3. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

20. 12. 2019
objavljeni podaci: 20. 12. 2019

Riječi koje označavaju sjednicu

Sjednica je u toku.

Stenogram

Dame i gospodo, poštovane kolegice i kolege izaslanici, nazočni predstavnici Vijeća ministara BiH i međunarodnih institucija, poštovani predstavnici medija, srdačno vas pozdravljam i otvaram 3. sjednicu Doma naroda Parlamentarne skuštine BiH. Sjednici je nazočno 14 izaslanika, od kojih 5 iz reda bošnjačkog naroda, 5 iz hrvatskog naroda i 4 iz srpskog naroda. Gospodin Bosić Mladen iz opravdanih razloga nije nazočan današnjoj sjednici. Za 3. sjednicu predlažem sljedeći dnevni red Dnevni red 1. Usvajanje Zapisnika 2. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH; 2. Izbor članova stalnih povjerenstava Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH: 2.1.Ustavnopravnog povjerenstva, 2.2.Povjerenstva za financije i proračun, 2.3.Povjerenstva za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, promet i veze. Ovo je usuglašeni dnevni red Kolegija Doma naroda. Javlja li se netko za riječ? Ima li izmjena i dopuna ovako predloženog dnevnog reda? Hvala.
Gordana Živković
Denis Bećirović.
Denis Bećirović se prijavio. Izvolite gospodine Bećiroviću.
Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Cijenjene kolege, dame i gospodo, mi smo u februaru, odnosno u martu ove godine položili zakletvu da ćemo i u ovom Domu raditi u skladu sa Ustavom BiH, zakonima Bosne i Hercegovine i u skladu s ovim Poslovnikom. Mislim da nije ni logično, a rekao bih da nije ni odgovorno da nakon gotovo devet mjeseci pauze i skupo plaćenog nerada i Doma naroda, da imamo ovakav dnevni red. Zato na početku ove sjednice javno želim pitati – da li ima iko ovdje i u Kolegiju Doma naroda i među delegatima ko može reći da li ijedan član Ustava BiH, nekog zakona, Poslovnika o radu Doma naroda, Etičkog kodeksa ili tako dalje dozvoljava da se napravi pauza od gotovo devet mjeseci, odnosno da devet mjeseci od svog konstituiranja Dom naroda ne radi? S obzirom na tu činjenicu predlažem novu tačku dnevnog reda u skladu sa našim Poslovnikom, predlažem, dakle, da ta tačka dnevnog reda glasi – Utvrđivanje odgovornosti za nerad Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH od konstituiranja do danas, koja se odnosi na ovaj aktuelni saziv, s posebnim osvrtom na kršenje članova 8, 19, 23, 30, 55. i 56. Poslovnika o radu Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Mislim da danas moramo pronaći snage za odgovornost i prema biračima i prema građanima i najvišem zakonodavnom organu, prema cijeloj javnosti da raspravimo o tim stvarima i zaista utvrdimo šta je razlog zbog čega Parlament nije radio gotovo devet mjeseci. Bolje da to mi ovdje uradimo u Domu naroda, nego da to rade izvan Doma naroda i izvan Parlamentarne skupštine BiH. Ja sam naveo i konkretne članove Poslovnika koji su prekršeni, podsjećam između ostalog da su delegati, da delegati imaju jasno propisane dužnosti, one nisu obavljane u prethodnih gotovo devet mjeseci. Dužnosti predsjedavajućeg su takvog karaktera da je morao također sazvati sjednicu
Gospodine Bećiroviću, vrijeme Vam je isteklo predviđeno Poslovnikom.
Da zaključim, dakle.
Zaključite.
I naš Poslovnik kaže da mi najmanje jednom mjesečno moramo imati sjednice Doma naroda. Zašto to nije bio slučaj, evo da se zaustavim s obzirom da je vrijeme isteklo, predlažem da nađemo odgovornosti da o tome raspravimo
Hvala gospodine Bećiroviću.
i da jasnu uputimo poruku javnosti zbog čega nije bilo rada Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Zahvaljujem.
