10. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

21. 7. 2020
objavljeni podaci: 21. 7. 2020

Riječi koje označavaju sjednicu

Sjednica je u toku.

Stenogram

Dame i gospodo delegati, uvaženi gosti, srdačno vas pozdravljam i otvaram 10. sjednicu Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Na sjednicu su pozvani naši redovni gosti predsjedavajući i članovi Predsjedništva BiH, predsjedavajući i članovi Savjeta ministara BiH, predstavnici Kancelarije za reviziju institucija BiH, Centralne banke BiH, Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH, Državne regulatorne agencije za električnu energiju, Agencije za poštanski saobraćaj BiH, Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture BiH, Odbora za žalbe građana, parlamentarni vojni povjerenik, te predstavnici međunarodnih organizacija u BiH koji redovno prate rad našeg Doma, sve koji su prisutni srdačno pozdravljam i zahvaljujem na odzivu. Sjednici prisustvuje 14 delegata – 5 iz reda bošnjačkog naroda, 4 iz reda hrvatskog naroda i 5 iz srpskog naroda. Iz opravdanih razloga sjednici nije u prilici da prisustvuje zamjenik predsjedavajućeg, gospodin Dragan Čović, želimo da se brzo oporavi i vrati u punom kapacitetu u rad u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH i imam priliku da vas sve srdačno pozdravim u ime zamjenika predsjedavajućeg, gospodina Dragana Čovića. Želim da dam i kratku napomenu, da su naše službe uradile sve da sa stanovišta zaštite delegata i onih koji prisustvuju, dakle, ovoj sjednici apropo, dakle, globalne pandemije koronavirusom i u tom smislu sam zahvalan, da pratimo preporuke kriznog, Kantonalnog kriznog štaba. Za 10. sjednicu predlažemo sljedeći usaglašeni izmijenjeni Dnevni red 1. Usvajanje Zapisnika sa 9. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH; 2. Zahtjev za razmatranje Prijedloga zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu po hitnom postupku, u skladu sa članom 124. Poslovnika, dostavljen od Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-02-1-1266/20 od 16. 07. 2020. godine; 3. Godišnji izvještaj Centralne banke BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1-740/20 od 01. 04. 2020. godine; 4. Izvještaj o aktivnostima Kancelarije za reviziju institucija BiH za 2019. godinu, broj: 02,02/3-16-10-763/20 od 07. 04. 2020. godine; 5. Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: “Upravljanje troškovima prevoza u institucijama BiH”, podnosilac: Kancelarija za reviziju institucija BiH, broj: 02/3-16-1- 1963/19 od 12. 11. 2020. godine; 6. Godišnji revizorski izvještaj o glavnim nalazima i preporukama za 2017. godinu, podnosilac: Kancelarija za reviziju institucija BiH, broj: 01,02-16-1-1856/18 od 06. 08. 2018. godine; 7. Izvještaji Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji institucija BiH za 2017. godinu, u skladu sa dnevnim redom koji ste dobili, sa podtačkama do podtačke 73. uključujući i podtačku, dakle, 73. 7.1.Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Agencije za antidopinšku kontrolu BiH, broj: 01,02-16-1-1748/18 od 30. 07. 2018; 7.2.Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Agencije za državnu službu BiH, broj: 01,02-16-1-1749/18 od 30. 07. 2018; 7.3.Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH, broj: 01,02-16-1- 1750/18 od 30. 07. 2018; 7.4.Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH, broj: 01,02-16-1-1751/18 od 30. 07. 2018; 7.5.Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Agencije za javne nabavke BiH, broj: 01,02-16-1-1752/18 od 30. 07. 2018; 7.6.Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, broj: 01,02-16-1-1753/18 od 30. 07. 2018; 7.7.Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Agencije za nadzor nad tržištem BiH, broj: 01,02-16-1-1754/18 od 30. 07. 2018; 7.8.Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Agencije za osiguranje u BiH, broj: 01,02-16-1-1755/18 od 30. 07. 2018; 7.9.Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Agencije za policijsku podršku BiH, broj: 01,02-16-1-1756/18 od 30. 07. 2018; 7.10. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Agencije za poštanski saobraćaj BiH, broj: 01,02-16-1-1757/18 od 30. 07. 2018; 7.11. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH, broj: 01,02-16- 1-1760/18 od 30. 07. 2018; 7.12. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH godinu, broj: 01,02-16-1-1761/18 od 30. 07. 2018; 7.13. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Agencije za rad i zapošljavanje BiH, broj: 01,02-16-1-1762/18 od 30. 07. 2018; 7.14. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Agencije za razvoj visokog obrazovanja i obezbjeđivanje kvaliteta BiH, broj: 01,02-16-1-1763/18 od 30. 07. 2018; 7.15. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Agencije za bezbjednost hrane BiH, broj: 01,02-16-1-1764/18 od 30. 07. 2018; 7.16. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Agencije za statistiku BiH, broj: 01,02-16-1-1766/18 od 30. 07. 2018; 7.17. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova BiH, broj: 01,02-16- 1-1765/18 od 30. 07. 2018; 7.18. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Agencije za promociju stranih investicija u BiH, broj: 01,02-16-1-1767/18 od 30. 07. 2018; 7.19. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH, broj: 01,02-16-1-1768/18 od 30. 07. 2018; 7.20. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Arhiva BiH, broj: 01,02-16-1-1769/18 od 30. 07. 2018; 7.21. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Centra za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja BiH, broj: 01,02-16-1-1770/18 od 30. 07. 2018; 7.22. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Centra za uklanjanje mina u BiH – BHMAC, broj: 01,02-16-1-1771/18 od 30. 07. 2018; 7.23. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH, broj: 01,02-16-1-1771/18 od 30. 07. 2018; 7.24. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Direkcije za ekonomsko planiranje, broj: 01,02-16-1-1773/18 od 30. 07. 2018; 7.25. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Direkcije za evropske integracije BiH, broj: 01,02-16-1-1774/18 od 30. 07. 2018; 7.26. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, broj: 01,02-16-1-1775/18 od 30. 07. 2018; 7.27. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Državne agencije za istrage i zaštitu BiH, broj: 01,02-16-1-1776/18 od 30. 07. 2018; 7.28. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Državne regulatorne agencije za radijacionu i nuklearnu bezbjednost BiH, broj: 01,02-16-1-1777/18 od 30. 07. 2018; 7.29. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Fonda za povratak BiH, broj: 01,02-16-1-1779/18 od 30. 07. 2018; 7.30. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Generalnog sekretarijata Savjeta ministara BiH, broj: 01,02-16-1-1780/18 od 30. 07. 2018; 7.31. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Granične policije BiH, broj: 01,02-16-1-1781/18 od 30. 07. 2018; 7.32. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Institucije ombudsmena za zaštitu potrošača BiH, broj: 01,02-16-1-1782/18 od 30. 07. 2018; 7.33. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH, broj: 01,02-16-1-1783/18 od 30. 07. 2018; 7.34. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Instituta za akreditovanje BiH, broj: 01,02-16-1-1784/18 od 30. 07. 2018; 7.35. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Instituta za intelektualnu svojinu BiH, broj: 01,02-16-1-1785/18 od 30. 07. 2018; 7.36. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Instituta za metrologiju BiH, broj: 01,02-16-1-1786/18 od 30. 07. 2018; 7.37. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Instituta za nestala lica BiH, broj: 01,02-16-1-1787/18 od 30. 07. 2018; 7.38. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Instituta za standardizaciju BiH, broj: 01,02-16-1-1788/18 od 30. 07. 2018; 7.39. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Jedinice za realizaciju projekta za izgradnju Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, broj: 01,02-16-1-1789/18 od 30. 07. 2018; 7.40. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Komisije za koncesije BiH, broj: 01,02-16-1-1790/18 od 30. 07. 2018; 7.41. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Konkurencijskog savjeta BiH, broj: 01,02-16-1-1791/18 od 30. 07. 2018; 7.42. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari, spomen-obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995, broj: 01,02-16-1-1792/18 od 30. 07. 2018; 7.43. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, broj: 01,02-16-1- 1793/18 od 30. 07. 2018; 7.44. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Ministarstva civilnih poslova BiH, broj: 01,02-16-1-1794/18 od 30. 07. 2018; 7.45. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Ministarstva finansija i trezora BiH, broj: 01,02-16-1-1795/18 od 30. 07. 2018; 7.46. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Ministarstva komunikacija i transporta BiH, broj: 01,02-16-1-1796/18 od 30. 07. 2018; 7.47. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Ministarstva odbrane BiH, broj: 01,02-16-1-1797/18 od 30. 07. 2018; 7.48. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Ministarstva pravde BiH, broj: 01,02-16-1-1798/18 od 30. 07. 2018; 7.49. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Ministarstva bezbjednosti BiH, broj: 01,02-16-1-1799/18 od 30. 07. 2018; 7.50. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Ministarstva inostranih poslova BiH, broj: 01,02-16-1-1800/18 od 30. 07. 2018; 7.51. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, broj: 01,02-16-1-1801/18 od 30. 07. 2018; 7.52. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Odbora državne službe za žalbe, broj: 01,02-16-1-1802/18 od 30. 07. 2018; 7.53. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-16-1-1803/18 od 30. 07. 2018; 7.54. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, broj: 01,02-16-1-1804/18 od 30. 07. 2018; 7.55. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Pravobranilaštva BiH, broj: 01,02-16-1-1805/18 od 30. 07. 2018; 7.56. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Predsjedništva BiH, broj: 01,02-16-1-1806/18 od 30. 07. 2018; 7.57. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Regulatorne agencije za komunikacije BiH, broj: 01,02-16-1-1807/18 od 30. 07. 2018; 7.58. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Službe za poslove sa strancima BiH, broj: 01,02-16-1-1808/18 od 30. 07. 2018; 7.59. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Službe za zajedničke poslove institucija BiH, broj: 01,02-16-1-1809/18 od 30. 07. 2018; 7.60. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Centralne jedinice za harmonizaciju Ministarstva finansija i trezora BiH, broj: 01,02-16-1-1810/18 od 30. 07. 2018; 7.61. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Centralne izborne komisije BiH, broj: 01,02-16-1-1811/18 od 30. 07. 2018; 7.62. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Suda BiH, broj: 01,02-16-1-1812/18 od 30. 07. 2018; 7.63. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Tužilaštva BiH, broj: 01,02-16-1-1813/18 od 30. 07. 2018; 7.64. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja, broj: 01,02-16-1-1814/18 od 30. 07. 2018; 7.65. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Uprave za indirektno oporezivanje BiH, broj: 01,02-16-1-1815/18 od 30. 07. 2018; 7.66. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Kancelarije koordinatora za reformu javne uprave BiH, broj: 01,02-16-1- 1816/18 od 30. 07. 2018; 7.67. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Kancelarije za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju BiH, broj: 01,02-16-1-1817/18 od 30. 07. 2018; 7.68. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Kancelarije za razmatranje žalbi BiH, broj: 01,02-16-1-1818/18 od 30. 07. 2018; 7.69. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Kancelarije za veterinarstvo BiH, broj: 01,02-16-1-1819/18 od 30. 07. 2018; 7.70. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Kancelarije za zakonodavstvo Savjeta ministara BiH, broj: 01,02-16-1- 1820/18 od 30. 07. 2018; 7.71. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Ustavnog suda BiH, broj: 01,02-16-1-1821/18 od 30. 07. 2018; 7.72. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Savjeta za državnu pomoć BiH, broj: 01,02-16-1-1822/18 od 30. 07. 2018; 7.73. Izvještaj Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH, broj: 01,02-16-1-1823/18 od 30. 07. 2018. 8. Godišnji revizorski izvještaj o glavnim nalazima i preporukama za 2018. godinu, podnosilac: Kancelarija za reviziju institucija BiH, broj: 02-16-9-1901/19 od 31. 