24. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom

26. 10. 2021
objavljeni podaci: 26. 10. 2021

Stenogram

Uvažene dame i gospodo zastupnici, poštovani gosti, članovi Vijeća ministara BiH, otvaram 24. sjednicu Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH. Himna države Bosne i Hercegovine. Još jednom srdačno pozdravljam sve prisutne zastupnike, članove Vijeća ministara i uvažene goste. Niko od zastupnika nije opravdao neprisustvo današnjoj sjednici, barem do ovoga momenta, iako mi imamo kvorum za punopravan rad i odlučivanje jer sjednici u ovome trenutku prisustvuje 28 zastupnika. Kao što je i naznačeno u pozivu za sjednicu, u skladu sa članom 167. Poslovnika, na početku sjednice, prije rasprave o dnevnom redu, zastupnicima će biti omogućeno postavljati zastupnička pitanja u usmenoj formi. U skladu sa članom 168. Poslovnika najave za postavljanje zastupničkih pitanja u usmenoj formi dostavili su sljedeći zastupnici: Adil Osmanović ministru komunikacija i prometa BiH, Jasmin Emrić ministru sigurnosti BiH, Mirjana Marinković-Lepić ministru civilnih poslova BiH, Aida Baručija ministru odbrane BiH, Damir Arnaut ministru sigurnosti BiH. Ove najave su, u skladu sa članom 168. stav (2) Poslovnika, dostavljene predsjedavajućem Vijeća ministara BiH i onom članu Vijeća ministara na koga se pitanje odnosi. Želim podsjetiti da je osiguran i direktan televizijski prijenos ovog dijela sjednice u skladu sa članom 167. stav (1) Poslovnika. Sada možemo početi sa postavljanjem usmenih zastupničkih pitanja i davanjem odgovora. Riječ dajem zastupniku Adilu Osmanoviću. Izvolite.
Hvala predsjedavajući. Nema ovdje nikog kad je u pitanju Vijeće ministara, bar ministar prometa i komunikacija i predsjedavajući, ali evo, ja ću postaviti pitanje. nadam se da ću dobiti odgovor. Na 22. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, koja je održana 07.07.2021. godine usvojena je inicijativa Kluba poslanika Stranke demokratske akcije koja glasi: „Traži se od Regulatorne agencije za komunikacije da, u roku od 30 dana od usvajanja ove inicijative, izda nalog javnim servisima da komercijalnim medijima omogući u regijama Sarajevo, Banja Luka i Mostar, gdje postoji MUX A ulazak spornih TV kanala u isti (kao što je to svojevremeno urađeno sa TV K3 iz Prnjavora) ili da oštećenim TV stanicama dozvoli da privremeno na lokacijama Kozara, Trebević i Majevica o svom trošku uključe DVT predajnike sa privremenim korištenjem spektra. Očekivali smo da, evo prošlo je već 30 dana, da dobijemo detaljnu informaciju od ministra za promet i komunikacije šta je u tom pogledu do sada urađeno. Hvala.
Hvala. Ima li predstavnik Vijeća ministara? Nema. ... vjerovatno informirani u pisanom obliku. Idemo dalje, riječ dajem zastupniku Jasminu Emriću. Izvolite.
Zahvaljujem uvaženi predsjedavajući. Više mjeseci u kontinuitetu svjedočimo brutalnom, agresivnom i zlonamjernom djelovanju destruktivne politike člana Predsjedništva Milorada Dodika prema državi Bosni i Hercegovini i njenim institucijama. Da se ne radi o incidentnom devijantnom političkom ponašanju i jednom slučaju pokazuju brojne beskrupulozne izjave koje su usmjerene na omalovažavanje države Bosne i Hercegovine i njenih institucija, na podrivanje ustavnog i pravnog sistema, te aktivnosti koje u kontinuitetu prate najavu člana Predsjedništva Milorada Dodika o mirnom razlazu, kako to često naziva. Ovakve izjave s pokazanim elementima secesionističke namjere u skladu s najavljenim krajnjim ciljem odcjepljenja i samostalnosti bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska, kao i konkretno djelovanje Milorada Dodika usklađeno s tim krajnjim ciljem, predstavljaju stvarnu prijetnju i narušavanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta međunarodno priznate države Bosne i Hercegovine. U ambijentu vrlo složene političke situacije prouzrokovane blokadom rada predstavničkih i izvršnih tijela države Bosne i Hercegovine, kao i opasnih namjera koje su već praćene konkretnim protivustavnim podstrekavanjem i djelovanjem člana Predsjedništva Milorada Dodika kroz već usvojene zaključke, odluke i zakone od strane Narodne skupštine Republike Srpske postavljam pitanje ministru sigurnosti BiH. – Poštovani ministre kakva je Vaša procjena sigurnosne prijetnje najavljenog protivustavnog i protivzakonitog djelovanja člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika s namjerom rušenja ustavnog i pravnog poretka države Bosne i Hercegovine, formiranja paradržavnih organa i institucija, paraobavještajnih i paravojnih formacija s krajnjim ciljem, kako to on naglašava, odcjepljenja ili secesije bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska? Zahvaljujem.
Hvala. Ministre, izvolite.
Selmo Cikotić
Uvaženi članovi Kolegija, uvaženi zastupnici, članovi Vijeća ministara, dame i gospodo. Uvaženi zastupniče Emrić, saslušao sam pažljivo Vaše pitanje. Dijelim Vašu zabrinutost i volio bih da Ministarstvo sigurnosti ima kompetencije da dam neko sadržajno tumačenje, odnosno odgovor na zabrinutost koju dijelite sa članovima Parlamenta. Ali u odnosu na nadležnosti Ministarstva sigurnosti mogu kazati da pratimo situaciju, imamo koordinaciju sa direktorima agencija i kontinuitet rada Ministarstva i za sada osiguravamo funkcionalnost institucija bez osnova da preduzimamo bilo kakve aktivnosti. A kompetencije drugih institucija, i domaćih i međunarodnih, ne bih komentarisao. Hvala.
Hvala. Komentar?
Zahvaljujem uvaženom ministru na ovom kratkom odgovoru, te molim ministra da mi dostavi odgovor i u pisanoj formi. Ovo moje pitanje je imalo za cilj da u javnom medijskom prostoru dobijemo ad hoc informaciju o procjeni sigurnosne situacije od nadležnog tijela države Bosne i Hercegovine kako bi dobili pravu informaciju o mogućem konfliktu, kao i spremnosti nadležnih organa i institucija Bosne i Hercegovine da reagiraju na osnovanu prijetnju ugrožavanja mira i stabilnost, kao i rušenja ustavnog i pravnog poretka države Bosne i Hercegovine. U kontekstu smirivanja i stabilizacije političkog ambijenta pozivam, prije svega, kolegice i kolege zastupnike da izvršavamo svoju Ustavom i zakonom preuzetu obavezu, da se vratimo dijalogu kroz rad i raspravu u Parlamentarnoj skupštini BiH, te da vratimo stvarne životne teme u fokus našeg rada i političkog djelovanja, kako bi .../poslanik se upozorava na vrijeme/... za sve građane Bosne i Hercegovine osigurali ambijent, prije svega, mira i sigurnosti kao i održivog ekonomskog razvoja koji je itekako ugrožen i ostao na margini našeg političkog djelovanja. Zahvaljujem.
Hvala. Riječ dajem uvaženoj zastupnici Mirjani Marinković-Lepić. Izvolite.
Hvala predsjedavajući. Ja vas sve srdačno pozdravljam. Moje usmeno poslaničko pitanje upućeno je ministrici civilnih poslova, a, naravno, tiče se diploma i provjere diploma. Dakle, to je tema od koje ja neću odustati bez obzira što još malo pa će dvije godine kako se po ovom pitanju, dakle, ništa nije uradilo. Inicijativa za provjeru diploma u institucijama Bosne i Hercegovine usvojena je 26.02.2020. godine i rok za donošenje odluke je bio 90 dana. 02.03.2020. dostavljena je Vijeću ministara i, znači, rok je bio 02.06. Od tada je prošlo pet puta po 90 dana i još 54 dana do dana današnjeg, odnosno do dana održavanja ove sjednice. Za svo to vrijeme uputila sam četiri usmena poslanička pitanja, ovo je peto, dvije urgencije i dva pismena poslanička pitanja. Uz četvrto usmeno pitanje na prošloj sjednici dostavila sam i urneke akata. Obzirom da mi nije jasno da li možda ne znaju da ih naprave, ali čini mi se da je prije ovo drugo – da neće, dakle, prijedlog odluke i dopis obrazovnim ustanovama. Ja sada osnovano, dakle, sumnjam, i to već nekoliko puta izjavljujem, da se štite određeni ljudi, odnosno imaoci diploma koje nisu, dakle, validne. I ja, znači, postavljam pitanje – Zašto se ne postupa po odlukama Parlamenta? Neprestano se izmišljaju novi razlozi za nedonošenje odluke, i smatram da je ovo podcjenjivanje i nepoštivanje ovog Doma. I želim da mi ogovorite – Kada će se odluka naći na dnevnom redu Vijeća ministara? Svjedoci smo da je istovjetna provjera u federalnim organima iznjedrila, čini mi se, negdje oko 90 nevalidnih diploma. Takođe i u Kantonu Sarajevo je provjera pokazal da postoji određeni broj diploma koje nisu validne, ali se samo na državnom .../poslanica se upozorava na vrijeme/... ... ovo ne radi. Dakle, molim decidan odgovor – Kada će se ovo pitanje naći na sjednici Vijeća ministara?
Hvala. Ministrice, izvolite.
Ankica Gudeljević
Uvaženi članovi Kolegija, dame i gospodo zastupnici. Da bi odluka, naravno Ministarstvo civilnih poslova je radilo na tome, pripremilo odluku, međutim da bi odluka mogla biti donesena i usvojena na Vijeću ministara potrebno je pribaviti i pozitivna mišljenja nadležnih institucija. Ministarstvo civilnih poslova je na tome radilo, međutim nakon što je bilo određenih prigovora na tekst odluke na 33. sjednici Odbora za unutarnju politiku Vijeća ministara razmatrana je točka, znači Prijedlog odluke o provjeri kvalifikacija svih zaposlenih u institucijama čiji je predlagač Ministarstvo civilnih poslova. Predsjedatelj Odbora za unutarnju politiku Vijeća ministara je zatražio dodatna pojašnjenja u vezi pitanja nadležnosti Upravnog inspektorata Ministarstva pravde BiH, uz prijedlog da je potrebno obaviti dodatne konsultacije sa Ministarstvom pravde prije upućivanja materijala na sjednicu Vijeća ministara, što je i prihvaćeno i urađeno. S tim u vezi Ministarstvo civilnih poslova je ponovo zatražilo mišljenje od Ministarstva pravde i Agencije za zaštitu osobnih podataka BiH u pogledu tumačenja članka 5. stavak (4) Prijedloga odluke kojom se propisuje da institucije i tijela ne smiju posebice prikupljati niti obrađivati bilo kakve vrste osobnih informacija podataka o zaposlenima u institucijama Bosne i Hercegovine tijekom postupka provjere, a koje nisu nužno potrebne i prikupljene s ciljem utvrđivanja pravilnog činjeničnog stanja treba biti predmetom ispitivanja. Shodno traženom Ministarstvo pravde je dostavilo datne sugestije i komentare koje je Ministarstvo civilnih poslova i prihvatilo. Također i Agencija za zaštitu osobnih podataka je dostavila odgovor da ostaje pri ranije iznesenom stavu u vezi Prijedloga odluke koje je dostavila Agencija za zaštitu osobnih podataka u Bosni i Hercegovini i navode da je dovođenje pod sumnju svih javnih isprava štetno za javni interes jer se takvim postupanjem narušava pravna sigurnost. Također skrenuli su pozornost da je Ured za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom Kantona Sarajevo pokrenuo upravni spor protiv Rješenja Agencije za zaštitu osobnih podataka, a zbog vršenja provjere vjerodostojnih diploma. S tim u vezi iz Agencije za zaštitu osobnih podataka BiH preporučuju da donošenje odluke o provjeri kvalifikacije svih zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine bude odgođeno do okončanja upravnog spora. Hvala.
