3. hitna sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

20. 11. 2019
objavljeni podaci: 20. 11. 2019

Riječi koje označavaju sjednicu

Sjednica je u toku.

Stenogram

Predlažem da krenemo. Poštovane i uvažene dame i gospodo zastupnici, poštovani članovi Vijeća ministara, poštovani prisutni gosti, predstavnici medija, otvaram 3. hitnu sjednicu Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Još jednom srdačno pozdravljam sve prisutne zastupnike i uvažene goste. U ovome momentu ili do sada svoje odsustvo je opravdao jedino zastupnik Enver Bijedić zbog ranije preuzetih obaveza, tako da, evo prema podacima iz službe – koliko imamo trenutno?
Trenutno 28,
Marin Vukoja
38.
Trenutno imamo 38 zastupnika, što znači da mogu konstatirati da sjednica ima kvorum za rad i odlučivanje. Uvaženi zastupnici sjednica je sazvana u skladu sa članom 27. stav (1) tačka b) i članom 68. Poslovnika Predstavničkog doma na zahtjev sljedećih zastupnika: Mirko Šarović, Dragan Mektić, Branislav Borenović, Mira Pekić, Damir Arnaut, Jasmin Emrić, Mirjana Marinković- Lepić, Aida Baručija, Predrag Kojović, Nermin Nikšić, Zukan Helez, Mirsad Kukić, Saša Magazinović, Nada Mladina, Enver Bijedić, Dženan Đonlagić, Vlatko Glavaš i Zlatana Begića. U zahtjevu je navedeno da se traži sazivanje hitne sjednice Doma sa jednom tačkom dnevnog reda, a to je Dnevni red 1. Prijedlog izmjene i dopune Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, po hitnom postupku, u skladu s članom 133. Poslovnika. Zahtjev za sazivanje hitne sjednice dostavljen je 18. novembra 2019. godine, a navedeni zahtjev dostavljen vam je u klubove. Dakle, 3. hitna sjednica Predstavničkog doma sazvana je u skladu sa čalanom 68. Poslovnika Predstavničkog doma sa jednom tačkom dnevnog reda, kao što je to naznačeno u dopisu. Dakle, u pravilu, dakle na tome ne insistiram, ali u pravilu o dnevnom redu ovakvih sjednica se ne vodi rasprava nego se ide na konstatiranje dnevnog reda, naravno ne insistiram na tome, može se otvoriti i rasprava o dnevnom redu, ali evo na neki način ovo je moj zahtjev da konstatujemo da današnja 3. hitna sjednica Predstavničkog doma ima onaj dnevni red koji vam je naznačen i u pozivu, ako se svi prisutni i uvaženi zastupnici slažu. Imamo prijavljenog za diskusiju, uvaženi zastupnik Zukan Helez. Izvolite.
Uvaženi predsjedavajući, dopredsjedavajući, dame i gospodo zastupnici tražim pauzu 5 minuta, jer imam prijedlog dopune dnevnog reda po članu 71. stav (1) Poslovnika Predstavničkog doma, ne moramo napuštati salu samo da se podijeli da uvaženi zastupnici znaju o čemu se radi.
Molim?
Možete je i izložiti da čujemo, a u pisanoj formi ...
Kad dobiju, kad dobiju da svi mogu pratiti, a evo 5 minuta ako nije problem, to imam pravo.
U redu, sačekaćemo da se to podijeli, jel' u praksi ne praktikujemo da se pravi pauza dok traje rasprava o dnevnom redu.
Dobro, dobili smo prijedlog dopune dnevnoga reda od strane uvaženog zastupnika Heleza, on je podijeljen, ali već sam rekao da karakter ovakvih sjednica praktično ne predviđa dopune dnevnoga reda i ja sam zaista, da kažem, ljubazno i srdačno zamolio sve uvažene zastupnike da mi na neki način dopustite da konstatujem da će današnja sjednica imati dnevni red kakav ste dobili u pozivu za dnevni red. Naravno, uradićemo sve u skladu sa Poslovnikom, kad je došao ovakav prijedlog evo odlučićemo o njegovom izjašnjavanju ili ne, ali sasvim sigurno znam da klubovi zastupnika, uključujući i klub kojem ja pripadam, nećemo se izjašnjavati o bilo kakvim dodatnim tačkama dnevnoga reda. Za diskusiju se javio uvaženi zastupnik Damir Arnaut. Izvolite.
Zahvaljujem predsjedavajući. Pa evo s obzirom da je već odstupljeno od tog principa da je predložena dodatna tačka dnevnog reda, evo ja sam sad dao službama materijal da podijele, predlažem tačku dnevnog reda – Održavanje konstituirajuće sjednice Istražne komisije za stanje u pravosuđu Predstavničkog doma sa zaključkom: Dom nalaže sekretaru Doma da u roku od 10 dana od dana usvajanja ovog zaključka zakaže konstituirajuću sjednicu Istražne komisije koja je osnovana zaključkom Doma na 2. hitnoj sjednici ovog Doma. Svima je poznato da je ta Komisija formirana zaključkom ovog visokog Doma, da su članovi dostavljeni u skladu sa zaključkom Doma i Poslovnikom, a da sekretar Doma čija je to obaveza prema Poslovniku odbija još uvijek sazvati konstituirajuću sjednicu ove Komisije i stoga s obzirom na takvu njegovu interpretaciju i takav njegov pristup predlažem ovu tačku dnevnog reda, da mu Dom naloži da u roku od 10 dana sazove konstituirajuću sjednicu ove Istražne komisije koja je, podsjećam opet, već oformljena i ima svoje članove u skladu sa zaključkom i Poslovnikom. Hvala.
Hvala. Povreda Poslovnika, uvaženi zastupnik Helez.
Uvaženi predsjedavajući Poslovnik član 71. stav (1) jasno kaže da ja to imam pravo predložiti tačku dnevnog reda. Vi u svom obrazloženju pominjete se, koliko sam ja shvatio, na neko običajno pravo, kažete da nije praksa bila. Ovo ako neko nije ranije želio da koristi svoje poslovničko pravo to je nešto drugo, ja insistirma i evo želim da kažem o čemu se radi. Znači, predlažem tačku dnevnog reda – Informacija o dogovoru i odlukama tri člana Predsjedništva o programu reformi koje su usvojene na sjednici Predsjedništva i koje su poslane u Brisel. Obrazloženje: Znači, cijela država se trese nakon godinu dana bio je kame spoticanja oko ANP-a, odjedanput imamo u javnosti da je dogovoreno, poslanici ne znaju, ovaj visoki Dom ne zna šta piše tamo. To je jedan čitav set reformi i mi želimo da i mi i javnost znamo o čemu se radi i ja mislim da građani imaju pravo da znaju, nemojte nam ono kao u Dejtonu kad se desilo, pa i danas imamo posljedice, nismo znali šta se tamo dešavalo. Nekoliko ljudi su odlučili o sudbini ove države i njenih građana i ja insistiram da glasamo o ovoj tačci dnevnog reda i da vidimo ko će glasati i ko će podržati i da napravimo pauzu da nam se dostavi taj dokument i da cijela javnost bude upoznata.
Dobro, zahvaljujem se. Dakle, niko ne osporava bilo koje pravo zastupnika koje je u skladu sa Poslovnikom, ja sam samo zamolio i zatražio razumijevanje jer suština i bit ove sjednice nije da širimo dnevni red nego da završimo današnju tačku dnevnoga reda. A imajući u vidu da je od strane Predsjedništva BiH imenovan mandatar, to znači da ćemo sada se mnogo češće viđati nego do sada i biće prilike, naravno, za svaku od ovih inicijativa, prijedloga, diskusija itd. Dakle, namjera je bila da ovo sjednicu danas završimo brzo i efikasno sa ovom tačkom dnevnog reda. A za one koji rade izmjene i dopune ili predlažu neke nove tačke dnevnog reda, podsjećam i na član 71. Poslovnika koji kaže da takav prijedlog ne može biti, u svom sadržaju imati samo naziv te tačke nego mora se uz njega priložiti odgovarajući materijal u pisanom obliku, što nije bio slučaj sa ovom, s ovim prijedlogom koji smo dobili od zastupnika Heleza. Ali evo, dakle, ponavljam još jednom da ako je moguće razumijete moj zahtjev da današnju sjednicu završimo sa ovom tačkom dnevnog reda koju ste dobili u pozivu. Vrlo brzo ćemo imati redovnu sjednicu, vrlo brzo, na kojoj će biti imenovanje komisija i ostali materijali i to će sasvim sigurno biti prilika da i ove tačke dnevnog reda stavite ili predložite na dnevni red, riječ je samo o nekih četiri, pet, šest ili sedam dana. Ja i dalje predlažem da ovo danas završimo sa ovom tačkom dnevnog reda, jer to smatram najefikasnijim postupkom, ali evo idemo po redoslijedu javljanja. Saša Magazinović, povreda Poslovnika. Izvolite.
Uvaženi predsjedavajući, pozdravljam Vas, Vaše zamjenike, kolegice i kolege zastupnike i sve ostale prisutne. Dakle, Vi ste u potpunosti u pravu da u Poslovniku stoji tako, da kada želite predložiti tačku dnevnog reda da trebate dostaviti i materija, je li tako. Međutim, ovo je jedan specifičan slučaj gdje mi da imamo taj materijal mi bi ga donijeli ovdje i podijelili. Zapravo tačka dnevnog reda i jeste to da dobijemo taj materijal i da se, naravno, upoznamo sa njim. Ja usput koristim priliku da čestitam na postignutom dogovoru za uspostavu vlasti i smatram da je zaista bilo krajnje vrijeme da se to desi. Ako sam dobro razumio gospodina Šarovića i gospodu Komšića i Džaferovića, mi idemo prema NATO-u i ja to evo i javno pozdravljam i ako ima ličnog interesa u politici, a ima, moj lični interes je da mi se krećemo tim putem. Smatram da zaista je bio ispravan stav da bez poštivanja Ustava i zakona se ne može formirati vlast i da ide prvo ANP, pa onda vlast i poruka zaista svima ovdje i onima, evo kolegama iz SNSD-a, nemojte ovo shvatat kao bilo čiji poraz ovo je dobra stvar urađena za državu i ja zaista bih želio da osim o ovom aspektu reformi imamo priliku na osnovu prijedloga kolege Zukana Heleza da dobijemo čitav materijal i da o njemu raspravljamo, i zašto ne, evo i kao opozicija damo podršku ako je to stvarno dobro. E sad, reći da mi ne možemo raspravljati o tome zato što mi nismo dostavili materijal je obrnuta teza, jer mi tražimo da oni koji su ga napravili dostave. Ja se nadam da ćete i vi to uvažiti.
Dobro, hvala Vam najljepša. Imamo još jedno, jedan zahtjev za povredu Poslovnika, odnosno dva. Ja vas podsjećam ponovo na član 76. Poslovnika da je zastupnik obavezan navesti odredbu Poslovnika koja je povrijeđena poslije čega možemo odlučiti i o opravdanosti samoga prigovora. Dakle, povreda Poslovnika, a pod njom govoriti o nekim drugim temama naravno da neće biti dozvoljeno. Prema tome, uvaženi zastupnik Zlatan Begić, povreda Poslovnika, prije svega koji je član Poslovnika povrijeđen, jel' prekršen i poslije čega ćemo govoriti o samom sadržaju Vašeg prigovora. Izvolite.
Poštovani predsjedavajući, dopredsjedavajuća, poštovane kolegice i kolege povreda Poslovnika odnosi se upravo na član 71. Vi ste zapravo tu u potpunosti u pravu, suština hitnih sjednica, njihova dinamika i mogućnost održavanja hitnih sjednica vezuje se za dnevni red onako kako je on predložen i zbog čega je i zatražena hitna sjednica. Ako pogledate odredbe na koje se referiraju članove na koje se predlagač dopune dnevnog reda poziva u svom prijedlogu vidjećete da je riječ zapravo o redovnom postupku i o redovnim sjednicama. Pa bih ja molio da se vratimo jel' u okvire Poslovnika, ništa drugo. Još jedna kratka dopuna, znate ako je juče nešto potpisano i ako mi trebamo, a trebamo dobiti informaciju, slažem se, o tome te materijale svakako treba pripremiti, trebaju ljudi koji su to potpisali da se za te stvari pripreme i da bi mogli na konkretan i konstruktivan način ovdje da to nama prenesu, a kako bismo mi mogli dalje o tome da diskutujemo. Dakle, povreda Poslovnika član 71. upravo na koje se pozivaju predlagači za dopunu dnevnog reda. Hvala lijepa.
Zahvaljujem se uvaženom zastupniku Begiću, mislim da imamo isti stav u vezi sa ovim pitanjem. Povreda Poslovnika, uvažena zastupnica Novaković-Bursać. Izvolite.