10. 2019. godine; 9. Izvještaji Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji institucija BiH za 2018. godinu i sve sa podtačkama do, takođe, podtačke 73. uključujući i podtačku 73. ovo govorim radi stenograma: 9.1.Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za antidopinšku kontrolu BiH, broj: 01,02-16-1-1379/19 od 06. 08. 2019; 9.2.Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za državnu službu BiH, broj: 01,02- 16-1-1380/19 od 06. 08. 2019; 9.3.Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH, broj: 01,02-16-1-1381/19 od 06. 08. 2019; 9.4.Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH, broj: 01,02-16-1-1382/19 od 06. 08. 2019; 9.5.Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za javne nabavke BiH, broj: 01,02- 16-1-1383/19 od 06. 08. 2019; 9.6.Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, broj: 01,02-16-1-1384/19 od 06. 08. 2019; 9.7.Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za nadzor nad tržištem BiH, broj: 01,02-16-1-1385/19 od 06. 08. 2019; 9.8.Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za osiguranje u BiH, broj: 01,02-16- 1-1387/19 od 06. 08. 2019; 9.9.Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za policijsku podršku BiH, broj: 01,02-16-1-1388/19 od 06. 08. 2019; 9.10. Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za poštanski saobraćaj BiH, broj: 01,02-16-1-1389/19 od 06. 08. 2019; 9.11. Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH, broj: 01,02-16-1-1390/19 od 06. 08. 2019; 9.12. Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH, broj: 01,02-16-1-1391/19 od 06. 08. 2019; 9.13. Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za rad i zapošljavanje BiH, broj: 01,02-16-1-1392/19 od 06. 08. 2019; 9.14. Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguravanje kvaliteta BiH, broj: 01,02-16-1-1393/19 od 06. 08. 2019; 9.15. Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za bezbjednost hrane BiH, broj: 01-16-1-1394/19 od 06. 08. 2019; 9.16. Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za statistiku BiH, broj: 01,02- 16-1-1395/19 od 06. 08. 2019; 9.17. Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova BiH, broj: 01,02-16-1-1396/19 od 06. 08. 2019; 9.18. Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za promociju stranih investicija u BiH, broj: 01,02-16-1-1397/19 od 06. 08. 2019; 9.19. Izvještaj o finansijskoj reviziji Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH, broj: 01,02-16-1-1398/19 od 06. 08. 2019; 9.20. Izvještaj o finansijskoj reviziji Arhiva BiH, broj: 01,02-16-1-1399/19 od 06. 08. 2019; 9.21. Izvještaj o finansijskoj reviziji Centra za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja BiH, broj: 01,02-16-1-1400/19 od 06. 08. 2019; 9.22. Izvještaj o finansijskoj reviziji Centra za uklanjanje mina u BiH – BHMAC, broj: 01,02-16-1-1401/19 od 06. 08. 2019; 9.23. Izvještaj o finansijskoj reviziji Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH, broj: 01,02-16-1-1402/19 od 06. 08. 2019; 9.24. Izvještaj o finansijskoj reviziji Direkcije za ekonomsko planiranje, broj: 01,02-16-1-1403/19 od 06. 08. 2019; 9.25. Izvještaj o finansijskoj reviziji Direkcije za evropske integracije BiH, broj: 01,02-16-1-1404/19 od 06. 08. 2019; 9.26. Izvještaj o finansijskoj reviziji Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, broj: 01,02-16-1-1405/19 od 06. 08. 2019; 9.27. Izvještaj o finansijskoj reviziji Državne agencije za istrage i zaštitu BiH, broj: 01,02-16-1-1406/19 od 06. 08. 2019; 9.28. Izvještaj o finansijskoj reviziji Državne regulatorne agencije za radijacionu i nuklearnu bezbjednost BiH, broj: 01,02-16-1-1407/19 od 06. 08. 2019; 9.29. Izvještaj o finansijskoj reviziji Fonda za povratak BiH, broj: 01,02-16-1- 1408/19 od 06. 08. 2019; 9.30. Izvještaj o finansijskoj reviziji Generalnog sekretarijata Savjeta ministara BiH, broj: 01,02-16-1-1409/19 od 06. 08. 2019; 9.31. Izvještaj o finansijskoj reviziji Granične policije BiH, broj: 01,02-16-1- 1410/19 od 06. 08. 2019; 9.32. Izvještaj o finansijskoj reviziji Institucije ombudsmena za zaštitu potrošača BiH, broj: 01,02-16-1-1411/19 od 06. 08. 2019; 9.33. Izvještaj o finansijskoj reviziji Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH, broj: 01,02-16-1-1412/19 od 06. 08. 2019; 9.34. Izvještaj o finansijskoj reviziji Instituta za akreditovanje BiH, broj: 01,02-16-1-1413/19 od 06. 08. 2019; 9.35. Izvještaj o finansijskoj reviziji Instituta za intelektualnu svojinu BiH, broj: 01,02-16-1-1414/19 od 06. 08. 2019; 9.36. Izvještaj o finansijskoj reviziji Instituta za metrologiju BiH, broj: 01,02- 16-1-1415/19 od 06. 08. 2019; 9.37. Izvještaj o finansijskoj reviziji Instituta za nestala lica BiH, broj: 01,02- 16-1-1416/19 od 06. 08. 2019; 9.38. Izvještaj o finansijskoj reviziji Instituta za standardizaciju BiH, broj: 01,02-16-1-1417/19 od 06. 08. 2019; 9.39. Izvještaj o finansijskoj reviziji Jedinice za realizaciju projekta za izgradnju Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, broj: 01,02-16-1-1418/19 od 06. 08. 2019; 9.40. Izvještaj o finansijskoj reviziji Komisije za koncesije BiH, broj: 01,02- 16-1-1419/19 od 07. 08. 2019; 9.41. Izvještaj o finansijskoj reviziji Konkurencijskog savjeta BiH, broj: 01,02- 16-1-1424/19 od 07. 08. 2019; 9.42. Izvještaj o finansijskoj reviziji Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari, spomen-obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995., broj: 01,02-16-1- 1425/19 od 07. 08. 2019; 9.43. Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, broj: 01,02-16-1-1426/19 od 07. 08. 2019; 9.44. Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva civilnih poslova BiH, broj: 01,02-16-1-1427/19 od 07. 08. 2019; 9.45. Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva finansija i trezora BiH, broj: 01,02-16-1-1428/19 od 07. 08. 2019; 9.46. Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva komunikacija i transporta BiH, broj: 01,02-16-1-1429/19 od 07. 08. 2019; 9.47. Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva odbrane BiH, broj: 01,02-16- 1-1430/19 od 07. 08. 2019; 9.48. Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva pravde BiH, broj: 01,02-16- 1-1431/19 od 07. 08. 2019; 9.49. Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva bezbjednosti BiH, broj: 01,02-16-1-1432/19 od 07. 08. 2019; 9.50. Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva inostranih poslova BiH za 2018. godinu, broj: 01,02-16-1-1433/19 od 07. 08. 2019; 9.51. Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, broj: 01,02-16-1-1434/19 od 07. 08. 2019; 9.52. Izvještaj o finansijskoj reviziji Odbora državne službe za žalbe, broj: 01,02-16-1-1435/19 od 07. 08. 2019; 9.53. Izvještaj o finansijskoj reviziji Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02- 16-1-1436/19 od 07. 08. 2019; 9.54. Izvještaj o finansijskoj reviziji Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, broj: 01,02-16-1-1437/19 od 07. 08. 2019; 9.55. Izvještaj o finansijskoj reviziji Pravobranilaštva BiH, broj: 01,02-16-1- 1438/19 od 07. 08. 2019; 9.56. Izvještaj o finansijskoj reviziji Predsjedništva BiH, broj: 01,02-16-1- 1439/19 od 07. 08. 2019; 9.57. Izvještaj o finansijskoj reviziji Regulatorne agencije za komunikacije BiH, broj: 01,02-16-1-1440/19 od 07. 08. 2019; 9.58. Izvještaj o finansijskoj reviziji Službe za poslove sa strancima BiH, broj: 01,02-16-1-1441/19 od 07. 08. 2019; 9.59. Izvještaj o finansijskoj reviziji Službe za zajedničke poslove institucija BiH, broj: 01,02-16-1-1442/19 od 07. 08. 2019; 9.60. Izvještaj o finansijskoj reviziji Centralne jedinice za harmonizaciju Ministarstva finansija i trezora BiH, broj: 01,02-16-1-1443/19 od 07. 08. 2019; 9.61. Izvještaj o finansijskoj reviziji Centralne izborne komisije BiH, broj: 01,02-16-1-1444/19 od 07. 08. 2019; 9.62. Izvještaj o finansijskoj reviziji Suda BiH, broj: 01,02-16-1-1445/19 od 07. 08. 2019; 9.63. Izvještaj o finansijskoj reviziji Tužilaštva BiH, broj: 01,02-16-1-1446/19 od 07. 08. 2019; 9.64. Izvještaj o finansijskoj reviziji Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja, broj: 01,02-16-1-1447/19 od 07. 08. 2019; 9.65. Izvještaj o finansijskoj reviziji Uprave za indirektno oporezivanje BiH, broj: 01,02-16-1-1448/19 od 07. 08. 2019; 9.66. Izvještaj o finansijskoj reviziji Kancelarije koordinatora za reformu javne uprave BiH, broj: 01,02-16-1-1449/19 od 07. 08. 2019; 9.67. Izvještaj o finansijskoj reviziji Kancelarije za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju BiH, broj: 01,02-16-1-1450/19 od 07. 08. 2019; 9.68. Izvještaj o finansijskoj reviziji Kancelarije za razmatranje žalbi BiH, broj: 01,02-16-1-1451/19 od 07. 08. 2019; 9.69. Izvještaj o finansijskoj reviziji Kancelarije za veterinarstvo BiH, broj: 01,02-16-1-1452/19 od 07. 08. 2019; 9.70. Izvještaj o finansijskoj reviziji Kancelarije za zakonodavstvo Savjeta ministara BiH, broj: 01,02-16-1-1453/19 od 07. 08. 2019; 9.71. Izvještaj o finansijskoj reviziji Ustavnog suda BiH, broj: 01,02-16-1- 1454/19 od 07. 08. 2019; 9.72. Izvještaj o finansijskoj reviziji Savjeta za državnu pomoć BiH, broj: 01,02-16-1-1455/19 od 07. 08. 2019; 9.73. Izvještaj o finansijskoj reviziji Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH, broj: 01,02-16-1-1456/19 od 07. 08. 2019; 10. Izvještaj o radu parlamentarnog vojnog povjerenika za 2019. godinu, broj: 05/3-37-4- 291/20 od 03. 02. 2020; 11. Plan rada Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture BiH za 2020. godinu, broj: 01,02,05/1-50-15-408/20 od 12. 02. 2020; 12. Izvještaj o radu Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH za 2019. godinu, broj: 05/2-50-18-450/20 od 17. 02. 2020; 13. Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj Agencije za poštanski saobraćaj BiH za 2019. godinu, broj: 01,02-50-18-594/20 od 04. 03. 2020; 14. Izvještaj o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2019. godini, broj: 01,02-50-18-773/20 od 09. 04. 2020; 15. Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH za 2019. godinu, broj: 01,02-37-1-988/20 od 21. 05. 2020; 16. Specijalni izvještaj o pravu na slobodu mirnog okupljanja, podnosilac: Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH, broj: 01,02-50-18-641/20 od 10. 03. 2020; 17. Specijalni izvještaj o iskustvima u primjeni Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH, podnosilac: Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH, broj: 01,02-50-18- 678/20 od 17. 03. 2020; 18. Univerzalni periodični pregled (UPR) – III ciklus, podnosilac: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, broj: 01,02-37-1156/19 od 12. 03. 2020; 19. Izvještaji o radu zajedničkih komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH za 2018. godinu: 1) Izvještaj o radu Zajedničke komisije za administrativne poslove Parlamentarne skupštine BiH, broj: 03/5-50-19-249/19 od 30. 01. 2019; 2) Izvještaj o radu Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost BiH, broj: 01,02- 50-14-341/20 od 05. 02. 2020; 3) Izvještaj o radu Zajedničke komisije za evropske integracije Parlamentarne skupštine BiH , broj: 03/6-50-3-501/20 od 20. 02. 2020; 4) Izvještaj o radu Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH, broj: 03/6-50-3-506/20 od 20. 02. 2020; 20. Izvještaji o radu zajedničkih komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH za 2019. godinu: 1. Izvještaj o radu Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH, broj: 03/6-50-14-12-2/20, veza: 03/6-50-18-173/20 od 29. 05. 2020; 21. Izvještaj o pitanjima primjene Kodeksa ponašanja poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH za 2018. godinu, podnosilac: Zajednička komisija za ljudska prava, broj: 03/6-50-14-12-5/20 od 10. 06. 2020; 22. Izvještaj o pitanjima primjene Kodeksa ponašanja poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH za 2019. godinu, podnosilac: Zajednička komisija za ljudska prava, broj: 03/6-50-14-12-5/20 od 10. 06. 2020.; 23. Prijedlog odluke o imenovanju člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Republike Srpske, predlagač: Savjet ministara BiH, broj:01,02-34-1-1477/20 od 20. 07. 2020. godine; 24. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju državnog programa aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu za 2018. godinu između Bosne i Hercegovine, koju zastupa Direkcija za evropske integracije Savjeta ministara BiH, i Evropske unije, koju zastupa Evropska komisija, broj: 01,02-21-1283/20 od 29. 06. 2020. godine. Ovo je usaglašeni izmijenjeni i dopunjeni dnevni red Kolegijuma Doma naroda koji ste dobili. Otvaram raspravu o dnevnom redu. Niko se, a kolega Bećirović, izvinjavam se. Izvolite.
