9. hitna sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

15. 7. 2020
objavljeni podaci: 15. 7. 2020

Stenogram

Pretpostavljam da su podijeljeni izvještaji, što znači da možemo početi raditi. Gospodine Đonlagić, moguće, je li? Dame i gospodo otvaram 9. hitnu sjednicu Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, koja uobičajeno počinje intoniranjem himne. Odsustvo sa sjednice su pravdali narodni poslanici: Ljubica Miljanović, Jakov Galić, Nenad Nešić, Nikola Lovrinović, Predrag Kojović i Mirsad Kukić. Najavio je Nermin Nikšić, narodni poslanik, kašnjenje. Ima 35 prisutnih, što znači da imamo kvorum za rad i odlučivanje. Deveta hitna sjednica sazvana je u skladu sa članom 68. Poslovnika, sa jednom tačkom dnevnog reda. Konstatujem da na 9. hitnoj sjednici imamo dnevni red, sljedeći. Dnevni red 1. Prijedlog zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, predlagač: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, broj: 01-02-1-1266/20 od 26.06.2020. skraćeni postupak (drugo čitanje). Tačka jedan je, dakle, Ad. 1. Prijedlog zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, predlagač: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, broj: 01-02-1-1266/20 od 26.06.2020. skraćeni postupak (drugo čitanje).
Dobili ste Izvještaj Komisije za finansije i budžet, Komisija je usvojila Prijedlog zakona, a predloženi amandmani nisu usvojeni. Narodni poslanik Jasmin Emrić podnio je amandman u plenarnoj fazi u skladu sa članom 124. Poslovnika i o njemu ćemo raspravljati. Otvaram raspravu o Prijedlogu zakona u drugom čitanju. Gospodin Jasmin Emrić, izvolite.
Zahvaljujem uvaženi predsjedavajući. Kao što ste i najavili, ja sam podnio jedan amandman na Prijedlog budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu. Prilikom rasprave o principima Budžeta za 2020. godinu najavio sam da ću podnijeti amandman koji je u vezi s migrantskom krizom, jer me razočarala činjenica da Vijeće ministara, nadležna ministarstva nisu niti jednu konvertibilnu marku planirali za ove namjene za migrantsku krizu. Rekao sam i ponovno ponavljam, da je pohvalno što su imali razumijevanja za zdravstveno-epidemiološku situaciju, pandemiju i epidemiju koja je prouzrokovana COVID-19, što su predvidjeli saniranje ekonomskih šteta zbog pandemije korona virusa. Iznosu od 42 miliona nije nešto, ali je dobra poruka za poslodavce u BiH. Poruka je ta da se ipak prati ta situacija i da će se, da ima spremnosti da se skromnim sredstvima pomogne privreda u BiH i saniraju ekonomske štete u nekom manjem dijelu. Ali isto tako ja sam tad naglasio, a i ponovno naglašavam da u BiH postoji i migrantska kriza i da migracije i migrantske rute koje prolaze kroz BiH i te kako narušavaju privredni i ekonomski razvoj u BiH, a posebno u Unsko-sanskom kantonu, u Kantonu iz kojeg i ja dolazim i predstavljam građane Unsko-sanskog kantona. Ja sam, doduše, očekivao da će biti razumijevanja za ovu migrantsku situaciju i razumijevanja za ono o čemu sam ranije diskutirao, na što sam ukazivao sve do ove sjednice Komisije za financije i budžet i tad me je iznenadio stav stranaka, prije svega, one koje imaju većinu i stranaka čije je Vijeće ministara, SDA, HDZ, SNSD, da su oni protiv svih amandmana, bez obzira što su ti amandmani neki i opravdani itd. Ali nisu svi amandmani isti, ja sam tražio potrebna hitna interventna sredstva u skromnom iznosu od 450 hiljada konvertibilnih maraka za migrantsku krizu. Budžet je 1,8 milijardi i iz tog Budžeta ne može ni 450 hiljada, to je stav Komisije za financije i budžet. Ako bude i ovaj Dom odlučio, kao i Komisija za financije i budžet, onda BiH ne želi niti jednu marku, odnosno iz Budžeta BiH vlasti u ovoj državi ne daju niti jednu marku za migrantsku krizu. Ne želim politizirati i odvoditi ovu raspravu u politički teren, ali me začuđuje takav stav i ja se suzdržavam da ostanem u nekom primjerenom tonu, ali zar ovaj amandman, koji predviđa smanjenje tekuće rezerve za 450 hiljada konvertibilnih maraka i tih 450 hiljada bi bili usmjereno za saniranje posljedica migrantske krize na način da se u dijelu budžeta direktni transfer sa Jedinstvenog rauča trezora dodaje nova stavka pod rednim brojem 22. koja glasi – transfer drugim nivoima vlasti, Ministarstvu pravosuđa i uprave Unsko-sanskog kantona za subvencioniranje troškova smještaja i ishrane zatvorenika u kazneno-popravnim zavodima i drugih troškova koji nastaju zbog procesuiranja krivičnih djela počinjenih od strane migranata ili su migranti oštećena strana. I za ove namjene tražimo 450 hiljada konvertibilnih maraka. Ali ne tražimo napamet, dugo je trajala korespondencija Ministarstva pravosuđa i uprave Unsko-sanskog kantona sa nadležnim ministarstvima. Upućeni su akti pravovremeno u prošloj godini Ministarstvu sigurnosti, Ministarstvu pravde, Vijeću ministara, argumentirano, pobrojano zašto se traže ti troškovi, zbog