8. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovinu

Dom naroda

25. 6. 2020
objavljeni podaci: 25. 6. 2020

Stenogram

Dame i gospodo, poštovane dame i gospodo, ja ću vas zamoliti da zauzmete svoja mjesta. Hvala vam. Dame i gospodo izaslanici, uvaženi gosti, srdačno vas pozdravljam i otvaram 8. sjednicu Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Na sjednicu su pozvani naši redoviti gosti, predsjedatelj i članovi Vijeća ministara BiH, predstavnici Neovisnog odbora za neovisna tijela policijskih struktura BiH, Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, te predstavnici međunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini, koji redovito prate rad našeg Doma. Sjednici je nazočno 15 izaslanika – 5 iz bošnjačkog, 5 iz hrvatskog, 5 iz srpskog naroda. Za 8. sjednicu predlažem izmjenjeni dnevni red. Dnevni red 1. Usvajanje Zapisnika 7. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH; 2. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o sustavu državne potpore u BiH (drugo čitanje), predlagatelj: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-1694/19 od 25.09.2019. i 28.02.2020.; 3. Prijedlog zakona o prestanku mandata Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća BiH u sadašnjem sastavu (prvo čitanje), predlagatelj: Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01-02-1-472/20 od 02.03.2020. godine, s Mišljenjem Ustavnopravnog povjerenstva Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH; 4. Izvješće o radu povjerenstava Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH za 2018. i 2019. godinu: a) Izvješća o radu Ustavnopravnog povjerenstva Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH za 2018. godinu, broj: 02-50-18-335/20 od 17.06.2020. i za 2019. godine, broj: 02/1-50-18-172/20 od 17.06.2020.; b) Izvješća o radu Povjerenstva za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, promet i veze Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH za 2018. godinu, broj: 02/2-50-18- 1245/20 od 24.06.2020. i 2019. godinu, broj: 02/2-50-18-172/20 od 24.06.2020.; c) Izvješća o radu Povjerenstva za financije i proračun Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH za 2018, broj: 02-50-8-1034/20 od 29.05.2020. i 2019. godinu, broj: 02-50-18-172/20 od 29.05.2020.; 5. Izvješće o radu Neovisnog odbora kao neovisnog tijela policijske strukture BiH za 2019. godinu, broj: 01,02,05/1-50-15-409/20 od 12.02.2020.; 6. Prijedlog odluke o imenovanju članova međuparlamentarnih skupina prijateljstva Parlamentarne skupštine BiH za bilateralnu suradnju s parlamentarnim tijelima drugih zemalja, predlagatelj: Zajednički kolegij obaju domova Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-50-12-18-5,1/20 od 26.05.2020.; 7. Izvješće o utvrđivanju rang-liste kandidata za imenovanje zamjenika ravnatelja Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, dostavljeno od Povjerenstva za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, broj: 05/8-34-1-1841/18 od 01.08.2018.; 8. Izaslanička inicijativa Zlatka Miletića koja glasi: “U skladu s člankom 9. i 154. Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, podnosim inicijativu prema Vijeću ministara BiH – Ministarstvu civilnih poslova BiH da hitno izdvoje financijska sredstva za rješavanje statusa i problema funkcioniranja Srednje medicinske škole Katoličkog školskog centra “Ivan Pavao II“ u Bihać, broj: 02-50-6-2123/19 od 09.12.2019.; 9. Prijedlog odluke o imenovanju članova Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje između Parlamentarne skupštine BiH i Europskog parlamenta, dostavljena od Zajedničkog kolegija obaju domova Parlamentarne skupštine BiH; 10. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zajedničkoj javnoj nabavi medicinskih protumjera za Bosnu i Hercegovinu, dostavljen od Predsjedništva BiH, broj: 01,02-21- 1-927/20 od 11.05.2020.; 11. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o financiranju i projektu između KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW), i Bosne i Hercegovine (primatelj), koju zastupa Ministarstvo financija i trezora BiH i Federacije Bosne i Hercegovine, koju zastupa Federalno ministarstvo financija i Federalno ministarstvo prostornog uređenja (agencija za izvedbu projekta), u iznosu od 9.500,00 eura – Energetska učinkovitost u javnim zgradama, broj: 01,02-21-1-998/20 od 22.05.2020.; 12. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zajmu (Hitni projekt za COVID-19 za Bosnu i Hercegovinu) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, broj: 01,02-21-1-1103/20 od 05.06.2020. To je trinaest točaka, oprostite dvanaest točaka današnjeg dnevnog reda. Ovo je usuglašeni izmjenjeni dnevni red Kolegija Doma naroda, koji ste dobili. Javlja li se netko za riječ? Kolega Bećirović, izvolite.
Gospodine predsjedavajući, dame i gospodo. Prije nepunih 6 mjeseci ovdje na sjednici javno sam pitao predsjedavajućeg Vijeća ministara – šta Vijeće ministara čini u vezi sa donošenjem zakona o zabrani genocida i holokausta u BiH? Nažalost, gotovo 6 mjeseci je prošlo nisam dobio nikakav odgovor, zbog takvog nemarnog odnosa želim istaći nekoliko stvari, a onda i dati konkretan prijedlog. Prvo, ovdje iz zgrade Parlamentarne skupštine BiH želim javno pozvati visokog predstavnika u BiH, gospodina Valentina Incka da do 11. jula ove godine proglasi zakon o zabrani negiranja genocida i holokausta u Bosni i Hercegovini. Mislim da je to civilizacijska obaveza i UN-a i Evropske unije i cijele međunarodne zajednice, ako je međunarodna zajednica na neki način izdala Srebrenicu 1995. godine, nema nijednog razloga da 25 godina poslije 2020. godine međunarodna zajednica, koja je sastvni dio ustavnopravnog poretka BiH, kapitulira pred negatorima međunarodnih presuda. Želim javno da podržim i peticiju Kluba 100-PLUS, koji je 12. june ove godine dostavio također peticiju sa 8 372 potpisa, a podsjećam da taj Klub čini, čine prijatelji BiH iz gotovo dvadeset sedam zemalja svijeta. Presudu o genocidu nad Bošnjacima donio je Međunarodni sud pravde, najviši sud na našoj planeti. Evropski parlament je 11. juli utvrdio kado dan sjećanja na genocid. Kongres SAD je usvojio rezoluciju također, Parlament Kanade, Parlament Australije, Parlament Ujedinjenog Kraljevstva, brojni drugi parlamenti širom svijeta. Dakle, cijela planeta priznaje da je počinjen genocid samo u BiH imamo još uvijek, nažalost, ekstreme koji negiraju presude najviših svjetskih sudova. Da to tako, dakle, ne bi i dalje bilo od Vas, gospodine predsjedavajući, tražim da danas još jednom ovdje provjerite da li u ovom trenutku postoji bilo kakva informacija Vijeća ministara o ovom pitanju. Ako postoji ja Vam u skladu s našim Poslovnikom dostavljam u pisanoj formi, kako Poslovnik nalaže, prijedlog za dopunu dnevnog reda. Ako ne postoji nema svrhe da Vam dostavljam taj prijedlog u pisanoj formi. Želim još jednom obavijestiti cjelokupnu javnost da je to još jedan pokazatelj nemara dijela Vijeća ministara BiH i zato visoki predstavnik u BiH ima i civilizacijsku i moralnu i istorijsku i dejtonsku obavezu da do 11. jula nametne, odnosno proglasi ovakav zakon u BiH. Vjerujem da međunarodna zajednica ne treba 25 godina nakon genocida da kapitulira pred onima ....
Hvala kolega Bećiroviću, uveliko je proteklo Vaše vrijeme.
... koji krše međunarodne presude.
Evo, ja ću vas još jednom zamolit, kad se već ovako javljamo, da ipak pazimo na vrijeme. Hvala Vam lijepo. Više rasprava nema. Kolega Bećiroviću, prijedlog točke dnevnog reda sukladno Poslovniku možete dostaviti da možemo se o njemu izjasniti, u pisanoj formi nam treba prijedlog dnevnog reda. Imamo i povreda Poslovnika. Kolega Bećirović, izvolite.
Kolega Čoviću, ja sam pripremio da dostavim tu tačku dnevnog reda, ali tražim da utvrdimo da li postoji bilo kakva informacija Vijeća ministara o tome, da ne bi zloupotrijebio javljanje u vezi s Poslovnikom podsjećam konkretno na sledeće odredbe. Član 155. – ako je delgat nezadovoljan odgovorom, delegat može tražiti da mu se odgovor dostavi u pisanoj formi u roku od 15 dana. Ja sam to tražio, dakle, u januaru, nije prošlo 15 dana, prošlo je 6 mjeseci i nemam tog odgovora, zato hoću danas da utvrdim da li to postoji. Član 157. prekršen, član 158., član 23. i član 11.
Hvala Vam lijepo. Evo Vi ste svoje kazali, nemamo više rasprava ponovno, ni po pozivanju na kršenje Poslovnika ili neku drugu poslovničku mogućnost za raspravu. Zaključujemo raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Znači, Vi ste predložili točku dnevnog reda, ako imate taj prijedlog, ja ću ga stavit na izjašnjavanje, ako ga nemate onda mi je žao, smatraćemo da ga nismo dobili i da ste Vaše vrijeme iskoristili na način kako ste to već uradili i evo još ću Vas jednom zamoliti, kolega Bećiroviću, bez obzira što se javljate na povrede Poslovnika, ima ovdje ko brine o provođenju Poslovnika, a Vas molim, bez obzira na Vaše zadovoljstvo prethodnim pitanjima, to ćete rješavati kroz druge točke dnevnog reda mogućih sjednica kad takve aktivnosti budu ovdje razmatrane, a sada isključivo raspravljamo o dnevnom redu, kolega Bećiroviću. Izvolite.
Kolega Čoviću isključivo prema Poslovniku Doma naroda, prema kojem traba da radite i Vi i ja i svi ostali, ja sam tačno pripremio kako treba tačka dnevnog reda da se zove, dio materijala koji se odnosi na mene. Ono što sam ja od Vas tražio, da bi ovo predao da bude tačka dnevnog reda, jeste da dobijemo informaciju, evo možemo to i usmenim putem, od Vijeća ministara da li imaju ikakvu informaciju o ovom pitanju koje je legalno i u skladu s Poslovnikom postavljeno na sjednici Doma naroda. Ako takvog odgovora nema od Vijeća ministara, onda nema svrhe da dostavljam materijal. Na kraju krajeva poruke koje sam želio poslati su jasne.
Hvala Vam. Vi ste ispunili svoj zadatak, ja sam to razmio. Obzirom da nemamo dopuna dnevnog reda, zaključujemo raspravu. Sukladno članku 60. Poslovnika Doma naroda dnevni red je usvojen i o njemu se ne glasuje. Hvala vam lijepo. Prelazimo na prvu točku dnevnog reda, Ad. 1. Usvajanje Zapisnika 7. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
Otvaram raspravu. Da li se netko javlja za riječ? Nema prijavljenih, ne vidim ni interes za prijavu. Zaključujemo raspravu. Glasujemo o Zapisniku 7. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja. Hvala lijepo. Nazočno 14 – za 14. Federacija BiH – 10 za, Republika Srpska – 4 za. Postoji opća i entitetska većina. Konstatiram da je usvojen Zapisnik 7. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Hvala vam lijepo. Prelazimo na drugu točku dnevnog reda, Ad. 2. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o sustavu državne potpore u BiH (drugo čitanje), predlagatelj: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-1694/19 od 25.09.2019. i 28.02.2020.
Kako je ovo drugo čitanje u njemu se vodi rasprava o popravcima i glasuje se o Prijedlogu zakona. Dobili ste Izvješće Povjerenstva za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, promet i veze Doma naroda, Povjerenstvo je prihvatilo tekst Prijedloga zakona, te predlaže i Domu njegovo usvajanje. Zastupnički dom na 8. sjednici, odžanoj 15, 19. i 20. svibnja 2020. godine, usvojio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu državne potpore u BiH u drugom čitanju. Riječ dajem gospodinu Fazliću, ako ima potrebe. Nema. Hvala Vam lijepo. Sada dajem riječ predlagatelju Zakona, ako ima potrebe. Nema. Hvala Vam lijepo. Otvaram raspravu. Da li se netko javlja za riječ? Prijava nemamo, ne vidim ni interes za prijavu. Zaključujemo raspravu. Hvala vam lijepo. Glasujemo o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopuni Zakona o sustavu državne potpore u BiH u drugom čitanju. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja. Hvala. Nazočno 14 – za 14. Federacija BiH – 10 svi za, Republika Srpska – 4 svi za. Postoji opća i entitetska većina. Konstatiram Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o sustavu državne potpore u BiH je usvojen u drugom čitanju u istovjetnom tekstu kao i u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH. Hvala vam. Prelazimo na treću točku dnevnog reda, Ad. 3. Prijedlog zakona o prestanku mandata Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća BiH u sadašnjem sastavu (prvo čitanje), predlagatelj: Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01-02-1-472/20 od 02.03.2020. godine, s Mišljenjem Ustavnopravnog povjerenstva Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
Ovo je prvo čitanje Prijedlog zakona, članak 103. Poslovnika, prvo se vodi rasprava o potrebi donošenja i načelima na kojima je Prijedlog zakona utemeljen. Dobili ste Mišljenje Zakonodavno-pravnog sketora i Ustavnopravnog povjerenstva Doma. Zakonodavno-pravni sektor utvrdio je da Prijedlog zakona nije usklađen sa odredbama članka 95. Poslovnika Doma naroda uz sugestiju da Prijedlog zakona treba dopuniti mišljenjima Agencije za zaštitu osobnih podataka u BiH i Direkcije za evropske integracije. Zastupnički dom je 26.05. ove godine sukladno Mišljenju Zakonodavno-pravnog sektora Parlamentarne skupštine BiH dostavio Mišljenje Agencije za zaštitu osobnih podataka u BiH i Direkcije za europske integracije. Ustavnopravno povjerenstvo Doma naroda nije podržalo načela Prijedloga zakona. Riječ dajem predlagatelju, odnosno predsjedatelju, oprostite, Ustavnopravnog povjerenstva Doma naroda, kolegi Čolaku, ako ima potrebe. Nema. Hvala lijepo. Riječ dajem predlagatelju, ako ima potrebe. Nema. Hvala Vam lijepo. Otvaram raspravu. Da li se neko javlja za riječ? Nema prijavljenih, ne vidim ni interesa za prijavu. Kolegice Majkić, izvolite.