Zahvaljujem se uvaženoj ministrici Gudeljević. Imate li komentar? Izvolite.
Naravno da imam komentar. Dakle, već jednom je ovo upućivano Agenciji za zaštitu ličnih podataka i odgovorno tvrdim da Agencija selektivno, dakle, daje mišljenja u ovisnosti, dakle, o kome se radi. Ne znam kako nije dala mišljenje kada je u pitanju federalni nivo vlasti. I ovdje, kao što sam već do sada u ne znam koliko navrata rekla, se ne radi o ličnim podacima, radi se o imenu i prezimenu i broju diplome, i datumu kad je izdata. Prema tome, ovdje se uopšte ne radi o ličnim podacima. A ja ću podsjetiti uvaženu ministricu, a evo, vjerovatno će neko možda čuti i iz Agencije za zaštitu ličnih podataka, da postoji preporuka ombudsmena za ljudska prava koja ustvari nalaže da, i kaže da se provjera može izvršiti obzirom da se radi o javnom interesu. Jer, mi ovdje ustvari ne dovodimo pod sumnju ničije pravilno izdate diplome, mi hoćemo da utvrdimo činjenicu koliko ima onih diploma koje nisu validne. Prema tome, svako onaj ko ima ispravnu diplomu sigurno neće imati nikakav problem sa tom provjerom. Ovdje će imati problem samo oni koji imaju, ovaj, diplomu koja ...poslanica se upozorava na vrijeme/ nije validna. Prema tome, ja, ovo je zaista, zaista već postalo degutantno, drsko i bezobrazno. I ovdje se očigledno neko štiti.
Hvala. Riječ dajem uvaženoj zastupnici Aidi Baručija. Izvolite.
Zahvaljujem predsjedavajući. Pozdravljam sve prisutne. Moje pitanje je upućeno ministru odbrane – Da li su pripadnici Oružanih snaga bili u grupi prioriteta za imunizaciju protiv COVID-19, kada su stigle vakcine, odnosno kada je započeo proces vakcinacije pripadnika Oružanih snaga i kolika je procentualna ... pripadnika Oružanih snaga? Hvala.
Hvala. Ministre, izvolite.
Sifet Podžić
Dobar dan. Uvaženi članovi Kolegija, uvaženi zastupnici, kolege članovi Vijeća ministara, dame i gospodo i uvažena zastupnice Baručija. Dakle, sistem zdravstvene zaštite za pripadnike Oružanih snaga BiH je zasnovan i funkcioniše na bazi porodične medicine, znači, po mjestu stanovanja kao i za sve ostale građane Bosne i Hercegovine. Istina Ministarstvo odbrane se nudilo da, prvenstveno preko NATO-a i nekih prijateljskih zemalja, budemo partneri u nabavci vakcina, što nažalost nije naišlo na razumijevanje u institucijama Bosne i Hercegovine. Tako da pripadnici Oružanih snaga se vakcinišu, dakle, po mjestu službovanja i do sda je vakcinisano tačno 25,34% pripadnika Oružanih snaga BiH. Hvala.
Hvala. Komentar?
Zahvaljujem ministru. Eto, samo izostaje odgovor kada je počeo taj proces vakcinacije, s obzirom da su vakcine kasnile i u Federaciji i u Republici Srpskoj. Da li imate još tu informaciju ili mi pošaljite u pisanoj formi odgovor.
To je najbolje, u pisanoj formi da dobijete odgovor. Hvala vam. Riječ dajem uvaženom zastupniku Damiru Arnautu. Izvolite.
Hvala predsjedavajući. Pitanje za ministra sigurnosti. Predstavnički dom je na prošloj sjednici, koja je održana prije više od mjesec dana, usvojio inicijativu da se pristupi izradi izmjena i dopuna zakonskih rješenja kako bi se omogućio boravak digitalnih nomada u Bosni i Hercegovini, odnosno da se uvede posebna vizna kategorija za tu vrstu djelatnika, po uzoru na brojne zemlje Evropske unije, uključujući Republiku Hrvatsku, Češku, Estoniju, itd. Rok u inicijativi je dat tri mjeseca od dana usvajanja inicijative. Svjestan sam potpuno da rok još uvijek nije istakao, međutim s obzirom da ovim pitanjima treba temeljito pristupiti interesuje me – Dokle su došle aktivnosti Ministarstva po ovom pitanju, uzimajući u obzir da je već proteklo više od mjesec dana? I ja se nadam da će ova inicijativa biti realizovana u roku, pogotovo zato što je to bila jedna od tačaka dnevnog reda koja je dobila maltene univerzalnu podršku u ovom Domu, tako da zaista cijeli Dom maltene stoji iza ove inicijative. I ona je nadasve dobra za ekonomske, turističke i sve druge interese Bosne i Hercegovine i njenih građana. Hvala.
Hvala. Ministre, izvolite.
Selmo Cikotić
Zahvaljujem se uvaženom zastupniku Arnautu. Pomenuta inicijativa se nalazi u elektronskim materijalima Vijeća ministara. Podsjećam vas da je zadnja sjednica Vijeća ministara održana 22. jula. Nakon toga nismo imali sjednicu i ovaj materijal još uvijek nije razmatran na sjednici Vijeća ministara, ali je sa stanovišta odgovornosti Ministarstva sigurnosti već integriran i uvršen u izmjene i dopune zakona koji, čija izrada je u toku.
Hvala ministre. Komentar? Izvolite.
Hvala predsjedavajući. Svjestan sam da Vijeće ministara ne radi, sad je drugo pitanje zašto ne radi, jer vrlo dobro znate da ministrica Turković kao zamjenica, skupa sa gospodinom Bevandom, može ishoditi sjednicu Vijeća ministara, bez obzira što predsjedavajući odbija da je zakaže, to je drugo pitanje. I mislim da i na tome trebate onda malo poraditi. Ako stvari stoje zbog toga što ministri Turković i Bevanda ne koriste svoje ustavne i zakonske mogućnosti to je onda zaista veliki problem. Ali, također sjednica Vijeća ministara na kojoj se utvrđuju prijedlozi zakona je zadnji korak. Ovo je u nadležnosti Ministarstva sigurnosti. Ja se nadam da će Ministarstvo sigurnosti dosta prije isteka tromjesečnog roka dostaviti nacrt izmjena i dopuna relevantnih u proceduru, kako bi onda Vijeće ministara moglo utvrditi prijedlog kako bi se ova inicijativa realizovala u roku koji je Predstavnički dom zadao. Hvala.
Hvala. Nemamo više zastupnika za postavljanje usmenih pitanja. Prelazimo na utvrđivanje dnevngo reda. Što se tiče izmjena dnevnog reda današnje sjednice želim napomenuti sljedeće: Sa dnevnog reda skinute su, zbog neodržavanja sjednice Zajedničke komisije za ljudska prava, ranije tri tačke. Tačka 5. Izvještaj o zaštiti ličnih podataka u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu, podnosilac: Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH, broj: 01,02-04-1-1412/21, od 08.07.2021. Tačka 12. Specijalni izvještaj o efikasnosti zakonskih rješenja u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini, podnosilac: Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH, broj: 01,02-37-1-1808/21, od 30.09.2021. Tačka 13. Razmatranje inicijative zastupnika Damira Arnauta kojom se nalaže Ministarstvu civilnih poslova BiH da u roku od 14 dana, od dana usvajanja ove inicijative, uspostavi postupak i otpočne proces izdavanja jedinstvenih COVID-19 certifikata s QR kodom, s ciljem njihovog korištenja van Bosne i Hercegovine na jedan od dva sljedeća načina: 1) izdavanje takvih certifikata od strane samoga ministarstva, na osnovu potvrde o vakcinisanju ili prebolovanom COVID-u koje ministarstvo pribavi od nadležnih entitetskih, kantonalnih i organa Brčko Distrikta ili potvrda navedenih nadležnih organa koje građani sami dostave ministarstvu, 2) kreiranje i dostavljanje navedenim nadležnim organima jedinstvenog obrasca za izdavanje takvih certifikata od strane tih organa, broj: 01-50-1-1797/21, od 28.09.2021. Sada otvaram raspravu o predloženom dnevnom redu. Uvaženi zastupnik Nikola Lovrinović. Izvolite.
Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Pozdravljam sve nazočne u dvorani. Dakle, predlažem dopunu dnevnog reda sa sljedećom točkom: – Donošenje odluke o prihvaćanju Deklaracije Evropskog parlamenta o obilježavanju Evropskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima. Naime, ovo je nešto što ja već, ako se ne varam, treći ili četvrti put pokušavam staviti na dnevni red sjednice Zastupničkog doma i, evo, do sada to nikad nije bilo prihvaćeno. Mislio sam to tamo negdje i u rujnu mjesecu kad smo imali prvo zasijedanje, međutim bilo je odgađanje sjednice, tako da to predlažem danas. Materijal imam ovdje kod sebe, daću službi da se umnoži, pa molim da se ovo danas stavi na dnevni red zasijedanja ove sjednice. Hvala lijepo.
Hvala. Molim službe da odmah materijal umnože i da dostave svim zastupnicima, jer ćemo se morati izjasniti o ovom, ovoj dopuni dnevnog reda. Nema više prijavljenih za raspravu o dnevnom redu, dakle u smislu prijava. Zaključujem raspravu. Sad ćemo sačekati ovaj materijal uvaženog zastupnika Lovrinovića da se vi sa njim upoznte, da se o njemu očitujemo kako bi onda mogli preći na rad po dnevnom redu današnje sjednice. Sačekat ćemo par minuta samo da se materijal podijeli.
Ja predlažem da nam gospodin Lovrinović pročita svoju odluku, a u međuvremenu ćete vi dobiti pisani materijal, pa ćete se moći detaljnije upoznati, kako bi mi znali o čemu se izjašnjavamo. Izvolite gospodine Lovrinoviću.
