3. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

20. 12. 2019
objavljeni podaci: 20. 12. 2019

Glasanje

Odbijen

Prijedlog delegata Denisa Bećirovića za dopunu dnevnog reda. Prijedlog tačke glasi: Utvrđivanje odgovornosti za nerad Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od konstituiranja do danas, a odnosi se na aktuelni saziv, s posebnim osvrtom na kršenje članova 8, 19, 23, 30, 55 i 56 Poslovnika Doma naroda PS BiH - Prvi krug (Poništeno)