Ma bez obzira što je sve jasno, znalo se i u Predstavničkom domu se znalo da ovaj Zakon neće proći u Domu naroda, ipak treba reći ... iz ovog zakona, Prijedloga zakona slijedi neka poruka i dobor bi bilo tu poruku čuti. Ne treba ćutati o važnim prijedlozima zakonskih rješenja, naročito ne treba ćutati o njegovim namjerama. Dakle, znamo u kakvim okolnostima je Zakon predložen, Zakon o kome Ustavnopravna komisija konstatuje da nema ustavni osnov, da ne poštuje nomotehniku, da nije u skladu sa principima koji se, dakle, Ustavnoprana komisija kaže da ne mogu se podržati principi. Znači, nijedan od elemanata koji su nužni da bi jedan zakon imao prolaznost u ovom slučaju nemamo. Nije imao ni dva važna prateća dokumenta, to je mišljenje Direkcije za evropske integracije i mišljenje nadležne agencije, ali to je evo nekako u nekoj brzini, poslije završetka procedure u Predstavničkom domu, došlo na Dom naroda. Naročito nedostaje ko je konsultovan prilikom izrade Zakona. Niko. Da je neko od institucija, kao što je obaveza da se konsultuju institucije koje rade na izradi prijedlog zakona, mi bi smo imali njihovo mišljenje priloženo ovdje, nemamo ga. Znamo ko je konsultovan iza pozornice, ali nemamo konsultovane one koji su, trebaju da budu akteri kod donošenja Zakona. E sad zamislite, dođe vam zakon koji u svom osnovu mijenja dvije tačke, eto prva je prestanak mandata članovima Visokog sudskog i tužilačkog savjeta u sadašnjem personalnom sastavu, gdje se daje novi rok 15.06.2020. Danas je 25. jel’, znači dođe vam zakon u proceduru koji je u startu degradirao sam sebe. I druga stvar – uređuju se rok i postupak za izbor novih članova Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, a rok da se dostave prijedlozi za postupak izbora novih članova je 08.06.2020. Pa, dakle, ljudi je li ovo Parlament, na šta ovo liči? Može li se ovakva zakonska rješenja predlagati u jednom parlamentu, ima li ikakve ozbiljnosti ovdje? SNSD je brzo poslije izlaska u javnost ovog Prijedloga zakona jasno poručio, svi zakoni koje u Predstavničkom domu donese tzv. kako kaže kolega Špirić, Adilova grupa, znači dva SDS-a, dva PDP-a i Adil, neće dobiti nikada podršku i znaju to dobro svi oni koji su bili nosioci tih aktivnosti, nemojte badava praviti urnebes, nema podrške za ono što se na silu donese u Predstavničkom domu i to od onih koji kažete da su opozicija. Više se ne zna ustvari ko je opozicija, a ko je pozicija. Ima li ovaj Zakon ambiciju da riješi jedan jedini problem pravosuđa? Voljela bi da iz jednog člana njegovog, da smo mogli da vidimo tu satisfakciju da je nekome ko živi i radi u ovoj zemlji i zna sve probleme pravosuđa, da je ovim primjerom pokazano kako treba nešto uraditi da se pravosuđe dovede na ono što građani ove zemlje od njega očekuju. Nije, onaj ko je radio ovaj Prijedlog zakona njemu nije stalo do pravosuđa koje bi trebalo da bude, znamo svi kakvo. Njemu je stalo da promijeni sadašnji sastav u nadi da će novi sastav raditi po mjerama i aršinima iz centrale pojedinih političkih partija. To građani ne traže. Reforma pravosudnog sistema zahtjeva mnogo više i o toj reformi pokušavamo godinama da se dogovorimo i onda kada su pojedini ključni akteri iz Suda BiH, iz Tužilaštva BiH, iz Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH kad su bili direktno involvirani u proces Strukturalnog dijaloga nismo mogli doći do toga da treba izvršiti reformu pravosuđa i dovesti ga na nivo, na zahtjevani nivo, nego trebalo je uraditi da bude onako kako nekima odgovara. To nije reforma pravosuđa, to je, nije dolazak do nezavisnog, pravičnog i efikasnog pravosuđa, jer da jeste sada bi komisija koja je formirana radila intenzivno na tome i mi bismo vidjeli konac, kraj svega toga, znali bismo da ćemo doskora imati novi zakon o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i riješiti te probleme, ovako ne. Imali smo prvo da je lider SDA prvo tražio smjenu gospodina Tegeltije, predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, da to uradi postojeći sastav VSTS-a. Pa kad to nije prošlo onda se sjetimo starih dobrih pouzdanih partnera iz Adilove grupe i oni to na brizinu urade taj dio posla, ali znajući da to neće proći u Domu naroda. Dakle, logično pitanje – da li postoji igdje u zemlji, u nekoj zemlji da lice protiv kojeg se vodi krivični postupak odlučuje o reformi pravosuđa? Kad bi takva lica odlučivala o reformi pravosuđa oni bi ga prvo prilagodili sebi. Ja ne sumnjam da nije i ovo da nije namjera tog zakona. Hvala.
Hvala Vama, kolegici Majkić. Kolega Bosić, izvolite.
Hvala predsjedavajući. Pa i u ovoj zemlji će vam svi reći da pravosuđe ne radi kako treba i reće svi osim onih koji su zaduženi za funkcionisanje pravosuđa i onih koji su njihovi politički mentori i sponzori, jer jasno je ako jedna mala grupa ima korist od funkcionisanja i kontrole pravosudnog sistema normalno da će ona sve uraditi da ne dođe do promjene takvog sistema koji njima obezbjeđuje status i privilegije. Bio sam, ne znam riječ da nađem, ali zapanjen izjavom gospodina Tegeltije, koju sam juče gledao na televiziji, kad je rekao na direktno pitanje novinara – pa je li onda sve u redu u pravosuđu, je li sistem funkcioniše? On kaže – da, sistem pravosuđa funkcioniše, sve je u redu. I to je to. I ja ću se vratiti na sjednicu od prije dvije godine, ja mislim da je oko dvije godine, vanrednu sjednicu Predstavničkog doma na kojoj je jedina tačka bila funkcionisanje pravosuđa, uz skoro konsenzualni stav da je pravosuđe u velikom problemu i da je to glavni zadatak institucija da omoguće rad pravosuđa, doneseni su zaključci koji traže od Ministarstva pravde BiH da predloži u roku od 6 mjeseci novi zakon o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu. Zašto o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu? Pa zato što je to institucija koja je zadužena za funkcionisanje pravosuđa i za čistoću njegovog rada. Nije Parlament zadužen za funkcionisanje pravosuđa u smislu direktnog nadzora i kontrole pojedinačnih slučajeva, to je upravo Visoki sudski i tužilački savjet i zato je bio zaključak da se tu mora dovesti do promjene da to bude nezavisna institucija od političkog uticaja, što je evidentno da je ovaj Visoki sudski i tužilački savjet pod debelim političkim uticajem nekoliko grupacija koje je evidentno da kroje procese u pravosuđu. Zašto nije proveden taj zaključak Predstavničkog doma, zašto Savjet ministara to nije urdio? Objašnjenje je da nisu mogli formirati komisiju za koju je Vlada Republike Srpske trebala da da jednog člana, to je i objašnjenje zašto nije ni početo u pripremi zakona u Savjetu ministara. Isti ministar pravde koji je bio tada je i sada je ministar pravde i sada ne funkcioniše ta grupa i sada se ništa ne radi, niti ima namjera da se bilo šta urdi oko mjenjanja situacije u pravosuđu. I oni koji hoće nešto da zakoče ili nešto da opravdaju naće sto, hiljadu način zašto to ne treba da uradi, evo slušali smo nešto od toga u obrazloženjima koleginice Majkić. Ako se to ne uradi, nema napretka u BiH, znači ako ne funkcioniše jedan stub od tri stuba vlasti, ne može biti, ne može demokratija funkcionisati u BiH, a ne funkcioniše stub pravosudne vlasti u BiH. Jedini način da se to promijeni je da se ovaj sistem kako je ovako i ovi ljudi koji su na vrhu ovog sistema skolene i da se napravi neki sistem koj će biti nezavisan od političkog uticaja za duži vremenski period. Imali smo, vrlo često imamo ovavke rasprave, povodom izvještaja tužilaštva, ... Visokog sudskog i tužilačkog savjeta. Tvrdnja predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog savjeta da on ne želi da sarađuje sa Parlamentom BiH, da Parlament BiH nema nikakve nadležnosti kada su u pitanju, kada je u pitanju pravosuđe, direktno iznesena tvrdnja ovih dana u medijima BiH, je jasan signal šta se dešava i šta možemo očekivati u narednom periodu. A o čemu se radi, ima li Parlament prava da se interesuje, pa čak i da saslušava? Ovo je bila priča oko komisije, neke komisije koja je formirana u Predstavničkom domu. Pa naravno da ima, Parlament je odgovoran za ovakvo stanje, jer je Parlament donio zakon na osnovu kojeg je pravosuđe došlo u ovu poziciju. Parlament je odgovoran da donese zakone koji će sada ukinuti ovo stanje i donijeti nove uslove koji treba da isprave ovo što imamo sad, pa to i jeste pitanje Parlamenta. Pa Parlament treba da ispita pravosuđe da bi utvrdilo činjenice kakav novi zakon treba da donese, a Milan Tegeltija kaže – Parlament nema nikakve veze i ne smije ništa da raspravlja u vezi pravosuđa, ja i naređujem svim ostalim ljudima u pravosuđu da se ne smiju odazvati na pozive organa Parlamenta. Jer Istražna komisija je jedan od organa Parlamenta BiH. Tužiteljka i svi, uvijek imamo ista opravdanja, ne smije se politika miješati, kad pitate nešto, ne smije se politika miješati u pravosuđe. Bila je nedavno glavni tužilac BiH ovdje povodom izvještaja Tužilaštva i ponovila iste te riječi. Tražila je od mene da joj pismeno kažem na koja dva slučaja korupcije izborne i korupcije u vrhu vlasti u BiH mislim kada se obraćam u svojoj diskusiji koju sam tad imao. Ja sam napisao pismo glavnoj tužiteljki i naveo o koja dva slučaja mislim. To je pismo otišlo prije dvadesetak dana, poštom iz Doma naroda i nisam dobio odgovor, ali sam dobio odgovor danas posrednim putem, jer danas u medijima piše da je podignuta optužnica u slučaju, jednom od ta dva slučaja koja sam ja tamo navodio. Ako je to posledica mog pitanja, onda mi je drago što je napravljen i taj mali korak, ali to ukazuje da Parlament treba da vrši pritisak na pravosuđe da radi svoj posao. Nadam se da ću isti odgovor takav dobiti i u ovom drugom slučaju koji sam rekao, koji se tiče vrha vlasti BiH i njihove umješanosti u korupciju i bio bi zadovoljan, ne mora mi slati uopšte bilo kakve odgovore. Moram gospođi Majkić da odgovorim povodom ove pežorativne priče o tzv. Adilovoj grupi, odnosno o poslanicima u Predstavničkom domu iz Republike Srpske koji ne pripadaju vladajućoj koaliciji, na to se gospođa Majkić referisala i rekla je – da je SNSD rekao da nikada neće glasati u Domu naroda o onome što prođe Predstavnički dom glasanjem Adilove grupe. Je li tako, gospođo Majkić? Pa ova prethodna tačka je takva tačka, Zakon o državnoj pomoći je prošao kao sistemski zakon glasanjem predstavnika iz Republike Srpske koji nisu dio vladajuće koalicije i Vi ste sad glasali za taj Zakon, toliko o Vašoj konzistenciji i Vašoj riječi. Znači, da rezimiramo, gospodin Mektić kao poslanik je predložio zakon koji zvuči drastično, ali taj zakon bi trebao da bude sječa mačem Gordijevog čvora koje je nemoguće na drugi način presjeći. Ako se to ne uradi na drastičan način, uvijek će biti ovakvih natezanja i ovakvih diskusija i parlamenata i specijalnih sjednica bez ikakvog pomaka, jer ne postoji politička volja da se to pomakne. Zato bih podržao, da glasam, podržao bih ovaj Zakon uz sve mane koje ima, ali svjestan da on neće proći zato što i u ovom Domu odlučuju oni koji su na neki način sponzori ovakvog pravosudnog sistema u BiH. Hvala.