Uvaženi predsjedavajući, članovi Kolegijuma, dame i gospodo poslanici. Moja intervencija je upravo bila na fonu ovoga što ste Vi maločas i rekli, dakle ponašanje u skladu sa članom 76. Mislim da nije primjereno da iznosimo političke stavove i kvalifikacije pod firmom povreda Poslovnika, pa Vas molim da usmjeravate diskusiju tako. Hvala.
Hvala najljepša. Povreda Poslovnika, uvaženi zastupnik Arnaut.
Zahvaljujem predsjedavajući. Odnosi se na diskusiju gospodina Begića, član 71. ne pravi nikakvu razliku između hitne i redovne sjednice, a čak kada je u pitanju član 68. Poslovnika vrlo je jasno da kad su hitne sjednice u pitanju da je fleksibilnost daleko veća. Dakle, član 68. Poslovnika vrlo jasno kaže da u slučaju hitnih sjednica dnevni red sjednice može biti predložen na početku njenog održavanja, a materijali podijeljeni na samoj sjednici. Dakle, za razliku od redovnih gdje je puno striktniji odnos prema dnevnom redu kad su hitne sjednice u pitanju Poslovnik je vrlo jasan da je fleksibilnost na daleko višem nivou tako da nema apsolutno nikakve dileme, a čak i kad je praksa u pitanju, evo sjetite se 2. hitne sjednice ovog Doma, bilo je dosta prijedloga tačaka dnevnog reda, čak je gospodin Lovrinović i tražio da se jedna tačka, koja je bila jedina predložena prije početka, skine s dnevnog reda i o svemu se tome glasalo. Dakle, kad je Poslovnik u pitanju vrlo je jasno, praksa je još jasnija. Hvala.
Hvala. Ispravka krivog navoda, uvaženi zastupnik Begić.
Pa evo ovako, još jednom pozdravljam sve prisutne. Član 71. se referira na član 70. a član 70. se referira na članove 111. i 123. koji očigledno govore o redovnim sjednicama i redovnom postupku, u tome se sastoji krivi navod. Dakle, ovo je sjednica hitnog karaktera, riječ je o hitnom postupku, to su dva bitno različita postupka u ovom i u svakom drugom predstavničkom tijelu. Hvala lijepa.
Uvaženi zastupnik Arnaut, povreda Poslovnika.
Pa član 71. opet, dakle ne možete citirat proizvoljno, dakle i član 71. se referira ne na član 70. nego na član 70. stav (2) Poslovnika koji ne govori ni o hitnim, ni o redovnim sjednicama, već o tome šta je obavezna, a šta nije obavezna tačka dnevnog reda. Prema tome to je u suštini, ta interpretacija predstavlja povredu Poslovnika. Ali evo opet se vraćam na član 68. koji vrlo jasno kaže da se čak dnevni red može predložiti na samoj sjednici i materijal podijeliti na istoj.
Hvala najljepša. Čini mi se da malo idemo u pravcu koji nismo danas planirali, ja još jednom apelujem da je suština ove sjednice bila tačka dnevnog reda koju ste dobili u pozivu, koju je potpisalo 18 zastupnika i nejasno je zašto zastupnici koji su potpisali zahtjev za održavanjem ove sjednice sa jednom tačkom dnevnog reda danas vrše izmjene i dopune tog dnevnog reda. Zašto se onda odmah nije u zahtjevu za hitnu sjednicu postavilo pitanje i ovih drugih tačaka dnevnog reda? Dakle, ovdje postoji jedna mala nelogičnost, zato apelujem na vas, neće ova tema nestati, nijedna od predloženih tema neće nestati ni za dan, ni za dva, ni za tri, ni za pet, imaćemo redovne sjednice, moćićete to staviti na dnevni red. Apelujem da dnevni red danas bude samo predložena tačka dnevnog reda koju ste dobili u pozivu. Dakle, to je moj apel, nikome ne branimo da predlaže, ja samo apelujem radi efikasnosti današnjeg zasjedanja i bitnosti predložene tačke dnevnoga reda. Povreda Poslovnika, uvaženi zastupnik Stevandić.
Hvala lijepo. Ja ću navesti član 82. ima veze sa ovim što ste Vi maločas rekli, dakle – kad iz rasprave o tački dnevnog reda proistekne više prijedloga zaključaka, predsjedavajući Doma daje na glasanje prijedloge zaključaka redoslijedom predlaganja nakon što se prvo izjasni o prijedlozima poslanika Dom glasa u cjelini. Ma mi u principu imamo predložena dva, dve izmene dnevnog reda i ja vas molim da skratite mogućnost, da kažemo, da vodimo neplodne rasprave i da se ovdje prepucavamo ili da kolega Saša Magazinović tumači dokument koji eto nije vidio ili tumači nečije mišljenje o tom dokumentu i da neko priča šta je put u NATO ili nije, dakle, to mislim da nije u redu i mislim da trebamo preći na operativni dio rada da glasamo o ovim novim prijedlozima, ako prođu oni su u dnevnom redu, ako ne prođu nisu. Imamo tačku dnevnog reda o kojoj treba glasati na kraju zbog koje je sazvana sjednica, mislim da je to mnogo konstruktivnije i cjelishodnije. A ukoliko želimo neku varstu rasprave o tome šta je juče potpisalo Predsjedništvo, evo ja mogu da raspravljam, mogu da kažem da tu ne piše nigdje obaveza pristupanja ....
Dobro, to nije tačka, da ne odlazimo od teme.
znači, a ja Vam zato i govorim, Vi ste dozvolili da kolega Arnaut o tome priča, nemojte mene prekidati. Znači, ja upravo govorim o tome da to nije tačka dnevnog reda, al' ako neko hoće da otvorimo tu priču nije nikakav problem. Znači, nama je na snazi Rezolucija Narodne skupštine, vama je na snazi Zakon o odbrani, ni jedno ni drugo ne pišu u dokumentu koji je napisalo Predsjedništvo, ali mislim da to nije tačka dnevnog reda koja nije ni usvojena na kraju krajeva, pa Vas molim da skratimo ovo besplodno prepucavanje.
Da, da, svakako trebamo biti svi relaksirani, ali dok imamo prijavljenih moramo im dat riječ. Povreda Poslovnika, uvaženi zastupnik Helez.
Uvaženi predsjedavajući nije nikakav argument zašto nismo dostavili ranije, jedino noćas u 12:00 da sam došao ovdje ne znam kome bih dostavio, jer to se desilo juče kao što znate. A još više ovaj strah nekih poslanika, kolega kroz njihove diskusije, još više ja želim i više insistiram zbog tog njihovog straha da se stavi na dnevni red i da javnost zna, evo kako oni kažu, u oba entiteta i u državi Bosni i Hercegovini. Insistiram da ovo skratimo i nije argument, ovaj, evo ostaćemo dugo, pa zaboga mi godinu dana ništa nismo radili i sad to da završimo za sat vremena da ponovo idemo kućama, je li. Ja insistiram da stavite da raspravimo, da napravimo pauzu sat vremena da nam se donese, pa ko zaboga treba da zna neki bitan dokument za ovu državu ako mi izabrani zastupnici i to u Predstavničkom domu direktno na izborima izabrani, ako od nas se to krije onda ne znam za koga se to pravi. Hvala lijepo.
Uvaženi zastupnik Borenović, povreda Poslovnika.
Hvala uvaženi predsjedavajući. Ja sam u početku ove sjednice bio na tragu onoga što ste i Vi rekli, povreda Poslovnika je član 71. i pravo poslanika da traže izmjene dnevnog reda i bio sam na tragu onoga što ste Vi rekli da treba raditi i da je pravilo da se radi po unaprijed utvrđenom dnevnom redu, ali moram reći sad nakon nekoliko poslednjih povreda Poslovnika i diskusija i stavova pojedinih poslanika imam osjećaj da je ovaj zahtjev potpuno opravdan i da bi ga trebali ozbiljno razmotriti, jer vidimo da neki očigledno u ovoj sali znaju sadržaj tog dokumenta koji je juče usvojen u Predsjedništvu BiH, a tiče se slanja tog prvog dokumenta u Sjevernoatlantski savez u Brisel. Jako je važan, važno da Parlament ima saznanja, ako ne može da ima saznanja ovaj Parlament ko treba da ima, a posebno javnost šta tu piše. Jer ako određeni poslanici kažu da znaju da u tom dokumentu nema Rezolucije o vojnoj neutralnosti Narodne skupštine Republike Srpske ili nekih drugih dokumenata očigledno da je bio dostupan. Ja vas molim da u skladu sa Poslovnikom svi vi ovdje, koji sjedimo, omogućimo da se taj vrlo važan dokument, o kojem se priča evo skoro 24 sata, dostavi javnosti, građanima, parlamentarcima i da znamo o čemu se tu radi i šta tu piše, jer sve dalje govoriti, raspravljati, a da nemamo jasne pokazatelje šta je u njemu bi bila neka vrsta i diskreditacije ovog Parlamenta. Ja znam da nije praksa, al' obzirom da se radi o važnoj stvari nakon godinu dana mislim da bi bilo jako korektno, korektno prema građanima, prema ljudima, prema poslanicima da dobijemo ovaj dokument, da bi se upoznali sa sadržajem dokumenta, sasvim smatram opravdanim ovaj zahtjev uvaženog kolege Heleza i mi ćemo ga podržati.
Hvala Vam najljepša. Ispravka krivog navoda, uvaženi zastupnik Begić. To je već drugi put, samo da znate.
Zahvaljujem predsjedavajući. Dakle, prije nego što navedem krivi navod i moju namjeru ka ispravci istoga, naravno svi smo zainteresovani da vidimo šta to tamo piše i da pranaliziramo i na kraju krajeva i građani to moraju da znaju. Međutim, ja bih ovdje ukazao da, na diskusiju kolege Arnauta, da član 71. stav (1) upućuje na stav (2), ali pored stava (2) mi ovdje imamo i stav (1) i stav (3) i stav (4) i očigledno je i nomotehnički i na svaki drugi način da se ovaj član tumači i primjenjuje na redovne sjednice i redovni postupak. Sjednica hitnog karaktera je čak posebno odvojene u nomotehničkom smislu članom 68. Ja doista neću se više javljati, mislim da ovaj tuk na utuk, utuk na utuk ne vodi nikamo sa nekim tumačenjima, držim se stava koji ste Vi na početku jako lijepo obrazložili kako bismo omogućili konačno efikasnost ovog tijela, a potpuno su opravdani zahtjevi i kolege Arnauta i svih kolega koji su se javljali, ali na nekoj drugoj sjednici i po nekoj drugoj proceduri.
Hvala najljepša. Uvaženi zastupnik Arnaut, ispravka krivog navoda. Ja vas molim da damo priliku i šefovima klubova koji već dugo čekaju da se jave, pošto su se prijavili za diskusiju. Izvolite uvaženi zastupniče.
Ispravka krivog navoda, dakle neću više da govorim o članu 68, 72, 73. ovdje se tiče suštine, jel' Vi ne želite da konačno formiramo ovu Istražnu komisiju za stanje u pravosuđu, jer upravo u tom pravcu više vodite ovu priču. Dakle, Poslovnik je jasan, ova Istražna komisija je formirana u junu ove godine i još uvijek nije sazvana konstituirajuća sjednica i ja ovdje vidim samo opstrukcije, da ta Komisija konačno počne s radom. Dajte da glasamo i nek se Dom izjasni o tome i o svim drugim pitanjima. Hvala.
Hvala. Ispravka krivog navoda, više ne može iscrpili ste vaše mogućnosti. Dajem riječ predsjedniku kluba, uvaženom zastupniku Adilu Osmanoviću, diskusija. Izvolite.
Hvala uvaženi predsjedavajući. Kolegice i kolege poslanici, ministri, predstavnici medija, dozvolite da u ime Kluba poslanika Stranke demokratske akcije iznesem naš stav za sazivanje 3. hitne sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH. I pored toga što nismo dobili ovu pokrenutu inicijativu na potpis, da je podržimo od strane predlagača, mi smo na sjednici Kluba detaljno razmotrili ovu inicijativu i spremni smo učestvovati u današnjoj 3. hitnoj sjednici Predstavničkog doma i želim istaknuti stav Kluba, a to je da ćemo uzeti učešće i podržati samo ovu predloženu tačku dnevnog reda u skladu sa članom 68. o kojem smo već puno toga slušali. Mi smatramo da je jako važna ova inicijativa da se onemogući dalje blokade rada Zastupničkog doma, stoga, kao što sam rekao, ćemo uzeti učešća i podržati ovako predloženi dnevni red bez bilo kakvih dopuna. Hvala.
