7. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

11. 6. 2020
objavljeni podaci: 11. 6. 2020

Stenogram

Dame i gospodo izaslanici, uvaženi gosti, srdačno vas pozdravljam i otvaram 7. sjednicu Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Na sjednicu su pozvani naši redoviti gosti, predsjedatelj i članovi Vijeća ministara BiH, predstavnici Institucije ombudmena za ljudska prava u BiH, Ureda za reviziju institucija BiH, Agencije za zaštitu osobnih podataka, te predstavnici međunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini koji redovito prate rad našega Doma. Na sjednici je nazočno svih 15 izaslanika – 5 iz bošnjačkog naroda, 5 iz hrvatskog naroda i 5 iz srpskog naroda. Kao što vam je naznačeno u pozivu za sjednicu, sukladno članku 155. Poslovnika na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu izaslanicima će biti omogućeno postavljati izaslanička pitanja u usmenom obliku. Podsjećam da su vam zajedno s pozivom za 7. sjednicu Doma naroda upućeni i dopisi u vezi sa procedurom postavljanja izaslaničkih pitanja u usmenom obliku. Navedeni dopis, odnosno obavijesti o mogućnosti postavljanja izaslaničkih pitanja u usmenom obliku na 7. sjednici Doma naroda također je upućen predsjedatelju Vijeća ministara BiH i Generalnom tajništvu Vijeća ministara BiH. U skladu sa člankom 156. stavak (1) Poslovnika najavu za postavljanje izaslaničkih pitanja u usmenom obliku dostavili su: kolega Denis Bećirović za predsjedatelja Vijeća ministara, kolegica Lidija Bradara za Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, kolega Lazar Prodanović za predsjedatelja Vijeća ministara i kolega Mladen Bosić za predsjedatelja Vijeća ministara. Člankom 155 . stavak (1) Poslovnika Doma naroda propisano je da izaslanici postavljaju usmeno izaslanička pitanja, najavljuju ih i u pisanom obliku najkasnije 24 sata prije početka sjednice Doma. Konstatiram da smo zaprimili najavu usmenog izaslaničkog pitanja izaslanika Zlatka Miletića izvan propisanog roka, tako da isto nije moglo biti proslijeđeno Vijeću ministara za ovu sjednicu sukladno Poslovniku Doma naroda. Ovo pitanje može biti planirano za prvu sjednicu Doma naroda koja je planirana već za 25. lipnja, znači za 15 dana. Molim izaslanika, kolegu Zlatka Miletića da se obrati ukoliko smatra potrebitim vezano za ovo.
Ne smatra. Hvala Vam. U skladu sa člankom 156. stavak (2) Poslovnika ove najave dostavljene su predsjedatelju Vijeća ministara i onom članu Vijeća ministara na kojeg se pitanje odnosi. Želim vas podsjetiti i na to da smo uputili obavijest Javnom radiotelevizijskom servisu BiH radi osiguranja izravnog televizijskog prenosa ovog dijela sjednice u skladu sa člankom 155. stavak (1) Poslovnika. Sada možemo započeti sa postavljanjem usmeno izaslaničkih pitanja i davanja odgovora. Riječ dajem kolegi Denisu Bećiroviću. Izvolite.
Gospodine predsjedavajući, dame i gospodo. Moje pitanje je upućeno predsjedavajućem Vijeća ministara BiH, gospodinu Tegeltiji. Pitanje glasi – Kada nadležni organi države Bosne i Hercegovine planiraju otvoriti državnu granicu Bosne i Hercegovine za građane Evropske unije? Ovo se posebno odnosi na stotine hiljada ljudi koji su porijeklom iz Bosne i Hercegovine i koji se jako zanimaju kako i na koji način će reagirati Vijeće ministara u vezi s ovim pitanjem. Podsjećam da je ovo izuzetno važno pitanje i sa ljudskog i sa psihološkog, naravno i sa zdravstvenog i ekonomskog aspekta. Kolega Ahmed Husagić iz Socijaldemokratske partije Austrije i ja smo početkom maja javno pokrenuli jednu inicijativu s ciljem da ovo pitanje što prije na adekvatan način reguliramo. Podsjećam, u pojedinim državama Evropske unije, pogotovo kao što su Njemačka, Austrija, Švicarska, Danska itd. žive stotine hiljada građana koji su porijekolom iz Bosne i Hercegovine, koji žele ovo ljeto da provedu sa svojim porodicama, da posjete svoju domovinu Bosnu i Hercegovinu i mislim da država Bosna i Hercegovina tim ljudima treba poslati jasnu poruku kada, na koji način mogu doći u Bosnu i Hercegovinu. Također, želim vrlo jasno reći da je naša obaveza da vodimo računa i o tim ljudima, a o ekonomskom aspektu ovog pitanja da ne govorim, o tome smo već govorili tako da ovdje prije svega ističem ovaj ljudski, psihološki aspekt, da ljudi, dakle, imaju pravo da dođu u BiH. Dakle, pitanje je upućeno predsjedavajućem.
Hvala kolega Bećiroviću. Hvala Vam. Predsjedavajući Tegeltija, izvolite. Vi takođe imate dvije minute za odgovor tako da ...
Zoran Tegeltija
Prekinite me ako produžim. Poštovani članovi Kolegija, gospodo delgati, gosti, predstavnici medija. Želim da kažem da problem upravljanja granicom, odnosno kontrola ulaska, izlaska u jednu zemlju pokazao se kao od izuzetno važnih mjera za kontrolu pandemije, koja se desila i u našoj zemlji i svim drugim zemljama. Kada smo kontrolisali ulazak u našu zemlju vodili smo računa, prije svega, o stavovima zdravstvenih radnika, onih epidemiologa i drugih koji su utvrđivali mjere, vodili smo računa o interesima privrede i naših građana i naposlijetku pokušali smo pratiti naše susjede i Evropsku uniju kao najznačajnije naše spoljnotrgovinske partnere. U tom procesu najvažniju ulogu imali su ljekari i zbog toga smo najviše se i pridržavali njihovih prijedloga i mjera zbog čega su naše mjere bile u jednom trenutku, možda, nepopularne kada smo uveli karantine na našoj granici, ali procjena je da su te mjere dale dobre rezultate. Kada je u pitanju otvaranje granica, naših granica, u onom trenutku kada su počeli procesi oslobađanja kretanja ponovo smo slijedili, prije svega, preporuku epidemiologa, zatim naše poslovne zajednice i građana BiH. U tom smislu znate da smo dali mogućnost ulazak poslovnih ljudi sa određenim ograničenjima, našim ljudima koji imaju dvojna državljanstva i pratili smo da ne uradimo ništa što bi u ovome trenutku moglo da naruši epidemiološku situaciju i naravno slijedili smo situaciju da smo prvo omogućili našim susjedima da mogu da uđu bez ikakve kontrole. Što se tiče našeg odnosa sa Evropskom unijom, za građane Evropske unije, prije svega, pratićemo ponovo ono što kažu epidemiolozi, zatim interesi privrede i građana i naposlijetu slijedićemo ovo što radi, takođe, Evropska unija. Prema onome kako sada stoje i kako je sad stav epidemiologa nije realno da granice BiH budu otvorene za građane Evropske unije prije kraja šestog mjeseca, s tim što je moguće da će se za pojedine zemlje ili pojedine regione iz Evropske unije uvesti određene restrikcije, odnosno ograničenja. To sve moći će samo da urade naši krizni štabovi, koji se bave epidemiološkom situacijom. Još samo rečenicu vezano za naše građane koji su uzeli državljanstva u drugim zemljama, napravili smo nekoliko izuzetaka za naše građane, jer imamo naše građane čija djeca imaju državljanstva drugih zemalja, maloljetna, njima smo omogućili da ulaze u zemlju sa svojim roditeljima. Imamo situaciju da imamo jednog bračnog druga koji ima državljanstvo Bosne i Hercegovine, a drugi ima državljanstvo neke druge zemlje, prihvatili smo takođe da mogu da uđu u našu zemlju. Prema tome, radićemo, pratićemo prije svega prijedloge epidemiologa, zatim interes privrede i na kraju pratićemo kako će se ponašati i zemlje Evropske unije prema Bosni i Hercegovini. Hvala lijepo.
Hvala Vama. Kolega Bećirović, jeste zadovoljni odgovorom?
Ja sam i na prošloj sjednici, evo i na ovoj, javno rekao da nisam zadovoljan sa onim što čini Vijeće ministara BiH u vezi sa ovom problematikom. Mislim da je i danas bila prilika da malo preciznije, jasnije pošaljemo jedan ozbiljan i konkretan odgovor, ali ljudi ni danas nisu čuli konkretan odgovor na ovo pitanje, a mislim da ti ljudi očekuju odgovor i na neka logična pitanja. Pitanje, recimo, na koje treba odgovoriti jeste – zašto smo otvorili državnu granicu BiH prema nekim državama koje se nisu još uvijek izborile sa ovom pandemijom, a s druge strane jesmo zatvorili državne granice prema nekim državama koje se relativno uspješno bore s tim? To, prije svega, nije logično. Ja očekujem da o ovom pitanju, prije svega, svoje mišljenje da struka, a ne politika, iz ovoga što sam čuo čini mi se da je bila više dominantna politika. I da završim, dakle još jednom koristim ovu priliku da pozovem Vijeće ministara BiH da barem danas, 11. juna 2020. godine, pošalje jasnu poruku koji je to datum kada ti ljudi mogu da dođu u Bosni i Hercegovinu i pod kojim uslovima.
Hvala kolega Bećiroviću. Riječ dajem kolegici Lidiji Bradara.
Zahvaljujem. Poštovani predsjedatelju, članovi Vijeća ministara, kolegice i kolege, uvaženi gosti, predstavnici medija sve vas lijepo pozdravljam. Moje pitanje je upućeno Uredu za veterinarstvo BiH, a odnosi se, znači molim vas da mi odgovorite – Koliko je osoba trenutačno u Uredu za veterinarstvo angažirano po osnovu ugovora o djelu? Odgovor treba sadržavati podatke o ukupnom broju osoba angažiranih po ugovoru o djelu sa srednjom i visokom stručnom spremom i Uredu u Sarajevu, kao i svim područnim odjeljenjima, uključujući Agenciju za označavanje životinja u Banja Luci i granične prijelaze. Visinu iznosa ugovora o djelu, nacionalnu pripadnost osoba angažiranih po osnovu ugovora o djelu i koliki broj se plaća iz proračuna, a koliko iz sredstava projekta – Cijepljenje malih preživara protiv bruceloze. Hvala.
Hvala Vama. Je li ima potrebe da ministar, odnosno neko iz ministarstva odma odgovori na ovo pitanje uz ovaj pisani što će doći?
Sačekaću pisani odgovor budući da nitko nije spreman odgovoriti.
Hvala uvaženi predsjedavajući. Poštovane koleginice i kolege delegati, predsjedavajući Savjeta ministara i ministri u Savjetu ministara, poštovani prisutni. Moje pitanje postavljam, dakle, Savjetu ministara ili predsjedavajuće ili nekom od ministara – Koliko sredstava je uplaćeno na račun Fonda za reformu javne uprave od njenog osnivanja, a kolika su ugovorena ... vrijednost projekata do danas za koje su isplaćena sredstva na račun Fonda, koliko sredstava stoji rezervisano na računu Fonda duže od jedne godine, odnosno sredstava za projekte koji nisu pravovremeno i na jasan način implementirani i u kojoj mjeri je Savjet ministara izvršio preporuke iz Izvještaja o reviziji učinka na temu „Efikasnost pripreme projekata reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini“, odnosno Kancelarije za reviziju institucija BiH? Ovo je važna oblast, mislim da Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave je od izuzetnog značaja za sve u Bosni i Hercegovini. Hvala vam.
Hvala Vama, kolega. Hoćete Vi predsjedavajući ili neko? Izvolite predsjedavajući Tegeltija.
Zoran Tegeltija
Poštovani članovi Kolegija, gospodo delegati, pa ovo je vrlo složeno pitanje i traži više odgovora, ovo je više od jednog pitanja i iskreno nismo imali dovoljno vremena da prikupimo ove podatke vezano o preporukama Glavne službe za reviziju, odnosono Kancelarije za reviziju institucija BiH o tome šta se uradilo, ali možda ovaj dio pitanja o kome je govorio delegat Prodanović vezano za finansijska sredstva kako to izgleda od početka, a kako je danas stanje na računima ovoga Fonda. Ukupno uplaćena sredstva na račun su 32.353.000,00 KM od čega su sredstva donatora 29.830.000,00 KM, a domaće vlasti, različiti nivoi vlasti u taj Fond su uplatili 2.515.000,00 KM. Koliko je utrošeno, a da vidimo od ovih 32 miliona jedva 50% ili 16.460.000,00 KM. 31. marta 2020. godine na računima ovoga Fonda bilo je nešto manje od 16 miliona ili tačnije 15.892.700,00 KM. Ono što je jako loše, što šalje jako lošu poruku vezano za to kako se radilo u prethodnom periodu jeste zahtjev naših donatora da im se vrate uplaćena sredstva, na šta oni imaju pravo po osnovu sporazuma, ukolika ta se sredstva ne utroše u određenom vremenskom periodu. Na osnovu zahtjeva donatora, Švedske i Danske, bila, Fond je bio primoran da vrati donatorima 5.333.345,00 KM. Kada smo ta sredstva vratili donatorima na raspolaganju Fondu je ostalo 11.127.520,00 KM. O preporukama i zašto se ne troše sredstva iz ovog Fonda vjerovatno će biti prilike da razgovaramo na nekoj drugoj sjednici. Hvala lijepo.
Hvala Vama. Kolega Prodanović, jeste zadovoljni odgovorom?
Ako mogu samo.
Hvala.
Veoma sam zadovoljan ovim informacijama, nažalost nezadovoljan sam stvarnim stanjem i zabrinut za ovim kakva je ukupna situacija, da smo u situaciji da vraćamo donatorska sredstva. Molim Vas, predsjedavajući, ako je moguće da mi i ovaj treći dio, dakle, kad je u pitanju ovaj, implementacija preporuka Glavne službe za reviziju dostavite. Molim Vas, da Vaš kabinet i Savjet ministara o ovome pitanju u narednom periodu posveti značajno veći stepen pažnje, uključujući prije svega, dakle, Kancelariju predstavnika za reformu javne uprave pri Savjetu ministara, mislim da je ovo izuzetno važno pitanje za sve i da se mora mnogo više učiniti. Hvala vam.