toga što su migracije i azil u nadležnosti države BiH. Pa čiji su problem migranti? Jesu li samo Unsko-sanskog kantona, zato što oni tamo dolaze silom prilika, zbog toga što je to ruta i svi ih usmjeravaju da dođu tu, kažu tu migranti žele, jer žele da pređu u Evropsku uniju. Hrvatska zatvorila granice, EU zatvorila granice, migranti teško sada prolaze, danas, sada u ovom trenutku hiljade migranata je na cestovnim pravcima u Unsko-sanskom kantonu, koji šetaju naprijed, nazad, od granice, pa nazad u Privremeni prihvatni centar da se okrijepe, odmore i ponovno istom rutom nazad, pokušavaju danima, mjesecima tako. Godinama o tome pričamo, nadležne institucije ne djeluju i sada, ovo je najgora poruka, najgora poruka, nijedna marka ne može, ne može. Pa gospodo draga, ovdje je u pitanju održavanje pravnog poretka u Unsko-sanskom kantonu, jer ne može Unsko-sanski kanton to sve isfinancirati, ne može, potrebno je plaćati vještake, sudske tumače, u svim tim procesima. To su skupi procesi zbog migranata. Migranti su agresivni, čine i prekršajna djela i krivična djela, to se mora procesuirati, moraju se odrediti privremene mjere pritvora, migranti onda borave u kazneno-popravnim zavodima u Unsko-sanskom kantonu i to se sve fakturiše Ministarstvu pravosuđa i uprave, koje nema predviđena ta, nema predviđena sredstva za migracije. Pa nisu migracije naš problem, a država mora imati sluha, o tome pričam. Ovo je simbolika, ovo je trebala biti poruka, a trebalo je bar jednu marku, trebalo je reći, evo jedna marka za migracije, znamo za taj problem, ide jedna marka u ovoj godini, u sljedećoj godini ćemo vidjeti šta, al' ne može ništa. Kao sve razumijemo, ne može ništa. Ja razumijem kolegice i kolege i koji dolaze iz različitih područja BiH, ali svog kolegu Šemsudina Dedića ne mogu razumjeti da on na sjednici Komisije za financije i budžet glasa protiv ovog amandmana. Protiv Kantona iz kojeg on dolazi, nema tu opravdanja. Meni je žao, ali moram ovo ovako, ja sam imao razumijevanja, očekivao sam da će biti najmanje, najmanje, da će biti razumijevanja, da će biti neke argumentirane rasprave o tome, da će se to sagledati, ne predlažem ništa što značajno narušava budžet 1,8 milijarda je Budžet i ne može 450 hiljada za migracije, ne može, ne može za pravni poredak, ne može sa sigurnost. Ako nema pravnog poretka, nema sigurnosti. Pa je li vi možete da zamislite rizičnu situaciju u Unsko-sanskom kantonu, gdje su, gdje je svakodnevno hiljade migranata na javnim površinama, na ulicama, na cestama i naravno dolazi do konflikta i naravno da dolazi do prekršajnih i krivičnih djela, sve se to mora procesuirati i sve se to sada financira iz budžeta Unsko-sanskog kantona. Nastali su troškovi, ne možemo dalje, ne znamo kome ćemo se obratiti, ali ja sam očekivao da će ovaj Dom to razumjeti, da će ovaj Dom dati tu poruku, ali nema od toga ništa, ja predstavljam te građane i zbog toga ovo ovako emotivno nastupam, jer tražim da se bar nešto učini, da se razumije ta situacija, da kontroliramo migrantsku krizu. Migrantska kriza nije problem jednog područja, općina i gradova u jednom dijelu BiH, nego cijela država treba da konstantno radi, kao što smo prepoznali potrebu saniranja ekonomskih šteta zbog COVID-19, tako moramo prepoznati da interventno se djeluje, pa ne tražimo za infrastrukturu, ne tražimo za neke projekte, već ono što je obaveza da se sačuva pravni poredak, pravna sigurnost, pravna država i sigurnost svih građana na kraju krajeva u ovoj državi. Mi šaljemo vrlo ružnu poruku svim ostalim područjima u BiH, to je poruka da ako primite migrante nećete dobiti nijednu marku i šta se dešava, pa samo se migranti usmjeravaju u Unsko-sanski kanton i šta se očekuje da se ta regija uguši, da mi ne možemo više držati to pod kontrolom. To je loša poruka, ja ne razumijem te politike koje to ne žele da vide. Pa sve razumijem i politika i dogovor oko budžeta itd. ali iz tekuće rezerve 450 hiljada ne može, to je poruka i to građani moraju da čuju. Ja da sam bilo kakva vlast ja bi to podržao, bilo koji zastupnik da je to predložio. Zbog ove situacije, cijeneći ovu sitaciju, a upravo na sjednici Komisije za financije i budžet sam čuo obrazloženje, kao cijeneći ovu cijelu situaciju, pa mi to ne možemo prihvatiti, pa upravo zbog toga što cijenite tu situaciju mora se nešto učiniti, mora se djelovati. Kolegice i kolege, ja bih vas molio da ovu, podržite ovu simboliku, ovaj amandman toliko jednostavan, toliko prihvatljiv za sve, da ga usvojimo, da pošaljemo ipak tu na kraju poruku, da nakon svih ovih rasprava imamo razumijevanja i za migrantsku situaciju i da pošaljemo poruku svim građanima u BiH da će ova država intervenirati kada osjeti da treba i da će znati, moći, nositi se sa svim izazovima, a pogotovo izazov koji nosi migrantska kriza. Hvala.
Hvala Vama. Ispravka krivog navoda, gospodin Zlatan Begić.
