5.sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

14. 2. 2020
objavljeni podaci: 14. 2. 2020

Riječi koje označavaju sjednicu

Sjednica je u toku.

Stenogram

Dame i gospodo izaslanici, uvaženi gosti, srdačno vas pozdravljam i otvaram 5. sjednicu Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Na sjednicu su pozvani naši redoviti gosti, članovi Vijeća ministara BiH i predstavnici Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, Središnjeg izbornog povjerenstva, Središnje banke, Ureda za razmatranje žalbi, Agencije za poštanski promet, Ureda za reviziju institucija BiH, Upravnog odbora Izvozno-kreditne agecije, te predstavnici međunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini koji redovito prate naš rad. Sjednici su nazočni 14 izaslanika – 5 iz bošnjačkog naroda, 5 iz hrvatskog naroda i 4 iz srpskog naroda. Iz opravdanih razloga izočan je gospodin Bosić. Kao što vam je naznačeno u pozivu za sjednicu, sukladno članku 155. Poslovnika na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu izaslanicima će biti omogućeno postavljati izaslanička pitanja u usmenom obliku. Podsjećam da su vam zajedno s pozivom za 5. sjednicu Doma naroda upućeni i dopisi u vezi sa procedurama postavljanja izaslaničkih pitanja u usmenom obliku. Navedeni dopis, odnosno obavijesti o mogućnosti postavljanja izaslaničkih pitanja u usmenom obliku na 5. sjednici Doma naroda također je upućeno predsjedatelju Vijeća ministara BiH, Generalnom tajništvu Vijeća ministara BiH. U skladu sa člankom 156. stavak (1) Poslovnika najavu za postavljanje izaslaničkih pitanja u usmenom obliku dostavili su izaslanici: Dušanka Majkić za predsjedatelja Vijeća ministara BiH, gospodina Zorana Tegeltiju i izaslanik Zlatko Miletić za Vijeće ministara i Ministarstvo civilnih poslova BIH. Sukladno članku 156. stavak (2) Poslovnika ove najave dostavljene su predsjedatelju Vijeća ministara i onom članu Vijeća ministara na kojeg se pitanje odnosi. Želim vas podsjetiti i na to da smo uputili obavijest Javnom radiotelevizijskom servisu BiH radi osiguranja izravnog televizijskog prenosa ovog dijela sjednice u skladu sa člankom 155. stavak (1) Poslovnika. Sada možemo započeti sa postavljanjem usmenih izaslaničkih pitanja i davanja odgovora. Riječ dajem izaslanici Dušanki Majkić. Izvolite kolegice Majkić.
Poštovani želim da Vas obavijestim da odustajem od današnjeg postavljanja pitanja.
Hvala lijepo. Izaslanik Zlatko Miletić. Izvolite, gospodine Miletiću.
Hvala lijepo uvaženi predsjedatelju. Dozvolite mi, evo, prvo da pozdravim Vas, Vaše zamjenike, naravno i uvažene kolegice i kolege zastupnike, izaslanike, delegate, sve prisutne članove Vijeća ministara, organa institucija Bosne i Hercegovine i, naravno, uvažene medije koji su pozvani ovom prilikom. Ja se nadam da mi nećete mjeriti vrijeme, moram reći samo jednu rečenicu, da ne bi ovo sve ispalo degutantno, s obzirom da se situacija u Bosni i Hercegovini svako 24 sata radikalno mijenja, možda će nekom ovo pitanje ispast glupo, ali poštujući procedure da sam ovo pitanje, je li, postavio 24 sata ranije, kako je i predviđeno Poslovnikom, ja molim da ga razumijete i u tom smislu, a mislim da je ono važno, da ga prihvatite kao takvog, jer vam sugerišem, s obzirom da je danas praznik, Valentinovo, i dan ljubavi, svima onima koji slave ovaj dan ja im čestitam i nadam se da će on, da ćemo današnju ovu sjednicu provesti u takvoj atmosferi, ne bukvalno da se volimo, ali da se međusobno uvažavamo i poštujemo. Moje pitanje glasi sledeće – da li su telekomunikacijski operateri proveli istraživanje o štetnosti upotrebe 4G, a u pripremi i 5G mreže, s aspekta ugrožavanja zdravlja korisnika i građana prilikom korištenja komunikacijskih usluga, posebno terminala baznih stanica i da li postoji uticaj na okoliš uopšte? A sve u skladu sa Zakonom o komunikacijama „Službeni glasnik“ 31/03, 75/96, 33/10, 98/12 Poglavlje VIII – Radio i telekomunikacijska terminalna oprema, član 34. stav a) i Odluke o usvajanju Politike sektora energetskih komunikacija za period '17.-'20., te Akcionog plana za realizaciju Politike „Službeni glasnik“ 46/17, poglavlje – Razvoj tržišta elektrokomunikacija 1.1. reguliranje i izgradnja elektrokomunikacijske infrastrukture, stav m) i ukoliko su takva istraživanja provedena potrebno je da se rezultati istih javno saopšte, ukoliko nisu, potrebno je da se izvrše i finansiraju od strane telecom operatera, te da se u tom smislu odgovornim učini Regulatorna agencija za komunikacije BiH. Vrlo kratko, samo dvije rečenice, zašto postavljam ovo pitanje. Imajući u vidu da smo mi ljudi uglavnom druge i treće generacije, a da telekomunikacijska oprema, pogotovo mobilna telefonija sve se češće upotrebljava i od strane naše djece, u mnogim zemljama se dokazuje štetnost upotrebe mobilne telefonije, pogotovo imajući u vidu da je razvoj 4G i 5G mreže nastao razvojem tih sistema ili te vrste zračenja kao vojno oružje koje su izmislile zemlje uglavnom Zapadne Evrope. Imajući samo u vidu činjenicu da 4G mreža prilikom zračenja emituje zračenje od 900 do 2.100 MHz, odnosno 5G mreža od 1 do 4 GHz, to znači da će u budućnosti naša djeca živjeti u mikrovalnoj pećnici. Zašto je to bitno? U nekim zemljama došlo se do ozbiljnih istraživanja gdje su znači provedena, da svako treće dijete obolijeva od dijabetesa, znači da ljudi vrlo često oboljevaju od koronarnih bolesti, da je povećan broj samoubistava i nekih drugih devijacija ili ponašanja u društvu koje su u uskoj vezi i u koleraciji sa korištenjem ovoga. Znači, evo, još vrlo kratko, ukoliko takva nisu istraživanja izvršena, ja molim ili zahtjevam da se to uradi i da se javno objasni javnosti štetnost upotrebe ovih mreža, ukoliko jesu da nam to neko javno predoči. Hvala vam lijepo.
Hvala i Vama, evo dobili ste dvije minute za Valentinovo. Izaslanik Lazar Prodanović uputio je, također, pitanje u pisanoj formi Vladi Sarajevske županije i Županijskom zavodu za zaštitu kulturnih povijesnih naselja Sarajevo, koje im je dostavljen sukladno članku 158. stavak (1) i (2) Poslovnika Doma naroda. Ima li potrebe resorni ministar danas da odgovori usmeno na ovo pitanje? Izvolite ministre, ministar Branković izvolite.
Nedžad Branković
Poštovani predsjedavajući, delegati, članovi, gosti. Mene raduje da je delegat Doma naroda postavio ovakvu vrstu pitanja, jer pored načela, dakle, osnovnih načela prometne i komunikacijske politike, načela efikasnosti i dostupnosti, ovo je vijek načela ekologizacije u oblasti prometa i komunikacije i raduje me da je ovakvo pitanje postavljeno. Naime, za upravljanje radio spektrom u Bosni i Hercegovini na osnovu Zakona o komunikacijama je nadležna Regulatorna agencija za komunikacije BiH. U tom smislu je Vijeće Agencije usvojilo Pravilo 37/08 o ograničenju elektromagnetnog zračenja koje u osnovi podrazumijeva da svi korisnici radio spektra u koje spadaju ne samo telecom operatori, moraju isplanirati i izraditi svoje radio sisteme u skladu sa propisima ovog pravila. Što ste tiče poslaničkog pitanja uvođenja novih tehnologija, ne mijenja karakter radio signala koji se koristi za elektronske komunikacije, samo unapređuje kapacitete, te poboljšava energetsku efikasnost, što znači da 4G, a dalje 5+G, generacije mobilne mreže, uvode takozvane ćelije malih dimenzija koje zrače više hiljada puta manje nego one sa početka uvođenja mobilne ... komunikacija kad su se koristile bazne stanice velike snage za pokrivanje većeg prostora. U svakom slučaju, operatori nisu odgovorni za kontrolu radio spektra, pa samim tim nije službeno zatraženo od njih da izvrše istraživanja. Istraživanje je provela Agencija aktivno učestvujući u radu međunarodnih organizacija koje se bave nadzorom nad radio spektrom. Obzirom da pitanje sadrži nekoliko elemenata odgovora, u svakom slučaju ćemo se potruditi da pisani odgovor bude širi i detaljniji. Hvala lijepo.
