8. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovinu

Dom naroda

25. 6. 2020
objavljeni podaci: 25. 6. 2020

Glasanje

Prihvaćen

Imenovanju prvog kandidata sa rang-liste Povjerenstva za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije za imenovanje zamjenika ravnatelja Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije - Ponovljeno (Prvi krug)