Gospodine predsjedavajući, dame i gospodo. Javio sam se da kažem nešto kao prethodno pitanje, naime niko u BiH sa sigurnošću ne može znati kako će se razvijati epidemiolška situacija. Naše kolega iz Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH su već u svoj Poslovnik uvrstili izmjene i dopune na način da u hitnim i vanrednim okolnostima mogu održavati i onlajn sjednice tog Doma. Smatram da ne postoji nijedan razlog da to ne uradimo i mi unutar Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Moj prijedlog, kolega Špiriću, je da jednim zaključkom, ako je to moguće, danas obavežemo ili pod: a) stručne službe Parlamentarne skupštine BiH da nam pripreme te kratke izmjene Poslovnika Doma naroda i da poslije ove sjednice danas izglasamo te izmjene ili eventualno pod b) što je lošija opcija, s obzirom na sveukupno stanje, b) da opet pripremimo te izmjene i dopune Poslovnika i da usvojimo na prvoj narednoj sjednici Doma kad god da ona bila. To je moj prijedlog, ja mislim da mi možemo takvim zaključkom to učiniti, a vjerujem da nam je svima jasno koliko zaista u ovom trenutku ima objektivnih i opravdanih razloga da to uradimo.
Ne javalja se niko, zaključujem riječ. Evo u konsultaciji, pošto nema kolege Čovića, ja takođe mislim da je dobar ovaj prijedlog da, ovaj drugi prijedlog da zajedničke službe pripreme, dakle, izmjenu Poslovnika, koji će se referirati na ovo da omogući, dakle, onlajn zasjedanje i Doma naroda i da na narednoj sjednici Doma naroda usvojimo izmjenjeni Poslovnik. Dakle, moramo se držati Poslovnika, pre ga izmeniti pa ga se pridržavati da ne bismo dovodili regularnost sjednica u pitanje i evo ako se slažete da to bude jednostavno i preporuka da do naredne sjednice Doma naroda Sekretarijat pripremi ... analogno, kao što je uradio i Predstavnički dom. Dobro bi bilo da nam to ne zatreba, dobro bilo da nam ne zatreba, ali u slučaju da zatreba u svakom slučaju dobro je imati pripremljen Poslovnik i za tu eventualnu varijantu. Mislim da nema potrebe da glasam o tome, ali evo da
Ili ako hoćete i da glasamo?
Evo, ne ovo je, dakle, računamo da niko nema protiv i da je ovo preporuka koja ide prema nadležnim službama da pripreme izmjenu Poslovnika, Kolegij će ga razmatrati i predložiti, dakle, Domu na razmatranje i usvajanje. Hvala Vam lijepo. Dakle, zaključujemo raspravu o dnevnom redu. Želim da vas obavijestim da ćemo danas, pretpostavljam, raditi duže, imaćemo priliku i za pauze od jedan, pretpostavljam, do tri, ja mislim da ovu, ovu sjednicu. Postoji mogućnost da se održe danas više sjednica, pa i hitne sjednice, da dođemo do drafta budžeta. Zato vas molim za strpljenje, moramo se odnositi poslovnički da bismo došli do dobrih rješenja koje niko neće moći osporavati. Eto to je moja sugestija. Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda, Ad. 1. Usvajanje Zapisnika sa 9. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine
Otvaram raspravu. Da li se neko javlja za riječ? Ne javlja niko. Zaključujem raspravu. Glasajmo o Zapisniku sa 9. sjednice Doma naroda. Dakle, prisutno 14 – za je glasalo 13, protiv niko, uzdržan 1. Konstatujem da imamo opštu većinu. Dakle, iz Federacije – za 9, protiv niko, uzdržan niko. Iz Republike Srpske – 4 za, protiv niko, uzdržan 1. Dakle, konstatujem da imamo opštu i entitetsku većinu i konstatujem da je usvojen Zapisnik sa 9. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Prelazimo na tačku dva, Ad. 2. Zahtjev za razmatranje Prijedloga zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu po hitnom postupku, u skladu sa članom 124. Poslovnika, dostavljen od Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-02-1-1266/20 od 16. 07. 2020. godine
Dobili ste zahtjev za razmatranje Prijedloga zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu po hitnom postupku, u skladu sa članom 124. Poslovnika Doma naroda. Predstavnički dom je na 9. hitnoj sjednici, održanoj 15.07.2020. godine, usvojio Prijedlog zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu u drugom čitanju, sa jednim amandmanom i dostavio ga Domu naroda na dalje razmatranje. Riječ dajem predlagaču Zakona, ako ima potrebe. Njega nema, nema člana Predsjedništva. Otvaram raspravu o Prijedlogu budžeta po hitnom postupku. Je li se neko javlja za riječ? Ne javlja niko. Zaključujem raspravu. Pripremamo se za glasanje. Dakle, glasamo o proceduri, o tome da li ćemo Prijedlog zakona razmatrati po hitnom postupku u skladu sa članom 124. Poslovnika. Dakle, prisutno 13 – za 6, protiv 7, uzdržan niko. Iz Federacije BiH – za 6, protiv 3, uzdržan niko. Iz Republike Srpske – niko za, protiv 4... Dakle, imamo opštu većinu, imamo entitetsku. Dakle, konstatujem da nismo prihvatili Prijedlog zakona, razmatranje Prijedloga zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu po hitnom postupku. Želim, takođe, sad da vas informišem, da se moramo dogovoriti, dakle, da danas raspravimo, dakle, to je znak da ćemo imati prvu vanrednu sjednicu odma nakon ove redovne sjednice, ali sad moramo donijeti odluku da ćemo o Budžetu raspravljati u skraćenoj proceduri i molim da se izjasnite o tome, skraćenom postupku, dakle. Znači, od prisutno 13 – za 13, protiv niko, uzdržan niko. Konstatujem da ima opšta i entitetska većina. Dakle, raspravljaćemo, raspravu voditi o skraćenoj proceduri i uz najavu da ćemo imati, dakle, prvu hitnu sjednicu po završetku ove sjednice i molim službe da pripreme, dakle, materijale i dnevni red. Prelazimo na tačku tri, Ad. 3. Godišnji izvještaj Centralne banke BiH za 2019. godinu, broj: 02-16-1- 740/20 od 01. 04. 2020. godine
Dobili ste Mišljenje Komisije za finansije i budžet Doma naroda, Komisija je prihvatila Izvještaj. Predstavnički dom je na 10. sjednici, održanoj 17.07.2020. godine, usvojio Izvještaj. Riječ dajem gospođi Dušanki Majkić, predsjedavajućoj Komisije za finansije i budžet, ako ima potrebe. Nema potrebe. Riječ dajem podnosiocu Izvještaja, ako ima potrebe. Nema. Otvaram raspravu. Ko se javlja za riječ? Ne javlja niko. Zatvaram raspravu. I dakle, pripremimo se za glasanje o Godišnjem izvještaju Centralne banke BiH za 2019. godinu. Prisutno 14 – za 9, protiv 4, uzdržan 1. Federacija BiH – 9 za, protiv niko, uzdržan niko. Republika Srpska – za niko, protiv 4, uzdržan 1. Dakle, imamo opštu većinu, nemamo entitetske većine. Pošto nema kolege Čovića ovdje, ne možemo provesti proceduru usaglašavanja. Ne možemo ići u drugi krug glasanja, ide na proceduru usaglašavanja. Prelazimo, dakle, na četvrtu tačku dnevnog reda, Ad. 4. Izvještaj o aktivnostima Kancelarije za reviziju institucija BiH za 2019. godinu, broj: 02,02/3-16-10-763/20 od 07. 04. 2020. godine
Dobili ste Mišljenje Komisije za finansije i budžet Doma naroda, Komisija je prihvatila Izvještaj. Predstavnički dom je na 10. sjednici, održanoj 07.07.2020. godine, usvojio Izvještaj. Riječ dajem gospođi Dušanki Majkić, predsjedavajućoj Komisije za finansije i budžet, ako ima potrebe. Nema. Zahvaljujem. Riječ dajem podnosiocu Izvještaja, ako ima potrebe. Nema. Zahvaljujem. Zatvaram raspravu. Prelazimo na glasanje o Izvještaju Kancelarije za reviziju institucija BiH. Prisutno 14 – za 9, protiv 4, uzdržan 1. Iz Federacije BiH – 9 za, protiv niko, uzdržan niko. Republika Srpska – za niko, protiv 4, uzdržan 1. Dakle, konstatujem da imamo opštu većinu, nemamo entitetsku većini i ide u proceduru usaglašavanja. Prelazimo na tačku pet, Ad. 5. Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: “Upravljanje troškovima prevoza u institucijama BiH”, podnosilac: Kancelarija za reviziju institucija BiH, broj: 02/3-16-1-1963/19 od 12. 11. 2020. godine
Dobili ste Mišljenje Komisije za finansije i budžet Doma naroda, Komisija nije prihvatila Izvještaj. Predstavnički dom je na 10. sjednici, održanoj 07.07.2020. godine, usvojio Izvještaj. Riječ dajem gospođi Dušanki Majkić, predsjedavajućoj Komisije za finansije i budžet ako ima potrebe. Nema. Zahvaljujem. Riječ dajem podnosiocu Izvještaja, ako želi i ako ima potrebe. Nema. Zahvaljujem. Otvaram raspravu. Niko se ne javlja. Zaključujem raspravu. Glasamo o Izvještaju o izvršenoj reviziji učinka o temi: “Upravljanje troškovima prevoza u institucijama BiH“. Dakle, prisutnih je 14 – za 8, protiv 4, uzdržana 2. Federacija BiH – 8 za, protiv niko, uzdržan 1. Republika Srpska – za niko, protiv 4, uzdržan 1. Dakle, konstatujem da imamo opštu većinu, nemamo entitetske većine. Dakle, konstatujem da Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: “Upravljanje troškovima prevoza u institucijama BiH” nije usvojen u prvom čitanju ide na usaglašavanje. Prelazimo na šestu tačku dnevnog reda, Ad. 6. Godišnji revizorski izvještaj o glavnim nalazima i preporukama za 2017. godinu, podnosilac: Kancelarija za reviziju institucija BiH, broj: 01,02-16-1-1856/18 od 06. 08. 2018. godine
Dobili ste Mišljenje Komisije za finansije i budžet Doma naroda, Komisija je prihvatila Izvještaj i predlaže Domu njegovo usvajanje. Predstavnički dom je na 10. sjednici, održanoj 07.07.2020. godine, usvojio Izvještaj. Riječ dajem gospođi Dušanki Majkić, predsjedavajućoj Komisije za finansije i budžet, ako ima potrebe. Izvolite.