Možda sam, gospodine predsjedavajući, dao jedini primjerak, ali evo, našao sam. Znači, sukladno članku 8. Poslovnika Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, brojevi, podnosim inicijativu: „Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH prihvaća Deklaraciju Evropskog parlamenta od 23.09.2008. godine i Rezoluciju Evropskog parlamenta od 02.04.2009. i donosi odluku kojom se 23. kolovoz obilježava kao Evropski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, te na istoj sjednici Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH donosi sljedeće zaključke: 1) Odaje se počast žrtvama totalitarnih režima i potiče vlasti u Bosni i Hercegovini da omoguće i pomognu u identificiranju mjesta stradanja, obilježavanja istih i utvrđivanja imena žrtava; 2) Zadužuje se Vijeće ministara da čim prije, a najdulje do idućeg dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, donese odluku o načinu obilježavanja ovoga dana; 3) Vijeće ministara je dužno najdulje u roku od pet godina od donošenja ovoga zaključka donijeti zakonske propise, u roku od godinu dana, pardon, od donošenja ovog zaključka donijeti zakonske propise kojima se zabranjuje manifestacije, skupine i udruge koje veličaju totalitarne ideologije, te zabraniti uporabu simbola totalitarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma, u javnom prostoru i u komercijalne svrhe; 4) Preporuča se svim načelnicima i predsjedavajućim općinskim vijeća da formiraju radna tijela za istraživanje i prikupljanje podataka o stradalima i nestalim osobama iz Drugog svjetskog rata i ... do 1990., te o grobištima istih.“ Obrazloženje: Deklaracijom Evropskog parlamenta od 23. rujna 2008. godine 23. kolovoz prograšen je Danom sjećanja na žrtve Staljinizma i nacizma. Rezolucija Evropskog parlamenta od 02. travnja 2009. u točci 15. poziva na proglašenje ovoga dana, dakle 23. kolovoza, sveeuropskim danom sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima koji bi se trebao slaviti dostojanstveno i nepristrasno. Rezolucijom Evropskog parlamenta od 19. rujna 2019. godine o važnosti evropskog sjećanja za budućnost Evrope ponovo je snažno naglašena potreba sjećanja na sve žrtve totalitarnih i autoritarnih režima. Podsjećam također na Rezoluciju Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope 1481 od 26. siječnja 2006. o potrebi međunarodne osude zločina totalitarnih i komunističkih režima koja nas kao članicu Vijeća Evrope obvezuje na njezino poštivanje. To je sadržaj, dakle inicijative ili odluke ...
Ok, hvala Vam gospodine Lovrinoviću. Mislim da je sada jasno o kojoj tački i o kom materijalu i sadržaju se izjašnjavamo. Dakle, trebamo sada pristupiti glasanju o prijedlogu gospodina Lovrinovića za uvrštavanje u dnevni red ove tačke koju je on upravo sada pročitao. Molim da se izjasnite. Od ukupno 27 prisutnih – za 5, protiv 15, suzdržanih 7. Ne postoji opća većina. Konstatujem da nemamo dovoljan broj glasova da se ova tačka uvrsti na dnevni red. Sada konstatujem da 24. sjednica Doma ima sljedeći dnevn i red. To je isti koji ste dobili uz poziv sa pročitanim izmjenama i dopunama. Dnevni red 1. Usvajanje Zapisnika 23. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH; 2. Komentari na dobivene odgovore na zastupnička pitanja; 3. Odluka o potvrđivanju smjene ministra odbrane Bosne i Hercegovine, broj: 01,02-34- 7-1845/21, od 05.10.2021.; 4. Prijedlog zakona o izmjenama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, predlagač: zastupnici Nermin Nikšić, Saša Magazinović, Nada Mladina i Zukan Helez, zakon broj: 01-02-1-863/21, od 21.04.2021., skraćeni postupak (prvo čitanje); 5. Izvještaj o radu Pravobranilaštva BiH za 2020. godinu, broj: 01,02-50-18-1436/21, od 16.07.2021.; 6. Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, podnosilac: Predsjedništvo BiH, broj: 01,02-16- 1-1456/21, od 21.07. 2021.; 7. Izvještaj o finansijskoj reviziji izvršenja Budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, podnosilac: Ured za reviziju institucija BiH, broj: 01-16-9-1724/21, od 10.09.2021.; 8. Izvještaj o radu Upravnog odbora Izvozno-kreditne agencije BiH za 2020. godinu, broj: 01,02- 50-18-1684/21, od 31.08.2021.; 9. Izvještaj o provođenju zakona iz nadležnosti Centralne izborne komisije BiH u 2020. godini, podnosilac: Centralna izborna komisija BiH, broj: 01,02-50-18-1705/21, od 08.09.2021.; 10. Izvještaj o provođenju Lokalnih izbora 2020. godine, podnosilac: Centralna izborna komisija BiH, broj: 01,02-50-18-1706/21, od 08.09.2021.; 11. Razmatranje inicijative zastupnika Saše Magazinovića kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od šest mjeseci u parlamentarnu proceduru dostavi Prijedlog okvirnog zakona o klimatskim promjenama, broj: 01-50-1-1828/21, od 01.10.2021.; 12. Prijedlog deklaracije o dobivanju kandidatskog statusa za članstvo u Europskoj uniji, predlagač: zastupnik Nikola Lovrinović, broj: 01-50-1-15-22/21, veza: 01-02-1- 1390/21, od 07.07.2021.; 13. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Aneksa I. Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore o provođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prijelazima za zajedničku lokaciju na graničnom prijelazu Deleuša – Vraćenovići; Aneks II. Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore o provođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prijelazima za zajedničku lokaciju na graničnom prijelazu Hum – Šćepan Polje; Aneks III. Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore o provođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prijelazima za zajedničku lokaciju na graničnom prijelazu Sitnica – Zupci i Aneks IV. Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore o provođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prijelazima za zajedničku lokaciju na graničnom prijelazu Klobuk – Ilino Brdo, broj: 01,02-21-1-1780/21, od 23.09.2021. To je predloženi dnevni red. Prelazimo na tačku jedan predloženog dnevnog reda, to je, Ad. 1. Usvajanje Zapisnika 23. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
Dobili ste Zapisnik. Da li eventualno ima nekih primjedbi za raspravu? Nema. Prelazimo na tačku dnevnog reda broj dva, to je, Ad. 2. Komentari na dobivene odgovore na zastupnička pitanja
U skladu s članom 170. Poslovnika do ove sjednice Doma pitanja i inicijative u pisanoj formi postavili su zastupnici: Saša Magazinović postavio osam pitanja i uputio inicijativu Kolegiju Doma; Damir Arnaut postavio 12 pitanja i uputio inicijativu Kolegiju Doma; Aida Baručija postavila 91 pitanje i zatražila upućivanje urgencija za dostavljanje odgovora; Mirjana Marinković-Lepić postavila 34 pitanja i zatražila upućivanje urgencija za dostavljanje odgovora i Nermin Nikšić postavio dva pitanja. Do današnje sjednice dostavljeni su sljedeći odgovori: na pitanja Damira Arnauta dostavljeno je 40 odgovora; na pitanja Aide Baručije dostavljena su 33 odgovora; na pitanja Mirjane Marinković-Lepić dostavljeno je devet odgovora; na pitanja Saše Magazinovića dostavljen je jedan odgovor i na pitanja Branislava Borenovića dostavljena su dva odgovora. Da li imaju komentari na dobijene odgovore? Nema prijavljenih. Idemo dalje. Prelazimo na tačku dnevnog reda broj tri, to je, Ad. 3. Odluka o potvrđivanju smjene ministra odbrane Bosne i Hercegovine, broj: 01,02-34-7-1845/21, od 05.10.2021.
Predsjedavajući Vijeća ministara BiH, u skladu s članom 15. Zakona o Vijeću ministara BiH, 05.10.2021. dostavio je Parlamentarnoj skupštini BiH Odluku o smjeni ministra odbrane Bosne i Hercegovine Sifeta Podžića. Ova Odluka je, u skladu s članom 159. stav (3) Poslovnika, odmah dostavljena zastupnicima i Domu naroda. Podsjećam na odredbe člana 160. Poslovnika kojima je propisano da se prijedlog za smjenu ministra ili zamjenika ministra obavezno uvrštava u dnevni red sjednice Doma najkasnije 15 dana od dana kada taj prijedlog predsjedavajući Doma primi od predsjedavajućeg Vijeća ministara. U skladu s članom 161. stav (1) Poslovnika predsjedavajući Vijeća ministara BiH ima pravo da na sjednici Doma obrazloži svoju inicijativu, nakon čega se otvara rasprava. U tom smislu pozivam predsjedavajućeg Vijeća ministara da obrazloži svoju odluku, ako misli da ima potrebe. Izvolite.
Zoran Tegeltija
Hvala lijepo. Gospodine predsjedavajući, članovi radnog predsjedništva, gospodo poslanici, kolege ministri, uvaženi gosti. Dana 05.10.2021. godine donio sam Odluku o smjeni ministra odbrane, gospodina Sifeta Podžića. O istoj sam odluci obavijestio Parlamentarnu skupštinu BiH, odnosno njena oba doma. Podsjetiću vas da je ovo drugi put da Parlamentu predlažem odluku o razrješenju nekog od ministara, kao i to da ste prvi put u Predstavničkom domu podržali tu odluku. Dozvolite mi da ukratko obrazložim razloge donošenja ove moje odluke. Razlozi za donošenje ove odluke nisu ni političke prirode, nisu ni neslaganje sa ministrom Podžićem, već konkretna odluka koju je donio ministar Podžić. Duboko sam ubijeđen da je odluka donesena izvan ovlaštenja ministra odbrane, da predstavlja grubo kršenje Zakona o odbrani i predstavlja nediplomatski odnos prema nama susjednoj državi Srbiji. Podsjetiću vas na redosljed događaja. Ministar odbrane je 04.10. donio Odluku o otkazivanju vojne vježbe „Manjača 21“. Ja kao i druge kolege ministri ili bar većina ministara sa ovom odlukom upoznati smo putem medija. 05.10. uputio sam pismo ministru Podžiću i ukazao na štetnost takve odluke i pozvao ga da stavi Odluku van snage. Telefonom sam pozvao ministra Podžića, iznio mu svoje stavove i očekivao zaista da će donijeti odluku da povuče to. Nakon odluke ministra da ostaje pri svojoj odluci donio sam Odluku o razrješenju ministra odbrane. Hoću da kažem da se duže vrijeme u medijima i u kuloarima i ove zgrade špekulisalo da će biti odgođena ova vježba i da je jedini razlog tome, koji se tada govorio, jeste činjenica da nije bila usvojena Odluka o privremenom finansiranju, a u Parlamentu još uvijek nije usvojen Budžet za 2021. godinu. Te dvije, možda je i dobar izgovor i dobar razlog za odgađanje ove vježbe, ali ta Odluka o privremenom finansiranju je u međuvremenu donesena i nije bilo dovoljno razloga za otkazivanje vježbe. U trenutku donošenja Odluke apsolutno sam bio svjestan odnosa u Parlamentarnoj skupštini i mogućnosti da Parlament ne podrži moju Odluku. Ali moj ključni cilj nije bio da Parlament potvrdi ili ne potvrdi Odluku, moj ključni cilj jeste da svi nivoi vlasti u Bosni i Hercegovini donose odluke u skladu sa svojim ovlaštenjima i u skladu sa definisanom procedurom. Ja se kao predsjedavajući Savjeta ministara upravo tako ponašam. Na sjednicama Savjeta ministara veoma često se nalaze tačke koje se predlažu i usvajaju u proceduri, bez obzira da li se te odluke meni ili nekome, recimo, iz Republike Srpske, dopadaju ili ne. Nikada nisam blokirao usvajanje bilo kog dokumenta na način da ga nestavim i uvrstim u dnevni red koji treba da ide u parlamentarnu proceduru. A znate iz javnosti da sam protiv nekih tih odluka i glasao. Ukoliko vi poslanici želite da legalizujete praksu da pojedini ministri donose odluku izvan definisanih procedura to je apsolutno vaše pravo. O posljedicama legalizacije te prakse sudićete sami ali sudiće i javnost. Ali moramo svi da budemo svjesni i znati da legalizacija prakse da to rade i drugi neki ministri i da nam te odluke se možda neće ni dopasti. Još jednom na kraju da ponovim, moja odluka je rezultat konkretne Odluke ministra odbrane za koju smatram da predstavlja kršenje Zakona o odbrani i da je donesena izvan ovlaštenja ministra odbrane. Moja odluka nije vezana za stav političke partije, kojoj pripada ministar Podžić, ni prema Savjetu ministara, ni prema meni lično. Gospodo poslanici i vi i ja jako dobro znamo da ta Odluka nije kreirana u kabinetu ministra odbrane. I vi i ja dobro znamo da razlozi otkazivanja te vježbe, koji su zvanično saopšteni, nisu pravi razlozi za otkazivanje te vježbe. Gospodo poslanici na vama je da odlučite da li ćete potvrditi moj stav da svaki ministar može donositi odluke samo u skladu sa svojim ovlaštenjima i definisanim procedurama ili ćete legalizovati praksu da svako donosi odluke u skladu, izvan procedura i ovlaštenja a na osnovu odlučivanja i predlaganja nekih drugih koji nisu dio institucija Bosne i Hercegovine. Hvala lijepo.