Hvala Vama. Riječ dajem kolegi Mladenu Bosiću, izvolite.
Hvala predsjedavajući. Moje pitanje je postavljeno predsjedavajućem Savjeta ministara, gospodinu Tegeltiji i odnosi se na neusvajanje budžeta institucija BiH i pitanje glasi: Dana 30.04.2020. ste izjavili da će novi prijedlog budžeta biti usvojen i prije 31. maja – ko snosi odgovornost što je vlast na nivou BiH nefunkcionalna, s obzirom da ne može usvojiti budžet ni nakon protekle pola budžetske godine? Da li se može očekivati usvajanje budžeta prije isteka tekuće godine?
Hvala. Predsjedavajući izvolite.
Zoran Tegeltija
Poštovani članovi Kolegija, gospodo delegati, gosti. Pa prije svega radi javnosti da kažem da je Savjet ministara usvojio budžet za 2020. godinu, uputio ga Predsjedništvu BiH i mislim početkom aprila, 03. ili 04. aprila taj budžet je bio na sjednici Predsjedništva BiH. Predsjedništvo BiH je u dogovoru sa Savjetom ministara procijenilo da su uslovi u kojima se našla Bosna i Hercegovina drugačiji od onih u trenutku kada smo usvajali budžet i vraćen je budžet Savjetu ministara sa određenim brojem prijedloga i sugestija Predsjedništva i zaključkom da se budžet usvoji do 31. maja i dostavi Predsjedništvu ponovo na usvajanje. Nekoliko puta sam, gospodine Bosić se pozivan na 30. april, ja sam nekoliko puta izjavio da mislim da ćemo budžet imati prije 31. maja, moje izjave su se temeljile na osnovu onoga što smo već radili, na mojim razgovorima sa Ministarstvom finansija i trezora. Nažalost, neki od budžetskih korisnika koji su, našli se u značajno težoj situaciji nego što je bila prije pandemije, su polvinom mjeseca maja tražili izmjenu svojih budžetskih zahtjeva, što je zakomplikovalo odnose Ministarstva finansija i trezora koje nije do 31. maja pripremilo novi budžet u skladu sa preporukama i Predsjedništva. Prema informacijama koje sam dobio iz Ministarstva finansija budžet će biti spreman za sledeću sjednicu Savjeta ministara. Odgovoran, ko je odgovoran, ova Vaša ocjena oko nefunkcionisanja vlasti, to u ovom trenutku ne želim da govorim. Da li će budžet biti usvojen prije isteka tekuće godine? Ja želim da podsjetim da o toj proceduri usvajanja budžeta pored Savjeta ministara su Predsjedništvo BiH, Parlamentarna skupština i Savjet ministara. Ono što je do Savjeta ministara ja sam siguran da ćemo mi svoj dio posla završiti prije kraja mjeseca juna, a siguran sam da će biti podrške i u drugim institucijama da se budžet usvoji u što kraćem vremenskom periodu. Hvala lijepo.
Hvala Vama. Kolega Bosić, jeste zadovoljni odgovorom?
Pa nisam svakako zadovoljan odgovorom, bar ovim dijelom ko je odgovoran, jer čini mi se da je Predsjedništvo juče reklo direktno da je odgovoran Savjet ministara i da traži od Savjeta ministara hitno da dostavi budžet i na takav način prebacilo jasno odgovornost na Vas. Ja sad od Vas čujem da je odgovorno Predsjedništvo što mi nemamo budžet do sada, da ste ga vi bili spremili, pa je Predsjedništvo imalo svoje primjedbe, pa je budžet vraćen. Ali ovdje nema odgovornosti svakako, mislim svi smo mi, svi mi znamo kako ovaj sistem funkcioniše, šta god da se desi, šta god da urade funkcioneri, kakvu god odluku da donesu, ma koliko ona bila štetna po građane u čije ime predstavljaju, vrše ove funkcije, oni neće snositi nikakve odgovornosti, tako da ne očekujem da će biti bilo kakve odgovornosti i po ovom. Ovo je izborna godina i taj budžet ima dodatnu težinu u odnosu na obaveze u demokratskom procesu izbora koji su pred nama, samo neusvajanje budžeta i ... odluka da se odlože izbori za mjesec i po dana je dovoljan pokazatelj da stvari ne idu kako bi trebale ići. Hvala.
Hvala Vama. Ovim činom smo iscrpili ova usmena pitanja. Za raspravu se prijavila i kolegica Marina Pendeš, izvolite.
Zahvaljujem predsjedatelju. Uvažene kolegice i kolege, nazočni na ovoj sjednici, obzirom da sam na prošloj sjednici iskoristila Poslovnik i članak 156. i ministru sigurnosti postavila pitanje koje je vezano na koordinirajuću ulogu Ministarstva sigurnosti u BiH da mi od nadležnih institucija Federacije i BiH i Kantona Sarajevo pribavi odgovor – Jesu li poduzeli nešto protiv onih koji su nelegalno 16.05.2020. godine organizirali prosjede protiv kardinala, katolika i svete mise, čime su prekršili međunarodni sporazum, Sporazum sa Svetom Stolicom, Zakon o slobodi okupljanja, nisu imali dozvolu nadležne institucije, odluke Vlade Federacije, Vlade Kantona Sarajevo, koje su vezane za sprejčavanje širenja COVID-a, misli se na okupljanje u javnom prostoru? Obećano mi je da će na sljedećoj sjednici, a to je sukladno članku 157., a to je današnja, da ću dobiti odgovor. Obzirom da nisam dobila odgovor, obzirom da je u međuvrmenu ministar sigurnosti dao ostavku, ja ovo pitanje proslijeđujem na ima predsjedatelja Vijeća ministara, a obzirom da sam i u pisanom obliku postavila dva pitanja ministru sigurnosti, ja ta dva pitanja ću sad pročitati i upućujem Vama kao predsjedatelju Vijeće ministara, a tiču se – Da mi se dostavi tabelarni prikaz sporazuma ili memoranduma o razumijevanju koji definiraju međusobne aktivnosti i odgovornosti kad su u pitanju odgovori na prirodne katastrofe i nesreće između Bosne i Hercegovine i zemalja potpisnica, s kojom državom BiH ima sporazum, kad je sporazum potpisan, tko je potpisnik? I drugo pitanje, tražim informaciju – Šta je se poduzelo kako bi se ranije odluke Vijeća ministara, kojima su definirane obveze odgovornosti pojedinih institucija u cilju zaštite od ilegalnog ulaska u Bosnu i Hercegovinu implementirale i da li ste pripremili novi akcioni plan, bez obzira na političko djelovanje pojedinaca koji zloupotrebljavajući svoju poziciju, ne poštivajući zakone i sigurnosnu i obrambenu politiku ugrožavaju sigurnost građana BiH, bez obzira na nacionalnu i vjersku pripadnost? Hvala.
Hvala Vam lijepa. Očekujete u pisanoj formi svakako odgovor od Vijeća ministara, tako da to onda ostavljamo Vijeću ministara. Time smo iscrpili rasprave i sve vezano za ova prethodna pitanja. Sad prelazimo na dnevni red. Za 7. sjednicu predlažem sljedeći izmjenjeni Dnevni red 1. Usvajanje Zapisnika 6. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH; 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu državne potpore u BiH (prvo čitanje), predlagatelj: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-1- 1694/19 od 25.09.2019. i 28.02.2020.; 3. Izvješće o radu Vijeća ministara BiH za 2017. godinu, broj: 01,02-50-19-2615/18 od 27.02.2020.; 4. Izvješće o radu Vijeća ministara BiH za 2018. godinu, broj: 01,02-50-18-2141/19 od 27.02.2020.; 5. Izvješće o realizaciji Revidirane strategije Bosne i Hercegovine za provedbu Aneksa VII. Daytonskog mirovnog sporazuma za 2017. godinu, materijal Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, broj: 01,02,03-37-2701/18 od 10.12.2018.; 6. Izvješće o zaštiti osobnih podataka u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu, dostavljeno od Agencije za zaštitu osobnih podataka u BiH, broj: 01-02-04- 1616/18 od 13.07.2018.; 7. Izvješće o zaštiti osobnih podataka u Bosni i Hercegovini za 2018. godinu, dostavljeno od Agencije za zaštitu osobnih podataka u BiH, broj: 01-02-04- 1243/19 od 08.07.2019.; 8. Godišnje izvješće o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH za 2017., broj: 01,02-37-776/18 od 19.03.2018.; 9. Godišnje izvješće o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH za 2018., broj: 02-12-1-620/19 od 20.03.2019.; 10. Izvješće o zbrinjavanju izbjeglica i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu, podnositelj: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, broj: 03-37-2034/18 od 06.09.2018.; 11. Izvješće o zbrinjavanju izbjeglica i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u Bosni i Hercegovini za 2018. godinu, podnositelj: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, broj: 01,02,03-50-18-1916/19 od 04.11.2019.; 12. Specijalno izvješće o nacionalnoj i spolnoj strukturi zaposlenih u policijsko- sigurnosnim agencijama u Bosni i Hercegovini, podnositelj: Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH, broj: 01,02-50-19-1413/18 od 11.06.2018.; 13. Specijalno izvješće o stanju prava osoba s intelektualnim i mentalnim poteškoćama u Bosni i Hercegovini, podnositelj: Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH, broj: 01,02,03-37-1459/18 od 18.06.2018.; 14. Specijalno izvješće o stanju u području migracija u Bosni i Hercegovini, podnositelj: Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH, broj: 01,02-37-170/19 od 17.01.2019.; 15. Specijalno izvješće o zabrani fizičkog kažnjavanja djeteta u Bosni i Hercegovini, podnositelj: Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH, broj: 01,02-37-1- 2257/19 od 26.012.2019.; 16. Izvješće o provedenoj reviziji učinka o temi: „Upravljanje procesom realizacije ugovora o javnim nabavama u institucijama BiH“, podnositelj: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 02/3-16-1-2432/18 od 08.11.2018.; 17. Izvješće o provedenoj reviziji učinka o temi: „Praćenje realizacije preporuka revizije učinka“, podnositelj: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 02/3-16-1- 2433/18 od 08.11.2018.; 18. Izvješće o provedenoj reviziji učinka o temi: “Praćenje realizacije preporuka revizije učinka“, podnositelj: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 02/3-16-10- 2261/19 od 26.12.2019.; 19. Izvješće o provedenoj reviziji učinka o temi: “Utvrđivanje carinske vrijednosti rabljenih motornih vozila“, podnositelj: Ured za reviziju institucija BiH, broj: broj: 02/3-16-1-51/19 od 03.01.2019.; 20. Izvješće o provedenoj reviziji učinka o temi: “Upravljanje strategijama na razini Bosne i Hercegovine“, podnositelj: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 02/3- 16-1-52/19 od 03.01.2019.; 21. Izvješće o provedenoj reviziji učinka o temi: “Aktivnosti institucija BiH u procesu donošenja pravilnika o unutarnjim ustrojstvima“, podnositelj: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01/4,02/3-16-1-118/19 od 11.01.2019.; 22. Izvješće o provedenoj reviziji učinka o temi: “Spremnost institucija BiH da odgovore na preuzete obveze iz Programa održivog razvoja do 2030. godine“, podnositelj: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 02/3-16-10-1866/19 od 25.10.2019.; 23. Godišnje konsolidirano izvješće unutarnje revizije za 2018., podnositelj: Ministarstvo financija i trezora BiH, broj: 01,02-16-1-1422/19 od 07.08.2019.; 24. Konsolidirano izvješće o sustavu financijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2018. godinu, podnositelj: Ministarstvo financija i trezora BiH, broj: 01,02-16-1-1423/19 od 07.08.2019.; 25. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o Zaključku iz Mišljenja Zajedničkog povjerenstva za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH koji glasi: „Nužno je stvoriti odgovarajuću logističku podršku za rad u punom kapacitetu i afirmiranje prava nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini, sukladno zakonskim nadležnostima“; 26. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o Izvješću o radu Vijeća nacionalnih manjina BiH za 2018. godinu, broj: 05/7-39-1-382/19 od 19.02.2019., 27. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o Izvješću o radu Vijeća nacionalnih manjina BiH za 2019. godinu, broj: 05/7-39-1-289/20 od 31.01.2020.; 28. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o Izvješću o radu Neovisnog povjerenstva za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava osoba nad kojima se izvršavaju kaznene sankcije i druge mjere koje je izrekao u kaznenom postupku Sud BiH, strani sudovi za djela predviđena Kaznenim zakonom BiH ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud sukladno zakonu Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, broj: 01,02-50-18-548/19 od 27.02.2020.; 29. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o Izvješću o radu Neovisnog povjerenstva za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava osoba nad kojima se izvršavaju kaznene sankcije i druge mjere koje je izrekao u kaznenom postupku Sud BiH, strani sudovi za djela predviđena Kaznenim zakonom BiH ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud sukladno zakonu Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, broj: 05/6-50-18-293/20 od 03.02.2020.; 30. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o Izvješću o radu Neovisnog odbora kao neovisnog tijela policijske strukture BiH za 2018. godinu, broj: 05/1-50-13-26-55-9/19 od 21.01.2019.; 31. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o Izvješću o radu Odbora za žalbe građana PSBiH za 2018. godinu, broj: 05/2-50-12-237/19 od 29.01.2019.; 32. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o Izvješću o radu parlamentarnog vojnog povjerenika za 2018. godinu, broj: 05/3 -37-4- 227/19 od 28.01.2019.; 33. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o Izvješću o radu Državnog regulatornog povjerenstva za električnu energiju za 2018. godinu, broj: 01,02-50-18-747/19 od 04.04.2019.; 34. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o Izvješću o stanju radijacijske i nuklearne sigurnosti za 2017. godinu, broj: 01,02-50-19- 1645/18 od 18.07.2018., 35. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o Izvješću o stanju radijacijske i nuklearne sigurnosti za 2018. godinu, broj: 01,02-50-18- 1273/19 od 11.07.2019.; 36. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o Izvješću o izdanim ispravama i odbijenim zahtjevima za izdavanje isprava za vanjskotrgovinski promet oružja, vojne opreme i roba posebne namjene za 2017. godinu i Izvješću o realizaciji izdanih isprava za vanjskotrgovinski promet oružja, vojne opreme i roba posebne namjene u 2017. godini, podnositelj: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, broj: 01,02-50-18- 1623/19 od 12.09.2019.; 37. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o Informaciji o Godišnjem planu obuke i vježbi pripadnika i postrojbi Oružanih snaga BiH u inozemstvu za 2019., podnositelj: Ministarstvo obrane BiH, broj: 03/1-03-2146/18 od 25.09.2018.; 38. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o potvrđivanju Odluke o sudjelovanju pripadnika policijskih službi iz BiH u Stabilizacijskoj misiji Ujedinjenih naroda u Demokratskoj Republici Kongo, podnositelj: Predsjedništvo BiH, broj: 01,02-50-18-1222/19 od 02.7.2019.; 39. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i vlada ostalih članica Inicijative za spremnost i prevenciju katastrofa u Jugoistočnoj Europi o aranžmanima zemlje domaćina za Tajništvo Inicijative za spremnost i prevenciju katastrofa u Jugoistočnoj Europi, broj: 01,02-21-1-897/19 od 26.04.2019.; 40. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti za ratifikaciju Konvencije o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreznim stvarima (MAC), broj: 01,02-21-1-345/20 od 06.02.2020.; 41. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o prijedlogu zaključka Kluba izaslanika bošnjačkog naroda prilikom razmatranja točke 47. sjednice Doma: Davanje suglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o suradnji na realizaciji Projekta autoceste/brze ceste Sarajevo – Beograd - Sarajevo,broj: 01,02-21-1-498/20 od 20.02.2020.; 42. Izvješće povjerenstva Kolegija o materijalu s oznakom „povjerljivo“, broj: P- Pov-07-03-10-5-38/18 od 27.02.2020.; 43. Izvješće povjerenstva Kolegija o materijalu s oznakom „povjerljivo“, broj: P- POV-07-03-10-12-97/18 od 27.02.2020.; 44. Izvješće povjerenstva Kolegija o materijalu s oznakom „povjerljivo“,broj: P- POV-07-03-10-12-71/19 od 27. 2. 2020.; 45. Izaslanička inicijativa Denisa Bećirovića kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da, najkasnije u roku od deset dana od dana usvajanja ove izaslaničke inicijative, u suradnji s drugim nadležnim organima i agencijama, Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH dostavi cjelovitu informaciju o razmjerama migrantske krize u Unsko-sanskom kantonu i Bosni i Hercegovini s prijedlogom konkretnih mjera za rješavanje migrantske krize, broj: 02-50-6-1814/19 od 16.10.2019.; 46. Izaslanička inicijativa Denisa Bećirovića za uvrštavanje, u roku od 30 dana od dana usvajanja ove inicijative u dnevni red Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, točke pod nazivom: Informacija Vijeća ministara BiH o zabrinjavajućem iseljavanju stanovništva Bosne i Hercegovine, s posebnim osvrtom na odlazak radno sposobnog stanovništva, broj: 02-50-6-576/19 od 14.03.2019.; 47. Izaslanička Inicijativa Zlatka Miletića, koja glasi: „U vezi s aktom Ustavnopravnog povjerenstva Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, broj: 02/1-50-8-22-3/20 od 22.01.2020., i preporuke članova Ustavnopravnog povjerenstva, a nakon obavljanja rasprave o izaslaničkoj inicijativi, veza broj: 02/a-50-6-2025/19, ponovno podnosim, u skladu s člankom 9. Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, inicijativu Vijeću ministara BiH – Ministarstvu pravde BiH (radnoj skupini za izmjenu i dopunu Zakona o VSTV-u) da u roku od 120 dana od dana usvajanja ove inicijative u Domu naroda izradi i u parlamentarnu proceduru dostavi prijedlog izmjena i dopuna Zakona o Visokom sudbenom i tužiteljskom Vijeću Bosne i Hercegovine. Još jednom napominjem da ovu inicijativu podnosim u ime Foruma građana Tuzle, Pravosudne mreže Bosne i Hercegovine i Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj koji su izradili Prijedlog preporuka za izmjene i dopune Zakona o Visokom sudbenim i tužiteljskom vijeću Bosne i Hercegovine, koji je u srpnju 2017. dostavljen nadležnim institucijama BiH, a o kojem se one nisu očitovale. Prijedlog dostavljam u privitku ove inicijative“, broj: 02a-50-6- 2025/19 od 28.01.2020.; 48. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Ugovora o financiranju između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i Europske investicijske banke - Mjere zaštite od poplava RS, broj: 01,02-21-1-642/20 od 10.03.2020.; 49. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Ugovora o financiranju (Vodovod i kanalizacija u Republici Srpskoj II.) između Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Europske investicijske banke, broj: 01,02-2-1-707/20 od 24.03.2020.; 50. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Ugovora o zajmu (GrCF2 W2- Projekt javnog prijevoza Sarajevo) između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj, broj: 01,02-21-1-708/20 od 24.03.2020.; 51. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Ugovora o financiranju (Koridor Vc - srednji dio) između Bosne i Hercegovine i Europske investicijske banke, broj: 01,02-21- 1-796/20 od 15.04.2020. Ovo je usuglašeni izmijenjeni dnevni red Kolegija Doma naroda koji ste dobili. Javlja li se netko za riječ? Kolega Bećiroviću, izvolite.
Gospodine predsjedavajući predlažem da dopunimo današnji dnevni red sa novom tačkom dnevnog reda i dostavljam odgovarajuće materijale za tu tačku. Naslov tačke je – razmatranje skandaloznih i uvredljivih zaključaka Skupštine bh. entiteta Republike Srpske usvojenih 2. juna 2020. godine prilikom razmatranja Informacije o Rezoluciji poštovanja žrtava fašističkih režima i pokreta. Dom naroda je svakako jedan od najpozvanijih organa u državi BiH koji treba da skrene pažnju entitetskoj Skupštini najmanje na dvije stvari, prvo da se napokon prestane miješati u stvari za koje je potpuno nenadležna, a drugo da prestane kolektivno vrijeđati i diskreditirati i Bošnjake i Hrvate u tom entitetu. Smatram da nama u BiH treba jedan cjelovit, pošten, objektivan i istinit prikaz i Drugog svjetskog rata, a ne ovako jednostran i tendenciozan prikaz kako je to uradila jedna grupa poslanika u entitetskoj Skupštini 2. juna. U tim zaključcima od 2. juna sadržane su brojne uvrede i protiv države BiH, recimo u zaključku 5. stoji – BiH nije postojala u Drugom svjetskom ratu, i ide dalje konstatacija, to je notorna glupost. S druge strane, kao da neka fašistička okupacija može uticati da li BiH postoji ili ne postoji. S druge strane. U entitetu Republike Srpske štampaju preko 50.000 primjeraka kvazi knjigu Kecmanovića i Antića – Istorija Republike Srpske, u kojoj prvo poglavlje počinje od Kamenog doba. Ispade Republika Srpska po njima postoji od Kamenog doba, a BiH koja je imala svoju državu i u Srednjem vijeku nije bilo četrdesetih godina XX stoljeća. Zaključak 6., kaže se revizionizam, da to tačno citiramo – revizionizam je i navođenje Bošnjaka kao stradalnika u Drugom svjetskom ratu koji kao nacija nisu ni postojali tada. Pa ne radi se ovo 25 godina poslije Dejtona. To je apsolutno neprihvatljivo. To što neki režimi nisu prihvatili zvaničan naziv ili naziv nekog naroda nikako ne znači da on nije postojao. Uvrede na račun Hrvata su možda još teže u ovim zaključcima. Citiram – hrvatski narod nikada nije prihvatio odgovornost za genocid koji je počinjen u njegovo ime. Prvi put da čujem da cijeli narod može biti odgovoran za genocid. Ili da, recimo, zahtjeva Skupština Republike Srpske, citiram – treba prihvatiti Republika Hrvatska historijsku i svaku drugu odgovornost za genocide u NDH. Pazite, kakvi su to zaključci i sa kakvim posljedicama. Ja ovdje očekujem u najmanju ruku od svih delegata iz Kluba Bošnjaka, Kluba Hrvata, ali i kolega i Kluba srpskog naroda da ovo uvrstimo u dnevni red i da se ogradimo ...
Hvala kolega Bećiroviću, vidno ste probili vremenski predviđeno ...
... jer Dom naroda je zaista prava prilika da kažemo nešto o tome. Dostavljam u pisanoj formi.
Kolega Bećiroviću, ja ću Vas zamoliti samo da ne idemo ovako drastično u probijanje vremena koji možete poslovnički koristiti. Hvala lijepo. Druga dopuna ili razmišljanje, kolega Zlatko Miletić. Izvolite.
Hvala lijepo predsjedatelju. Imajući u vidu činjenicu da se javljam prvi put sve vas srdačno pozdravljam, pogotovo kolege prisutne i ljude i Vijeća ministara, službenike iz naših stručnih službi i predstavnike medija. Ono što želim da kažem, a imajući u vidu činjenicu ja neću o ovoj dalekoj prošlosti kao kolega Denis, ja ću o prošlosti i o našim sjednicama Doma naroda i već sam vas ja na tu stvar ili tu stavku upozoravao dosad najmanje dva puta. Imajući u vidu, je li, da ste, evo, odbili na početku ovo izaslaničko pitanje sa kojim sam ja zakasnio 45 minuta, mislim da je vrlo neprimjereno i ovo se radi treći put i odgovornost je tu na vama kao članovima Kolegija da nam treći put pred samu sjednicu dostavljate izmjene i dopune dnevnog reda. Da odmah dvije stvari kažem na tu temu, znači ja našu sekretarku uvažavam kao vrlo stručnu i profesionalnu osobu, kao i sve službenike našeg Sekretarijata, ali ja vas molim da uvažavate činjenicu da, pogledajte koliko je papira na ovoj sjednici danas, da mi te papire dobijemo dan, dva ranije, nakon što komisije i povjerenstva daju mišljenja o određenim pitanjima. Ja vas molim, s obzirom da ja nisam namćor, ja ću svakako glasati za ovaj dnevni red, ali malo da vodite računa o tome zaista. Ako se već, i ako cjepidlačite u tome ko je kad šta dostavio, ja vas molim da vodite računa o tome, makar ovakve stvari da se ne dešavaju. Hvala.
Hvala. Shvatio sam da to nije dopuna dnevnog reda, nego komentar. Hvala Vam. Obzirom da nema više prijavljenih po dnevnom redu, raspravi o dnevnom redu, ja predlažem da se izjasnimo o incijativi kolege Bećirovića za točku dnevnog reda kao dopunu, pod nazivom – „Razmatranje skandaloznih i uvrijedljivih zaključaka Skupštine bh. entiteta Republika Srpska usvojenih 2. juna, kako ovdje piše, 2020. godine prilikom razmatranja Informacije o Rezoluciji poštivanja fašističkog režima i pokreta. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja. Hvala vam lijepo. Nazočno 14 – za 6, protiv 8. Federacija BiH – 6 za, 4 protiv. Republika Srpska 4 protiv. Nema opće većine, prijedlog nije prihvaćen. Hvala vam lijepo. Obzirom da dnevni red nije pretrpio nikakve izmjene, o njemu se ne glasuje sukladno članku 60. Poslovnika Doma naroda. Prelazimo na prvu točku dnevnog reda, Ad. 1. Usvajanje Zapisnika 6. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
Otvaram raspravu. Javlja li se neko za riječ? Kako se niko nije prijavio, a i ne vidim interesa za prijavu, zaključujemo raspravu. Glasujemo o Zapisniku 6. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja. Hvala lijepo. Nazočno 13 – za 13. Federacija BiH – 9, svi za. Republika Srpska – 4, svi za. Postoji opća i entitetska većina. Konstatiram da smo Zapisnik 6. sjednice Doma naroda usvojili. Prelazimo na točku dva današnjeg dnevnog reda, Ad. 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu državne potpore u BiH (prvo čitanje), predlagatelj: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-1- 1694/19 od 25.09.2019. i 28.02.2020.
Ovo je prvo čitanje Prijedloga zakona, članak 103. Poslovnika., prvo se vodi rasprava o potrebi donošenja i načelima na kojima je Prijedlog zakona utemeljen. Dobili ste Mišljenje Zakonodavno-pravnog sektora i Ustavnopravnog povjerenstva Doma naroda. Zakonodavno- pravni sektor utvrdio je da je Prijedlog zakona djelimično usklađen sa odredbama članka 95. Poslovnika Doma naroda, uz sugestiju i obrazloženje u prilogu, Zakon treba udopuniti mišljenjem Agencije za zaštitu osobnih podataka u BiH, te da je potrebno priložiti odredbe članka koje se mijenjaju, odnosno dopunjavaju. Vijeće ministara je 3. ožujka ove godine sukladno Mišljenju Zakonodavno-pravnog sektora Parlamentarnoj skupštini BiH dostavilo pregled odredbi koje se mijenjaju i dopunjavaju mišljenjem Agencije za zaštitu osobnih podataka u BiH. Ustavnopravno povjerenstvo Doma naroda je konstatiralo da je Prijedlog zakona usuglašen sa Ustavom i pravnim sustavom BiH. Riječ dajem predsjedatelju Ustavnopravnog povjerenstva Doma naroda, kolegi Čolaku ako ima potrebe.
Nema, hvala lijepo. Zastupnički dom je na 8. sjednici održanoj 15.05., 19.05. i 20.05. ove godine usvojio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu državne potpore BiH u drugom čitanju. Riječ dajem predlagatelju Zakona, ako ima potrebe. Nema, hvala vam lijepo. Otvaram raspravu. Da li se netko javlja za riječ? Obzirom da se niko ne javlja, ne vidim ni neku potrebu za javljanje kod vas, zatvaram raspravu. Glasujemo o Prijedlogu zakona o o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu državne potpore BiH u prvom čitanju. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja. Hvala vam lijepo. Nazočno 13 – za 12, 1 suzdržan. Federacija BiH – 8 za, oprostite ...
Hoćemo li ponoviti?
Oprostite, ja vas zamoljavam da poništimo ovaj sustav glasovanja i pokrenemo novu proceduru glasovanja. Hvala. Nazočno 13 – za 12, 1 suzdržan. Federacija BiH – 8 za, 1 suzdržan. Republika Srpska – 4 za. Postoji opća i entitetska većina. Konstatiram, Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o sustavu državne potpore BiH je usvojen u prvom čitanju. Hvala vam lijepo. Prelazimo na treću točku dnevnog reda, Ad. 3. Izvješće o radu Vijeća ministara BiH za 2017. godinu, broj: 01,02-50-19- 2615/18 od 27.02.2020.
