2. hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

20. 12. 2019
objavljeni podaci: 20. 12. 2019

Riječi koje označavaju sjednicu

Sjednica je u toku.

Stenogram

Dame i gospodo, poštovane kolegice i kolege izaslanici, nazočni predstavnici Vijeća ministara BiH, međunarodne zajednice, poštovani predstavnici medija, srdačno vas pozdravljam i otvaram 2. žurnu sjednicu Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Sjednici je nazočno 14 izaslanika od kojih 5 iz bošnjačkog naroda, 5 iz hrvatskog naroda i 4 iz srpskog naroda. Gospodin Bosić Mladen je opravdano izočan s današnje sjednice. Za 2. žurnu sjednicu predlažem sledeći dnevni red, ja ću nastojati brzo čitati i nadam se da me možete pratiti. Dnevni red 1. Izvješće o izvršenju Рrоrаčuna institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, podnositelj: Predsjedništvo BiH, broj: 01,02,03-16-1-1597/18 od 11.7.2018.; 2. Izvješče o financijskoj reviziji izvršenja Proračuna institucija BiH za 2017. godinu, podnositelj: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01,02-16-1-1856/18 od 6.8.2018.; 3. Izvješće о izvršenju Proračuna institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, podnositelj: Predsjedništvo BiH, broj: 01,02,03-16-1-1549/19 od 28.8.2019.; 4. Izvješće o financijskoj reviziji izvršenja Proračuna institucija BiH za 2018. godinu, podnositelj: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 02-16-9-1901/19 od 31.10.2019.; 5. Prijedlog zakona o Proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2019. godinu (prvo čitanje), dostavljen od Zastupničkog doma Parlarentarne skupštine BiH, broj: 01,02-02-1-1352/19 od 18.12.2019.; 6. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Ugovora o amandmanu i pristupanju na Ugovor o grantu od 15.2.2011. godine između Bosne i Hercegovine, Vodovoda i kanalizacije Bijeljina a.d., Općine Bijeljina, Republike Srpske i Europske banke za obnovu i razvoj za potporu projektu Bijeljina faza 2 – Postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda i proširenje mreže, broj: 01,02-05-2-2111/18 od 18.9.2018.; 7. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Amandmana broj 6 nа Sporazum o financiranju od 27.2.2006., zaključenog između Bosne i Hercegovine, koju zastupa Ministarstvo financija i trezora BiH, i KfW-a, Frankfurt nа Majni (KfF), kao ugovornih stranaka za Europski fond za Bosnu i Hercegovinu, broj: 01,02-05-2-2551/18 od 27.11.2018.; 8. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i OPEC-ovog Fonda za međunarodni razvoj (OFID) za Projekt autoceste na Koridoru Vc, poddionica Nemila – Donja Gračanica (Zenica sjever) (Komponenta A), broj: 01,02-05-2-2583/18 od 29.11.2018.; 9. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Ugovora o zajmu (projekt Koridor Vc – Dio 3) između Bosne i Heгcegovine i Europske banke za obnovu i razvoj, broj: 01,02-05- 2-2584/18 od 29.11.2018.; 10. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Amandmana broj 1 nа Sporazum o financiranju od 27.8.2007. godine, zaključenog između Bosne i Hercegovine, koju zastupa Ministarstvo financija i trezora BiH, i KfW-a, Frankfurt nа Majni (KfW), kao ugovornih stranaka za Kreditni garantni fond III. za promicanje mikro, malih i srednjih роduzeća, broj: 01,02-05-2-2585/18 od 29.11.2018.; 11. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma o zajmu i projektu, zaključenog 16.12.2013. godine, između KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW) i Bosne i Hercegovine, koju zastupa Ministarstvo financija i trezora BiH (zajmoprimatelj), i Federacije Bosne i Hercegovine, koju zastupa Federalno ministarstvo financija, i Elektroprivrede BiH d.d. Sarajevo (ЕР BiH) (agencija za izvedbu projekta) u iznosu od 65.000.000,00 eura – Vjetroelektrana Podveležje, broj: 01,02-05-2-2586/18 od 29.11.2018.; 12. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i OPEC-ovog fonda za međunarodni razvoj (OFID) za Projekt autoceste na Koridoru Vc, poddionica Nemila – Donja Gračanica (Zenica Sjever) (Komponenta B), broj: 01,02-05-2-2600/18 od 30.11.2018.; 13. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Ugovora o zajmu (Projekt poboljšanja energetske učinkovitosti u Bolnici Zenica) između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj, broj: 01,02-05-2-2651/18 od 6.12.2018.; 14. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Ugovora o grantu (Projekt poboljšanja energetske učinkovitosti u Bolnici Zenica) između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj, koji se odnosi na investicijski grant iz Regionalnog programa za energetsku učinkovitost za Zapadni Balkan (REEP), broj: 01,02-05-2- 2653/18 od 6.12.2018.; 15. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Amandmana broj 2 na Ugovor o financiranju između Bosne i Hercegovine i Republike srpske i Europske investicijske banke, zaključenog 5. listopada 2011. godine u Luxembourgu i 25. listopada 2011. u Sarajevu – Projekt Bolnice u RS/А (Fi 31.243), broj: 01,02-05-2-2789/18 od 14.12.2018.; 16. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Amandmana broj 2 na Ugovor o financiranju između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i Europske investicijske banke, zaključenog 22. rujna 2010. godine u Luxembourgu/Sarajevu – Vodovod i kanalizacija RS (Fi. 25.741), broj: 01,02-05-2-2790/18 od 14.12.2018.; 17. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Amandmana broj 1 na Ugovor o financiranju (Koridor Vc, Počitelj - Bijača) između Bosne i Hercegovine i Europske investicijske banke, zaključenog 29. listopada 2014. godine u Sarajevu i 11. studenoga 2014. godine u Luxembourgu (Fi 83975-SERAPIS 2013-0476), broj: 01,02-21-1-149/19 od 17.1.2019.; 18. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Amandmana Ugovora o kreditu br. BH-Р2, zaključenog 20. listopada 2009. godine za Projekt izgradnje sustava za odsumporavanje dimnih plinova za Termoelektranu Ugljevik u vezi s produljenjem roka za isplatu između Bosne i Hercegovine i Japanske agencije za međunarodnu suradnju (JICA), broj: 01,02-21-1-308/19 od 8.2.2019.; 19. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o grantu između Razvojne banke Vijeća Europe i Bosne i Hercegovine u vezi s Regionalnim stambenim programom – BiH5 (2017), broj: 01,02-21-1-359/19 od 15.2.2019.; 20. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o financiranju državnog programa aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu za 2017. godinu između Europske unije, koju zastupa Europska komisija, i Bosne i Hercegovine, koju zastupa Direkcija za Europske integracije Vijeća ministara BiH, broj: 01,02-21-1-392/19 od 21.2.2019.; 21. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zajmu (Dodatno financiranje za Projekt energetske učinkovitosti) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, broj: 01,02-21-1-415/19 od 25.2.2019.; 22. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Amandmana br. 1 na Sporazum o grantu u okviru SIDA BiH Munic Watsan – Invest Grant, zaključenog od i između Bosne i Hercegovine i Europske investicijske banke (EIB), broj: 01,02-21-1-616/19 od 20.3.2019.; 23. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koje zastupa Ministarstvo financija i trezora BiH, i Vlade Švicarske Konfederacije, koju zastupa Državno tajništvo za ekonomske poslove, koji se odnosi na odobravanje fniancijskog doprinosa u obliku donacije za Projekt prikupljanja otpadnih voda u Zenici, broj: 01,02-21-1-720/19 od 2.4.2019.; 24. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o financiranju i projektu između Bosne i Hercegovine, koju zastupa Ministarstvo financija i trezora BiH, i Federacije Bosne i Hercegovine, koju zastupa Federalno ministarstvo financija, i Grada Zenica (agencija za izvedbu projekta), koji zastupa gradonačelnik, i KfW-a, Frankfurt na Majni, u iznosu od 4.750.000,00 eura – Prikupljanje i tretman otpadnih voda Zenica, broj: 01,02-21-1-721/19 od 2.4.2019.; 25. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o financiranju Programa aktivnosti prekogrаnične suradnje Srbija-Bosna i Hercegovina za 2017. godinu između Europske komisije, Vlade Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, broj: 01,02-21- 1-787/19 оd 10.4.2019.; 26. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o financiranju izmedu Bosne i Hercegovine i Europske komisije o izmjeni Sporazuma o financiranju između Bosne i Hercegovine i Europske komisije koji se odnosi na IPA-in Jadranski program prekogranične suradnje u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći, broj: 01,02-21- 1-813/19 od 16.4.2019.; 27. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Amandmana br. 1 nа Sporazum o grantu za podršku državnom projektu stambenog zbrinjavanja između Razvojne banke Vijeća Europe i Bosne i Hercegovine u vezi s Regionalnim stambenim programom CHP BiH-1 (2016), broj: 01,02-21-1-838/19 od 18.4.2019.; 28. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Ugovora o zajmu (Projekt Koridor Vc – obilaznica Doboj) između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj, broj: 01,02-21-1-1211/19 od 2.7.2019.; 29. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Kreditnog sporazuma – Projekt autoceste Nemilа – Donja Gračanica između Bosne i Hercegovine i Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj, broj: 01,02-21-1-1590/19 оd 6.9.2019.; 30. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Amandmana broj 2 na Ugovor o financiranju između Bosne i Hercegovine, Republike srpske i Europske investicijske banke, zaključenog 13. listopada 2011. godine u Luxembourgu i 27. listopada 2011. godine u Sarajevu i naknadno izmijenjen Amandmanom broj 1 na Ugovor o financiranju broj: 01,02-21-1-1860/19 od 23.10.2019.; 31. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Drugog amandmana na Sporazum o grantu između Razvojne banke Vijeća Europe i Bosne i Hercegovine u vezi s regionalnim stambenim programom i u vezi s drugim potprojektom u okviru Državnog projekta stambenog zbrinjavanja u Bosni i Hercegovini, broj: 01,02-21-1-1598/19 оd 6.9.2019.; 32. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Memoranduma o razumijevanju između Repubike Hrvatske i Bosne i Hercegovine i Crne Gore o provođenju Interreg IPA- inog programa prekogranične suradnje između Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore 2014.-2020., broj: 01,02-21-1-1902/19 od 31.10.2019.; 33. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o financiranju programa aktivnosti prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2015.-2017., za 2017. godinu, između Europske unije, Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore, broj: 01,02-21-1-1904/19 od 31.10.2019. Isprika što sam ovako brzo čitao ... pošto imate ove sve materijale ispred sebe mogli ste pratiti i popunjavati ovo što sam ja preskočio u dnevnom redu, to su 32 točke dnevnog reda. Ovo je usuglašeni dnevni red Kolegija Doma naroda uz jednu ispravku ili jedan dodatak koji će predložiti kolega Špirić.