Zahvaljujem se predsjedavajućem Vijeća ministara. U skladu sa Poslovnikom Predstavničkog doma sada ćemo otvoriti raspravu o ovoj Odluci, a u skladu s članom 161. stav (2) Poslovnika ministar čija je smjena predložena ima pravo da se obrati Predstavničkom domu. Ministre ako želite?
Ne. Ok. Otvaram raspravu. Uvaženi zastupnik Dženan Đonlagić. Izvolite.
Zahvaljujem predsjedavajući. Pozdravljam sve prisutne. Na početku želim konstatovati da je lijepo ponovo vidjeti predsjedavajućeg Vijeća ministara kako učestvuje u odlučivanju unutar Vijeća ministara BiH i kako učestvuje u radu Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, što je pozitivno u tom kontekstu. Želim kazati da je predsjedavajući Vijeća ministara u svom obrazloženju Odluke koju je donio iznio zaista nekoliko netačnih konstatacija, netačnih informacija i nadasve netačnih tvrdnji. Naime, o čemu se radi? Nekoliko puta je predsjedavajući u svom usmenom obrazlaganju Odluke kazao kako je ministar odbrane Bosne i Hercegovine grubo prekršio Zakon o odbrani BiH ne citirajući niti ijedan član pomenutog Zakona koji je, navodno, ministar odbrane prekršio, niti je to eksciplitno naveo u razlozima za donošenje Odluke i u obrazloženju predmetne Odluke. Dakle, paušalno navodi tu tvrdnju. S druge strane kazao je da je ministar odbrane, i to je nekoliko puta ponovio, netačno, da je donio Odluku o otkazivanju vojne vježbe, to je takođe netačno. Dakle, ministar odbrane nije donio Odluku o otkazivanju vojne vježbe, nego o prolongiranju datuma održavanja iste. I to je uradio unutar svojih nadležnosti koje ima. I ministar je više puta u javnosti obrazložio zašto je to uradio, prije svega referirajući se i konsultirajući se sa strukom, ovdje mislim na struku iz medicinske oblasti, odnosno obrazlažući to epidemiološkim mjerama i stanjem sa širenjem zaraze COVID-19 i u Bosni i Hercegovini i u Republici Srbiji, i brojevima koji neprestalno iz dana u dan rastu. Predsjedavajući Vijeća ministara je također netačno iznio tvrdnju kako su, kako je Odluka o privremenom finansiranju zapravo uslov ili kako ta odluka stvara pretpostavke za održavanje predmetne vježbe. Dakle, predsjedavajući, Vi dobro znate da se aktivnosti Ministarstva odbrane BiH, i shodno tome Oružanih snaga BiH, i svih njihovih godišnjih planiranih programskih aktivnosti, uključujući i predmetnu vojnu vježbu, ne finansira Odlukom o privremenom finansiranju, predsjedavajući. Čudi me da Vi to ne znate, Vi ste iste ekonomske struke. Dakle, ta programska aktivnost, uvaženi predsjedavajući, se planira i finansira Budžetom institucija Bosne i Hercegovine, a ne iz Odluke o privremenom finansiranju. Sredstva iz Odluke o privremenom finansiranju, njihova osnova je budžet iz prethodne godine. Dakle, ne može se, ne može se ta programska aktivnost finansirati novcem iz Odluke o privremenom finansiranju pa da to bude finansijski, materijalni osnov za pravdanje i finansiranje te programske aktivnosti, nego Budžet institucija za 2021. godinu koji, nažalost još uvijek je u parlamentarnoj proceduri i nije usvojen kao takav u Parlamentarnoj skupštini BiH. Imajući sve u vidu, dakle, potpuno sam siguran da ono što ste tvrdili ovdje pred govornicom kako ovo nema nikakve političke konotacije, sve je suprotno. Dakle, iskoristili ste i samoponizili ste se degradirajući i funkciju predsjedavajućeg Vijeća ministara i sebe lično, da uđete u politikanstvo i u arenu da ovo iskoristite kao momenat kao kada ćete se vratiti u parlamentarne klupe i da na taj način pošaljete sliku kako ne blokirate i ne rušite institucije Bosne i Hercegovine. Dakle, to apsolutno nema veze sa obrazloženjem koje ste napisali u predmetnoj odluci, jer osnov za odluku koju ste donijeli o pokretanju smjene ministra odbrane apsolutno ne postoji, nego ste, nažalost, ušli, i Vi sa te pozicije koju obnašate i Vi lično, u jednu, jednu, jedno nevjerovatno politikanstvo. I s tim u vezi potpuno sam siguran da u konačnici će i glasanje, vezano za predmetnu Odluku, pokazati kakav kredibilitet imate sa pozicije predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH. Dakle, sam čin glasanja i broj glasova koji će Vas podržati u ovoj predmetnoj odluci će Vam poslati jasnu sliku i jasnu poruku da ste u potpunosti izgubili politički kredibilitet na poziciji koju obnašate. Hvala.
Hvala. Uvaženi zastupnik Saša Magazinović. Izvolite.
Ja sam imao, poštovani predsjedavajući, pripremljenu diskusiju ali, evo, kolega Đonlagić kao predsjedavajući Kluba DF-a što je, je li, i logično, budući da ministar dolazi iz te stranke, je jedan broj tih argumenata iskoristio, pa ću ja, evo, skratiti diskusiju i uštediti i svoje i vaše vrijeme i samo još jednom ponoviti ono što sam i u javnosti rekao, a to je da je ovo izuzetno kreativan, ja moram priznati, način da se vrati u institucije, budući da predsjedavajući u trenutku donošenja ovakve odluke je znao da ona neće biti usvojena, što ćemo vidjeti vrlo uskoro i na glasanju. Ali, s druge strane ne može vam niko, je li, ni na koji način osporiti vaše pravo da dođete u Parlament i branite svoju odluku. Dakle, još jednom, ovo je izuzetno kreativan način da se vratite u Parlament. Što se mene tiče niste trebali iz njega ni izlaziti, mada razumijem da niste to Vi uradili zato što ste htjeli, nego zato što je tako rečeno, da ne kažem naređeno. Ja smatram da ova tačka dnevnog reda može biti povod ali i prostor da progovorimo i o drugim stvarima, da Vas zamolim da u obnašanju svoje funkcije, i ovdje i van Parlamenta, povedete računa o tome da svaka teška izgovorena riječ može završiti, u najmanju ruku, kao kamen na glavi povratnika negdje u nekom selu u Bosni i Hercegovini. Da situacija u državi koja je nastala nakon blokade rada Parlamenta i Vijeća ministara nimalo ne obećava, ni u političkom, ni u sigurnosnom smislu. Da su sve to stvari za koje odgovornost veću od drugih imaju oni koji kreiraju ovakvu situaciju. Ja pažljivo biram riječi u odnosu na ono šta bih volio da kažem u ovom trenutku, ali ne želim da izazovem reakciju koja će čitavu ovu sjednicu i diskusiju odvesti u pogrešnom pravcu. Samo na kraju želim da kažem da je moja želja da se normalizuje rad institucija, i prema mojim informacijama to će uslijediti skoro. Ja neću biti onaj koji će vam otežavati to, neću biti onaj, dakle, koji će vam to otežavati, ali smatram da je i ovo do sada bilo suvišno. I na koncu Bogu se zahvalite što vam država Bosna i Hercegovina daje platu i što vas država Bosna i Hercegovina štiti. Da ste kod privatnika nekog do sada bi tri puta dobili otkaz. Hvala.
Hvala. Uvažena zastupnica Mirjana Marinković-Lepić. Izvolite.
Pa, u svom obraćanju ovdje i obrazlaganju Vaše odluke rekli ste, odnosno stavili nama na teret da legalizujemo neke prakse, dakle, koje će dovesti do toga da ne postupamo, odnosno da podržavamo ministre koji ne rade u skladu sa svojim nadležnostima, itd. Ja moram reći da ste Vi od početka svog mandata u Vijeću ministara legalizovali različite prakse koje takođe smatram i nelegalnim, ali i pogubnim za ovu državu. Prvo ste legalizovali praksu da ne radite a primate platu, dakle to je takođe jedna praksa koja ni u kom slučaju ne ide u prilog građanima Bosne i Hercegovine, ma iz koje partije da dolaze. Takođe čudno je da niste smjenjivali ministre kada su ugrožavali zdravlje ljudi, kada su u najžešćim valovima pandemije prisustvovali tzv. korona-partijima, i umjesto da daju svoj primjer ponašali se suprotno. Takođe niste smjenjivali ni kada se nisu nabavljale vakcine pravovremeno, pa smo, mislim, među državama koje su najkasnije počele sa tim. Niste smjenjivali ni zbog toga što se ne donose zakoni, što se ne ispunjavaju prioriteti Evropske komisije, dakle, i svi oni razlozi koje je naš Klub naveo u interpelaciji. Nije Vam palo napamet da bi bilo koji od tih razloga bio razlog da smijenite nekog od ministara. Evo danas, možda ste, nadam se, a i nadam se pratili online sjednicu i tok sjednice od početka, vidimo da je ustaljena praksa da se blokiraju svi procesi koji bi išli u korist ovih građana. Pa se, recimo, zakoni čuvaju po ladicama dvije godine, pa evo dvije godine ne možemo skoro da, ne može se doći do odluke o provjeri diploma i nalaze se stalno neki razlozi. To je samo primjer. Tako da ste Vi već svojim dosadašnjim radom legalizovali itekako loše prakse u Vijeću ministara, a zamislite u najvećoj političkoj krizi od završetka rata najveći nam je problem što se otkazala vježba vojna sa Srbijom. Mislim, ja tu uopšte ne vidim problem. I koliko vidim nisu narušeni odnosi Bosne i Hercegovine ni u čemu kada je u pitanju otkazivanje vojne vježbe. I zaista mislim, nemojte nam zaista vrijeđati inteligenciju i govoriti da ovdje nema političke konotacije. Itekako je ima.
Hvala. Uvaženi zastupnik Zukan Helez. Izvolite.