Hvala. Kolegica Majkić, ispravak krivog navoda.
Gospodine Bosiću, sve ovo što ste govorili imalo bi smisla da ste realizovali u mandatu od pet godina, kojim ste vladali suvereno, znači pet godina, mandati su obično četiri godine, vi ste bili pet godina, što niste tada sve predložili, što niste tad izvršili reformu pravosuđa, što niste tada insistirali da se završi Strukturalni dijalog, što niste tad sve činili ono što sad činite? Nije vam palo na pamet, naprotiv rušili ste to pravosuđe više nego iko prije, zato nemam povjerenja u ovo što govorite, jer ništa Vas ne košta da budete kooperativni i da napadate bez ijednog argumenta, a ja Vam tvrdim da ćemo uskoro imati potpune argumente ko opstruiše donošenje zakona o VSTS-u. Tačno ćemo argumentovano Vam dokazati ko to .... ko to konstantno se odnosi prema tome kao trećerazrednom pitanju koje ne treba da dođe. Zašto nije ovo pitanje delegirano u vrijeme kada su Medžida Kreso i Goran Salihović? Tada nikome nije padalo na pamet, svi su govorili o pravosuđu, čudu od pravosuđa, iako smo bezbroj puta govorili o stanju na gomili predmeta koji su u prašini, u blatu, nikom nije palo na pamet da na tu temu reaguje, niko. Tad je bilo savršeno, Medžida Kreso ja radila onako kako je radila, znamo kako, kao i Goran Salihović i sad smo pozciju da treba riješti samo one koji ne dolaze iz bošnjačkog naroda, treba se skloniti predsjednika VSTS-a i treba skloniti glavnog tužioca i to sječom, kako kažete, gordijevim mačem, pet godina kasnite sa gordijevim mačem. Imali ste ga u ruci što ne presjekoste, što niste riješili, to je pitanje koje, pa ne možete nikome to objasniti, sad ste, naknadna pamet ne znači mnogo, ako nije u vrijeme kad treba onda je beskorisna. I još nešto što se tiče gospodina Kasipovića, niko više nije uradio na tome da se pokrene rad radne grupe koja radi na reformi pravosuđa u smislu donošenja novog zakona o VSTS-u nego što je taj čovjek uradio. Evo ovdje ministar pravde, on je svjedok sigurno koliko je ko na tom planu uradio i u narednom periodu, dakle, nismo uspjeli da prisilimo ključne aktere da donesu principe ovog Zakona, ako nema principa zakona nema te grupe koja će dovesti ovaj posao kraju. Hoćemo li da završimo posao? Po tome kako se političke partije odnose prema ovom Zakon, vidi se koliko je kome stalo. SNSD je pokazao praktičnim primjerom i nemate, ja mislim, nijednog ministra koji se toliko angažovao na, da se ovaj Zakon donese, ali ne može sam. Insistirajte na tome da se ovaj posao završi, pa ćemo imati rješenje.
Hvala kolegice Majkić. Vrijeme za ispravke krivog navoda je nešto kraće, pa vodite računa. Kolega Bosić, izvolite.
Pa evo ja imam osjećaj da Vi mene niste slušali, znači direktno, onaj ko direktno vrši opstrukciju je upravo SNSD, odnosno Milorad Dodik. Jer odluke u SNSD-u se donose, zna se kako se donose, ne krivim ja Vas tu, ali zar nisam objasnio sad zašto nije formirana komisija Savjeta ministara, to je, ako je tu, ministar je tu, ja sam tako obrazloženje dobio da Vlada Republike Srpske nije htjela da predloži kandidata i na taj način minirala, blokirala formiranje komisije koja bi predložila novi zakon. Ima milion načina da se nešto blokira, ako nećete da uradite i direktno odgovoran za pravosuđe i nako ko je sponzor ovakve situacije u pravosuđu je upravo Milorad Dodik i SNSD i njihova vlast u Republici Srpskoj.
Hvala Vam. Prelazimo na rasprave. Kolega Čolak, izvolite.
Hvala gospodine predsjedatelju. Poštovane kolegice i kolege iako je na dnevnom redu točka Zakon o prestanku mandata Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća u sadašnjem sazivu, ja mislim da bi naš fokus sad trebao biti na Mišljenju Ustavnopravnog povjerenstva, jer se prethodno odlučuje o tome, ali evo kolege su, naravno, šire raspravljale i tako je to u parlamentarnoj demokraciji uvijek. Naime, zašto smo mi bili danas protiv ili zašto je većina na Ustavnopravnom povjerenstvu bila protiv, mislim da je nužno, evo nekoliko riječi na ovom visokom Domu o tome progovoriti. Naime, mi bismo prihvaćanjem ovih principa na kojem se temelji ovaj Zakon, ovih načela, da ne kažem usuglašenosti sa Ustavom i pravnim sustavom u BiH, potpuno promijenili, dakle, odnos između Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća kao glavnog regulatornog tijela na razini BiH, koje je zaduženo za uspostavu neovisnog i nepristranog pravosuđa, profesionalnog pravosuđa, ja bi rekao i odgovornog pravosuđa, kako je ono postavljeno. Dakle, ja nemam ništa protiv, vjerujte mi, ja ću prvi dići obje ruke ako mi dođemo do konsenzusa da zaista trebamo značajno promijeniti taj odnos između Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća i ovog Parlamenta i ja mislim da ovaj Parlament treba imati ipak nekakvu ulogu, koliko značajnu, ali treba imati određenu ulogu kad se radi o odnosi između Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća. Međutim, tu su stvari sad postavljene tako da to, postavljene su na način kako su postavljene. Može li sutra, prema ovom konceptu zakona, može li sutra Parlament kazat, e nećemo, evo sad je ovo drastično idemo ih smijeniti sve, to drugim riječima znači smijeniti ih, imenovaćemo nove. Sutra ćemo jednog, dvojicu ili trojicu smijeniti pa ćemo imenovati druge. Ja bih, još ću jednom ponoviti, bio za to da mi sutra imamo aktivu ulogu i u imenovanju članova Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća, pa i u razrješenju članova Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća, a neka ih sve predloži profesionalna zajednica. Dakle, ni na jednog da ne možemo utjecati u smislu prijedloga, ali da možemo malo i regionalno to rasporedit, da to možemo malo i nacionalno rasporediti i da imamo određenu ulogu u tom smislu tog odnosa između Parlamenta i ovog glavnog regulatornog tijela. Ovakvim, dakle, dratstičnim potezom, mislim da ne bismo ništa sustavno riješili, da bismo čak/štaviše napravili jednu ogromnu katastrofalnu grešku i mislim da to ne možemo i ne smijemo napraviti. S druge strane apsolutno sam za da što je moguće prije, naravno, dobijemo zakon o VSTV-u i njegove izmjene, to je uostalom i jedna, jedan od prioriteta iz predloženih od strane Evropske komisije i čak i jedan od onih osam, dakle, suženo od tih 14 prioriteta, ja očekujem da ćemo vrlo brzo imati taj prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća ovdje na razmatranju. Hvala vam.
Hvala Vama, kolega Čolak. Kolega Nović, izvolite.
Poštovani predsjedavajući, uvažene kolegice i kolege. Nastojaću sa nekoliko rečenica da kažem zašto sam danas i lično bio protiv ovog Zakona na Ustavnopravnoj komisiji. No prije toga samo Vama, gospodine Bosiću, molim, nemojte nas, nama svima spočitavati da smo mi ti koji podržavamo nezakonit ili ne znam kakav rad pravosuđa, to nije u najmanju ruku korektno da Vi jednu cijelu partiju i pripadnike te partije optužujete, a precizno sam vidio, odnosno zapisao šta ste rekli. To ako imate personalno pa da kažete, to Vi imate pravo, ali nemate pravo da svima govorite kako mi negativno utičemo na taj sud i ne dozvoljavamo ovo ili ono. Ja Vas molim da o tome vodite računa, to je jednako kao kad bi cio narod jedan optuživao za zločine ili za nešto drugo, to nije ni korektno, ni demokratski, ni civilizovano. S druge strane, vidite zašto ja nisam danas glasao za ovo. Pažljivo sam pročitao Prijedlog zakona i moram vam reći kada bi se ja pitao da Parlament BiH da li treba ili ne treba da ima uticaj na pravosuđe, ja bi to rekao da, da. Ali ima li ovim Zakonom uticaj na pravosuđe i šta će se dogoditi ako ovaj Zakon sutra ugleda svjetlo dana? Evo neću da elaboriram ni član 2. gdje je rečeno kada prestaje mandat postojećim članovima Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, dakle njima će prestati mandat naknadno, naknadno nego što se sprovede postupak izbora ... drugi. Dakle, mi ćemo prvo provesti izbor ovaj novi, pa ćemo onda reći ukidamo ove. Prosto je to malo nevjerovatno, pa čak i pod pretpostavkom evo da zakon, da je ugledao svjetlo dana u prvom čitanju, pa da se amandmanski i to ispravlja, možda bismo i mogli na tu temu da govorimo. Ne mogu da prihvatim da ovaj Zakon prođe, a da nijednog suvislog nema obrazloženja zašto se ovaj Zakon predlaže. Evo nemojte da, da ništa izmišljamo, kažemo neusvajanje izvještaja o radu VSTS-a. Prvo, Parlament i ne usvaja, ni Dom naroda, ni Predstavnički dom, to smo već ne znam koliko godina konstatovali, da je to primanje k znanju i mislim da je trebalo u najmanju ruku reći precizno to. Pa nije usvojeno, kako se ovdje navodi, ni 2015. godine, ni 2016. godine, ni 2017. godine, ni 2018. nijedne godine to nije usvojeno, ali evo sad smo se sjetili 2020. jel’ da, da to predložimo. Šta smo čekali i zašto to onda nismo i ranije? Jer smo, zašto Savjet ministara, obrazloženje koje je dao gospodin Bosić, da je dobio to obrazloženje, vjerovatno jeste dobio, ali znamo i nešto drugo iz toga kako su tekle sve aktivnosti oko formiranja komisije i šta se sve tamo dešavalo nekoliko godina i nije to tako uprošteno bilo kako se to čini, da Republika Srpska nije predložila jednog člana i čekalo se pet godina da se ništa ne desi. Pa zamislite dalje, drugo, razlog predlaganja ovog Zakona je, kažu, između ostalog zapanjujuća podrška ostalih članova Savjeta koju je dobio predsjednik Savjeta VSTS. Pa molim vas lijepo, pa zamislite sada da bi mi svi trebali ovdje koji smo, ako damo podršku ovoj trojici ljudi koji su predsjedavajući Doma, ovaj, i zbog toga treba njih trojicu smijeniti jer, nas smijeniti zato što smo dali podršku njima trojici, je li, možda malo karikiram, ali je tu negdje. Ili kaže, između ostalog, da ih smijenimo nisu radili, odsustvo spremnosti pravosuđa itd. Hoćemo da smijenimo Visoki sudski i dužilački savjet, a ja vas pitam sve, i seba i vas – zašto ne smijenimo sve direktore agencija koji ne rade? Na ovim domovima je desitine izvještaja palo i to ne jedne godine, u tim agencijama su se dešavale nezakonitosti, dosta krupne nezakonitosti, pa samo mi recite – pokrenu li iko pitanje da se smijeni direktor, zamjenik? Ne, niti govora. A zašto? Ma svi držite svoje i držali ste i po svoj prilici držaćete, onaj drži Srbe, onaj drži Bošnjake, onaj drži Hrvate, pa hajte stisnite pa smijenite direktora jedne agencije. E to neće voditi daleko nikog od nas, dok god ne shvatimo da je tamo profesionalizam potreban, a ne Srbin, Hrvat i Bošnjak na taj način. Neka ga i Srbina i Hrvata i Bošnjaka i treba poštovati tu, apsolutno, nacionalnu strukturu, ali mora i da pokaže da je on profesionalac na tom poslu. Pa ajmo onda donijeti zakon da smijenimo direktora neke, neću da imenujem sad nijednu agenciju, jel’ da, evo ovako po ovom istom principu, smjenjujemo direktora da bi postavili novog. Nije to suštinski, nije to sistemski pitanje i rješenje. Jer kad pogledate Zakon o VSTS-u ja bi jako bio zadovoljan da je ovdje rečeno – izmjene i dopune tog Zakona. Pa se mijenja član 4. koji govori o postavljanju, izboru VSTS članova, je li, i član 6. gdje se govori o prestanku mandata. Ko je god pročitao član 6. oko prestanka mandata ni ... u obrazloženju nijedan, nije se pozvalo uopšte ni na jednu odredbu tog člana 6. Pa kažemo ili kažu, Pribeov izvještaj pokazao je slabosti u Savjetu. Slabost ne znači smrt, pa valjda ako je neko slab daće mu se lijekovi, konstatovaće kakvo je njegovo stanje, pa ćemo popravljati. I ako nemam ništa protiv, ako je to u skladu sa zakonom da smijenimo i njih. Pa do toga da je, da se omogućava profesionalni izbor moralno kompetentnih ljudi. Prvo ko je utvrdio da su ovi, njih 15 moralno nekompetentni? A ko će garantovati da će doći moralno kompetentni, ako smo u ovakvoj situaciji kakvoj jesmo i izborima kakvim jesmo? Ja mislim da je ovdje ključ da se mi skoncentrišemo na donošenje novog zakona o VSTS-u, da razgovaramo ubrzano, hitno o reformi pravosuđa, ma koliko to neki htjeli više ili manje, nema ovdje ni u ovom, ni u drugim domovima ni nevinih, ni čistih, svi smo mi tu negdje i nemojte samo da razmišljamo da ćemo ovim riješiti pitanje pravosuđa u BiH, nećemo. Evo sutra pod pretpostavkom da sve ovo smijenimo, ja sam duboko ubjeđen da bez potpune, cjelovite reforme BiH neće pokazati ni pred svijetom, ni pred građanima svojim da može da se bori sa kriminalom, korupcijom, terorizmom i svim drugim nekim pošastima koje napadaju. Evo toliko, hvala.
