10. hitna sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

27. 7. 2020
objavljeni podaci: 27. 7. 2020

Stenogram

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani članovi Savjeta ministara. Otvaram 10. hitnu sjednicu Predstavničkog doma koja počinje himnom. Dame i gospodo odustvo sa današnje sjednice pravdali su narodni poslanik Ljubica Miljanović, Mira Pekić, Nada Mladina, Mirjana Marinković-Lepić, Nikola Lovrinović, Jakov Galić i Safet Softić. Kašnjenje su najavili gospoda Mirko Šarović i Branislav Borenović. Iz Savjeta ministara iz kabineta predsjedavajućeg dobili smo obavještenje da gospodin Tegeltija neće moći biti prisutan ali je tu zamjenik predsjedavajućeg gospodin Bevanda. Konstatujem da ima 30 poslanika što znači da sjednica, ne samo da ima kvorum, nego možemo i da radimo. Kao što znate 10. hitnu sjednicu Doma sazvali smo u skladu sa članom 68. Poslovnika. Konstatujem da ćemo na 10. hitnoj sjednici raditi po sljedećem dnevnom redu: Dnevni red 1. Izvještaj Zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH o postizanju identičnog teksta Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Prelazimo odmah na rad po ovoj tački dnevnog reda. Ad. 1. Izvještaj Zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH o postizanju identičnog teksta Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu
Prijedlog zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine usvojen je u različitom tekstu u Predstavničkom domu i Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH zbog čega je formirana Zajednička komisija za usaglašavanje teksta Zakona. Zajednička komisija je dostavila Izvještaj. Usaglašen je tekst 6 (šest) amandmana. Izvještaj ste dobili, istina sa malim zakašnjenjem jer nije stigao da se završi pravovremeno, nadam se pročitali i imate stav oko toga. Komisije je odredila za izvjestioca na Domu gospodina Predraga Kožula. Otvaram raspravu o Izvještaju Zajedničke komisije. Gospodin Jasmin Emrić. Izvolite.
Zahvaljujem uvaženi predsjedavajući. Nakon što sam dobio Izvještaj Zajedničke komisije za usaglašavanje Budžeta za 2020. godinu neporedno prije početka ove sjednice razmišljam šta uopće smisleno reći u ovoj, za mene, besmislenoj situaciji. Evo, prešao sam kroz ovaj Izvještaj i vidim da je Komisija, koja se zove Zajednička komisija za usaglašavanje Prijedloga zakona, prihvatila amandmane Doma naroda, a nije prihvatila amandman Predstavničkog doma. Zar to nije apsurdna situacija. I što je najgore u svemu tome kada sam pogledao sadržaj ovih amandmana tek onda sam razočaran. A zašto sam razočaran? Razočaran sam zbog toga što je ova Zajednička komisija usaglasila Prijedlog Budžeta na štetu dvije situacije u Bosni i Hercegovini koje su prioritetne, dvije krize koje su aktuelne u Bosni i Hercegovini. Prvo je kriza koja je nastala pandemijom i epidemijom korona virusa. Za tu krizu smo predvidjeli iznos preko 42 miliona KM, a ova Zajednička komisija umanjuje taj ukupni iznos za 754 hiljade KM, a taj iznos je planiran za saniranje ekonomskih šteta u Bosni i Hercegovini. I ova Komisija usaglašava to da je potrebno tu stavku umanjiti, stavku kojom se saniraju ekonomske štete u Bosni i Hercegovini, a povećati stavku u Parlamentarnoj skupštini za nabavku opreme. Pa zamislite apsurda, pa ovo je moguće samo u ovom našem apsurdnom stanju, da se na ovakav način usaglašava Prijedlog Budžeta za 2020. godinu. Da stvar bude još gora u Bosni i Hercegovini traje već više od tri godine migrantska kriza. Ovaj uvaženi Dom, ovaj Predstavnički dom usvojio je jedan amandman sa simboličnim iznosom od 450 hiljada KM, i ja se zahvaljujem kolegicama i kolegama koji su podržali taj amandman, da u tom našem