Dakle, gospodo predsjedavajući, cijenjene kolege i kolegice delegati, uvaženi gosti zapravo radi se o maloj ispravci, a mislio sam da kad budemo na dnevnom redu, pretpostavljam da će o ovim izvještajima, sporazumima tražiti da se glasa u jednom glasanju, ja samo tražim da tačka 20. dnevnog reda da se o njoj posebno izjasnimo, a da se o ovima izjasnimo zajedno. Hvala vam.
Hvala kolega Špiriću. Pošto je i to dogovor Kolegija, zato sam htio u startu da ne moramo poslije prekidat. Hvala vam. Evo to je sve što smo imali oko dnevnog reda dodati, obzirom da je ovaj dnevni red usuglašen, on je time i usvojen. Prelazimo na točku jedan današnjeg dnevnog reda, Ad. 1. Izvješće o izvršenju Рrоrаčuna institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, podnositelj: Predsjedništvo BiH, broj: 01,02,03-16-1-1597/18 od 11.7.2018.
Imamo li bilo kakvih komentara ili potrebe za komentare vezano za ovu točku dnevnog reda? Obzirom da smo dobili mišljenje ministarstva, odnosno Mišljenje Povjerenstva za financije i proračun Doma naroda, Povjerenstvo za financije i proračun Doma naroda prihvatilo je Izvješće, te predlaže Domu njegovo usvajanje. Zastupnički dom je na 2. sjednici takođe 19.12.(?) usvojio ovo Izvješće. Riječ dajem predsjedavajućoj Povjerenstva za financije i proračun, ako ima potrebe.
... rekli ono što sam mislila reći, da je Komisija na razmatranju od prije par trenutaka završila svoj rad i prihvatila Izvještaj o izvšenju Budžeta, tako da možemo pristupiti glasanju.
Hvala gospođo Majkić, hvala Vam. Otvaram raspravu. Hvala. Kako se niko ne javlja za riječ, molim vas da pokrenemo proceduru glasovanja. Hvala. Konstatiram da od nazočnih 14 – za je bilo 9, protiv 1, suzdržana 4. Obzirom da iz Federacije BiH imamo – za 9, protiv 1, iz Republike Srpske imamo 4 suzdržana, imamo opću, ali nemamo entitetsku većinu i trebamo ići na usuglašavanje.
Evo pošto smo se na Kolegiju usuglasili, idemo odma na drugi krug izjašnjavanja. Hvala vam lijepo. Nazočno 14 – za 9, protiv 1, uzdržano 4. U drugom krugu glasovanja iz Federacije BiH – 9 za, 1 protiv, niko suzdržan. Iz Republike Srpske – 4 suzdržana. Postoji opća većina, postoji entitetska većina i konstatiram da je Izvješće o izvršenju Proračuna institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2017. godinu usvojeno. Hvala vam lijepo. Prelazimo na točku dva današnjeg dnevnog reda, Ad. 2. Izvješče o financijskoj reviziji izvršenja Proračuna institucija BiH za 2017. godinu, podnositelj: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01,02-16-1-1856/18 od 6.8.2018.
Dobili ste Mišljenje Povjerenstva za financije i proračun Doma naroda, Povjerenstvo za financije i proračun prihvatilo je Izvješće te predlaže Domu naroda usvajanje. Zastupnički dom je takođe na 2. sjednici, održanoj 19.02.(?) usvojio ovo Izvješće. Riječ dajem predsjedavajućoj Povjerenstva za financije i proračun, ako ima potrebe, gospođo Majkić.
Nema potrebe. Hvala lijepo. Riječ dajem podnositelju Izvješća, ako ima potrebe.
