3. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

16. 1. 2020
objavljeni podaci: 16. 1. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Davanje saglasnosti za ratifikaciju Konvencije o međunarodnim pravilima za sprečavanje sudara na moru 1972 (COLREGs), broj: 01,02-05-2- 2086/18 od 14. 9. 2018; Da se poslanici izjasne da li će glasati u paketu za tačke od 29 do 48 - Prvi krug