Budžetu, koji je 1,8 milijardi, bude skroman iznos od 450 hiljada KM za migrantsku krizu. I šta je uradila ova Zajednička komisija za usaglašavanje? Taj iznos je umanjila, izbrisala iz Budžeta, znači nema ništa za migrantsku krizu. I to je uradila ova Komisija. Šta se je ovdje usaglašavalo? Ništa. Ovdje se anuliralo ono što smo mi uradili u ovom Predstavničkom domu. A uradili smo to da pošaljemo jednu zajedničku poruku da ima razumijevanja i za migrantsku krizu sa kromnim iznosom, koji je toliko skroman da ga više nemam namjeru ni ponavljati. Ja sam, moram reći, još sretan kada sam slušao na prošloj sjednici izlaganje mog kolege Adila Osmanovića koji je rekao da je potrebno imenovanje ministra sigurnosti da se konačno upravlja i kontrolira migrantskom krizom. Pa, kolega Adile kako ćete upravljati i kontrolirati migrantsku krizu kada imate nula maraka u Budžetu. Pa, i sami ste rekli da je važno imenovanje ministra sigurnosti da se upravlja migrantskom krizom, da se pomogne onim područjima koja su pogođena mikrantskom krizom. I to sam podržao i prešutio sam tada smatrajući, evo konačno proradio i Adil, ostaće ta sredstva u Budžetu. Bilo je neke nade. Ali, nažalost, nije ništa proradilo, smanjili ste stavku za ekonomske štete, za sanaciju ekonomskih šteta zbog pandemije korona virisa, smanjili ste stavku za migrantsku krizu. I to je rezultat rada ove Komisije. Ja mislim da je ova Komisija trebala nositi naziv komisija za potvrđivanje odluka Doma naroda, i to je onda ok, potvrđujete odluke Doma naroda, sastav komisije takav kakav jeste. Znači, nisam ja naivan, čim sam vidio stastav Komisije jasno je bilo da nećete vi braniti stavove ovog Doma, jer ovaj Dom je usvojio amandman i Prijedlog Budžeta za 2020. godinu, pa mogli ste nešto usaglašavati. Ali ne, niste vi ništa usaglašavali već ste samo prihvatili ono što je usvojio Dom naroda. I mi se nalazimo u takvom jednom apsurdnom stanju. Bez obzira što mi ovdje usvojili, kako diskutirali, šta radili, Dom naroda će uraditi ono što on ima namjeru, odnosno što lideri koji sjede u Domu naroda, taj dom lidera će uraditi ono što oni misle da je najbolje. A gdje su interesi građana? Interesi građana nisu u novom zapošljavanju koje je ostalo u Budžetu, nisu interesi građana u kupovini novih automobila, za što ste vratili onu stavku od 754 hiljade KM. Interesi su građana da se poboljša ukupna ekonomska situacija. Svaki dan slušamo da je povećan broj novozaraženih zbog epidemije i pandemije korona virusa, a vi smanjujete stavku za ekonomske, za sanaciju ekonomskih šteta. Pa kakva je to poruka, kakva je to politika? Za mene to je neshvatljivo. I zbog toga smatram da, iako sam svjestan cijelokupne situacije i načina kako to sve skupa funkcionira, ne trebamo stati sa aktivnostima mi zastupnici koji, evo, pokušavamo nešto da promijenimo u interesu građana, već najavljujem daljnju borbu i nove inicijative prema Vijeću ministara, da se prepozna i migrantska situacije, da se izdvoje potrebna sredstva. Ne pričam ja to napamet, nije meni do te priče ovdje i nekakve, da neki, stječem neke nepotrebne te političke poene zbog populizma. Nije ovo populizam gospodo, ovo je stvarna potreba. Mi svaki dan u Unsko-sanskom kantonu imamo hiljade migranata na ulicama, situacija vrlo teška, čine se krivična djela. Tražili smo da to razumijete, da podržite da hitno intervencijom djelujemo, pa dalje da nastavimo onda planirati i odlučivati kako se boriti sa migrantskom krizom. Ali nažalost nema razumijevanja. Još jednom se kolegicama i kolegama koji su podržali moj amandman i koji su prepoznali migrantsku krizu zahvaljujem na tome. Hvala lijepa.
Hvala. Riječ ima gospodin Dženan Đonlagić. Izvolite.