Hvala lijepo i Vama. Prije prelaska na iščitavanje dnevnog reda koji smo usuglasili u Kolegiju, na incijativu Kluba bošnjačkog naroda planirat ćemo pauzu oko 11:45, radi potrebe upražnjavanja vjerskih obaveza. Za 5. sjednicu predlažemo sljedeći: Dnevni red 1. Usvajanje Zapisnika 4. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH; 2. Zahtjev Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o Obavještajno-sigurnosnoj agenciji BiH po žurnom postupku, sukladno članku 124. Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-02-1-1104/18 od 04.5.2018.; 3. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine (drugo čitanje), predlagatelj: Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH, zakon broj: 02-02-1-205/18 od 26.03.2018; 4. Prijedlog zakona o osiguranju depozita u bankama (drugo čitanje), predlagatelj: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-1027/18 od 18.05.2018; 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima BiH (drugo čitanje), predlagatelj: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-697/18 od 07.03.2018.; 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentu, predlagatelj: Vijeće ministara BiH (P.Z.E.I), (prvo čitanje), broj: 01,02-02-1-2852/18 od 27.02.2019.; 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudbenoj policiji Bosne i Hercegovine (prvo čitanje), predlagatelj: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1- 489/19 od 27.05.2019.; 8. Godišnje izvješće iz područja poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja Bosne i Hercegovine za 2017., podnositelj: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, broj: 01,02-28-1888/18 od 10.08.2018.; 9. Godišnje izvješće iz područja poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja Bosne i Hercegovine za 2018., podnositelj: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, broj: 01,02-50-18-1469/19 od 14.08.2019.; 10. Izvješće o pregledanom stanju financijskog poslovanja političkih stranaka u 2016. godini, podnositelj: Središnje izborno povjerenstvo BiH, broj: 01,02-16-1-2316/18 od 23.10.2018.; 11. Izvješće o pregledanom stanju financijskog poslovanja političkih stranaka u 2017. godini, podnositelj: Središnje izborno povjerenstvo BiH, broj: 01,02-16-1-2276/19 od 30.12.2019; 12. Izvješće o radu i financijsko izvješće Agencije za poštanski promet Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, broj: 01,02-16-1-391/19 od 20.2.2019.; 13. Izvješće o radu Ureda za razmatranje žalbi BiH za 2018. godinu, broj: 01,02-50-18- 683/19 od 27.03.2019.; 14. Godišnje izvješće Središnje banke BiH za 2018, broj: 02-16-1-699/19 od 01.4.2019.; 15. Izvješće – detaljna analiza rada Izvozno-kreditne agencije BiH s posebnim naglaskom na poslovanje sa Unisom – tvornicom cijevi Derventa, s prijedlogom mjera za rješavanje problema u radu ove agencije, podnesitelj: Upravni odbor Izvozno-kreditne agencije BiH, broj: 01-50-1-15-50/17 od 17.05.2018; 16. Izvješće o radu Upravnog odbora Izvozno-kreditne agencije BiH za 2018. godinu, broj: 01,02-16-1-709/19 od 01.04.2019.; 17. Informacija o stanju u Izvozno-kreditnoj agenciji BiH, podnositelj: Upravni odbor Izvozno-kreditne agencije BiH, broj: 01,02,03-50-18-1649/19 od 17.09.2019.; 18. Izvješće o aktivnostima Ureda za reviziju institucija BiH za 2018. godinu, broj: 02- 50-18-922/19 od 03.05.2019.; 19. Informacija o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2018., podnesitelj: Ministarstvo financija i trezora BiH, broj: 01,02-16-1-865/19 od 23.04.2019.; 20. Prijedlog zaključka o osnivanju Privremenog zajedničkog povjerenstva oba doma Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure imenovanja članova Neovisnog odbora i Odbora za žalbe građana kao neovisnog tijela policijske strukture BiH, predlagatelj: Zajednički kolegij oba doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-34-1-198/20 od 22.01.2020.; 21. Prijedlog zaključka o osnivanju Privremenog zajedničkog povjerenstva oba doma Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure imenovanja ravnatelja Agencije za zaštitu osobnih podataka u BiH, predlagatelj: Zajednički kolegij oba doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-34-1-199/20 od 22.01.2020.; 22. Prijedlog zaključka o osnivanju Privremenog zajedničkog povjerenstva oba doma Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure imenovanja sedam članova Ureda za razmatranje žalbi BiH u Sarajevu, predlagatelj: Zajednički kolegij oba doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-34-1-201/20 od 22.01.2020.; 23. Prijedlog zaključka o osnivanju Privremenog zajedničkog povjerenstva oba doma Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure imenovanja glavnog revizora Ureda za reviziju institucija BiH, predlagatelj: Zajednički kolegij oba doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-34-1-197/20 od 22.01.2020.; 24. Prijedlog zaključka o osnivanju Privremenog zajedničkog povjerenstva oba doma Parlamentarne skupštine BiH za izbor tri člana Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete, po jednog iz bošnjačkog, hrvatskog i srpskog naroda, predlagatelj: Zajednički kolegij oba doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-34-1- 203/20 od 22.01.2020.; 25. Prijedlog zaključka o imenovanju predstavnika Parlamentarne skupštine BiH u Radnu skupinu za praćenje stanja i aktivnosti u vezi sa mogućom izgradnjom odlagališta nuklearnog otpada na lokaciji Trgovska gora, općina Dvor, predlagatelj: Zajednički kolegij oba doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-34-1-204/20 od 22.01.2020.; 26. Izaslanička inicijativa Denisa Bećirovića, broj: 02-50-6-1174/19 od 21.06.2019.; 27. Izaslanička inicijativa Denisa Bećirovića, broj: 02-50-6-2010/19 od 19.11.2019.; 28. Izaslanička inicijativa Denisa Bećirovića, broj: 02-50-6-77/20 od 08.01.2020.; 29. Izaslanička inicijativa Denisa Bećirovića, broj: 02-50-6-1971/19 od 13.11.2019.; 30. Prijedlog rezolucije o jačanju integriteta, transparentnosti i učinkovitosti izbornog procesa u Bosni i Hercegovini i provođenju izbora sukladno s evropskim standardima, podnositelji: izaslanici u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Denis Bećirović i Zlatko Miletić, broj: 02-02-2-210/20 od 23.01.2020.; 31. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Protokola o izmjenama i dopunama Protokola između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Kraljevine Saudijske Arabije o međusobnoj zamjeni nekretnina – zemljišta za izgradnju diplomatskih predstavništava u Sarajevu i Rijadu, nadležnost: Ministarstvo vanjskih poslova BiH, broj: 01,02-21-1-573/19 od 14.03.2019.; 32. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Ugovora između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Narodne Republike Kine o suradnji u području zdravlja životinja i karanteni, materijal broj: 01,02-05-2-2552/18 od 27.11.2018.; 33. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Ureda ministara Ukrajine o suradnji u području turizma, materijal broj: 01,02-21-1-1496/19 od 20.08.2019. To je to, ovo je usuglašeni izmjenjeni dnevni red Kolegija Doma naroda koji ste dobili. Javlja li se netko za riječ? Kolega Denis Bećirović, izvolite.
Gospodine predsjedavajući, dame i gospodo. Jedna od nadležnosti Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH jeste zaštita vitalnih nacionalnih interesa. Odgovorno tvrdim da je najveći vitalni nacionalni interes sva tri kluba u Domu naroda očuvanje mira i sigurnosti u Bosni i Hercegovini. Nažalost, svjedoci smo da zadnjih dana pogotovo član Predsjedništva BiH i predsjednik SNSD-a ozbiljno ugrožava mirovni proces u Bosni i Hercegovini. Ne ugražava on ni Ustavni sud niti bilo koji državni organ, on ugrožava mir u Bosni i Hercegovini. Imajući to u vidu, mislim da ne trebamo danas ovu sjednicu početi, a da zaobiđemo ovo važno pitanje. Stoga, predlažem u pisanoj formi na način kako to naš Poslovnik propisuje, novu tačku dnevnog reda naslovljenu kao – Informacija o antidejtonskim i antiustavnim napadima člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika na Ustavni sud BiH, s posebnim osvrtom na ugrožavanje ustavnog poretka i mirovnog procesa u Bosni i Heregovini. Ujedno i vas i javnost obaviještavam da sam jutros zvanično u parlamentarnu proceduru uputio prijedlog, opet u skladu sa odredbama Poslovnika o radu Doma naroda, koji predviđa amandmansku izmjenu člana VI stav (1) Ustava BiH i to na način da Ustavni sud BiH ubuduće ima 12 članova, od kojih predsjednik Evropskog suda za ljudska prava nakon konsultacija sa Predsjedništvom BiH, nakon ovih amandmanskih izmjena, treba da bira 6 članova Ustavnog suda BIH. I dao sam vrlo jasnu argumentaciju zašto to predlažem, kao legalni predlagač i ovlašteni predlagač imam pravo na to i tvrdim da imam puno bolju argumentaciju od onih koji žele da potpuno umanje uticaj Evropskog suda za ljudska prava i onoga što je trenutno sadržano u Dejtonskom mirovnom sporazumu. Dakle, moj prijedlog je zaista danas da uvrstimo ovu tačku dnevnog reda zbog ovakvog ponašanja člana Predsjedništva BiH. On je do sada uglavnom kretao se u pravcu istoka i Rusije, završavam s ovom rečenicom, do sada se kretao u pravcu istoka i Rusije, dobra stvar je da je sada krenuo u pravcu Zapadne Evrope, jedino je loša stvar što ovakvim ...
Kolega Bećiroviću, vrijeme Vam je stvarno isteklo.
aktivnostima nije krenuo prema Briselu, već prema Hagu. Zahvaljujem.
Kolega Nikola Špirić, izvolite.
Gospodo predsjedavajući, cijenjene kolege, kolegice delegati, uvaženi gosti. Pa ja mislim da svako onaj ko želi dobro ovoj zemlji da će nastojati da izbjegne populistički način podvale, uvrede, čemu je sklon kolega Bećirović. I moram njemu, posebno njemu želim ovo da apostrofiram, dok je ovoga kluba ovdje Milorad Dodik neće biti tačka dnevnog reda Doma naroda, ne zato što ne treba o svemu raspravljati, nego zato što ja mislim da Vaša mržnja s kojom nastupate nije dobra ni za koga u Bosni i Hercegovini. Mlad čovjek sa toliko mržnje neće donijeti dobro Bosni i Hercegovini. I čim pre odustanete i želite da razgovaramo kao ljudi, biće lakše svima. Ako Bosna i Herecgovina ima samo to problem, o čemu Vi govorite, ona nema problema i morate znati da u ovome Domu se i Srbi pitaju koliko se pitaju i jedan klub, i drugi klub i treći klub. Ako to znate, onda nećete nastupati ovako. Ja mislim da ne samo, ne branim dakle, legitimno je pravo da o svemu razgovaramo, ali unaprijed da znate, da se ne radujete, neće biti tačka dnevnog reda, ja Vam to obećavam, Milorad Dodik. Hvala.
Hvala kolega Špiriću. Kolega Denis Bećirović, ispravak krivog navoda.
Kolega Špiriću, dakle, tu priču o promoviranju mržnje zaboravite. Te vrste podvala možete pričati na nekim drugim mjestima i nekome drugome. Jako mi dobro znamo koja stranka i ko u ovoj zemlji to radi. Moj je sasvim legitiman prijedlog i ono što sam želio da postignem u ovom najvišem zakonodavnom organu BiH, to sam i postigao. To je da imam legalno pravo da i ja predložim da promijenimo Ustav BiH i uputio sam prijedlog na način da imamo 6 sudija Ustavnog suda koje predlaže predsjednik Evropskog suda za ljudska prava s vrlo jasnom argumentacijom da pojačamo provedbu evropskih standarda u Bosni i Heregovini. Šta je Vama tu mržnja, to ja vjerujem da ni Vi sami ne znate. A plasirati neke teze i priče koje nemaju blage veze sa prethodnom diskusijom, jednostavno ne stoji. Mada, s jedne strane ohrabrujem Vaš istup, s obzirom da ste najavili danas da nećete odlučivati i raditi itd. dobro je da se uključujete u rad i u rasprave danas na Domu naroda.
Kolega Nikola Špirić.