ima li smisla ih raspravljati, ali moramo ih obraditi, moramo završiti s njima, zato je ono danas tačka dnevnog reda. Ja hoću da kažem dvije stvari, prva je da Komisija, koja, za finansije i budžet jedna i druga, znači oba doma, koje rade u skladu sa Smjernicama za obradu revizorskih izvještaja, koje se rade od 2008. godine u skladu sa procedurama koje su zamišljene i završene u skladu sa, u saradnji sa Međunarodnom organizacijom za međunarodnu saradnju DFID i napravila dobre rezultate na ovakav način posmatranja revizorskih izvještaja. Dakle, šta je osnovno što treba da kažem. Bez obzira što, znači, nisu prošli proceduru koja je uobičajena za revizorske izvještaje, zbog zastarjelosti ili prolaska rokova, moram reći da je nekoliko elemenata koje treba imati na umu, jer ćemo imati odma nakon toga revizorske izvještaje za 2018. gdje je sprovedena cijela procedura, izvršena javna saslušanja i došli smo do nekih rezultata, ali možemo porediti. Dakle, 2017. godine institucije BiH od strane Kancelarije za reviziju dobile su 573 preporuke, to je u odnosu na 2016. kad je bilo 544 preporuke. Procenat realizacije preporuka revizije kreće se na nivou 60%. Dakle, povećava se stalno broj preporuka, a smanjuje se broj realizovanih i to je problem s kojima se suočavamo. Šta je još dodatni problem? Što te preporuke se godinama ponavljaju, gotovo u istovjetnom tekstu. Dakle, postoji 22 preporuke koje su godinama problem većini institucija. Koje su to preporuke? Javne nabavke i u kojoj instituciji nisu problem. Prevencija borbe protiv korupcije, interne finansijske kontrole u javnom sektoru, višegodišnja kapitalna ulaganja koja se provlače i ne izvršavaju godinama, isplate po sudskim sporovima i odgovornost za to, usklađivanje pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, pa imamo institucija koje godinama dobijaju takav stav, odnosno preporuku da to trebaju urediti, ažurirati, ali to je uzaludno. Vršioci dužnosti u institucijama u tehničkim mandatima – koliko imamo sad u ovom momentu institucija gdje se na čelu nalaze ljudi koji su odavno trebali otići sa tih mjesta? Popis sredstava, izvora sredstava, regulisanje plata i naknada. To je, Ministarstvo finansija je pokušalo jednom prilikom da napravi zakon i da obuhvati tu materiju i nismo uspjeli ništa na tu temu da uradimo. Neangažovanje kreditnih sredstava i plaćanje naknada za neangažovana sredstva itd. itd. Dakle to su neki od elemenata koji su pojavljuju za 2007. ovo je samo kao uvod onoga što će ponoviti se u 2008., a podsjećamo da evo samo što nismo svi stigli, ostali revizorski izvještaji za 2019. i da će nam to biti uskoro takođe tačka dnevnog reda. Hvala.
Mislim da ste mislili na 2017. i 2018. a ne 2007. i 2008. to je greška, greška, lapsus je bio kad ste pomenuli 2007. i 2008. Izvještaj je 2017. i 2018. Ok, ok, mislim da smo se svi razumjeli.
Da, razumjeli smo se sve je ok. Dakle, riječ dajem podnosiocu. Zahvaljujem kolegici Majkić. Riječ dajem podnosiocu Izvještaja, ako ima potrebe. Nema. Zaključujem raspravu. Idemo na glasanje. Glasamo o Godišnjem revizorskom izvještaju o glavnim nalazima i preporukama za 2017. godinu. Dakle, prisutno 13 – za 8, protiv 4. Iz Federacije BiH – za 8, protiv niko, uzdržan 1. Iz Republike Srpske – za niko, protiv 4, uzdržan niko. Konstatujem, dakle, da ovaj Izvještaj nije prihvaćen i ide u fazu usaglašavanja. Prelazimo na tačku sedam, Ad. 7. Izvještaji Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji institucija BiH za 2017. godinu
Dakle, za 2017. godinu predlažem da objedinimo rasprave i izjašnjavanje o revizorskim izvještajima Kancelarije za reviziju finansijskog poslovanja institucija BiH za 2017. godinu od tačke 7.1. do tačke 7.73. uključujući i tačku 7.73. Dakle otvaram raspravu o ovom prijedlogu. Da li se javlja neko? Ne javlja niko. Zaključujem raspravu. Da se izjasnimo ko je za ovaj prijedlog. Prisutno 13 – za 12, protiv 1, uzdržan niko. Iz Federacije BiH – za 9, protiv niko, uzdžran niko. Iz Republike Srpske – 3 za, protiv 1, niko uzdržan. Konstatujem, dakle, da imamo i opštu i entitetsku većinu i da je ovaj prijedlog usvojen i time prelazimo na razmatranje tačaka od 7.1. do 7.73. dnevnog reda, uključujući i tačku 7.73. Kancelarija za reviziju institucija BiH je Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH dostavila Izvještaj o reviziji finansijskog poslovanja institucija BiH za 2017. godinu. Revizija je utvrdila mišljenja za 73 institucije BiH, od toga je 13 pozitivnih mišljenja, 56 pozitivnih mišljenja sa skretanjem pažnje i 4 mišljenja sa rezervom sa skretanjem pažnje. Komisija za finansije i budžet Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH nakon razmatranja revizorskih izvještaja jednoglasno je prihvatila 73 izvještaja o reviziji institucija BiH koje je sačinila Kancelarija za reviziju institucija BiH. Predstavnički dom je na 10. sjednici, održanoj 07.07.2020. godine, usvojio izvještaje. Riječ dajem predsjedavajućoj Komisije Dušanki Majkić, ako ima potrebe. Nema. Zahvaljujem. Riječ dajem podnosiocu Izvještaja, ako cijeni da ima potrebe. Ne. Otvaram raspravu. Ko se javlja za riječ? Koliko vidim ne javlja se niko, radi se o izvještajima za 2017. godinu. Zatvaram raspravu. Pripremite se za glasanje. Glasamo o usvajanju 73 izvještaja Kancelarije za reviziju institucija BiH o reviziji finansijskog poslovanja institucija BiH za 2017. godinu. Dakle, prisutno 13 – za 8, protiv 4, uzdržan 1. Iz Federacije BiH – 8 za, protiv niko, uzdržan 1. Iz Republike Srpske – za niko, protiv 4, uzdržan niko. Konstatujem da imamo opštu većinu, nemamo entitetsku većinu i ovaj prijedlog takođe ide na usaglašavanje. Prelazimo na tačku osam, Ad. 8. Godišnji revizorski izvještaj o glavnim nalazima i preporukama za 2018. godinu, podnosilac: Kancelarija za reviziju institucija BiH, broj: 02-16-9-1901/19 od 31.10.2019. godine
Dobili ste Mišljenje Komisije za finansije i budžet Doma naroda, Komisija je prihvatila Izvještaj. Predstavnički dom je na 10. sjednici, održanoj 07.07.2020. godine, usvojio Izvještaj. Riječ dajem gospođi Dušanki Majkić, predsjedavajućoj Komisije za finansije i budžet Doma naroda, ako ima potrebe. Nema. Zahvaljujem. Riječ dajem podnosiocu Izvještaja, ako je prisutan i cijeni da ima potrebe. Nema. Zahvaljujem. Otvaram raspravu. Ne javlja se niko za riječ. Zaključujem raspravu. Prelazimo na glasanje o Godišnjem revizorskom izvještaju o glavnim nalazima i preporukama za 2018. godinu. Prisutno 14 delegata – za je glasalo 8, protiv 4, uzdržana 2. Iz Federacije BiH – za 8, protiv niko, uzdržan 1. Iz Republike Srpske – za niko, protiv 4 i 1 uzdržan. Konstatujem, dakle, da imamo opštu većinu, nemamo entitetske većine i kao u prethodnim tačkama ovaj Izvještaj, Godišnji revizorski izvještaj ide na usaglašavanje. Prelazimo na devetu tačku to je, Ad. 9. Izvještaji Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji institucija BiH za 2018. godinu
I ovdje analogno predlažem da objedinimo raspravu i izjašnjenje o revizorskim izvještajima Kancelarije za reviziju o finansijskom poslovanju institucija BiH za 2018. godinu od tačke 9.1. do tačke 9.73. uključujući i tačku 9.73. Otvaram raspravu o ovom prijedlogu. Da li se neko javlja za riječ? Javila se gospođa Majkić, izvolite.
.../nije uključen mikrofon/... smo ga prošli, a 2018. godinu smo ga prošli sve one procedure koje zahtjeva analiza revizorskih izvještaja. Trebam nekoliko riječi da bi se samo shvatila kakvo je stanje 2018. i šta je to
Molim?
A objedinimo raspravu, pardon, pardon.