Zahvaljujem predsjedavajući. Dobar dan svima koji su prisutni na današnjoj sjednici. U jednoj rečenici se može sumirati proces donošenja Budžeta za ovu tekuću 2020. godinu. Građani će dobiti izbore, funkcioneri HDZ-a nove automobile. I onda se postavlja pitanje šta je sljedeće i koliko će vremena proći do novih političkih ucjena i novih političkih blokada. Trošit će, kroz ekonomski kod – kapitalni izdaci Parlamentarne skupšteine BiH, vrlo vjerovatno na kupovinu novih automobila i renoviranja određenih prostorija ili kancelarija ili čega sve ne. Dakle, sada je sasvim jasno, nakon ove trakavice cjelokupne budžetske procedure koja traje već duže vrijeme, da je intencija podnošenja amandmana zapravo bila da se do krajnjih granica zakomplikuje budžetska procedura kako bi se ... izbori, prije svega u Mostaru, a onda i u drugim krajevima Bosne i Hercegovine. Dakle, svojim novim političkim ucjenama i novim političkim blokadama doveli ste praktično zastupnike u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH na opciju ili da podrže ovaj Budžet i da budu izbori, jer je izborna godina, dakle, po Ustavu i zakonima u Bosni i Hercegovini zbog ustavnog trajanja mandata izabranih načelnika i gradonačelnika i vijećnika, općinskih vijećnika i gradskih vijećnika, dakle, izbori će se održati i trebaju se održati, ali ste nas doveli zapravo pred pitanje podržati Budžet i omogućiti demokratski proces u Bosni i Hercegovini i održavanje izbora kako bi građani Bosne i Hercegovine konzumirali svoje ustavno pravo, odnosno jedno od osnovnih ljudskih prava ili ne podržati Budžet i onemogućiti izbore u Bosni i Hercegovini. Eto to je bila suština zapravo podnošenja amandmana u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH. Hvala.
Hvala Vama. Gospodin Saša Magazinović ima riječ. Izvolite.
Odustao. Gospodin Damir Arnaut. Izvolite.
Hvala predsjedavajući. Govorim u ime Kluba Naša stranka – Nezavisni blok. Mi smo svo vrijeme ove trakavice bili odlučni da podržimo Budžet jer su izbori prevashodna obaveza prema građanim Bosne i Hercegovine. I ako Budžet bude usvojen lokalni izbori će biti održani ove godine i građani će, između ostalog, moći reći šta misle o ovome. Šta misle o ovome, o činjenici da će sada 754 hiljade maraka, umjesto na saniranje ekonomskih šteta izazvanih korona virus krizom, biti potrošeno na automobile kojih već sada ima previše u Bosni i Hercegovini, uključujući u Parlamentarnoj skupštini i drugim institucijama u Bosni i Hercegovini. Ako lokalni izbori budu održani građani Bosne i Hercegovine će vrlo brzo moći reći jasno i glasno šta misle o tome da je 450 hiljada maraka koje je moglo biti utrošeno, koje su mogle biti utrošene u saniranje efekata migrantske krize da će otići u neke privilegije, itd. Najgore od svega je što uopšte nije bilo nužno da bude ovakvo. Na stranu to što ste mjesecima, ove tri, četiri stranke, ovaj, koje odlučuju o Budžetu, dakle u ova dva doma HDZ, SNSD i SDA, u Predsjedništvu još dodajte i DF, probijali rokove, davali nove rokove, dostavljali jedan nacrt, drugi nacrt, dakle, ta trakavica je predugo trajala. Ali ono što definitivno, zbog čega uopšte nije trebalo doći je da mi imamo ove amandmane o kojima, koji su danas ponuđeni na pricipu uzmi ili ostavi. Dakle, činjenica je da HDZ prema proporcionalnosti koju Poslovnik nalaže nije odlučujući faktor ni u jednom ni u drugom domu. HDZ je postao odlučujući faktor, i o ovome sam govorio opsežno na prošloj