Hvala uvaženom zastupniku. Mislim da je ovaj stav bio vrlo jasan i nadam se da će pomoći u razrješenju ove situacije u smislu predlaganja izmjena i dopuna. Uvaženi zastupnik Košarac, šef Kluba. Izvolite, diskusija.
Hvala predsjedavajući. Mislim da je i tok rasprave i sadržaj rasprave na temelju onoga što mi u Klubu poslanika SNSD-a zaključujemo, da apsolutno ne postoje elementi hitnosti za zakazivanje ove sjednice, iz prostog razloga što koristeći Poslovnik, sve političke strukture su dostavile svoje predloge kandidata zaključno sa 15. 11. i ta poslovnička odredba je u potpunosti ispoštovana, a isto tako treba reći iz poznatih razloga je i došlo do zastoja u dostavljanju prijedloga kandidata. Međutim, i to hoću da kažem, da su dva kluba dostavila prijedloge kandidata Kolegiju Predstavničkog doma u skladu sa Poslovnikom 15.11. 18.11. je na pisarnicu došao zahtjev za hitnu sjednicu i to je ono o čemu želim da govorim da, a o incijativi smo znali mnogo ranije. Jedini poslovnički redosijed bi bio da Kolegij Predstavničkog doma zakaže redovnu sjednicu i da se uđe u proces imenovanja stalnih radnih tijela Predstavničkog doma. Istina, i ovo treba reći, da je jedina opravdanost za zakazivanje hitne sjednice bila ta u činjenici da nije konstituisana Komisija za pripremu i izbor predsjedavajućih Savjeta ministara. Tu se prekršio Poslovnik i tu se kršio Zakon o Savjetu ministara i ako je i za šta trebala da bude hitna sjednica, to je trebala da bude hitna sjednica za to što jeste probijen rok za imenovanje komisije i što definitivno se kršio Zakon o Savjetu ministara. Ja mislim da je to snažna argumentacija i zato smo mi bili vrlo jasnog stava da je nepotrebno zakazivati hitnu sjednicu Predstavničkog doma sa ovakvom tačkom dnevnog reda. Isto tako ću reći da poslije upućene incijative za zakazivanje ove sjednice ne postoje ni elementi donošenja bilo kakvih izmjena Poslovnika po hitnoj proceduri. Vjerujem da većina kolega je učestvovala u radu parlamenata na možda nekim nižim nivoima, da smo uočili nedostatke u primjeni Poslovnika i da smo pokrenuli proceduru redovnu uključujući sve političke strukture koje participaraju u ovome organu, onda bi se moglo komentarisati to kao dobra namjera da unaprijedimo rad Parlamenta, radnih tijela itd. Razumijem ja i tendencije drugih, ali mislim da ovo možda neće biti dobar model iz jednog prostog razloga što od 42 poslanika u Predstavničkom domu, 18 je potpisalo. Otvaramo proceduru da možda na svakoj sjednici Predstavničkog doma imamo izmjene Poslovnika po hitnom postupku. Hoćemo li akt koji treba da definiše rad ovog tijela time unaprijediti ili ćemo napraviti, možda, nešto što niko ne želi u ovoj sali? Zato smatram da izmijenjen Poslovnik ovoga tijela je ozbiljan proces, ozbiljan posao ..../govornik se upozorava na vrijeme /... i iz tog razloga smatram da ovakvi, ovakvo uvođenje prakse može samo ovaj normativni akt dovesti ..../govornik se upozorava na vrijeme /... u fazu njegove neprimjene i naročito nekih drugih odnosa. Klub poslanika, završavam predsjedavajući hvala na upozorenju, Klub poslanika SNSD-a je, znači, protiv ove hitne sjednice i, naravno, protiv hitnosti postupka izmjene Poslovnika iz više razloga, a naravno, jedan od temeljnih onih što se o ovim stvarima i ovakvim incijativama raspravilo u institucijama Republike Srpske i institucije nadležne su u skladu sa Ustavom i zakonom donijele određene zaključke koji nas obavezuju iz Republike Srpske da ne ulazimo u ovaj postupak. Znači, nećemo glasati niti za ..../govornik se upozorava na vrijeme /... ovaj dnevni red, niti za bilo kakve izmjene dnevnog reda. Hvala.
Hvala najljepša. Uvaženi zastupnik Begić, povreda Poslovnika.
Dakle, poštovane kolegice i kolege. Član 71. stav (1) i član 10., prava i dužnosti poslanika, da djeluju u skladu sa načelom istinitosti i poštujući integritet ovoga tijela i svojih kolega. Kolega Arnaut dobro zna da sam ja ovdje prvi javno predložio formiranje Istražnog povjerenstva. Dok sam ja to obrazlagao i pozivao se na poslovničke odredbe, to je ostalo zapisano u zapisnicima i stenogramima, on je sačinio incijativu i predao je, i neka je, i tako je ta priča i krenula. Prema tome, mislim da je krajnje degutantno brojati koliko puta se ko javio, da ne bi mogao odgovoriti na krivi navod i voditi na jedan potpuno neprimjeren način diskusije i gradeći potpuno neprimjeren odnos prema kolegama zastupnicima u ovome Domu. Dakle, član 10. i član 71. stav (1) i molio bih predsjedavajućeg potpuno uvažavajući, naravno, stavove i drugih kolega, da se vratimo onome što je dnevni red, a što je jako bitno u konačnom, i za sve buduće moguće blokade i deblokade ovog najvišeg ustavotvornog i zakonodavnog tijela. Hvala.
Hvala najljepša. Povreda Poslovnika, uvaženi zastupnik Arnaut.
Također, član 10. Poslovnika, dakle, ovo su potpuno neistiniti navodi, ja sam ono pripremio dan ranije i to mogu potvrditi kolege koje su, sa kojim sam obavio opsežne razgovore na tu temu. Ali nevezano za to, čudi me da gospodin Begić nije ukazao na povredu Poslovnika gospodina Staše Košaraca. Dakle, član 71. vrlo jasno kaže da se u ovoj fazi isključivo mogu predlagati nove tačke dnevnog reda ili tražiti izostavljanje već postojećih, a ne držati politički govor i gospodin Košarac to vrlo dobro zna, a gospodin Begić bi trebao znati i ukazati, možda, i na takve povrede Poslovnika. Zahvaljujem.
Hvala najljepša. Uvaženi zastupnik Begić, povreda Poslovnika.
Član 68. sazivanje i održavanje hitnih sjednica, molio bih sve kolege da, procedura je u potpunosti ispoštovana, kvota zadovoljena, da se vratimo poslovničkom radu i u granice Poslovnika na ovoj današnjoj sjednici, da se ostavimo nekih ličnih prepucavanja. Na kraju krajeva, ovo ne prenosi ni televizija pa se niko ovdje ne mora fokusirati na sticanje nekih jeftinih političkih poena. Hvala vam lijepo.
Hvala najljepša. Uvaženi zastupnik Borenović, ispravka krivog navoda i ja se nadam da ćemo polako završavati.
Vrlo konkretno, ispravka krivog navoda kolege Košarca vezano za nerad Komisije za pripremu izbora Savjeta ministara BiH. Vrlo je važno da i te stvari argumentima razjasnimo upravo ovdje u visokom Domu, da li se to snimalo ili ne, na kraju krajeva ostat će stenogram. Ova Komisija je izabrana 6. decembra 2018. godine, u nju sam lično i ja predložen ispred svoje političke partije i ta Komisija je imala na prijedlog sekretara Doma prvu konstitutivnu sjednicu na kojoj nije izabrano rukovodstvo Komisije i to je potpuno tačno za razliku od Istražne komisije koja nije imala ni svoju konstitutivnu sjednicu što je isto tako veliki, veliki, propust rukovodstva i Kolegijuma što mislim da nije dobro, da je to selektivan pristup. Kada je u pitanju Komisija za pripremu i izbor Savjeta ministara dok se ne izabere rukovodstvo njom predsjedava najstariji poslanik u toj Komisiji, to je poslanik koji dolazi iz ova dva poslanička kluba, Saveza nezavisnih socijaldemokrata, koji nije do prije neki dan želio da predloži niti jednog člana stalnih komisija i vjerovatno nije želio da radi ni u Komisiji za pripremu izbora Savjeta ministara BiH, a mogao je jer ima poslovničku mogućnost, jer je jasno propisano Poslovnikom da Komisija za izbor Savjeta ministara može da se sazove na prijedlog predsjedavajućeg, u ovom slučaju najstarijeg poslanika koji dolazi iz ovih klubova, i jednog člana Komisije, a iz ova dva SNSD-ova kluba ima nekoliko članova Komisije za izbor Savjeta ministara. Ja sam dužan da to kažem, mislim da je jako važno da se i te činjenice raščiste jer je bilo jako puno prethodnih dana pokušaja manipulacije sa stvarima koje apsolutno ne stoje jer je precizno definisano ko, kako i na koji način može da sazove Komisiju, šta da predloži, ona je imenovana ..../govornik se upozorava na vrijeme /... ovdje u ovom Domu tačno prije godinu dana i u njoj sjede poslanici koji su mogli dosada da rade bezbroj puta.
Hvala najljepša. Uvaženi zastupnik Dragan Mektić, diskusija.
Poštovani predsjedavajući, uvažene kolegice i kolege poslanici. Ja ću se, da kažem tako, koristiti u svojoj diskusiji odredbom člana 71. Poslovnika u kome svaki poslanik ima pravo da na početku sjednice i kod utvrđivanja dnevnog reda predlaže odustajanje od nekih tačaka ili dopune nekih tačaka. Podržao bih ovaj prijedlog SDP-a Bosne i Hercegovine da mi danas u toku ove sjednice dobijemo ovaj dokument od Predsjedništva BiH i da o njemu, da se sa njim upoznamo i da o njemu raspravljamo. Ovo je strateško pitanje budućnosti Bosne i Hercegovine i njenih građana. Prema mojim informacijama koje su vrlo osnovane ovaj dokument je zaključan u sefovima članova Predsjedništva BiH i prema naređenjima nekih međunarodnih faktora on se javnosti ne smije pokazati dok ne dobijemo potvrdu da je Brisel, odnosno NATO u Briselu, prihvatio taj dokument. Kao što neki rekoše ovdje u svojim diskusijama, da su imali uvid u ovaj dokument i da znaju šta piše, da se tamo ne pominje Rezolucija Narodne skupštine Republike Srpske, evo da kažem da sam i ja na neki način došao do ključnih, da kažem tako, stvari i tog dokumenta u kome prvo stoji da se nigdje ne pominje vojna neutralnost Bosne i Hercegovine, da o statusu i učlanjenju Bosne i Hercegovine u NATO pakt neće odlučivati niži nivoi vlasti već isključivo državni organi i institucije, da se u tom dokumentu ..../govornik se upozorava na vrijeme /... nalazi set stvari vezan za Reformu odbrane i Reformu bezbjednosnog sektora. Dakle, samim ..../govornik se upozorava na vrijeme /... tim isključuje se i poništava Rezolucija Narodne skupštine Republike Srpske i ja mislim da je posebno u interesu naroda ..../govornik se upozorava na vrijeme /... u Republici Srpskoj i nas koji ga ovdje predstavljamo da imamo taj dokument i da vidimo da li u tom dokumentu stoji, odnosno ne pominje se nigdje vojna neutralnost i da li, kako je to tamo navedeno, o ..../govornik se upozorava na vrijeme /... učešću, odmah završavam, neće odlučivati niži nivoi vlasti, odnosno o tome neće odlučivati apsolutno ništa Republika Srpska, odnosno entitet Federacija BiH ..../govornik se upozorava na vrijeme /... Zato, završavam, tražim sat vremena pauze sa zahtjevom da nam se dostave ti dokumenti i da dođu članovi Predsjedništva ovdje da nam obrazlože taj dokument. Hvala.
Već sam rekao da nema pauze kad je u toku rasprava o dnevnom redu.
Ok. Evo, prije nego vam dam dalju, dalje riječ, zastupnicima u vezi sa povredama Poslovnika i ispravkama krivog navoda, molim vas samo jedno, onako, razmišljanje, jel, hipotetičko. Današnja sjednica je imala smisla da bude održana zato što je Klub jedne političke partije koja nije potpisala incijativu bio saglasan da se ova sjednica održi i unaprijed rekao da će podržati izmjene i dopune Poslovnika kao tačku dnevnog reda. Pitanje za sve, da je 18 zastupnika navelo tačke koje sada predlažete, da li bi ova današnja sjednica imala smisao, jer taj Klub koji podržava ovu tačku vjerovatno u tom trenutku ne bi podržao održavanje hitne sjednice? Tek toliko za razmišljanje i još jednom, zadnji apel da ostanemo na tački koju ste dobili u pozivu. Zatražite novu hitnu sjednicu, nema nikakvih problema, sa tačkama dnevnog reda, po Poslovniku mora biti održana, pribavit ćemo potrebne materijale, raspravit ćemo o materijalima, niko ne spori njihovu važnost, ali svi znamo da nemamo pretpostavke da u ovome trenutku raspravljamo o materijalu koji ne posjedujemo. Dakle, ja samo apelujem, ne insistiram, ne branim nikome da predlaže i govori u skladu sa Poslovnikom, ali, evo, razmislimo o ovome što sam rekao. Povreda Poslovnika, uvažena zastupnica Čolo.