.../nije uključen mikrofon/...tačku 73. Pripremite se za glasanje. Dakle, prisutno 13 – protiv niko, uzdržan 1. Federacija BiH – za 9, protiv niko, uzdržan 1. Republika Srpska – za 4, protiv niko, uzdržan 1. Konstatujem da imamo opštu i entitetsku većinu i da smo usvojili ovaj prijedlog da objedinimo raspravu. Kancelarija za reviziju institucija BiH je Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH dostavila Izvještaj o reviziji finansijskog poslovanja institucija BiH za 2018. godinu. Revizija je utvrdila mišljenje za 73 institucije BiH, od toga je 12 pozitivnih mišljenja, 55 pozitvinih mišljenja sa skretanjem pažnje i 2 mišljenja s rezervom i 4 mišljenja s rezervom sa skretanjem pažnje. Komisija za finansije i budžet Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojila je Zbirno mišljenje o finansijskoj reviziji institucija BiH za 2018. godinu, sa Prijedlogom zaključaka i prijedlozima i prilozima. Prilog 1 institucije koje su dobile pozitivno mišljenje, Prilog 2 institucije koje su dobile pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje, Prilog 3 institucije koje su dobile mišljenje s rezervom, Prilog 4 institucije koje su dobile mišljenje s rezervom i skretanjem pažnje. Komisija je takođe usvojila sledeće zaključke, kojima Dom naroda: 1. Obavezuje rukovodstva 55 institucija BiH čije je finansijsko poslovanje u 2018. godini ocjenjeno revizorskim pozitivnim mišljenjem sa skretanjem pažnje, da preduzmu sve potrebne mjere iz nadležnosti svak institucije, posebno kako bi se izbjegle dalje posljedice pojava na koje je revizija skrenula pažnju pri isticanju predmeta u ... mišljenju, a posebno da materijalnost takvih nalaza revizije ne prerastu ubuduće kvalifikacije u narednom izvještaju revizije. 2. Usvaja predložene zaključke Komisija za institucije BiH sadržane u pojedinačnim komisijskim mišljenjima, šest mišljenja za svaku instituciju BiH, a čiji su revizorski izvještaji o finansijskom poslovanju za 2018. godinu bili predmet detaljne komisijske analize. 3. Traži od Ministarstva odbrane BiH, Ministarstva inostranih poslova, Instituta za akreditovanje BiH i Službe za poslove sa strancima BiH da svaka institucija zasebno posveti posebnu pažnju daljem jačanju sistema internih kontrola s ciljem povećanja efikasnosti finansijskog poslovanja i pouzdanosti finansijskih izvještaja. 4. Traži od svih institucija BiH da ubrzaju aktivnosti na uspostavljanju jedinica za internu reviziju kako bi one počele s provođenjem zakonom propisanih nadležnosti. Predstavnički dom je na 10. sjednici, održanoj 07.07.2020. godine, usvojio Izvještaj. Riječ dajem predsjedavajućoj Komisije, gospođi Dušanki Majkić. Gospođo Majkić, izvolite.
...u uvodu i rekla, sad treba reći nekoliko riječi samo da bi se shvatilo gdje smo u 2018. po mišljenju revizije u odnosu na 2017. Pa evo ovako, 12 institucija je dobilo pozitivno mišljenje, dakle čisto pozitivno mišljenje, ali važno je istaći da je tih 12 institucija BiH imaju ukupni budžet od 10,8 miliona, to je 1,16% ukupnog udjela u izvršenju budžeta BiH. Drugi, druga stavka je mišljenje o finansijskoj reviziji institucija za 2018. koje su dobile pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje. Dakle, ne, dakle to su one koje imaju pozitivno mišljenje, ali je revizija očito našla neke zamjerke i primjedbe koje su onemogućile da budu u prvoj kategoriji, a to je oni s čistim pozitivnim mišljenjem, to je 55 institucija. Nevolja je što tih 55 institucija sa tom nekom greškom ima budžet u visini 538,9 miliona, znači pozitivno mišljenje, ali s greškom je 538,9 miliona ili 57,64% ukupnog izvršenja budžeta BiH. Sledeća kategorija je kategorija mišljenja s rezervom, u kojoj se nalaze dvije institucije, izvršenje njihovo ukupnog, budžet je 3,8 miliona, odnosno 0,33% udjela u izvršenju budžeta. A kojim se institucijama radi, dakle te institucije sa, koje su dobile mišljenje s rezervom one su bile u posebnom fokusu Komisije i to su Direkcija za evropske integracije i Projekat izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera. Dakle, one su dobile mišljenje s rezervom. I ta posljednja kategorija, sa kojom imamo najviše problema ... teško bilo kakvu promjenu nabolje, to je mišljenje s rezervom sa skretanjem pažnje. Dakle, to je, to su razlozi koje bi trebalo posebno analizirati zbog čega te institucije godinama ostaju na istom nivou i ništa se značajno ne mijenja. To je izvršenje te četiri institucije je 347 miliona, odnosno 37,14% ukupnog udjela u izvršenju budžeta. O kojim institucijama se radi? To su Ministarstvo inostranih poslova, tradicionalno drži nezaboravno mjesto, drugo je Ministarstvo odbrane, treće je Institut za akreditovanje i četvrta Služba za poslove sa strancima. Jedina razlika u odnosu na 2017. je što je Ministarstvo civilnih poslova bilo umjesto Službe za poslove sa strancima. Šta je revizija ovdje rekla? Treba istaći da navodi tu za 2018. godinu nekih sedam kategorija nalaza revizije koji se u većem ili manjem stepenu ponavljaju svake godine. To su Pravilnik o sistemu internih kontrola i izgradnja sistema internih kontrola, dakle to nema izvještaja bez toga. Slabosti u primjeni propisa iz oblasti javnih nabavki, nalazi u vezi nedostajućim internim pravilima ili posledicama toga. Nalazi u vezi sa slabostima prilikom planiranja budžeta, slabim kontrolama izvršenja budžeta i slabostima u popunjavanju organizacione strukture. Slabosti prilikom obavljanja popisa imovine, sredstava i izvora sredstava i obaveza. Nalazi u vezi sa prihodima institucija ili prihodima budžeta, nalazi u vezi sa formalnim nedostacima, nerješenim statusom menadžmenta, statusom institucija, nedostajućim ključnim zakonima za rad institucija itd. Uz to revizija konstatuje 14, odnosno 15 sistemskih mjera koje bi trebalo provesti da bi se popravilo stanje u ovoj oblasti, za prevazilaženje tih sistemskih mjera potrebne su odluke Savjeta ministara, Ministarstv finansija i trezora, ali i praćenje od strane Parlamentarne skupštine, mi smo prvi partner revizije i ako Parlamentarna skupština insistira na izvršenje revizionih preporuka ništa se neće izmijeniti. Institucija revizije onda radi uzaludan posao. Decidno su vam sadržani u Mišljenju koje ste dobili ovi podaci, da ne bi govorila o njima. Predsjedavajući je pročitao ove zaključke koje je Komisija donijela, ja vas molim da danas završimo ovaj posao, da se ovi izvještaji završe, jer prve sljedeće sjednice su rezervisane za analizu revizorskih izvještaja za 2019. koji su dobrim dijelom stigli već u Parlament, ali da bi se sve ... znači negdje u septembru će biti kompletna revizija za 2019. Hvala.
Zahvaljujem kolegici Majkić. Riječ dajem podnosiocu Izvještaja, ako ima potrebe. Ima diskusija, kolega Zlatko Miletić. Izvolite.
Hvala lijepo predsjedavajući, dobar dan svima, pozdravljam kolegice i kolege, pozdravljam prisutne predstavnike i ministre iz ministarstava Vijeća ministara, predstavnike institucija i službenike naših stručnih službi. Zaisa, ja često, bar na ovim komisijama imam priliku da uđem u raspravu s gospođom Majkić, ali evo moram reći za njenu prvu i drugu diskusiju da se u potpunosti slažem i hoću da kažem jedan generalni stav, koji možda u budućnosti, a kad je u pitanju rad inače ovih naših revizora, trebam imati u vidu, pogotovo u kontekstu ove prve diskusije gospođe Dušanke u smislu pronalaska ili rješavanja sistemskih rješenja. Napraviću ili daću digresiju samo da pomenem jedan primjer, evo gospođa ga je pominjala dosad dva puta, vrlo karakteristično ponašanje službenika ili zaposlenika koji rade u Ministarstvu vanjskih poslova. To je jedino ministarstvo u Evropi koje nema zakon iz te oblasti, iako Dejtonski mirovni sporazum, ako za išta daje, pod navodne znake, ustavnu i zakonsku nadležnost, daje za to ministarstvo. Ja koliko se sad sjećam i u jednom i u drugom izvještaju samo Ministarstvo vanjskih poslova je imalo preko 30 preporuka napisanih od strane Ureda revizora i mislim da je to sramotno, kad uzmete i kad čitate pojedinačno te stavke od zapošljavanja, putnih naloga, auta, boga, oca, tu nema šta nema napisano. Sami sebi postavite pitanje je li ima išta tamo što funkcioniše ok? Šta bi ovom prilikom, takođe, zamolio, iako su ovdje pominje i Ministarstvo odbrane, a ja nisam odvjetnik gospođe Marine, bilo ko da je bio ministar, ja bi na isti način diskutovao. Recimo, pronašao sam neke zamjerke od strane revizora onako koje su napisane s dosta nerazumijevanja. Recimo oko kupovine nekog goriva, gdje je postojala hitna potreba, nisu ispoštovane procedure i oni to napišu, navodno, kao što u suštini jest problem, ali nije problem s obzirom da ministar odbrane rukovodi institucijom koja ima 10 tisuća zaposlenika i tu uporedite s nekim ko ima 30 zaposlenih i to nema veze s mozgom. Šta želim da kažem? Posebno da se vratim na Mišljenje Komisije iz ovog prvog dokumenta, ja vas molim, zaista, kad god imamo priliku, a evo pobrojali smo maltene dvadesetak stvari od tih sistemskih rješenja, koja je potrebno uradit u određenim institucijama, zaista kad to dođe u Dom naroda prvo da tim našim revizorima pomognemo to, a drugo da nam se ne dešava ova tendencija da 2017. godine imamo petsto, evo ne znam, i nešto, sledeće godine imamo veći broj preporuka i uglavnom se vrte ista ministarstva, iste institucije gdje ti problemi konstantno godinama stoje, uglavnom sa radi o istim ili sličnim problemima i u biti ništa ne radimo da se ti problemi riješe, bar na sistemski način da bi ih bilo što manje. I ovu priliku, evo, koristim da se s dužnim pijetetom, da pomenem i gospodina Vrankića, ovog vašeg bivšeg glavnog revizora, s obzirom, je li, da je nedavno umro, i ovo je, ovu priliku koristim da se zahvalim njemu i svim ovim službenicima koji rade vrijedno na pravljenju ovih izvještaja i na trudu koji su uložili u pisanju istih. Hvala lijepo.
Zahvaljujem gospodinu Miletiću. Riječ ima gospođa Marina, gospođica Marina Pendeš.