Zahvaljujem. Ggospodine predsjedavajući, dopredsjedavajući. Evo, drago mi je da konačno mogu vidjeti da je kompletno rukovodstvo ovdje u Predstavničkom domu na svojim mjestima, ali evo, znamo koji je povod i kakve su najave dalje kako će se ponašati ova određena grupa zastupnika. Danas je malo čudno ovdje. Obzirom kako radi Vijeće ministara logično bi bilo da opozicija traži ostavke ministara, da traži ostavke kompletnog saziva Vijeća ministara. Međutim, i pored nerada kompletnog Vijeća ministara na čelu sa predsjedavajućim Vijeća ministara gospodinom Tegeltijom oni između sebe traže smjene, odnosno Tegeltija traži smjenu jednog od ministara. Ja bih mogao i shvatiti to, mogao bih i podržati to da prije toga nekoliko prekršaja teških, pa možda i krivičnih djela nije napravio upravo predsjedavajući Tegeltija i moje kolege zastupnici. Predsjedavajući, da li smo ikad, i nije mi jasno, i želim od Vas čuti odgovor, ko potpiše platu ljudima koji ne dolaze na posao. Valjda ima Zakon o radu koji važi za sve, ukoliko ne dolazite na posao, ne radite određen broj dana dobijete otkaz. Da li smo ikad uputili dopis CIK-u da ovi ljudi ne dolaze, ne rade svoj posao. Ništa mi to još nismo iskoristili. A što se tiče gospodina ministra. Prvo, u ovoj situaciji gospodine ministre ja Vam čestitam što ste otkazali vojnu vježbu, pokazali ste još jedanput da ste pravi ministar. Jer, ne mogu da shvatim da predsjedavajući više žali Srbiju od same Srbije. Jesmo li mi ikad dobili od Srbije neki akt da se žali, neku notu diplomatsku, zašto nije održana vježba. Međutim, zaboga briga ovih ljudi koji na sve načine opstruiraju i blokiraju procese u državi Bosni i Hercegovini znate na šta mi ovo liči? Pa, to vam je isto kao da nakon Drugog svjetskog rata, da nije stradao, Adolf Hitler stavljen na čelo antifašističkog pokreta i da povede to. Pa, nevjerovatno šta ljudima na um padne. Sifet Podžić je moj saborac, dobar ministar i ja ću glasati protiv ove smjene. Smatram da dobro radi svoj posao i ako nam je iko potreban u ovoj situaciji u kojoj je Bosna i Hercegovina potreban nam je čovjek koji razumije odbranu države Bosne i Hercegovine i koji je ministar odbrane države Bosne i Hercegovine. I zato Klub SDP- a, rekao je predsjednik Kluba, podržaće, ovaj, odnosno biće protiv smjene ministra. I, gledajte, kada sam uzeo riječ želim još da ove kolege koji su danas došli, a povod je smjena ministra Podžića, ja ne mogu da shvatim da u medijima pročitam takvu glupost, kaže – ja neću da dođem na sjednicu zato što poštujem zaključke Narodne skupštine Republike Srpske. Pa ne mogu niži nivoi vlasti određivati kako ćemo mi ovdje raditi. To je totalno van Ustava, van zakona. Pa šta, zamislite sad ovo, evo, biću do kraja otvoren, Parlament Federacije izglasa da se ukine Republika Srpska. I sad mi svi koji smo iz Federacije kažemo – pa to treba ukinuti, i držimo se slijepo toga. Ljudi, manite se, po onoj narodnoj, ćorava posla, vratite se u institucije, ovo je država shvatite. Ja razumijem emocije prema Srbiji, pa i prema Hrvatskoj, i ja ih imam, i prema Jugoslaviji imam emocije, i to potpuno razumijem srpski i hrvatski narod, ali ovo je država, ljudi moji, ovo je država. I drago mi je da se u ovoj situaciji baš ministar Podžić našao na ovom mjestu. I ministre imaš moju punu podršku.
Hvala. Uvažena zastupnica Snježana Novaković-Bursać. Izvolite.
Hvala predsjedavajući. Uvaženi kolegice i kolege. Ja ću da iznesem, naravno, stav u ime Kluba SNSD-a inicijalni. I, naravno da smo došli danas ovdje samo i isključivo da podržimo Odluku o smjeni ministra odbrane koju je predložio predsjedavajući Zoran Tegeltija, o kojoj je dovoljno rekao u smislu zakonitosti i ustavnosti. Međutim, ono što je svima nama jasno niti je ta odluka ključno remetilačka ali jeste jako znakovita jer direktno krši i Ustav. Kome nije jasno neka malo pročita član V, nadležnosti i za vanjsku politiku i za nadležnosti vezano za Oružana snage, a u konkretnoj Odluci imamo elemente i vanjske politike i Oružanih snaga. Međutim, nije, svima je nama jasna pozadina, i svima je nama jasan politički kontekst, i svima je nama jasna poruka, kako srpskom narodu, predstavnicima Republike Srpske, tako i poruka Republici Srbiji. Tako da, dobro je možda što ste iz nekih, hajde da kažem okolo naokolo, pokušaja razgovora o ovoj temi ipak poprilično dolazimo do suštine. Naravno da mi znamo, i očekujemo, da većina kolega iz Federacije neće podržati ovu Odluku, i hoću jasno da nazovem to imenom pravim, iz političkih razloga, a ne iz pravnih i suštinskih, kao što sam ih maločas navela. Takođe, naravno da smo spremni i naravno da nam je jasno da će se ovdje pokušati imputirati nama razvaljivanje države, blokada institucija, i nema šta sve ne, čemu svjedočimo i proteklih dana. Međutim, ponavljam ovdje jasno i glasno, kao što mi svih ovih godina ponavljamo, onaj ko temeljno ne poštuje Ustav svoje države, ne poštuje zakone, a posebno u našem konkretnom slučaju ko ne poštuje volju jednog, drugog ili dva, ili, neznam kako u kojoj kombinaciji, volje konstitutivnih naroda suštinski razvaljuje temelje na kojim ova država je nastala, na kojim može da opstane i može da funkcioniše. Tako da te imputacije o blokadama, o koje čemu, možete da pričate i pričajte, niko vam to neće zabraniti, ali argumentacija pravna, argumentacija politička je na strani onih koji se u kontinuitetu pozivaju na Ustav i na temeljne principe na ovoj, na kojima ova zemlja, kao što rekoh, treba i jedino može da funkcioniše. Podsjetiću vas na nekoliko bitnih stvari s obzirom na te tzv. blokade ili učešće ili neučešće u radu. Svaka naša tzv. blokada, odnosno odsustvo učešća u konkretnim aktivnostima, evo konkretno Predstavničkog doma, je bila i jeste isključiva reakcija na ono što je bilo brutalno kršenje zakona i brutalno kršenje izborne volje, konkretno građana Republike Srpske, konkretno srpskog naroda. Prvo, ovaj Savjet ministara, kojeg sad možemo, naravno, svi sa svoje strane da optužujemo, da ne znam šta da mu imputiramo i neimputiramo, je bio opstruisan ravno godinu dana da uopšte uđe na svoje pozicije, direktno kršeći Zakon o Savjetu ministara koji je propisao direktne rokove, bez i jednog jedinog valjanog razloga, bez i jednog normalnog pristupa, ovaj, neobjašnjivih razloga, naravno ko ne poznaje naše unutrašnje prilike. Imali smo priliku sinoć da čujemo eksciplitno objašnjenje takvog ponašanja, naravno što smo i znali. Ovdje uporno se pokušava da nekom nešto neko daje kao daću vam malo vlasti ako mi se sviđate ili ne sviđate, nema veze šta su građani izabrali, upustiću, uzeću ovoga, a neću onoga u vlast zato što mi se nečiji stav više ili manje sviđa. Pa, je li to način, je li to stvarno mislite da je demokratija, je li to stvarno mislite da je način na koji ova zemlja može da funkcioniše. Ovdje dok jednom ne počnemo da se prihvatamo, prije svega da prihvatimo ono što nam u Ustavu piše, pa da prihvatimo jedni druge kakvi dođemo sa izbora, a ne da imamo stav – evo, odlučio sam danas da nekom nešto dam. Ko je ko ovdje da kome nešto daje, je li to nečije nasljeđe ovdje, je li to nečija, ne znam kako bih nazvala. Što se tiče drugih stvari, neću da se vraćam u detalje, svi ste svjedoci na koje načine je sve ovdje kršen i zakon i mnoge druge stvari, i kada je bilo u pitanju, hajde da kažem od onih banalnih stvari kava jeste ona famozna Komisija za ispitivanje stanja u pravosuđu, pa do članova izbora CIK-a, članova, Odluke o izboru članova CIK-a, koja niti je ustavna, a kamoli da je zakonita, itd. Dakle, vraćam se na ono što, još jednom ponavljam, godinama znamo i godinama upozoravamo da nije dobar način i nije dobar put za funkcionisanje zemlje, nepoštovanje stvarne iskonske volje bilo kojeg od naroda i nije dobra stvar nepoštovanje izborne volje građana kakva god ona da je. Što se tiče blokada, što se tiče ovog pokušaja imputiranja da je ovo neki naš kao ko fol, kao kako ste pokušali to smiješno i žalosno, gospodine Magazinoviću, da u svom nekom politikantskom maniru, ovaj, prezentujete ovdje, ja moram nešto drugo da Vam kažem. Žalosno je, žalosno je, evo obraćam se svima vama koji prihvatate i dičite se, i treba da se dičite s time što vas je narod izabrao, velika je to čast i odgovornost, ali istovremeno neobjašnjivo u logičkom ili bilo kojem drugom smislu da prihvatate da neko u ime vas donosi zakon. Mi smo odlučni da to ne prihvatamo, ma šta vi o tome mislili i šta god to vama, kakve god vi izmišljali razloge da je to vama logično. Pa, gdje će biti logično, niti je normalno.
Izvinite ja imam pravo da diskutujem o tački, niste imputirali ni o dnevnom redu kad je pričalo se nešto drugo ovdje. Drugo, niti mi je normalno, niti će mi ikad biti normalno, da neko ko se zalaže za državu i državnost prihvata bilo kojeg stranca u svojim najvišim sudskim tijelima, u političkim tijelima i da zaziva bilo kakve intervencije. Ne postoji mogući logički razlog, niti normalan ljudski, pogotovo u ovako kompleksnoj zemlji koja ima takvu istoriju odnosa, i dobrih i loših, ja referiram se, nažalost, na ove loše, da može opet tako nešto zazivati. Dakle, slažem se da trebamo da smirimo tonove, da prestanemo sa teškim riječima, ali gospodo to ne dolazi iz Republike Srpske, to ne dolazi iz Kluba SNSD-a, niti od predstavnika SNSD-a, niti od bilo kojeg izabranog zvaničnika. Ja apelujem ovim putem na svu javnost Federacije da zaista umolite svoje predstavnike da se suzdrže od takvih riječi, jer ta kamenica o kojoj Vi gospodine Magazinoviću pričate, čim Vi o njoj pričate ona je Vama, u Vašoj glavi, da nije ona u Vašoj namjeri ili u nekoj čije poruke evo sad čitate, ko Vam suflira. Da se mi, ja se ne trebam Bogu zahvaljivati za platu, ja imam od čega da živim, ovdje ima previše poslanika kojima je ovo jedna i jedina funkcija i jedno jedino zanimanje, pa i tu brigu prepustite nekom drugom. Dakle, vraćam se sad na konkretno, kako god se danas izjasnite, a očekujem, naravno, da će kolege većinski da se izjasne protiv Odluke o smjeni, hoću da kažem da će predstavljati nastavak kršenja zakona i ponašanja koje je protivno principima na kojima je ova zemlja nastala, na kojima jedino može i treba da opstane i funkcioniše. Na vama je izbor gospodo. I nemojte molim vas da nam inputirate nikakvu krivicu, potpuno smo mirni, razložni i imamo mogućnost gdje da se vratimo, gdje da funkcionišemo, gdje da ostvarujemo zaista, i provodimo izbornu volju naših građana i da, gdje da razvijamo i našu privredu i socijalne relacije i ostalo. Hvala lijepa.
Hvala. Zastupnik Saša Magazinović, ispravka krivog navoda. Izvolite.