Ja mislim da ćemo mi završiti, barem ja, na ovoj replici. Mržnja škodi ljudskom organizmu. Sa toliko mržnje nastupati prema svima nije dobro, nije korisno i ovo je moj drugarski, prijateljski savjet. I još jednom, da se ne radujete, neće biti tačka dnevnog reda. I moram da Vam kažem da, što se tiče evropskih vrijednosti i standarda, da tu Klub delegata iz srpskog naroda jeste za implemenaciju evropskih standarda u bosanskohercegovačko tkivo. I mislim da nema niko privilegiju sa sam to zastupa, jer je to neuspjeh Bosne i Hercegovine, moramo zajedno Denise, ne sam Denise, ne sam, ne otvaraj vrata kolegama sa kojima hoćeš da živiš, nije to ok. Ali naknadna pamet nikome neće pomoći, pa ni tebi. I ti to dobro znaš, da ovdje Klub srpskog naroda, a mislim da i ostali klubovi, ostale kolege misle tako i da nije dobro na takav način postavljati teme u Bosni i Hercegovini jer je to protiv interesa Bosne i Hercegovine. Dakle, ja mislim da ne trebamo druge zamarati, legitimno je pravo da Vi želite tačku dnevnog reda, kao što je i legitimno pravo nas da se izjasnimo o tom prijedlogu kad god on dođe na dnevni red, ali očekivati da će Milorad Dodik biti tema u ovom Domu, naprosto nije dobro i nije moguće. Ja znam, ja vjerujem da i Vi to znate da nije moguće. Hvala.
Hvala. Denis Bećirović, drugi ispravak krivog navoda.
Kolega Špiriću, kad ste govorili – ne sam, puno veći kredibilitet bi imali da ste predsjedniku svoje stranke kazali – ne sam Milorade protiv ustavnog poretka, ne sam protiv Dejtonskog mirovnog sporazuma, ne sam rušiti konačne i obavezujuće odluke Ustavnog suda BiH. Da ste mu rekli – dogovaraj se sa koalicionim partnerima, s pozicijom, opozicijom, e tad bi Vaše izlaganje imalo smisla. Ali ako Vi očekujete da će neko biti stalno u nekoj defanzivnoj poziciji, da ćete Vi stalno urušavati državne institucije, rušiti Ustav BiH, a s druge strane imati samo neku defanzinu poziciju, zaboravite na to, jer bi se u brzo mogli suočiti sa stvarima koje nisu nimalo politički prijatne. Stoga, ta teza – ne sam, pokušajte malo samokritički da se osvrnete i da porazgovarate za početak unutar Vaše stranke da otvarate dijalog, a ne da pokušavate nešto na silu da sprovedete u ovoj državi. Ima ova država i mehanizme i odgovore i imala je i na puno jače igrače nego što je Milorad Dodik. Tako da bi bilo dobro da te stvari shvatite.
Kolega Nikola Špirić, druga ispravka krivog navoda.
Pa mislio sam da ćemo stati na ovome, ali evo, ja sam spreman da stanem, s tim da kažem Denisu da zna, nije Milorad Dodik sam. Ja sam očekivao da ćete Vi kao predstavnik bošnjačkog naroda da shvatite da su sve političke partije iz Republike Srpske donijele zaključke, dakle, nije sam Milorad, u zabludi ste. Dakle, iza Milorada Dodika stoje parlamentarne partije, iza tog stava, ali ja sam očekivao, kao kolega iz Federacije, da ćete Vi reći – nešto nam naši ljudi, naši prijatelji, komšije šalju poruku, postoji problem, dajte da vidimo kako ćemo ga riješiti. To bi bio racionalan odgovor, a ne stavljati na stub srama jedan narod koji poručuje da postoji problem. Ja sam očekivao s druge strane poziv da se sjedne, da pitate – ljudi šta je problem, dajte da ga rješavamo. Ovakav način podvaljivanja i stavljajući na stub srama legitimne zahtjeve jednog naroda, jednog entiteta zapravo nije uspjeh Bosne i Hercegovine i dobro bi bilo da to Denis shvati, ali ja se nadam, vrijeme je pred njim, on je mlad, da će shvatiti i ono što danas ne shvata. Hvala.
Denis Bećirović, prva povreda Poslovnika. Nastojte da bude povreda Poslovnika, kolega Bećiroviću.
Ah kolega Špiriću, ne do Bog da ja shvatim to što ste Vi shvatili, imao bih velike šanse da se nađem na crnim listama najvećih svjetskih država. Tako da, zaboravite to.
Kolega Bećiroviću, na Poslovnik se pozovite.
Na Poslovnik sam se pozvao zbog toga što smo položili zakletvu i to stoji u Poslovniku, da smo dužni da se pridržavamo načela ustavnosti i zakonitosti i Ustava BiH. Prema Ustavu BiH odluke Ustavnog suda su konačne i obavezujuće.
A gdje je prekršen Poslovnik danas?
Bolje je da Vam mi to ukažemo ovdje na sjednici, nego da srljate u nešto što može biti tragično za cijelu državu Bosnu i Hercegovinu.
Kolega Bećiroviću, rasprava je o dnevnom redu, ovdje nema
Kolega Čoviću završio sam.
povrede Poslovnika. Hvala Vam lijepo. Obzirom da imamo u pisanom obliku prijedlog izmjene dnevnog reda koje je kolega Bećirović predložio, ako treba još jednom da nam pročitamo taj prijedlog, mogu, ako ne treba mislim da smo ga razumjeli, dosta precizno. Predlažem da se izjasnimo o prijedlogu dopune dnevnog reda, koji je predložio kolega Bećirović. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja. Hvala lijepo. Nazočno 15 – za 6, protiv 8, suzdržan 1. Iz Federacije BiH – 6 za, 4 protiv. Republika Srpska – 4 protiv i 1 suzdržan. Ne postoji opća većina, prijedlog nije prihvaćen. Hvala vam lijepo. Prelazimo na prvu točku današnjeg dnevnog reda, Ad. 1. Usvajanje Zapisnika 4. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Nema niko prijavljen i zainteresiran za raspravu, koliko vidim. Zaključujemo raspravu. Glasujmo o Zapisniku 4. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja. Hvala lijepo. Nazočno 15 – za 10, protiv 4, suzdržan 1. Federacija BiH – 10 za, Republika Srpska – 4 protiv i 1 suzdržan. Opća većina postoji, entitetska većina ne postoji i ova odluka će ići na dalje usuglašavanje. Hvala vam lijepo. Prelazimo na drugu točku današnjeg dnevnog reda.
Hvala vam lijepo. Prelazimo na drugu točku dnevnog reda, Ad. 2. Zahtjev Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o Obavještajno-sigurnosnoj agenciji BiH po žurnom postupku, skladno članku 124. Poslovnika Doma naroda, broj: 01,02-02-1-1104/18 od 04.05.2018. godine
Dobili ste zahtjev Vijeća ministara za razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o Obavještajno-sigurnosnoj agenciji BiH po žurnom postupku, sukladno članku 124. Poslovnika Doma naroda. Dobili ste Mišljenje Zakonodavno-pravnog sektora Parlamentarne skupštine BiH gdje je utvrđeno da Prijedlog zakona nije usklađen sa odredbama članka 95. Poslovnika Doma naroda i Jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama BiH. Zastupnički dom na 61. sjednici u prošlom sazivu, održanoj 17.05.2018. godine, nije prihvatio razmatranje Prijedloga zakona po žurnom postupku, nego razmatranje po skraćenom zakonodavnom postupku. Riječ dajem predlagatelju Zakona, ako ima potrebe. Nema potrebe. Hvala Vam lijepo. Otvaram raspravu. Da li se neko javlja za riječ? Raspravljamo o proceduri, znači. Nema prijavljenih. Hvala vam lijepo. Zatvaramo raspravu. Glasujemo o proceduri, dakle o tome hoćemo li Prijedlog zakona razmatrati po žurnom postupku, sukladno članku 124. Poslovnika Doma naroda. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja. Hvala lijepo. 15 nazočno – za 5, protiv 8, suzdržano 2. Federacija BiH – 5 za, 4 protiv, 1 suzdržan. Republika Srpska – 4 protiv, 1 suzdržan. Ne postoji opća većina. Glasujemo, budući da zahtjev koji smo razmatrali, Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o Obavještajno-sigurnosnoj agenciji BiH po žurnom postupku nije usvojen, prvo ćemo se morati izjasniti o zahtjevu za razmatranje Zakona u skraćenom postupku, sukladno članku 123. Poslovnika Doma naroda. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja vezano za glasovanje o skraćenoj proceduri. Hvala vam lijepo. Nazočnih 15 – za 7, protiv 7, suzdržan 1. Federacija BiH – 7 za, 3 protiv. Republika Srpska – 4 protiv i 1 zadržan. Nema opće većine, jedan glas je pogrešan, ali nema opće većine, pa je svejedno nećemo ponavljati proces glasovanja. Konstatiram da zahtjev za razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o Obavještajno-sigurnosnoj agenciji BiH po skraćenoj proceduri nije usvojen. Kako ovaj Zakon nije usvojen, ovaj prijedlog o proceduri nije usvojen Prijedlog zakona razmatraće se po redovitom zakonodavnom postupku. Hvala vam lijepo. Prelazimo na točku tri današnjeg dnevnog reda, Ad. 3. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine (drugo čitanje), predlagatelj: Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH, zakon broj: 02-02-1-205/18 od 26.03.2018. godine
Ovo je drugo čitanje, u drugom čitanju vodi se rasprava o amandmanima i glasuje se o Prijedlogu zakona. Dobili ste Izvješće Povjerenstva za financije i proračun Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, koje je prihvatilo tekst Prijedloga zakona. Riječ dajem gospođi Dušanki Majkić, predsjedateljici Povjerenstva za financije i proračun, ako ima potrebe. Nema. Hvala lijepo. Sada dajem riječ predlagatelju Zakona, ako ima potrebe. Nema. Hvala Vam lijepo. Otvaram raspravu. Javlja li se neko za riječ? Niko se nije prijavio, ne vidim ni interesa za prijavu. Hvala vam lijepo. Zaključujemo raspravu. Glasujemo o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH u drugom čitanju. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja. Hvala vam lijepo. Nazočno 15 – za 10, protiv 4, 1 suzdržan. Federacija BiH – 10 za, Republika Srpska – 4 protiv, 1 suzdržan. Postoji opća, ali ne postoji entitetska većina i ovaj prijedlog ide na dalje usuglašavanje. Hvala vam lijepo. Prelazimo na točku četiri, Ad. 4. Prijedlog zakona o osiguranju depozita u bankama (drugo čitanje), predlagatelj: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-1027/18 od 18.05.2018. godine
