10. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

7. 7. 2020
objavljeni podaci: 7. 7. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zaključka poslanice Mirjane Marinković-Lepić povodom rasprave o Specijalnom izvještaju o iskustvima u primjeni Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH, podnosilac: Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH, koji glasi: „Da Ministarstvo pravde BiH nastavi proceduru donošenja Zakona o slobodi pristupa informacijama, koji će biti usklađen u cijelosti s međunarodnim standardima, a uzimajući u obzir nalaze Specijalnog izvještaja o primjeni Zakona o slobodi pristupa informacijama, urađenog od strane ombudsmena BiH, stručnog izvještaja „Unapređenje prava pristupa nformacijama u BiH“ od 19. 2. 2018, TAEX-IPA. Rok za dostavu zakona u parlamentarnu proceduru - 1. 12. 2020.“, broj: 01-50-1-15-9/20, veza broj: 01,02-50-18-678/20 od 11. 6. 2020 Prijedlogu zaključka - Drugi krug