Dobili ste Mišljenje Ustavnopravnog povjerenstva Doma naroda. Povjerenstvo za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, promet i veze Doma naroda, Povjerenstva za financije i proračun Doma naroda, Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH, Zajedničkog povjerenstva za ljudska prava, Zajedničkog povjerenstva za ekonomske reforme i razvoj Parlamentarne skupštine i Zajedničkog povjerenstva za evropske integracije Parlamentarne skupštine. Ustavnopravno povjerenstvo, Povjerenstvo za vanjsku i trgovinsku politiku, carine promet i veze, Povjerenstvo za financije i proračun, Zajedničko povjerenstvo za obranu i sigurnost, Zajedničko povjerenstvo za ljudska prava, Zajedničko povjerenstvo za evropske integracije Parlamentarne skupštine prihvatili su svako iz dijela svojih nadležnosti Izvješće o radu Vijeća ministara za 2017. godinu. Zajedničko povjerenstvo za ekonomske reforme i razvoj nije prihvatilo Izvješće o radu Vijeća ministara za 2017. godinu. Zastupnički dom na 8. sjednici održanoj 15., 19. i 20.05. ove godine usvojio je Izvješće o radu Vijeća ministara za 2017. godinu. Riječ dajem predsjedateljima povjerenstava i njihovim izvjestiteljima na Domu naroda ukoliko ima potrebe. Pošto su uključena sva povjerenstva, nema potrebe shvatio sam, jer ste svi spomenuti ovdje. Hvala vam lijepo. Riječ dajem podnositelju Izvješća ukoliko ima potrebe.
Nema, hvala lijepo. Otvaram raspravu. Za riječ se nije prijavio nitko, niti ima interesa za prijavu. Zaključujemo raspravu. Otvaram proceduru glasovanja o Izvješću o radu Vijeća ministara za 2017. godinu. Molim vas pokrenite proceduru. Hvala vam. Nazočno 13 – za 6, protiv 4, suzdržano 3. Federacija BiH – 6 za, 3 suzdržana. Republika Srpska – 4 protiv. Postoji opća, ali ne postoji entitetska većina.
Dobro, idemo u drugi krug glasovanja, da se ne moramo vraćati ovo. Nazočno 13 – za 6, protiv 4, suzdržana 3. Federacija BiH – 6 za, 3 suzdržana. Republika Srpska – 4 protiv. Postoji opća, ne postoji entitetska većina. Konstatiram da ovo Izvješće nije usvojeno. Hvala vam lijepo. Prelazimo na točku četri, Ad. 4. Izvješće o radu Vijeća ministara BiH za 2018. godinu, broj: 01,02-50-18- 2141/19 od 27.02.2020.
Dobili smo Mišljenje Ustavnopravnog povjerenstva, Povjerenstvo za vanjsku i trgovinsku politiku, Povjerenstva za financije i proračun, Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH, Zajedničkog povjerenstva za ljudska prava, Zajedničkog povjerenstva za ekonomske reforme i razvoj i Zajedničkog povjerenstva za evropske integracije. Povjerenstva koja sam nabrojao, izuzev Zajedničkog povjerenstva za ekonomske reforme su podržale ovo Izvješće za 2018. godinu, a Zajedničkog povjerenstva za ekonomski razvoj i reforme nije podržalo ovo Izvješće za 2018. godinu.Zastupnički dom na 8. sjednici održanoj 15., 19. i 20.05. ove godine usvojio je Izvješće o radu Vijeća ministara za 2018. godinu. Riječ dajem predsjedateljima povjerenstava ukoliko ima potrebe. Nema, hvala vam lijepo. Riječ dajem podnositelju Izvješća ukoliko ima potrebe. Nema, hvala lijepo. Otvaram proceduru glasovanja. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja za ovo Izvješće. Hvala vam. Nazočno 13 – za 6, protiv 4, suzdržana 3. Federacija BiH – 6 za, 3 suzdržana. Republika Srpska – 4 protiv. Postoji opća, ali ne postoji entitetska većina.
Hvala vam lijepo. Usuglasili smo se da pokrenemo i drugi krug glasovanja. Nazočnih 13 – za 6, protiv 4, suzdržana 3. Federacija BiH – 6 za, 3 suzdržana. Republika Srpska – 4 protiv. Postoji opća, ne postoji entitetska većina. Konstatiram da Izvješća o radu Vijeća ministara za 2018. godinu nije usvojeno. Prelazimo na točku pet, Ad. 5. Izvješće o realizaciji Revidirane strategije Bosne i Hercegovine za provedbu Aneksa VII. Dejtonskog mirovinskog sporazuma za 2017. godinu, materijal Ministarstva za ljudska ljudska prava i izbjeglice BiH, broj: 01,02,03-37-2701/18 od 10.12.2018. godine
Dobili ste Mišljenje Zajedničkog povjerenstva za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH. Povjerenstvo je prihvatilo Izvješće zajedno sa Zaključkom, te predlaže Domu njegovo usvajanje. Zaključak glasi: Zadužuje se Vijeće ministara BiH da u što moguće kraćem roku sačini i Parlamentarnoj skupšini dostavi Izvješće o realizaciji revidirane strategije BiH za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovinskog sporazuma za 2017. i 2019. godinu Zastupnički dom na 8. sjednici održanoj 15., 19. i 20. svibnja 2020. godine usvojio je ovo Izvješće. Riječ dajem kolegi Prodanoviću ako ima potrebe.
Nema, hvala lijepo. Riječ dajem podnositelju Izvješća ako ima potrebe.
Nema, hvala Vam lijepo. Glasujemo o Zaključku...
Oprostite. Kolega Miletiću, izvolite.
Hvala lijepo predsjedatelju. Vrlo ću kratko iako smatram da je degutantno da raspravljamo, evo, izvješća ili izvještaje koji su stari skoro tri godine, hoću da skrenem pažnju na jednu vrlo bitnu činjenicu i ovo je jedan od segmenata Ustava BiH ili ako hoćete Dejtonskog mirovnog sporazuma koji nikad nismo uspjeli implementirati da ne ulazimo u političke ... razloge zašto je to tako. Zašto želim da ovo prokomentarišem? Prije svega, neće se kolege iz Vijeća ministara na mene ljutiti, hoću da skrenem pažnju na samo dva podatka iz ovog Izvješća, a to je da smo u '17. godini imali čak 96.000 raseljenih lica i čak 17.600 izbjeglih lica van BiH kojima nismo u stanju obezbijediti adekvatan smještaj. Ja vas molim, prvenstveno vas iz Vijeća ministara da ovo pitanje uzmete kao prioritetno i naravno, da pokušate da se u budžetu i svim drugim proceduralnim stvarima ovaj problem pokuša riješiti, jer gledam iz ovog Izvješća, bio je zemalja, evo, navest ću primjer pozitivan Republike Hrvatske, da recimo u pojedinim vremenskim intervalima više stanova ili stambenih jedinica napravi Republika Hrvatska, nego institucije BiH. Znači, evo, ako hoćete shvatite me u dobronamjernom smislu i zaista vas molim, jer imajući u vidu da ja vjerujem da ove cifre nisu ni do dan danas promijenjene, da zaista ovo bude jedan od prioriteta u radu Vijeća ministara, da ove ljude konačno zbrinemo. Hvala ljepo.
Hvala Vama. Kolegica Pendeš, izvolite.
Zahvaljujem predsjedatelju. Obzirom da se radi o Izvješću koje je za 2017. godinu, ja imam samo sugestiju prema Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice da ako nije predvidjela za ovu godinu u proračunu sredstava, da ih predvidi. Obzirom da dolazim iz Srednjobosanske županije i da je veliki broj kuća na području općina Travnik, Bugojno, Jajce, govorim o hrvatskim kućama, uništen tjekom rata, smatram da u posljednjih nekoliko godina ovo Ministarstvo nije vodilo računa o tome i u tom smislu očekujem da se iznađu značajna sredstva da bi se ovih nekoliko tisuća objekata u narednom periodu obnovilo. Hvala.
Hvala Vama. Nema više prijavljenih, ne vidim ni interesa za prijavu. Zaključujemo raspravu. Glasujemo o Zaključku Zajedničkog povjerenstva za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH. Znači, prvo glasujemo o Zaključku. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja. Hvala lijepo. Nazočno 13 – za 8, protiv 4, 1 suzdržan.
Evo isprika još jednom, molim vas poništite ovo glasovanje. Pokrenite novu proceduru glasovanja. Hvala lijepo. Nazočno 13 – za 9, protiv 4. Federacija BiH 9 – svi za. Republika Srpska 4 – svi protiv. Postoji opća, ali ne postoji entitetska većina.
Molim vas pokrenite drugi krug glasovanja. Hvala vam. Nazočno 13 – za 9, protiv 4. Federacija BiH 9 – svi za. Republika Srpska – 4 protiv. Postoji opća, ne postoji entitetska većina. Konstatiram, Zaključak nije usvojen. Sad prelazimo na glasovanje o Izvješću o realizaciji Revidirane strategije BiH za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnskog sporazuma za 2017. godinu. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja. Hvala. Nazočno 13 – za 7, protiv 5, 1 suzdržan. Federacija BiH – 7 za, 1 protiv, 1 suzdržan. Republika Srpska – 4 protiv. Postoji opća, ne postoji entitetska većina.
Molim vas pokrenite i drugi krug glasovanja. Hvala. Nazočno 13 – za 7, protiv 5, suzdržan 1. Federacija BiH – 7 za, 1 protiv, 1 suzdržan. Republika Srpska – 4 protiv. Postoji opća, ne postoji entitetska većina. Konstatiram, Izvješće o realizaciji Revidirane stategije BiH za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovinskog sporazuma za 2017. godinu nije usvojeno. Prelazimo na točku šest, Ad. 6. Izvješće o zaštiti osobnih podataka u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu, dostavljen od Agencije za zaštitu osobnih podataka u BiH, broj: 01-02-04-1616/18 od 13.07.2018.
Dobili ste mišljenja Ustavnopravnog povjerenstva i Zajedničkog povjerenstva za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH koja su prihvatila Izvješće. Zajedničko povjerenstvo za ljudska prava kao nadležno povjerenstvo usvojilo je i sljedeći Zaključak: obvezuje se Vijeće ministara BiH da što prije okonča proceduru usvajanja i dostavljanja Parlamentarnoj skupštini BiH novog teksta Zakona o zaštiti osobnih podataka, te da sukladno zaključku u navedenom Izvješću o zaštiti osobnih podataka u BiH za 2017. godinu djeluje na adekvatan način kako bi se osigurao zakonit i efikasan rad Agencije za zaštitu osobnih podataka u BiH. Zastupnički dom na 8. sjednici održanoj 15., 19. i 20. svibnja ove godine usvojio ovo Izvješće. Riječ dajem kolegi Prodanoviću ako ima potrebe.
Nema, hvala lijepo. Riječ dajem podnositelju Izvješća ako je potrebito.
Nije, hvala Vam lijepo. Otvaram raspravu. Niko se ne javlja za riječ, ne vidim interesa za prijavu. Zaključujemo raspravu. Glasujemo o Zaključku Zajedničkog povjerenstva za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja. Hvala vam. Nazočno 13 – svi za. Federacija BiH – 9 za, Republika Srpska – 4 za. Postoji opća i entitetska većina. Konstatiram, Zaključak je usvojen. Hvala lijepo. Prelazimo na Izvješće. Glasujemo o Izvješću o zaštiti osobnih podataka u BiH za 2017. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja. Hvala. Nazočno 13 – 8 za, 4 protiv, 1 suzdržan. Federacija BiH – 8 za, 1 suzdržan. Republika Srpska – 4, svi protiv. Postoji opća, ali ne postoji entitetska većina.
Pokrenite drugi krug glasovanja. Hvala. Nazočno 14 – 8 za, protiv 4, suzdržana 2. Federacija BiH – 8 za, 1 suzdržan. Republika Srpska – 4 protiv, 1 suzdržan. Postoji opća ali ne postoji entitetska većina. Konstatiram, Izvješće o zaštiti osobnih podataka u BiH za 2017. godinu nije usvojeno. Hvala vam lijepo. Prelazimo na sedmu točku današnjeg dnevnog reda, Ad. 7. Izvješće o zaštiti osobnih podataka u Bosni i Hercegovini za 2018. godinu, dostavljen od Agencije za zaštitu osobnih podataka u BiH, broj: 01-02-04-1243/19 od 08.07.2019.
Dobili smo Mišljenje Zajedničkog povjerenstva za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH. Povjerenstvo je prihvatilo Izvješće zajedno sa Zaključkom, te predlaže Domu njegovo usvajanje. Zaključak glasi: obvezuje se Vijeće ministara BiH da što prije okonča proceduru usvajanja i dostavljanja Parlamentarnoj skupštini BiH novog teksta Zakona o zaštiti osobnih podataka, te da sukladno zaključku u navedenom Izvješću o zaštiti osobnih podataka u BiH za 2018. godinu djeluje na adekvatan način kako bi se osigurao zakonit i efikasan rad Agencije za zaštitu osobnih podataka u BiH. Znači, tekst isti ako što smo ga maloprije usvojili u prethodnoj točci za prethodno Izvješće. Zastupnički dom na 8. sjednici održanoj 15., 19. i 20. svibnja ove godine usvojio ovo Izvješće. Riječ dajem kolegi Prodanoviću ako ima potrebe.
Nema, hvala lijepo. Riječ dajem podnositelju Izvješća ako je potrebito.
Nije, hvala Vam lijepo. Otvaram raspravu. Za raspravu se niko nije prijavio. Zaključujemo raspravu. Glasujemo o Zaključku Zajedničkog povjerenstva. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja. Hvala vam. Nazočno 13 – svi za. Federacija BiH – 9 za, Republika Srpska – 4 za. Postoji opća i entitetska većina. Konstatiram, Zaključak je usvojen. Prelazimo na Izvješće o zaštiti osobnih podataka u BiH za 2018. godinu. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja. Hvala. Nazočno 13 – 8 za, 4 protiv, 1 suzdržan. Republika Srpska – 4, svi protiv. Federacija BiH – 8 za, 1 suzdržan. Postoji opća, ali ne postoji entitetska većina.