Prvo, nisam ja iz SNSD-a da mi neko suflira i piše poruke šta ću reći. Ja razumijem da krećete od sebe ali ima nas koji smo i samostalni u svom političkom djelovanju, a u SDP-u svako može da kaže ono što misli. Dakle, gledam neke, hajde to ću Vam reći, pročitaću Vam ustvari šta sam gledao. Dakle, Vi kažete – vi ste odlučni da ne prihvatite. Vi ste odlučni da prihvatite sve ono što vam gospodin Dodik kaže. Kad on kaže u salu, ide se u salu, kad on kaže izvan sale, ide se izvan sale. To što ste vi odlučni to zaboravite, jer vaša odlučnost završava naredbom šefa. I ja vas na taj način i posmatram, dakle niste uopšte relevantni da s vama treba o nečemu pregovarati, jer ono što se ispregovara s onim ko se pita vi ćete provesti, bez obzira šta mislite o tome. Pozivate da ne idemo okolo naokolo, da dođemo do suštine. E, da Vam kažem šta je suština. Suština je kriminal sa kisikom, to je suština, od koga bježite, gdje glumite advokate kriminalcima koji su povrijedili zakone ove države. I kada je otkriveno to i kada se počelo otkrivati mnogo drugih stvari onda ste se sjetili srpskog naroda iza kojeg se krijete, Ustava iza kojeg se krijete, Republike Srpske iza koje se krijete. A, zamislite ovo, u glavnom ataku rušenja institucija, država ne postoji, nikakva je, ovakva, onakva, čovjek se sjeti da kaže ako se ne odvoji 100 miliona za zgradu Uprave za indirektno oporezivanje to će odvojiti entitet. Za Upravu za indirektno oporezivanje iste one države koju ne priznaš. Hajde nam objasnite malo o toj zgradi, čija je zgrada, ko je vlasnik, u kakvoj je on relaciji sa vašim predsjednikom, zašto ste zapeli za tih 100 miliona. Hajde malo o tome da pričamo, pa ćemo onda reći šta je suština svega ovoga što radite. Hajde, je li strah nekih ovdje da se ne raspetlja klupko oko Instituta za javno zdravstvo i ovih što su pohapšeni, da ne bude još pohapšenih. Ima li malo tu razloga za ovakvo ponašanje? Ja mislim da ima, ali naučio je se .../poslanik se upozorava na vrijeme/... kriti iza naroda. I da Vam kažem, zarad nekoliko kriminalaca iz politike i onih koji imaju politiku iza leđa Vi se ponižavate i dozvoljavate sebi, a ja znam da Vi niste dio te priče, ali ste dozvolili sebi da branite kriminalce. A ono što sam gledao na telefon je sljedeća stvar – i ja bih volio da se spuste tenzije i da nema ove priče, ali ako Dodik vuče poteze kakve vuče, ako prijeti, zastrašuje, vrijeđa, onda je isključivo on taj koji izaziva .../poslanik se upozorava na vrijeme/... I ne treba da se iznenadi ako dobije takav odgovor. A to što on priča da je on lider mira i da će to mirno, to mislim da se ovaj put malo prevario.
Hvala. Uvažena zastupnica Alma Čolo, ispravka krivog navoda. Izvolite.
Hvala predsjedavajući. Cijenjene kolegice i kolege. Ja bih ispravila krivi navod gospođe Snježane Novaković-Bursać koja je nekoliko puta rekla da se radi o takozvanoj blokadi i da mi ovakvo njihovo postupanje nazivamo blokadom, što u suštini nije. Ja mislim da se radi o stvarnoj blokadi jer su poslanici iz Republike Srpske blokirali zakonodavni proces u ovom Parlamentu. Kad ste izabrani u Parlament položili ste zakletvu da ćete savjesno i odgovorno obavljati povjerene dužnosti. Savjesno i odgovorno obavljati povjerene dužnosti znači učestvovati u radu Parlamenta, ne sjediti po kancelarijama u Parlamentu jer se odluke donose u Parlamentu u ovoj sali. Mi ne možemo donositi zakone zbog vas, ne možemo zbog predsjedavajućeg Vijeća ministara koji ne predlaže ispred Vijeća ministara zakone u ovom Parlamentu i ne možemo donositi kvalitetne odluke ukoliko vi ne sjedite u ovom Parlamentu. Vas nije birao, nisu vas birali građani Republike Srpske da sjedite u Narodnoj skupštini Republike Srpske i da poštujete zakone Narodne skupštine Republike Srpske, i da poštujete odluke Narodne skupštine Republike Srpske i njihove zaključke. Ja sam dobro pročitala taj zaključak koji glasi da nećete učestvovati u donošenju odluku, što vas ne priječi da sjedite u ovom Parlamentu i da raspravljate zajedno s nama. I zato bih rekla da ova takozvana blokada, koju Vi tako nazivate, je ustvari stvarna blokada i ona treba biti otklonjena. Vi treba da se vratite ovdje i da zajedno raspravljamo i da donosimo odgovarajuće odluke. Ukoliko, mislim da imate odgovarajuće obaveze i kada je u pitanju Vaš radno-pravni status jer se Zakon o radu odnosi i na poslanike u Parlamentarnoj skupštini BiH, ukoliko nećete raditi u Parlamentu onda prekinite radni odnos u Parlamentu i primajte samo paušal za svoj rad i budite poslanici koji nisu u stalnom radnom odnosu u Parlamentarnoj skupštini BiH, jer evo imate i druga zanimanja, možete raditi u drugim branšama, a ne biti u Parlamentu stalno zaposlen.
Hvala. Nenad Stevandić, ne pridržavanje utvrđenog dnevnog reda. Izvolite.
Hvala lepo. Pa, ja prihvatam ako se dogovorimo da pričamo o svemu i svačemu, o tome ko je fasciniran Miloradom Dodikom, ko je doktorici Novaković rekao da ona nije relevantna, uvrijedio je, ko je za to da određuje kako ćemo mi ovdje plate primati i kojim ćemo se poslom baviti, kao što je prethodno koleginica rekla, ali to zaista nije na dnevnom redu. Ali ako možemo da otvorimo i tu raspravu nije sporno. Ako nađemo neku uzročno-posljedičnu vezu, u redu, pa da pričamo o svemu tome, ali mislim da ne možete vi da određujete način na koji ćemo mi iz Republike Srpske, koji odgovaramo svojim glasačima. Pa, nismo mi najamni radnici da nam ovdje neko određuje platu i da nam govori hoćemo li biti ovdje ili u nekom gradu na terenu. Pa, nismo mi došli u nečiju privatnu firmu ovdje u Sarajevo, mi smo autentični predstavnici svoga naroda i radimo ono za šta nas je on izabrao, što ne sporimo da i vi imate pravo. Nismo mi došli ovdje da nas neko vrijeđa, naziva nas relevantnim i nerelevantnim, kakav je smisao te rasprave. Svako ko je ovdje došao ima svoj broj glasova i relevantan je, ima pravo da priča. Ja ne razumijem zbog čega nešto što je apsolutno tema koja treba da kaže o tome da je gospodin ministar odbrane bez konsultacije sa svoja dva ministra donio odluku na koju po Zakonu odbrane nema pravo. Da je preuzeo ulogu Predsjedništva BiH koje je zaduženo za spoljnu politiku i donio odluku koja ima veze sa međunarodnim aktivnostima. Ne treba valjda, prva godina Pravnog fakulteta zna se da ako se govori o međunarodnim ugovorima i međunarodnim aktivnostima da to ne odlučuje ministar, nego da to bar u Bosni i Hercegovini odlučuje Predsjedništvo. Da li treba da govorimo o meritumu da smo mi prije toga na istoj toj Manjači, što bi trebalo da bude tema, imali vježbu sa američkom vojskom, o kome je u Republici Srpskoj bilo, da kažem, određenih, ovaj, otpora ili da kažem podozrenja, ali smo se saglasili – pa bolje da ljudi budu zajedno, razmjenjuju poruke, dogovaraju se, steknu prijateljstva. I tada je bila, da znate, još, to ću i Vama cijenjeni ministre moliti da upišete, tada je bila još lošija epidemiološka situacija, i tada je bilo još manje pripadnika Oružanih snaga BiH koji su vakcinisani. Ako hoćete možemo da to i dokumentujemo. Mnogo je više vakcinisano nakon vježbe sa američkom vojskom na Manjači, ali Vi ste napisali da je to zato što je mali broj bio vakcinisan. To je meritum o kome treba da pričamo i da vidimo da li je neko htjeo da izazove tu nekakvu vrstu sukoba, što je Srbija izbjegla, i vrlo pametno se nije oglašavala o svemu tome. I mi smo se trudili da izbjegnemo, da ... I vojnici Srbije, i Hrvatske, i bilo koji, dobro došli na Manjaču da razmijene ljudi poruke, imaju telefone, da se druže. Valjda je smisao saradnje o tome da ljudi ne razvijaju neprijateljstva, nego prijateljstva. O tome mi treba da pričamo na ovoj vojnoj vježbi, i da govorimo o tome da li je ministar imao konsultaciju sa svojim zamjenicima, da li je imao konsultaciju sa članovima Predsjedništva .../poslanik se upozorava na vrijeme/... a preuzeo je sebi. Znači, to je tema. Ali nije sporno raspravljaćemo i mi o drugim stvarima koje mi smatramo da su relevantne ako vi ovako nastavite. Hvala lijepo.
Hvala. Uvaženi zastupnik Zlatan Begić, ne pridržavanje utvrđenog dnevnog reda. Izvolite.
Poštovani predsjedavajući, poštovani kolegice i kolege, sve vas lijepo pozdravljam. Drago mi je što vidim kolege iz entiteta Republika Srpska na današnjoj sjednici ali bih zamolio Vas predsjedavajući da upozorite zastupnike da se na nas ovdje ne deru, nema potrebe za tim, doista. Ovaj, takođe i želio bih da se vratimo na dnevni, prihvatam, evo izvinjavam se i ja što sam morao na ovaj način da reagujem, mislim da trebamo izdiskutovati ono što imamo, vratiti se na dnevni red. Ni na koji način mi ne želimo da pravimo problem u odnosima u regionu, mi smo za apsolutnu saradnju, ali imajući u vidu epidemiološku situaciju mislim da nije u redu. Treba pogledati današnje izvještaje iz Republike Srbije, iz Bosne i Hercegovine i vidjeti da doista ne treba mlade ljude izlagati problemima. Odgađaju se svjetska predavanja, svjetski naučni kongresi i simpoziji, kulturni, umjetnički događaji, sportski događaji, prelazi se na online sistem. Nemojte da našu djecu izlažemo bespotrebnom riziku. U tome je suština. Naravno, da treba i sarađivati, da treba organizovati zajedničke vježbe, na kraju krajeva ova vježba nije otkazana, ona je odgođena za neka bolja vremena za koja nadam se da će doći vrlo brzo. Eto, toliko, hvala vam lijepo.
Hvala. Snježana Novaković-Bursać, ispravka krivog navoda. Izvolite.