Poštovani predsjedavajući i poštovane kolegice i kolege. Malo je ovo pregrubo, ispravka krivog navoda, ništa kolega nije rekao krivo, dakle možda bi neka primjerenija kvalifikacija bila na drugi način, ali sve ovo što je kolega govorio su posljedice. Posljedice neefikasnosti institucija, velikim dijelom radi njihove nepopunjenosti, poroznih granica, zbog toga jer nemamo ljudi koji će osigurati saniranje uzroka i dakle, mi smo i podržali, naš predstavnik na Komisiji je podržao ovaj amandman i mi ćemo ga, mi ga, mi stojimo iza njeg, podržavamo ovakav pristup, to je sve u redu, ali ljudi, uključujući i kolegu Emrića, pa mi maloprije glasasmo za faktički moratorij na zapošljavanje u državnim institucijama. Stotine graničnih policajaca nam fali i na krilima populizma dignu se ovdje ruke, a pri tome se ne razmišlja o posljedicama i onda se ulaže amandman s kojim se traži saniranje posljedica. Na način kako smo mi danas radili i kako smo ovdje zauzimali stavove ispade kao da mi pravimo tržište za migrante, onemogućavajući institucije, odnosno kapacitiranje institucija da zaustave migrantsku krizu tamo gdje se ona zaustavlja, a to je na granicama ove zemlje, a ne u Bihaću, ne u Unsko-sanskom kantonu. Kada migranti dođu u Unsko-sanski kanton već je kasno i onda možemo samo da plačemo i da čekamo tamo onaj hoće li ko šta udjeliti i nama u Tuzlanski kanton i mi imamo taj problem i gospodi iz Unsko-sanskog kantona i zbog toga bi trebali odgovornije pristupati svakom pitanju. Mislim da, barem što se mene tiče, što se tiče populizma i populističkih prijedloga, kakav je bio ovaj oko moratorija na zapošljavanje u državne institucije, ja to više nisam spreman da podržim. Neka gospoda koja daju takve prijedloge, dođu na nivo entiteta, na nivo kantona, na nivo lokalne samouprave, gdje imamo budjanje administracije, pa nek tamo to urade, tamo to ima smisla, državne institucije vape za kadrovima i mi to svi ovdje znamo i zbog toga imamo migrantsku krizu, zato jer nemamo ljude u institucijama, nemamo policajce i znate na kraju je vrlo degutantno da oni koji imaju platu šest hiljada maraka donose moratorij za zapošljavanje onima čija plata je sedam do osam stotina maraka i o tim stvarima treba već jednom progovoriti. Toliko od mene, hvala lijepo.
Hvala. Gospođa Mirjana Marinković. Podsjećam da je dva minuta ispravka krivog navoda. Izvolite gospođo.
Pridržavaću se ja. Ja bih samo ovdje ispravila krivi navod gospodina Begića kada govori o populizmu, obzirom da je naš klub jedan od predlagača ovog zaključka o kojem se govori. Naime, ako se prisjetimo, a može se to naravno i provjeriti, primjera radi, moje diskusije i diskusije kolege Emrića prije donošenja tog zaključka, mi smo upravo diskutovali na način da je logično da se u određenim segmentima treba povećati zapošljavanje, upravo navodeći, primjera radi, bar ja sam to navela, Graničnu policiju, ali da nam je bilo nejasno da se i koja su to radna mjesta da se u, recimo, zajedničkim službama institucija BiH zapošljava, čini mi se, preko 30, da li 30 ili 33 novozaposlena. Dakle, ovdje se radi o tome da upravo treba da oredimo prioritete i da je, naravno, Granična policija nešto što je prioritet, ali da je u zapošljavanju u zajedničkim institucijama, u zajedničkim službama, bar nama, ostalo nejasano, jer ne znamo koja su to radna mjesta. Takođe sam ja u svojoj diskusiji navela i da još ima segmenata gdje su zapošljavanja sigurno važnija i bitnija, evo da se sad ne ponavljam, dakle, u tome je stvar da se upravo odrede prioriteti, a Granična policija je svakako prioritet.
Ispravka krivog navoda, gospodin Jasmin Emrić.
Zahvaljujem predsjedavajući. Kolega je podsjetio na zaključak koji smo usvojili na prethodnoj sjednici, a on se odnosi na, kako je kolega rekao, moratorij na zapošljavanje. Nije to moratorij na zapošljavanje, to je ograničavanje zapošljavanja u 2020. godini i to na sljedeće zapošljavanje, znači Služba za zajedničke poslove institucija BiH 30 osoba, to je predviđeno ovim Budžetom da se u Službi zajedničkih poslova zaposli novih 30 osoba. Šest osoba kod Parlamentarne skupštine BiH, dvije osobe kod Institucije ombudsmena itd. Zatim Predsjedništvo BiH povećanje u iznosu od 345 hiljada konvertibilnih maraka ili 8% zbog dinamike zapošljavanja 25 dodatno zaposlenih, odobrenih u Budžetu u 2019. godini. Također Uprava za indirektno oporezivanje ima novu neku svoju dinamiku za zapošljavanje. Znači, mi smo donijeli zaključak da ova zapošljavanja ograničimo, a ne onu odluku od ranije gdje je Vijeće ministara usvojilo neku dinamiku da se u Ministarstvu sigurnosti, odnosno u Graničnoj policiji izvrši popuna neophodnog kadra. Znači, ja podržavam to, ali ovim zaključkom je rečeno da svaki, svako novo zapošljavanje treba biti obrazloženo i potkrijepljeno, pa da se onda zaposle. Naravno, da je potpuno opravdano da Granična policija izvrši popunu neophodnog kadra i to je uvijek ima moju podršku i imaće itd. Ali ovo što sam pobrojao, znači za ove stavke, zapošljavanje u 2020. godini Služba za zajedničke poslove, šest osoba kod Parlamentarne skupštine, Predsjedništvo, to iznosi 1.524.000,00 KM, to je povećanje za to novo zapošljavanje, a ja za migrantsku krizu tražim 450 hiljada. Pa čekajte malo, o čemu pričam, znači pozdravljam popunjavanje, kadrovsko jačanje Granične policije i nadležnih ministarstava u smislu da se kontrolira migrantska kriza, ali ne samo migrantska kriza nego općenito sigurnost, ali svakako sam protiv ovih zapošljavanja, jer ne znam 30 novih osoba u Službi za zajedničke poslove. Čekajte, 30 novih ljudi će doći – zašto, gdje, gdje će da sjede? Ja ne znam to. E, zbog toga smo
Vrijeme gospodine.
usvojili onaj zaključak. Hvala.
Ispravak krivog navoda, gospodin Zlatan Begić, drugi put.