Hvala predsjedavajući. Poštovani poslanici. Ja želim ponovo da se vratim na član 68., a to je član koji regulira hitnu sjednicu. Po meni, treba Poslovnik tumačiti ne samo onako kako piše, nego šta smo mi htjeli u ovom Poslovniku kad smo propisivali da se hitna sjednica saziva na ovakav način. Znači, potrebno je najmanje pet poslanika koji će podnijeti zahtjev i Kolegij u roku od tri dana saziva hitnu sjednicu. Dnevni red onaj ko je tražio tu hitnu sjednicu može predložiti i na samoj sjednici, ali iz onih razloga zbog kojih je tražio hitnu sjednicu. Svako novo proširivanje dnevnog reda sa nekim novim tačkama, po meni, iziskuje novi zahtjev sa sazivanje hitne sjednice. To je moje, ja 35 godina sam pravnik, čini mi se da je to neko teleološko, ciljno tumačenje člana 68. Poslovnika ovog Doma.
Naravno, evo, da ne komentarišem, potpuno se slažem sa Vašim stavom jer moglo se zatražiti samo održavanje hitne sjednice, a da se dnevni red predloži na samoj sjednici. Ovaj put je zatraženo održavanje hitne sjednice sa vrlo preciziranim dnevnim redom i samo jednom tačkom dnevnog reda. Svi drugi su pristali da se održi sjednica sa tom tačkom dnevnog reda i unaprijed rekli da će učestvovati u diskusiji i raspravi i njenom eventualnom usvajanju. Širenje dnevnog reda na neki način remeti takvu, tako da kažem, filozofiju, ali evo, nastavljamo, nećemo nikada otići van odredbi Poslovnika. Povreda Poslovnika, uvaženi zastupnik Mektić i molim vas da se držimo zaista koji član Poslovnika je povrijeđen, da ne idemo u političke diskusije, da se držimo vremena. Izvolite.
Hvala predsjedavajući. Ne vidim potrebu uopšte da Vi ovdje bilo koga molite ili bilo šta apelujete. Postoji Poslovnik o radu ovog Doma u kojem jasno piše i u kome je jasno propisano. Čak ni član 78., pardon 68., ne isključuje mogućnost predlaganja novih tačaka dnevnog reda, a član 71. kaže da se mogu predlagati tačke novog reda. Prema tome, dajte, dozvolite da radimo u skladu sa Poslovnikom, da predlažemo tačke za koje mislimo da su od suštinske važnosti, koje su od jako bitnog interesa za ovaj Dom, a ovdje sam čuo i neku vrstu diskusija, dajte predsjedavajući presjecite ovo, vratite se na dnevni red itd. To nije praksa ovog Parlamenta, to može i događa se negdje na drugim mjestima, ali ovdje to ne može. Imamo Poslovnik, radimo po Poslovniku, dozvolite nam da predložimo ono na što imamo pravo i što mi mislimo da je jako važno i bitno, a apele i molbe, ja Vas molim da ovdje sa tim ne pokušavamo se ubjeđivati u nešto što, da kažem tako, u suprotnosti sa Pravilnikom.
Hvala Vam uvaženi zastupniče. Ja sam sasvim siguran da većina potpisnika ove incijative razumije moj apel, jer čini mi se da je cilj održavanje sjednice predložena tačka dnevnog reda, valjda je to fokus, a ne širenje, ali eto. Idemo dalje, povreda Poslovnika, uvaženi zastupnik Arnaut.
Zahvaljujem predsjedavajući. Mislim da ova sjednica se malo odužila i zbog Vašeg učešća u raspravi, dakle, nije ovo samo vođenje sjednice gdje se referišete na određene odredbe Poslovnika, već je to preraslo i u političku raspravu s Vaše strane, a član 78. Poslovnika na koji se sada konkretno referišem vrlo jasno kaže da ako želi učestvovati u raspravi, predsjedavajući Doma napušta mjesto predsjedavajućeg Doma i izlazi za govornicu. Za to vrijeme sjednicom Doma predsjedava zamjenik i nakon Vaše pretprošle diskusije naglo se povećala lista prijavljenih govornika, ali bar, ne sporim Vaše pravo da učestvujete u raspravi, ali bar poštujte Poslovnik. Ono što me zabrinjava, što ste u toj političkoj raspravi rekli, da Vaš Klub i Vi kao predsjedavajući ne bi potpisali zahtjev za hitnu sjednicu, odnosno ne bi sazvali hitnu sjednicu da je 18 poslanika, između ostalog, dostavilo i ovo što sam ja danas predložio, da se odblokira ovaj rad Privremene istražne komisije, a ako sam dobro shvatio gospodina Osmanovića, Klub SDA danas neće to podržati i meni je apsolutno nejasno zbog čega komisija Istražna za stanje u pravosuđu koja je formirana u junu ove godine, koja još uvijek nije sazvana jer sekretar Doma odbija da je sazove, zbog čega neko ne bi podržao jednostavnu rečenicu da Dom koji je tu Komisiju osnovao nalaže sekretaru da konačno sazove konstituirajuću sjednicu, da radimo.
Naravno, ja sve zastupnike, i koji su dosada govorili, a pogotovo koji će govoriti, upozoravam na kršenje odredbi Poslovnika, a pogotovo zloupotrebu instituta povrede Poslovnika i ispravke krivog navoda. Već kada neko pokušava mene da citira, uradite to ispravno. Ja nisam rekao da ne bi sazvali hitnu sjednicu, ko god podnese zahtjev za hitnu sjednicu, biće sazvana u skladu sa Poslovnikom, ali Klub kojem ja pripadam ne bi se pozitivno, vjerovatno, izjasnio o predloženim tačkama da ih je bilo više od ove jedne. Ne znamo, prejudiciramo stvari. Dakle, govorili smo samo o jednoj tački dnevnog reda. Uvaženi zastupnik Magazinović, povreda Poslovnika.
Svi govorimo o članu 71., i ja, a kad kažemo član 71., govorimo šta kome padne na pamet, ali evo ja ću probati da ovo, da probamo predsjedavajući u skladu sa onim što ste Vi govorili izaći iz ove priče. Prvo, samo da ovo kažem, nekoliko puta ste spomenuli što niste odmah predložili ove tačke. Nismo mogli, sinoć se ovo desilo, dakle, da je to bilo ranije, sasvim sigurno bi to išlo u zahtjev, ali Vi ste rekli ovako, hajde me probajte ispraviti – zakažite novu hitnu sjednicu sa jednom tačkom dnevnog reda, zakazat ćemo je i naći ćemo materijal. Evo, ja u ime Kluba kažem, evo, mi ćemo sada povući ovo, ako Vi stojite iza toga što ste rekli, i evo, odmah da se dogovorimo, u ponedeljak potpisi, u srijedu sjednica sa ovom tačkom dnevnog reda. Ako to može, današnju sjednicu smo rasteretili te tačke, imajući u vidu da očigledno mi nećemo dobiti ovaj papir danas, je li, odnosno dokument. Evo, ako se možemo tako dogovoriti, možemo onda ovo malo u ubrzati, ako ne, hajmo na glasanje i da vidimo gdje ćemo stići.
Ok, naravno, nije ovo sad mjesto za tu vrstu dogovora, imaju odredbe Poslovnika. Ponavljam, ko god postupi u skladu sa Poslovnikom, ja kao predsjedavajući i moje kolege ćemo isto tako odgovoriti u skladu sa Poslovnikom. Povreda Poslovnika, uvažena zastupnica Novaković-Bursać.
Uvaženi predsjedavajući. Ja opet upozoravam na član Poslovnika 76., kao i 71. stav (1). Naime, samo, evo, radi svih nas ovdje moram da primjetim da ovaj virus devastacije parlamenata pod firmom povreda Poslovnika koji se razigrao u Narodnoj skupštini Republike Srpske polako zahvata i ovaj, pa Vas upozoravam zbog kvaliteta rada, zbog uopšte artikulacije, zbog kvalitetne komunikacije i razmjene argumenata, kako bi trebali inače da radimo, da zaista Vi djelujete u skladu sa ovim članom 76. stav (1), a takođe, evo, na fonu sam takođe, prijedloga gospodina Stevandića, mada mislim da nema nikakvog osnova da prihvatimo bilo kakve izmjene sada dnevnog reda, s obzirom da ne postoji pisani materijal ... pa molim vas stvarno da se držite. Svi se pozivate na član 71. stav (1), a niko da ga pročita do kraja i da ga primjeni. Pa, dakle, molim Vas još jednom predsjedavajući da usmjeravate diskusiju u skladu sa članovima 76. i 71. Hvala.
Hvala najljepša. Ispravka krivog navoda, uvaženi zastupnik Košarac.
Hvala predsjedavajući. Ja ću se osvrnuti na dvije diskusije gospodina Mektića. Prije svega, nemojte da, ne Vi, nego bilo ko od nas, nemojte lično to da doživljavate, iznosimo bilo kakvu paušalnu ocjenu o sadržaju nekog akta, ako ga nismo vidjeli. Kolizija, Vaš dio diskusije ste rekli da imate informaciju da je zaključan u sefovima, e onda ulazimo u meritum iz sadržaja da ... Ja razumijem političku potrebu i apsolutno ne sporim bilo kome, niti ću to ikada raditi, niti sam to radio u ovom Parlamentu da sporim nekome pravo da ima drugačije mišljenje, ali iznositi određenu vrstu kvalifikacija mislim da je neozbiljno. I ako se vratimo u prethodne četri godine i ako analiziramo izvor i niz dekredibilnih izjava, onda opet dolazimo u situaciju da možemo da pretpostavimo da neko hoće da plasira nekakve netačne informacije. Ja bih volio da o tim važnim pitanjima govorimo na temelju činjenica i akata koje, ukoliko Predstavnički dom dobije, na temelju onoga što tamo piše. I ja mislim da bi to bilo potpuno korektno, ne ulazeći u sve to, izuzev što, evo, postavljam svima nama pitanje, osim što imamo pravo da tražimo informaciju, evo, evenutalno napravimo raspravu, procjenjuje većina da je neophodna, šta Parlament može uraditi i kakva je njegova nadležnost u ovom procesu i ovom postupku? Nikakva. I ja razumijem političku potrebu, ali dajte, ako već ima ta kvalifikovana struktura koja može da obezbijedi da se o tome priča u Parlamentu, onda bar sačekaj da dobijemo dokument. Ja duboko vjerujem da srpski član Predsjedništva poštuje stavove institucija Republike Srpske, Narodne skupštine. Vjerujem da u komunikaciji koju ima sa regionalnim liderima, sa drugim predstavnicima institucija Republike Srpske i te kako vodi računa o ustavnim nadležnostima i interesima Republike Srpske i nemojte da na jedan takav način iznosimo neku vrstu kvalifikacija, a posebno cijeneći ovu činjenicu i ovu dilemu, konsultovao sam se sa nekoliko kolega putem poruka, kad je u pitanju Parlament i njegova ingerencija u ovom kontekstu, Parlament nema nikakvu ingerenciju u ovom kontekstu. Osim što može da traži informaciju, može da vrši raspravu, ali kad je u pitanju sve to, mislim da su ..../govornik se upozorava na vrijeme /... ... kapaciteti parlamenti. Hvala.
Idemo malo brže. Uvaženi zastupnik Mektić, ispravka krivog navoda.