Kako je ovo drugo čitanje vodimo raspravu o popravcima, glasuje se o Prijedlogu zakona. Dobili ste Izvješće Povjerenstva za financije i proračun Doma naroda, Povjerenstvo je prihvatilo tekst Prijedloga zakona. Zastupnički dom usvojio je Prijedlog zakona o osiguranju depozita u bankama u drugom čitanju na sjednici održanoj 18.12.2019. godine. Riječ dajem gospođi Dušanki Majkić, predsjedateljici Povjerenstva, ako ima potrebe. Nema. Hvala Vam lijepo. Sada dajem riječ predlagatelju Zakona, ukoliko ima potrebe. Nema. Hvala Vam lijepo. Otvaram raspravu. Javlja li se neko za riječ? Nema prijavljeni, nema ni interesa za prijavu. Zaključujemo raspravu. Glasujemo o Prijedlogu zakona o osiguranju depozita u bankama u drugom čitanju. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja. Hvala lijepo. Nazočno 15 – za 10, protiv 4, 1 suzdržan. Federacija BiH – 10 za, Republika Srpska – 4 protiv i 1 suzdržan. Opća većina postoji, ali entitetska ne postoji, tako da idemo u dalju proceduru usuglašavanja. Hvala vam lijepo. Prelazimo na točku pet današnjeg dnevnog reda, Ad. 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima u BiH (drugo čitanje), predlagatelj: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-697/18 od 07.03.2018. godine
Obzirom da je ovo drugo čitanje vodimo raspravu o popravcima i glasuje se o Prijedlogu zakona. Dobili ste Izvješća Ustavopravnog povjerenstva Doma naroda, Povjerenstvo je prihvatilo tekst Prijedloga zakona zajedno sa tri popravka koji su postali sastavni dijelom teksta Prijedloga zakona, te predlaže Domu njegovo usvajanje skupa sa popravcima koje je usvojilo Povjerenstvo. Usvojeni popravci su istovjetni popravcima koje je usvojio Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH. Zastupnički dom je na 3. sjednici, održanoj 16.01. ove godine, usvojio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima BiH u drugom čitanju s tri popravka. Riječ dajem gospodinu Bariši Čolaku, predsjedatelju Ustavopravnog povjerenstva Doma naroda, ako ima potrebe. Nema. Hvala Vam lijepo. Sada dajem riječ predlagatelju Zakona, ako ima potrebe. Nema. Hvala lijepo. Otvaram raspravu. Javlja li se neko za riječ? Nema prijavljenih, nema ni interesa za prijavu. Zaključujemo raspravu. Glasujemo o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopuni Zakona o upravnim sporovima u drugom čitanju. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja. Nazočno 15 – za 9, protiv 4, suzdržana 2. Federacija BiH – 9 za i 1 suzdržan. Republika Srpska – 4 protiv i 1 suzdržan. Postoji opća većina, ali ne postoji entitetska, tako da i ovaj prijedlog ide u dalje usuglašavanje. Hvala vam lijepo. Prelazimo na točku šest današnjeg dnevnog reda, Ad. 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentu, predlagatelj: Vijeće ministara BiH (P.Z.E.I), (prvo čitanje), broj: 01,02-02-1-2852/18 od 27.02.2019. godine
Sukladno članku 103. Poslovnika prvo ćemo voditi raspravu o potrebi donošenja i načelima na kojima je Prijedlog zakona utemeljen. Dobili ste Mišljenje Zakonodavno-pravnog sektora, Ustavnopravnog povjerenstva Doma naroda. Zakonodavno-pravni sektor utvrdio je da je Prijedlog zakona usklađen sa odredbama članka 95. Poslovnika Doma naroda i Jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama BiH. Ustavopravno povjerenstvo Doma naroda konstatiralo da je Prijedlog zakona usuglašen sa ustavnim, pravnim sustavom Bosne i Hercegovine i prihvatilo je načela Prijedloga zakona. Riječ dajem predsjedatelju Ustavnopravnog povjerenstva, gospodinu Bariši Čolaku ako ima potrebe. Nema. Hvala Vam lijepo. Zastupnički dom je na 4. sjednici, održanoj 04.02. ove godine, usvojio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentu u prvom čitanju. Riječ dajem predlagatelju Zakona, ako ima potrebe? Nema. Hvala Vam lijepo. Otvaram raspravu. Da li se neko javlja za riječ? Prijavljenih nema, ne vidim ni interes za prijavu. Hvala vam lijepo. Zaključujemo raspravu. Glasujemo o Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o patentu u prvom čitanju. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja. Nazočno 15 – za 10, protiv 4, suzdržan 1. Federacija BiH – 10 za, Republika Srpska – 4 protiv i 1 suzdržan. Postoji opća, ali ne postoji entiteska većina, tako da i ovaj prijedlog ide na dalje usuglašavanje. Hvala vam lijepo. Prelazimo na točku sedam današnjeg dnevnog reda, Ad. 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudbenoj policiji Bosne i Hercegovine (prvo čitanje), predlagatelj: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1- 489/19 od 27.05.2019. godine
Prvo ćemo voditi raspravu o .... i donošenju, načelima na kojima je Prijedlog zakona utemeljen. Dobili ste Mišljenje Zakonodavno-pravnog sektora, Ustavnopravnog povjerenstva Doma naroda. Prijedlog je zakona usklađen sa odredbama članka 95. Poslovnika Doma naroda i Jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama BiH. Ustavnopravno povjerenstvo Doma naroda konstatiralo da je Prijedlog zakona usuglašen sa Ustavom i pravnim sustavom Bosne i Hercegovine i podržalo je načela Prijedloga zakona. Riječ dajem predsjedatelju Ustavnopravnog povjerenstva Doma naroda, kolegi Čolaku, ako ima potrebe. Nema. Hvala Vam lijepo. Zastupnički dom na 4. sjednici, održanoj 04.02. ove godine, usvojio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudbenoj policiji BiH u prvom čitanju. Riječ dajem predlagatelju Zakona, ako ima potrebe? Nema. Hvala Vam lijepo. Otvaram raspravu. Da li se neko javlja za riječ? Prijavljenih nema.
Kolega Miletić, izvolite.
Hvala lijepo gospodine predsjedatelju. Ja sam pokušao zaista da prođem kroz sve ove dokumente, interesuje me, ako je predlagač tu, a ja nisam mogao da nađem – da li postoji jedna odredba ili članak koji se odnosi na soluciju da onaj pripadnik Sudske policije koji ne prođe provjeru od strane nadležnih agencija, kad je u pitanju pristup tajnim podacima, prije svega podacima koji se odnose na vrlo tajno, da li je predviđen mehanizma ko ne ispuni te uslove da može ostati bez posla, odnosno da disciplinski odgovara? Zašto to pitam? Imajući u vidu, evo juče, prekluče je u Republici Srpskoj bila jedna akcija te vrste, koja se odnosi na KPZ Foča, znači takvih problema i u Federaciji ima, da pojedini pripadnici Sudske policije bave se nezakonitim ili kriminalnim radnjama, omogućavajući licima koja se nalaze na izdržavanje kazne da rade raznorazne stvari i samim tim ne ispunjavaju uslove u tom pogledu. S obzirom da nisam vidio taj član zakona interesuje me da li je to ugrađeno u zakon ili ne. Hvala lijepo.
Hvala Vama. Ima li mogućnosti ili potrebe da neko od predlagača Zakona odgovori na ovo pitanje. Koliko vidim nema.
Ili ima, izvolite, izvolite....
Milana Popadić
Hvala velika, pozdravljam sve prisutne. Ja sam Milana Popadić, pomoćnica ministra. U ovom normativnom aktu nisu ugrađene ove odredbe, međutim procedure koje su ugrađene u drugim propisima primjenjivaće se i na slučajeve koje je uvaženi izaslanik iznio. Naravno, i u slučaju da se dese takvi slučajevi i kod Sudbene policije to bi se primjenilo.
Hvala.
Moja isprika. Prelazimo na točku osam, Ad. 8. Godišnje izvješće iz područja poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, podnesitelj: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, broj: 01,02-28-1888/18 od 10.08.2018. godine
Dobili ste Mišljenje Povjerenstva za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, promet i veze Doma naroda, Povjerenstvo je prihvatilo ovo Izvješće. Zastupnički dom na sjednici održanoj, 4. sjednici održanoj 04.02. ove godine usvojio je Izvješće. Riječ dajem gospodinu Amiru Fazliću, predsjedatelju Povjerenstva, ako ima potrebe. Nema. Hvala lijepo. Riječ dajem podnositelju Izvješća, ako ima potrebe. Nema. Hvala Vam lijepo. Otvaram raspravu. Da li se neko javlja za riječ? Prijavljenih nema, ne vidim ni interesa za prijavu. Zahvljučujemo raspravu. Hvala vam. Glasujemo o Godišnjem izvješću iz područja poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja Bosne i Hercegovine za 2017. godinu. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja. Nazočnih 15 – za 9, protiv 3, suzdržano 3. Federacija BiH – 9 za, 1 suzdržan. Republika Srpska – 3 protiv, 2 suzdržana. Postoji opća, ali ne postoji entitetska većina, tako da i ovo ide u dalje usuglašavanje. Hvala vam lijepo. Prelazimo na točku devet današnjeg dnevnog reda, Ad. 9. Godišnje izvješće iz područja poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, podnositelj: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, broj: 01,02-50-18-1469/19 od 14.08.2019. godine