Nema potrebe. Hvala vam lijepo. Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Kako se niko ne javlja zatvaram raspravu i pokrećemo proceduru glasovanja. Hvala lijepo. Nazočno 14 – za 8, protiv niko, suzdržanih 6. Federacija BiH – 8 za, niko protiv, 2 suzdržana. Republika Srpska – 4 suzdržana. Imamo opću, ali nemamo entitetsku većinu. Pa ćemo postupiti kao i u prethodnom slučaju idemo u na drugi krub, imamo usuglašen stav unutar Kolegija. Hvala vam lijepo. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja u drugom krugu. Hvala lijepo. Nazočno 14 – za 9, protiv niko, suzdržano 5. Federacija BiH – 9 za, 1 suzdržan. Republika Srpska – 4 suzdržana. Postoji opća i entitetska većina i konstatiram da je Izvješće o financijskoj reviziji izvršenja Proračuna institucija BiH za 2017. godinu usvojeno. Hvala vam lijepo. Prelazimo na točku tri današnjeg dnevnog reda, Ad. 3. Izvješće о izvršenju Proračuna institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, podnositelj: Predsjedništvo BiH, broj: 01,02,03-16-1-1549/19 od 28.8.2019.
Dobili ste Mišljenje Povjerenstva za financije i proračun Doma naroda, Povjerenstvo za financije i proračun je prihvatilo ovo Izvješće, te predlaže Domu njegovo usvajanje. Zastupnički dom je također ovo Izvješće usvojio na 2. sjednici održanoj 19.12.(?). Riječ dajem predsjedateljici Povjerenstva za financije i proračun, ako ima potrebe. Nema potrebe. Hvala Vam lijepo. Riječ dajem podnositelju Izvješća, ako ima potrebe. Nema. Hvala lijepo. Zatvaramo raspravu, oprostite otvaramo raspravu. Ima li neko da se javlja za riječ? Nema. Zatvaramo raspravu. Hvala lijepo. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja. Hvala lijepo. Nazočnih 14 – za je 9, protiv niko, suzdržanih 5. Iz Federacije BiH – 9 za, 1 suzdržan. Iz Republike Srpske – 4 suzdržana. Imamo opću, ali nemamo entitetsku većinu, pa ćemo postupiti po istom ključu usuglašavanja našeg Kolegija.
Kolegij se usuglasio. Možemo pokrenuti drugi krug glasovanja. Hvala vam lijepo. Nazočno 14 – za 9, protiv niko, suzdržanih 5. Federacija BiH – 9 za, 1 suzdržan. Republika Srpska – 4 suzdržana. Opća većina postoji, što se tiče entitetske većine nema dovoljan broj ruka protiv. Drugim riječima, konstatiramo Izvješće o izvršenju Proračuna institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2018. godinu je usvojeno. Hvala vam lijepo. Prelazimo na točku četiri današnjeg dnevnog reda, Ad. 4. Izvješće o financijskoj reviziji izvršenja Proračuna institucija BiH za 2018. godinu, podnositelj: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 02-16-9-1901/19 od 31.10.2019.
Dobili smo Mišljenje Povjerenstva za financije i proračun Doma naroda. Povjerenstvo za financije i proračun je prihvatilo ovo Izvješće, te predlažemo Domu naroda njegovo usvajanje. Zastupnički dom je na 2. sjednici, odžanoj 19.12.(?) takođe usvojio ovo Izvješće. Riječ dajem podnositeljici Izvješća. Nema potrebe. Predsjedateljici Povjerenstva za finacije i proračun. Ima li potrebe gospođo Majkić? Nema potrebe. Hvala lijepo. Otvaramo raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Kako se niko ne javlja za riječ zatvaramo raspravu. Pokrenite proceduru glasovanja, molim vas. Nazočnih 14 – za je bilo 9, protiv niko, suzdržanih 5. Iz Federacije BiH – 9 za, 1 suzdržan. Iz Republike Srpske – 4 suzdržana. Postoji opća, ali ne postoji entitetska većina. Pa ćemo postupiti po istom ključu, dogovora unutar Kolegija.
Usuglašeno. Molim vas da pokrenete drugi krug glasovanja. Konstatiram da je od nazočnih 14 – za bilo 9, protiv niko, 5 suzdržanih. Iz Federacije BiH – za 9, 1 suzdržan. Iz Republike Srpske – 4 suzdržana. Imamo opću većinu i poslovnički možemo konstatirati, obzirom da nema dovoljan broj glasova protiv, Izvješće o financijskoj reviziji izvršenja Proračuna institucija BiH za 2018. godinu je usvojeno. Hvala vam lijepo. Prelazimo na točku pet današnjeg dnevnog reda, Ad. 5. Prijedlog zakona o Proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2019. godinu (prvo čitanje), dostavljen od Zastupničkog doma Parlarentarne skupštine BiH, broj: 01,02-02-1-1352/19 od 18.12.2019.