Ispravak mog krivog navoda odnosi se na ovu diskusiju gospodina i uvaženog poslanika Staše Košarca. Ako ovaj Parlament nema nikakvu ingerenciju u čitavom ovom procesu ovih integracija Bosne i Hercegovine u NATO koji ste Vi pokrenuli još 2009. godine potpisom akta gospodina Radmanovića, onda ja mislim da Vi niste u pravu. Što se tiče iznošenja određenih činjenica iz tog dokumenta, pa nismo mi ustali i iznijeli određene činjenice, već čini mi se da je gospođa ili gospođica nisam sad tačno siguran, Bursać, ako nisam u pravu ja se izvinjavam, izjavila ovdje da se u dokumentu ne pominje Rezolucija Narodne skupštine Republike Srpske. Pa otkud takva vrsta informacije ... ili otkud pravo nekome da iznosi pojedinosti iz tog dokumenta, a ja nemam pravo ili meni se uskraćuje to pravo da kažem šta ja znam o tom dokumentu, a znam puno o tome dokumentu i biće još puno priče o tom dokumentu i vidjećemo da je ovaj jučerašnji dokument, dakle, uveo Bosnu i Hercegovinu u NATO, NATO priča Bosne i Hercegovine se završava, sad je samo stvar Brisela i NATO-a da odluči kad ćemo i kako ćemo. I dajte ..../govornik se upozorava na vrijeme /... molim vas, opet bez ovih apela i sugestija da se ova diskusija prekine, da ne možemo raspravljati o dnevnom redu, da ne možemo raspravljati o dnevnom red, a pazite, ne može, još jednom u ovom ..../govornik se upozorava na vrijeme /... u ovom Parlamentu se to drugačije radi u odnosu na neka druga mjesta gdje se provodi parlamentarno nasilje.
Hvala. Uvaženi zastupnik Osmanović, ispravka krivog navoda.
Hvala predsjedavajući. Pa vidite da Klub poslanika Stranke demokratske akcije pokušava da se ne uvlači u određene rasprave, replike. Mi želimo da u skladu sa članom 68., o sazivanju hitne sjednice, objasnili smo ga da je on potpuno jasno, ovih 18 poslanika koje je iniciralo sazivanje ove hitne sjednice je jasno kazalo koja je to tačka dnevnog reda i za nas je to na određen način obavezujuće i želimo da tu tačku dnevnog reda raspravljamo, ali ovo što je kolega Arnaut pomenuo, evo, mene i Klub poslanika Stranke demokratske akcije, da se čudi zašto mi ne podržimo ovaj Prijedlog zaključka Istražne komisije. To je stvar koja je općepoznata, i mi se čudimo zašto ta Istražna komisija nije do sada zasjedala, vi ste potpisali ovu incijativu među ovih 18, bilo je poznato, mogli ste i ovo staviti i ja smatram da apsolutno nije potrebno bilo kakav zaključak prema toj Istražnoj komisiji, da ona radi. Mi očekujemo da ona radi, a ako smatrate da treba, evo, pokrenite na isti način kako je to pokrenuto kad je u pitanju ova treća hitna sjednica. Naravno da mi podržavamo sve ove incijative u pogledu dnevnog reda, ali tražimo da ona budu u skladu sa Poslovnikom o radu. Evo, predsjedavajući je rekao i ova incijativa koja je u pitanju od strane SDP-a, podržavam je ali pokrenite je u skladu sa Poslovnikom o radu i to je nešto što će sigurno, taj dokument će sigurno doći ovdje u parlamentarne klupe, da li danas, da li kroz pet dana, deset dana, ali će se on sigurno naći ovdje i i o njemu ćemo moći voditi kvalitetnu diskusiju, ali želimo da se fokusiramo na ovu tačku predloženog dnevnog reda i da je danas završimo. Hvala.
Hvala. Uvaženi zastupnik Stevandić, ispravka krivog navoda.
Hvala lijepo. Ispravka krivog navoda vezano za diskusiju gospodina Mektića. Pitanje NATO integracija ili bilo kakvih integracija u drugi vojni savez je ustavno pitanje. Vi znate da se u ovoj zemlji Ustav mijenja saglasnošću naroda i entiteta. Kada zato dođe vrijeme o tome će odlučivati narodi i entiteti na način propisan i tada će se vidjeti ko poštuje koju rezoluciju. Znači, nema prije toga mijenjanja statusa nikakvim odlukama, ni Predsjedništva ni bilo koga drugoga i ja molim da se razumije da se pitanje vojnih integracija, izmjena Ustava, tretira saglasnoću naroda i entiteta. To je bilo jasno i gospodinu Izetbegoviću koji je o tome govorio, nadam se da će mnogi to razumjeti, da ne koristimo ovo pitanje u dnevnopolitičke svrhe. Kada do toga dođe, mi ćemo pokazati koliko poštujemo Rezoliciju u Narodnoj skupštini Republike Srpske, hoćemo li zato ili nećemo, ili ćemo možda tražiti referendum da provjeri, da je možda narod iznad, ovaj, Narodne skupštine, znači o tom, po tom, kad dođe vrijeme, a sad da ne razmatramo stvari na bazi pretpostavki, nije ozbiljno.
Hvala. Uvaženi zastupnik Arnaut, ispravka krivog navoda.
Zahvaljujem predsjedavajući. Gospodine Osmanoviću, Vi da čitate odgovore na poslanička pitanja koja se dostavljaju svim poslanicima, bez obzira je li to moje ili nečije drugo, Vi biste znali da sam ja pitao i Kolegij i sekretara zašto ne saziva konstituirajuću sjednicu ove Istražne komisije i onda biste znali da je odgovor sekretara bio da on smatra da ne treba sazvati sjednicu te Istražne komisije i zbog toga ova tačka dnevnog reda, da mu Dom naloži da sazove konstituirajuću sjednicu Istražne komisije. Što se tiče Vaših komentara oko toga da želite da radite u skladu sa Poslovnikom, vidite, situacija je vrlo jednostavna, predsjedavajući Doma koji je iz Vaše stranke će sada ili staviti ovaj prijedlog tačke dnevnog reda na glasanje ili neće staviti. Ako ga stavi na glasanje, s obzirom da je njegova obaveza da provodi Poslovnik, to će značiti da on smatra da je taj prijedlog u skladu sa Poslovnikom, ako ne stavi na glasanje, to će značiti da on smatra da nije u skladu sa Poslovnikom. E sad, ako on to stavi na glasanje, a Vi onda glasate protiv, to će značiti da Vi imate različito mišljenje od Vašeg predsjedavajućeg oko toga je li nešto u skladu sa Poslovnikom ili nije. Prema tome, hajde ovako, mislim vrlo je jednostavno pitanje, ako se ovo stavi na glasanje, mi ćemo prihvatiti svi da je to u skladu sa Poslovnikom jer je predsjedavajući taj koji odlučuje o tome da li je nešto u skladu sa Poslovnikom ili nije. Ako stavi na glasanje, jedini razlog zašto Vi onda možete glasati protiv toga jasno proizilazi da se ne slažete sa suštinom, a suština opet vas vraća na to da naredimo kao Dom sekretaru Doma da konačno, šest mjeseci kasnije, sazove konstituirajuću sjednicu ove Istražne komisije da možemo raditi u skladu sa zaključcima Doma i to je to. Hvala.
Hvala. Uvaženi zastupnik Borenović, ispravka krivog navoda.
Ja se zaista ne slažem sa kolegama koji kažu da ovaj Dom nema nikakve veze sa odlukama drugih institucija, zajedničkih institucija Bosne i Hercegovine. Ja mislim da to apsolutno ne stoji, da ako i na čemu treba da insistira ovaj Predstavnički dom, to je na javnosti, na dostupnosti svih akata, posebno onih koji su izuzetno osjetljivi, koji su jako važni i koji su nas, evo, skoro godinu dana sklanjali sa onoga što je suštinska uloga i ovog Parlamenta. Posebno je važno ponoviti da smo čuli, a uzet ćemo stenogram, vrlo precizno, od određenih poslanika da znaju sadržaj Odluke o reformama BiH koji se šalje u NATO savez, u Brisel, pa da su neki čak rekli da znaju da tu nema ni vojne neutralnosti, niti nečega što je tražila neka druga ili treća strana, pa se čulo da će se o Odluci o konačnom pristupanju u NATO pakt donositi ne na nižim organima vlasti, nego isključivo unutar zajedničkih institucija BiH, pa smo čuli raznorazne druge stvari. Jedini način predsjedavajući da izađemo iz ovih interpretacija koje mogu biti i manipulativne je da dobijemo dokument. To treba da bude snaga Parlamenta, da svaki akt koji je zvaničan, koji je usvojen, bude dostupan, bude objavljen i to je nešto što imam osjećaj da treba da bude, ako ništa drugo stav oko koga ne treba biti spora. Zato smatram da je ova .../govornik se upozorava na vrijeme/... ... pa čak i ova da se, ako nije moguće danas, to dostavi u nekom periodu u narednih nekoliko dana. Hvala.
Hvala. Uvaženi zastupnik Osmanović, ispravka krivog navoda. Šef Kluba, izvolite.
Hvala predsjedavajući. Ovo što je iznosio kolega Arnaut, sada se postavlja pitanje kolega Arnaut da li Vi zaista imate dobre namjere da mi danas radimo i da okončamo ovu tačku dnevnog reda koju ste i Vi inicirali i potpisali. Nama je cilj da se zahtjev za razmatranje Prijedloga izmjena i dopuna Poslovnika Predstavničkog doma danas završi i pozivam Vas da se u tom pravcu svi krećemo. Rekao sam, i nama je čudno zašto do sada nije ta Istražna komisija radila, ako se nešto promijenilo od jučer kažite nam, to isto važi za gospodina i kolegu Borenovića. Ništa se jučer nije bitno promijenilo, pokrenuta je incijativa i mi smatramo da ovom incijativom, kao što sam rekao, spriječavamo neke buduće mogućnosti blokiranja ovog Doma i pozivam da se krećemo i radimo u tom pravcu. Hvala vam.
Hvala uvaženi zastupniče. Mislim da većina tako razmišlja. Uvaženi zastupnik Mektić, ispravka krivog navoda. Izvolite.
Hvala predsjedavajući. Moj ispravak krivog navoda odnosi se na ovu diskusiju gospodina Nenada Stevandića. Je li 2009. godine Nebojša Radmanović potpisao Odluku kojom je tražio da se aktivira MAP i napisao jedno pismo u kome je, citiram, rekao – da je krucijalno važno da Bosna i Hercegovina što prije postane članica NATO-a. Jeste li poslije toga rekli da ste bili naivni i da to više ne važi? Je li Milorad Dodik izjavio da ništa što je slično AMP-u neće prihvatiti i poslati u Brisel? Jeste li rekli da ćete podnijeti tužbu za bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije, odnosno Srbije, i Republike Srpske? Jeste li rekli da ćete podnijeti tužbu zato što su gađali osiromašenim uranijem...
Molim Vas, dnevni red.
evo samo krivi navod, i sad nas vi uvjeravate da ćete na kraju donijeti odluku koja je u skladu sa interesima, hajde da kažem ovdje, prije svega srpskog naroda, i cijele Bosne i Hercegovine i ko više može da povjeruje u kontinuitet vaše politike. Sto puta ste sami priznali da ste ispali naivni...
Dnevni red.
sto puta ste sami obmanuli narod, a ja sam vam sada iznio samo tri, četri primjera. Hvala.
Molim sve uvažene zastupnike, obzirom da se u nekoliko zadnjih diskusija već počela koristiti na neadekvatan način povreda Poslovnika ili ispravka krivog navoda da se ne ljute, ali neću dozvoljavati dalje diskusije koje se ponavljaju ili odlaze ili nisu vezane za dnevni red ovoga zasjedanja. Uvažena zamjenica, gospođa Krišto, ispravka krivog navoda.
Hvala ljepa. Poštovani kolega predsjedavajući, dopredsjedavajući, kolegice i kolege, svi nazočni gosti na ovoj izvanrednoj sjednici, sve vas srdačno pozdravljam. Moja ispravka krivog navoda odnosi se na navode koje je iznio kolega zastupnik Damir Arnaut u kontekstu traženja da se stavi informacija, odnosno zaključak o tome da se na jednoj od prošlih hitnih sjednica kada je usvojen Zaključak o formiranju Istražnog povjerenstva, zašto se nije konstituiralo to Povjerenstvo. Ja bih htjela podsjetiti jer kolega Arnaut je čak i u televizijskim emisijama iznosio navode da je ovaj Dom imenovao to Povjerenstvo. Podsjetit ću i prisjetiti se za sve nas, ovaj Dom je donio Zaključak o formiranju Istražnog povjerenstva i kazao je, gospodine Arnaut, i napisao u tom članku da kaže – u slučaju da po isteku navedenog roka nisu ispoštovane odredbe članka 30. stavka Poslovnika u smislu entitetske zastupljenosti, da klub koji je dostavio imena članova iz danog entiteta može dostaviti imena nedostajućeg broja članova iz istog entiteta u roku od tri dana. Ja podsjećam i vas i kolegu Damira Arnauta na članak 30. koji kaže u stavku (1) – Dom imenuje članove Povjerenstva, imenovanje mora biti u skladu sa raspodjelom mjesta u ovom Domu. Znači, nikakav zaključak ne može staviti izvan snage ovaj članak i ovu odredbu, odnosno ovaj stavak. Prema tome, molim vas, ako se već danas cijeli dan trudimo, utrkujemo u tome da govorimo poslovnički, jasne su stvari u Poslovniku, samo je li želja i namjera da radimo uistinu sa Poslovnikom ili ti isti koji se pozivaju na odredbe Poslovnika i sami ga zloupotrebljavaju. Hvala ljepa. Prema tome, još želim reći, dodati kratko, znači, ovo Povjerenstvo koje je, čiji je Zaključak donesen o osnivanju Povjerenstva, nije imenovalo povjerenstva i nema se pravo konstituirati u tom slučaju sekretar ili tajnik ovog Doma nema pravo sazvati dok Dom ne imenuje to Povjerenstvo i ono se prije toga ne može konstituirati. Hvala ljepo.