Dobili ste Mišljenje Povjerenstva za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, promet i veze Doma naroda, ono je prihvatilo ovo Izvješće. Zastupnički dom na sjednici, na 4. sjednici održanoj 04.02. ove godine, usvojio Izvješće. Riječ dajem gospodinu Amiru Fazliću, predsjedatelju Povjerenstva, ako ima potrebe. Nema. Hvala lijepo. Riječ dajem podnositelju zahtjeva, ako ima potrebe. Nema. Hvala Vam lijepo. Otvaram raspravu. Da li se neko javlja za riječ? Prijavljenih nema, ne vidim ni interes za prijavu. Zaključujemo raspravu. Glasujemo o Godišnjem izvješću iz područja poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja Bosne i Hercegovine za 2018. godinu. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja. Hvala vam lijepo. Nazočno 15 – za 9, protiv 4, suzdržana 2. Federacija BiH – 9 za i 1 suzdržan. Republika Srpska – 4 protiv, 1 suzdržan. Postoji opća, ne postoji entitetska većina, tako da i ovo Izvješće ide u dalje usuglašavanje. Hvala vam lijepo. Prelazimo na točku 10. današnjeg dnevnog reda, Ad. 10. Izvješće o pregledanom stanju financijskog poslovanja političkih stranaka u 2016. godini, podnositelj: Središnje izborno povjerenstvo BiH, broj: 01,02-16-1-2316/18 od 23.10.2018. godine
Dobili ste Mišljenje Povjerenstva za financije i proračun, Povjerenstvo je prihvatilo Izvješće. Zastupnički dom na 4. sjednici, održanoj 04.02. je usvojio Izvješće. Riječ dajem gospođi Dušanka Majkić, kao predsjedateljici Povjerenstva, ako ima potrebe. Nema. Hvala Vam lijepo. Riječ dajem podnositelju Izvješća, ako ima potrebe. Nema. Hvala Vam lijepo. Otvaram raspravu. Da li se neko javlja za riječ? Prijavljenih nema, ne vidim ni interesa za prijavu. Hvala vam lijepa. Zaključujemo raspravu. Glasujemo o Izvješću o pregledanom stanju financijskog poslovanja političkih stranaka u 2016. godini. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja. Od nazočnih 15 – za je bilo 8, protiv 4, suzdržana 3. Federacija BiH – 8 za, 2 suzdržana. Republika Srpska – 4 protiv i 1 suzdržan. Postoji opća, ali ne postoji entitetska većina, tako da i ovaj prijedlog ide na dalje usuglašavanje. Hvala vam lijepo. Prelazimo na točku 11. današnjeg dnevnog reda, Ad. 11. Izvješće o pregledanom stanju financijskog poslovanja političkih stranaka u 2017. godini, podnositelj: Središnje izborno povjerenstvo BiH, broj: 01,02-16-1-2276/19 od 30.12.2019. godine
Dobili ste Mišljenje Povjerenstva za financije i proračun, koje je prihvatilo Izvješće. Zastupnički dom na 4. sjednici, održanoj 04.02. ove godine, usvojio Izvješće. Riječ dajem gospođi Majkić, ako ima potrebe, kao predsjedateljici Povjerenstva. Nema. Hvala Vam. Riječ dajem podnositelju Izvješća, ako ima potrebe. Nema. Hvala Vam. Otvaramo raspravu. Da li se neko javlja za riječ? Prijava nema, nema ni interesa za prijavu. Zaključujemo raspravu. Glasujemo o Izvješću o pregledanom stanju financijskog poslovanja političkih stranaka u 2017. godini. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja. Od nazočnih 15 – za je 9, protiv 4, suzdržana 2. Federacija BiH – 9 za, 1 suzdržan. Republika Srpska – 4 protiv i 1 suzdržan. Opća većina postoji, entitetska većina ne postoji, tako da ovo ide takođe na dalje usuglašavanje. Hvala vam lijepo. Prelazimo na točku 12. današnjeg dnevnog reda, Ad. 12. Izvješće o radu i financijsko izvješće Agencije za poštanski promet Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, broj: 01,02-16-1-391/19 od 20.02.2019. godine
Dobili ste Mišljenje Povjerenstva za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, promet. Povjerenstvo je prihvatilo Izvješće. Zastupnički dom na 4. sjednici, održanoj 04.02. je usvojio ovo Izvješće. Riječ dajem gospodinu Amiru Fazliću, kao predsjedatelju Povjerenstva, ako ima potrebe. Nema. Hvala Vam lijepo. Riječ dajem podnositelju Izvješća, ako ima potrebe. Nema. Hvala Vam lijepo. Otvaramo raspravu. Da li se neko javlja za riječ? Nema prijavljenih, ne vidim ni interesa za raspravu. Zaključujemo raspravu. Glasujemo o Izvješću o radu i financijskom izvješću Agencije za poštanski promet Bosne i Hercegovine za 2018. godinu. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja. Nazočno 15 – za 10, protiv 4, suzdržan 1. Federacija BiH – 10 svi za, Republika Srpska – 4 protiv i 1 suzdržan. Postoji opća, ali ne postoji entitetska većina i ovaj prijedlog ide na dalje usuglašavanje. Hvala vam lijepo. Prelazimo na točku 13. današnjeg dnevnog reda, Ad. 13. Izvješće o radu Ureda za razmatranje žalbi BiH za 2018. godinu, broj: 01,02-50-18-683/19 od 27.03.2019. godine
Dobili ste Mišljenje Povjerenstva za financije i proračun Doma naroda, Povjerenstvo je prihvatilo Izvješće sa predloženim zaključkom broj 1. iz Izvješća. Povjerenstvo je takođe usvojilo sledeći zaključak, te predlaže Domu njegovo usvajanje. Zaključak glasi: Dom naroda traži od Vijeća ministara BiH da osigura financijska sredstva za optimalan rad Ureda za razmatranje žalbi u Bosni i Hercegovini. Zastupnički dom na 4. sjednici, održanoj 04.02. nije usvojio ovo Izvješće. Riječ dajem gospođi Dušanki Majkić, predsjedateljici Povjerenstva za financije i proračun, ako ima potrebe. Nema. Hvala Vam lijepo. Riječ dajem podnositelju Izvješća, ako ima potrebe. Nema. Hvala Vam lijepo. Otvaram raspravu. Da li se neko javlja za riječ? Prijava nema, ne vidim ni interesa. Zaključujemo raspravu. Glasujemo o zaključku Povjerenstva za financije i proračun Doma naroda. Nazočno 15 – 9 za, protiv 4, suzdržana 2. Federacija BiH – 9 za, 1 suzdržan. Republika Srpska – 4 protiv, 1 suzdržan. Postoji opća, ali ne postoji entitetska većina, tako da i ovaj dio ide na dalje usuglašavanje. A sada glasujemo o Izvješću o radu Ureda za razmatranje žalbi BiH za 2018. godinu, pa molim vas da pokrenete proceduru glasovanja. Hvala vam. Nazočno 15 – 9 za, protiv 4, suzdržana 2. Federacija BiH – 9 za, 1 suzdržan. Republika Srpska – 4 protiv, 1 suzdržan. Postoji opća, ne postoji entitetska većina, tako da i ovo ide na dalje usuglašavanje. Hvala vam lijepo. Prelazimo na točku 14. današnjeg dnevnog reda, Ad. 14. Godišnje izvješće Središnje banke BiH za 2018. godinu, broj: 02-16-1- 699/19 od 01.04.2019. godine
Dobili ste Mišljenje Povjerenstva za financije i proračun, Povjerenstvo je prihvatilo Izvješće. Zastupnički dom na 4. sjednici, održanoj 04.02. je usvojio Izvješće. Riječ dajem gospođi Dušank Majkić, predsjedateljici Povjerenstva, ako ima potrebe. Nema. Hvala Vam lijepo. Riječ dajem podnositelju Izvješća, ako ima potrebe. Nema. Hvala Vam lijepo. Otvaram raspravu. Da li se neko javlja za riječ? Prijava nema, ne vidim ni interes za prijavu. Zaključujemo raspravu. Glasujemo o Godišnjem izvješću Središnje banke BiH za 2018. godinu. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja. Nazočno 15 – za 9, protiv 4, suzdržana 2. Federacija BiH – 9 za, 1 suzdržan. Republika Srpska – 4 protiv, 1 suzdržan. Postoji opća, ali ne postoji entitetska većina, tako da i ovaj prijedlog ide dalje usuglašavanje. Hvala vam. Prelazimo na točku 15. današnjeg dnevnog reda, Ad. 15. Izvješće – detaljna analiza rada Izvozno-kreditne agencije BiH s posebnim naglaskom na poslovanje s Unisom – tvornicom cijevi Derventa, s prijedlogom mjera za rješavanje problema u radu ove agencije, podnesitelj: Upravni odbor Izvozno-kreditne agencije BiH, broj: 01-50-1-15-50/17 od 17.05.2018. godine
Dobili ste Mišljenje Povjerenstva za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, promet i veze Doma naroda, Povjerenstvo nije prihvatilo Izvješće. Zastupnički dom na 4. sjednici, održanoj 04.02. nije primio k znanju Izvješće. Riječ dajem gospodinu Amiru Fazliću, predsjedatelju Povjerenstva za vanjsku i trogovinsku politiku, carine, promet i veze Doma naroda, ako ima potrebe. Nema. Hvala Vam lijepo. Riječ dajem podnositelju Izvješća, ako ima potrebe. Nema. Hvala Vam lijepo. Otvaram raspravu. Da li se neko javlja za riječ? Niko se nije prijavio, a ne vidim ni interes za prijavu. Zaključujemo raspravu. Glasujemo o Izvješću – detaljnoj analiza rada Izvozno-kreditne agencije BiH s posebnim naglaskom na poslovanje s Unisom – tvornicom cijevi Derventa, s prijedlogom mjera za rješavanje problema u radu ove agencije. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja. Hvala lijepo. Nazočno 15 – za 4, protiv 8, suzdržano 3. Federacija BiH – 4 za, 4 protiv, 2 suzdržana. Republika Srpska – 4 protiv, 1 suzdržan. Prijedlog, odnosno nismo primili k znanju ovo Izvješće. Hvala vam lijepo. Prelazimo na točku 17. današnjeg dnevnog reda – Informacija o stanju u Izvozno- kreditnoj agenciji BiH.