Poštovane kolegice i kolege, ja doista sam barem ovdje poznat po tome da ne skačem na svaku i ne repliciram na svaku, ali moram sada doista reći, uvažavam vas, zaista cijenim vas sve ovdje – nije majka Muju karala što je kock'o, već što se je vadio. Sve što ste rekli, kolega Emriću, to nije tačno, pročitajte zaključak koji ste usvojili, ništa od toga što ste pročitali iz budžeta nije precizirano, nego ste uveli svojevrsnu vrstu moratorija, dali ste osnov Vijeću ministara, da kod popunjavanja državnih institucija, uključujući i Graničnu policiju uvede etničku saglasnost i da time dodatno zablokira popunjavanje državnih institucija. Dakle, sve što ste to pročitali, pročitali ste iz budžeta, niste pročitali iz zaključka na koji, koji ste upravo usvojili. Ja ne znam šta ste vi diskutovali, ali ja znam šta ste vi usvojili, na kraju krajeva svak može otići na stranicu Parlamentarne skupštine i pročitati taj zaključak. To što ste sad diskutovali trebali ste takav zaključak i predložiti, vi ste predložili zaključak sa kojim faktički dajete osnovu, mogućnost Vijeću ministara da se upliće u i onako žalosno popunjavanje državnih institucija, uključujući i Graničnu službu, uključujući i sve one institucije koje treba da spriječe nastanak migrantske krize na uzroku, pa možda ne bismo imali potrebe sad da saniramo posljedice, o tome se radi. I nemojte, molim vas, zarad nekog jeftinog populizma dovoditi sve nas ovdje u situaciju da čak se gledamo u oči i da nam govorite da ste usvojili nešto što niste usvojili. Hvala lijepo.
Krivi navod, gospodin Saša Magazinović.
Nisam, niti želim biti advokat kolege Emrića, ali ovo je možda jedan od dobrih primjera kako jedan pametan i svrsishodan amandman i nadasve koristan bude okarakterisan od strane ljudi koji su u vlasti i koji su spremni bilo šta koristiti kao argument da se operu u javnosti zašto na ovakav način se ponašaju. Ogromna je disproporcija između onoga što kolega Emrić traži svojim amandmanom, dakle jedan vrlo skroman amandman za potrebe borbe protiv migrantske krize, u odnosu na sve ovo što je kolega Begić spomenu. Ja bih očekivao, kao i mnogo nas ovdje, da je on govorio o situaciji u Ministarstvu odbrane i da je DF uputio amandman, jer je to njihov ministar koji ne zna uopšte kako će izgurat ovu godinu sa ovakvim budžetom. Da su govorili o potrebi povećanja sredstava za ANP, za NATO put, koji im je, puna su im usta toga, umjesto da pozivaju opoziciju da umjesto njih glasa za budžet. I onda na jednom amandmanu, koji je u potpunosti racionalan, svu svoju nedosljednost ispolje.
Povreda Poslovnika, gospodin Zlatan Begić.
Član 7. narodni zastupnik je dužan govoriti istinu. Dakle, nije tačno da sam ja govorio o amandmanu gospodina Emrića. Amandman gospodina Ermića je podržan od strane našeg člana u Komisiji i mi ga i dalje politički podržavamo. Ja sam govorio o onome što je kolega Emrić uradio sat vremena prije nego što je uložio taj amandman, smatrajući da je to dvoj u kontradikciji. Informacije radi, mi smo i predložili dio amandmana koji se odnose na Ministarstvo odbrane u parlamentarnu proceduru. I da vam kažem nešto, kad je riječ o opoziciji, ja danas ne znam, danas je opozicija bila sa SDA, koliko ja vidim. Što se tiče advokature i zastupanja, naravno, da vi ne možete biti advokat, za advokaturu ipak potrebne su neke reference. Hvala lijepo.
Gospodin Jasmin Emrić, krivi navod, drugi put.
Zahvaljujem predsjedavajući. Ma ne želim ja ništa iskrivljavati, evo ja ću pročitati zaključak koji je usvojen: Zadužuje se Vijeće ministara BiH da sve ranije usvojene odluke u 2020. godini o novom zapošljavanju stavi van snage, te da se svako novo zapošljavanje vrši samo u slačaju da je to neophodno za funkcioniranje institucije koja podnosi obrazloženi i potkrijepljen zahtjev Vijeću ministara BiH, broj taj i taj. Znači, odluke o novom zapošljavanju u 2020. godini i koje se odnose na ovaj Budžet i ništa drugo, a ja sam vam pročitao šta je predviđeno u ovom Budžetu kao novo zapošljavanje, to je na strani 118. koju gotovo da znam napamet, da je sada ne ponavljam, to ja vidim. Da li je još nešto bilo, ne znam, zbog toga sam i pozvao Vijeće ministara da transparentno radi da bi mi zastupnici se mogli upoznati sa svim odlukama koje donosi Vijeće ministara, pa da ne moram ja nagađati šta je to Vijeće ministara usvojilo. A potreba kadrovskog jačanja Granične policije traje tri godine, tri godine mi o tome pričamo kako ćemo ojačati Graničnu policiju i usvajane su odluke na Vijeću ministara, čak su, ja se nadam da su bili i neki konkursi itd. ne znam nisam u vlasti. Znači, to je trebalo biti završeno, pa mi ne bi imali ove posljedice o kojima ja pričam, ali upravo zbog toga što ništa nije urađeno prethodnih godina, sada imamo posljedice. Ja tražim hitnu intervenciju zbog tih posljedica, zbog neefikasnosti rada, zbog neprovođenja Strategije za migracije i azil i Akcionog plana, o kojem sam također pričao u ovom Domu, ali u svakom slučaju mi ćemo što se tiče tema migracija i te kako imati vremena da o tome raspravljamo, pa ćemo sve što se tiče migracija uzeti u obzir. A ovo, ovo je neka hitna intervencija za nešto što je toliko potrebno Unsko-sanskom kantonu i ja ne vidim problem, ovaj, da se sada tu nešto problematizira još više oko toga. Hvala.
Gospodin Saša Magazinović, ispravak krivog navoda.
Ispravljam netačan navod, da je opozicija sa SDA. Jedini ljudi koje ja vidim sa SDA to je DF, jedini koji su preostali s njim, e sad je li kao partner ili kao privjesak, to nek svako porocijeni. A istina je da ste vi napali opoziciju jučer što neće da glasa za budžet vlasti, dakle to je jedina država na svijetu gdje vlast napada opoziciju što neće da ih podrži. Evo mi bi i podržali, ali fino vam je Zukan Helez rekao, nema para za NATO, niste predvidjeli pare za NATO. Evo ovima iz SNSD-a drago, ali nema potrebe da iko se raduje tome, nema para koje ste obećali i nema NATO puta koji ste obećali i mi nećemo tu politiku da podržimo, eto nećemo podržati Budžet radi toga.