Hvala uvažena zamjenice. Povreda Poslovnika, uvaženi zastupnik Arnaut.
Zahvaljujem predsjedavajući. Zamjenica predsjedavajućeg nije rekla ništa što sekretar već nije napisao u odgovoru na moje poslovničko pitanje, upravo se na isti član Poslovnika referišem i to je to pogrešno tumačenje Poslovnika koje imate i Vi i sekretar. S obzirom da postupate u skladu sa tim pogrešnim tumačenjem Poslovnika, ja sam upravo iz tog razloga i predložio zaključak da Dom konačno stavi tačku na ovo pitanje. Kad je entitetska zastupljenost u pitanju, opet podsjećam, sve je bilo rješeno tim zaključkom i onda kad je SNSD i HDZ, kad su odbili imenovati svoje članove, SDS i PDP su ponijeli teret i imenovali dodatne članove u tu Komisiju imenom i prezimenom i tako je ispoštovana 1/3 na spram 2/3, entitetska zastupljenost u ovoj Komisiji koja ima svoje članove. U skladu sa zaključkom Doma su oni imenovani i zbog toga predlažem ovu tačku dnevnog reda, da se stavi tačka na pogrešno tumačenje Poslovnika, da Dom jednostavno kaže sekretaru – ima da sazoveš ovu sjednicu i to je onda obavezujuće. Kad Dom, Vi to vrlo dobro znate, kad Dom donese zaključak, ukoliko on ne krši Ustav ili Zakon, taj zaključak je onda obavezujući. Hvala.
Hvala. Povreda Poslovnika, uvaženi prvi zamjenik, gospodin Radmanović. Izvolite.
Poštovani narodni poslanici, poštovani predsjedavajući, gospođo Krišto. Kažem da je povrijeđen Poslovnik u članu 72., u njemu se jasno kaže da se samo govori o utvrđenom dnevnom redu. Pošto dugo nije bio sjednice, predsjedavajući želi da bude pravi demokrata i daje svakom da govori o čemu god hoće. Ovdje se potpuno neargumentovano, van dnevnog reda govorilo o imenima o kojima ne treba uopšte da se govori, ne samo povodom ove tačke, nego povodom i drugih stvari. Jedan broj narodnih poslanika uništava ugled ovoga Parlamenta pričajući stvari koje nije dobro pročitao ili možda ne zna da pročita i zbog toga potpuno pogrešno spominje imena određenih ljudi i neke događaje. Naravno, to je u skladu s onim, ako ponovite laž više puta, to će postati stvarnost. Neće, činjenice postoje, sve se može pročitati, sve je na stolu svim, ne narodnim poslanicima, nego građanima u Bosni i Hercegovini i oni tačno znaju koji je put ove zemlje bio, na koji način i prema evropskim i prema euroatlanskim i ostalim integracijama. Javio sam se još da kažem, da molim sve, da dođemo do tačke dnevnog reda. Veći broj ovdje rasprava nije trebao da bude prisutan. Predsjedavajući je, koristeći član 1., uvažio zahtjev da se hitno sazove sjednica iako sam ja mislio da nema razloga za to. Umjesto da vi koji ste tražili iskoristite to što vam je omogućio da vodimo raspravu, da dođemo do nekog zaključka oko toga, vi ste proširili raspravu na ono što uopšte nije danas predmet i nije tačka dnevnog reda. Predlažem gospodine predsjedavajući da sve ono što imaju ljudi i žele da predlože, predlože ubuduće. Ovaj Parlament će raditi već od iduće sedmice punim kapacitetom, danas ima sjednica Kolegija koju je gospodin Zvizdić zakazao koja već dogovora kojim tempom će se raditi. Onda delegirajte sve ono što mislite, o čemu mislite da treba da se razgovara, pa ćemo ovdje argumentima govoriti. Hvala.
Hvala uvaženi zamjeniče. Uvaženi zastupnik Šarović, diskusija. Izvolite.
Uvaženi predsjedavajući, članovi Kolegija, uvažene kolege. Klub SDS i PDP je inicirao ovu posebnu sjednicu tražeći da se ova tačka koja je u prijedlogu dnevnog reda stavi danas ovdje pred vas u ovoj hitnoj proceduri i mi ostajemo pri tom stavu da li danas bila to jedina tačka dnevnog reda ili eventalno i neke druge tačke i daćemo svoje obrazloženje zašto smo to tražili, zašto mislimo da su se ispunili uslovi. O tome ne bih sada govorio, no rekao bih da ukoliko postoje, naravno, poslovničke mogućnosti i ukoliko bude dovoljno onih koji bi podržali tu incijativu, mi ne bježimo i od toga, i priželjkujemo, naravno, da raspravljamo. Evo, i ova druga dva važna pitanja o kojima su govorili i moje kolege iz Kluba, ali i neki drugi uvaženi poslanici, jer smatramo da je i jedno i drugo pitanje izuzetno važno, posebno pitanje koje se odnosi na jučerašnju sjednicu Predsjedništva BiH u kome ima mnogo nepoznanica, to vidimo iz naših diskusija, to pitanje je suštinski vrlo važno za cijelu zemlju. Vjerovatno o tom sadržaju unutar tog dokumenta imamo i duboke razlike i različito mislimo i različito ga tumačimo, što je sasvim razumljivo, pa uključujući i nas poslanike koji dolazimo iz Republike Srpske, sučeljavamo se i drugačije o tome diskutujemo vjerujući da su povrijeđeni neki akti Narodne skupštine Republike Srpske. Zato, ukoliko postoji mogućnost poslovnička da se to nađe na dnevnom redu, mi to znatno podržavamo, ukoliko ne, ja mislim da bi sigurno i mi bili dio te incijative koji bi tražio da se ovo pitanje stavi na posebnu sjednicu u roku koji je Poslovnikom predviđen uz uslov, naravno, da možemo da dobijemo bilo kakvu informaciju imajući u vidu da smo čuli da je dokument zaključan i da se ne može do njega doći. Evo, toliko. Hvala.
Hvala najljepša. Uvaženi zastupnik Borenović, povreda Poslovnika.
Povreda Poslovnika, kako ste i rekli, treba saopštiti član, član 7. – učešće u radu. To ću sada reći, neću više ponavljati. Iako nisam glasao za Vas predsjedavajući, ja mislim da je dobro što ste dopustili da poslanici u skladu sa Poslovnikom kažu svoje stavove, svoja očekivanja i iznesu svoje zahtjeve. To je suštinska uloga ovog Parlamenta. Član 7. stav (2) je jasan, poslanik ima pravo i dužnost da prisustvuje sjednici Doma i sjednici komisija Doma čiji je član. On učestvuje u njihovom radu i angažuje se na pronalaženju rješenja i donošenju odluka kojima se obezbjeđuje izvršavanje ustavnih nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine. Ovaj član i ovaj stav sve govori koliko je potrebno i koliko je neophodno da ne shvatimo ove fotelje isključivo kao privilegiju, nego i kao dužnosti i obavezu. Kako je ovdje napisano, da tražimo rješenja i predlažemo odluke, ali ne možemo tražiti rješenja i predlagati odluke ako ne znamo šta se u kojim dokumentima nalazi, šta je sadržaj tih dokumenata i onda ćemo doći u ovakvu situaciju u kojoj će svako to tumačiti na svoj način. Ako iko treba da ima pristup svim informacijama, pogotovo vezano za ustavno uređenje ove zemlje, za ključna politička i društvena pitanja, to je ovaj Dom, pa to samo tražimo. Dajte nam dostavite dokument koji je jučer izazvao ogromnu pažnju, ne javnosti u Bosni i Hercegovini, nego u cijelom regionu, pa i svijetu. Tiče se vojnih integracija, podnošenja akata kojima se aktivira Akcioni plan za članstvo u NATO i želimo da znamo šta unutra piše. Uopšte ne dajemo kvalifikacije druge vrste, nego samo da znamo o čemu se tu radi i potpuno je logična, opravdana, normalna, incijativa i zahtjev poslaničkog kluba SDP-a, kao što je potpuno logičan i normalan zahtjev uvaženog kolege Arnauta da kaže i da pita šta je sa Istražnom komisijom, a i ja sam isto predložen u njoj. Imam pitanja koja idu u pravcu – šta vi radite u Istražnoj komisiji koju ste Zaključkom donijeli i koja treba da kaže i da određeni odgovor šta se to dešava sa pravosuđem u BiH? Pa nemojte da zatvaramo oči pred problemima kojima se nalazimo, pa ja mislim da je to nešto što je loše, pogubno za sve, bez obzira koliko imate pojedinačnih primjera ljudi koji hoće da pokažu da su spremni da odu na ova pitanja i nemojte praviti selektivan pristup da je sa jedne strane 18, a sa druge 24. To nije dobro, svi smo mi valjda ravnopravni u svom radu, svi stvarno imamo jednake mogućnosti, svi stvarno trebamo, zaista treba da se poštuje ovaj član u kojem svaki od nas ima .../govornik se upozorava na vrijeme/... potpuno jedanka prava bez obzira iz koje stranke, iz koje koalcije, iz koje grupacije dolazi, a posebno da li je opozicija ili vlast .../govornik se upozorava na vrijeme/... ...
Hvala najljepša. Prijavio se zastupnik Mektić, međutim treći put, ne može ispravka krivog navoda. Prelazimo na diskusiju uvaženog zastupnika Kojovića. Izvolite.
Zahvaljujem predsjedavajući. Pozdravljam predsjedavajućeg, sve kolege i kolegice. Prvi put se javljam u ovom Domu, moram priznati da sam neobično iznenađen činjenicom da se Poslovnik tretira kao alegorija i da je podložan tolikoj količini tumačenja. Iskreno da vam kažem čitajući član 68. koji kaže, govori o sazivanju hitne sjednice i utvrđivanju dnevnog reda na samoj sjednici, ja se nadam da se možemo složiti da je to ono što smo uradili u proteklih sat i po vremena. Ono o čemu sam zaista, ovaj, htio da Vas podsjetim predsjedavajući, mislim kad se, evo, već Poslovnik tretira kao alegorija, da Vas podsjetim, kako bih rekao, na jednu staru englesku poslovicu koja kaže da Parlament može sve osim imati djecu. Dakle, ovo je najviše zakonodavno tijelo i Vi znate to i kao šef izvršne vlast, sada i šef zakonodavne vlasti dovesti nas u poziciju da donosimo izuzetno važne odluke, a da nemamo sve odluke, bilo bi, kako bih rekao, nepravedno i prema građanima i prema ovoj zemlji, a pogotovo, kako bih rekao, prema učesnicima koji treba da donesu to. Vi ste za dva sata zakazali sjednicu Komisije koja služi za imenovanje Vijeća ministara. Politički sukob oko onoga što se sada zove dokument je bio razlog zbog koga nismo radili i imali izvršnu vlast godinu dana. Ja želim Vas da pitam – je li mislite da je u redu da mi, 42 ljudi koji predstavlja 3 i po miliona građana ove zemlje, možemo donositi odluke koje su vezane za formiranje Vijeća ministara, a da nemamo nikakav uvid u dokument na osnovu kojeg je, je li, to omogućeno? Mene samo, kako bih rekao, zaista zanima sljedeća stvar – kako mi možemo znati da ćemo informaciju, taj dokument, imati na uvid prije nego što budemo prisiljeni donositi odluke koje su vezane za Vijeće, za formiranje Vijeća ministara? Znači, to je naj, ja mislim, prijateljski zahtjev, jeste, da nas ne dovodite u situaciju da na komisijama, ne govorimo o sjednicama ovoga Doma, na komisijama, da ne donosimo odluke, a da nemamo informacije za koje smatramo da su krucijalne, a s obzirom da ste već zakazali u dva sata, iskreno da kažem ja ne vidim kako je to moguće. Hvala.