sjednici, pa nema potrebe da se ponavljam, HDZ je postao odlučujući faktor po pitanju Budžeta i po pitanju ovih cifara, o kojima je Emrić govorio i ja, onog trenutka kad su SDA i SNSD odlučili da naprave od HDZ-a odlučujući faktor time što su mu dali dva člana u ovoj Komisiji za usaglašavanje. A kada date dva člana iz jednog naroda jednoj stranci ta stranka dobije veto, a to apsolutno nije opravdano. Ako ta stranka ima 15% mjesta u oba doma, a u obje Komisiji dobije 33% mjesta, u Zajedničkoj komisiji dobije 33% mjesta narušili ste potpuno princip proporcionalnosti. I sad opet pitam zašto? Jer ovaj Dom je na prošloj sjednici mogao uspostaviti Komisiju u kojoj nema HDZ-a i to bilo u potpunosti u skladu sa Poslovnikom, jer bi princip proporcionalnosti bio ispoštovan, a onda HDZ ne bi imao veto i onda ne bi imali ove amandmane. Dakle, za ove amandmane gdje 750 hiljada maraka ide za auta, a ne za ekonomsku krizu, nije kriv samo HDZ, krivi su SDA i SNSD koji su glasali da HDZ ima taj veto. I tu ne smije biti zablude, građani ne smiju biti prevareni da je ovdje HDZ bio u takvoj oziciji koja se nije mogla promijeniti pa da im možda nešto ..., HDZ je došao u poziciju da nešto nameće isključivo zato što su SDA i SNSD dali HDZ-u mjestu koje mu po proporcionalnosti ..., Poslovniku Predstavničkog doma ne pripada u ovoj Zajedničkoj komisiji. I to je zaista sramotno prema građanima Bosne i Hercegovine, jer ste time dali i 750 hiljada maraka za auta. Time ste narodu Krajine uzeli 450 hiljada maraka koji su mogli biti potrošeni na saniranje migrantske krize. Ovo su činjenice i one su nepobitne. Prema tome, izuzetno je bitno da građani ovo znaju. HDZ nema veto u ovom Domu, Komisija je mogla biti uspostavljena bez člana iz HDZ-a, to bi bilo u skladu sa Poslovnikom, jer bi proporcionalnost bila ispoštovana, i jedino kad HDZ dobiva veto je kad mu SDA skupa sa SNSD-om to veto da. Hvala.
Hvala. Gospodin Adil Osmanović. Izvolite.
Hvala predsjedavajući. Želim da u ime Kluba poslanika SDA iznesem, rekao bih ponovo pojavnim naše stavove po pogledu usvajanja Budžeta Bosne i Hercegovine za 2020. godinu. Mi smo sve činili, i danas činimo, da država, mada sa značajnim zakašnjem, dobije Budžet za 2020. godinu. Naši ministri u Vijeću ministara BiH su podržali Budžet koji je predložilo Ministarstvo finansija. Naš član Predsjedništva BiH, gospodin Šefik Džaferović, takođe je podržao Budžet uz određene korekcije. I vi znate da smo mi ovdje u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH iznijeli naš jasan stav – da ćemo podržati Prijedoog Budžeta koji dolazi od Predsjedništva BiH i da nismo za to da se podrže bilo kakvi amandmani, niti u Zastupničkom domu, niti u Domu naroda, jer susrećemo se sa kratkoćom vremena da što prije dobijemo Budžet. Nakon što se desilo ono što se desilo, što je kolega Emrić istakao, da je Zastupnički dom usvojio amandman koji je on predložio, a Dom naroda usvojio druge amandmane došlo je do formiranja Komisija. Danas smo imali sjednicu Komisije za usaglašavanje identičnog teksta Zakona o prijedogu Budžeta i, naravno, da ja kao poslanik iz Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH sam se zalagao da se usvoji, odnosno da u usaglašenom tekstu, ako već treba da budu usvojeni amandmani, budu amandmani koji su usvojeni i u Domu naroda i u Zastupničkom domu. Mi smo imali dva stava. Jedan stav je bio ponovo da ne treba ni jedan amandman usvojiti, niti onaj koji je