... i obzirom da sam članica Povjerenstva za financije i proračun i da smo raspravljali o revizorskim izvješćima, samo želim reći kao članica da je jako bitno da postoji partnerski odnos između, kako između Parlamenta, tako između Ureda za reviziju, ali isto tako i između Vijeća ministara i svih ovih institucija pobrojanih u ovome Izvješću i nalazima revizije. Smatram da ove primjedbe koje su iznesene imaju, bar 50% njih su sustavno, kako ću kazat, izlaze izvan okvira institucije kojima su primjedbe date i u tom smislu sam i na samom Povjerenstvu kazala da ću sljedeći put inzistirati na odgovornosti i samog Parlamenta u smislu donošenja odgovarajućih zakona, ali isto tako i od strane Vijeća ministara, jer neke primjedbe tipa procjene imovine nepokretne, tipa borbe protiv korupcije, obzirom da znamo da smo usvojili Strategiju za borbu protiv korupcije, koje su to institucije koje nisu na bazi te Strategije donijele odgovarajuća dokumenta, da ih na odgovarajući način zadužimo i u tom smislu, obzirom da raspravljamo o Izvješću za 2018. naravno to je nešto što je prošlo, ali nakon izvješća za 2019. mislim da Parlament i povjerenstvo i oba doma Parlamentarne skupštine trebaju imat značajniju ulogu u pomaganju tim institucijama da prevaziđu te probleme. One koje su, gdje se utvrdi odgovornost rukovoditelja ili ljudi koji rade u ministarstvima to ok, za to postoji i sudsko gonjenje i ostalo, al ono što ne mogu sami rukovoditelji ili institucije uraditi mislim da Vijeće ministara zajedno s Parlamentom treba preuzeti odgovornost. Hvala.
Zahvaljujem. Riječ ima kolegica Majkić.
I kolega Miletić i koleginica Pendeš su rekli stvar koju sam, možda, ja propustila, pa je ostalo nedorečeno. Ne prihvata Komisija baš svaki stav revizije, naročito stav za koji nemaju dovoljno argumenata. Navođenje institucijama grešaka za koje one ni na koji način nisu odgovorne, jer ih ne mogu riješiti, pitanje je donošenja Zakona o spoljnim poslovima. Dakle, to nije stvar o kojoj treba teretiti instituciju. Rješavanje pitanja državne imovine. Pa na koji način Ministarstvo odbrane može biti krivo za pitanje državne imovine, kad mi znamo kakav je to problem u zemlji. I bezbroj takvih stvari ima na koje se osvrće revizija, po nama, više vodeći računa, neka bude više preporuka bolje nego da bude manje, e to nije u redu. Onda vidjeli smo još na nekim primjerima da negdje gdje je osnov za donošenje mišljenja revizije bilo s rezervom, kod druge institucije je bilo mišljenje, pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje. Gdje su principi, odnosno veće pitanje – gdje je prag materijalnosti greške, da je to jednima pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje, a drugim mišljenje s rezervom? To su dve kategorije koje su provalija. Sve češće se taj slučaj dešava i Komisija sve žešće traži argumente. Pokazalo se takođe da institucije se žale, da nemaju nikakve mogućnosti da ono što direktno brane, argumentovano brane, da revizija neće ni da razgovara na tu temu. Tako smo vas ocijenili i tako vam je prosuđeno. Dakle, to je samo nama obaveza u narednom periodu, sad je izvještaji za 2019. kad dođu da se moramo još žešće pozabaviti time, naročito onim stvarima na koje institucija ne može nikako da utiče. Hvala.
Zahvaljujem kolegici Majkić. Riječ ima kolegica Bradara, izvolite.
Zahvaljujem predsjedatelju. Sve vas lijepo pozdravljam i evo budući da su se kolege javljale, a uglavnom se javljamo mi koji smo iz Povjerenstva za financije, meni je žao što i nakon, Zakon o reviziji institucija je usvojen 2006. godine i znači već dugo je na snazi, mi smo neki sudjelovali na drugim razinama i uvijek imamo iste preporuke i to je ono što je mene porazilo, da nakon 14 godina stupanja Zakona na snagu i da mi još uvijek raspravljamo o financijskoj reviziji, a malo o reviziji učinka, da imamo iste preporuke i to zaista kad vi čitate iz godine u godinu, su iste preporuke na svim razinama, očito da u ovom sustavu nešto ne funkcionira. Izražavam žaljenje zašto mi nemamo zajednički i evo možda ćemo mi pokrenuti tu inicijativu, zašto nemamo zajednički odbor za reviziju oba doma Parlamentarne skupštine BiH, mislim da bi to imalo i posebnu težinu i da bi možda na neki drugačiji način mogli oko ovoga odlučivati. Ono također što je nas, kada smo gledali ova izvješća i evo da ne ponavljam kolegice i kolege koji su govorili, znači prag materijalnosti nije isti u instituciji koja ima manje prihode, vidjeli smo da ipak ima subjektivnog dojma kod ocjenjivanja pojedinih korisnika proračuna. Tako da u svakom slučaju, ja smatram da ne može Ured za reviziju institucija navest, kao što smo jučer imali, da je nepoštivanje odluka Ustavnog suda nešto što je preporuka u financijskoj reviziji Ureda za reviziju za 2018. godinu. Evo mi smo se možda vama samo ... satima i satima i danima bavili ovim izvješćima i to na kraju vam stane u ovako jedno malo izvješće, međutim sigurno ćemo mi za 2019. godinu još jedanput preći sve ono što je bilo u 2017. pa smo evo prešli preko toga, 2018. smo detaljno izanalizirali i očito ćemo 2019. i mi morati okrenuti se nekim drugim mjerama. I ono što je nama interesantno, da nema nijedno negativno izvješće i to nema godinama, ne znam da je ikad bilo jedno negativno izvješće, onda se zaista zapitamo oko metodologije, kako i koje je izvješće revizorsko ocjenjeno. Evo uglavnom, ja smatram da za ovo, kao što su, što je kolegica Majkić rekla, da trebamo završiti za 2018. godinu, a da ćemo se mi svakako spremiti za 2019. i da ćemo opet ova izvješća još, još više pozornosti posvetiti. Hvala.
Zahvaljujem kolegici Bradara. Riječ ima kolegica Majkić, ponovo.
Samo, ovaj, replika kolegici Bradara, idealno bi bilo kad bi Parlamentarna skupština mogla imati komisiju za reviziju i to je u nekoliko mandata razmatrana ta mogućnost, ali ne zaboravite da smo mi mali Parlament, da smo sad svi po četiri, najmanje četiri... komisije. Mislim da nema parlamenta koji ima, gdje su parlamentarci u po četiri komisije. Dvije komisije da radite pošteno to je puno, a zamislite još dodatak. Dakle, mi smo pokušali, bilo bi rješenje da se dio Komisije za finansije i budžet specijalizuje pa da bavi se revizijom jedan dio, ali mi imamo malu komisiju od šest članova, dakle mi nemamo tehničke mogućnosti da izvedemo da bi to bila komisija za reviziju samo za Dom naroda.
Zahvaljujem. Riječ ima kolega Fazlić, izvolite.
Uvaženi predsjedavajući, cijenjene kolege i kolegice. Pošto kolege iz Komisije za finansije i budžet danas vode raspravu oko revizorskih izvještaja za 2018. godinu, ja sam dugo u ovoj Komisiji i imao sam malo drugačiju diskusiju na jednoj od sjednica. Teško je ovdje nešto novo reći, a de ne ponovim ove činjenice koje su kolegice iznijele i kolege, al' ja sam skrenuo pažnju, ne kritikujući Ured za reviziju, oni rade po postojećim zakonima, da nam se izvještaji za reviziju maltene uvijek ponavljaju, maltene. Kad uzmemo tamo tekstove, male su tu razlike, i da nam to otvara jedno polje za razmišljanje. Nekad je izvještaj Ureda za reviziju, barem prema onim institucijama za koje su to radili i koje su imali neke propuste, bio bauk. Znači, doći na saslušanje, raspravljati, otvorit raspravu i sve ostalo činilo se kao da je to nešto ipak malo strašno, ipak je ulivalno neko povjerenje i prema komisiji i prema Uredu za reviziju od onih institucija na koje se vrši revizija. Imam osjećaj da Ured za reviziju jako puno radi, evo vidite da nam izvještaji kasne 2017. pa 2018. pa novi sazivi uvijek dolaze, pa kažu to je iza nas dajte da to forme radi pustimo. Tako nam ide iz godine u godinu i zato imamo stalno iste preporuke i stalno iste greške. Čak sam čuo da se ponavljaju neke nove greške, jer jedna institucija je, juče na Komisiji je navedno, da je zaposlila nekog prvi put bez konkursa. Znači, dešavaju nam se neke stvari dok mi vodimo kao parlamentarci, imamo i pandemiju, imamo niz problema, ne možemo da stignemo, dosta nas je u ovim komisijama, da neke stvari formalno prolaze i u tom formalnom prolaženju vozova, prolaze nam krupne stvari u institucijama. Ovdje je 74, 75 institucija, pazite zanimljivo je, zaista, da nikad nijedna institucija nije dobila negativno mišljenje. Je li to vrši neko pritisak na Ured za reviziju da ne dobije? Dok ne napravimo u, pazite, sistem ovih preporuka je dobar i onda ih mi analiziramo, koliko smo preporuka usvojili, koliko je popravljeno preporuka u odnosu i tu nam se svodi, 2017. je bilo toliko preporuka, 2018. više, popravljeno je ovaj broj preporuka, neke su popravljene neke nisu, mislim da smo puno formalizovali i da je potrebno ovaj Zakon koji reguliše oblast revizije popravljati i mijenjati. Ukoliko ne budemo, ukoliko ne budemo postavili sistem odgovornosti da je Ured, jer pazite ja sam pitao, kaže Ured za reviziju nije tužilaštvo, ali takve vi navode navodite i svaka čast tamo ima nekih stvari, ali niko ništa ne poduzima. Pazite, znate kako rade pojedine institucije, nabijemo prsluk onaj, je li, kao, kao, kao i odemo na Komisiju za finansije, na saslušanje, prođe to, prošlo, ne prošlo isti je efekat. Kad ćemo stat tome u kraj? Mislim da je 2019. krajnje vrijeme da stanemo i da taj izvještaj ovdje malo detaljnije pregladamo. Evo vidite samo kako mi glasamo, svih 74 institucije prođe to, prošlo, ne prošlo, neko će politički glasati, neko neće i ovi direktori ostaju, njima lijepo. Promijeni se i mandat za četiri godine, dođe drugi naslijedi iste probleme i to je tako. Kad slušam ove ljude iz revizije, pa ljudi moji koliko oni samo papira potroše, pogledajte malo analizu tih tekstova njihovih, njihovih analiza, 90% su iste analize. Evo ja kažem, mi ćemo glasati za 2018. nije problem, ali zaista nešto u metodologiji revizije, u odnosu organa koji su dužni da poduzimaju ukoliko ima nešto i vaš odnos s njima, ne može to biti samo, kaže, savjetodavni dio koji ukaže poslanicima. To je forma, to je forma, moramo nešto naći. Evo ja ću podržati ovo i moglo bi se ovdje o 74 institucije o svakoj pričati maltene prilično, prilično dugo. Evo toliko.