Hvala najljepša. Cijenim, naravno, svaku sugestiju i savjet. Samo, ispravka, evo da kažem, ja nisam zakazao tu Komisiju, nisam član te Komisije. Ako ste Vi član Komisije, Vi ćete to na toj Komisiji kada i ako bude održana raspraviti u vezi sa tim hipotetičkim pitanjem koje ste postavili. Imamo još uvaženog zastupnika Mektića, povreda Poslovnika i nadam se da ćemo okončati ovaj dio današnje rasprave.
Hvala predsjedavajući. Pozivam se na član 7. Poslovnika o radu ovog Parlamenta koji govori učešće poslanika u radu. Prije svega, složio bih se i hvala Vam što ste nam dali ovu mogućnost danas da govorimo i da razgovaramo, naravno, sve je to u skladu sa Poslovnikom, nije to stvar Vaše dobre volje, jer mi želimo da radimo, a ne želimo ono što nam je poručio narodni jedan poslanik iz Narodne skupštine – vi ste tamo da ne radite, mislim Srđan Mazalica ...
Oprostite, koji član Poslovnika je povrijeđen, hoćete li nam kazati?
Molim?
Koji član Poslovnika je povrijeđen?
7.?
stav (2), koji je, dakle, rekao – vi ste ispred Republike Srpske poslati tamo da ne radite i kad ne radite ništa, onda ste najbolje zaradili vašu platu. I htio bih samo da se osvrnem na diskusiju gospodina Radmanovića kad je pokušao, hajde da kažem, .../govornik se upozorava na vrijeme/... ... malo onako da ga obrazloži, ovu situaciju vezano za NATO na jedan naslov koji kaže – Radmanović je 2009. godine smatrao da je...
Molim Vas, ovo je ...
NATO krucijalno važan za Bosnu i Hercegovinu...
Ne postoji povreda Poslovnika, člana 7. stav (2). Dakle, to što je rekao gospodin Radmanović 2009. godine nema nikakve veze sa stavom (2) člana 7. Poslovnika.
...pravo da radim i da učestvujem u radu.
Ali o dnevnom redu. Dnevni red današnje sjednice ...
Pa to je dnevni red, govorim u kontekstu ...
Ne, izmjene i dopune Poslovnika, nije dnevni red šta je rekao gospodin Radmanović, molim Vas da se pridržavate.
Govorim u kontekstu predloga nove tačke dnevnog reda.
Evo ja ću još jednom dopustiti, idući put ću prekidati zastupnike kada se ne pridržavate Poslovnika. Molim Vas, lijepo Vas molim. Dakle, pokazao sam jedan širok odnos i strpljivost.
... tačci dnevnog reda vezano za dobivanje informacije vezane za ovaj jučerašnji dogovor Predsjedništva.
Dakle, Vi niste predlagač te tačke, onaj ko je bio predlagač je nju obrazložio...
... učestvujem u ...
Ne, kada se usvoji tačka i ako se usvoji, onda možete učestovati u diskusiji o toj tački dnevnog reda. Molim Vas, držite se povrede Poslovnika. Tačka 7. stav (2) nema veze sa gospodinom Radmanovićem ili sa programom reforma.
Kako je gospodin Radmanović izašao za govornicu i imao pravo da govori šta je on uradio 2009. godine, a šta nije uradio 2009. godine, a ja nemam pravo da odgovorim i da kažem da to nije tačno što je rekao. Dozvolite mi samo da pročitam jednu rečenicu i završavam, a navodno, radi se o pismu gospodina Radmanovića koje je 2009. godine poslao u NATO u kome kaže – Iznad svega, podvukli smo našu želju da postanemo punopravna članica NATO-a što je od strateške važnosti za Bosnu i Hercegovinu, navodi se u početku pismo koje potpisuje tadašnji predsjedavajući .../govornik se upozorava na vrijeme/... Predsjedništva BiH, danas .../govornik se upozorava na vrijeme/... potpredsjednik SNSD-a i državni parlamentarac Nebojša Radmanović. .../govornik se upozorava na vrijeme/... Hvala.
Hvala ali idući put ću, nemojte me dovoditi u situaciju da oduzimam riječ, ne bih htio, vi ste moje kolege i ja mislim da sam pokazao veliku širinu u današnjoj diskusiji i svi ste imali priliku da govorite. Nemojmo zloupotrebljati niti povredu, niti ispravku krivog navoda. Uvaženi zamjenik, gospodin Radmanović, ispravka krivog navoda. ... Izvolite.
Siguran sam dame i gospodo da se niko nije iznenadio kad ovako govori Dragan Mektić i tačno ono prvo što sam govorio u svojoj raspravi odnosilo se potpuno na njega. Dakle, postoje ljudi koji ne znaju pročitati još uvijek, a nažalost su postali parlamentarci u ovoj zemlji. Sve što je rekao je potpuno netačno i svi znaju da je to netačno i svi znaju da je ovo o čemu on priča urađeno mnogo godina prije nego što je on i znao za ovo i to se mora ispraviti. Molim predsjedavajućeg, molim sve vas ...
Ispravka krivog navoda na pismo koje je pročitao.
... da. Ne, ja sam se precizno pozvao na član Poslovnika prošli put, a sada govorim o krivom navodu Vašem. Još jednom molim sve poslanike da se vratimo kod utvrđene tačke dnevnog reda, kod onoga što ste tražili i što vam je predsjedavajući odobrio i da ovu sjednicu nekako privodimo kraju bez ispada ljudi koji ne znaju o čemu govore. Hvala.
Hvala. Povreda Poslovnika, gospodin Mektić. Član Poslovnika koji je povrijeđen.
Gospodine Radmanoviću, može Vama biti žao ili nežao, malo, puno, koliko god Vi hoćete, što sam ja poslanik u Predstavničkom domu ovdje, ali da Vas ja podsjetim na činjenicu da je u banjalučkoj izbornoj jednici za mene glasalo oko 30.000 građana banjalučke regije ...
Molim Vas, čitam član 7. stav (2) nigdje nema banjalučke izborne jedinice. Zastupnik Košarac, ispravka krivog navoda i zaista, vjerujte mi, neću više dozvoljavati riječ nikome ko tačno ne navede, i precizno, koji član Poslovnika je prekršen.
Hvala predsjedavajući. Ispravka krivog navoda odnosi se na konstataciju i diskusiju gospodina Šarovića. Prije svega, hoću da kažem da je Narodna skupština Republike Srpske u skladu sa Ustavom i zakonom i Poslovnikom donijela zakon, odnosno Rezoluciju o vojnoj neutralosti. To je činjenica, kao što je i činjenica da članovi političke partije čiji je predstavnik Šarović je napustila sjednicu Narodne skupštine kada se o tome raspravljalo i donosile odluke u skladu sa Ustavom, zakonom i Poslovnikom Narodne skupštine Republike Srpske. I nema potrebe za nekom prevelikom brigom da li u nekom aktu koji je usvojen jučer postoji vojna neutralnost koju je donijela Narodna skupština Republike Srpske i da se sad brinete i pozivate na činjenicu da li je to inkorporirano. Sigurno da jeste. S druge strane, poštujete zaključke Narodne skupštine i brinete o dokumentu, a Narodna skupština Republike Srpske je donijela Zaključak da se ne ide u postupak izmjene Poslovnika, pa ste poslije Zaključka ponovo ušli u tu proceduru. Prema tome, ne brinete vi o vojnoj neutralosti, ne brinete vi o zaključcima Narodne skupštine Republike Srpske, vi brinete o vašim udobnim foteljama i procesima koje vodite. I s druge strane, Zakono odbrani donesen 2005. godine, da podsjetim javnost SDS i PDP su bili na vlasti, istina, u jednom dijelu je uključena bila i grupacija poslanika iz SNSD-a, prema tome, tu su stvari potpuno jasne i nema potrebe da danas pričamo na ovaj način jer apsolutno ne stoje konstatacije i vaša lažna briga o tome da li se poštuju stavovi Narodne skupštine. AMP više puta smo rekli i na kraju krajeva, potpuno otvoreno rekli da AMP ne može biti uslov i da mi ne nećemo podržati .../govornik se upozorava na vrijeme/...niti ..., niti bilo kakav AMP. I na kraju, mislim da kad je u pitanju NATO agresija na Republiku Srpsku treba reći da je to prvi bio čin NATO agresije te, tog vojnog saveza, ne odustajemo od naših stavova po tom pitanju, na kraju, nedavno je Vlada donijela Odluku .../govornik se upozorava na vrijeme/... o obilježavaju stradanja stanovništva NATO agresije. S druge strane, ovih dana radimo spomenik u Istočnom Sarajevu i treća stvar, naravno ...
Dnevni red, dnevni red.
...evo, i naravno, pošto je i Srbija bila bombardovana, a daleko je otišla ispred Republike Srpske u istraživanju i posljedicama NATO agresije po stanovištvo logično da .../govornik se upozorava na vrijeme/... ... međunarodnu ekspertizu i zajedno da Srbijom ta pitanja rješavati, ne da nekoga vrijeđamo, ne da nekoga iritiramo, nego jednostavno da dođemo do validnih zaključaka i stava. Hvala.
Hvala. Zastupnik Mektić, povreda Poslovnika. Je li opet član 7.?
Ne. Jest samo prvi broj 7, drugi je broj 9, dakle, član 79. koji kaže – mjere u slučaju nepoštivanja reda ili Poslovnika, dakle, član 79. tačka (5) predsjedavajući, alineja pod a) kaže – pod nepoštivanjem reda podrazumijeva se vrijeđanje poslanika i ostalih prisutnih. Za govornicom je gospodin Radmanović rekao da pojedini ovdje poslanici neće ili ne znaju da čitaju Poslovnik aludirajući u ovoj situaciji na mene, a ja bih gospodinu Radmanoviću još jednom rekao da sam dobro pročitao član 79. vrijeđanje poslanika i ostalih prisutnih. Znam da čitam gospodine Radmanoviću i znam da je to Vaš problem što ja to znam da čitam. Koliko je meni poznato Vi ste profesor istorije i nisam siguran koliko Vi to znate kao istoričar i koliko znam čak i od te profesije Vaše, profesora istorije, ja mislim da ste čitav život proveli na državnim jaslama.
Hvala. Uvaženi zastupnik Šarović, ispravka krivog navoda.
Uvaženi poslaniče Košarac, brinite vi svoju brigu, mi ćemo svoju, ali briga za Republiku Srpsku je i vaša i naša, bez obzira koliko nas ima ovdje i o tome ćemo vjerovatno raspravljati i raspravljali smo moguće i o ovoj tački, ako ne danas, vjerovatno za dva, tri dana. Ja ne tvrdim bilo šta, sigurno da u tom dokumentu stoji, ali vjerovatno neobično da nemamo uvid u njega do određenog trenutka. Vidjet ćemo da li se odustalo od vojne neutralosti, i Vi i ja ovdje, za ovim Domom ili nekim drugim. Vidjet ćemo da li se odustalo od toga gdje Srbija, tu i Republika Srpska. Vi ste, i u pravu ste, predlagali i inicirali određene zaključke Narodnoj skupštini i bez obzira da li mi bili, da li smo napustili, da li ste to izglasali vi, e to ćemo sada da suočimo, i jedno i drugo, i sve ostale diskusije ostavićemo za to vrijeme, vi naravno sa svojim stavom, mi sa svojim. Mislim da je to pošteno.
Hvala najljepša. Nema više prijavljenih za diskusiju. Zaključujemo raspravu. U konsultaciji sa mojim kolegama iz Kolegija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine, mi smatramo da trebamo nastaviti sa današnjim dnevnim redom na bazi tačke dnevnog reda koji ste zaprimili u pozivu i koja je bila u bazi zahtjeva za održavanjem hitne sjednice. Sve druge tačke, naravno, smatramo izuzetno važnim i bitnim. Ja isto tako osobno smatram da isto tako, evo, recimo, ova komisija o kojoj govorimo, Istražna, treba da bude, dakle, definirana u skladu sa Poslovnikom, konstituirana i da počne da radi, ali smatramo da za nove tačke dnevnog reda ne postoji odgovarajući materijal u pisanom obliku. Prema tome, idemo na tačku dnevnog reda koja je bila u pozivu, Ad. 1. Prijedlog izmjene i dopune Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH koji je u zahtjevu od strane inicijatora zatražen da se razmatra po hitnom postupku u skladu sa članom 133. Poslovnika
Zakonodavno-pravni sektor Mišljenje je dostavio 15. novembra na Prijedlog izmjene i dopune Poslovnika da je isti usklađen sa članom 105. Poslovnika i Jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine. Otvaram prvo raspravu o zahtjevu za hitnom procedurom u sladu sa članom 133. Poslovnika Predstavničkog doma. Dakle, rasprava je o zahtjevu za hitnom procedurom. Izvolite. Dakle, da li se neko javlja za raspravu sa zahtjevom za hitnom procedurom u skladu sa članom 133. Poslovnika Predstavničkog doma u vezi sa tačkom dnevnog reda.?