Gospodin Begić, ponovo povreda Poslovnika.
Dakle, opet član 7. narodni zastupnik je dužan da govori istinu. Mi nismo sa SDA ni na ideološkoj, ni na bilo kojoj matrici, ali smo protiv SDP-a i to trebate znati, ovakvog SDP-a, ako ćemo već o tome. Što se tiče, onaj, sredstava za NATO, nemojte se sikirat, šta mislite što je rezerva ovolika, da razočaram i kolege iz SNSD-a. Hvala lijepo.
Gospodin Magazinović, ponovo povreda Poslovnika.
Predsjedavajući povreda Poslovnika se očituje u tome što ste dozvolili da kroz povredu Poslovnika izgovaram replike i na osnovu, dakle, to zaustavite, jer ako uđemo u to otićemo daleko, jer povreda Poslovnika nema ograničenje. Kad smo već kod ovog dijela da je poslanik dužan govoriti istinu, kolega Begić kaže da nije sa SDA i ja se slažem da on nije sa SDA, jer da ste sa SDA sjedili bi s njima za stolom, ali vi ni do stola niste dobacili, dakle vi ste uz SDA.
Molim vas da me ne tjerate da dosljedno primjenjujem Poslovnik i da ja uzmem za pravo sebi da procjenjujem je li ili nije, ali kako ste krenuli vas dvojica to će se morati desit. Gospodin Begić, ponovo povreda Poslovnika.
Opet član 7. jel' dužni smo govoriti istinu ovdje svi i pridržavati se nekog kodeksa. Dakle, ovaj, vidite mi možemo biti i kraj stola i pored stola i ispod stola, s vama nećemo za sto, vrlo prosto.
Gospodin Damir Arnaut, povreda Poslovnika. Imate i diskusiju, na redu, čekate.
Ma nastaviću sa diskusijom samo da, da ne trošim vrijeme na diskusiju. Mislim, vidite tri puta se gospodin Begić javlja za član 7. a očito je da koristi repliku. Vidite, ja sam ako išta bio kreativan, ovaj, sa povredama Poslovnika, ali treba znati biti kreativan, ne možete ovako, znači uporno član 7., član 7., član 7. E sad mogu, ovaj, sa diskusijom, je li?
Hvala. Riječ ima gospodin Damir Arnaut, sad redovna diskusija. Izvolite.
Hvala predsjedavajući. Ovaj Budžet je trabao biti usvojen još prije 8 dana, kad je Prijedlog budžeta bio na dnevnom redu po hitnom postupku. Po hitnom postupku ga je predložilo Predsjedništvo BiH u sastavu SDA, SNSD, DF, dakle vlast. Po istom hitnom postupku ga je podržao Kolegij ovog Doma u sastavu SDA, HDZ, SNSD, vlast u oba slučaja, dakle. I onda se na toj sjednici, prije osam dana, desilo nešto neviđeno u demokratskim društvima opozicija je podržala hitni postupa, a većina vlasti je glasala protiv hitnog postupka. I ono što posebno čudi, je da su neki dijelovi te vlasti, konkretno SDA, to jutro održali govor onako paternalistički u prirodi, da je glas o hitnoj proceduri maltene patriotska demokratska dužnost. A onda su poslanici tog kluba SDA popodne glasali protiv ili su uzdržani, do podne jedno, od podne drugo, jer da citiram gospodina Genjca i njegovu diskusiju to jutro. Dakle, citiram, gospodin Halid Genjac – U konačnici izjašnjenje u pogledu hitne procedure i usvajanja budžeta i izjašnjenje o tome da li smo za održavanje općinskih izbora ili nismo, dakle da ne mistificiramo, oni koji prate izborne procese znaju da je kritično vrijeme za odabir onih koji bi trebali štampati izborne materijale, a da Izborna komisija ne može niti jednu tu radnju ni započeti, ni započeti ukoliko nema osigurana sredstva isključivo iz budžeta. I gospodin Genjac nastavlja, dakle i dalje citiram – Zato predlažem da glasamo, prije svega, o hitnoj proceduri za koju će moj klub biti, iz razloga koji ja mislim da su dovoljno očigledni. A onda je došlo popodne i gospodin Genjac je bio suzdržan oko hitne procedure, nekoliko članova njegovog kluba, za koje je rekao da će svi bit za, čak su glasali protiv hitne procedure. I šta se desilo u međuvremenu? Desila se kafana, da ne kažem pijaca u Lukavici, desila se trgovina i sramotno je da tri čovjeka Milorad Dodik, Bakir Izetbegović, Dragan Čović mogu otići u Lukavicu i naradit poslanicima ovdje, u ovom Domu, da promijene svoj glas, a nekima poput gospodina Genjca da promijene čak i svoje riječ, da pojedu svoje riječi, svoje eksplicitne riječi i to riječi kojim gospodin Genjac nije obavezao samo sebe, već cijeli svoj klub, kako sam ga maloprije citirao. I sad mene zaisa interesuje koliko su koštale ove dodatne sjednice, koliko je koštala ta trgovina, ta pijaca u Lukavici, e to su pitanja na koja ćete svi vi trebati odgovoriti građanima kad dođu izbori, ma koliko ste ih pokušali odgoditi ili otkazati. Hvala.
Hvala Vama. Gospodin Zukan Helez, diskusija. Izvolite.
Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Uvaženi dopredsjedavajući, predstavnici Vijeća ministara, dame i gospodo zastupnici. Klub zastupnika SDP-a neće podržat ovaj Budžet i želim da objasnim radi javnosti u nacrtu smo podržali Budžet institucija BiH. Kako je došlo do promjene? Pa svaki nacrt budžeta služi kao dobra osnova i ukoliko se uvaže oni prijedlozi i sugestije, koje su poslanici iznosili, oko nacrta, da se ugradi u prijedlog, da se išta od toga ugradilo mi bismo bili voljni da podržimo. Ja ću ponovit nekoliko stvari zbog čega ne želimo podržat ovaj Budžet. Prvo, u ovakvoj situaciji povećanje broja zaposlenih, rekao sam u diskusiji oko nacrta, uvijek bih podržao da se poveća broj graničnih policajada, da se zaštiti granica, ali ovdje se ne radi samo o tome, ovdje se daleko veći broj zapošljava u neke druge institucije gdje mislim i danas da ima višak zaposlenih, da tu treba smanjit broj zaposlenih. Imajući, također, u vidu ko su ti koji će biti zaposleni, za koje svi znamo da su to stranački ljudi, dalje gomilanje administracije, a jedan od preduslova za približavanje EU je smanjenje broja ljudi u administraciji. Drugo, rekao sam prošli put, skoro svaka stavka na svakoj instituciji, ministarstvu, povećanje sredstava za naknade i plate i to ne mogu jednostavo za to da podignem ruku i protiv budžeta ćemo bit i iz tih razloga. Ovo što smo donijeli zaključak, kad sam bio ministar, poslao sam apelaciju oko zaključka Ustavnom sudu, gdje je Ustavni sud odgovorio da zaključak nije obavezan u provođenju. Zaključak je neka, po našem zakonu, po našim zakonima, moralna neka, je li, dimenzija ukoliko ministar ili ona ko treba da provede zaključak, ukoliko ima neke moralne odgovornosti, a pravno i krivično ne odgovara ako to ne provede. I zato mislim da će se, ovaj, ispunit, bez obzira na naš zaključak, ovo što su zacrtali da će zaposlit nove ljude u admisnistraciji, mislim da će se to desiti. I najbitnije, naravno, ja sam razočaran i kao čovjek i kao zastupnik i je li kao političar, zašto nema sredstava za ANP. Program ANP-a i projekcija budžeta nemaju veze jedno sa drugim. Propade nam još jedna godina, propala nam je decenija, okruženje je već skoro sve u NATO paktu, ja imam osjećaj, ne znam, na moju žalost, da će prije Kosovo u NATO pakt od BiH. Imali smo, znači prvi budžet poslije one salve pohvala, evo ušli smo u vlast zato da spasimo, da odemo u NATO itd. ovo je prvi znak da od toga nema ništa, da je to bila jedna šarena laža i da je to bilo samo da se neke nove politike uvuku u vlast na državnom nivou. Zbog toga Klub zastupnika SDP-a iz navedenih razloga biće protiv usvajanja ovog Budžeta. Hvala vam.
Hvala. Gospodin Zlatan Begić, diskusija.
Odustajem predsjedavajući.
Gospodin Adil Osmanović, diskusija. Izvolite.
Uvaženi predsjedavajući, potpredsjedavajući, kolegice i kolege zastupnici, članovi Vijeća ministara, gosti. Dozvolite da u ime Kluba poslanik SDA iznesem stav oko današnjeg glasanja za Prijedlog budžeta institucija BiH za 2020. godinu. Mi smo upravo neto završenoj sjednici Kluba poslanika SDA razmatrali prijedlog amandmana koji su dostavili zastupnici i klubovi Naša stranka, Nezavisni blok, poslanici Kluba Demokratske fronte, poslanici Kluba SDS i PDP-a i poslanik Jasmin Emrić. Naša je ocjena da jedan značajan broj predloženih amandmana je prihvatljiv i da ovaj Prijedlog budžeta razmatramo u decembru 2019. godine, kad bi imali mogućnosti da na vrijeme ga usvojimo i kad nismo ograničeni nekim drugim rokovima, mi bismo podržali takve amandmane. Obzirom da se nalazimo već u drugoj polovici 2020. godine i svi smo svjesni ovdje koliki je značaj usvajanja budžeta i kolike on ima direktne uticaje na sve segmente društva u cijeloj državi BiH, a posebno ako imamo na nivou održavanje predstojećih općinskih izbora, 15. novembra i da bi današnje neusvajanje Prijedloga budžeta institucija BiH za 2020. godinu dovelo u pitanje mogućnost održavanja tih općinskih izbora, a znamo da smo kao Stranka demokratske akcije bili na određen način i kritikovani i napadani, da određenim potezima želimo da se ne usvoji Budžet za 2020. godinu, da se ne bi održali općinski izbori, s te strane iznosim naše sledeće zaključke: 1. Klub poslanika Stranke demokratske akcije neće glasati ni za jedan prijedlog amandmana. 2. Klub poslanika Stranke demokratske akcije podržaće Prijedlog budžeta, koji je došao od Predsjedništva BiH, a najveći nam je razlog da podržimo taj Budžet, da bi se održali predstojeći općinski izbori 15. novembra, za koje želimo, zaista, da se i stvarno održe. Hvala.
Hvala Vama. Gospodin Halid Genjac, diskusija. Izvolite.
Zahvaljujem predsjedavajući. Dakle, usvajanje budžeta se dešava u kontekstu održavanja općinskih izbora i to je opće poznata činjenica, jer Centralna izborna komisija ne može provodit pripreme izbora i provodit predizborne radnje bez osiguranih sredstava u budžetu, dakle isključivo u budžetu BiH i zasita je pitanje hitnog usvajanja budžeta, pitanje održavanja općinskih izbora. Bilo bi, naravno, dobro da smo budžet usvojili po hitnoj proceduri, prije nekih pet, šest dana, ali je još uvijek podjednako dobro da budžet usvojimo najhitnije što je moguće usvajanjem ovdje na Predstavničkom domu danas i na narednoj sjednici Doma naroda, koja je planirana za pet dana. Zaista je pitanje hitnog usvajanja, odnosno najhitnijeg mogućeg usvajanja budžeta pitanje osiguravanja pretpostavki za održavanje lokalnih izbora. I u procjeni da hitna procedura prošli put ne bi dobila dovoljnu podršku i mogućnost pronalaženja kompromisa da se budžet usvoji danas, ja mislim da je daleko produktivnije, za održavanje izbora korisnije i općenito za demokratske procese poželjnije da se budžet, prije svega, usvoji što prije. I naravno zato je naš predsjedavajući Kluba, gospodin Osmanović, iznio stav Kluba SDA, jer moramo učiniti sve da osiguramo pretpostavke i ono što je najnužnije da se demokratski procesi u BiH održavaju neometano i da se sačuva integritet izbornog procesa. Hvala.