Zahvaljujem kolegi Fazliću. Nema više prijavljenih. Zaključujem raspravu. Pripremite se za glasanje. Glasamo o zaključcima Komisije za finansije i budžet Doma naroda. Prisutno 14 – za 8, protiv 4, uzdržana 2. Iz Federacije BiH – za 8, protiv niko, uzdržan 1. U Republici Srpskoj – za niko, protiv 4, uzdržan 1. Imamo, dakle, opštu većinu, nemamo entitetske većine. Konstatujem da ovi zaključci, dakle, idu na, glasanje o zaključcima ide ne usaglašavanje. Prelazimo na 10. tačku
Pardon, da glasamo o usvajanju 73 izvještaja Koncelarije za reviziju institucija BiH o reviziji finansijskog poslovanja institucija BiH za 2018. Prisutno je 14 delegata – za glasalo 7, protiv 4, uzdržana 3. Dakle, Federacija BiH – za 7, protiv niko, uzdržana 2. Republika Srpska – za niko, protiv 4, uzdržan 1. Imamo opštu većinu, nemamo entitetske većine. Konstatujem da Izvještaj Kancelarije za reviziju za 2018. ide na usaglašavanje. Prelazimo na tačku 10. Ad. 10. Izvještaj o radu parlamentarnog vojnog povjerenika za 2019. godinu, broj: 05/3-37-4-291/20 od 03. 02. 2020. godine
Dobili ste Mišljenje Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost BiH, Komisija nije prihvatila Izvještaj. Predstavnički dom je na 10. sjednici, održanoj 07.07.2020. godine, usvojio Izvještaj. Riječ dajem delegatu Asimu Sarajliću, kojeg je Zajednička komisija odredila za izvjestioca na sjednici Doma naroda, ako ima potrebe. Nema. Zahvaljujem. Riječ dajem podnosiocu Izvještaja, ako je prisutan i osjeća potrebu. Ne. Hvala lijepo. Otvaram raspravu. Je li se javlja neko za riječ? Ne javlja niko. Zaključujem raspravu. Glasamo o Izvještaju o radu parlamentarnog vojnog povjerenika za 2019. godinu. Dakle, prisutno 14 – za 9, protiv niko, uzdžranih 5. Federacija BiH – za 9, protiv niko, uzdržan niko. Republika Srpska – za niko, protiv niko, uzdržanih 5. Konstatujem, dakle, da ima opštu većinu, nema entitetsku većinu i Izvještaj o radu parlamentarnog vojnog povjerenika za 2019. godinu ide na usaglašavanje. Prelazimo na 11. tačku to je, Ad. 11. Plan rada Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture BiH za 2020. godinu, broj: 01,02,05/1-50-15-408/20 od 12. 02. 2020. godine
Dobili ste Mišljenje Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost BiH, Komisija nije prihvatila Plan rada Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture BiH za 2020. godinu. Predstavnički dom je na 10. sjednici, održanoj 07.07.2020. godine, usvojio Plan rad Nezavisnog odbora. Riječ dajem delegatu Asimu Sarajliću, kojeg je Zajednička komisija odredila za izvjestioca na sjednici Doma naroda, ako ima potrebe. Ne. Hvala lijepo. Riječ dajem podnosiocu Izvještaja, ako želi. Ne. Zahvaljujem. Otvaram raspravu. Niko se ne javlja za raspravu. Zaključujem raspravu. Prelazimo na glasanje o Planu rada Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture BiH za 2020. godinu. Prisutno je 14 – za 8, protiv 4, uzdržana 2. Federacija BiH – za 8, protiv niko, uzdržan 1. Republika Srpska – za niko, protiv 4, uzdržan 1. Imamo opštu, nemamo entitetske većine i konstujem da Plan rada Nezavisnog odgova kao nezavisnog tijela polisijske strukture BiH za 2020. godinu ide na usaglašavanje. Prelazimo na tačku 12. Ad. 12. Izvještaj o radu Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH za 2019. godinu, broj: 05/2-50-18-450/20 od 17. 02. 2020. godine
Dobili ste Mišljenje Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost BiH, Komisija nije prihvatila Izvještaj. Predstavnički dom je na 10. sjednici, održanoj 07.07.2020. godine, usvojio Izvještaj. Po analogiji, riječ dajem Asimu Sarajliću, kojeg je Zajednička komisija odredila za izvjestioca na Domu, ako ima potrebe. Nema. Hvala. Riječ dajem podnosiocu Izvještaja. Nema potrebe. Hvala. Otvaram raspravu. Nema prijavljenih. Zaključujem raspravu. Idemo da glasamo o Izvještaju o radu Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH za 2019. godinu. Dakle, pristuno 14 – za 5, protiv 4, uzdržanih 5. Nema ni opšte, neme ni entitetske većine. Dakle, konstatujem da Izvještaj o radu Odbora za žalbe građana Parlamentarne
Gordana Živković
Ima opšta većina.
Za 5, protiv 4, uzdržan 1. Da, postoji opšta većina, ali nema entitetske većine. Dakle, konstatujem, dakle Federacija BiH – 5 za, protiv niko, uzdržana 4. Republika Srpska – za niko, protiv 4, uzdržan 1. Dakle, ima opšta većina, a nema entitetske većine. Po analogiji idemo na drugi krug glasanja i svugdje o ovim tačkama gdje sam rekao ide na usaglašavanje, dakle odnosi se na drugi krug glasanja. Hvala vam lijepo. Prelazimo na tačku 13. Ad. 13. Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj Agencije za poštanski saobraćaj BiH za 2019. godinu, broj: 01,02-50-18-594/20 od 04. 03. 2020. godine
Dobili ste Mišljenje Komisije za spoljnu i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda, Komisija je prihvatila Izvještaj. Predstavnički dom je na 10. sjednici, održanoj 07.07.2020. godine, usvojio Izvještaj. Riječ dajem gospodinu Amiru Fazliću, predsjedavajućem Komisije za spoljnu i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda, ako ima potrebe. Ne. Zahvaljujem. Riječ dajem podnosiocu Izvještaja, ako želi. Ne. Hvala lijepo. Otvaram raspravu. Ne javlja se niko za riječ. Zaključujem raspravu. Idemo na glasanje. Glasamo o Izvještaju o radu i Finansijski izvještaj Agencije za poštanski saobraćaj BiH za 2019. godinu. Prisutno je 14 – za 8, protiv 4, uzdržana 2. Federacija BiH – za 8, protiv niko, uzdržan 1. Republika Srpska – za niko, protiv 4, uzdržan 1. Konstatujem da imamo opštu većinu, nemamo entitetske većine i idemo u drugi krug glasanja. Sada nemamo uslove, dakle, drugi krug glasanja ćemo obaviti naknadno. Prelazimo na 14. tačku, Ad. 14. Izvještaj o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2019. godini, broj: 01,02-50-18-773/20 od 09. 04. 2020. godine
Dobili ste Mišljenje Komisije za spoljnu i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda, Komisija prihvatila Izvještaj. Predstavnički dom na 10. sjednici, 07.07.2020. godine, takođe prihvatio Izvještaj. Riječ dajem po analogiji, gospodinu Sarajliću, kao predsjedniku Komisije
Amiru Fazliću, izvinjavam se, ako ima potrebe.
Nema.
Ne. Zahvaljujem. Riječ dajem podnosiocu Izvještaja, ako želi. Ne. Zahvaljujem. Otvaram raspravu. Ne javlja se niko. Zaključujem raspravu. Idemo da glasamo o Izvještaju o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2019. godini. Prisutno 14 – za 8, protiv 4, uzdržana 2. Federacija BiH – za 8, protiv niko, uzdržan 1. Republika Srpska – za niko, protiv 4, uzdržan 1. Imamo opštu, a nemamo entitetsku većinu. Izjasnićemo se u drugom krugu kad se steknu uslovi. Hvala lijepo. Prelazimo na tačku 15. Ad. 15. Godišnji izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH za 2019. godinu, broj: 01,02-37-1-988/20 od 21. 05. 2020. godine
Dobili ste Mišljenje Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH, Komisija je prihvatila Izvještaj. Predstavnički dom je na 10. sjednici, od 07.07.2020. godine, usvojio Izvještaj. Riječ dajem gospodinu Lazaru Prodanoviću kojeg je Zajednička komisija odredila za izvjestioca, ako ima potrebe. Ne. Zahvaljujem Lazare. Otvaram raspravu. Ne javlja se niko za riječ. Zaključujem raspravu. Glasamo o Godišnjem izvještaju o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH za 2019. godinu. Prisutno 14 – za 12, protiv niko, uzdržana 2. Federacija BiH – za 8, protiv niko, uzdržan 1. Republika Srpska – za 4, protiv niko, uzdržan 1. Dakle, imamo opštu i entitetsku većinu i konstatujem da je Izvještaj o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH za 2019. godinu usvojen. Prelazimo na 16. tačku, Ad. 16. Specijalni izvještaj o pravu na slobodu mirnog okupljanja, podnosilac: Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH, broj: 01,02-50-18-641/20 od 10. 03. 2020. godine
Dobili ste Mišljenje Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH, Komisija je prihvatila Izvještaj i predlaže Domu njegovo usvajanje zajedno sa preporukama sadržanim u Izvještaju. Predstavnički dom je na 10. sjednici, od 07.07.2020. godine, usvojio Izvještaj. Dajem riječ gospodinu Lazaru Prodanoviću, kojeg je Zajednička komisija odredila za izvjestioca, ako ima potrebe. Ne. Hvala lijepo. Otvaram raspravu. Ko se javlja za riječ? Ne javlja niko. Zaključujem raspravu. Dakle, glasamo o Specijalnom izvještaju o pravu na slobodu mirnog okupljanja, podnosilac: Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH zajedno sa preporukama sadržanim u Izvještaju. Prisutno je 14 delegata – za je glasalo 9, protiv 4, uzdržan 1. Federacija BiH – za 9, protiv niko, uzdržan niko. Republika Srpska – za niko, protiv 4, uzdržan 1. Dakle, imamo opštu većinu, nemamo entitetske većine i naknadno ćemo se izjasniti o ovom Izvještaju u drugom krugu. Prelazimo na 17. tačku, Ad. 17. Specijalni izvještaj o iskustvima u primjeni Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH, podnosilac: Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH, broj: 01,02-50-18-678/20 od 17. 03. 2020. godine
Dobili ste Mišljenje Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH, Komisija je prihvatila Izvještaj, te predlaže Domu naroda njegovo usvajanje zajedno sa preporukama sadržanim u Izvještaju. Predstavnički dom je na 10. sjednici, održanoj 07.07.2020. godine, usvojio Izvještaj. Riječ dajem gospodinu Prodanoviću, koji je zadužen za, kao izvjestilac.
Nema potrebe.
