13. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

14. 10. 2020
objavljeni podaci: 14. 10. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Razmatranje poslaničke inicijative Zlatana Begića kojom PD PS BiH zadužuje MVP BiH da, u saradnji s drugim nadležnim državnim institucijama i udruženjima građana – žrtava zločina na Kapiji počinjenog 25.5.1995. u Tuzli, na najvišem institucionalnom nivou uspostavi kontakt i organizira zvanične posjete predstavnika udruženja žrtava ovog zločina i državnih institucija BiH državama koje su primile brojne ranjenike – žrtve ovog teškog zločina na liječenje i zbrinjavanje, te da u saradnji s udruženjima žrtava organizira zvanični prijem u BiH za predstavnike tih prijateljskih država, br.: 01-50-1-1774/20 od 7.9.2020.