Rasprava, uvažena zastupnica i zamjenica, gospođa Krišto. Izvolite.
Zahvaljujem predsjedavajući. Evo nisam se htjela javljati na raspravu o dnevnom redu hitne sjednice, na koju smo imali prijedlog dnevnog reda ovog izmjena i dopuna Poslovnika Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, jer sam, naravno, smatrala da je svakog zastupnika, pa i grupe u skladu sa Poslovnikom, legitimno pravo da predlaže određene izmjene, između ostalog i izmjene Poslovnika i da je predsjedavajući nakon svega toga, opet u skladu sa Poslovnikom, cijenio da li treba sazvati tu hitnu sjednicu ili ne treba. Naravno, ono što trebam reći po pitanju ove točke u smislu i sadržaja, a i u smislu onoga što je sad hitnost, sad prvo raspravljamo znači o hitnosti, a onda o stvarima koje se tiču izmjena i dopuna Poslovnika Zastupničkog doma, ću reći da u ovoj inicijativi koja je dostavljena u smislu Prijedloga izmjena i dopuna Poslovnika nomotehnički, da kažem, pravno-tehnički obrađena da ima i ustavnopravni osnov, da ima svoje razloge i obrazloženja kao pojedinih izmjena i dopuna koje se predlažu. Zašto sam ovo navela? Iz razloga što uistinu Poslovnik i jedan i drugi, znači, Parlamentarne skupštine BiH, u ovom slučaju Poslovnik Zastupničkog doma o kome govorimo kad su u pitanju izmjene i dopune je zapravo po pravnoj snazi akt odmah iza Ustava BiH i vi znate da se on u našem Poslovniku, kad je u pitanju i procedura i sve ostalo, direktno naslanja ne samo u ustavnoj utemeljenosti, nego i u sadržaju i u procedurama. Stoga smatram da ovaj Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika koji je dostavljen da se razmatra u hitnom postupku u ovom trenutku nema nijedan razlog za to. Razlozi koji su navedeni ovdje kažu da je osnovni razlog zbog koga se traži procedura usvajanja izmjena i dopuna Poslovnika jeste nemogućnost formiranja stalnih komisija Zastupničkog doma primjenom postojećih odredbi Poslovnika čime je onemogućen normalan rad i obavljanje osnovne zakonodavne funkcije Doma. Stoga moram reći da, znači, bez obzira, i meni je žao, ja mogu reći ovdje, da smo mi bili svi u situaciji da nam zakonodavna vlast nije funkcionirala zapravo punu godinu dana. Ali u ovom trenutku, znači, ne postoje razlozi hitnosti. Ono što postoji jeste, i to sam na neki način inicirala i u razgovoru sa predsjedavajućim, ali naravno poštujem i to da svako koristi svoje poslovničko pravo, kada smo dobili prijedloge za sastav stalnih povjerenstava kao članovi Kolegija trebali smo se odmah sastati i napraviti prijedlog za sastav povjerenstava u skladu sa člankom 30. Poslovnika Zastupničkog doma i naravno dogovoriti redovnu sjednicu na kojoj bi imenovali ta stalna povjerenstva i sve ono što je bilo predviđeno jednom zakazanom 2. sjednicom Zastupničkog doma nakon, znači, konstituiranja kada smo je odgodili zajednički zbog nepostojanja poslovničkih uvjeta. Dalje, da ne govorim o tome, rekla sam, da je ovo jedan važan akt i da nikakav razlog nema za hitnost da o sadržaju Poslovnika, uistinu možda ima razloga stotinu, pa čak iz današnje rasprave se vidi da možda neke odredbe treba i mijenjat, precizirat itd. ali normalna procedura za izmjene Poslovnika bi bila da formiramo povjerenstvo ovog Doma u kojem će biti svi zastupljeni i klubovi i neovisni zastupnici, pa da se raspravi o tome, jer je to uistinu jedan akt koji treba jednostavno biti nešto temeljem čega će funkcionirati ova Bosna i Hercegovina i koji će biti odraz sadašnjeg duha i stanja, odnosno usklađenosti sa postojećim Ustavo BiH. Mislim da svaka druga rješenja pojedinačna nisu doprinos niti miru, ni stabilnosti političkoj, pa i svakoj drugoj kad je u pitanju i Bosna i Hercegovina, a možda čak i nisu doprinos da bi funkcionirala zakonodavna vlast u onom kapacitetu u kakvom bi trebala biti. Stoga, evo na razmišljanje svima, ja smatram da ovo svakako nije stvar hitnosti i stoga ću reći i svoj osoban stav, a i stav Kluba HDZ-a da mi nećemo podržati niti prijedlog da se raspravlja u hitnom postupku, a niti sadržaj izmjena i dopuna navedenog Poslovnika. Hvala lijepo.
Hvala najljepša. Uvaženi zastupnik Arnaut, povreda Poslovnika.
Predsjedavajući, kolega Magazinović i ja smo se javili čak i prije gospođe Krišto za povredu Poslovnika, član 76. kaže – da dajete, predsjedavajući daje riječ poslaniku koji želi govoriti o povredi Poslovnika odmah nakon što je zatraži. I nemojte, molim Vas, da se ovo više ponavlja da vidite da ima zahtjev za povredu Poslovnika, a da preskačete ciljano, dakle to ima prioritet. Nijedan od Vaših prethodnika u toj stolici nije kršio ovaj temeljni princip i ja Vas molim da ovo se više ne ponavlja. Što se tiče mog zahtjeva za povredu Poslovnika, radi zapisnika, nadasve je jasno da ste prekršili član 68. Poslovnika koji vrlo jasno kaže kako se utvrđuje dnevni red na hitnoj sjednici, a takođe član 71. Poslovnika koji ne pravi razliku između hitne i redovne sjednice, koji time dopušta predlaganje novih tačaka. A kad smo već kod konstatacije gospođe Krišto o tome kako je Poslovnik odma iza Ustava, opet praksa Vaša ovdje varira. Ovo je prva sjednica nakon one 26. juna i imamo potpuno različitu praksu. 26. juna ste stavili, isto je bila hitna, stavili ste sve prijedloge novih tačaka, čak i Lovrinovićev zahtjev da se skine ona jedna tačka dnevnog reda, sve ste to stavili na glasanje, sad ste odbili da to stavite na glasanje. Dakle, ništa se u Poslovniku nije promijenilo za ovih šest mjeseci i onda je apsolutno nejasna i neopravdana ta različita praksa kada je Poslovnik u pitanju. Hvala.
Hvala najljepša. Uvaženi zastupnik Magazinović, povreda Poslovnika.
Aj da vam ne oduzimam vrijeme i ne ponavljam ovo što je Arnaut rekao, dakle nije sporno da vi kao Kolegi imate određeni stav, ali bi bilo dobro da je taj stav dosledan, jer gospođa Krišto je po istoj stvari na prošloj sjednici postupila na drugačiji način dajući mogućnost, je li, da se izjasni o prijedlogu gospodina Lovrinovića, koristeći isti taj Poslovnik, ja mislim da je dobro postupila. Dakle i ja bi Vam dao, gospodine Lovrinoviću, mogućnost da se izjasni o Vašem prijedlogu, tako da evo samo da se zadrži malo ta, ta jedna linija koju vi zauzmete kao Kolegi, a mi imamo druge metode kako ćemo neki svoj stav braniti. I dakle, ako se ide logikom, čak i ovo što je kolega Begić govorio danas, ja sam mu tu rekao, ima i neke logike u tome, ovo vanredna, redovna sjednica, ali hajde da to preciziramo Poslovnikom, dok je on ovakav kakav jeste aj da ga poštujemo.
Hvala najljepša. Dakle, javio se za diskusiju uvaženi zastupnik Emrić. Izvolite.
Zahvaljujem predsjedavajući. Srdačan pozdrav svim prisutnim u sali, nisam se uključivao u raspravu o dnevnom redu, iskreno očekivao sam da će Kolegij u skladu sa članom 72. dati mogućnost nama zastupnicima da se izjasnimo o predloženim tačkama dnevnog reda, kao što je do sada bila praksa. Ja ne znam zašto je Kolegij tu praksu promijenio, ovdje se to nije
Pokrenuta je rasprava o zahtjevu za hitnom procedurom u skladu s članom 133.
Da, ali predsjedavajući dozvolite vrlo kratko minut, dva zbog toga što nisam oduzimao vrijeme na početku da raspravljam o dnevnom redu, smatrao sam da ćete Vi se držati dosljedno Poslovnika, da ćemo se izjasniti o svakoj predloženoj tački dnevnog reda, to niste učinili i onda moram, bolje mi je ovako u ovoj diskusiji da interveniram i kažem svoj stav nego da vodimo na drugi način raspravu. Znači, očekivao sam da ćete to uraditi, niste uradili, ja podržavam predložene tačke dnevnog reda, jer su legitimne, u skladu s Poslovnikom i trebali smo se o istima izjasniti, da ne bi kasnije pravili nepotrebne troškove sazivanjem ponovno hitnih sjednica, jer mi sve što radimo u ovoj godini sve je hitno, znači ovo je 3. hitna sjednica. A zašto nemamo redovnih sjednica, ja postavljam pitanje Kolegiju, zašto nemamo redovnih sjednica? Pa zbog toga što nemamo redovnih sjednica mi hitno zasjedamo i zbog toga je hitno i ovo došlo na dnevni red. Zašto je hitno došlo na dnevni red? Da se odblokira rad Parlamenta. Mi godinu dana ne radimo, gospodo. Prije svega obraćam se Kolegiju koji je imao obavezu da stvori sve pretpostavke, da ja kao zastupnik mogu ostvariti prava i dužnosti u skladu s Poslovnikom. Vi ste to nama onemogućili i kako vi niste reagirali onda je reagirala grupa zastupnika sa predloženom izmjenom i stoga je ja svestrano podržavam i smatram da je vrlo hitno davno bilo, davno je bilo hitno, mi smo trebali reagirati odmah kad su prekršeni rokovi po Poslovniku kada se nisu formirale komisije i evo žalim što nisam tada jače i intenzivnije radio na tome da odblokiramo rad Parlamenta. Ali nije moja dužnost da odblokiram rad Parlamenta kao zastupnika, nego je to dužnost u skladu s Poslovnikom Kolegija. Kolegi je jedini nadležan da stvori pretpostavke za rad ovog uvaženog Doma.
Je li ovo doprinos u raspravi?
Kako vi to niste uradili onda je to
Je li ovo doprinos raspravi?
Molim?
Je li ovo doprinos raspravi o Prijedlogu izmjena i dopuna Poslovnika?
Ja opravdavam hitnost, hitnost današnje sjednice i tačke dnevnog reda koja je hitno došla na ovu sjednicu. Znači, ja smatram da su potpuno opravdani razlozi hitnosti, da smo mi morali puno ranije utvrditi slabosti Poslovnika i dopuniti Poslovnik ili izmijeniti Poslovnik na način da ovaj Dom može da radi i da ne može više nitko da blokira rad ovog Doma na način ja imam političku odluku pa ću blokirati Dom da radi. Ja kao zastupnik u ovom Domu imam prava i obaveze u skladu s Poslovnikom, član 7. više puta smo ga danas citirali, stav (2) ali isto tako i Kolegij je imao odgovornost i nadležnost da stvori pretpostavke za rad ovog Doma. Kako to vi niste uradili potpuno je opravdano da mi to uradimo danas i ja se nadam da će ove izmjene i dopune, koje imaju opravdanu hitnost da se ov razriješi, da će one danas biti usvojene i da mi više nećemo biti u ovakvoj situaciji da se na ovakav brutalan način oduzima meni kao zastupniku pravo da u skladu sa Ustavom, zakonom i Poslovnikom radim u ovom uvaženom Domu, jer sam za to dobio povjerenje. Ja nisam ovdje zato što sam ja samostalno došao, nego sam došao ispred građana koji traže da se problemi rješavaju. Problemi u ovoj državi se ne mogu rješavati ako mi nemamo redovne sjednice. Kako ćemo doći do redovnih sjednica? Pa da ih Kolegij pripremi i da ih Kolegij sazove. Kako vi to ne radite onda moramo mi intervenirati i to smo upravo uradili u hitnoj proceduri potpuno opravdano u skladu sa zakonima, imamo pozitivno mišljenje Zakonodavno-pravnog sektora, mislim da uopće nema dileme da mi danas razmatramo i usvojimo predložene izmjene i dopune. Hvala.
Slažem se, hvala. Zastupnik Borenović, diskusija.