usvojio Zastupnički dom niti Dom naroda, a drugi je bio ako već ide u tom pravcu da se usvoje oba amandmana. Očigledno se htjelo da se odgode izbori, i da se proizvede još jedna kriza u zemlji. Svima nam je jasno da neki politički subjekti ne žele da se održe izbori koje bi provodila aktuelni sastav Centralne izborne komisije. Istakli smo, a i ranije, a evo i danas ističemo i naglašavamo da naši članovi Kolegija, gospodin Denis Zvizdić, član Kolegija u Zastupničkom domu i gospodin bakir Izetbegović član Kolegija u Domu naroda neće potrošiti ni jednu jedinu marku od ovih 750 hiljada KM koje su predviđene za nabavku auta i opremanje kabineta. Naš je cilj da dobijemo Budžet i izbore, a nečiji ciljevi su bili da se dobiju novu automobili i da se proizvedene neka nova kriza i da se pomjere izbori. To naš cilj nije, naš cilj je da država konačno dobije Budžet. Znamo da treba ponijeti i određenu odgovornost, pravljen je određen kompromis i smatram da, i da danas Komisija nije usaglasaila stav, vi znate kako je po Poslovniku, ovaj Dom bi odbio stav Komisije. Najvjerovatnije bi to uradio i Dom naroda. I kroz neko vrijeme bi ponovo ta Komisija sjela i pitanje je kako bi se dalje stvari odvijale. U konačnici morao bi se postići neki kompromis. Kompromis podrazumijeva da se trebamo kretati naprijed. Smatram da je najvažnije u ovom momentu da država dobije Budžet, a u tom Budžetu je značajna podrška privredi i ono što je najbitnije da se održe izbori koje bi provela ova aktuelna Centralna izborna komisija 15. novembra. Hvala.
Hvala. Ispravka krivog navoda, bospodin Damir Arnaut. Izvolite.
Hvala predsjedavajući. Dakle, manje, više, cijelo izlaganje gospodina Osmanovića. Gospodine Osmanoviću Vi ovdje pokušavate zavarati građane da se ovo nije moglo izbjeći. To nije istina. Do ove situacije smo došli jer ste vi u SDA dali HDZ-u drugog člana ove Zajedničke komisije za usaglašavanje. Zbog toga se HDZ-u dali veto i zbog toga je HDZ prvi put, znači nema tu mogućnost, nema mogućnost veta ni u Domu naroda ni u Predstavničkom domu, i onda im vi date veto u Zajedničkoj komisiji. Zašto nije gospodin Glavaš recimo otišao u tu Komisiju kad ste ga znali prebaciti, zarotirati da biste HDZ-u ostavili drugo mjesto u Ustavnopravnoj komisiji. Dakle, ovo što ste rekali apsolutno ne stoji, vi ste HDZ-u dali mogućnsot veta i zbog toga je 750 hiljada maraka sada otišlo na auta, a 450 hiljada maraka neće dobiti građani Krajine da se bore protiv migrantske krize. Hvala.
Ispravka krivog navoda, Saša Magazinović. Izvolite.
Kada je gospodin Osmanović u potrebi da se, valjda, opere, govori potpuno netačne stvari. Dakle, postoji i elektronski zapis glasanja i na sjednici Predstavničkog doma i na sjednici Doma naroda kako su glasali poslanici, delegati iz SDA. Dakle, to vi što poslije glasanja izađete pa kažete – ja se s tim nisam slagao ali sam podržao, mislim to možda negdje prolazi, ali nemojte nas ovdje podcjenjivati na taj način. S druge strane poštenije, poštenije je da izađete kao vaš kolega Asim Sarajlić i da kaže još jednom smo ... leđa pred HDZ-om. To je puno poštenije nego ovo što vi pokušavate nama objasniti. Osim toga, za jedno šest dana, pet, šest dana se navršava četiri godine od onog sastanka u Konjicu kada vas je Dragan Čović poslao po burek, kada ste ga čekali 40 minuta a nije došao. E, ovo je sad otprilike ..., opet vas je čovjek poslao po burek.
Adil Osmanović, ispravka krivog navoda. Izvolite.