Hvala, gospodine Bećiroviću i moliću i Vas, kao i sve nas da se držimo Poslovnika i po ovoj vremenskoj odrednici. Gospodin Bećirović je imao dopunu dnevnog reda, sukladno našem Poslovniku, iako nije to došlo u pisanoj formi, ja predlažem da prvo se izjasnimo o dopuni koju je previdio gospodin Bećirović. Ja vas zamoljavam da pokrenemo proceduru glasovanja. Ko je za to da prihvatimo izmjenu dnevnog reda kako je to predložio izaslanik Bećirović? Molim vas pokrenite još jednom pošto je vrijeme isteklo. Hvala lijepo. Vezano za ovaj prijedlog od 14 nazočnih – za prijedlog su glasala 2 izaslanika, protiv 12, suzdržan nema niko i kako imamo stanje da nemamo opće većine ovaj prijedlog dnevnog reda, odnosno ove točke dnevnog reda nije prihvaćen kao takav. Iz Federacije BiH je znači – za je bilo 2, protiv 8, suzdržanih nije bilo. Iz Republike Srpske su bila 4 glasa protiv. Evo to je pregled glasovanja po ovoj točci dnevnog reda. Hvala vam lijepo. Obzirom da je dnevni red, koji ste dobili uz poziv za sjednicu, ostaje isti, ja predlažem da dalje nastavimo po ovom dnevnom redu. Hvala vam. Prelazimo na prvu točku dnevnog reda, Ad. 1. Usvajanje Zapisnika 2. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Je li ima neko da se prijavljuje za raspravu? Ako nema, glasujemo o Zapisniku 2. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Molim vas pokrenite proces glasovanja. Hvala lijepo. Konstatiram od nazočnih 14 – za je bilo 14, pa onda ne treba posebno naglašavati ni entitetsko glasovanje, svi smo bili ili, evo insistiramo da i to oglasimo. Znači, iz Federacije BiH – za 10, niko protiv, ni suzdržan. Iz Republike Srpske – za 4, niko protiv, ni suzdržan. Imamo opću većinu i entitetsku većinu. Hvala vam lijepo. Konstatirma da smo uvojili Zapisnik 2. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Hvala vam. Prelazimo na drugu točku današnje sjednice, Ad. 2. Izbor članova stalnih povjerenstava Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH: 2.1. Ustavnopravnog posjedenstva, 2.2. Povjerenstva za financije i proračun i 2.3. Povjerenstva za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, promet i veze
Prije nego što otvorim raspravu o ovoj točci dnevnog reda želim dati nekoliko uvodnih samo komentara, napomena. Kolegij Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH na 2. sjednici, održanoj 07.03.2019. godine, prilikom razmatranja dogovora o formiranju stalnih povjerenstava Doma naroda Parlamentarne skupštine odlučio zatražiti od klubova naroda u Domu naroda da dostave prijedloge za imenovanje izaslanika za stalna povjerenstva Doma naroda Parlamentarne skupštine i to Ustavnopravno povjerenstvo, Povjerenstva za financije i proračun i Povjerenstva za vanjsku i trogovinsku politiku, carine, promet i veze. Klub izaslanika bošnjačkog naroda je 22.05.2019. dostavio svoj prijedlog za imenovanje članova stalnih povjerenstava Doma naroda. Klub izaslanika iz srpskog i hrvatskog naroda su 28.11.2019. godine dostavili svoje prijedloge za imenovanje članova stalnih povjerenstava. Sukladno dostavljenim prijedlozima sastavljen je Prijedlog odluke o imenovanju članova stalnih povjerenstava Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Dobili ste Prijedlog odluke o imenovanju članova stalnih povjerenstava Doma naroda Parlamentarne skupštine, dopustite mi da vam pročitam navedeni Prijedlog odluka. Ustavnopravno povjerenstvo Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH: 1. Asim Sarajlić 2. Amir Fazlić 3. Sredoje Nović 4. Lazar Prodanović 5. Bariša Čolak 6. Lidija Bradara Povjerenstvo za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, promet i veze: 1. Amir Fazlić 2. Fahrudin Radončić 3. Dušanka Majkić 4. Mladen Bosić 5. Marina Pendeš 6. Zlatko Miletić Povjerenstvo za financije i proračun Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH: 1. Amir Fazlić 2. Denis Bećirović 3. Nikola Špirić 4. Dušanka Majkić 5. Lidija Bradara 6. Marina Pendeš Otvaram raspravu. Javlja li se neko za riječ? Za raspravu se prijavio Zlatko Miletić. Izvolite.
