9. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

8. 7. 2020
objavljeni podaci: 8. 7. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Davanju saglasnosti za ratifikaciju sporazuma i ugovora iz tačaka od 11. do 18., uključujući i 18. tačku dnevnog reda - Prvi krug