Ovo je prvo čitanje Prijedloga zakona. Prvo se vodi rasprava o potrebi donošenja, načelima na kojima je Prijedlog zakona utemeljen. Dobili ste Mišljenje Povjerenstva za financije i proračun, Ustavnopravnog povjerenstva Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Povjerenstvo za financije i proračun je prihvatilo načela Prijedloga zakona. Ustavnopravno povjerenstvo je utvrdilo da je Prijedlog zakona usuglašen sa Ustavom i pravnim sustavom BiH. Zastupnički dom je na 2. sjednici, održanoj 18.12.2019. godine usvojio Zakon o Proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza za 2019. godinu i dostavio ga Domu naroda na dalje razmatranje. Riječ dajem predsjedateljici Povjerenstva za financije i proračun, ako ima potrebe.
Hvala lijepo. Ovdje moram reći da je Komisija završila svoj dio posla i posebno da naglasim, nismo još dobili zvanični izvještaj Komisije, ali moram da kažem da je Komisija usvojila jednu izmjenu i to izmjenu u dijelu teksta „obrazloženje“. Dakle, prilikom pripreme Prijedloga budžeta za 2019. godinu Ministarstvo finansija i trezora BiH je uzelo u obzir sljedeće prioritete, ta rečenica, pa prioritet pod 3. mijenja se i glasi, to je znači tekst na 113. i 126. stranici verzije na srpskom jeziku i glasi – prilagođenje programa i aktivnosti Ministarstva odbrane BiH i drugih resornih ministarstava uključenih u implementaciju prijema Bosne i Hercegovine u Partnerstvo za mir (PfP) i druge oblike saradnje sa NATO-m. Komisija je na predlog i dakle usvojila, gospodina Špirića usvojila i uz saglasanost predlagača da to bude uneseno u ....
Dobro, to je Vaše obrazloženje, Zakon je u istovjetnom tekstu tako da, ok. Hvala. Riječ dajemo predlagatelju Zakona. Ima li potrebe? Nema potrebe. Hvala vam. Otvaramo raspravu. Za raspravu se javio gospodin Denis Bećirović.
Gospodine predsjedavajući mi danas raspravljamo o Prijedlogu zakona o Budžetu BiH za 2019. godinu, raspravljamo o Budžetu za 2019. godinu 20. decembra 2019. godine, dakle desetak dana prije isteka ove godine. Sama ta činjenica već sama po sebi dovoljno govori. Druga stvar, koju mislim da je važno naglasiti u ovom Domu, jeste da se budžet unutar Parlamentarne skupštine BiH, a i u okviru Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH i njegov sadržaj i rokovi i sve ono što se odnosi na taj vrlo važan dokument, možda i jedan od najvažnijih, oni su propisani i Poslovnikom, između ostalog i Poslovnikom Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Preciznije rečeno, član 127. Poslovnika jasno govori o rokovima i o načinu kako, kada, kako i kada se usvaja Budžet BiH. Moram, nažalost, konstatirati da i u ovom slučaju opet flagrantno kršimo Poslovnik o radu Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Kada pogledamo rashodovnu stranu ovog Budžeta, koji je danas evo i pred delegatima u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, moram reći da u nekim segmentima taj Budžet bi mogao ići u rubriku „vjerovali ili ne“. Zašto to govorim? S obzirom da je prvo čitanje i da se govori o načelima, moram reći da se ovaj Budžet izgleda temelji na četiri osnovna načela: načelo nerada, blokade, opstrukcije i neodgovornosti. Zašto govorim da se ovaj Budžet temelji na ta četiri načela? Pogledajte evo samo, recimo, rashodovnu stranu na strani 7. i evo da krenemo od Parlamentarne skupštine BiH. Predstavnički dom ne radi od decembra prošle godine. Dom naroda do današnjeg dana faktički ništa ozbiljno nije radio od marta do danas i u takvoj jednoj godini, potpune opstrukcije i nerada, neko se sjetio da nama dostavi Budžet u kojem, molim vas, evo citiram – u odnosu na 2018. u ovoj 2019. imamo za Parlament povećanje od 310.000,00 KM, Predsjedništvo BiH u odnosu na '18. ima povećanje od 429.000,00 maraka. S druge strane znamo u kakvoj situaciji su građani Bosne i Hercegovine kad je riječ o ostvarivanju ljudskih prava itd. pa je valjda zbog toga neko sjetio se da Instituciji ombudsmana za ljudska prava smanji u 2019. iznos za 62.000,00, a Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice smanjenje za (minus) –172.000,00 KM. Sve to, dakle, piše u ovom Budžetu. Opće je opredjeljenje da ubrzamo evropske integracije, u ovom Budžetu se ne vidi da ćemo mi ubrzati evropske integracije, jer jednostavno nisu predviđena dovoljna sredstva da bi to zaista bilo i ozbiljno potkrijepljeno. Dalje, svi smo svjedoci da migrantska kriza u Bosni i Hercegovini eskalira, to je posebno izraženo u nekim dijelovima Bosne i Hercegovine, a najočitije u Unsko-sanskom kantonu. Dakle, migrantska kriza, problemi sa Državnom graničnom policijom, niz drugih sigurnosnih izazova i predlagači ovog Budžeta su se sjetili da, recimo, za Ministarstvo sigurnosti BiH ne da povećaju, već da smanjuju predviđeni iznos. Da smanjuju iznos sredstava za Ministarstvo sigurnosti u trenutku kada neki izvori govore da nedostaje čak pet stotina graničnih policajaca, odnosno policajaca u Državnoj graničnoj službi BiH kada imamo probleme koje imamo itd. Ja mislim da to jednostavno nije odgovoran i ozbiljan pristup. I da ne idemo sada od stavke do stavke, iz ovih i iz niza drugih razloga glasaću protiv ovakvog Budžeta.