Hvala predsjedavajući. Pa, evo, počeću od kolegice Čolo, i stvarno sam Vam zahvalna što ste spomenuli tekst zakletve, ja ga jako dobro znam. I prvo na šta se taj tekst poziva, za šta smo mi svi ovdje obavezni da radimo, da poštujemo Ustav i volje naših naroda, konstitutivnih, a i građana. E, to je gospođo Čolo temeljni problem ovoga svega što Vi možete nazvati blokada. Ja sam, čini mi se, više puta u ovom Parlamentu, u zadnjih mjesec dana nego Vi, nisam Vas ni jednom srela, ja sam svake sedmice tu. To što mi mislimo da kad neko prihvati da neko u ime njega donosi zakon, a on sebe zove izabranim predstavnikom i članom Parlamenta je praksa koja nije normalna, i da mi ne želimo da učestvujemo u takvim, u takvom ambijentu. To je, izvinite, naše političko pravo koje izražavamo na različite načine. Tako da Vas molim da završite, da raspravu ne vodimo više na ovu temu jer je prejasna. Što se tiče Vas gospodine Magazinoviću meni je, vidim koliko ste preokupirani SNSD-om pa zamišljate sebe, svašta znate, kod nas se to zove u nekim, ne mogu reći baš direktno medicinskim krugovima, ali nekim pored, zove se sindrom, sindrom pogleda preko plota. A znate ko ima taj sindrom? Ko nema posla svoga, nema ničega, pa onda viri šta se u tuđem preko plota dešava, a onda, naravno, radi imaginacija pa zamišlja koješta. I ono što se, što se malo, što se malom(?) SDP-u snilo to dođe gospodin, ovaj, Magazinović pa ovdje kao veliki on nama mag izlaže. Nema gospodine Magazinoviću veze to što Vi pričate. SNSD Vama može izgledati kako god hoćete, imate na to pravo, ali izađemo na izbore i dobijemo podršku. Što se tiče kisika, moram ovo reći zbog cijele javnosti, cijela Bosna i Hercegovina do 2015., marta ove godine je nabavljala kisik pod istim uslovima i niko, da budem malo, kolokvijalno rečeno, nije imala čiste papire, a aferu pokušavate gospodine napraviti samo u Republici Srpskoj. Najvažnije zbog naših građana, svi građani u Bosni i Hercegovini su udisali i udišu medicinski .../poslanica se upozorava na vrijeme/... ispravan kisik. A ono, ako je iko odgovoran jeste Agencija za lijekove što je propustila pet ili šest godina čak da reguliše ovu oblast koju je 2014. tek Svjetska zdravstvena organizacija uvrstila medicinske gasove .../poslanica se upozorava na vrijeme/... ... Nemojte, molim vas, da ulazite u teren o kome pojma blagog nemate i da pokušavate da i ovdje kreirate afere. Hvala.
Hvala. Saša Magazinović, ispravka krivog navoda. Izvolite.
Dakle, branite kriminal, i to ste sad priznali u ovom Vašem govoru da niko nije imao čiste papire, branite kriminal. Dakle, Vi branite kriminal i kriminalce. I ja ne znam kako to sebi uopšte dozvoljavate. Dakle, čitava ova priča je nastala kada je visoki predstavnik donio Odluku o zabrani negiranja genocida. Dakle, sve vrijeme je to problem. Odjednom od neki dan nije više to problem nego su problem šume. Šta bi sa ovim prvim? Ne, sad su šume problem, i to iste one šume za koje taj isti Dodik zna da ne može s njima raspolagati bez Parlamenta BiH. Jer da nije tako ne bi SNSD 2012. predlagao zakon ovdje u Parlamentu, nego bi ga predložio u Narodnoj skupštini već tada. Donijet ću vam pa ću vam podijeli prijedlog SNSD-a. Što ste ga predlagali u državnom Parlamentu kad to može bez države? Pa presmiješno je ovo sve što radite. Osnovni razlog čitave ove galame je kriminal, kriminal koji će doći do Boga pitaj koga, i vi ga štitite. Problem je poštovati žrtve genocida u svojoj državi, pobijene komšije, a nije vam problem doći ovdje u taj isti Parlament i predložiti da se poštuje žrtve genocida, gdje su pravoslavci pobili muslimane samo u Azerbejdžanu. I vi to predložite ovdje i čitav Parlament jednoglasno to usvoji. Dakle, tamo je genocid za poštovanje, vaše komšije nisu za poštovanje. To je to licemjerje i dvoličnost. I na kraju krajeva ne bih da vam rušim ... i Vašu viziju o Vašoj važnosti unutar Vaše stranke, neka ostane tako. Mislite o tome šta god mislite, šta god želite, ali neke ćete stvari saznati, doduše vjerovatno, kasno.
Hvala. Uvaženi zastupnik Damir Arnaut, ispravka krivog navoda. Izvolite.
Hvala predsjedavajući. Kao predsjedavajući Privremene istražne komisije za stanje u pravosuđu u Bosni i Hercegovini obaveza mi je reagovati na laž koja je izrečena da je Komisija osnovana neustavno i nezakonito. Ta Komisija je osnovana u skladu sa Ustavom BiH, Zakonom o parlamentarnom nadzoru, ovim Poslovnikom, izglasana ovdje u ovom Predstavničkom domu sa općom većinom koja je uključivala entitetsku većinu, konstituisana, članovi imenovani, na potpuno isti način izglasani u ovom Domu sa općom većinom koja uključuje entitetsku većinu. To je potvrđeno u zapisniku, ... ovo sve što sam ja rekao, potvrđeno u Zapisniku sa 4. hitne sjednice i 8. redovne sjednice ovog Doma. I kad pogledate listing glasanja oba zapisnika su usvojena jednoglasno. Svi članovi SNSD-a glasali za te zapisnike u kojima stoji da je Komisija osnovana, da je konstituisana, da su ljudi imenovani, da treba početi sa radom, itd. Nije čak niko ni primjedbu dao na zapisnik sa ovih sjednica gdje je ovo sve urađeno, i još ste glasali za te zapisnike, isto kao što su članovi SNSD-a glasali za Sifeta Podžića kojeg bi danas da smijene, ali imaću diskusiju, sad sam reagovao na krivi navod. I usput, priznavajući autoritet i legalnost, legitimnost, ustavnost te Komisije, predsjedavajući Vijeća ministara Zoran Tegeltija odazvao se na poziv Komisije, došao pred Komisiju, svjedočio, ispitan je od članova Komisije, o čemu takođe postoji Zapisnik koji je, također, jednoglasno usvojen. Hvala.
Hvala. Idemo na diskusije. Adil Osmanović, diskusija. Izvolite.
Hvala predsjedavajući. Uvaženi dopredsjedavajući, kolegice i kolege zastupnici, članovi Vijeća ministara, cijenjeni gosti. Prije svega moram iznijeti dojam da je zaista tužno posmatrati moje kolegice i kolege koji dolaze iz Republika Srpska na ovakvo dosadašnje njihovo ponašanje. Mnoge od njih poznajem i ne vidim zaista ni jednog razloga da na ovakav način se odnosite prema ovom visokom Domu. Pogotovo Vi kolega Radmanoviću iznenađujete, Vas poznajem još iz Narodne skupštine Republike Srpske, uvijek ste bili na visini zadatka, uvijek ste imali argumente, bili spremni braniti te svoje argumente i bili ste spremni nositi se sa svim problemima koji se predstavljaju i pred Vas i pred državne institucije i davali ste na njih odgovor. Jedino mjesto je ovdje, ovaj Parlament, da razgovaramo o svim problemima i da na njih dajemo određene odgovore. Kako se odnositi prema inicijativi predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH za smjenu ministra odbrane koji se poziva na Zakon o Vijeću ministara BiH, a u tom istom Zakonu stoji da je upravo on predsjedavajući Vijeća ministara u obavezi da saziva sjednice najmanje jednom sedmično. Pa, kolega Tegeltija pa Vi tri mjeseca niste sazvali sjednicu Vijeća ministara. Pa znate kako je to tužno Vas gledati da ulazite ovdje na treću tačku dnevnog reda, nakon tri mjeseca ulazite u ovaj Parlament sa inicijativom za smjenu ministra odbrane. Pa, to nije na visini, ne znam da li da Vas zovem predsjedavajući Vijeća ministara, pa to nije na visini odgovornosti, obaveze one koju ste preuzeli. Ovdje pred nama ste položili zakletvu da ćete poštovati Ustav i zakon ove države. Ima li igdje u Ustavu i zakonu da Vi ne sazivate sjednice Vijeća ministara. Pa, bilo je prirodno da ako imate primjedbu na rad ministra odbrane da to raspravite na sjednici Vijeća ministara, da tu vidite šta, kako, na koji način dati odgovor na sve to. Takođe ovdje ste iznijeli, što je rekao kolega Đonlagić, da je prekšen Zakon o odbrani kada je u pitanju ministar odbrane. Ja nigdje nisam mogao naći, mada sam nekoliko puta iščitavao Zakon o odbrani, da je ministar Podžić samo zato što je odgodio vježbu i dao precizne razloge zbog čega to čini, da je prekršio Zakon o odbrani. Ovdje smo čuli koliki je procenat vakcinisanih vojnika u Oružanim snagama BiH i ovo što je rekao kolega Helez ja čestitam ministru odbrane što vodi, prije svega, računa o našim vojnicima u pogledu ove teške pandemije koja je ovdje ... Kako se dalje sad postaviti kolega Tegeltija, Vi ste pokrenuli inicijativu? Očigledno je da ta inicijativa neće dobiti ni, što bi rekli, 10% ovdje u Parlamentu podršku. Kakva je Vaša pozicija onda, jeste li o tome razmišljali? Lako je podnijeti inicijativu ali morate gledati šta dolazi iza te inicijative. Šta ćete sada kada ta inicijativa ne dobije podršku, kakva je Vaša pozicija, u kakvoj se Vi poziciji nalazite, imate li Vi podršku ovog Parlamenta? Znate i Vi i ja da nemate podršku Parlamenta, niti možete imati, da neradite posao u skladu sa Ustavom i sa zakonom. Dali smo Vam podršku, očekujemo od Vas, ali bez da se ponašate na jedan politikanski i jedan jako neodgovoran način. Nemate ni jednog argumenta. Evo, volio bih da kažete i jedan razuman argument zbog čega ne sazivate sjednice Vijeća ministara, osim političkih, i upitno je i to. Kakva je to politika koja misli dobro građanima ove države koja želi da zaustavi rad institucija Bosne i Hercegovine? Pa, ovo su naše institucije, i moje, i vaše, i svih nas ovdje koji sjedimo. Pokušavate, evo kolegica Snježana pokušava dati neke argumente zašto vi to ne dolazite. Pa, Odluka visokog predstavnika je za nas obavezujuća, pa najmanje je ovaj Parlament imao uticaja da se donese takva odluka. Jesmo li mi uticali na to? Zašto blokirate ovaj Parlament? Odluka Ustavnog suda BiH na koju se takođe pozivate, pa šta mi imamo sa Odlukom Ustavnog suda. One se sprovode, implementiraju, itd. Sve su to nekakvi nazovi argumenti zbog kojih vi želite da blokirate rad državnih institucija. Ali ništa to nije, to je politikanstvo i na kraju dolazimo u ovakvu situaciju u kojoj se trenutno nalazimo. Ja bih volio da ste se Vi konsultirali sa članovima Vijeća ministara, kolega Tegeltija, da vidite kako, u kom pravcu se kretati, da ste više razgovarali sa ministrom Podžićem, ali ovako ste i sebe doveli u jednu nezahvalnu situaciju. Kakav je to predsjedavajući Vijeća ministara koji pokreće inicijative i ne razmišlja kako će se Parlament oko toga odrediti i kako će glasati. Kakav će odnos biti dalje prema Vašim inicijativama, Vašim prijedlozima, itd. I, pozvao bih, evo, sve kolegice i kolege ovdje iz entiteta Republika Srpska da se uozbiljimo, da radimo, ovdje, evo kao što danas činimo, ovdje je mjesto da iznosimo argumente, protuargumente i da tu iznalazimo rješenja. Bježanje iz ove sale, da upotrijebim jedan, možda, nekonvencionalan izraz, muvanje po hodnicima, po klubovima, nije to primjereno, gospodo. Vi ste državni poslanici. Kolega Radmanoviću Vi ste predsjedavajući, član ste Kolegija ovog visokog Doma, nije Vaše da hodate tamo negdje po hodnicima, itd. Daj da se odgovorno ponašamo kako to od nas traži Ustav, zakon i građani ove države. Hvala.