Krivi navod, gospodin Damir Arnaut.
Hvala predsjedavajući. Dakle, gospodine Genjac, niste Vi na prošloj sjedenici govorili da budžet treba hitno usvojiti, ja Vas opet citiram – U konačnici izješnjenje u pogledu hitne procedure i usvajanje budžeta je izjašnjenje o tome da li smo za održavanje općinskih izbora ili nismo. Dakle, hitne procedure, Vi ste to rekli. Onda opet Vas citiram – Zato predlažem da glasamo, prije svega, o hitnoj proceduri za koju će moj klub biti. I onda niste bili, dakle ujutro ste jedno rekli, eksplicitno, popodne glasali drugačije. To su činjenice.
Gospođica Sanja Vulić, diskusija.
Hvala predsjedavajući. Pa ja moram istaći da je meni izuzetno drago što ćemo danas usvojiti budžet, prvenstveno zbog održavanja lokalnih izbora, koji su nam svima potrebni i koji su prvenstveno potrebni građanima ove naše zemlje. To mi je izuzetno drago zbog pojedinih ovdje kolega koji su konstantno isticali da, evo kako nas nazivaju, vladajuća koalicija ne želi usvajanje budžeta, kako, jer se bojimo izbornog rezultata i u prilog tome izuzetno sam srećna što ćemo danas usvojiti budžet i što će se održati izbori i što će svi imati priliku da vide ko i kako stoji u svojim izbornim jedinicama. A kada je u pitanju ova budžetska rezerva, ja uopšte ne sumnjam da će se ona trošiti na valjan način i na način kako je to definisano i predviđeno budžetom, imajući u vidu koliko godina je gospodin Bevanda na političkoj sceni i koliko dugo obavlja ovu dužnost, sigurna sam da će taj novac biti utrošen na način kako dolikuje, a ne u neke druge svrhe, kako je kolega istakao. I ono što je ključno i što želim reći jeste, u svim velikim i ozbiljnim zemljama bitne i važne odluke donose politički lideri i lideri stranaka. Mi smo zemlja koja se malo čim možemo pohvaliti, ali evo imamo tu privilegiju da imamo trojicu lidera, eto možemo se tim pohvaliti. Ja želim istaći da Milorad Dodik apsolutno nikome nije krivi što se, od kolega koji se još uvijek pronalaze u nekim političkim partijama, a još manje je kriv što ti isti, te iste kolege nisu predodređene da budu lideri. U skladu sa obećanjem koje sam dala u januaru mjesecu, svaki put kada se na ovom Parlamentu pomene u bilo kom negativnom kontekstu lider SNSD-a, predsjednik Republike Srpske gospođa Cvijanović i svi ljudi koji predstavljaju Republiku Srpsku sigurno da ću se javiti i reagovati. Toliko i hvala predsjedavajući.
Krivi navod, gospodin Zukan Helez.
Ma nije, ne odnosi se na kolegicu Vulić samo jel'. Odjedanput puna usta izbora, do prije par dana svi ste nešto javno, bojite se, nećete, sad sve ovo radite radi izbora. Niko neće da kaže da su vam šefovi zadnjih dana bili sa ambasadorima, po pojedini, ovaj, na osvim slikama, evo sad gledam, kako su im tužne face, a ambasador digao prst, a ovaj mora da vam javi da budete „za“, a vi znate da vas na izborima ne čeka baš najbolja situacija, a morate i ovo nije vaša volja. Fala svim ... čitavom diplomatskom koru, hvala svim ambasadorima koji su se potrudili da malo popiju kafu sa vašim liderima i da to bude kako treba. Hvala im još jedanput u moje ime i u ime opozicije.
Kviri navod, gospođica Sanja Vulić.
Hvala predsjedavajući. Pa ja ne znam, ovaj, koje medije kolega prati i koga on sluša i ko se čega boji, ali ono što sigurno znam jeste da smo mi od kad su se završili prethodni Lokalni izbori 2016. godine, mi smo sve vrijeme govorili da je SNSD već sutra spreman za novu pobjedu i za nove izbore. Ja ne znam ko se boji, mi se ne bojimo, niti imamo čega da se bojimo, a vi evo već što se tiče mog rada možete i te kako, ovaj, imali ste dosad predstavnike u lokalnom parlamentu, i te kako da se pozabavite sami sobom, jer nisam sigurna poslije ovih izbora 15. novembra da će SDP imati svoje predstavnike u lokalnom parlamentu. Ne zato što oni meni nešto smetaju, daleko od toga, imali smo finu saradnju sve ove prethodne godine, ali bavljenjem tako, dok se vi bavite SNSD-om i svima nama koji smo u koaliciji, vaša, vaš rejting, evo konkretno u mom gradu pada, što na neki način mi je i drago, jer – ko drugom jamu kopa sam u nju upada, davno rečeno.
Hvala. Gospodin Helez, ispravka krivog navoda, drugi put.
Ma je drugi put, neću više, a posebno mi je Sanjinog šefa bilo milina gledat kad sjedi jedan niži puno od njega gospodin, ovaj, ali iza njega stoji jedna velika, moćna država, kako on onako robusan pogeo glavu, pogeo kičmu i tu završava sve njegovo srpstvo. Znači, jednostavno mora.
Povreda Poslovnika, gospodin Damir Arnaut.
Hvala. Gospođa Vulić se javila za treću ispravku krivog navoda, to nije u skladu s Poslovnikom.
Polako molim vas, nije, ja dajem riječ ovdje, je li tako. Ispravka krivog navoda Sanja Vulić.