Hvala gospodinu Bećiroviću. Obzirom da nema drugih prijava, zaključujemo
Gordana Živković
Ima Zlatko Miletić.
Oprostite, gospodin Zlatko Miletić. Izvolite.
Hvala lijepo predsjedatelju. Ja neću biti ovoliko kritičan, ali da ne bi ispalo da sam ove dokumente džaba čitao, ako pogledate ovdje sa strane svaka ova narandžasta i svaka crvena naljepnica ili stiker označava da nešto nije u redu, al' uvažavajući činjenicu da bi zaživile, da bi zaživilo funkcionisanje institucija Bosne i Hercgovine neću puno dužit, al' ne mogu da pređem preko nekih činjenica i ja mislim da je to vrlo važno napomenuti. Ovdje je, samo da se nadovežem, tu je gospodin prethodni izlagač u pravu, zaista je degutantno da raspravljamo ovdje jel' dokumente iz 2017. 2018. godine i da evo na kraju kalendarske godine razmatramo Zakon o izvršenju Budžeta za ovu godinu. Ali i bez obzira na tu činjenicu moram da istaknem zaista, ja vidim ovdje da je ministar Bevanda prisutan, svaka riječ hvale za ove dokumente koji su dostavljeni, vrlo sistematični, vrlo planski napravljeni i zaista Vaši službenici očigledno ulažu jako veliki napor da zaista ove dokumente, koje dobijemo ovdje, da budu pregledni i da budu prije svega precizno, jasno pokazani bez obzira na mnoge stvari koje ovdje ukazuju da u pojedinim institucijama ima ovdje dosta nedosljednosti, pa čak i nezakonitih radnji. Ja neću govorit o sadržaju čitavog dokumenta, al' Vama ću postaviti dva-tri pitanja, ali prije toga da kažem samo dvije konstatacije. Ja ću Vas zamoliti, kod mene barem u mom primjerku na hrvatskom jeziku, na strani 119. molim Vas imamo vrlo specifičnu situaciju da državni službenici, uposlenici, znači djelatnici koji rade vjerovatno u državnim institucijama po raznom osnovu pokrenuli su preko 950 tužbi, vrijednosti od čak 250 miliona maraka. Šta to meni kao izaslaniku kaže? Da većina naših rukovoditelja organizacionih jedinica ili ne radi u skladu sa zakonom, pa tim ljudima uzimaju određene privilegije vjerovatno na nezakonit način, čim je toliki broj tolikih zahtjeva, a da o masi novca koji maltene predstavlja jednu četvrtinu budžeta da ne govorim. Druga stvar vrlo važna, molim Vas, ne želim da budem patetičan, niti degutantan, al' mislim da ćete me ispravno shvatiti. Ja sam bio nekidan u prilici, a pošto govorim o ovoj kalendarskoj godini, da pošaljem jednu inicijativu koja će vjerovatno ovdje biti na dnevnom redu, a koja se odnosi da u ovoj kalendarskoj godini pružimo pomoć Katoličkom školskom centru u Bihaću za čije je funkcionisanje otprilike u ovoj godini potrebno oko 150.000,00 maraka. A o čemu se radi? Da ne bi ostalo 161 dijete u Srednjoškolskom centru bez školovanja, a imajući u vidu na strani, molim vas, 83. znači uključujući i Predsjedništvo, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet, 90, 91, 92, znači imate deset strana različitih navedenih odluka kojima se raznim institucijama, nevladinim udrugama, pojedincima daju sredstva. Samo ću napraviti jednu malu digresiju, molim vas da me pogrešno ne shvatite. Našao sam ovdje dvije-tri osobe, recimo, iz Republike Srpske kojim se daje pomoć u liječenju, znači našim građanima, u iznosu od 500 KM, dok s druge strane imate raznorazne monografije, koje su vjerovatno rađene na privatnoj osnovi i za nju damo 5, 10, 15 tisuća maraka. Ja vas molim da, pogotovo vas koji se bavite finansijama, da zaista ovakvu vrstu zloupotreba spriječimo u narednom periodu, jel' bolje je ne dati tom momku iz Republike Srpske 500 maraka nikako, jel' oni nisu bjeda, a nekom da date za neki knjigu, udžbenik, monografiju 20 tisuća. Mislim da je to smiješno samo po sebi i da tekuće rezerve niti u jednoj instituciji ne služe za ovu namjenu za koju se troše. Ako je već trošimo da nekom pomognemo, dajte zasita da građanima Bosne i Hercegovine pružimo pomoć na pravi i adekvatan način. Moje pitanje za gospodina ministra finansija, ako je moguće da to odgovori, prateći posljednju sjednicu Zastupničkog doma mi smo u prethodnom periodu napravili jednu nepravdu veliku prema policijskim službenicima u agencijama Bosne i Hercegovine, ja Vas molim, s obzirom da su tamo, koliko je meni poznata činjenica, usvojeni amandmani u Zastupničkom domu – da li to znači da to uključuje te amandmane i da ćemo ispraviti grešku koju smo napravili prema njima u smislu isplata za topli obrok i ove druge prinadležnosti? I drugu stvar koju želim da pitam, s obzirom da se naš Akcioni plan, o čemu je evo Denis maloprije govorio, a imamo ako Bog da, je li, budućeg ministra sigurnosti – da li su sredstva koja su tražena tim Akcionim planom, a kad je u pitanju migrantska kriza, da li su predviđena da se daju u ovoj godini ili nisu? Hvala, toliko.