Hvala lijepo uvaženi predsjedatelju, pozdravljam Vas, gospodu zamjenike, pozdravljam kolegice i kolege izaslanike i delegate, predstavnike Vijeća ministara, predstavnike međunarodne zajednice, sve prisutne u sali, a posebno pozdravljam članove našeg Sekretarijata i zahvaljujem vam se što ste ovako u vrlo kratkom roku, je li, u roku od dva dana pripremili, uvjetno rečeno, dvije sjednice. Moja primjedba ili ako hoćete konstatacija, prije svega, se odnosi na kršenje Poslovnika i članka ili člana 66. članka ili člana 11.1. i članka ili člana 4.2. Zapravo o čemu se radi? Da ne pominjem ovdje Kodeks ponašanja, vjerovatno i kršenje člana ili članka 4.5. Kodeksa, imajući u vidu činjenicu da me niko na bilo koji način nije informirao, ni pitao da li sam ja za tu komisiju, da li imam jednostavno, da li ispunjavam bilo kakve uvjete da sudjelujem u radu te komisije ili ne. Ja mogu shvatiti činjenicu da me neko namjerno tu stavio, ali ne mogu zaista da pređem preko činjenice da me niko do današnjeg dana nije o tome informirao. Šta bi zamolio našu uvaženu predsjedateljicu Kluba, ako postoji mogućnost da se to tako više ne radi, ja Vas molim, znači, prije svega želim da se uvažavamo jel' smo mi svi ovdje podjednako važni. Ukoliko se to desi drugi put, ja ću uzeti sebi za pravo da reagujem na drugi način kako pojedine osobe krše Kodeks i Poslovnik onda ću to radit i ja. Šta želim da vam kažem i da vas zamolim, ja u svakom slučaju u kontekstu diskusije gospodine Bećirovića prihvatam radu toj komisiji, ja ću raditi u bilo kojoj, ali mislim da ovo nije kolegijalan i ispravan način, ja vas molim da o tom vodite računa. Hvala lijepo.
Hvala Vama, gospodine Miletiću. Obzirom da nije bilo primjedbi na sami saziv komisije, ovu opću primjedbu uvažavamo i zahvaljujemo se na Vašem komentaru. Ja,
Oprostite, Denis Bećirović se javio takođe za riječ. Izvolite gospodine Bećiroviću.
Gospodine predsjedavajući zaista ne znam da li je ikada do sada jedan od domova Parlamentarne skupštine BiH u tako malo sjednica i u tako malo vremena posegnu za tako masovnim kršenjem Poslovnika Doma naroda u ovom slučaju. Ja mislim da to nije dobra poruka, da što prije treba da se vratite u poslovnički propisane odredbe. Jasno je ovdje da vi imate većinu da izglasate bilo šta, ali pokušajte ipak da ne vršite neku formu pravnog i poslovničkog nasilja. Takmičiti se ni ja, ni kolega Miletić ovdje ne možemo na terenu kvantiteta, ali barem možemo vrlo jasno reći šta su činjenice i šta su argumenti. Zato vas i pozivam, bez obzira ko čini i koliku parlamentarnu većinu i ovdje i u Domu naroda, da pokušate ipak da ovdje glavno mjerilo budu činjenice i argumenti, a ne prosto glasanje samo.
Hvala kolegi Bećiroviću. Obzirom da su time iscrpljene rasprave po ovoj točci dnevnog reda, ja predlažem da pokrenemo proceduru glasovanja. Konstatiram da od nazočnih 14 – za je bilo 13, protiv 1, suzdržan niko. Iz Federacije BiH – za 9, 1 protiv, suzdržan niko. Iz Republike Srpske – 4 za, niko suzdržan i protiv. Opća većina postoji, entitetska većina postoji. Konstatiram da smo donijeli Odluku o imenovanju članova stalnih povjerenstava Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Time smo formalno i realizirali dnevni red današnje sjednice. Obzirom da smo se mi na Kolegiju dogovorili da danas održimo i izvanrednu sjednicu nakon ove zamolio bih članove pojedinih povjerenstava da odmah pristupimo konstituiranju sjednice ovih stalnih povjerenstava. Obzirom da imamo preklopljen jedan broj izaslanika u više povjerenstava moliću vas da nekako to organiziramo i danas opet sukladno Poslovniku, ali napravimo u jednom kraćem vremenskom intervalu. Ideja je bila da mi već u 10:30, što je sad nemoguće, nastavimo, pa ja predlažem da možda nastavimo petnaest do jedanaest da možemo stići sve druge obaveze, jer je druga sjednica dosta dinamičan dnevni red kako bi sustigli sve ono što je Zastupnički dom formalno usvojio na prošloj sjednici i kad su u pitanju izvješća o proračunu, proračuni i sporazumi kojih imamo jako mnogo danas. Znači, zamolba je da se odmah okupimo i bar ova dva povjerenstva čiji je dnevni red danas potpuno vezan za sjednicu, to je Povjerenstvo za financije i proračun i Povjerenstvo za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, promet i veze, jer iz tih domena dnevni red je ove naredne sjednice, pokušamo žurno i konstituirati i raspraviti materijal za ovu sjednicu koju smo dogovorili. Isprika što ovaj put radimo ovako, ali je želja da sustignemo sve ovo što smo propustili u proteklom vremenu. Hvala vam lijepo i time zaključujemo 3. sjednicu Doma naroda.