Pokrenite proceduru glasovanja za drugi krug. Hvala. Nazočno 13 – 8 za, protiv 4, suzdržan 1. Federacija BiH – 8 za, 1 suzdržan. Republika Srpska – 4 svi protiv. Postoji opća ali ne postoji entitetska većina. Konstatiram, Izvješće o zaštiti osobnih podataka u BiH za 2018. godinu nije usvojeno. Prelazimo na točku osam, Ad. 8. Godišnje izvješće o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH za 2017. godinu, broj: 01,02-37-776/18 od 19.03.2018.
Dobili smo Mišljenje Zajedničkog povjerenstva za ljudska prava. Ono je prihvatilo Izvješće. Zastupnički dom na 8. sjednici održanoj 15., 19. i 20. svibnja ove godine usvojio ovo Izvješće. Riječ dajem kolegi Prodanoviću ako ima potrebe.
Nema, hvala lijepo. Riječ dajem podnositelju zahtjeva ako ima potrebe.
Nije, hvala Vam lijepo. Otvaram raspravu. Nema prijavljenih, ne vidim ni interesa. Zaključujemo raspravu. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja o Godišnjem izvješću o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za ljudska prava za 2017. godinu. Hvala vam. Nazočno 13 – 9 za, protiv 4. Federacija BiH – 9, svi za, Republika Srpska – 4 svi protiv. Postoji opća, ali ne postoji entitetska većina.
Pokrenite drugi krug glasovanja. Hvala. Nazočno 13 – 9 za, protiv 4. Federacija BiH – 9, svi za, Republika Srpska – 4 protiv. Postoji opća, ali ne postoji entitetska većina. Konstatiram, Godišnje izvješće o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za ljudska prava u BiH za 2017. godinu nije usvojeno. Hvala vam lijepo. Prelazimo na točku devet, Ad. 9. Godišnje izvješće o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH za 2018. godinu, broj: 02-12-1-620/19 od 20.03.2019.
Dobili ste Mišljenje Zajedničkog povjerenstva koje je usvojilo ovo Izvješće, prihvatilo ovo Izvješće. Zastupnički dom na 8. sjednici održanoj 15., 19. i 20. svibnja ove godine je također usvojio ovo Izvješće. Riječ dajem kolegi Prodanoviću kao izvjestitelju.
Nema potrebe. Riječ dajem podnositelju zahtjeva ako ima potrebe.
Nema potrebe, hvala Vam lijepo. Otvaram raspravu ako ima potrebe. Nema, niko se ne prijavljuje. Zaključujemo raspravu. Glasujemo o Godišnjem izvješću o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za ljudska prava za 2018. godinu. Hvala. Nazočno 13 – 9 za, protiv 3, 1 suzdržan.
Isprika. Molim vas poništite ovo. Pokrenite novu proceduru glasovanja. Hvala. Nazočno 13 – 9 za, protiv 3, 1 suzdržan. Federacija BiH – 9, svi za, Republika Srpska – 3 protiv, 1 suzdržan. I ponovo imamo intervenciju da sustav ne funkcionira. Molim vas, ovaj, poništite ovu proceduru i pokrenite iznova proceduru glasovanja. Jeste li uspjeli glasovati? Kolegice, jeste li uspjeli glasovati?
Jeste. Hvala lijepo. Nazočno 13 – 9 za, protiv 4. Federacija BiH – 9, svi za, Republika Srpska – 4, svi protiv. Postoji opća, ali ne postoji entitetska većina.
Pokrenite drugi krug glasovanja. Molim vas glasujte u drugom krugu za ovo Izvješće. Hvala. Nazočno 13 – 9 za, protiv 4. Federacija BiH – 9, svi za, Republika Srpska – 4, svi protiv. Postoji opća, ali ne postoji entitetska većina. Konstatiram, Godišnje izvješće o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za ljudska prava u BiH za 2018. godinu nije usvojeno. Hvala vam lijepo. Prelazimo na točku 10., Ad. 10. Izvješće o zbrinjavanju izbjeglica i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu, podnositelj: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, broj: 03-37-2034/18 od 06.09.2018.
Dobili smo Mišljenje Zajedničkog povjerenstva za ljudska prava. Prihvatilo je Izvješće. Zastupnički dom na 8. sjednici održanoj 15., 19. i 20. svibnja ove godine usvojio ovo Izvješće. Riječ dajem kolegi Prodanoviću ako ima potrebe.
Nema, hvala lijepo. Riječ dajem podnositelju zahtjeva ako ima potrebe.
Nema, hvala Vam lijepo. Otvaram raspravu. Da li se netko javlja za riječ? Nema prijavljenih, nema interesa. Zaključujemo raspravu. Glasujemo o Izvješću o zbrinjavanju izbjeglica i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu. Molim vas pokrenite proceduru. Hvala vam lijepo. Nazočno 14 – 10 za, protiv 4. Federacija BiH – 10, svi za. Republika Srpska – 4 protiv. Postoji opća, ne postoji entitetska većina.
Kolegij je usuglašen da pokrenemo drugi krug glasovanja. Hvala lijepo. Nazočno 14 – 10 za, protiv 4. Federacija BiH – 10, svi za. Republika Srpska – 4, svi protiv. Postoji opća, ne postoji entitetska većina. Konstatiram, Izvješće o zbrinjavanju izbjeglica i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu nije usvojeno. Prelazimo na točku 11., Ad. 11. Izvješće o zbrinjavanju izbjeglica i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u Bosni i Hercegovini za 2018. godinu, podnositelj: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, broj: 01,02,03-50-18-1916/19 od 04.11.2019.
Dobili smo Mišljenje Zajedničkog povjerenstva za ljudska prava. Prihvatilo je Izvješće i predlaže njegovo usvajanje. Zastupnički dom na 8. sjednici održanoj 15., 19. i 20. svibnja ove godine usvojio ovo Izvješće. Riječ dajem kolegi Prodanoviću ako ima potrebe.
Nema. Riječ dajem podnositelju zahtjeva ako ima potrebe.
Nema. Otvaram raspravu. Niko se nije prijavio niti namjerava koliko vidim. Hvala lijepo. Zaključujemo raspravu. Glasujemo o Izvješću o zbrinjavanju izbjeglica i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u Bosni i Hercegovini za 2018. godinu. Hvala vam lijepo. Nazočno 14 – 10 za, protiv 4. Federacija BiH – 10, svi za. Republika Srpska – 4 svi protiv. Postoji opća, ne postoji entitetska većina.
Usuglasio se Kolegij da pokrenemo odmah i drugi krug glasovanja. Hvala lijepo. Nazočno 14 – 9 za, 1 suzdržan, protiv 4. Federacija BiH – 9 za, 1 suzdržan. Republika Srpska – 4, svi protiv. Postoji opća, ne postoji entitetska većina. Konstatiram, Izvješće o zbrinjavanju izbjeglica i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u Bosni i Hercegovini za 2018. godinu nije usvojeno. Prelazimo na 12. točku, Ad. 12. Specijalno izvješće o nacionalnoj i spolnoj strukturi zaposlenih u policijsko-sigurnosnim agencijama u Bosni i Hercegovini, podnositelj: Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH, broj: 01,02-50-19-1413/18 od 11.06.2018. Dobili smo Mišljenje Zajedničkog povjerenstva za ljudska prava koje predlaže Domu usvajanje ovog Izvješća. Zastupnički dom na 8. sjednici održanoj 15., 19. i 20. svibnja ove godine usvojio ovo Izvješće. Riječ dajem kolegi Prodanoviću ako ima potrebe.
Nema. Riječ dajem podnositelju zahtjeva ako ima potrebe.
Nema, hvala lijepo. Otvaram raspravu. Kolega Sarajlić, izvolite.
Hvala gospodine predsjedavajući. Dakle, mi smo na sjednici Kluba zaključili da ćemo podržati ovaj Specijalni izvještaj i zahvaljujemo se Instituciji ombudsmena na jasnom prikazu. Imamo, također, Prijedlog zaključka koji smo također, jednoglasno na Klubu Bošnjaka ustanovili i ja predlažem ovom Domu da ga usvojimo. Dakle – zahtjevamo da na osnovu Specijalnog izvještaja Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH za 2018. godinu svi odgovorni u policijskim i sigurnosnim agencijama BiH poštuju prije svega Ustav BiH i Zakon o policijskim službenicima BiH, posebno član 4. pomenutog Zakona. Tu se govori o nacionalnoj zastupljenosti i poštivanju, mogu vam ako hoćete i citirati, član 4. koji kaže – struktura policijskih službenika u policijskim organima uopšte odražava nacionalnu strukturu stanovništva BiH prema Popisu stanovništva iz '91. godine. Da ne bih sada ulazio u analizu i detalje, analitiku koju je Institucija ombudsmena pripremila, dakle, mi predlažemo ovaj Zaključak da ovaj Dom usvoji. Hvala lijepo.
Molim Vas, dostavite ga u pisanom obliku. Kolegica Pendeš. Izvolite. Jeste li povukli?
Povukli. Kolega Nović, izvolite.
Poštovani predsjedavajući, uvažene kolegice i kolege, predstavnici Savjeta ministara. Dozvolite da samo učinim kratak osvrt na ovaj Specijalni izvještaj o nacionalnoj i polnoj strukturi. Čini mi se da prevashodno treba reći da je nesporno od strane ombudsmena učinjen ogroman napor da se napravi kakav takav materijal, bez obzira da li smo ili nismo zadovoljni s njim, ali je činjenica da već je ovaj materijal star dvije godine od kada je završen, njegova izrada, a praktično se odnosi na tri godine od današnjeg dana. Šta se sada dešava u svim ovim agencijama, naravno, svi možemo pretpostavljati ili u pozitivnom ili u negativnom, sasvim je to svejedno. Prvo, mislim da čak i da prihvatimo ovakav Izvještaj kakav jeste, on ne daje stvarno stanje nacionalne niti polne strukture unutar ovih agencija, i to je nesporno. Pogledajte samo kako mi možemo kad hoćemo da prikažemo nešto što je dobro ili nešto što nije. Recimo, govorimo u sve i jednoj agenciji o rukovodnim radnicima i sve je tamo jedan dva tri, jedan dva tri, to se odnosi na direktore, njihove zamjenike i ništa dalje. Šta je sa unutrašnjom strukturom svake od ovih agencija, pa i tamo su rukovodni radnici, nisu tamo valjda samo zaposlenici i državni službenici. Ja neću da otvaram pitanje sada po agencijama gdje je više i gdje je manje, jer to vidite svi i vidjeli smo to svi, kako je negdje drastično narušena nacionalna struktura, negdje je ona u korist jednih, drugih, trećih, da sada ne otvaram to dosta teško pitanje, ali ono sa čime niko od nas ovdje ne raspolaže, podacima, šta je sa nacionalnom strukturom unutar agencija? Vi imate agencija u kojima odelenja, sektori nemaju nijednog zaposlenog iz druge nacije. To vam niko ovdje nije prikazao, odnosno vi to niste mogli, jer vi to niste ni dobili. Shvatio sam da ste dobili materijale na bazi kojih ste radili ovaj Izvještaj. To vam odgovorno tvrdim, da ima agencija u kojima odelenja u ma kojem sjedištu, je li to Sarajevo, je li Banja Luka, je li to negdje drugo, nijednog zaposlenog iz druge nacionalnosti nema. O rukovodnim radnicima je drastično narušena nacionalna struktura kad govorimo o rukovodiocima, riječ o načelnicima odelenja, načelnicima sektora, načelnicima uprava itd., itd. Ja zato mislim da se tom pitanju mora posvetiti ozbiljna pažnja ako je ovo zemlja u kojoj želimo da koliko toliko ravnopravno, nacionalno budemo raspoređeni u agencijama, institucijama, a ovo su agencije za provođenje zakona. Meni bi bilo drago da je ovaj materijal, a pretpostavljam da nije, jer ne vidim iz njega, da li je Savjet ministara slučajno razmatrao ovaj materijal, iako on čak ne može biti kao ovakav, čini mi se, predmetom rasprave u Savjetu ministara, jer ne bi odrazio ono što mi trebamo da uradimo. Dakle, mi moramo natjerati, da tako kažem, ili tražiti od rukovodilaca ovih agencija da ukoliko žele zbog svih nas u BiH da oni moraju da vode računa o nacionalnoj strukturi svakog zaposlenog, odnosno odelenja. Ne možemo mi ići na to da sada samo jedni druge kritikujemo, da jedni drugima upućujemo, mi možemo danas ovdje koliko god hoćete, i mi u Domu naroda, ali i negdje drugo, govoriti jedni protiv drugih, ovi su oštećeni, ovi nisu, ovi su manje, ovi su više, ali svijest direktora, njihovih zamjenika, rukovodnog kadra mora da bude takva da mora da ispoštuje nacionalnu strukturu koliko je god to moguće. Naravno, niko ne može govoriti o nacionalnoj strukturi 100% da odražava Popis stanovništva jer zato je zakon i zakonodavac i rekao, okvirno zakon, da se nacionalna struktura po Popisu stanovništva mora ispoštovati, ali Boga mi ovdje, u nekim agencijama ima i drastično, više od drastičnog odstupanja. Da ne bih detaljisao, ja još jednom kažem, obdusmen nam je dao samo ono što je on raspolagao, ja predlažem da se usvoji jedan Zaključak ovog Doma, da Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH traži od Savjeta ministara BiH da bez odlaganja razmotri nacionalnu i polnu strukturu zaposlenih u policijskim institucijama i agencijama na nivou BiH rukovodećih radnika, državnih službenika i zaposlenika po zvanjima, po odjeljenjima, sektorima i drugim organizacionim jedinicama, da tim povodom zatraži u okviru svoje nadležnosti od institucija da se u roku od šest mjeseci nacionalna i polna struktura zaposlenih uskladi sa zakonskim odredbama koje se odnose na tu oblast. Nama je lijepo reći nacionalna stuktura u toj i toj agenciji odgovara 32% ovih, 40% onih ili 20% trećih, to vam je jednako kao kad bismo rekli svi jedemo u prosjeku sarmu, a neki meso, a neki kupus. To nije pristojno u najmanju ruku i nije korektno za ovu zemlju ako želimo da gradimo koliko toliko povjerenje unutar agencija. Bio sam rukovodilac u nekim od tih agencija i vrlo dobro znam kakvo je stanje unutar zaposlenih kad se naruši nacionalna struktura i kad oni vide da u nekim od odelenja nema nikakvih, pod navodnicima, njihovih ljudi, jer koliko god mi bili kosmopoliti, koliko god mi bježali da kažemo da nacionalna struktura eto, pa nije to toliko važno, pa znate itd., mislim da treba izbjeći svaku špekulaciju i onemogućiti to i zato, evo, u tom smislu predlažem Zaključak ovom Domu koji ... Hvala.