Želim samo javnosti da pojasnim određene kritike i istup kolege Arnauta. Nažalost nije ovdje samo HDZ bio protiv ovih amandmana o kojim govorimo od koelge Emrića, i da se prihvate amandmani koje je predložio HDZ u Domu naroda. I SNSD i HDZ su danas bili identičnog stava na ovoj Komisiji. Prema tome da li bio jedan iz HDZ-a u toj Komisiji ili neko drugi umjesto HDZ-a iz Zastupničkog doma, kolega Arnaut, ne bi se moglo promijeniti zato što je identičan stav bio četiri člana Komisije od šest. Što se tiče kolege Magazinovića, naravno vama je preče ovdje kritikovati SDA nego li HDZ i SNSD, obzirom da mi preferiramo na isto biračko tijelo, i SDP i SDA. Bilo bi korektnosti radi da više kritike upućujete SNSD-u i HDZ-u, a mi nemamo potrebe nešto posebno da se pravdamo i branimo. Rekao sam koji su naši razlozi bili da se danas usaglasimo i da država dobije Budžet. Što se tiče bureka i donošenje nekih pita, ne znam čemu vam to, ali SDP još nije u toj poziciji, vi ne možete čak ni po burek otići da vas Čović pošalje. Hvala.
Povreda Poslovnika, gospodin Damir Arnaut. Izvolite.
Pa član 7., naravno, gospodine Osmanoviću, sad se mi možemo vraćati zašto je SNSD imao dva člana, a to je zato što ste im dali četiri delegata u Domu naroda. Tri nije četiri, ali to je stara priča, nisam se mislio ponavljati, ali evo kad hoćete da vas podsjetim to je zato. A Vi ste ostali predsjedavajući Komisije za ravnopravnost spolova iako je pet glasova, pet članova glasalo da Vas smijeni ali su Vas spasila dva glasa SNSD-a. Entitetskim galsanjem ste Vi predsjedavajući Komisije za ravnopravnog spolova. Je li li to bio dio ove trgovine.
Krivi navod, gospodin Saša Magazinović. Izvolite.
Dakle, gospodin Osmanović se hvali stim što je u prilici da ga šalju po burek, a to navodi kao svoju prednost u odnosu na one koji, po njemu, nisu. Što se mene tiču neka Vas šalju svaki dan. I tako kao što se Vi smijete mi se svi Vama smijemo i Vašoj nemoći da objasnite u kakvu ste se situaciju doveli i šta radite od sebe. Šta radite od glasova onih koji su Vas podržali. S druge strane nemate pravo, i to ste sad uradili i nemojte više raditi, nama davati uputstvo koga ćemo mi i na koji način i kada kritikovati. Napravili ste Vi sebi dovoljno ovih satelitskih strančica kojima dirigujete, pa to završite s njima.
Krivi navod, gospodin Adil Osmanović, drugi put. Izvolite.
Drugi pute, evo, pa neću više. Što se tiče kolege Arnauta nema potrebe da nešto detaljnije pojašnjavam, sve je urađeno u skladu sa Poslovnikom o radu, vi to dobro znate. Kolega Magazinoviću, kada iznosite nešto, neke kritike na račun SDA u pogledu sa HDZ-om prisjeti se malo kako ste ovdje donijeli Zakon o prebivalištu koji je forsirao i SNSD i HDZ. Kolega zajedno ste to radili sa HDZ-om. Kolega Magazinoviću Vi ste zajedno sa HDZ- om mijenjali ministre u Vijeću ministara iz SDA i SDS-a. To je bila vaša suradnja sa HDZ-om koju mislite da je narod zaboravio. A ovo što smo mi uradili ovo je jedan kompromis koji je dobro za državu Bosnu i Hercegovinu – Budžet. Nama je u interesu da dobijemo Budžet, a vi ste svo vrijeme nas kritikovali da mi ne želimo da se usvoji Budžet da bi bili odgođeni izbori. Mi želimo i Budžet, i želimo i Općinske izbore.
Krivi navod, gospodin Nermin Nikšić. Izvolite.
Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Pa, ja se baš ne volim mnogo previše oko ovoga petljati, ali nešto stalno ispadamo mi kao krivci što postoji parlamentarna većina koja ne može ni oko čega da se dogovori. Pa da odgovorim gospodinu Osmanoviću. Zakon o prebivalištu, tačno, donesen je iz tri razloga. Prvi je razlog bio da se ne ukine vizni režim građanima Bosne i Hercegovine, drugi razlog koji je, zbog čega se stalno napada je ono što se zloupotrebljava taj Zakon pa se vrše kontrole tamo kako ..., i treći, a evo osam godina nakon toga predložite da se izmijeni taj Zakon pa da vidimo ko je za to, ko nije za to i ko je spreman nešto da donosi ili da ne donosi. Ovako se stalno nešto, ovaj, prepucavamo. Ako se možete dogovoriti, evo dogovorili ste se, meni je drago da ste postigli kompromis oko Budžeta, ovaj, stvarno i konačno da dobijemo taj Budžet i da konačno mi možemo ostati sami da ... optužuju jesmo li i zašto protiv. Jedino što vrijedi u tom Budžetu je da imamo novac za izbore, ništa drugo, ovaj, jer sve drugo fali u tom Budžetu. Pa ćemo vidjeti ko će biti suodgovoran za to što bude falilol. Hvala.
Krivi navod, gospođa Aida Baručija. Izvolite.
Hvala predsjedavajući. Ja bih voljela samo gospodina Adila Osmanovića da pitam – šta narod ima od njegove izjave da njegovi članovi Zvizdić i Izetbegović neće potrošiti ni marku od 754 hiljade maraka kada im je sa stavke – saniranje ekonomskih šteta skinut upravo taj iznos i preusmjeren za kupovinu automobila i opremanje, odnosno renoviranje prostorija? Šta narod u konačnici ima od toga? Hvala.
Redovna diskusija, gospodin Zukan Helez. Izvolite.
Zahvaljujem. Gospodine predsjedavajući, dopredsjedavajući, dame i gospodo zastupnici. Pa, evo, nevjerovatno da se bilo ko iz vladajuće većine hvali da spašavaju državu kada usvajaju Budžet u sedmom mjesecu za tekuću godinu. Gospodine Osmanoviću pola ovog Budžeta je potrošeno za šest mjeseci i vama je to nešto tako spektakularno što ćete usvojiti Budžet u sedmom mjesecu za ovu godinu i time spašavate državu. SDP neće podržati Budžet, SDP neće podržati ultimatum HDZ-a. Neki ljudi u ovoj sali nisu podržali ultimatume i kad je daleko teže bilo '92. godine, a pogotovo sad nam ne pada na pamet da podržimo. Ovo je klasični ultimatum, ovo je kapitulacija gospodina Bakira Izetbegovića pred Draganom Čovićem, ovo je kapitulacija SDA, ako hoćete ovo je kapitulacija bošnjačke reprezentacije pred zastupnicima iz HDZ-a, pred Draganom Čovićem. Na kraju krajeva ovo nije nikakvo usaglašavanje, ovo je prihvaćeno šta je usvojio Dom naroda. Ja ću ovdje da podsjetim vas i građane u Bosni i Hercegovini da u Domu naroda, takav je Ustav, sjede ljudi koji ustvari nemaju izborni legitimitet, ili nisu bili na listama ili su bili na listama pa nisu prošli. I to je, po meni, drugačije rečeno dom za nezbrinute političare. Ipak ovaj Dom, zastupnici ovi dobili su pojedinačne glasove, imaju preferencije, bili su na listama, građani su rekli šta misle o njima. I mi sad samo radi HDZa, radi automobila Dragana Čovića treba svi da pristanemo na ultimatum i da kažemo – u redu, evo radi Budžeta. Želim također javnost da podsjetim da je gospodin Tegeltija nekoliko puta ovdje rekao da su sredstva za izbore obezbijeđena i da se mogu i kroz rezervu dodijeliti Centralnoj izbornoj komisiji. Vratite stenogram i vidjet ćete da je to tako. Sad sve ove svoje vratolomije SDA, sve ultimatume koje vam daje HDZ vi hoćete pred građanstvom da kažete da je to stvar države Bosne i Hercegovine i kako je rekao vaš potpredsjednik stranke povili ste kičmu pred HDZ-om. I to je prava dijagnoza. SDP neće podržati ovaj Budžet, neće pristati ni na čiji ultimatum. Sva država se vrti oko automobila Dragana Čovića. Pa neshvatljivo, nevjerovatno. I dali ste u Komisiji, gospodine Osmanoviću dali ste namjerno, da sad vi ispadnete spasioci Budžeta i države, dali ste da HDZ ima dva člana i da se ne može bez njih. Nije vam bilo dovoljno što ste to uradili u Domu naroda, što ste dali četvrto SNSD-u i HDZ-u da imaju mehanizme blokade. U ovom slučaju oko Budžeta ni to nije moglo pomoći i onda ste dali u Komisiji koja je bila presudna i sad vi povijanjem kičme, klečanjem pred HDZ-om govorite da vi spašavate državu. Nikakav ovo spas nije ove države. Hvala lijepa.