Oprostite, oprostite, točka 16. Ad. 16. Izvješće o radu Upravnog odbora Izvozno-kreditne agencije BiH za 2018. godinu, broj: 01,02-16-1-709/19 od 01.04.2019. godine
Dobili ste Mišljenje Povjerenstva za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, promet i veze Doma naroda, Povjerenstvo nije prihvatilo Izvješće. Zastupnički dom na 4. sjednici, održanoj 04.02. nije usvojio ovo Izvješće. Dajem riječ gospodinu Amiru Fazliću, ako ima potrebe u ime Povjerenstva. Nema. Hvala Vam lijepo. Riječ dajem podnositelju Izvješća, ako je nazočan. Nema potrebe. Hvala lijepo. Otvaram raspravu. Da li se neko javlja za riječ? Nema prijavljenih, ne vidim ni interesa za prijavu. Zaključujemo raspravu. Glasujemo o Izvješću o radu Upravnog odbora Izvozno-kreditne agencije BiH za 2018. godinu. Hvala lijepo. Nazočno 15 – za 3, protiv 9, suzdržana 3. Federacija BiH – 3 za, 5 protiv, 2 suzdržana. Republik Srpska – 4 protiv, 1 suzdržan. Nemamo opće većine. Konstatiram Izvješće o radu Upravnog odbora Izvozno-kreditne agencije BiH za 2018. godinu nije usvojeno. Hvala vam lijepo. Evo sad prelazimo na točku 17. Ad. 17. Informacija o stanju u Izvozno-kreditnoj agenciji BiH, podnositelj: Upravni odbor Izvozno-kreditne agencije BiH, broj: 01,02,03-50-18-1649/19 od 17.09.2019. godinu
Dobili ste Mišljenje Povjerenstva za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, promet i veze, Povjerenstvo nije prihvatilo Izvješće. Zastupnički dom na 4. sjednici, održanoj 04.02.2020. godine, nije primio k znanju Informaciju. Riječ dajem gospodinu Amiru Fazliću, predsjedatelju Povjerenstva ako ima potrebe. Nema. Hvala Vam lijepo. Riječ dajem podnositelju Izvješća, ako je nazočan, odnosno ako ima potrebe. Nema. Hvala lijepo. Otvaram raspravu. Da li se neko javlja za riječ? Nema prijavljenih, a ne vidim ni interesa za raspravu. Zaključujemo raspravu. Glasujemo o Informacij o stanju u Izvozno-kreditnoj agenciji BiH čiji je podnositelj Upravni odbor Izvozno-kreditne agencije BiH. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja. Nazočno 15 – za 4, protiv 8, suzdržano 3. Federacija BiH – 4 za, 4 protiv, 2 suzdržana. Republika Srpska – 4 protiv, 1 suzdržan. Ne postoji opća većina. Konstatiram Informacija o stanju u Izvozno-kreditnoj agenciji BiH čiji je podnositelj Upravni odbor Izvozno-kreditne agencije BiH nije primljena k znanju. Hvala vam lijepo. Prelazimo na točku 18. današnjeg dnevnog reda, Ad. 18. Izvješće o aktivnostima Ureda za reviziju institucija BiH za 2018. godinu, broj: 02-50-18-922/19 od 03.05.2019. godine
Dobili ste Mišljenje Povjerenstva za financije i proračun, Povjerenstvo je prihvatilo Izvješće i predlaže Domu njegovo usvajanje. Zastupnički dom na 4. sjednici, održanoj 04.02. ove godine, usvojio je Izvješće. Riječ dajem gospođi Dušank Majkić, kao predsjedateljici Povjerenstva. Nema potrebe. Hvala Vam. Riječ dajem podnositelju Izvješća, ako ima potrebe. Nema. Hvala Vam. Otvaram raspravu. Da li se neko javlja za riječ? Prijava nema, nema ni interesa za prijavu. Zaključujemo raspravu. Glasujemo o Izvješću o aktivnostima u Uredu za reviziju institucija BiH za 2018. godinu. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja. Od nazočnih 15 – za 8, protiv 4, suzdržana 3. Federacija BiH – 8 za, 2 suzdržana. Republika Srpska – 4 protiv i 1 suzdržan. Postoji opća, ali ne postoji entitetska većina tako da ovo ide na dalje usuglašavanje. Hvala vam lijepo. Prelazimo na točku 19. današnjeg dnevnog reda, Ad. 19. Informacija o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2018. godine, podnositelj: Ministarstvo financija i trezora BiH, broj: 01,02-16-1- 865/19 od 23.04.2019. godine
Dobili ste Mišljenje Povjerenstva za financije i proračun Doma naroda, Povjerenstvo je prihvatilo Izvješće. Zastupnički dom na 4. sjednici, održanoj 04.02. ove godine, primio k znaju Informaciju. Riječ dajem gospođi Dušanki Majkić, predsjedateljici Povjerenstva, ako ima potrebe. Nema. Hvala Vam. Riječ dajem podnositelju Izvješća, ako ima potrebe. Nema. Hvala Vam. Otvaram raspravu. Da li se neko javlja za riječ? Prijava nema, nema ni interesa za prijavu. Zaključujemo raspravu. Glasujemo o Informaciji o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2018. godine. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja. Hvala vam. Nazočno 15 – 8 za, protiv 4, suzdržano 3. Federacija BiH – 8 za, 2 suzdržana. Republika Srpska – 4 protiv, 1 suzdržan. Postoji opća, ali ne postoji entitetska većina, tako da i ovaj prijedlog ide na dalje usuglašavanje. Hvala vam lijepo. Prelazimo na točku 20. dnevnog reda, Ad. 20. Prijedlog zaključka o osnivanju Privremenog zajedničkog povjerenstva oba doma Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure imenovanja članova Nadzornog odbora i Odbora za žalbe građana kao neovisnih tijela policijskih strukture BiH, predlagatelj: Zajednički kolegij oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, broj: 01,02-34-1- 198/20 od 22.01.2020. godine
Dobili ste prijedlog zaključaka o osnivanju Privremenog zajedničkog povjerenstva oba doma Parlamentarne skupštine o provođenju procedura imenovanja članova Nadzornog odbora, odnosno Neovisnog odbora za žalbe građana kao neovisnih tijela policijskih struktura Bosne i Hercegovine čiji je predlagatelj Zajednički kolegij oba doma. Za članove ovog Privremenog zajedničkog povjerenstva u Domu naroda, iz Doma naroda predlažu se: Dragan Čović, Nikola Špirić i Bakir Izetbegović. Zastupnički dom je na 4. sjednici, održanoj 04.02.2020. godine, usvojio Zaključak o osnivanju Privremenog zajedničkog povjerenstva u kojem je imenovan i zastupnik Denis Zvizdić, Nebojša Radmanović i Borjana Krišto. Otvaram raspravu po ovom prijedlogu. Da li se neko javlja za riječ? Nema prijava, nema ni interesa. Hvala lijepo. Zaključujemo raspravu. Glasujemo o prijedlogu zaključaka. Molim vas pokrenite proceduru. Hvala vam. Hvala lijepo. 15 nazočno – za 8, 6 protiv, suzdržan 1. Federacija BiH – 8 za, 2 protiv. Republika Srpska – 4 protiv, 1 suzdržan. Postoji opća, a ne postoji entitetska većina, tako da i ovo ide na dalje usuglašavanje. Hvala vam lijepo. Prelazimo na točku 21. današnjeg dnevnog reda, Ad. 21. Prijedlog zaključka o osnivanju Privremenog zajedničkog povjerenstva oba doma Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure imenovanja ravnatelja Agencije za zaštitu osobnih podataka u BiH, predlagatelj: Zajednički kolegij oba doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-34-1-199/20 od 22.01.2020. godine
Dobili ste prijedlog zaključaka o osnivanju Privremenog zajedničkog povjerenstva, za članove ovog Povjerenstva, Zajedničkog povjerenstva iz Doma naroda predlažemo: Asima Sarajlića, Nikolu Špirića i Lidiju Bradaru. Zastupnički dom na 4. sjednici, održanoj 04.02. ove godine, usvojio je Zaključak o osnivanju Privremenog zajedničkog povjerenstva u koje je imenovao zastupnike: Adila Osmanovića, Obrena Petrovića i Miju Matanovića. Otvaram raspravu po ovom prijedlogu. Da li se neko javlja za riječ? Nije, nema ni interesa za prijavu. Zaključujemo raspravu. Glasujemo o prijedlogu zaključka. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja. Od nazočnih 15 – za je 9, protiv 4, suzdržana 2. Federacija BiH – 9 za, 1 suzdržan. Republika Srpska – 4 protiv, 1 suzdržan. Postoji opća, ali ne postoji entitetska većina, tako da i ovo ide u dalju proceduru usuglašavanja. Prelazimo na točku 22. Ad. 22. Prijedlog zaključka o osnivanju Privremenog zajedničkog povjerenstva oba doma Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure imenovanja sedam članova Ureda za razmatranje žalbi BiH u Sarajevu, predlagatelj: Zajednički kolegij oba doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-34-1-201/20 od 22.01.2020. godine
Dobili ste prijedlog zaključaka gdje se predlaže iz Doma naroda da u ovo Povjerenstvo idu Lazar Prodanović, Asim Sarajlić i Marina Pendeš. Zastupnički dom je na 4. sjednici, održanoj 04.02. ove godine, usvojio Zaključak o osnivanju Prvremenog zajedničkog povjerenstva u koje se imenuju zastupnici Adila Osmanovića, Snježanu Novaković-Bursać i Predraga Kožula. Otvaram raspravu. Da li se neko javlja za riječ? Nije, ne vidim ni interesa. Zaključujemo raspravu. Glasujemo o prijedlogu zaključak. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja. Nazočno 15 – za 8, protiv 3, suzdržano 4. Federacija BiH – 8 za, 2 suzdržana. Republika Srpska – 3 protiv, 2 suzdržana. Postoji opća, ali ne postoji entitetska većina, tako da i ovo ide u dalje usuglašavanje. Hvala vam lijepo. Prelazimo na točku 23. današnjeg dnevnog reda, Ad. 23. Prijedlog zaključka o osnivanju Privremenog zajedničkog povjerenstva oba doma Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure imenovanja glavnog revizora Ureda za reviziju institucija BiH, predlagatelj: Zajednički kolegij oba doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-34-1-197/20 od 22.01.2020. godine
Dobili ste prijedlog zaključaka gdje se u ovo Povjerenstvo iz Doma naroda predlažu: Amir Fazlić, Lidija Bradara, Dušanka Majkić. Zastupnički dom na 4. sjednici, održanoj 04.02. ove godine, usvojio je Zaključak o osnivanju Privremenog zajedničkog povjerenstva u koje su imenovani zastupnici: Jasmin Emrić, Saša Magazinović. Otvaram raspravu. Ima li nekih prijava za raspravu? Nema, ne vidim ni interes za raspravu. Zaključujemo raspravu. Glasujemo o prijedlogu zaključaka. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja. Nazočno 15 – za 9, protiv 4, suzdržana 2. Federacija BiH – 9 za, 1 suzdržan. Republika Srpska – 4 protiv, 1 suzdržan. Postoji opća, ali ne postoji entitetska većina, tako da i ovo ide u dalju proceduru usuglašavanja. Hvala vam lijepo. Prelazimo na točku 24. Ad. 24. Prijedlog zaključka o osnivanju Privremenog zajedničkog povjerenstva oba doma Parlamentarne skupštine BiH za izbor tri člana Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete, po jednog iz bošnjačkog, hrvatskog i srpskog naroda, predlagatelj: Zajednički kolegij oba doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-34-1-203/20 od 22.01.2020. godine