Hvala. Molim Vas u pisanoj formi da nam donesete taj Zaključak. Kolega Miletiću, izvolite.
Hvala lijepo. Evo, pokušat ću da budem kratak i da se ne ponavljam. Ja uvažavam zaista činjenice koje su iznijeli i kolega Asim i kolega Sredoje Nović. Vrlo je važno i bitno iz koje perspektive gledate na ovo pitanje, ali evo, prije nego što kažem ono što mene zabrinjava, prvo da se zahvalim gospodi, vidim da su prisutni ovdje, na izradi ovog Izvješća s obzirom da ja znam koliko je teško dobiti precizne podatke od policijskih agencija u BiH imajući u vidu činjenicu da su službenici IPTF-a i EUPM-a znali po godinu dana da to skupljaju pa ne mogu da skupe. Znači, što bi ljudi rekli, evo, sve što je gospodin Nović rekao ja bih bio spreman da potpišem i razumijem da su Bošnjaci pogotovo u pojedinim područjima Republike Srpske frustrirani što nema dovoljan broj, ne znam, rukovoditelja Bošnjaka u policijskim i drugim agencijama i to je ok, ali isto tako kolege Bošnjaci moraju shvatiti il nek mi kažu koliko ima glavnih inspektora hrvatske nacionalnosti ili srpske nacionalnost u Gradu Sarajevu. Znači, Grad Sarajevo je glavni grad BiH, znači, kad razmatramo ovo pitanje, a ja zaista ne želim da idem u isključivo nacionalni koncept, slažem se u potpunosti sa kolegom Novićem da ovo pitanje treba delegirati Vijeću ministara, prvenstveno s tog aspekta, a Boga mi i s aspekta spolne zastupljenosti. Zašto? Kolega Nović, imajući u vidu činjenicu da se on bavio ovim poslom dugo godina, mi smo čak '96. i sa tim ću završiti, imali jedan dokument koji se zvao – komesarove smjernice. On je nastao kao produkt potpisivanja Vašingtonskog sporazuma i u njemu je bilo propisnao da svi rukovoditelji policijskih agencija, govorim o policijskim službenicima, moraju imati najmanje 10% policijskih službenica u svojim agencijama. Zakonom o policijskim službenicima taj se broj pomjerio do 30%. to je znači, maltene 1/3. Kad pogledate, evo, podatke koje imamo o državnim agencijama, vidite da polovina nije ispunila taj broj, čak u pojedinim je sramota da imamo 5% žena policijskih službenika koji obnašaju određene dužnosti u policijskim agencijama. Šta to zapravo meni govori? Meni govori da mi nemamo u toj oblasti strateško planiranje. Mi nemamo niti jedne žene da je policijski rukovoditelj, niti jedna žena nije policijski komesar, nijedna nije ravnatelj ili direktor neke od policijskih agencija iako ja smatram da ima žena koje su vrlo sposobne i koje bi možda puno bolje taj posao radile od muškaraca. Zato vas molim, ali u svakom slučaju ja ću se složiti sa prijedlogom kolege Novića i naravno glasat ću za ovo Izvješće, ali zaista molim, je li, predstavnike Vijeća ministara, pogotovo kad dobijemo novog ministra sigurnosti da se o ovim stvarima povede računa. Hvala lijepo.
Hvala Vama. Kolegica Bradara.
Zahvaljujem predsjedatelju. Pa, prije svega, zahvaljujem se našim ombudsmenima koji su nam ovo pripremili, s tim što sam ja sigurna da je ova situacija za ove protekle tri godine sigurno drugačija. I ima ovdje zanimljivih stvari, zanimljivih podataka, evo, Vi kolega ste uzeli jedan dio rasprave i svi moji prethodnici. Ono što je meni izuzetno interesantno s pozicije s koje sam ja došla, a to je predsjedateljice Doma naroda Parlamenta Federacije, jako je zanimljivo gledajući strukture po županijskim institucijama unutarnjih poslova kako to usvari izgleda i kako je to i kroz ovaj dokument prikazano i ustvari kako izgledaju pojedine naše županije, koliko ima negdje zaposlenih po nacionalnoj strukturi, kako ona ustvari izgleda, a kako izgleda sastav Doma naroda, kako mi biramo izaslanike, kako smo neke odluke donijeli suprotno ovome i kako ustvari negdje nemate nijednog policajca, policijskog službenika u županiji, ali zato možete imati jednog izaslanika u Domu naroda. Ja znam da nema to veze u ovom trenutku, ali je onako zanimljivo za promatrati i zanimljivo je što se kroz cijeli naš koncept cijelog ustrojstva Federacije vidi da se Županija Središnja Bosna i Hercegovačko-neretvanska županija ustvari jedine istinske županije koje imaju multietničnost i u kojima možete vidjeti da su one bile županije s posebnim režimom jer su u sastavu policijskih službenika kroz ovu stukturu vidi. Ja bih zamolila sada dvojicu kolega, kolegu Sarajlića i kolegu Novića ako možete, da se ne bi oko ovih zaključaka, budući da su vam slični, čini mi se da je od kolege Novića zaključak širi, ako možete se dogovoriti da to bude jedan zaključak da ne idemo sa dva. Hvala.
Hvala Vam lijepo. Kolegice Pendeš, izvolite.
U potpunosti podržavam predsjedateljicu Kluba s tim da predlažem sad, bez obzira ko je predlagač tog zaključka, da se doda još jedan zaključak, a on može biti i posebno predložen Vijeću ministara da poduzme sve kako bi se izvršila izmjena zakona kada govorimo o policijskim i sigurnosnim agencijama u cilju reguliranja nacionalne i spoljne zastupljenosti u najmanjim organizacijskim jedinicama o kojima je gospodin Sredoje Nović pričao na način da se izmjeni zakon i da ta zastupljenost bude minimalno 10%. ... manje zastupljenog i spola i ...
Hvala kolegice Pendeš. Također, Zaključak molim Vas donesite u pisanoj formi što prije. Više prijavljenih za raspravu nema, zaključujemo raspravu. Idemo redom. Kolega Sarajlić je predložio Zaključak, ja ću ga sada pokušati pročitati, obzirom na rukopis – zahtjevamo da na osnovu Specijalnog izvještaja Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH za 2018. godinu svi odgovorni u policijskim i sigurnosnim agencijama BiH poštuju Ustav BiH i Zakon o policijskim službenicima BiH, posebno član 4. pomenutog Zakona. Evo nastojao sam lagano pročitati. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja o ovom Zaključku. Hvala lijepo. Nazočno 14 – za 9, protiv 5. Federacija BiH – 9 za, 1 protiv. Republika Srpska – 4, svi protiv. Postoji opća, ne postoji entitetska većina.
Molim vas pokrenite i drugi krug glasovanja o zaključku kolege Sarajlića. Hvala. Nazočno 14 – za 9, protiv 4, suzdržan 1. Federacija BiH – 8 za, 1 protiv, 1 suzdržan. Republika Srpska – 1 za, 3 protiv. Postoji opća, postoji entitetska većina. Konstatiram, zaključak kolege Sarajlića .. Kolegice Majkić, izvolite.
Molim vas poništite ovu proceduru. Pokrenite novu proceduru glasovanja. Hvala lijepo. Nazočno 14 – za 8, protiv 4, 2 suzdržana. Federacija BiH – 8 za, 2 suzdržana. Republika Srpska – 4, svi protiv. Postoji opća, ne postoji entitetska većina. Konstatiram, ovaj zaključak nije usvojen. Hvala vam lijepo. Evo, izvježbali smo sve oblike glasovanja na ovom zaključku. Sada idemo na zaključak kolege Novića. Zaključak je glasio – Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH traži od Savjeta ministara BiH da bez odlaganja razmotri nacionalnu i polnu strukturu zaposlenih u policijskim institucijama i agencijama na nivou BiH rukovodećih raznika, državnih službenika i zaposlenika po zvanjima, po odjeljenjima, po sektorima i drugim organizacijskim jedinicama, da tim povodom zatraži u okviru svojih nadležnosti od institucija da se u roku od 6 mjeseci nacionalna i polna struktura zaposlenih uskladi sa zakonskim odredbama koji se odnose na tu oblast. Nadam se da sam korektno pročitao. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja. Hvala lijepo. Nazočno 14 – za 10, protiv 1, 3 suzdržana. Federacija BiH – 6 za, protiv 1, 3 suzdržana. Republika Srpska – 4, svi za. Postoji opća, postoji entitetska većina. Konstatiram da je ovaj zaključak prihvaćen. Hvala vam lijepo. I imamo treći zaključak koji je opet pisan rukom pa ću je sad pokušati to pročitati, kolegica Pendeš – predlažem Vijeću ministara da se izvrši izmjena zakona koji reguliraju nacionalnu i polnu zastupljenost u policijskim i sigurnosnim agencijama na način da u odjelima ili najmanjim organima jedinica osigura minimalno 20%, ako ja mogu pročitati ovo, 10%, oprostite, 10% nacionalne zastupljenosti, ali i 10% manje zastupljenosti pola. Jesam li uspio iščitati ovo? Hvala vam lijepo, nadam se da je bio jasan Prijedlog zaključka. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja. Hvala lijepo. Nazočno 14 – za 11, suzdržana 3. Federacija BiH – 7 za, 3 suzdržana. Republika Srpska – 4, svi za. Postoji opća i entitetska većina. Konstatiram, ovaj zaključak je podržan. Hvala vam lijepo. E sad glasujemo o Specijalnom izvješću o nacionalnoj i spolnoj strukturi zaposlenih u policijsko-sigurnosnim agencijama u Bosni i Hercegovini. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja za Izvješće. Nazočno 14 – za 10, protiv 4. Federacija BiH – 10, svi za. Republika Srpska – 4, svi protiv. Postoji opća ali ne i entitetska većina.
Molim vas pokrenite. Hvala. Nazočno 14 – za 10, protiv 4. Federacija BiH – 10, svi za. Republika Srpska – 4, svi protiv. Postoji opća ali ne i entitetska većina. Konstatiram, Specijalno izvješće o nacionalnoj i spolnoj strukturi zaposlenih u policijsko-sigurnosnim agencijama u Bosni i Hercegovini nije usvojeno. Prelazimo na točku 13., Ad. 13. Specijalno izvješće o stanju prava osoba s intelektualnim i mentalnim poteškoćama u Bosni i Hercegovini, podnositelj: Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH, broj: 01,02,03-37-1459/18 od 18.06.2018.
Dobili smo Mišljenje Zajedničkog povjerenstva za ljudska prava Parlamentarne skuštine. Povjerenstvo je prihvatilo Izvješće i predlaže Domu usvajanje. Zastupnički dom na 8. sjednici održanoj 15., 19. i 20. svibnja ove godine usvojio ovo Izvješće. Riječ dajem kolegi Prodanoviću ako ima potrebe.
Nema. Riječ dajem podnositelju zahtjeva ako ima potrebe.
Nema, hvala lijepo. Otvaram raspravu po ovom pitanju. Niko se nije prijavio, a i ne vidim interesa. Zaključujem raspravu. Glasujemo o Specijalnom izvješću o stanju prava osoba s intelektualnim i mentalnim poteškoćama u Bosni i Hercegovini. Procedura glasovanja pokrenuta, molim vas glasujte. Nazočno 14 – 10 za, suzdržana 4. Federacija BiH – 10, svi za. Republika Srpska – 4 suzdržana. Postoji opća ali ne postoji entitetska većina.
Hvala. Molim vas pokrenite drugi krug glasovanja. Nazočno 14 – 10 za, suzdržana 4. Federacija BiH – 10, svi za. Republika Srpska – 4 suzdržana. Postoji opća, postoji entitetska većina. Konstatiram, Specijalno izvješće o stanju prava osoba s intelektualnim i mentalnim poteškoćama u Bosni i Hercegovini je usvojeno. Prelazimo na 14. točku, Ad. 14. Specijalno izvješće o stanju u području migracija u Bosni i Hercegovini, podnositelj: Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH, broj: 01,02-37-170/19 od 17.01.2019.
Dobili smo Mišljenje Zajedničkog povjerenstva za ljudska prava Parlamentarne skuštine, predlaže Domu usvajanje uz opću preporuku navedenu u Izvješću. Zastupnički dom na 8. sjednici održanoj 15., 19. i 20. svibnja ove godine usvojio ovo Izvješće. Riječ dajem kolegi Prodanoviću ako ima potrebe.
Nema. Hvala lijepo. Riječ dajem podnositelju zahtjeva ako ima potrebe.
Nema, hvala lijepo. Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Kolegice Pendeš, izvolite.
Zahvaljujem. Prije svega, želim kazati da je zbilja ovo Izvješće kvalitetno napravljeno, ali na stranici 62. postoje generalne preporuke koje su upućene prema Vijeću ministara i ja bih samo sugerirala ombudsmenima da za sljedeće izvješće, kada budu pravili specijalno izvješće za 2019. godinu da na neki način naprave tabelu koje su preporuke od strane Vijeća ministara usvojene. Kada govorimo o povećanju broja kadrovskog osoblja, odnosno jačati kapacitete institucionalnih mehanizama, govorim o Sektoru za azil, Graničnu policiju BiH i Službu za poslove sa strancima, ja želim samo sve upoznati, a i javnost, da je u ladicama bivšeg ministra sigurnosti, ne ovoga sadašnjeg iz novoga saziva Vijeća ministara, Pravilnik o unutarnjem ustroju Granične policije dvije i po godine bio u ladici gdje je sprečavano znači da se na Vijeću ministara usvoji Pravilnik koji bi omogućio zapošljavanje većeg broja graničnih policajaca, a samim tim bi omogućeno bilo bolje aktivnosti u cilju sprečavanja ilegalnih ulazaka u BiH od strane ilegalnih migranata. I u tom smislu ja predlažem, znači, da takva jedna tabela bude u sljedećem izvješću.
Hvala Vama. Kolega Miletiću, izvolite.