Hvala predsjedavajući. Ja sam se prvo javila za diskusiju, zatim sam imala jednu ispravku krivog navoda i ovo je druga ispravka, naučila sam Poslovnik. Hvala za riječ. Kada je u pitanju ovdje retorika, predsjedavajući, moram zamoliti da se vodi računa, ja ne znam čiji lider i kakav i koga, znate vi onu narodnu koja kaže – ljepota je u oku posmatrača. Vama gospodine Helez sve što se odnosi na SNSD nije lijepo sem eto boje, jer imate i Vi sličnu boju. Ja bih Vas zamolila da Vi ne pričate o srpstvu i da ne pričate ni o nekim međuljudskim i tako recimo kolegijalnim odnosima, imajući u vidu da dosta sam hodala po svim općinama i gradovima, da odlično poznajem naše izborne jedinice, reći ću Vam tako da sam bila i Kupresu, Vi znate da tamo ima puno povratnika i reći ću Vam zbog čega ste mi antipatični od samog starta od kad sam u ovom Parlamentu. Vi ste gospodine Helez, kada ste bili ministara zajedno sa svojim obezbjeđenjem bili u jednoj kafani u Kupresu i tamo ste nešto se sporječkali sa jednim Srbinom povratnikom i te Vaše gorile su ga brutalno prebile. Naravno, policija i taj kanton je bio na Vašoj strani, zaboga Vi ste bili ministar, dolazite iz reda bošnjačkog naroda i ostalo. Ja poštujem i Vaše opredjeljenje i to gdje se Vi nalazite, ali nemojte Vi da pričate o poštenju
Krivi navod.
kada je u pitanju bilo ko drugi, prvo se pozabavite sobom.
Gospodin Dragan Mektić, krivi navod. Molim vas da se držite dnevnog reda, prekinuo sam gospođicu Vulić zbog toga.
Ma dajte predsjedavajući, ja Vas molim, vratite ovo u neku normalnu atmosferu, ovu raspravu i ovu diskusiju i dajte nekako prekinite ovu farsu ovdje i ovu priču ovdje, ovu demagogiju o, o, kao mi nešto ozbiljno raspravljamo ovdje ...
... vraćeno je u okvire dnevnog reda, gospodine Mektiću, vraćeno.
Pa to je to, sad govorim je, o tom upravo i govorim. Dajte vratite to nazad u dnevni, ovo nema veze šta se jedno s drugim priča. Vi znate, evo samo jedan primjer, da samo prije 10 dana SNSD nije podržao budžet, evo nakon 10 dana ništa se u budžetu nije promijenilo i budžet se podržava. Ovdje je namirivanje, potkusurivanje raznih privatnih, ličnih i drugih interesa preko budžeta.
Sad Vi niste u okviru dnevnog reda, gospodine Mektić.
Koga interesuje ovaj Budžet ozbiljno ovdje? Nikoga ne interesuje Budžet, Budžet je poslužio samo ovdje da se namire neki lični interesi. Evo imenovan je, fala Bogu nek je imenovan, direktor SIPA-e i direktori još nekakvi tamo i to je bio jedini uslov, pa zamislite vi sa budžetom i sa još nekim imenovanjima uslovljavaju je lokalni izbori. Zato Vas molim, predsjedavajući, dajte, a i vas kolege poslanici, dajte da prekinemo ove, ovu farsu
Dobro, ali prekinuću i Vas, jer se ne pridržavate dnevnog reda.
Pa govorim ja da prekinemo ovu farsu
Pozivate na dnevni red, a Vi se ne pridržavate dnevnog reda.
od priče i od dnevnog reda ovakvog kakvog jeste. Sve se zna, sjela su trojica ljudi, podijelili, ovaj, ovu crkotinu
Isteklo Vam je vrijeme, gospodine Mektiću.
što je ..../isključen mikrofon/...
Isteklo Vam je vrijeme i isključen Vam je mikrofo, ako čujete. Povreda Poslovnika, Zukan Helez, ali molim Vas da se držite tačno ovoga, kažete koji član.
Kolegica je povrijedila član 7. ja nikad nisam imao obezbjeđenje kao federalni ministar i to je jedna laž. A kolegice Vulić, Vi imate šansu da izrastete u pravog političara, imate ljepotu Dušanke Majkić, imate mudrost Milorada Dodika i šarm, imate poštenje Nikole Špirića, da sad ne nabrajam
Gospodine, gospodine Helez, Poslovnik. Gospođa Mirjana Marinković-Lepić, nepridržavanje utvrđenog dnevnog reda i u pravu ste šta god kažete. Izvolite.
Ja, evo, samo apelujem doista da konačno završimo raspravu o Budžetu.
Hvala gospođo. Nema više ispravki krivog navoda, gospodine Helez. Niko nije prijavljen. Zaključujem raspravu. Pristupamo glasanju dame i gospodo narodni poslanici. Prvo glasamo o amandmanu poslanika Jasmina Emrića, podnesenom u plenarnoj fazi. Glasamo.
Molim vas glasamo, ja vodim sjednicu. Pauza je bila dosta duga, svi ste imali pravo da i mogli da se u to ...
Dobro, može još jednom ponovo. Molim vas da dobro pazite, jer neće biti ponovo. Ajmo još jednom ponovo. Dakle, glasamo o amandmanu poslanika Jasmina Emrića podnesenom u plenarnoj fazi. Od 35 prisutnih – 18 za, protiv 15, uzdržana 2. Ima opšta većina, nema entitetska većina. Idemo u drugi krug odmah po odluci Kolegija. Za 19, protiv 15, uzdržan 1 – ima opšta, ima i entitetska većina. Usvojen amandman. Glasamo o Prijedlogu zakona u drugom krugu. Od 35 prisutnih – 24 za, protiv 7, uzdržana 4. Ima opšta i entitetska većina. Konstatujem da je Predstavnički dom Parlamentarne skupštine usvojio Zakon o Budžetu u drugom krugu, sa amandmanom koji smo usvojili, pa to znamo. Dame i gospodo zaključujem 9. hitnu sjednicu Predstavničkog doma. Obavještavam narodne poslanike da će naredna sjednica biti održana 23. jula u 10:00 časova, dobićete poziv, Kolegij je to utvrdio već. Hvala.