Dobili ste prijedlog zaključaka, gdje se u ovo Povjerenstvo iz Doma naroda predlažu: Amir Fazlić, Marina Pendeš i Sredoje Nović. Zastupnički dom je na 4. sjednici, održanoj 04.02. ove godine, usvojio Zaključak o osnivanju Privremenog zajedničkog povjerenstva u koje su imenovani: Denis Zvizdić, Darijana Filipović i Ljubica Miljanović. Otvaram raspravu. Nema prijavljenih, ne vidim ni interesa. Zaključujemo raspravu. Glasujemo o prijedlogu ovog zaključka. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja. Nazočno 15 – za 9, protiv 4, suzdržana 2. Federacija BiH – 9 za, 1 suzdržan. Republika Srpska – protiv 4, 1 suzdržan. Postoji opća, ali ne postoji entitetska većina, tako da i ovo ide u dalju proceduru usuglašavanja. Hvala vam lijepo. Prelazimo na točku 25. Ad. 25. Prijedlog zaključka o imenovanju predstavnika Parlamentarne skupštine BiH u Radnu skupinu za praćenje stanja i aktivnosti u vezi s mogućom izgradnjom odlagališta nuklearnog otpada na lokaciji Trgovska gora, općina Dvor, predlagatelj: Zajednički kolegij oba doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-34-1-204/20 od 22.01.2020. godine
Dobili ste prijedlog zaključaka, gdje su u ovo Povjerenstvo u ime Doma naroda predloženi: Marina Pendeš i Lazar Prodanović. Zastupnički dom je na 4. sjednici, održanoj 04.02. ove godine, usvojio Zaključak o osnivanju predstavnika Parlamentarne skupštine BiH u Radnu skupinu za praćenje stanja i aktivnosti u vezi sa mogućom izgradnjom odlagališta nuklearnog otpada na lokacija Trgovska gora, općina Dvor u koju su imenovani zastupnici Šemsudin Dedić, Jasmin Emrić, Mijo Matanović i Snježana Novaković-Bursać. Otvaram raspravu po ovom prijedlogu. Nema prijavljenih i nema interesa za prijavu, koliko vidim. Hvala vam lijepo. Zaključujemo raspravu. Glasujemo o prijedlogu ovog zaključka. Od nazočnih 15 – 9 za, protiv 4, suzdržana 2. Federacija BiH – 9 za, 1 suzdržan. Republika Srpska – protiv 4 i 1 suzdržan. Postoji opća, ne postoji entitetska većina, tako da i ovo ide u dalju proceduru usuglašavanja. Hvala vam lijepo. Prelazimo na točku 26. Ad. 26. Izaslanička inicijativa Denisa Bećirovića, broj: 02-50-6-1174/19 od 21.06.2019. godine
Izaslanička inicijativa Denisa Bećirovića kojom se zadužuje Vijeće ministara da, najkansije u roku od 30 dana od dana usvajanje ove inicijative u Doma naroda Parlamentarna skupština, izradi i u parlamentarnu proceduru dostavi izvješće o privlačenju izravnih inozemnih investicija u Bosni i Hercegovini od 2015. do 2019. godine s prijedlogom konkretnih mjera. Dobili ste Mišljenje Povjerenstva za financije i proračun, Povjerenstvo nije podržalo inicijativu. Riječ dajem gospođi Dušanki Majkić, predsjednici Povjerenstva, ako ima potrebe. Nema. Hvala Vama lijepo. Riječ dajem podnositelju inicijative, ako ima potrebe. Nema. Hvala Vam lijepo. Otvaram raspravu. Nema prijavljenih, nema ni interesa za raspravu. Zaključujemo raspravu. Glasujemo o izaslaničkoj inicijativi kolege Denisa Bećirovića. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja. Hvala lijepo. Nazočno 15 – za 6, protiv 8, suzdržano 1. Nemamo opće većine. Konstatiram izaslanička inicijativa kolege Denisa Bećirovića nije usvojena. Prelazimo na točku 27. današnjeg dnevnog reda, Ad. 27. Izaslanička inicijativa Denisa Bećirovića, broj: 02-50-6-2010/19 od 19.11.2019. godine
Izaslanička inicijativa Denisa Bećirovića kojom zadužuje Vijeće ministara BiH da, najkasnije u roku od 30 dana od dana usvajanja ove inicijative u Doma naroda Parlamentarne skupštine, poduzmu konkretne mjere kojim bi se osiguralo da ukupni status policijskih službenika u agencijama na državnoj razini bude doveden u ... stanje, kao i da se njihove plaće izjednače s plaćama policijskih službenika u entitetima i kantonima. Inicijativa od 19.11.2019. Dobili ste Mišljenje Povjerenstva za financije i proračun Doma naroda, Povjerenstvo nije podržalo inicijativu. Riječ dajem predsjedateljici Povjerenstva, ako ima potrebe. Nema. Hvala lijepo. Riječ dajem podnositelju inicijative, ako ima potrebe. Nema. Hvala Vam lijepo. Otvaramo raspravu. Nema prijavljenih, nema ni interesa za prijavu. Zaključujemo raspravu. Glasujemo o izaslaničkoj inicijativi Denisa Bećirovića. Molim vas pokrenite proceduru. Nazočno 15 – za 6, protiv 8, suzdržan 1. Federacija BiH – 6 za, 4 protiv. Republika Srpska – 4 protiv, 1 suzdržan. Nema opće većine. Konstatiram izaslanička inicijativa Denisa Bećirovića nije usvojena. Prelazimo na točku 28. današnjeg dnevnog reda, Ad. 28. Izaslanička inicijativa Denisa Bećirovića, broj: 02-50-6-77/20 od 08.01.2020. godine
Izaslanička inicijativa Denisa Bećirovića kojom zadužuje Vijeće ministara da, najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana usvajanja ove inicijative u Domu naroda, pripremi i u parlamentarnu proceduru dostavi tekst zakona o zabrani izazivanja rasne, nacionalne, vjerske i svake druge mržnje, netrpeljivosti, razdora, diskriminacije i nasilja. Dobili ste Mišljenje Ustavnopravnog povjerenstva Doma naroda, Povjerenstvo nije podržalo izaslaničku inicijativu. Riječ dajem gospodinu Bariši Čolaku, ako ima potrebe. Nema. Hvala Vam lijepo. Riječ dajem podnositelju inicijative, ako ima potrebe. Izvolite kolega Bećiroviću.
Zahvaljujem. Dakle, ovo je prijedlog da zakonski u Bosni i Hercegovini zabranimo izazivanje rasne, nacionalne i vjerske mržnje, kao i svake druge mržnje, netrpeljivosti, razdora, diskriminacije i nasilja u Bosni i Hercegovini. U prošlim mandatima imali smo sličnih prijedloga i sam sam bio jedan od predlagača da ovu materiju zakonski uredimo. Na prošloj sjednici Doma naroda kolega Miletić je imao također jasan prijedlog, nažalost nije prihvaćen. Evo i danas kod dnevnog reda, kod utvrđivanja dnevnog reda imali smo jednog od delegata koji je govorio o tome da neko širi mržnju, e sad je prava prilika da s riječi pređemo na djela i da kod glasanja o ovoj stvari pokažemo pred cijelom bosanskohercegovačkom javnošću jesmo li za zakonsku zabranu izazivanja mrženje, netrpeljivosti, razdora po svim osnovama ili su neki za afirmaciju takvih negativnih stvari. Ovo glasanje će jasno sada pokazati ko stoji na kojoj osnovi, duboko sam ubijeđen da je ovo nužno i neophodno svim građanima i narodima u Bosni i Hercegovini, jer ljudi odlaze iz ove zemlje ne više toliko i zbog ekonomskih razloga koliko zbog sveopće nesigurnosti i zbog onih koji kontinuirano izazivaju krize u Bosni i Hercegovini. Stoga je moj prijedlog, dakle, da zadužimo Vijeće ministara da dostavi jedan usaglašeni prijedlog i da ovo pitanje adekvatno zakonski riješimo u smislu dobrobiti za sve ljude u ovoj zemlji. Zahvaljujem.
Hvala. Kolege Bariša Čolak.
Hvala Vam gospodine predsjedatelju. Ja ću vrlo kratko. Pošto je ova tema jučer bila na Ustavnopravnom povjerenstvu, ja sam kolegi Bećiroviću, nadam se, objasnio, a to nije teško ni pročitati, u našem Kaznenom zakonu u Glavi XV postoje, gdje su inače ... kaznena djela protiv sigurnosti, prava čovjeka i građanina, u članku 145. a. dakle, postoji kazneno djelo, a vezano za zabranu izazivanja rad nacionalne, rasne i vjerske i svake druge mržnje i netrepeljivosti. U stavku (1) propisana je kazna zatvora od tri mjeseca do tri godine, a u stavku (2), ako se radi o djelu koje je počinjeno u okviu službene dužnosti ili zlouporabom ovlasti od jedne do 10 godina. Naravno, ukoliko se cijeni da je to mala kazna, može se ići na izmjenu Zakona u tom pravcu, međutim donositi zakon za jedno kazneno djelo, ja zaista mislim da bi to bilo prenormiranje, mi smo i ovako prenormirana zemlja i uistinu mislim da to nema nikakvog smisla. Evo, hvala lijepo.
Hvala Vama. Ispravka krivog navoda, Denis Bećirović. Izvolite.
Zahvaljujem. Mi zaista jesmo jučer raspravljali o tome na Komisiji i ja se isto tako nadam da sam kolegi Čolaku objasnio da je ova materija u postojećem Krivičnom zakonu krajnje neadekvatno razrješena i da je to tako pokazuje nam svakodnevna praksa u Bosni i Hercegovini. Stoga sam i rekao da Bosni i Hercegovini definitivno treba jedan lex specialis zakon iz ove oblasti. To je moj prijedlog, ako ne prođe i na ovaj način, na prošloj sjednici nije prošlo, evo prijedlog i zakonskog rješenja kojeg je predložio kolega Miletić. Predložit ćemo i treću mogućnost, ali ja vam tvrdim unaprijed da snage koje će glasati protiv ovog danas, glasaće protiv svakog rješenja koje na bilo koji način zabranjuje izazivanje mržnje i razdora u ovoj zemlji. Zato što mi ovdje u Domu naroda imamo advokate onih koji to rade.
Možda je i bolje da nije ovo sve skupa snimano. Zaključena je rasprava. Glasujemo o izaslaničkoj incijativi kolege Denisa Bećirovića. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja. Hvala. Nazočno 15 – za 6, protiv 7.
Molim?
Možemo koliko god Vi hoćete puta. Molim vas pokrenite novu proceduru glasovanja. Hvala lijepo. Nazočno 15 – za 5, protiv 8, suzdržano 2. Fedracija BiH – 5 za, 4 protiv, 1 suzdržan. Republika Srpska – 4 protiv, 1 suzdržan. Ne postoji opća većina. Konstatiramo izaslanička incijativa Denisa Bećirovića nije usvojena. Hvala vam lijepo. Prelazimo na točku 29. današnjeg dnevnog reda, Ad. 29. Izaslanička inicijativa Denisa Bećirovića, broj: 02-50-6-1971/19 od 13.11.2019. godine
Izaslanička incijativa Denisa Bećirovića kojom zadužuje Vijeće ministara BiH da, najkasnije u roku od 60 dana od dana usvajanja ove incijative u Domu naroda Parlamentarne skupštine, pripremi i u parlamentarnu proceduru dostavi cjelovitu informaciju Vijeća ministara BiH o dosadašnjoj realizaciji Agende 2030 koju je usvojila država Bosna i Hercegovina kao članica Ujedinjenih naroda s prijedlogom konkretnih mjera i aktivnosti koje će doprinijeti odstvarivanju ciljeva održivog razvoja u zemlji. Dobili ste Mišljenje Zajedničkog povjerenstva za ekonomske reforme i razvoj Parlamentarne skupštine, Povjerenstvo nije podržalo incijativu. Riječ dajem gospodinu Šemsudinu. Oprostite ovdje je greška.
Molim?
Riječ dajem predsjedatelju Povjerenstva zajedničkog, gospodinu Amiru Fazliću, ako ima potrebe kolega Fazlić.
Hvala Vam. Riječ dajem podnositelju incijative, ako ima potrebe. Nema. Hvala Vam lijepo. Otvaram raspravu. Da li se neko javlja za riječ? Nema prijavljenih, nema ni interesa. Zaključujemo raspravu. Glasujemo o izaslaničkoj incijativi Denisa Bećirovića. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja. Nazočno 15 – za 6, protiv 8, suzdržan 1. Federacija BiH – 6 za, 4 protiv. Republika Srpska – 4 protiv, 1 suzdržan. Nema opće većine. Konstatiram izaslanička incijativa Denisa Bećirovića nije usvojena. Prelazimo na točku 30. današnjeg dnevnog reda, Ad. 30. Prijedlog rezolucije o jačanju integriteta, transparentnosti i učinkovitosti izbornog procesa u Bosni i Hercegovini i provođenju izbora sukladno s evropskim standardima, podnositelji: izaslanici u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Denis Bećirović i Zlatko Miletić, broj: 02-02-2-210/20 od 23.01.2020.