Hvala Vama, gospodine Miletiću. Obzirom da nema više prijavljenih za raspravu, ja zaključujem raspravu. Gospodine Bevanda, ima li potrebe za odgovor?
Ako imate potrebu, izvolite, ako nemate isto tako.
Vjekoslav Bevanda
Pozdrav svima uz želju za dobar rad. Prvo hoću da kažem da je ovo materijal Predsjedništva BiH, da je Vijeće ministara 30.01. jednoglasno usvojilo tekst Nacrta proračuna, uputilo ga u proceduru, Predsjedništvo prijedlog uputilo 31.07. u Parlament i evo sad se ... da budem kratak i jasan i da odgovorim. Vi ste postavili pitanje – da li su policijski službenici uključeni u ovaj Nacrt proračuna? Jesu, zbog toga je i povećan nivo Proračuna sa 950 na 966 miliona. Što se tiče ovih drugih stvari koje ste tražili, znači u Parlament je, Parlament je dobio u Nacrtu proračuna onoliko koliko je tražio, isto tako i Predsjedništvo. Govorili ste i o nekim donacijamo, vjerojatno na tekuću pričuvu, u ovom Proračunu u Vijeću ministara nije predviđeno ništa za tekuću pričuvu, a članovima Predsjedništva, jer oni su predlagači, odredili su jedan određen iznos, a sasvim normalno sve se to odvije u skladu sa zakonom i donešenim pravilnicima. Hvala.
Hvala Vama, gospodine ministre. Evo dobili smo i odgovore i ja predlažem da glasujemo o Prijedlogu zakona o Proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2019. godinu u prvom čitanju. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja. Hvala lijepo. Od nazočnih 14 – za je bilo 13, protiv 1, suzdržan niko. Iz Federacije BiH – 9 za, 1 protiv, niko suzdržan. Republika Srpska – 4 za. Imamo opću, imamo entitetsku većinu i konstatiram da je Prijedlog zakona o Proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2019. godinu usvojen u skladu sa i komentaru koji smo dobili od predsjednice Povjerenstva za financije i proračun, u obrazloženju ovog Proračuna. Hvala vam lijepo. Kolegij Doma naroda predlaže da Dom naroda sukladno članku 103. stavak (4) Poslovnika o Domu naroda Prijedlog zakona o Proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2019. godinu razmotri i u drugom čitanju, bez razmatranja nadležnog Povjerenstva. Glasujemo o prijedlogu Doma naroda Parlamentarne skupštine o Prijedlogu proračuna institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2019. godinu razmatramo i u drugom čitanju bez razmatranja u nadležnom povjerenstvu. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja o ovom prijedlogu. Hvala. Od nazočnih 14 – 13 za, 1 protiv, suzdržan niko. Iz Federacije BiH – 9 za, 1 protiv, niko suzdržan. Republika Srpska – 4 za. Imamo opću i entitetsku većinu i konstatiram usvojili smo prijedlog da Prijedlog zakona o Proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2019. godinu razmatramo i u drugom čitanju bez razmatranja u nadležnim povjerenstvima. Otvaram raspravu Prijedloga zakona u drugom čitanju. Kako se niko ne javlja za riječ zaključujemo raspravu. Molim vas da pokrenemo proceduru glasovanja o Prijedlogu zakona o Proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2019. godinu sukladno onom zaključku koji nam je dalo i Povjerenstvo za financije i proračun. Molim vas pokrenite proces glasovanja. Hvala lijepo. Nazočno 14 – 13 za, protiv 1, suzdržan niko. Iz Federacije BiH – 9 za, 1 protiv, niko suzdržan. Republika Srpska – 4 za. Imamo opću, imamo entitetsku većinu i konstatiram Zakon o Proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2019. godinu je usvojen u drugom čitanju. Hvala vam lijepo i nadam se sukladno i ovim raspravama da ćemo od novog saziva Vijeća ministara vrlo brzo dobit proračun za 2020. godinu, da ne dolazimo u ovakvu situaciju. Na dnevnom redu današnje sjednice ostalo je još davanje suglasnosti za ratifikaciju sporazuma, ugovora i amandmana na sporazume. Predlažem da objedinimo raspravu i izjašnjenje o točkama od 6. do 33. zaključno s točkom 33. sa izuzećem točke 20. sukladno zahtjevu gospodina Špirića. Otvaram raspravu po ovom prijedlogu. Kako se niko ne javlja za riječ zaključujemo raspravu. Molim vas, pokrenite proces glasovanja za ovaj prijedlog objedinjavanja točaka dnevnog reda u raspravi i glasovanju. Hvala lijepo. 14 za, 13 je glasovalo za, 1 je suzdržan bio jer nije glasovala, gospođa Majkić greška. Hoćemo pokrenuti ponovo proceduru?
