10. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

7. 7. 2020
objavljeni podaci: 7. 7. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopunama Zakona o plaćama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama Bоsne i Hercegovine, predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-596/20 od 11. 6. 2020. (zakon u prvom čitanju) Prijedlogu zakona u prvom čitanju - Ponovljen (Drugi krug)