Zahvaljujem kolegi Noviću. Za riječ se javio kolega Bosić, ispravka krivog navoda. Izvolite.
Gospodine Noviću, ja nisam nikako imao namjeru da s Vama polemišem, niti sam želio u svojoj diskusiji na bilo kakav način da Vas uvrijedim, ali sad pošto ste ovako komentarisali imam namjeru da razjasnim šta sam mislio kad sam rekao u diskusiji i ko je odgovoran za ovu situaciju. U svakoj stranci postoje razne vrste ljudi, postoje i dobri i loši i ovakvi i onakvi, i to nije sporno, postoje i u SNSD-u ljudi koje ja visoko cijenim i znam da su i dobri i pošteni ljudi, zašto oni pristaju da budu članovi jedne autoritarne stranke u kojoj se odluke donose od strane jednog čovjeka, to je sad drugo pitanje, to nema veze sa njihovim karakterom. To je njiho izbor i u redu je, ali znači kad kažem nešto generalno o stranci govorim o odlukama koje ta stranka donosi. A da Vas napomenem, ta stranka je na posljednjim izvorima, pa i u ovaj Parlament ovdje ušla kao SNSD-Milorad Dodik, to je stranka koja je, ne moramo raspravljati o tome, jasno je svima kakva je struktura donošenja odluka u toj stranci, ja nemam ništa protiv, to je tako i onaj ko želi da pristane na to nek pristane, ko ne želi vjerovatno neće nikad ni biti član vaše stranke. Ali da je odgovornost na stranci za ovakvu situaciju u pravosuđu, pa to je jasno, gospodine Noviću, ja, svi Vaši argumenti, ja mogu naći i mogu se i složiti s Vašim argumentima, ali ja nisam čuo od Vas da je pravosuđe u takvom stanju, da ga hitno moramo zajedno mijenjati. Vi govorite o agencijama i o, nema nijedne agencije, nijedne institucije čiji rad bi mogao ovako da zakoči čitavu državu i čitavo društvo kao što je loš rad pravosuđa. Jer loš rad pravosuđa korumpira sve i ne da društvu da diše. Znači, ja ponavljam, mislim i stojim na raspolaganju, ko je kriv za šta, evo prihvatiću odgovornost za šta god kažete da sam krivi, ali dajte da vidimo šta ćemo uraditi sad, dajte da napravimo iskorak i da promijenimo ovu situaciju, neko mora da ju promijeni, a možda i ne mora, ali onda je sudbina i naroda i države i budućnosti naše djece izvjesna.
Zahvaljujem kolegi Bosiću. Za riječ se javio, za diskusiju Denis Bećirović. Izvolite.
Zahvaljujem. Građanima BiH nesumnjivo treba efikasan, nezavisan, moderan, profesionalan pravosudni sistem. Nažalost, trenutno stanje je takvo da pravosudni sistem nije ni nezavisan, ni profesionalan, ni efikasan, ni moderan. Stanje u pravosuđu je loše i to su već konstatirali u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, da je stanje loše to misli gotovo i polovina delegata ovdje u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, da ne govorim o tome šta misli struka, šta misli javnost itd. da li ima iko ko je zadovoljan sa trenutnim stanjem. Međutim, ja želim danas na ovoj tački dnevnog reda da upozorim na jednu drugu stvar i da podsjetim, naš strateški cilj kao BiH ili jedan od dva strateška cilja je punopravno članstvo u EU, moralo bi nas i te kako da interesira kako EU gleda na taj pravosudni sistem, šta nam poručuju. EU je uložila milione eura u reformu pravosudnog sistema i nedvojbeno ljudi govore da su nezadovoljni s onim kakvo je trenutno stanje. Šta nam poručuje Evropska komisija? U februaru ove godine vrlo jasno su poslali nedvojbenu poruku, upozorili su čak da bi mogli i obustaviti finansiranje reforme pravosuđa u BiH, ja mislim da je to vrlo ozbiljno upozorenje koje bi mi trebali na najozbiljniji mogući način da shvatimo. Štef Delegacije EU u BiH, gospodin Satler, isto tako govori, evo pogledajmo i zaključke Vijeća za implementaciju mira, takođe nezadovoljni načinom rada, između ostalog i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Nije dobro ako mi sve to ignoriramo, zato sam protiv Mišljenja Ustavnopravne komisije, mislim da je ono neosnovano. Podržaću ovaj Zakon, još više ću podržati kada sam čuo ovo uvodno izlaganje koji su argumenti kolegice Dušanke Majkić protiv usvajanja ovog Zakona. Pa ona navodi, kaže – da li je neko konsultovan ili nije oko ovoga. Ma kakve više veze, evo u ovom Domu naroda, ima da li je konsultovan ili nije, očigledno je da su svi koji su trebali biti konsultovani da jesu konsultovani, ali u ovom slučaju bili ili ne bili konsultovani mi imamo dio delegata, govorim sada o Domu naroda, koji kontinuirano na svim tačkama obaraju, blokiraju, zloupotrebljavaju, opstruiraju i to nije samo kod ove tačke dnevnog reda. Ima li, kaže, ijedan zakon koji predlaže da se napravi jedan korak naprijed? Koliko ja znam gospodin Mektić je opozicioni poslanik, ko vama zabranjuje kao dijelu parlamentarne većine da predložite takve zakone. Mogli ste ih do sada predlagati, mogli ste ih i danas predložiti, dakle ne postoji tu nikakva zabrana. Međutim, kad se govori o pravosudnom sistemu i kakvo nam je stanje u pravosuđu među brojnim primejrima najeklatantniji primjer je afera „Referendum“. Dakle, potpuno antidejtonski referendum, potpuno antiustavni referendum, zamislite neko u entitetu napravio referendum o konačnim i obavezujućim odlukama Ustavnog suda BiH. Ko može bilo kakvim argumentom ovdje da objasni zašto Milorad Dodik nije sankcioniran zbog toga? Jasan je Dejtonski mirovni sporazum, jasan Ustav BiH, odluke Ustavnog suda BiH, dakle mora se zakon provoditi, on mora da važi jednako za sve. Mislim da je ovo stanje zaista neodrživo, ovaj Zakon ne rješava on najveći dio problema u kojima, u kojem se nalazi pravosudni sistem, ali podržat ćemo ga barem jedan dio ovdje delegata zato što ipak predstavlja jedan korak naprijed. Može predstavljati i prvi korak u pozitivnom pravcu, ono što je opasno trenutno jeste ne samo da mi imamo loše stanje, mi se ljudi krećemo potpuno u pogrešnom smjeru, ovo je krivi smjer. Ovo ko ne vidi on je slijep od očiju, bojim se da ovakvim načinom rada i rezoniranja nekih stvari BiH, sve njene građane i narode vodimo u izolaciju, idemo potpuno suprotno od onoga šta su naši zajednički strateški ciljevi, o tome treba da razmišljamo. Zahvaljujem.
... repliku, nemam
Lidija Bradara, izvinjavam se. Izvolite.
Hvala trenutačni predsjedatelju. Ja onaj pozdravljam sve vas kolegice i kolege, ja zaista evo slušam jako dugo ove naše rasprave i koliko ja znam točka dnevnog reda se zove tako kako se zove, mi smo imali jutros povjerenstvo i žao mi je što sve kolege, ali mislim da su i naše sjednice Ustavnopravnog povjerenstva otvorene, pa evo možda bi bilo dobro da ponekad dođete i da tamo s nama raspravljate. Meni zaista nije jasno, mi ovu, većinu rasprava sam ja čula nekoliko puta, iako je ovo sad, vi mislite da mi neki nismo dobro čuli o čemu smo mi razgovarali i kad budemo raspravljali i kad raspravljamo o stanju VSTV-a i o VSTV-u i pravosuđu svi smo mi nezadovoljni, ali da danas točku koja se zove – Zakon o prestanku, koliko sam ja razumjela, mandata VSTV-a u sadašnjem sastavu, koji je evo takav kakav jeste, sa datumima kakvi jesu, mi vodimo raspravu i o sadržaju samog Zakona, ja zaista mislim da ovo nije točka dnevnog reda i molim Vas da Vi preuzmete upozoravanje izaslanika na postojeći dnevni red.
Zahvaljujem kolegici Bradari na sugestijama. Asim Sarajlić se javio za riječ. Izvolite.
Hvala gospodine predsjedavajući. Poštovane kolegice i kolege na neki način se nadovezujem na gospođu Bradaru, moju prethodnicu. Dakle, tačka 3. je – Prijedlog zakona o prestanku mandata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH u sadašnjem sastavu, pod brojem tim i tim, od 02.03.2020. s Mišljenjem Ustavnopravne komisije Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Već smo čuli neke koji su glasali jutros protiv, ovaj, ustavnog osnova i zakonskog osnova za ovaj predloženi Zakon. Kolega Fazlić i ja smo glasali za, jer smatramo da postoji i ustavni i zakonski osnov za ovakvo nešto, a sam meritum i ono o čemu je govorio kolega Nović, o tome se već da raspravljat, jer kao što vidite u tačci dnevnog reda 02.03. je podnešen Prijedlog zakona, već i neki sami rokovi koji su predviđeni u ovim izmjenama su prošli, znači nisu više ni realin, ni provodivi. Dakle, mi smo, kolega Fazlić i ja, glasali za ustavni osnov i zakonski osnov i naravno poštujući i Poslovnik i onako kako Komisija glasa, Komisija je dala negativno mišljenje, mi naravno ovdje opet imamo priliku da se izjasnimo oko tog negativnog mišljenja Komisije. Vrlo kratko, dakle, Zakon nije nikakav plod Adilove grupe, pod navodnicima, dakle to je prošlo Zastupnički dom. Kako je prošlo, ko je glasao iz Republike Srpske, ko je glasao iz Federacije? Dakle, Zakon je prošao jedan dom u ovome Parlamentu i sasvim je legitimno da se pojavljuje pred ovim Domom. Ishod Zakona, kao i sama ambicija Zakona da riješi stvari u samoj prvoj rečenici, gdje kaže – prestanku mandata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, uz postojeće zakonsko rješenje koje imamo i uz situaciju političke realnosti u BiH kakvu imamo i neke članove koji već u ovoj godini su zamjenjeni po istom tom zakonu koji funkcioniše i uz Strukturalni dijalog koji traje neprekidno godinama, a ne donosi nikakvog rješenja i uz sredstva i energiju i napore koje su uložili prijatelji ove zemlje o kojima je govorio gospodin Bećirović, ovaj, mi možemo samo konstatovati da stanje nije dobro. Pravit sad paralele između gospođe Kreso, kad je presjedavala Sudom BiH, i gospodina Gorina Salihovića, kad je bio tužilac, sa dvojcem danas, pretpostavlja se na gospođu Tadić i na predsjednika VSTV-a, gospodina Tegeltiju ili sad otvarati priče o Dodiku kao lideru stranke ili članu Predsjedništva, dakle to je sve van dnevnog reda. Ali ono što možemo svi konstatovati je da stanje nije dobro, to nam kaže Evropska komisija, to nam kaže Evropska unija, to nam kaže Ured visokog predstavnika, odnosno Vijeće za implementaciju mira i to nam kaže, ako hoćete, i Ambasada SAD u BiH, koja je uz EU najviše sredstava dala i stručne i materijalne pomoći u to tzv. nezavisno pravosuđe. Ja mogu samo konstatovati da je očito ovim stanjem iz diplomatskog kora i sastava Vijeća za implementaciju mira u BiH zadovoljan samo ruski, izgleda, ambasador. A, dakle, mi smo glasali, kolega Fazlić i ja, za ustavni osnov i zakonski osnov ovoga Zakona, naravno da je nerealno pričati o ovim rješenjima koja se nude u ovom Zakonu, ali, kažem, to danas očito i nije tema dnevnog reda, a i realnost je takva i u ovome Domu da ovaj Zakon je samo još jedan od pokušaja da se neke stvari unaprijede, ali nažalost vidim da smo daleko od nekih konkretnih rješenja. Hvala.