Nema potrebe. Hvala lijepo. Otvaram raspravu. Ko se javlja za riječ? Niko. Zaključujem raspravu. Glasamo o Specijalnom izvještaj o iskustvima u primjeni Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH zajedno sa preporukama sadržanim u Izvještaju. Prisutno 14 delegata – za glasalo 9, protiv 4, uzdržan 1. Federacija BiH – 9 za, protiv niko, uzdržan niko. Republika Srpska – za niko, protiv 4, uzdržan 1. Konstatujem da imamo opštu većinu, nemamo entitetske većine i usaglašavaćmo, glasaćemo u drugom krugu kad se steknu uslovi. Hvala lijepo. Prelazimo na 18. tačku, Ad. 18. Univerzalni periodični pregled (UPR) – III ciklus, podnosilac: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, broj: 01,02-37-1156/19 od 12. 03. 2020. godine
Dobili ste Mišljenje Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH, Komisija je primila k znanju Univerzalni periodični pregled (UPR) – III ciklusa. Predstavnički dom je na 10. sjednici, od 07.07.2020. godine, takođe usvojio Izvještaj. Riječ dajem gospodinu Prodanoviću, kojeg je Zajednička komisija odredila za izvjestioca na sjednici ovog Doma. Nema potrebe. Hvala lijepo. Otvaram raspravu. Je li se javlja neko za riječ? Ne. Zaključujem raspravu. Prelazimo na glasanje. Glasamo o Univerzalnom periodičnom pregledu (UPR) – III ciklus. Prisutno 14 delegata – za 8, protiv 4, 2 uzdržana. Federacija BiH – 8 za, protiv niko, uzdržan 1. Republika Srpska – za niko, protiv 4, uzdržan 1. Konstatujem da imamo opštu većinu, nemamo entitetsku većinu. Usaglašavaćemo, izjasniti se u drugom krugu kad steknemo uslove. Prelazimo na 19. tačku, Ad. 19. Izvještaji o radu zajedničkih komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH za 2018. godinu
I to pod 19.1. Izvještaj o radu, predlažem i ovdje da
Imamo 19.1., 19.3., 19.4.
Možemo li i ovdje spojiti izjašnjavanje? Ajte da se, dakle, izjasnimo da objedinimo raspravu od 19.1. do 19.4. uključujući i 19.4. Ko je za? Dakle, prisutno 14 – za 13, protiv niko, uzdžan 1. Iz Federacije BiH – 9 za, protiv niko, uzdržan niko. Republika Srpska – 4 za, protiv niko, uzdžran 1. Konstatujem da ima opštu i entitetsku većinu. Dakle, objedinićemo raspravu. Dakle, otvaram raspravu. Ne javlja se niko. Zaključujem raspravu. Kolegica Majkić, izvolite.
Više je pitanje, Parlamentarna skupština ima šest zajedničkih komisija, ovdje su izvještaji za četiri, ako je peta Zajednička komisija za nadzor nad Obavještajnom agencijom, koja posebno, poseban izvještaj dostavlja i pravi oko te komisije, postoji još komisija koja se zove Zajednička komisija za ekonomske reforme i razvoj. Nikada Parlament nije parcijalno razmatrao izvještaje zajedničkih komisija, valjda dosad su mogli stići svi izvještaji, pa hoću da pitam – Jesmo li zaboravili na to ili iz nekog razloga nije, ti izvještaji se ne dostavljaju ili nije valjda da ne možemo sekretare natjerati da pripreme izvještaje, odnosno komisija da to usvoji? Pa to ne mogu da razumijem takav stav uopšte. Evo, imam potrebu to da kažem, ma kakav odgovor bio.
Zahvaljujem kolegici Majkić. Mi raspravljamo o onome što je došlo i što je spremno za dnevni red, dakle nismo dobili materijale još od Predstavničkog doma, kad stignu biće na razmatranju i u Domu naroda. Zaključujem raspravu. Idemo na izjašnjavanje po tački od 19.1. do 19.4. uključujući i tačku 19.4. Pripremite se za glasanje. Dakle, prisutno je 14 – za 9, protiv 1, uzdržana 4. Izvinjavam se, dakle, Federacija BiH – za 6, protiv 1, uzdržana 2. Republika Srpska – za 3, protiv niko, uzdržana 2. Dakle, konstatujem da imamo opštu i entitetsku većinu i time smo usvojili izvještaje pod tačkom 19. od 19.1. do 19.4. kako ste dobili u dnevnom redu. Zahvaljujem. Prelazimo na tačku 20. Ad. 20. Izvještaji o radu zajedničkih komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH za 2019. godinu: - Izvještaj o radu Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH, broj: 03/6-50-14-12-2/20, veza: 03/6-50-18-173/20 od 29.05.2020. godine
Dobili ste Izvještaj o radu Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH za 2019. godinu, Komisija je usvojila Izvještaj i predlaže Domu naroda njegovo usvajanje. Predstavnički dom je na 10. sjednici, od 07.07.2020. godine, usvojio Izvještaj. Riječ dajem predsjedavajućoj Komisije, ako ima potrebe. Nema. Otvaram raspravu. Ne javlja se niko. Zaključujem raspravu. Glasamo o Izvještaju o radu Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH za 2019. godinu. Prisutno 14 delegata – za 12, protiv niko, uzdržana 2. Iz Federacije BiH – 8 za, protiv niko, uzdržan 1. Republika Srpska – 4 za, protiv niko, uzdržan 1. Konstatujem da imamo opštu i entitetsku većinu i da smo usvojili Izvještaj o radu Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH za 2019. godinu. Prelazimo na tačku 21. Ad. 21. Izvještaj o pitanjima primjene Kodeksa ponašanja poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH za 2018. godinu, podnosilac: Zajednička komisija za ljudska prava, broj: 03/6-50-14-12-5/20 od 10. 06. 2020. godine
Dobili ste Izvještaj o pitanjima primjene Kodeksa ponašanja poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH za 2018. godinu. Predstavnički dom je na 10. sjednici, od 07.07.2020. godine, usvojio Izvještaj. Riječ dajem gospodinu Lazaru Prodanoviću, predsjedavajućem Zajedničke komisije ako ima potrebe. Ne. Hvala. Otvaram raspravu. Ne javlja se niko za riječ. Zaključujem raspravu. Izjašnjavamo se, glasamo o Izvještaj o pitanjima primjene Kodeksa ponašanja poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH za 2018. godinu. Dakle, prisutno je 14 delegata – za je glasalo 11, protiv niko, uzdržana 3. Federacija BiH – za 7, protiv niko, uzdržana 2. Republika Srpska – 4 za, protiv niko, uzdržan 1. Konstatujemo da imamo opštu i entitetsku većinu i da je usvojen Izvještaj o pitanjima primjene Kodeksa ponašanja poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH za 2018. godinu. Prelazimo na tačku 22. Ad. 22. Izvještaj o pitanjima primjene Kodeksa ponašanja poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH za 2019. godinu, podnosilac: Zajednička komisija za ljudska prava, broj: 03/6-50-14-12-5/20 od 10. 06. 2020. godine
Dobili ste Izvještaj o pitanjima primjene Kodeksa ponašanja poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH za 2019. godinu, Predstavnički dom je na 10. sjednici, od 07.07.2020. godine, usvojio Izvještaj. Riječ dajem gospodinu Prodanoviću, predsjedavajućem Zajedničke komisije za ljudska prava, ako ima potrebe. Ne. Zahvaljujem. Otvaram raspravu. Kolega Bećirović, izvolite.
Ja sam o tome govorio i na sjednici Komisije, a žalim ponoviti ovdje i na sjednici Doma. Naime, Kodeks između ostalog govori da su delegati dužni da obavljaju sve ono što im je naloženo u skladu sa položenom zakletvom, Ustavom, zakonima i Poslovnikom ovog Doma. U toj 2019. godini jedva da je održana jedna ili dvije sjednice Doma naroda, ta cijela godina je protekla u opstrukcijama i blokadama suprotno poslovničkim i svim drugim odredbama i po mom dubokom uvjerenju na taj način svi oni koji su pravili opstrukcije i blokade i u Domu naroda Parlamentarne skupštine grubo su prekršili Kodeks. Stoga pozivam sve delegate, mislim da je sasvim logično, da glasamo protiv kada je ova tačka dnevnog reda u pitanju.
Je li se još neko javlja za riječ? Ne. Zaključujem raspravu. Prelazimo na glasanje o Izvještaju o pitanjima primjene Kodeksa ponašanja poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH za 2019. godinu. Prisutno 14 – za 9, protiv 1, uzdržana 4. Dakle, Federacija BiH – za 5, protiv 1, uzdržana 3. Republika Srpska – za 4, protiv niko, uzdržan niko, uzdržan 1, pardon. Imamo opštu, imamo entitetsku većinu i konstatujem da Izvještaj o pitanjima primjene Kodeksa ponašanja poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH za 2019. godinu je primljen k znanju. Prelazimo na tačku 23. Ad. 23. Prijedlog odluke o imenovanju člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Republike Srpske, predlagač: Savjet ministara BiH, broj:01,02-34- 1-1477/20 od 20. 07. 2020. godine
Savjet ministara BiH na sjednici održanoj 14.07.2020. godine donio je i dostavio Domu naroda Prijedlog odluke o imenovanju člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Republike Srpske. Dobili ste Prijedlog odluke o imenovanju člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Republike Srpske, za člana je predložena Branislava Milekić. Otvaram raspravu. Ne javlja se niko. Zaključujem raspravu. Idemo se izjasniti, glasamo o Prijedlogu odluke. Dakle, prisutno 14 – za 12, protiv 1, uzdržan 1. Federacija BiH – za 8, protiv 1, uzdržan niko. Republika Srpska – 4 za, protiv niko, uzdržan 1. Konstatujem opštu i entitetsku većinu imamo i konstatujem da smo usvojili Prijedlog odluke o imenovanju člana Državne regulatorne komsije za električnu energiju iz Republike Srpske u koju smo imenovali Branislavu Milekić za člana Državne regulatorne komsije za električnu energiju. Prelazimo na tačku 24. Ad. 24. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju državnog programa aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu za 2018. godinu između Bosne i Hercegovine, koju zastupa Direkcija za evropske integracije Savjeta ministara BiH, i Evropske unije, koju zastupa Evropska komisija, broj: 01,02-21-1283/20 od 29. 06. 2020. godine
Dobili ste Mišljenje Komisije za spoljnu trgovinu, politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda. Riječ dajem gospodinu Amiru Fazliću, predsjedavajućem Komisije, ako ima potrebe. Ne. Zahvaljujem. Otvaram raspravu. Ne javlja se niko. Zaključujem raspravu. Glasamo o davanju saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma. Dakle, prisutno je 14 delegata – za glasalo 11, protiv niko, uzdržana 3. Federacija BiH – za 7, protiv niko, uzdržana 2. Republika Srpska – za 4, protiv niko, uzdržan 1. Konstatujem da smo
Gordana Živković
Traže ponavljanje glasanja.
Ok. Ponovite glasanje. Dakle, prisutno 14 – za 12, protiv niko, uzdržana 2. Federacija BiH – za 8, protiv niko, uzdržan 1. Republika Srpska – 4 za, niko protiv, 1 uzdržan. Konstatujem da imamo opštu i entitetsku većinu i zaključujem da smo dali saglasnost za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju državnog programa aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu za 2018. godinu između Bosne i Hercegovine, koju zastupa Direkcija za evropske integracije Savjeta ministara BiH, i Evropske unije, koju zastupa Evropska komisija i time zaključili rad 10. sjednice Doma naroda. Želim da vas obavijestim da ćemo za pola sata početi prvu hitnu sjednicu, a sada molim,
Ne, ne, u 12:00 sati, dakle, počinjemo. A sad molim kolegicu Bradaru i kolega Izetbegović da održimo Kolegij i molim nadležne komisije, koje ćemo odrediti, to je pretpostavlja, ne pretpostavljam nego sigurno Komisija za finansije i budžet i Ustavnopravna komisija da održe sjednice do tada i podnesu izvještaje. Kolegica Bradara, molim Vas samo.