15. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

11. 1. 2021
objavljeni podaci: 11. 1. 2021

Glasanje

Prihvaćen

Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o poslaničkoj inicijativi Denisa Zvizdića kojom PD PS BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 6 mjeseci od dana usvajanja ove inicijative pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog okvirnog zakona o Prostornom planu BiH za period 2020-2040., kako bi se na nivou BiH okvirno utvrdile dugoročne osnove organizacije, uređenja, korištenja i zaštite prostora BiH u skladu s njenim prirodnim, ekološkim i kulturnim potencijalima, br.: 01-50-1- 2171/20 od 10.12.2020. - Drugi krug