Evo, gospodin Špirić.
Gospodine predsjedavajući, kolege i kolegice delegati, uvaženi gosti. Zapravo, dugo sam ovdje u institucijama BiH, a čini mi se kad god treba riješiti nešto što jeste problem BiH nikako da shvatimo da ulazni parametri u bilo koju reformu, pa ni reformu pravosudnog sistema ne može biti mržnja i osporavanje i dociranje. Na svakoj reformi dobro bi bilo da tražimo prijatelje, a da ne proizvodimo neprijatelje. Vrlo mi je teško oteti se utisku kad čujem da kolege osporavaju i moram da kažem, da mržnja prema Miloradu Dodiku i SNSD-u neće riješiti nijedan problem u ovoj zemlji. Gdje je još mržnja kao ulazni parametar riješila bilo koji problem? Našu snagu u Parlamentu, u jednom i drugom domu, su odredili građani na izborima, to se nekom može sviđati, nekom ne sviđati, zato ja pozivam da to izbjegavamo, jer to gotovo nikog ne interesuje. Ono što jeste sigurno osjećaj javnosti i o čemu mi svi pričamo, pa i Milorad Dodik, pa i Republika Srpska, pa i Federacija, pa i građani, jeste stvoreno stanje, atmosfera da pravosuđe nije uređen sistem. A želim da vas podsjetim koliko je truda i političke volje, pa uravo i taj SNSD i Milorad Dodik i svi mi uložili da se dođe do prvog koraka u reformi pravosuđa, nije to bio lagan proces i to je bio doprinos. I nema revolucionarnih rješenja, u ovoj zemlji mora postojati neki evolutivni put, a evolutivni put traži da se ne osporavamo, da se ne mrzimo, da vidimo gdje postoje argumenti i nije reforma pravosudnog sistema samo VST, VST je dio pravosudnog sistema. Ima ljudi ovdje i u Parlamentu, to je njihovo pravo da osporavaju ljude koji su izabrani tamo, ali bojim se da ima i onih kojima je cilj da naprave anarhiju u pravosuđu pa da drugi dođu i da redaju koske, to bi valjda bio drugi korak u pravosudnoj reformi. Teško mi je vjerovati u to, ali se ne mogu oteti utisku. Ja cijenim trud koji bilo koji poslanik uloži da predloži zakon, stvar je ovdje poslanika da kažu svoje mišljenje, da ih niko za to ne osporava ili da ih ne proziva. Imam osjećaj da je reforma pravosuđa u glavama nekih ljudi samo vođenje kadrovanja u pravosudnom sistemu, a to je upravo ono što reforma treba da izbjegne, ali to je urpavo ono što reforma po dubini treba da izbjegne. Vi znate da je Evropska komisija sa vlastima BiH ušla u Strukturirani dijalog vezano za reformu pravosudnog sistema, jel’ nam iko objavio šta se dešava, ide li to, ne ide li, gdje smo, hoćemo li dobiti bolja rješenja u BiH, ne samo, pominjem, za VST. Imam osjećaj da se preko VST-a želi ući u destrkciju, to je moj osjećaj, nemojte mi zamjeriti, može biti sa najboljom namjerom, ali sistemska rješenja traže da se, da institucije koje su zadužene za to nude rješenje, a to znači široki dijalog u BiH. Želim da vas podsjetim koliko je truda uloženo da se dođe do prvog koraka i dubine reforme, svaki izlazak iz postojeće dubine traži iste partnere za sto. A šta mi radimo? Mi ih osporavamo, mi kažemo da samo oni nisu ti koji treba da učestvuju u reformi pravosudnog sistema, a birači su rekli, rekli nešto drugo. I ono što želim danas da kažem, mi imamo, dakle, izvještaj komisije, da se vratimo dnevnom redu, moramo se izjasniti, ako prođe govorimo o meritumu Zakona, ako ne prođe nema ljutnje, a želim, mi smo, dakle, ovo je Dom naroda i mi imamo ovdje i izješnjanje, dakle, Vlade Republike Srpske. Nemojte da to ljudi lomimo preko koljena, nije dobro. Trebaju nam za reformu, bilo koju, pa i reformu pravosudnog sistema i oni kažu – da, reforma da, suštinska reforma da, parcijalni potezi u reformi pravosuđa su neprihvatljivi, jer neće riješti ono što jeste suštinski problem pravosudnog sistema. Nemojte pričati Republika Srpska neće, neće SNSD, reforma da, ali ona treba obezbijediti dijalog, a ne mržnju i osporavanje. Ovo što čujete različite stavove iz Republike Srpske, dobro bi bilo da ih nema, ali vas molim iz Federacije, moje prijatelje, da ne docirate, nećemo doći do reforme. Dakle, reformu možemo obezbijediti, dakle, ne VST-a nego pravosudnog sistema samo sjedanjem za zajednički sto i provesti noć i noći pričajući o reformi pravosudnog sistema i tražeći rješenje. Ja ne znam da u bilo kojoj sali danas traje rasprava o reformi pravosudnog sistema. Koliko sam ovdje nisam našao nijedan skup ... kojem se razgovara, pa kako ćemo doći i ne sporim pravo kolegi Mektiću da ovo predloži, a naše je da cijenimo da li je ovo dobro i da li ovo jeste to što će poboljšati stanje. Ja sam bliži ocjeni da ovim Zakonom se obezbjeđuje snažniji uticaj na kadrovanje u pravosuđu, to za mene nije reforma. I evo, dakle, Mišljenje ministarstva Republike Srpske gdje oni kažu decidno – ističemo da nismo saglasni sa parcijalnim odlučivanjem po ovom pitanju iz razloga što traje dijalog između Evropske unije i BiH vezan za Strukturirani dijalog. Ajte da pokažemo malo strpljenja, dajte da im pomognemo, da stvorimo političku atmosferu, da ljudi izađu sa dokumentima, Vijeće ministara koje će značiti reformu pravosudnog sistema i imaće našu podršku, ali i naše učešće u tome. I ja vas još jednom molim, ajte da se ne optužujemo, da pokušamo mijenjati stil i ovdje, treba nam zbir za svaki uspjeh u razlici gubimo svi, gubi i BiH. Ako ovo možete shvatiti kao drugarski poziv, u politici zbir daje rezultat, a razlika gubitak. Hvala vam lijepo.
Hvala kolega Špiriću. Kolega Miletić, izvolite.
Hvala lijepo predsjedatelju. Evo s obzirom da se javljam prvi put, sve vas srdačno pozdravljam. Pokušaću zaista da se ne ponavljam i da budem vrlo kratak. Ja nisam vidovita Džemila, niti bacam kašike da znam unaprijed kako će glasanje ili glasovanje o ovom Zakonu završiti, ali šta želim da kažem, a da se ne ponavljam, imajući u vidu da su pojedine kolege govorile o tom, ja ću glasat za ovaj Zakon samo iz jednog razloga, a to je da nam međunarodna zajednica, a imamo najmanje dva dokumenta, zadnji je dokument PIK-a, a predzadnji Evropske unije, odnosno Evropske komisije, da nam ljudi postavljaju kao preduvjet za naš ulazak u EU ovo pitanje da moramo riješiti. Riješili ga danas ili ne riješili mi ćemo kad tad bit u prilici da o tome razvijemo dijalog. Ja se ispričavam, gospodina Mektića ovdje vidim kao predlagača Zakona, ja mislim da gospodin Mektić kao i svaki drugi zastupnik iz jednog ili drugog doma ima svoj integritet i ja zaista ne bih želio da seciram ovdje pojedine članove i u jednom i drugom parlamentu, s obzirom da mi imamo parlamentaraca koji su pravosnažno presuđeni za određena kaznena djela, jel’ po ovoj logici ispada da se oni, k’o biva, nikad ni za šta ne bi mogli ni javiti. I ona stvar koja je u ovim diskusijama, koju sam ja čuo, bez obzira da li će se to nekom sviđati ili ne, najkvalitetnija, mislim da je bit ovog svega ono što je rekao gospodin Nović. I što je uostalom rekao i gospodin Čolak, znači mi ili ja ću dić obje ruke za izglasavanje ili da pođe taj proces jednostavno da dođemo do određenih promjena, ali ovo što je govorio gospodin Nović, ako takvu vrstu promjene napravimo i sutra ne bude ovaj, već bude neko drugi, koji će se ponašati isto ili gore od ovih koji su tamo sad, mi u suštini ništa nismo dobili. Dok ne počnemo razmišljati, kako razmišlja o tom problemu gospodin Nović, koga ja izuzetno uvažavam, ovo pitanje nećemo pomać s mrtve tačke. Dva su principa, po meni, osnovna. To je da dignemo ruke političke svi sa pravosuđa, svaka politička stranka i svaki pojedinac i da im omogućimo finansijsku samostalnost, tek kad naša svijest bude na razvoju, na tom nivou, tek onda ćemo napraviti reformski put i po pitanju ovog Zakona i svakog drugog gdje to od nas traže ljudi iz Evropske unije. Hvala lijepo.
Hvala Vama. Više rasprava nema, ne vidim ni interesa za prijavu, time zaključujemo raspravu. Glasamo o Mišljenju Ustavnopravnog povjerenstva Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja. Hvala lijepo. Nazočno 14 – za 8, protiv 6. Federacija BiH – 4 svi za, Republika Srpska – 4 svi za. Postoji opća, entitetska većina. Konstatiram sukladno članku 104. stavak (2) Poslovnika Doma naroda, Dom je prihvatio Mišljenje Ustavnopravnog povjerenstva, kao nadležnog iz stavka (1) ovog članka i predloženi Zakon smatra se ovim činom odbijenim. Hvala vam lijepo. Prelazimo na točku četiri današnjeg dnevnog reda, Ad. 4. Izvješće o radu povjerenstava Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH za 2018. i 2019. godinu: a) Izvješća o radu Ustavnopravnog povjerenstva Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH za 2018. godinu, broj: 02-50-18-335/20 od 17.06.2020. i za 2019. godine, broj: 02/1-50-18-172/20 od 17.06.2020.; b) Izvješća o radu Povjerenstva za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, promet i veze Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH za 2018. godinu, broj: 02/2- 50-18-1245/20 od 24.06.2020. i 2019. godinu, broj: 02/2-50-18-172/20 od 24.06.2020.; c) Izvješća o radu Povjerenstva za financije i proračun Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH za 2018, broj: 02-50-8-1034/20 od 29.05.2020. i 2019. godinu, broj: 02-50-18-172/20 od 29.05.2020.
Dobili ste izvješća o radu Ustavnopravnog povjerenstva, Povjerenstva za vanjsku i trogovinsku politiku, carine, promet i veze Doma naroda i Povjerenstva za financije i proračun Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH za 2018. i 2019. godinu. Povjerenstva su usvojila izvješća te predlažu Domu njihova usvajanja. Riječ dajem predsjedateljima povjerenstava, ako ima potrebe. Nema. Hvala vam lijepo. Otvaram raspravu. Da li se neko javlja za riječ? Prijavljenih ne vidim, ne vidim ni interesa za prijavu. Zaključujemo raspravu. Glasujemo o Izvješću o radu Ustavnopravnog povjerenstva Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH za 2018. godinu. Hvala. Nazočno 14 – 7 za, protiv 1, suzdržano 6. Federacija BiH – 7 za, 1 protiv, 2 suzdržana. Republika Srpska – 4 suzdržana. Postoji opća, ali ne postoji entitetska većina.
Može odmah.
Evo suglasnost Kolegija da odma pokrenemo drugi krug glasovanja. Moraćemo malo biti strpljivi pošto imamo puno izvješća za dvije godine. Hvala lijepo. Nazočno 14 – 8 za, 1 protiv, 5 suzdržanih. Federacija BiH – 8 za, 1 protiv, 1 suzdržan. Republika Srpska – 4 suzdržana. Postoji opća, postoji entitetska većina. Konstatiram Izvješće o radu Ustavnopravnog povjerenstva za 2018. godinu je usvojeno. Hvala vam lijepo. Glasujemo o Izvješću o radu Ustavnopravnog povjerenstva Doma naroda za 2019. godinu. Hvala. Nazočno 14 – za 12, protiv 1, suzdržan 1. Federacija BiH – 8 za, 1 protiv, 1 suzdržan. Republika Srpska – 4 za. Postoji opća i entitetska većina. Konstatiram Izvješće o radu Ustavnopravnog povjerenstva za 2019. godinu je usvojeno. Hvala vam lijepo. Glasujemo o Izvješću o radu Povjerenstva za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, promet i veze Doma naroda za 2018. godinu. Hvala. Nazočno 14 – za 7, suzdržano 7. Federacija BiH – 7 za, 3 suzdržana. Republika Srpska – 4 suzdržana. Postoji opća, a ne postoji entitetska većina. Hoćemo ići drugim krugom?