Hvala. Gospodin Predrag Kojović, redovna diskusija. Izvolite.
Zahvaljujem predsjedavajući. Pozdravljam sve prisutne. Mi smo glasali za Prijedlog budžeta uključujući i amandman gospodina Emrića o pomoći za migrantsku krizu smatrajući da su izbori najvažnija stvar. Nikada nismo mogli ni zamisliti da će amandmani koji su usvojeni u Domu naroda biti ta vrsta intelektualne uvrede kakva jeste, dakle pomoć ekonomska za saniranje covida i saniranje migrantske krize skine i da se sredstva s tih stavki koriste za nabavke automobila i renoviranje ureda. Zaista svašta smo vidjali u prethodnim godinama ali očekivati tu vrstu bezobrazluka od ozbiljnih ljudi koji sjede i u Domu naroda i ovdje zaista prevazišlo je naša maštanja. Tako da ovaj Budžet, mi ćemo tražiti sada, ovaj, jednu pauzu prije glasanja, naravno je u rukama, ja mislim, onih koji čine zvaničnu vladajuću koaliciju. Niste nikada imali problema s tim rukama kada je trebalo imenovati neke ministre, kada je trebalo dijeliti fotelje i ja se nadam da ih nećete imati ni sada.
Hvala. Povreda Poslovnika, gospodine Arnaut, opet. Izvolite.
Hvala predsjedavajući. Član 83., znači govori o pauzi. Samo zato što ste me prošli put preduhitrili pa niste dali pauzu prije glasanja, ako zatvorite raspravu ja ne mogu tražiti pauzu, tako da ako nećete davati pauzu prije glasanja ja je sada u ime Kluba tražim, a mislim da i SDA treba HDZ-u po još jedan burek otići, onaj, pa da imamo vremena. Hvala.
Nema više prijavljenih za raspravu. Zaključujem raspravu. Ako sam dobro shvatio gospodina Kojovića tražite pauzu u ime Kluba, je li tako?
Koliko tražite pauzu?
30 minuta pauza, poslije toga glasanje.
Dame i gospodo vrijeme je isteklo prije 10 minuta ali nema nam jednog kompletnog kluba pa ih čekamo. Predlažem da nastavimo sa radom. Raspravu smo završili, zaključili ali gospodin Kojović je tražio pauzu. Ako ima potrebe, ne bi trebalo ali, evo, ja kao demokrata.
Nema potrebe. Dame i gospodo izjašnjavamo se. Nema SDP-a, rekao je da će biti protiv i sad se, ja ih čekam da glasaju protiv da ne kažu da sam namjerno dao glasanje dok oni ne dođu. Evo gospode, čekamo vas. Zauzmite mjesta i prijavite se, gospodo čekamo vas samo. Možemo glasati. Molim vas dajte da glasamo. Glasamo o – Izvještaju Zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH o postizanju identičnog teksta Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Prisutno 31 – za je glasalo 22, protiv 8, uzdržan 1. Konstatujem ...
Šta kažete gospodine Stevandiću?
Da ste Vi pogriješili. Molim vas zbog jednog broja poslanika koji namjerno traže ponavljanje dva ili tri puta od sada stalno konstatujemo ko traži i to konstatujemo da je taj pogriješio. Gospodin Stevandić traži ponovno glasanje. Može, još jednom zbog gospodina Stevandića. Prisutno 31 – za 23, protiv 8, ni jedan uzdržan. Opšta većina postoji, entitetska većina postoji. Konstatujem da je Predstavnički dom usvojio Izvještaj Zajedničke komisije, a samim tim usvojio i Zakon o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu. Zahvaljujem se. Zaključujem 10. hitnu sjednicu.