Neću dugo, hvala lijepo predsjedavajući. Hoću samo da kažem jednu stvar koja je vrlo bitna, gospođa Marina mi je oduzela u biti jedan dio diskusije, i ja sam htio govoriti o toj strani 62., ali imajući u vidu činjenicu, ako se ne varam, da imamo tačku dnevnog reda 45., da ćemo govoriti o migranskoj krizi, a na osnovu incijative gospodina Denisa Bećirovića možda je najbolje da ostavim taj komentar za tad, iako smatram da je ovo jedno od najbitnijih pitanja trenutno u BiH. I ja vas molim, znači, da prvo ovo Izvješće koje imamo, da ga prihvatimo i da prihvatimo, naravno, i zaključak ove Komisije, ali evo, ujedno da vas informišem da smo sigurno na Komisiji razmatrali i razgovarali smo o ovom pitanju gotovo dva sata. Ovdje ima jako ozbiljnih problema koji zaista zaslužuju našu pažnju, ali evo, ja ću se suzdržati od komentara, čekat ću ovu tačku 45. s obzirom da je Izvješće, je li, staro 3 godine pa evo, na određeni način pomenut ću i ovo Izvješće kad budem komentarisao tu tačku dnevnog reda. Hvala vam lijepo.
Hvala. Više nema prijavljenih za raspravu. Zaključujem raspravu. Predlažem da otvorimo proceduru glasovanja. Glasujemo o Specijalnom izvješću o zabrani fizičkog kažnjavanja djeteta u BiH. Oprostite, ja sam otišao korak dalje. Zaključujemo raspravu, nakon ove rasprave kolege Miletića. Glasujemo o Specijalnom izvješću o stanju u području migracija u Bosni i Hercegovini zajedno sa preporukama sadržanim u Izvješću. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja. Ponovit ćemo glasovanje. Evo, sad vam je pokrenuto, glasujte kolege. Izvolite. Nazočno 14 – 10 za, protiv 4. Federacija BiH – 10, svi za. Republika Srpska – 4, svi protiv. Postoji opća, ne postoji entitetska većina.
Pokrenimo molim vas drugi krug glasovanja. Nazočno 14 – za 9, protiv 4, 1 suzdržan. Federacija BiH – 9 za, 1 suzdržan. Republika Srpska – 4, svi protiv. Postoji opća ali ne i entitetska većina. Konstatiram, Specijalno izvješće o stanju u području migracija u Bosni i Hercegovini zajedno sa preporukama sadržanim u Izvješću nije usvojeno. E sad prelazimo na točku 15., Ad. 15. Specijalno izvješće o zabrani fizičkog kažnjavanja djeteta u Bosni i Hercegovini, podnositelj: Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH, broj: 01,02-37- 1-2257/19 od 26.012.2019.
Dobili smo Mišljenje Zajedničkog povjerenstva za ljudska prava koje je prihvatilo Izvješće i predlaže Domu usvajanje uz preporuke navedene u Izvješću. Zastupnički dom na 8. sjednici održanoj 15., 19. i 20. svibnja ove godine usvojio ovo Izvješće. Riječ dajem kolegi Prodanoviću ako ima potrebe.
Nema. Hvala lijepo. Riječ dajem podnositelju zahtjeva ako ima potrebe.
Nema, hvala lijepo. Otvaram raspravu. Niko se nije prijavio, ne vidim ni ... Kolega Miletiću, izvolite.
... a imajući, evo, aktuelnu situaciju u Središnjoj Bosni, vjerovatno ste upoznati s problemom nasilja djece prema djeci. Iako je, po meni, i to pitanje važno i mislim da je ovdje trebalo zaista makar jednu rečenicu napisati o tome. Znači, pored toga što se uvjetno rečeno čitave ove procedure odnose na nasilje kad je u pitanju prije svega u obitelji, ali mi sve češće imamo nasilje nad djecom u školskim ustanovama, odnosno školskim objektima i mislim da zaista ima jako puno takvih slučajeva i u Federaciji i u Republici Srpskoj i možda, evo, na određeni način, ja ću svakako glasati za ovaj prijedlog dokumenta, ali možda, evo, na određeni način da potenciramo i to po pitanje i da ga pomenemo na izvjestan način i svakako da ono nađe svoje mjesto u čitavom ovom dokumentu. Hvala lijepo.
Hvala vam. Više prijavljenih za raspravu nema, zaključujemo raspravu. Molim vas, glasujemo u Specijalnom izvješću o zabrani fizičkog kažnjavanja djeteta u BiH zajedno sa preporukama sadržanim u Izvješću. Pokrenite proceduru glasovanja. Hvala vam. Nazočno 14 – za 10, suzdržana 4. Federacija BiH – 10, svi za. Republika Srpska – 4, svi suzdržani. Postoji opća, ali ne postoji entitetska većina.
Molim vas pokrenite drugi krug glasovanja. Hvala. Nazočno 14 – 10 za, protiv niko, suzdržana 4. Federacija BiH – 10 svi za. Republika Srpska – 4, svi suzdržani. Postoji opća i entitetska većina. Konstatiram, Specijalno izvješće o zabrani fizičkog kažnjavanja djeteta u BiH zajedno sa preporukama sadržanim u Izvješću je usvojeno. Prelazimo na 16. točku, Ad. 16. Izvješće o provedenoj reviziji učinka o temi: „Upravljanje procesom realizacije ugovora o javnim nabavama u institucijama BiH“, podnositelj: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 02/3-16-1-2432/18 od 08.11.2018.
Dobili ste Mišljenje Povjerenstva za financije i proračun koje predlaže usvajanje ovog Izvješća zajedno sa preporukama. Zastupnički dom na 8. sjednici održanoj 15., 19. i 20. svibnja je usvojio Izvješće. Riječ dajem kolegici Majkić ako ima potrebe.
Nema, hvala lijepo. Riječ dajem podnositelju Izvješća ako ima potrebe.
Nema, hvala Vam lijepo. Otvaram raspravu. Nema prijavljenih, ni interesa. Zaključujem raspravu. Glasujemo o Izvješću o provedenoj reviziji učinka o temi: „Upravljanje procesom realizacije ugovora o javnim nabavama u institucijama BiH“ zajedno sa prepoukama sadržanim u Izvješću. Pokrenite proceduru glasovanja. Hvla vam lijepo. Nazočno 14 – 9 za, protiv 4, suzdržan 1. Federacija BiH – 9 za, 1 suzdržan. Republika Srpska – 4, svi protiv. Postoji opća, nema entitetske većine. Molim vas pokrenite drugi krug glasovanja. Hvala vam lijepo. Nazočno 14 – 9 za, protiv 4, suzdržan 1. Federacija BiH – 9 za, 1 suzdržan. Republika Srpska – 4, svi protiv. Postoji opća, nema entitetske većine. Konstatiram, Izvješće o provedenoj reviziji učinka o temi „Upravljanje procesom realizacije ugovora o javnim nabavama u institucijama BiH“ nije usvojeno. Hvala vam lijepo. Prelazimo na 17. točku, Ad. 17. Izvješće o provedenoj reviziji učinka o temi: „Praćenje realizacije preporuka revizije učinka“, podnositelj: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 02/3-16-1- 2433/18 od 08.11.2018.
Dobili ste Mišljenje Povjerenstva za financije i proračun Doma naroda. Povjerenstvo je prihvatilo Izvješće sa preporukama sadržanim u Izvješću. Zastupnički dom na 8. sjednici održanoj 15., 19. i 20. svibnja ove godine je usvojio Izvješće. Riječ dajem kolegici Majkić ako ima potrebe.
Nema, hvala lijepo. Riječ dajem podnositelju Izvješća ako ima potrebe.
Nema, hvala Vam lijepo. Otvaram raspravu. Nema prijavljenih za raspravu. Zaključujemo raspravu. Glasujemo o ovom Izvješću. Hvala. Nazočno 14 – 9 za, protiv 4, suzdržan 1. Federacija BiH – 9 za, 1 suzdržan. Republika Srpska – 4, svi protiv. Postoji opća, nema entitetske većine. Pa ćemo ići odmah, usuglašeno, u drugi krug glasovanja. Hvala vam lijepo. Nazočno 14 – 9 za, protiv 4, suzdržan 1. Federacija BiH – 9 za, 1 suzdržan. Republika Srpska – 4, svi protiv. Nema entitetske većine, opća postoji. Konstatiram, Izvješće pod točkom 17., o reviziji učinka, nije usvojeno. Hvala vam lijepo. Prelazimo na točku 18. današnjeg dnevnog reda, Ad. 18. Izvješće o provedenoj reviziji učinka o temi: “Praćenje realizacije preporuka revizije učinka“, podnositelj: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 02/3-16- 10-2261/19 od 26.12.2019.
Dobili ste Mišljenje Povjerenstva za financije i proračun koje je prihvatilo Izvješće zajedno sa preporukama sadržanim u Izvješću. Zastupnički dom na 8. sjednici održanoj 15., 19. i 20. svibnja ove godine je usvojio Izvješće. Riječ dajem kolegici Majkić ako ima potrebe.
Nema, hvala lijepo. Riječ dajem podnositelju Izvješća ako ima potrebe.
Nema, hvala Vam lijepo. Otvaram raspravu i po ovom Izvješću. Niko se ne javlja. Zaključujemo raspravu. Glasujemo o Izvješću o reviziji učinka pod točkom 18. Hvala. Nazočno 14 – 9 za, protiv 4, suzdržan 1. Federacija BiH – 9 za, 1 suzdržan. Republika Srpska – 4, svi protiv. Postoji opća, nema entitetske većine. I evo, usuglašeno, pokrenite odmah i drugi krug glasovanja. Hvala vam lijepo. Nazočno 14 – 9 za, protiv 4, suzdržan 1. Federacija BiH – 9 za, 1 suzdržan. Republika Srpska – 4, svi protiv. Postoji opća, ali ne i entitetska većina. Konstatiram da ovo Izvješće o provedenoj reviziji učinka pod točkom 18. nije usvojeno. Hvala vam lijepo. Prelazimo na točku 19. današnjeg dnevnog reda, Ad. 19. Izvješće o provedenoj reviziji učinka o temi: “Utvrđivanje carinske vrijednosti rabljenih motornih vozila“, podnositelj: Ured za reviziju institucija BiH, broj: broj: 02/3-16-1-51/19 od 03.01.2019.
Dobili ste Mišljenje Povjerenstva za financije koje je prihvatilo Izvješće zajedno sa preporukama. Zastupnički dom na 8. sjednici održanoj 15., 19. i 20. svibnja ove godine je usvojio Izvješće. Kolegice Majkić, ima li potrebe u ime Povjerenstva?
Nema, hvala lijepo. Izvjestitelj?
Nema potrebe, hvala Vam lijepo. Otvaram raspravu i po ovom Izvješću. Nema niko prijavljen. Zaključujemo raspravu. Glasujemo o Izvješću o provedenoj reviziji učinka pod točkom 19. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja. Hvala. Nazočno 14 – 8 za, protiv 4, suzdržana 2. Federacija BiH – 8 za, 2 suzdržana. Republika Srpska – 4, svi protiv. Postoji opća, ali ne i entitetska većina. Idemo u drugi krug glasovanja i po ovoj točci. Hvala vam lijepo. Nazočno 14 – 7 za, protiv 4, suzdržana 3. Federacija BiH – 7 za, 3 suzdržan. Republika Srpska – 4, svi protiv. Postoji opća, ali ne i entitetska većina. Konstatiram, Izvješće o provedenoj reviziji učinka o temi: “Utvrđivanje carinske vrijednosti rabljenih motornih vozila“ zajedno sa preporukama sadržanim u Izvješću nije usvojeno. Hvala vam. Prelazimo na točku 20. dnevnog reda, Ad. 20. Izvješće o provedenoj reviziji učinka o temi: “Upravljanje strategijama na razini Bosne i Hercegovine“, podnositelj: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 02/3-16- 1-52/19 od 03.01.2019.
Dobili ste Mišljenje Povjerenstva za financije koje je prihvatilo Izvješćesa preporukama sadržanim u Izvješću. Zastupnički dom na 8. sjednici održanoj 15., 19. i 20. svibnja ove godine je usvojio Izvješće. Riječ dajem kolegici Majkić.
Nema potrebe, hvala lijepo. Izvjestitelj?
Nema potrebe, hvala Vam lijepo. Otvaram raspravu. Imamo prijavu kolege Bećirovića pod replikama. Je li to greška? Izvolite kolega Bećiroviću.
Gospodine predsjedavajući. Ja mislim da se mi svi u ovom Domu moramo držati Poslovnika i procedura i da sve ono što nije sadržano u Poslovniku na neki način trebamo odmah na licu mjesta razjasniti. Moje je pitanje da zvanično protumačite ovdje u skladu sa našim Poslovnikom da li je moguće, kao što to rade neki delegati ovdje, da se potpuno isključimo, da sjedimo, a da uopšte ne učestvujemo u glasanju. Da čujemo, dakle, zvanično tumačenje Kolegija Doma.
Hvala kolega Bećiroviću. Upravo sukladno tom Poslovniku na kojeg se Vi pozivate svatko od vas može u miru i tišini sjediti ovdje koliko želi, ako ne ometa ostale kolege koji sjede u ovoj dvorani. Hvala vam. Obzirom da smo u raspravi bez prijavljenih za raspravu od ovog dodatka kolege Bećirovića, ja pokrećem proceduru glasovanja o ovom Izvješću. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja. Nazočno 15 – evo ga sad 15 – 9 za, protiv 4, suzdržana 2. Federacija BiH – 9 za, 1 suzdržan. Republika Srpska – 4 protiv i 1 suzdržan. Postoji opća ali ne i entitetska većina. Usuglašeno ćemo pokrenuti odmah i drugi krug glasovanja. Molim vas glasujte. Hvala. Nazočno 14 – 8 za, 4 protiv, 2 suzdržana. Federacija BiH – 8 za, 2 suzdržana. Republika Srpska – 4 protiv. Postoji opća, ali ne i entitetska većina. Konstatiram da Izvješće o provedenoj reviziji učinka o temi: “Upravljanje strategijama na razini Bosne i Hercegovine“ nije usvojeno. Prelazimo na točku 21. današnjeg dnevnog reda, Ad. 21. Izvješće o provedenoj reviziji učinka o temi: “Aktivnosti institucija BiH u procesu donošenja pravilnika o unutarnjim ustrojstvima“, podnositelj: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01/4,02/3-16-1-118/19 od 11.01.2019.