Pokrenite, molim vas, i drugi krug glasovanja. Hvala. Nazočno 14 – 8 za, 6 suzdržanih. Federacija BiH – 8 za, 2 suzdržana. Republika Srpska – 4 suzdržana. Postoji opća, entitetska većina. Konstatiram Izvješće o radu Povjerenstva za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, promet i veze Doma naroda Parlamentarne skupštine za 2018. godinu je usvojeno. Glasujemo o Izvješću o radu Povjerenstva za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, promet i veze za 2019. godinu. Hvala. Nazočno 14 – 11 za, 1 protiv, 1 suzdržan. Federacija BiH – 8 za, 1 protiv
Ma u redu je ...
Evo ga, ja vas zamoljavam, uz ispriku, da ponovite, ovaj, glasovanje. Hvala. Nazočno 14 – za 12, 1 protiv, 1 suzdržan. Federacija BiH – 8 za, 1 protiv, 1 suzdržan. Republika Srpska – 4 za. Postoji opća, entitetska većina. Konstatiram Izvješće o radu Povjerenstva za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, promet i veze Doma naroda za 2019. godinu je usvojeno. Prelazimo na Izvješće i glasujemo o Izvješću o radu Povjerenstva za financije i proračun Doma naroda Parlamentarne skupštine za 2018. godinu. Hvala. Nazočno 14 – za 8, protiv niko, suzdržano 6. Federacija BiH – 8 za, 2 suzdržana. Republika Srpska – 4 suzdržana. Postoji opća, ali ne postoji entitetska većina. Idemo odmah u drugi krug glasovanja. Hvala vam. Hvala. Nazočno 14 – 8 za, suzdržano 6. Federacija BiH – 8 za, 2 suzdržana. Republika Srpska – 4 suzdržana. Postoji opća, entitetska većina. Konstatiram Izvješće o radu Povjerenstva za financije i proračun Doma naroda za 2018. godinu je usvojeno. I ostalo nam je još da glasujemo o Izvješću o radu Povjerenstva za financije i proračun za 2019. godinu. Hvala. Nazočno 14 – za 12, 1 protiv, 1 suzdržan. Federacija BiH – 8 za, 1 protiv, 1 suzdržan. Republika Srpska – 4 za. Postoji opća i entitetska većina. Konstatiram Izvješće o radu Povjerenstva za financije i proračun Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH za 2019. godinu je usvojeno. Hvala vam lijepo. Prelazimo na točku pet današnjeg dnevnog reda, Ad. 5. Izvješće o radu Neovisnog odbora kao neovisnog tijela policijskih struktura BiH za 2019. godinu, broj: 01,02,05/1-50-15-409/20 od 12.02.2020.
Dobili ste Mišljenje Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost, Povjerenstvo nije prihvatilo Izvješće. Zastupnički dom na sjednici od 10. lipnja, 9. sjednici, ove godine je usvojio Izvješće o radu Neovisnog odbora kao neovisnog tijela policijskih struktura za 2019. godinu. Riječ dajem kolegi Sarajliću, ako ima potrebe. Nema. Hvala Vam lijepo. Riječ dajem podnositelju Izvješća, ako ima potrebe. Nema. Hvala Vam lijepo. Otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ? Prijava ne vidim, ne vidim ni interesa za prijavu. Zaključujemo raspravu. Hvala vam lijepo. Glasujemo o Izvješću o radu Neovisnog odbora kao neovisnog tijela policijskih struktura BiH za 2019. godinu. Hvala. Nazočno 14 – 9 za, protiv 3, suzdržana 2. Federacija BiH – 8 za, 2 suzdržana. Republika Srpska – 1 za, 3 protiv.
Traže ponovo ...
Isprika, molim vas, pokrenite ponovno ovaj, ovu proceduru glasovanja. Hvala. Nazočno 15 – za 8, 4 protiv, 3 suzdržana. Federacija BiH – 8 za, 2 suzdržana. Republika Srpska – 4 protiv, 1 suzdržan. Postoji opća, a ne postoji entitetska većina. Idemo odmah u drugi krug glasovanja. Hvala vam. Hvala. Nazočno 15 – za 8, protiv 4, suzdržana 3. Federacija BiH – 8 za, 2 suzdržana. Republika Srpska – 4 protiv, 1 suzdržan. Postoji opća, a ne postoji entitetska većina. Konstatiram Izvješće o radu Neovisnog odbora kao neovisnog tijela policijskih struktura za 2019. godinu nije usvojeno. Hvala vam lijepo. Prelazimo na točku šest današnjeg dnevnog reda, Ad. 6. Prijedlog odluke o imenovanju članova međuparlamentarnih skupina prijateljstva Parlamentarne skupštine BiH za bilateralnu suradnju s parlamentarnim tijelima drugih zemalja, predlagatelj: Zajednički kolegij obaju domova Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-50-12-18-5,1/20 od 26.05.2020.
Zajednički kolegij oba doma Parlamentarne skupštine BiH na 5. sjednici, održanoj 20. svibnja ove godine, razmatrao je prijedlog Povjerenstva za vanjsku i trogovinsku politiku, carine, promet i veze Doma naroda i Povjerenstva za vanjske poslove Zastupničkog doma za imenovanje članova međuparlamentarnih skupina prijateljstva Parlamentarne skupštine BiH za bilateralnu suradnju s parlamentarnim tijelima drugih zemalja. Zajednički kolegij oba doma Parlamentarne skupštine BiH dao je pozitivno mišljenje, te je utvrdio Prijedlog odluka o imenovanju članova međuparlamentarnih skupina prijateljstva Parlamentarne skupštine BiH za bilateralnu suradnju s parlamentarnim tijelima drugih zemalja koje smo vam dostavili. Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH na 9. sjednici, održanoj 10. lipnja ove godine, usvojio je Prijedlog odluka o imenovanju članova međuparlamentarnih skupina prijateljstva Parlamentarne skupštine BiH za bilateralnu suradnju s parlamentarnim tijelima drugih zemalja. Nama ostaje danas da se izjasnimo o Prijedlogu odluke koju je utvrdio Zajednički kolegij oba doma Parlamentarne skupštine BiH. Otvaram raspravu. Nitko se ne javlja za riječ, ne vidim ni interesa. Zaključujemo raspravu. Glasujemo o Prijedlogu odluke o imenovanju članova međuparlamentarnih skupina prijateljstva Parlamentarne skupštine BiH za bilateralnu suradnju s parlamentarnim tijelima drugih zemalja. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja. Hvala. Nazočno – 14, za 13, 1 suzdržan. Federacija BiH – 9 za, 1 suzdržan. Republika Srpska – 4 za. Postoji opća, entitetska većina. Konstatiram usvojili smo Odluku o imenovanju članova međunarodne skupine prijateljstva Parlamentarne skupštine BiH za bilateralnu suradnju s parlamentarnim tijelima drugih zemalja, te imenovali članove, kako slijedi, sad budite strpljivi, ja ću ovo morati pročitati. Članovima Skupine za susjedne zemlje: Dragna Čović, Dušanka Majkić, Amir Fazlić, Šemsudin Mehmedović, Snježana Novaković-Bursać, Borjana Krišto, Mirsad Kukić, Nenad Stevandić, Predrag Kojović, Šemsudin Dedić i Sanja Vulić. Članovima Skupine za Zapadnu Evropu: Marina Pendeš, Asim Sarajlić, Halid Genjac, Lazar Prodanović, Šemsudin Dedić, Darijana Filipović, Dženan Đonlagić, Vlatko Glavaš, Enver Bijedić, Edita Đapo, Nenad Nešić. Članovima Skupine za Srednju i Istočnu Evropu: Bariša Čolak, Mladen Bosić, Munib Jusufović, Alma Čolo, Nermin Mandra, Nebojša Radmanović, Ljubica Miljanović, Predrag Kožul, Nada Mladina, Jakov Galić, Mira Pekić. Članovi Skupine za Aziju: Lazar Prodanović, Munib Jusufović, Zlatko Miletić, Nikola Lovrinović, Saša Magazinović, Aida Baručija, Mirjana Marinković-Lepić, Mirko Šarović, Branislav Borenović. Članovi Skupine za Afriku i zemlje Bliskog istoka: Marina Pendeš, Sredoje Nović, Safet Softić, Adil Osmanović, Mijo Matanović, Dragan Mektić. Članovi Skupine za Sjevernu i Južnu Ameriku, Australiju, Okeaniju i Japan: Lidija Bradara, Mladen Bosić, Šemsudin Mehmedović, Obren Petrović, Zlatan Begić, Damir Arnaut, Jasmin Emrić i Dragan Bogdanić. Hvala vam lijepo. Prelazimo na točku sedam današnjeg dnevnog reda, Ad. 7. Izvješće o utvrđivanju rang-liste kandidata za imenovanje zamjenika ravnatelja Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, dostavljeno od Povjerenstva za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, broj: 05/8-34-1-1841/18 od 01.08.2018.
Temeljem članka 13. i 16. Zakona o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Povjerenstvo za izbor i praćenje rada Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije je na 20. sjednici, održanoj 27. srpnja 2018. godine, utvrdilo zajedničkom domu(?) i Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH dostavilo Izvješće o utvrđivanju rang-liste kandidata za imenovanje zamjenika ravnatelja Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije. Zastupnički dom Parlamentarne skupštine u prošlom sazivu na 67. sjednici, održanoj 4. rujna 2018. godine, imao je na dnevnom redu razmatranje rang-liste kandidata, ali nije završio razmatranje ove točke, jer sjednica nije bila završena do kraja. Sukladno Prijedlogu rang-liste uspješnih kandidata za imenovanje, koju dostavljamo od Povjerenstva za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije danas se trebamo izjasniti o imenovanju zamjenika ravnatelja Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije. Riječ dajem kolegi Bariši Čolaku, ukoliko ima potrebe. Nema. Otvaram raspravu. Nemamo prijavljenih za dnevni red, nema ni interesa za prijavu. Zaključujemo raspravu. Hvala vam lijepo. Glasujemo o imenovanju prvog kandidata sa rang-liste Povjerenstva za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, za imenovanje zamjenika ravnatelja Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja. Jeste vi uspjeli snimit ovo što sam ja govorio? Obzirom da kandidat o kojem smo glasovali nije prošao, po našem Poslovniku moramo sad glasovati o svim kandidatima sa ove liste, ima ih osam, pa ću ja zamoliti za malo strpljivosti da brzo prođemo i zamoliću ako može bez grešaka, tako da ubrzamo proceduru. Molim vas
Oprostite, moraćete nešto uraditi ili javit se za raspravu ili nešto, pa da pokrenemo proces.
Izvinjavam se predsjedavajući, mislim ukoliko je u Predstavničkom domu imenovani kandidat prošao, da je .... Nije prošao.
U redu, ništa onda, mislim da je prošao imenovani, ako je prošao onda nema potrebe za druge da glasamo.... oprostite. Samo dvije minute. Pet minuta.
Bošnjaci da idu u paketu, a izgleda da moramo pojedinačno.
Ne, ne, nemojte da krišimo. Ma jedan po jedan ....
Dobro, dobro, ok.
Ali mora ići pojedinačno ....
