kad dođe vrijeme, hajte da se usmjerimo da odradimo ovo što treba, jer kao što sam rekla, ja ne vidim garanciju da smo danas bezbjedni da ovdje sjedimo više od 60 minuta, ako je struka rekla da budemo 60 minuta, daj budimo civilizovani pa bar poštujmo struku.
Hvala. Gospodin Nenad Stevandić.
Hvala lijepo gospodine predsjedavajući. Poštovane kolege poslanici, dok se ne promijeni ova Instrukcija Instituta za javno zdravstvo Kantona Sarajevo mislim da treba da se poštuje, ja možda mislim da ona jeste strožija nego što bi mogla biti, ali ja nisam epidemiolog, niti predsjedavam tom institucijom. Znači, ukoliko se promijeni onda mi možemo na drugi način da držimo sjednice, sve drugo bi bilo, ne znam neko je odgovorio kao šta će nama ako mi držimo, pa ne poštujemo znači osnovne postulate. To je medicinska struka, kao što može biti hemijska ili biološka, mi smo poslanici, znači mi smo prvi koji treba da pokažu kako da se poštuju, da kažemo, uzusi, pravila i to sve ostalo. Što se tiče mogućnosti za online sjednicu koja je ponuđena da je danas izglasamo, iako je imam velike rezerve prema tome, ja mislim da je to ispočetka bio uglavnom zahtjev kolega opozicionih poslanika i da je ovo na neki način, sa nekim zakašnjenjem u redu, izlaženje njima u susret da bi se odigravale sjednice i da bi se u slučaju da se možda ova pandemija, da kažemo ipak potraje čitav maj. Sa stručnog stanovišta vidjeli ste u Njemačkoj čim su popustili mjere za 0,3 se povećao broj oboljelih i zaraženih i teško oboljelih, znači jedan, na jednog zaraženog dolazio je jedan, čim su popustili, 0,7, sada dolazi jedan. Znači, ne znamo mi, ja očekujem u šestom mjesecu iz onoga što ja znam da neće biti nikakvih problema, za peti ne možemo da procijenimo, ali evo ako popuste mjere zašto danas ne usvojimo pravila za online sjednicu, koje će možda zatrebati u nekoj drugoj prilici, kažem iako imam velike rezerve lično prema online sjednicama i to može u svašta da se pretvori, zašto da ne kažemo da smo došli do konsenzusa da imamo mogućnost za online sjednice u nekm vanrednim okolnostima kojih može biti i drugačijih od pandemije ili ponovo pandemije u novembru, a da veoma brzo kada Institut za javno zdravstvo Kantona Sarajevo promjeni ove odluke ili u skladu sa popuštanjem mjera zakažemo redovnu i raspravljamo. Ja mislim da treba da pobjegnemo od neke priče od populizma, svako od nas je izabrao način na koji će da radi i da pomaže, naravno da, mi smo u većoj mogućnosti da radimo i da pomažemo nego obični građani, mislim da su mnogi to i pokazali. Nemojte da ovo bude neka, neko prepucavanje, nekog bezpredmetnog populizma. Ja mislim da mnoge stvari moraju da budu usaglašene u Bosni i Hercegovini, bez obzira što vi znate moje političke stavove da je meni najvažnija Republika Srpska. Ja kad sam tražio dodatni alkohol za ruski kontigent koji ... našao sam ga u Brčkom i našao sam mogućnost da se on može proizvoditi u Tuzli, Brčkom i Prijedoru, na tri mjesta, evo kao da je neko radio u dva entiteta i Distriktu. Ja recimo lično ne razumijem mjeru da mi oslobađamo alkohol uvoza, uvozni alkohol akcize i ja mislim da je ... ali o tome ćemo pričati naravno na drugim sjednicama, ja mislim da je mnogo pametnije da skinemo akcizu za one koji proizvode alkohol, to je otpadni alkohol koji se pravi za dezinfekciju, znači može ga praviti Prijedorčanka, Dita Tuzla i ne znam kako se zovu ovi iz Brčkog. Ja mislim da bi trebalo da budemo posvećeni tim mjerama, ja tu razumijem ulogu Bosne i Hercegovine da olakša i jednom i drugom entitetu da se bore da imaju vlastiti alkohol, da sačuvaju radna mjesta i da sami proizvode, a nešto nisam primjetio u pripremi i u zadnjih dvadesetak dana da je bilo mnogo tako ekonomski, suštinski dobro obrađenih tema da bi ih ponudili Savjetu ministara ili ovoj Parlamentarnoj skupštini, nisam primjetio, primjetio sam prepucavanje. Prepucavali smo se i u kriznim štabovima i na granicama, neću da iskoristim ovo da ja sad dajem neke primjedbe, šta god sam mislio ja sam rekao i svi znaju o tom ... Naravno da smo trebali da budemo usaglašeni na mnogim mjestima i u, kako se zove, na graničnim karantinima i u lokalnim karantinima i da je inspekcija i jedna i druga morala da ima neku aplikaciju da iste sekunde znamo koje dobio koju mjeru u Federaciji, ko u Republici Srpskoj, tu nema šta da se krije. Naravno da je trebala i Federacija i Republika Srpska da ima iste sekunde aplikaciju
Vrijeme gospodine Stevandiću.