Dobili ste Prijedog rezolucije. Riječ dajem podnositeljima rezolucije ako ima potrebe. Prijavio se lolega Bećirović. Izvolite.
Kolega predsjedavajući, ako se slažete možemo dati i pauzu, s obzirom da za nekoliko minuta ...
Pauza je dogovorena 15 do 12, pa biće 15 do 12.
Materija je, materija je prilično opširna imajući u vidu da predlagač rezolucije ima pravo na 20 minuta, ali evo, pokušaćemo skratiti.
Vi ste u terminu od 10 minuta, jedan pa drugi. Izvolite.
Dobro. Nakon zakona u Parlamentarnoj skupštini BiH u oba doma, rezolucija je akt sa najvećom snagom. Imajući to u vidu, a i cjelokupnu dosadašnju praksu u oba doma, nelogično je da ste ovu tačku postavili kao 31. tačku dnevnog reda, ona je trebala biti odmah poslije zakona, dake, osma ili deveta tačka dnevnog reda. Stoga, za početak sugerišem da o tim stvarima vodite računa i da pogotovo ovako važne teme na odgovarajući način ipak ne marginalizirate. Zašto je rezolucija najjači akt poslije zakona? Zato što se rezolucijom izražava, ne samo relevantni stav doma o određenim pitanjima, već se utvrđuju i političke smjernice prema Vijeću ministara ili prema Predsjedništvu Bosne i Hercegovine, u ovom slučaju, prije svega prema Vijeću ministara BiH. S obzirom da je tema Izbornog zakona u Bosni i Hercegovini izuzetno aktuelna tema, da je ovo godina kada imamo i lokalne izbore. Mi imamo tri modela kako možemo doći do izmjena Izbornog zakona. Jedan je da to učinimo kao klubovi ili kao političke stranke i tu mogućnost je iscrpio DF i ta rasprava tek slijedi. Druga mogućnost je ovo što danas imamo, dakle, da ovdje u jednom od dva doma razgovaramo o toj temi i da damo određene smjernice u kojem pravcu bi se kretalo Vijeće ministara BiH koje bi nam dostavilo odgovarajuće izmjene Izbornog zakona. I treći model je, nažalost, najgori model, a to je da se o ovoj temi razgovara izvan organa institucija Bosne i Hercegovine i da onda Parlament na kraju posluži samo kao neki, pod znacima navoda, protočni bojler. Ova Rezolucija, između ostalog, predviđa i njen cilj je preduzimanje konkretnih mjera koje mogu doprijenit osnaživanju demokratskog sistema u BiH, jačanjem, kako izbornih procedura, tako i izbornih institucija. Rezolucija poziva da u Bosni i Herecgovini počnemo primjenjivati napredne tehnologije koje bi osigurale integritet, transparentnost i efikasnost izbornog sistema. Nadalje, ova Rezolucija predviđa da već na ovim lokalnim izborima ove godine u Bosni i Hercegovini osiguramo neophodne moderne tehnologije, a naročito u onom dijelu gdje se vrši provjera identiteta i prava glasa birača. Rezolucija, također, na odgovarajući način poziva i na sprječavanje zloupotrebe izbornog procesa. Rezolucija jasno iskazuje stav da podržavamo preporuke posmatračkih misija, prije svega OSCE-a. U tekstu ove Rezolucije također poziva se, i to je jako važno da naglasimo, da se ispoštuju odgovarajuće relevantne preporuke OSCE-a, Venecijanske komisije i što je, dakle, posebno važno, odluke Evropskog suda za ljudska prava, kao i sve odluke Ustavnog suda BiH. Dakle, u ovoj Rezoluciji precizno stoji – i sve odluke Ustavnog suda BiH. Stoga će biti jako interesantno kako će se neki poslanici, odnosno delegati izjasniti, jer ove piše da trebamo podržati provođenje i odluka Ustavnog suda BiH. Na kraju ove Rezolucije, a u skladu i sa našim Poslovnikom, daje se tačna uputa Vijeću ministara BiH i CIK-u da hitno pristupe donošenju odgovarajućih normativnih akata neophodnih u realizaciji navedenih stavova i preporuka u ovoj Rezoluciji. Naravno, diskusija je trebala biti još duža, ali evo, maksimalno smo skratili i ukazali na suštinu i osnovne stvari i ono što stoji u ovoj Rezoluciji. Hvala.
Hvala. Kolega Zlatko Miletić, izvolite.
Hvala lijepo predsjedatelju. Evo, zaista uvažavajući zahtjev kolega iz reda bošnjačkog naroda, pokušat ću da budem što kraći, da ne potrošim više od dvije tri minute, a pokušat ću, evo, i da ne ponavljam stvari o kojima je govorio gospodin Denis. Zapravo, o čemu se ovdje radi? Ja bih vam skrenuo pažnju na Poglavlje 13 ovog dokumenta, a vama je svima svakako poznata činjenica da pristupnog puta Bosni i Hercegovini Evropskoj uniji nema dok se ovo pitanje ne riješi u Bosni i Hercegovini. E sad, uvažavajući sve ove okolnosti, sve događaje u Bosni i Hercegovini, a imajući u vidu činjenicu da vjerovatno i danas zbog situacije u kojoj se nalazimo, pretpostavljam da ova Rezolucija neće dovoljan dobit broj glasova da prođe iz raznoraznih, uglavnom dnevno političkih razloga, DF je otišao i korak naprijed i mi smo predložili, je li, u zakonskoj proceduri izmjene dijela Ustava BiH kad je u pitanju, kad su u pitanju izbori i izborni proces i izmjene i dopune Izbornog zakona, naravno o čemu ovom prilikom ja neću govoriti. Ali imajući u vidu da mi inače iz Demokratske fronte ne želimo biti pretenciozni, ja vas molim kad budete u prilici da taj prijedlog razmatrate, znači to je prijedlog sviju nas, suština priče i te rezolucije i tog prijedloga, da postoje ljudi i postoji znanje u ovoj zemlji, da ispadnemo sposobni pred našim partnerima, ovo govorim prije svega ovim međunarodnim, da postoje rješenja za koje će sutra možda biti, za dio tih rješenja će biti HDZ, za drugi će biti SNSD, za treći neko treći, ali zaista da vas zamolimo da ovu Rezoluciju, je li, prihvatimo danas i da krenemo u proceduru u institucijama Bosne i Hercegovine, da riješimo jedno po jedno pitanje uključujući najvažnije pitanje, da ukinemo diskriminaciju u ovoj zemlji, znači da svako može biti, učestvovati u izborima i da svako može biti izabran što je ključ svakog izbornog procesa u svakoj zemlji Evropske unije. Hvala vam lijepo.
Hvala. Rasprava je otvorena. Prijava više nema. Ne vidim ni interese za prijavu. Zaključujemo raspravu. Glasujemo o Prijedlogu ove rezolucije. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja. Hvala vam lijepo. Nazočno 15 – 6 za, protiv 8, 1 suzdržan. Federacija BiH – 6 za, 4 protiv. Republika Srpska – 4 protiv, 1 suzdržan. Nema opće većine. Konstatiram, Rezolucija o jačanju integrireta, transparentnosti i učinkovitosti izbornog procesa nije usvojena. Na dnevnom redu su ostale još davanje suglasnosti za ratifikaciju sporazuma, ugvoora i protokola. Predlažem da objedinimo raspravu i izjašnjavanje o točkama od 31. do 33. uključujući i točku 33. Otvaram raspravu o ovom prijedlogu. Nema prijavljenih, nema interesa za prijavu. Zaključujemo raspravu. Glasujemo o ovom prijedlogu objedinjavanja ovih točaka. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja. Nazočno 15 – za 10, protiv 4, suzdržan 1. Federacija BiH – 10 za, Republika Srpska – 4 protiv, 1 za. Ima opća, ali ne postoji entitetska većina, tako da ovaj prijedlog mora ići dalje u usuglašavanje, što bi značilo da idemo po proceduri, točku po točku iz dnevnog reda. Točka 30. dnevnog reda..
Gordana Živković
31.
Odnosno 31. Ad. 31. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Protokola o izmjenama i dopunama Protokola između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Kraljevine Saudijske Arabije o međusobnoj zamjeni nekretnina - zemljišta za izgradnju diplomatskih predstavništava u Sarajevu i Rijadu, nadležnost: Ministarstvo vanjskih poslova BiH, broj: 01,02-21-1-573/19 od 14.03.2019.
Otvaramo raspravu. Ne vidim interesa za raspravu, zaključujemo raspravu. Hvala vam lijepa. Pokrenite proceduru glasovanja, molim vas lijepo. Nazočno 15 – 10 za, protiv 4, suzdržan 1. Federacija BiH – 10 svi za. Republika Srpska – 4 protiv, 1 suzdržan. Opća većina postoji, ne postoji entitetska većina, tako da i ovo ide dalje u proceduru usuglašavanja. Prelazimo na točku 32. Ad. 32. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Ugovora između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Narodne Republike Kine o suradnji u oblasti zdravlja životinja i karanteni, materijal broj: 01,02-05-2-2552/18 od 27.11.2018.
Otvaram raspravu po ovom pitanju. Ima li neko zainteresiran? Prijavljenih nema, ne vidim ni interesa za raspravu. Zaključujemo raspravu. Glasujemo o davanju suglasnosti za ovu ratifikaciju. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja. Hvala vam lijepo. Nazočno 15 – 10 za, protiv 4, suzdržan 1. Federacija BiH – 10 svi za. Republika Srpska – 4 protiv, 1 suzdržan. Postoji opća, ali ne postoji entitetska većina. Time i ovaj prijedlog mora ići dalje u usuglašavanje. I na kraju točka 33. Ad. 33. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Ureda ministara Ukrajine o suradnji u području turizma, materijal broj: 01,02-21-1-1496/19 od 20.08.2019.
Otvaram raspravu po ovom prijedlogu. Ima li neko zainteresiran? Nema, nema ni prijavljenih. Zaključujemo raspravu. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja za davanje ove suglasnosti za ratifikaciju. Nazočno 15 – 10 za, protiv 4, suzdržan 1. Federacija BiH – 10 svi za. Republika Srpska – 4 protiv, 1 suzdržan. Postoji opća, ali ne postoji entitetska većina, time je i ovaj prijedlog, davanje suglasnosti za ratifikaciju, ide dalje u usuglašavanje. Evo, time smo iscrpili dnevni red današnje sjednice. Zaključujem 5. sjednicu, a bićete naknadno informirani o datumu održavanja sljedeće sjednice. Hvala vam lijepo na nazočnosti.