Dobili ste Mišljenje Povjerenstva za financije i proračun koje je prihvatilo Izvješće zajedno sa preporukama. Zastupnički dom na 8. sjednici održanoj 15., 19. i 20. svibnja ove godine je usvojio Izvješće. Riječ dajem kolegici Majkić ako ima potrebe.
Nema. Riječ dajem podnositelju Izvješća ako ima potrebe.
Nema, hvala Vam lijepo. Otvaram raspravu i po ovom Izvješću. Nema prijavljenih, ne vidim ni interesa. Zaključujemo raspravu. Glasujemo o Izvješću o provedenoj reviziji učinka na temu “Aktivnosti institucija BiH u procesu donošenja pravilnika o unutarnjim ustrojstvima“. Pokrenite proceduru glasovanja. Hvala. Nazočno 14 – 9 za, protiv 4, suzdržan 1. Federacija BiH – 8 za, 1 suzdržan. Republika Srpska – 4, svi protiv. Postoji opća, ali ne i entitetska većina. Pa ćemo, evo dogovorono, pokrenuti odmah i drugi krug glasovanja. Hvala vam lijepo. Nazočno 14 – 8 za, protiv 4, suzdržana 2. Federacija BiH – 8 za, 2 suzdržana. Republika Srpska – 4, svi protiv. Postoji opća, ali ne i entitetska većina. Konstatiram, Izvješće o provedenoj reviziji učinka o temi: “Aktivnosti institucija BiH u procesu donošenja pravilnika o unutarnjim ustrojstvima“ nije usvojeno. Hvala vam. Prelazimo na točku 22., Ad. 22. Izvješće o provedenoj reviziji učinka o temi: “Spremnost institucija BiH da odgovore na preuzete obveze iz Programa održivog razvoja do 2030. godine“, podnositelj: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 02/3-16-10-1866/19 od 25.10.2019.
Dobili ste Mišljenje Povjerenstva za financije. Povjerenstvo je prihvatilo Izvješće zajedno sa preporukama sadržanim u Izvješću. Zastupnički dom na 8. sjednici održanoj 15., 19. i 20. svibnja ove godine je usvojio Izvješće. Riječ dajem kolegici Majkić ako ima potrebe.
Nema. Hvala lijepo. Riječ dajem podnositelju Izvješća ako ima potrebe.
Nema, hvala Vam lijepo. Otvaramo raspravu. Nema prijavljenih. Zaključujemo raspravu. Glasujemo o Izvješću o provedenoj reviziji učinka pod ovom točkom 22. Hvala. Nazočno 14 – 8 za, protiv 4, suzdržana 2. Federacija BiH – 8 za, 2 suzdržan. Republika Srpska – 4, svi protiv. Postoji opća, ali ne i entitetska većina. Evo usuglašeno, molim vas pokrenite i drugi krug glasovanja. Hvala vam lijepo. Nazočno 14 – 9 za, protiv 4, suzdržan 1. Federacija BiH – 9 za, 1 suzdržana. Republika Srpska – 4, svi protiv. Postoji opća, ali ne i entitetska većina. Konstatiram, Izvješće o provedenoj reviziji učinka pod ovom točkom 22. nije usvojeno. Hvala vam lijepo. Prelazimo na točku 23., Ad. 23. Godišnje konsolidirano izvješće unutarnje revizije za 2018., podnositelj: Ministarstvo financija i trezora BiH, broj: 01,02-16-1-1422/19 od 07.08.2019.
Dobili ste Mišljenje Povjerenstva za financije i proračun. Povjerenstvo je prihvatilo Izvješće. Zastupnički dom na 8. sjednici održanoj 15., 19. i 20. svibnja ove godine je usvojio Izvješće. Ponovo riječ dajem kolegici Majkić ako ima potrebe.
Nema. Hvala lijepo. Riječ dajem izvjestitelju.
Nema potrebe, hvala Vam lijepo. Otvaramo raspravu. Kolega Miletiću, izvolite.
Vrlo kratko, samo da skrenem pažnju na nekoliko stvari ili uvjetno rečeno ovih preporuka koje su ovdje napisane. Molim vas, apsolutni rekorder po preporukama koje su date za ispravljanje raznih nezakonitih stvari je Ministarstvo vanjskih poslova sa 63 preporuke, 63. Kad pročitate na šta se ovo sve odnosi ispada da tamo ništa ni sa čim nije svezano. Od ugovornih usluga, međunarodne pravne pomoći, putnih troškova, zaključivanje i čuvanje međunarodnih ugovora, bilateralni ... da ne nabrajam, da vas ne smaram. Što me još više zabrinjava? Znači, apsolutni rekorder, ovo je četri, pet puta više nego ostale institucije koje rade na državnom nivou. Recimo, interesantno je VSTV koje treba biti pokazatelj toga kako se radi na zakonit način ima 10 preporuka, i da ne nabrajam redom. Znači, zaista kad pogledam ovo Izvješće u smislu broja datih preporuka, a koje, a znam pouzdano za neke, nisu implementirane ni dan danas, ja vam moram reći da je ovo Izvješće vrlo, vrlo zabrinjavajuće. Hvala.
Hvala. Nema više prijavljenih za raspravu, zaključujemo raspravu. Otvaramo, molim vas pokrenite prceduru glasovanja o Godišnjem konsolidiranom izvješću unutarnje revizije za 2018. godinu. Hvala. Nazočno 14 – 8 za, protiv 1, suzdržanih 5. Federacija BiH – 8 za, 2 suzdržana. Republika Srpska – 1 protiv, 3 suzdržana. Imamo opću, ali nemamo entitetsku većinu. Usuglašeno, pokrenite odmah i drugi krug glasovanja. Hvala. Nazočno 14 – 9 za, protiv niko, suzdržanih 5. Federacija BiH – 9 za, 1 suzdržan. Republika Srpska 4 suzdržana. Postoji opća, postoji entitetska većina. Konstatiram, Godišnje konsolidirano izvješće unutarnje revizije za 2018. godinu je usvojeno. Hvala vam. Prije prelaska na točku 24. da vas informiram da smo se na Kolegiju dogovorili da ćemo pauzu napraviti sukladno našem Poslovniku u 12sati i 25 minuta, sat vremena, pa da možete to planirati. Točka 24., Ad. 24. Konsolidirano izvješće o sustavu financijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2018. godinu, podnositelj: Ministarstvo financija i trezora BiH, broj: 01,02-16-1-1423/19 od 07.08.2019.
Dobili ste Mišljenje Povjerenstva za financije i proračun. Povjerenstvo je prihvatilo Izvješće. Zastupnički dom na 8. sjednici održanoj 15., 19. i 20. svibnja ove godine je usvojio Izvješće. Ponovo riječ dajem kolegici Majkić, ako ima potrebe.
Nema. Hvala lijepo. Riječ dajem podnositelju, ako ima potrebe.
Nema, hvala Vam lijepo. Otvaram raspravu. Nema prijavljenih. Zaključujemo raspravu. Glasujemo o Konsolidiranom izvješću o sustavu financijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2018. godinu. Hvala. Nazočno 14 – 9 za, protiv niko, suzdržanih 5. Federacija BiH – 9 za, 1 suzdržan. Republika Srpska – 4, suzdržana. Postoji opća, ali ne i entitetska većina. Idemo odmah na drugi krug glasovanja, molim vas. Hvala vam lijepo. Nazočno 14 – 9 za, protiv niko, suzdržanih 5. Federacija BiH – 9 za, 1 suzdržan. Republika Srpska – 4 suzdržana. Imamo opću i entitetsku većinu. Konstatiram, Konsolidirano izvješće o sustavu financijskog upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2018. godinu je usvojeno. Prelazimo na točku 25., Ad. 25. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o Zaključku iz Mišljenja Zajedničkog povjerenstva za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH koji glasi: „Nužno je stvoriti odgovarajuću logističku podršku za rad u punom kapacitetu i afirmiranje prava nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini, sukladno zakonskim nadležnostima“
Na 6. sjednici Doma naroda održanoj 28. svibnja ove godine razmatrali smo Zaključak iz Mišljenja Zajedničkog povjerenstva za ljudska prava, evo, kojeg sam pročitao, da ga ponovno ne čitam. Prilikom glasovanja navedeni Zaključak nije dobio potrebnu entitetsku većinu, pa je uslijedilo usuglašavanje u Kolegiju Doma kao povjerenstvu. Dobili ste Izvješće povjerenstva Kolegija Doma. Članovi Kolegija Doma naroda kao povjerenstvo nisu postigli suglasnost o Zaključku iz ovoga Mišljenja, pa sukladno članku 75. stavak (4) Poslovnika Doma naroda glasujemo o Zaključku iz Mišljenja Zajedničkog povjerenstva za ljudska prava Parlamentarne skupštine. Napominjem da po ovoj točki dnevnog reda se ne vodi rasprava. Odluka se donosi većinom glasova onih koji su nazočni i koji glasuju pod uvjetom da glasovi protiv ne sadrže 2/3 ili više glasova izaslanika izabranih iz svakog entiteta. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja o Zaključku. Hvala lijepo. Nazočno 14 – 10 za, protiv 4, niko suzdržan. Federacija BiH – 10, svi za. Republika Srpska – 4, svi protiv. Postoji opća, ali ne i entitetska većina. Time možemo konstatirati da Zaključak iz Mišljenja Zajedničkog povjerenstva za ljudska prava Parlamentarne skupštine nije usvojen. Prelazimo na 26. točku današnjeg dnevnog reda. Ad. 26. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o Izvješću o radu Vijeća nacionalnih manjina BiH za 2018. godinu, broj: 05/7-39-1-382/19 od 19.02.2019.
Na 6. sjednici Doma naroda održanoj 28. svibnja ove godine razmatrali smo Izvješće o radu Vijeća nacionalnih manjina BiH za 2018. godinu. Prilikom glasovanja navedeno Izvješće nije dobilo potrebnu entitetsku većinu, pa je uslijedilo usuglašavanje. Dobili ste Izvješće povjerenstva Kolegija Doma. Članovi Kolegija Doma naroda kao povjerenstvo nisu postigli suglasnost o ovom Izvješću. Po istoj proceduri kao i po točci 25. pokrećemo proceduru glasovanja obzirom da nema rasprave. Molim vas glasujte. Hvala. Nazočno 14 – 10 za, protiv 4. Federacija BiH – 10, svi za. Republika Srpska – 4, svi protiv. Postoji opća, ali ne i entitetska većina. Konstatiram, Izvješće o radu Vijeća nacionalnih manjina za 2018. godinu nije usvojeno. Hvala vam. Prelazimo na točku 27., Ad. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o Izvješću o radu Vijeća nacionalnih manjina BiH za 2019. godinu, broj: 05/7-39-1-289/20 od 31.01.2020.
I opet, na 6. sjednici Doma naroda održanoj 28. svibnja ove godine razmatrali smo ovo Izvješće o radu Vijeća nacionalnih manjina. Prilikom glasovanja navedeno Izvješće nije dobilo potrebnu entitetsku većinu, pa je uslijedilo usuglašavanje Kolegija. Dobili ste Izvješće povjerenstva Kolegija Doma. Članovi Kolegija Doma naroda kao povjerenstvo nisu postigli suglasnost o Izvješću. Obzirom da nema pravila, po istim pravilima našim poslovničkim molim vas da pokrenete proceduru glasovanja. Ja se ispričavam, nisam digao glavu, ali rasprava nema. Tako i da sam digao samo bih vas prije upozorio. Hvala. Nazočno 14 – 10 za, protiv 4. Federacija BiH – 10, svi za. Republika Srpska – 4, svi protiv. Postoji opća, ali ne i entitetska većina. Konstatiram, Izvješće o radu Vijeća nacionalnih manjina za 2019. godinu nije usvojeno. Hvala vam lijepo. Prelazimo na točku 28., Ad. 28. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o Izvješću o radu Neovisnog povjerenstva za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava osoba nad kojima se izvršavaju kaznene sankcije i druge mjere koje je izrekao u kaznenom postupku Sud BiH, strani sudovi za djela predviđena Kaznenim zakonom BiH ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud sukladno zakonu Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, broj: 01,02-50-18-548/19 od 27.02.2020.
Ovo tekst dalje neću čitati ponovno. Na 6. sjednici Doma naroda održanoj 28. svibnja ove godine razmatrali smo ovo Izvješće i kako nije bilo entitetske većine išli smo na usuglašavanje. Dobili ste Izvješće povjerenstva Kolegija Doma. Članovi Kolegija Doma naroda kao povjerenstvo nisu postigli suglasnost. I opet, sukladno članku 75. članak (4) Poslovnika, nema rasprave. Glasujemo. Izvolite. Hvala. Nazočno 14 – 10 za, protiv 4. Federacija BiH – 10, svi za. Republika Srpska – 4, svi protiv. Postoji opća, ali ne i entitetska većina. Konstatiram, Izvješće o radu Neovisnog povjerenstva pod točkom 28. nije usvojeno. Hvala vam lijepo. Prelazimo na točku 29., Ad. 29. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o Izvješću o radu Neovisnog povjerenstva za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava osoba nad kojima se izvršavaju kaznene sankcije i druge mjere koje je izrekao u kaznenom postupku Sud BiH, strani sudovi za djela predviđena Kaznenim zakonom BiH ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud sukladno zakonu Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, broj: 05/6-50-18-293/20 od 03.02.2020.
Kako na 6. sjednici Doma naroda održanoj 28. svibnja ove godine nije bilo entitetske većine pri usvajanju ovog Izvješća, dobili ste Izvješće povjerenstva Kolegija Doma. Članovi Kolegija Doma naroda kao povjerenstvo nisu postigli suglasnost. I molim vas, sukladno članku 75. stavak (4), bez rasprave da pokrenemo proceduru glasovanja. Hvala lijepo. Nazočno 14 – 10 za, protiv 4. Federacija BiH – 10, svi za. Republika Srpska – 4, svi protiv. Postoji opća, ali ne i entitetska većina. Konstatiram, Izvješće o radu Neovisnog povjerenstva za praćenje, pod točkom 29. nije usvojeno. Hvala vam lijepo. Prelazimo na točku 30., Ad. 30. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o Izvješću o radu Neovisnog odbora kao neovisnog tijela policijske strukture BiH za 2018. godinu, broj: 05/1-50-13-26-55-9/19 od 21.01.2019.