Završavam za minut,
Dobro, hvala.
pustili ste i druge pa možete i mene, aplikaciju da svaki organ u Republici Srpskoj i u Federaciji zna ko je ušao na koju granicu iz koje opštine da bi mogli da bolje to ... Ima mjera koje se mogu donositi ovdje i koje olakšavaju život Bosni i Hercegovini, a hoćemo li mi te mjere donositi tako što ćemo se međusobno prepucavati. Još jednom ponavljam, prihvatam mogućnost, evo online sjednicu i prihvatam vrlo brzo čim se promjene pravila za drugu sjednicu, ja mislim da je to najnormalnije sve drugo ovdje je bezpredmetni populizma i prepucavanje. Hvala.
Hvala. Zaključujem raspravu, nema više prijavljenih. Izjašnjavamo se o Prijedlogu dopune Poslovnika. Molim sekretara da ponovo prozove, jer je to sigurnije, prozovite Vi da glasamo, a ona ćemo, imamo još prijedlog zaključka gospodina Nermina Nikšića, ali prvo o, dopunu da usvojimo.
Marin Vukoja
Glasujemo o Prijedlogu, znači, dopune Poslovnika. Aida Baručija, Alma Čolo, Borjana Krišto,
Za.
Marin Vukoja
Vlatko Glavaš, Damir Arnaut, Darijana Filipović, Denis Zvizdić, Edin Mušić, Edita Đapo, Enver Bijedić, Zlatan Begić, Zukan Helez, Jasmin Emrić, Mijo Matanović – za, Mirjana Marinković-Lepić, Mirsad Kukić, Nermin Mandra, Nermin Nikšić, Nikola Lovrinović, Predrag Kožul, Predrag Kojović, Safet Softić, Saša Magazinović, Halid Genjac, Dženan Đonlagić, Šemsudin Dedić, Šemsudin Mehmedović, Adil Osmanović, Branislav Borenović, Dragan Bogdanić, Dragan Mektić, Jakov Galić, Ljubica Miljanović, Mira Pekić, Mirko Šarović, Nebojša Radmanović,
Marin Vukoja
Nenad Stevandić, Oberen Petrović, Sanja Vulić, Snježana Novaković-Bursać.
Dok služba sabere sve čitam još jednom prijedlog zaključka gospodina Nermina Nikšića. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH donosi zaključak kojim se opredjeljuje da radimo u plenarnoj sjednici poštujući sve mjere zaštite i distance koje propišu nadležne službe. Dakle, o ovom zaključku glasamo nakon izvještaja. Za 36 – iz Federacije BiH 24, iz Republike Srpske 12. Protiv – jedan iz Federacije BiH. Uzdržana 3 – 2 iz Federacije BiH, 1 iz Republike Srpske. Ima opšta većina, ima entitetska većina. Konstatujem da je usvojena dopuna Poslovnika. Predlažem da se aklamacijom izglasamo o prijedlogu zaključka gospodina Nermina Nikšića, mislim da je jednostavnije. Ko je za? Hvala. Protiv? Nema. Uzdržan? Nema. Konstatujem da je usvojen zaključak gospodina Nermina Nikšića većinom glasova. Zaključujem 6. hitnu sjednicu Predstavničkog doma, koja kao što ste vidjeli nije prošla u potpunosti bez incidenata, nažalost. O narednoj sjednici koju već planiramo, o čemu sam dva puta govorio, bićete vrlo brzo obaviješteni. Hvala vam.