Hvala lijepo. Obzirom da je pauza bila, što budemo duže ovako još se konsultirali još ćemo duže biti u proceduri glasovanja, moraćemo poštivati Poslovnik i pojedinačno sve izglasovati, pa vas zamoljavam da nastavimo sa radom. Poštovane kolege, a i sve nas iz tehničkih službi koji nama sad trebaju pomć, znači imaćemo obaviti još sedam pojedinačnih glasovanja, vidim kakvo je raspoloženje, zbog toga vas molim samo za malo pažnje da idemo u prvom krugu i da možemo onda malo ubrzanije to sve skupa proći. Znači, molim vas pokrenite procedure glasovanja za kandidata Mladen Mičić. Hvala. Nazočno 13 – niko za, 7 protiv, 6 suzdržanih. Federacija BiH – 4 protiv, 5 suzdržanih. Republika Srpska – 3 protiv, 1 suzdržan. Nema opće većine, kandidat nije prošao. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja za kandidata Aleksandar Faladžić. Hvala. Nazočno 13 – protiv 8, 5 suzdržanih. Federacija BiH – 4 protiv, 5 suzdržanih. Republika Srpska – 4 protiv. Nema opće većine, kandidat nije dobio potreban broj glasova. Hvala vam lijepo. Pokrenite proceduru glasovanja za kandidata Zoran Kovačević. Hvala. Nazočno 13 – niko za, protiv 8, suzdržano 5. Federacija BiH – 4 protiv, 5 suzdržanih. Republika Srpska – 4 protiv. Nema opće većine, kandidat nije prošao. Pokrenite proceduru glasovanja za kandidata Sreto Pekić. Hvala. Nazočno 14 – protiv 8, 6 suzdržanih. Federacija BiH – 4 protiv, 4 suzdržana. Republika Srpska – 4 protiv. Nema opće većine, kandidat nije dobio potporu. Prelazimo, glasovanje za kandidata Duško Drljača. Nazočno 14 – 8 protiv, 6 suzdržanih. Federacija BiH – 4 protiv, 4 ..., 6 suzdržanih, oprostite. Republika Srpska – 4 protiv. Nema opće većine, kandidat nije dobio potporu. Prelazimo na glasovanje za kandidata Dragan Bašević. Hvala. Nazočno 14 – 8 protiv, 6 suzdržanih. Federacija BiH – 4 protiv, 6 suzdržanih. Republika Srpska – 4 protiv. Nema opće većine, kandidat nije dobio potporu. Prelazimo na posljednjeg kandidata danas, glasujemo za kandidata Ranko Grahovac. Hvala. Nazočno 14 – protiv 8, suzdržanih 6. Federacija BiH – 4 protiv, 6 suzdržanih. Republika Srpska – 4 protiv. Nema opće većine i ovaj kandidat nije dobio potporu. Konstatiram da nijedan od kandidata sa liste za zmjenika, od njih osam, nije dobio potporu. Hvala lijepo. Prelazimo na točku osam današnjeg dnevnog reda, Ad. 8. Izaslanička inicijativa Zlatka Miletića koja glasi: “Sukladno članku 9. i 154. Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, podnosim inicijativu prema Vijeću ministara BiH – Ministarstvu civilnih poslova BiH da žurno izdvaja financijska sredstva za rješavanje statusa i problema funkcioniranja Srednje medicinske škole Katolički školski centra “Ivan Pavao II“ u Bihać, broj: 02-50-6-2123/19 od 09.12.2019.
Dobili ste Mišljenje Povjerenstva za financije i proračun Doma naroda, ono nije podržalo ovu inicijativu. Riječ dajem kolegici Majkić, ako ima potrebe. Nema. Hvala lijepo. Riječ dajem podnositelju inicijative. Kolega Miletić, Vi ste se svakako prijavili. Izvolite.
Hvala lijepo predsjedatelju. Bez pretenzije da ispadnem veći katolik od pape hoću da kažem nekoliko riječi, mislim da ova djeca u Katoličkom školskom centru to zaslužuju, a imajući u vidu da sam ja već govorio o tome, s obzirom da već dugo radimo, ja vas zaista neću zamarat pojedinim činjenicama, ali hoću da istaknem nekoliko stvari. Prvo moram da se predstavnicima Vijeća, a vidim ministrica je ovdje, da joj se zahvalim na strpljenju što sjedi i čeka, ja sam dobio odgovor kad je u pitanju finansijski segment rješavanja ovog problema. Moram reći da nisam zadovoljan izdvojenim sredstvima od 20 tisuća hiljada maraka koja su data, ako se ne varam, u osmom mjesecu 2019. godine ovom centru. Zašto? Jednostavno iz razloga što, recimo, smo više, puno više para potrošili za prijem BHANSA-e, ako se ne varam preko 300 tisuća maraka ili hiljada, kako hoćete, smo platili tu ceremoniju, sa tim novcem ova škola bi mogla raditi dvije godine, iako će naši neki ljudi reći sve je u skladu sa zakonom, sve je bilo planirano u budžetu itd. ovo samo govorim sa aspekta etičkog i moralnog karaktera. Ono što želim da kažem, moram reći da se ne slažem s Mišljenjem Komisije, prije svega iz razloga, iako su mi prije svega kolegica Marina sugerisali i ja to znam, nisam pravno neuk, sistem obrazovanja ili obrazovanje u suštini je u nadležnosti kantona, odnosno županija i to je pitanje meni jasno. Poštujući kolege kad je u pitanju rad Komisije i vas koji ovdje sjedimo hoću samo da vas informiram o dvije-tri stvari, a vi onda sami prosudite da li ovu vrstu ovakve incijative treba usvojiti ili ne. Ono što je značajno istaći za rješavanje ovog problema, da je 12.06. znači evo prije nekoliko dana, Skupština Unsko-sanskog kantona rješavala ovo pitanje i nažalost sa, nedostajala su dva glasa da se ova škola, a to ljudi pokušavaju od 2013. godine, stavi u sustav obrazovanja Unsko-sanskog kantona. Nažalost, ljudi to tamo nisu uspjeli, e sad ja mogu samo prejudicirati šta je razlog ili ti pojedinci u Skupštini Kantona, uključujući Vladu Kantona, hoće da ponize osnivača, a u ovom slučaju to je Banjalučka biskupija i gospodin Komarica, na način jednostavno da ljudima ne daju da egzistiraju kao takvi, čak prije, poslije završetka te Skupštine, odgovornim osobama, ja sam sa njima jutros razgovarao, pojedina lica, da im ne navodim imena, su im sugerisali da školu zatvore ili da djecu prepišu u Srednju medicinsku školu u Bihaću. Šta je ovdje interesantno i zato se ustvari javlja za riječ? Da je ta Odluka Skupštine Unsko-sanskog kantona, moram reći da je suprotna njihovom Ustavu, ja taj Ustav ovdje imam kod sebe, Poglavlju II članku 1. i Poglavlju IV članku 2. i 14. suprotna je Ustavu Federacije i Poglavlju II koji se odnosi na ljudska prava i slobode i članku 2. tačka d) koji se odnosi na diskriminaciju i tačku m) obrazovanje. Znači, niko nema pravo, uključujući i Skupštinu Kantona, pa niti Vladu Unsko-sanskog kantona, da ovoj djeci koja se tamo nalaze, a ima ih preko stotinu, onemogući školovanje na taj način. Da situacija bude gora od ukupnog broja učenika Srednjoškolskog centra, znači, ima ih stotinjak, znači imaju upisani učenici III i IV godine, ljudi sad jednostavno ne znaju kako da se ponašaju i ne mogu da raspišu natječaj za prijem nove generacije u prvi razred srednje škole. Zaista, evo još jednom vas molim, a pogotovo molim ministricu i Vas, predsjedavajući, da pomognete da se ovo pitanje riješi, ali zaista ta djeca zaslužuju vašu pomoć. Znači, od tog ukupnog broja učenika, jednostavno da vas informiram, ok 20% su djeca hrvatske nacionalnosti, a 80% su djeca bošnjačke i srpske nacionalnosti. Meni ono što pada na pamet, kad bi se čovjek izražavao pravim riječima, ali ja ipak moram pazit na to jel’ sam ja izaslanik ovog Doma, da smo negdje privatno ja bi ih nazvao fašistima, ali ovo što ljudi rade ovo je čista, znači, diskriminacija i ove radnje su suprotne sva tri ustava od kantona do države BiH i zaista ne mogu da shvatim da ljude maltretiraju o 2013. godine do danas da to neko neće da završi jednostavno da školu ubaci u sustav srednjih škola Unsko-sanskog kantona. Znači, samo jednu imam molbu za vas, odnosno za Vas ministrice, ja Vas molim da to učinite, da mi date bilo kakav zvanični odgovor predsjedavajućeg Skupštine ili premijera Vlade, a ja ću, evo sad vas obavještavam, po tom pitanju ja ću obavijestiti nadležni sud i tražiću da se donese privremena mjera od strane suda, s obzirom da ovo ponašanje u, a koliko budemo ovo tolerisali sutra će nam se to desiti i Kantonu Sarajevo ili nekom drugom kantonu, možda će biti u pitanju djeca neke druge nacionalsnoti i ja smatram zaista ovo da je nedopustivo. Hvala vam lijepo.
Hvala Vama. Kolegice Pendeš, izvolite.
... predsjedatelju, uvažene kolegice i kolege, dragi gosti. Javila sam se po jednom osnovu, a to je apropo samo ove inicijative. Još prošli put na Povjerenstvu sam kazala da kad govorimo o obrazovanju, bez obzira o kom obrazovanju se radi, da je to direktna nadležnost kantona kad govorimo o Federaciji BiH. Obzirom da se radi o kantonu koji je u sastavu Federacije BiH onda je ustavna nadležnost kantona da vodi računa o obrazovanju. Meni je drago da je ovdje i ministrica civilnih poslova i na bazi ovih izjava ili bolje rečeno činjenica koje su ovdje iznesene sigurno će pokrenuti određene aktivnosti u skladu sa zakonom, u skladu sa Ustavom protiv onih koji onemogućavaju da se djeca školuju na jeziku, a imaju pravo, to se radi o djeci koja se školuju u Katoličkom školskom centru. Zbog čega sam protiv ove inicijative bila i na Povjerenstvu za financije, iz jednostavnog razloga što BiH, proračun Vijeća ministara, ustvari nemamo ustavnu nadležnost nad obrazovanjem u županijama, jer smatram da uloga ministra, odnosno ministrice u ovom slučaju ili Ministarstva civilnih poslova je više koordinirajuća. S druge strane zamolila bi kolegu da ipak ako govorimo o etici, nema smisla spominjati ni BHANSA-u, ovo ne govorim zbog BHANSA-e, ali govorim zbog toga, zbog načina na koji se osiguravaju sredstva za BHANSA-u pa u tom smislu ne možemo reći da je to iz proračunskih sredstava, jel’ oni sami osiguravaju svoja sredstva, a to nema veze sa obrazovanjem. U tom smislu smatram da ne trebamo podržati inicijativu, sutra će doći druga inicijativa od, možda ću i ja ... možda biti u situaciji da predložim određene inicijative, mislim da se trebamo definirati na Ustav, zakon, ustavne i zakonske nadležnosti i proračune.
Hvala. Kolega Bećirović, izvolite.
Moje je mišljenje da je ovo jedna konkretna, praktična inicijativa i da ne postoji nijedan jedini razlog da mi to danas ne podržimo. Ono što želim reći povodom ove inicijative jeste da ova zemlja i ljudi u ovoj zemlji ne mogu nikako krenuti naprijed ako za početak nismo u stanju da pobjedimo te etno okove, pod broj jedan. Dakle, nešto što je vezano za Katolički školski centar, ako je to pomoć djeci, bez obzira koje su vjere i nacije, nema razloga da ne bude podržano od svih klubova u Domu naroda. To nisu vjerovatno neka ogromna finansijska sredstva, to se ovdje potroši u Parlamentu za sedam dana za najobičniju reprezentaciju, a dakle nema nikakvog opravdanja da mi ne usmjerimo ta sredstva prema ovoj instituciji na način kako je to obrazložio kolega Miletić. Drugi veliki problem zašto ne možemo naprijed su političke sujete. Nažalost, posebno u ovom mandatu često padaju i najopravdaniji prijedlozi samo zato što ih je neko drugi predložio. Što se mene lično tiče uopće mi nije bitno ko je imenom i prezimenom predlagač, već me interesuje isključivo šta predlaže. Ako je prijedlog dobar nema razloga da ga ne podržimo. Dakle, želim podržati ovaj prijedlog kolege Miletića, mislim da je to jedan pozitivan signal, to je jedna pozitivna poruka ljudima u BiH. Način na koji ja tumačim vitalni nacionalni inters je način da su djeca najveći vitalni nacionalni interes svih nas i u ovom Domu i zato ću glasati bez ikakve dileme za ovu inicijativu.
Zahvaljujem. Za ispravku krivog navoda, gospodin Dragan Čović. Izvolite.
Hvala lijepo. Uvažene kolege, ja sam u zadnjih sedam do deset godina bar dvadeset puta bio u ovom školskom centru i bar smo toliko puta godišnje pokušavali pokrenuti inicijative da riješimo pitanje finansiranja ovog centra. Ja vam sugeriram da se vratimo u okvire zakona, u okvire zakona upravo tako, u ustavne okvire sukladno nadležnostima, a kapacitet koji vi imate kao predlagači ovdje iskoristite u županiji ili ti Unsko-sanskom kantonu i riješil iste problem za pet minuta što se tiče Katoličkog školskog centra. Samo politički kapacitet vaših stranaka koji imate, već na idućoj sjednici skupštine, vlade, riješili ste problem finansiranja. Znači, nemojmo zavlačiti dalje instituciju, koja već par godina grca u nemogućnosti da izmiruje obveze prema svojim uposlenicima i za ovu školu i druga koja se veže za ovaj Katolički školski centar, obzirom da tamo 90% djece nije hrvatske nacionalnsoti, znači ne treba aludirati ni na tu nacionalnu notu, nego potrebu djece, kako ste to Vi kolega Bećirović na kraju naglasili. I ako stvarno želite to uraditi, evo koliko vas sjedi tu i gledam sad vas, imate 80% kapaciteta u vladi, u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti županije koja je ustavno, po zakonu nadležna da pomogne finansira, a obratili smo im se dosad u moje osobno ime sa različitih institucionalnih razina gdje sam bio, bar dvadeset puta. Pa evo vam šanse da to uradite i po Ustavu i po zakonu i na način da se stvarno može to riješiti. Hvala vam.
Zahvaljujem godpodinu Draganu Čoviću. Munib Jusufović se javio za diskusiju.