Molim vas pokrenite iznova proceduru glasovanja, isprika. I evo ga pokrenuta je, odbrojava se vrijeme, pa ću vas zamoliti da glasujete.
Ponavljamo samo, jer Majkićka nije glasovala. Hvala lijepo. 14 nazočnih – 14 za. Federacija BiH – 10 svi za. Republika Srpska – 4 svi za. Imamo opću, entitetsku većinu, dobili ste i time smo usvojili prijedlog objedinjavanja točaka dnevnog reda na način da ćemo sad raspraviti točke od 6. do 33. zaključno s točkom 33. bez točke 20. i na kraju ćemo uzeti točku 20. posebno razmatra. Ad. 6. – Ad 33. Davanje saglasnosti za ratifikaciju sporazuma, ugovora i amandmana na sporazume, bez točke 20.
Dobili ste Izvješće Povjerenstva za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, promet i veze Doma naroda. Riječ dajem gospodinu Amiru Fazliću, ukoliko ima potrebe kao predsjedniku Povjerenstva. Hvala vam lijepo. Otvaram raspravu. Da li se neko javlja za riječ? Kako se niko ne javlja za riječ zatvaramo raspravu. Molim vas da pokrenemo proceduru glasovanja o davanju suglasnosti za ratifikaciju sporazuma, ugovora i amandmana na sporazume od točke 6. do 33. isključujući točku 20. Hvala lijepo.
Ja nisam glasao.
Nema veze, sve je ok. Od nazočnih 14 – 13 smo za, a 1 suzdržan. Federacija BiH – 10 za. Republika Srpska – 3 za, 1 protiv. Imamo opću, entitetsku većinu.
Gordana Živković
1 uzdržan.
1 uzdržan iz Republike Srpske, oprostite. Konstatiram da smo, dali smo suglasnost za ratifikaciju sporazuma i ugovora i amandmana na sporazume iz točki 6. do 33. uključujući i točku 33. izuzev točke 20. Hvala vam lijepo. Kako smo izuzeli točku 20.
... ja sam za, ali nije, nisam glasao, da ne bude sporno.
Evo da ja pojasnim, greškom kolega Špirić nije glasovao pa da ne bi gubili vrijeme u ponavljanju glasovanja, da se razumijemo i oko toga. I sad idemo na točku 20. koju smo izuzeli od ovoga skupnog glasovanja, Ad. 20. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o financiranju državnog programa aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu za 2017. godinu između Europske unije, koju zastupa Europska komisija, i Bosne i Hercegovine, koju zastupa Direkcija za Europske integracije Vijeća ministara BiH, broj: 01,02-21-1-392/19 od 21.2.2019.
Otvaram raspravu po ovoj točci. Obzirom da smo dobili zajedničko mišljenje Povjerenstva za sve točke, mislim da ga ne treba posebno izlagati i ja bih, ako nema potrebe za neko pojašnjenje, otvorio proceduru glasovanja za točku 20. Molim vas glasujte odbrojava se vrijeme. Hvala lijepo. Nazočno 14 – za 10, protiv niko, suzdržana 4. Federacija BiH – 10 za, niko protiv. Republika Srpska – 4 suzdržana. Imamo opću al' nemamo entitetsku većinu, pa ćemo pokrenuti proceduru našeg usuglašavanja za drugi krug. Hvala vam.
Vi se slažete? Ok, hvala vam. Molim vas, obzirom da je Kolegij se odma usuglasio, pokrenite proceduru glasovanja u drugom krugu za točku 20. Molim vas glasujte odbrojava se vrijeme. Hvala vam lijepo. Nazočnih 14 – za 10, suzdržana 4. Federacija BiH – 10 za. Republika Srpska – 4 suzdržana. Imamo opću većinu, nema dovoljne većine za odbacivanje Sporazuma kroz entitet i konstatiram da smo dali suglasnost za ratifikaciju sorazuma, ugovora i amandmana na sporazum iz točke 20. današnjeg dnevnog reda. Hvala vam lijepo. Poštovane dame i gospodo konstatiram da smo okončali 2. žurnu sjednicu Doma naroda, zaključujem današnju žurnu sjednicu. O datumu održavanja sljedeće sjednice bićemo pravodobno informirani. Hvala vam lijepo.