14. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

9. 12. 2020
objavljeni podaci: 9. 12. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, predlagač: poslanik Damir Arnaut, br.: 01- 02-1-1805/20 od 15.10.2020. (zakon po hitnom postupku) - Drugi krug