Hvala lijepo gospodine predsjedavajući. Ja jesam u principu odmah da se izjasnim za podršku ovome školskom centru i čak mislim da neke stvari vuku se već nekoliko godina i bio sam uključen u, međutim gospodin Čović mi je oduzeo dio, ono što sam i ja isto mislio, ako mi stvarno iskreno mislimo da pomognemo, onda postoji put, ja mislim da ovo nije put. Nije put iz razloga što sutra se može pojaviti sličnih zahtjeva milion, a nije nadležnost ovo, i onda ćemo se zapetljati ko pile u kučine. Ako konstruktivno mislimo to uraditi postoji nekoliko rješenja i ja ću evo nešto i ponoviti, to je, u Skupštini Unsko-sanskog kantona, u izvršnoj vlasti, učestvuju, gospodin Miletić ne znam ja jeste Vi još član DF-a, znam otprilike tamo je upravo DF dio vlasti, dio vlasti je i SDP. Radi pojašnjenja, radi drugih da ne bi ispalo, tamo nije jedino SDA i SBB, znači ne možemo mi direktno, evo i da podržimo da na način koji je po Ustavu predviđen da, ali evo predlažem zato što mislim da treba pomoći toj instituciji. Ja ću lično preuzeti i mislim da ćemo neku podršku u Federalnom parlamentu, s obzirom da neće Unsko-sanski kanton kao izvršna vlast, predložiti na Vladi Federacije da razmotre eventualno dio te pomoći i to institucionalno možemo uvezati, ali ovdje, teško je smjestiti ovdje to u prostor. Toliko i hvala.
Hvala Vama kolega. Neodržavanje utvrđenog dnevnog, vjerovatno je pogrešno pritisnuto, ali sasvim svejedno, vjerovatno ispravka krivog navoda. Kolega Miletić, izvolite.
Oprostite, vjerovatno sam pogrešno pritisnuo. Ujedno da dam pojašnjenje o, svom kolegi, a i Vama. Ja jedini ovdje nemam političku partiju i nemam koga zvati, iako sam ja to radio, neke ljude koje sam znao u Skupštini Unsko- sanskog kantona, ja sam ih molio da to urade, nažalost oni su u trenutku glasanja bili napustili salu i nisu glasali. Znači, ja Vas predsjedatelju molim, ako ste već bili toliko puta u prilici, to ne mora biti moje, nek to bude HDZ-ovo, nebitno čije je, al’ dajte zaista da toj djeci pomognemo, evo ja Vas još jednom molim.
Hvala. Kolega Bećirović, izvolite.
Ma de ne bi bilo nejasnoća, prvo treba reći da je naš kolega ovaj prijedlog dostavio prema uzusima Poslovnika o radu Doma naroda i mi kao takav razmatramo danas na dnevnom redu konkretan prijedlog u skladu sa Poslovnikom, sa vrlo jasnom definicijom. Mene u ovom trenutku apsolutno ne interesuje šta rade organi jednog kantona u Federaciji BiH, jer to nije na dnevnom redu, na dnevnom redu je konkretan prijedlog, s konkretnim rješenjem i ja sam rekao da ću ga podržati. S druge strane mislim da bi bilo dobro kada bi imali snage da i u Domu naroda borimo se protiv svojevrsne podaničke kulture, pa da samo branimo ono što je iz moje političke partije i napadamo kontra ono što nije iz moje političke partije. Ovo je prijedlog o kojem ću ja glasati i rekao sam glasaću za, ako dođe još bolji i još konkrentiji prijedlog podržaću ga, apsolutno me ne interesuje kakav je stav stranke kojoj ja pripadam ako on ne rješava problem. Dakle, to su dva različita pogleda na politički život u BiH, podržaću svaki prijedlog koji makar jedan korak ide naprijed u rješavanju bilo kojih problema, a s obzirom da je ovdje u pitanju, u pitanju su djeca to je i razlog više da svi zajedno danas to podržimo.
Hvala, kao predstavnik bošnjačkog naroda u Domu naroda, Vi ste svoje kazali. Kolegica Pendeš, izvolite.
Zahvaljujem. Htjela sam samo pokazati gospodinu Bećiroviću da je sad sam sebe, da kažem, demantirao na način što je kazao da treba pobijediti etno okove, političke sujete i da ga, maloprije kaza, ne zanima šta je na nižim razinama vlasti, a mislim da bi ga trebalo zanimat, jer to je jedan od razloga zbog čega mu ne prolaze inicijative. Prošli put mu nije prošla inicijativa apropo zaduženja prema Vijeću ministara, da se izvrši analiza zbog čega mladi ljudi napuštaju BiH. Jer da je on obzirni političar, on bi kroz svoje, strukturu stranke na entitetskoj, odnosno na županijskoj razini, bar što se tiče Federacije, kroz ministre koji su u njegovoj, u vlasti, evo u Federaciji, nisu u svim kantonima, postavljao to pitanje i apropo mislim da se ipak trebamo uozbiljit, uokvirit, poštivat zakon i Ustav, pa bez obzira da li nekad bili zadovoljni ili nezadovoljni.
Hvala. Kolega Jusufović, izvolite.
Hvala lijepo. Tačno je ako mi gledamo poslovnički, kolega Bećiroviću, da mi možemo poslovnički utopiti šta god hoćemo, možemo sad o Marsu, Jupiteru i ostalim uputiti u proceduru i reći da je to sve legalistički, jeste, ali ovo su stvari vrlo suptilne, ovim ljudima treba pomoći i treba naći način kako im pomoći, a ne zato što je to eto legalistički, ne ..., da li je ova ili ona politička stranka. Ja sam ovo napomenuto samo radi drugih koji ne znaju ko je u vlasti, zato sam pomenuo, Vi ste kasnije izašli. Jer je sramota ipak tih vlasti, znam ponešto malo više o tom školskom centru, zašto to nisu dosad uradili. A evo Vama sad kažem, hajde i ja ću nabacat, ali neću biti toliko neozbiljan da opterećujem ovaj Dom naroda, nego ću ići sa inicijativama koje stvarno imaju logike i smisla, a ne sad da nam držite lekcije, eto ovo, ja ću podržati. Pa podržaću ja ovo hiljadu puta, ako ima efekta, ali ja sad idem putem kako ljudima pomoći i zato mislim ako nije uspjelo tamo, onda ćemo probati nešto preko Federacije, da vidimo, jer imaju, može se uključiti u nadležnost vlade. A ako bi sve ove ovakve ili slične ..., bez obzira koliko je opravdana, pojaviće se sutra iz Republike Srpske iz entiteta isto tako zahtjeva milion, pa ćemo mi reći ne treba, pa opet iz nekih drugih dijelova Federacije. Znači, hajmo tražiti put rješavanja, a ne da banaliziramo sad, sad ispade da bi ja trebao da se pravdam radi toga što sam rekao maloprije, nemam namjeru. Toliko i hvala.
Hvala. Kolega Bećirović, izvolite. Drugi ispravak krivog navoda.
Pa ja mislim da treba shvatiti kontekst u kojem mi djelujemo ovdje u Domu naroda, a kontekst je takav da iz sjednice u sjednicu, evo već druga godina u ovom mandatu, padaju svi mogući prijedlozi, ne samo od kolege Miletića, od Bećirovića, evo Zvizdić je imao prijedlog o PDV-u, pao, padaju zakoniski prijedlozi, sve živo se obara, u takvom jednom kontekstu i takvoj atmosferi napraviti jedan presedan pa barem na ovom pitanju pokazati jedan pozitivan signal, ja mislim da je to u redu. Nije niko rekao i to je krivi navod, da ga ne zanimaju niže razine vlasti. Ja sam isključivo govorio o tome da je ovo konkretan prijedlog koji se našao na dnevnom redu Parlamentarne skupštine BiH, kao što ću podržati i svaki drugi prijedlog koji znači korak naprijed u rješavanju bilo kojeg problema u BiH.
Hvala. Ne vidim više rasprava. Bilo bi ovdje potrebe za jako puno ispravaka ovakvih i onakvih navoda, ali osobno mislim da smo kazali što smo imali za potrebu svi koji su osjećali, ne vidim evo strpljivo, sačekaću još malo, ne vidim ni potrebu za raspravu, ni interesa za njima i time zaključujemo raspravu na ovu temu. Nadam se da će ova djeca, kao i mnoga druga, dobiti uvjete da mogu normalno raditu u ovoj zemlji sukladno uređenju ove zemlje, Ustavu i zakonu. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja. Hvala. Nazočno
Izvolite.
Molim vas ponovite, ponovite proces glasovanja, isprika. Zanimljivo, nazočno 14 – za 4, protiv 8, suzdržano 2.
Oprostite.
Molim vas, evo još jednom da ponovim proceduru glasovanja. Kolege, ja ću vas zamoliti, evo već je osma sekunda prema kraju, pokušajte glasovati. Hvala lijepo. Ima li potrebe za ponavljanjem više? Nema. Hvala vam. Nazočno 14 – za 6, protiv 8. Federacija BiH – 6 za, Republika Srpska – 4 protiv. Oprostite, Federacije BiH – 6 za, 4 protiv. Republika Srpska – 4 protiv. Nema opće većine. Konstatiram, izaslanička inicijativa kolege Miletića nije usvojena. Hvala vam lijepo. Prelazimo na točku devet današnjeg dnevnog reda, Ad. 9. Prijedlog odluke o imenovanju članova Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje između Parlamentarne skupštine BiH i Europskog parlamenta, dostavljen od Zajedničkog kolegija obaju domova Parlamentarne skupštine BiH
Zajdenički kolegij obaju domova Parlamentarne skupštine BiH je na 6. sjednici, održanoj 25.06. to znači danas, razmatrao Prijedlog odluke o imenovanju članova Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje između Parlamentarne skupštine BiH i Europskog parlamenta, koji su dostavili Zajedničko povjerenstvo za evropske integracije Parlamentarne skupštine BiH. Zajednički kolegij obaju domova Parlamentarne skupštine BiH utvrdio je navedeni Prijedlog odluke, koji smo vam dostavili. Nama, dakle, ostaje danas da se izjasnimo o ovom prijedlogu, koji je utvrdio Zajednički kolegij oba doma Parlamentarne skupštine BiH. Otvaram raspravu. Nema prijavljenih, nema ni interesa za raspravu. Hvala vam. Zatvaram raspravu. Glasujemo o Prijedlog odluke o imenovanju članova Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje između Parlamentarne skupštine BiH i Europskog parlamenta. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja. Hvala. Nazočno 14 – za 13, protiv niko, suzdržan 1. Federacija BiH – 9 za, 1 suzdržan. Republika Srpska – 4 za. Postoji opća i entitetska većina. Konstatiram usvojili smo Odluku o imenovanju članova Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje između Parlamentarne skupštine BiH i Europskog parlamenta, te imenovali članove ovog Povjerenstva kako slijedi: Nebojša Radmanović – predsjedatelj, Nikola Lovrinović – prvi zamjenik, Halid Genjac – drugi zamjenik, Lazar Prodanović, Denis Zvizdić, Snježana Novaković-Bursać, Lidija Bradara, Branislav Borenović, Saša Magazinović, Amir Fazlić, Bariša Čolak, Denis Bećirović i Mladen Bosić kao članove. Hvala vam lijepo. Na dnevnom redu su nam preostale još tri točke, davanje saglasnosti za ratifikaciju sporazuma, predlažem da objedinimo raspravu i izjašnjavanje o ovim točkama od 10. do 12. uključujući i točku 12. današnjeg dnevnog reda. Otvaram prvo raspravu o ovoj ideji da spojimo i raspravu i izjašnjavanje o ovim točkama. Niko se ne javlja, zaključujem raspravu. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja. Hvala. Nazočno 14 – svi za. Federacija BiH – 10 za, Republika Srpska – 4 za. Postoji opća i entitetska većina i konstatiram prijedlog je usvojen. Tačke od 10. do 12. Ad. 10. – Ad. 12. Davanje suglasnosti za ratifikaciju sporazuma
Dobili ste Mišljenje Povjerenstva za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, promet i veze Doma naroda. Riječ dajem gospodinu Fazliću, ako ima potrebe. Nema potrebe. Hvala lijepo. Otvaram raspravu po ovim prijedlozima. Prijavljenih nema, ne vidim ni interesa za raspravu. Hvala vam. Zaključujemo raspravu. Glasujemo o davanju suglasnosti za ratifikaciju sporazuma iz točke 10, 11. i 12. današnjeg dnevnog reda. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja. Hvala. Nazočno 14 – svi za. Federacija BiH – 10 svi za, Republika Srpska – 4 za. Postoji opća, entitetska većina. Konstatiram, dali smo suglasnost za ratifikaciju sporazuma iz točaka od 10. do 12. uključujući i točku 12. današnjeg dnevnog reda. Ovim zaključujem 8. sjednicu dnevnog reda, odnosno 8. sjednicu Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH i informiram vas da će naredna, 9. sjednica, vjerojatno bit organizirana 08.07. – 08. srpnja ove godine. Hvala vam lijepo.