2. hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

20. 12. 2019
objavljeni podaci: 20. 12. 2019

Glasanje

Prihvaćen

davanju saglasnosti za retifikaciju sporazuma,ugovora i amandmana na sporazume od 6 .do 33 ,uključujući i tačku 33. dnevnog reda sa izuzećem tačke 20 - Prvi krug