Hvala. Alma Čolo, diskusija. Izvolite.
Hvala predsjedavajući. Možda ću ponoviti neke stvari koje je rekao kolega Adil Osmanović. Ja stvarno u obrazloženju Odluke predsjedavajućeg Vijeća ministara nisam vidjela konkretan pravni i ustavni osnov zbog čega on smatra da je ministar odbrane prekršio svoje ovlasti tako što je prolongirao vježbu Oružanih snaga sa Oružanim snagama Republike Srbije. Međutim, pored tog nedostatka, koji mi ne daje za pravo da dignem ruku za takvu odluku, ja bih se osvrnula na ono što je gospodin Tegeltija, kojeg jako cijenim, i bila sam jako sretna kada je izabran za predsjedavajućeg Vijeća ministara jer cijenim njegovo dugogodišnje radno iskustvo i mislila sam da je to čovjek koji će ovu zemlju, barem u ekonomskom smislu, vući naprijed. Razočarana sam sada sa ovim posljednjim potezima. Osvrnula bih se na ono što je on rekao u uvodnom izlaganju. Rekao je da je smijenio ministra odbrane, ustvari uputio ovaj prijedlog, s ciljem da pokaže da sve institucije odluke treba da donose u skladu sa zakonom i sa svojim ovlaštenjima. I to je odlična stvar ukoliko predsjedavajući Vijeća ministara misli da sve institucije i svi pojedinci trebaju odluke da donose u skladu sa zakonom i u skladu sa svojim ovlaštenjima. Međutim, predsjedavajući Tegeltija nikad Vas nisam čula da ste prokomentarisali Odluku Narodne skupštine Republike Srpske koja je derogirala zakon države Bosne i Hercegovine. Da li može niži organizacioni nivo vlasti derogirati, ukinuti zakon države Bosne i Hercegovine u kojoj ste Vi predsjedavajući Vijeća ministara? Da li ste ikada reagirali na Odluku Narodne skupštine Republike Srpske kojom je usvojen Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima koji postoji u institucijama Bosne i Hercegovine, kojeg je donio ovaj isti Parlament? Da li niži nivo vlasti može donositi isti zakon koji već postoji i egzistira na nivou Bosne i Hercegovine? Ja ću vas podsjetiti na odredbe Ustava BiH po kojima entiteti i njihovi niži nivoi vlasti moraju da se pridržavaju Ustava BiH i odluka državnih organa. Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima BiH je odluka, zakon državnog organa i ne može entitet donositi zakon koji je suprotan ovom zakonu. Nisam Vas čula da ste reagirali, tako da mislim da ovo što ste iznijeli u svom obrazloženju za smjenu ministra odbrane je neprincipijelno i nije utemeljeno ni na Ustavu, ni na zakonu. I zato neću podržati Vašu Odluku. Hvala.
Hvala. Nermin Nikšić, diskusija. Izvolite.
Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Ja ću zaista pokušati da se držim tačke dnevnog reda. Dakle, kada je imenovano Vijeće ministara govorio sam o Programu i rekao da je to spisak sjajnih želja za koje ne vjerujem da će se ostvariti. I, nažalost po građane Bosne i Hercegovine pokazuje se da sam ja i svi oni koji su imali tada sumnju bio u pravu. E, kad je to tako logično bi bilo onda da mi kao opozicija insistiramo na smjeni Vijeća ministara, a ne da se unutar Vijeća ministara i parlamentarne većine međusobno nadmudruju. Šta je tu je. To više ustvari govori o parlamentarnoj većini i vašem međusobnom nepovjerenju, nepostojanju programa vizije. Ali da se podsjetimo nekih stvari. Prvo je iz Vijeća ministara otišao gospodin Radončić, čovjek koji je u tom periodu nosio aktivnosti Vijeća ministara. Nakon toga ste pokušali smijeniti ministra Košarca, koji je takođe jedan od rijetkih ministara koji u ovakvim okolnostima pokušava raditi svoj posao. Onda ste jednog ministra smijenili zbog promjene parlamentarne većine, i evo, danas imamo prijedlog za smjenu ministra odbrane. Ja sam čak siguran kako eventualna smjena ne bi ni smetala ministru Podžiću jer sam siguran da i on pokušava, koliko je to moguće u ovakvom Vijeću ministara, raditi svoj posao, što očito, kada govorim o ovom sazivu Vijeća ministara i parlamentarne većine i na osnovu dosadašnjeg iskustvam, i nije neka referenca. Ja bih puno više cijenio da je predsjedavajući došao sa prijedlogom koji bi, u kome bi iznio iskrene razloge koji su ga zaista motivirali za donošenje ovakve odluke. Međutim, kada pročitam obrazloženje smjene ne mogu da vjerujem i to zaista vrijeđa i podcjenjuje i zastupnike i javnost, citiraću, „ministar jednostranim potezima narušava vladavinu prava i unutrašnje povjerenje, te diplomatske odnose i inostranu saradnju, a da sam kao predsjedavajući Savjeta ministara odgovoran za usklađivanje ustavnih odnosa Savjeta ministara, Predsjedništva BiH i Parlamentarne skupštine BiH“, završavam citat. Ima li iko ozbiljan, pa i oni koji su ovo pisali, i oni koji podržavaju, ko može ozbiljno povjerovati u ovakvo obrazloženje. Je li moguće zaista da se Savjet ministara i predsjedavajući pozivaju na vladavinu prava i unutrašenje povjerenje. Jer, da je to zaista tako, da imamo vladavinu prava ne bi ostao niko u tom Vijeću ministara, pa ni sam predsjedavajući. Ima li išta u vezi ovog Vijeća ministara da je u skladu sa zakonom i Ustavom? Dakle, da postoji vladavina prava u ovoj zemlji puno je onih koji bi danas bili na prinudnom odmoru. O narušavanju diplomatskih odnosa i inostranoj saradnji iluzorno je govoriti, a o usklađivanju ustavnih odnosa od strane predsjedavajućeg između Savjeta ministara i Predsjedništva BiH, Parlamentarne skupštine BiH, ne samo da je iluzorna ... jer bih baš volio vidjeti ijedan primjer usklađivanja tih odnosa i komunikacije između Savjeta ministara i Predsjedništva, za početak. Naravno da je jasno kako motivi za prijedlog smjene nisu u povredi Ustava i zakona, nego političke prirode. Naravno da će odluka zastupnika biti utemeljena na Ustavu i zakonu, kakva god da bude, jer o imenovanju i smjeni odlučuju zastupnici svojom slobodnom voljom. Međutim, pošto motivi nisu pravne nego političke prirode, da se ne varamo, onda će i odluka zastupnika koji glasaju za smjenu ili protiv smjene biti isključivo političke prirode. Hvala.
Hvala. Zastupnik Nenad Stevandić, diskusija. Izvolite.
Hvala lepo predsjedavajući. Meritum, dakle povrede zakona, osnov za traženje smjene gospodina Podžića, član 8. stav (2) Zakona o odbrani BiH. Lanac komandovanja i kontrole nad Oružanim snagama BiH počinje od Predsjedništva BiH. Član 11. Predsjedništvo djelujući prema koncenzusu ima vrhovnu komandu. Član 12. pročitajte sve nadležnosti Predsjedništva. Možete se vi smijati i tako okretati ali prvo pročitajte. I član 16. ministar izvršava naredbe Predsjedništva. Šta je od ovih zakonskih uzusa i članova naveo ministar Podžić kada je otkazivao i odgađao vježbu? Ništa. S kim se konsultovao, sa zamjenicima, članovima Predsjedništva? Konsultovao se sa svojim partijskim kolegama, to razumijem, ali sa nikim drugim nije. Onda nemojte zamjerati nama drugima koji se konsultujemo sa svojim koalicionim partnerima. Ovdje je do sada bilo riječi o svemu i svačemu, i o Zakonu o ljekovima koji je usvojen u Parlamentu Republike Srpske. I razumijem da ove sve teme jesu povezane i biću potpuno otvoren i otvoreno ću govoriti vam šta mislim. Za ove tri godine sam doživio veliko razočarenje nadajući se da se mi zaista možemo dogovoriti da jedni druge uvažavamo i da smo potpuno svjesni da Bosna i Hercegovina postoji i funkcioniše na dva vitalna principa, a to su saglasnost svih naroda i svih entiteta. To je princip koji nas može da vodi u mir, da nam djeca ostaju ovdje, ovdje se školuju, a da se političi svađamo i borimo za naklonost ... Gdje god su ti principi narušeni počeće kriza. Pošto su drugi to govorili, dok se ne vratim na samo Ministarstvo odbrane, a nisu prekidani iako to nije tema, pa ću uzeti ista prava kao i drugi. Samo su dva mjesta u Bosni i Hercegovini koji funkcionišu bez vitalnog principa saglasnosti naroda i entiteta. To su Ustavni sud i Kancelarija OHR-a. Tamo ne možete potegnuti nikakav ni nacionalni, ni entitetski, ni nikakav drugi interes. Sve krize do sada, pa i ova koja je nas odvojila od ovog Parlamenta, su rezultat tih djelovanja. Nemojte nam spočitavati, nismo protiv zaštite žrtava bilo kojeg zločina, nismo protiv, ovaj, toga da se kazne oni koji negiraju zločine, mi smo protiv toga da zakone donosi visoki predstavnik, a oni se donose po Ustavu BiH i Republike Srpske u Parlamentu i donose ih nadležna tijela. I ne uvodi se verbalni delikt katil-fermanom, nego mi dogovaramo zakonske odredbe. Propustili smo to pa smo morali da izglasamo akte u Republici Srpskoj da se taj Zakon ne primjenjuje zato što krši Ustav BiH koji zajamčuje slobodu izražavanja, iznošenja stava, kao i Ustav Republike Srpske. Što se tiče primjedbe na prenos nadležnosti, na ono što je koleginica Čolo rekla oko Zakona o ljekovima i oko pripremanja drugih zakona. Da, tačno je, pripremaju se, da budem potpuno otvoren. U članu III stava (3) tačka a) Ustava BiH propisano je da sve vladine funkcije i ovlaštenja koje nisu ovim Ustavom izričito date institucijama Bosne i Hercegovine pripadaju entitetima. U članu 3. Ustava Republike Srpske propisano je expressis verbis da Republici Srpskoj pripadaju sve državne funkcije i nadležnosti osim onih koje su Ustavom BiH izričito prenesene na njene institucije. Tumačenjem ove dvije komplementarne odredbe, Ustava BiH i Ustava Republike Srpske dolazimo do zaključka da sporazumom prenesene nadležnosti na nivo Bosne i Hercegovine dok se ne prenesu ustavnim amandmanima na institucije Bosne i Hercegovine, tj. dok ne postanu Ustavom BiH izričito date institucijama Bosne i Hercegovine i dalje pripadaju entitetima. Tu je uzrok ove priče o povlačenju sporazuma i sporazuma. A šta je objektivno? Pa objektivno je da, kome to u Federaciji šta godi što je Ustavni sud rekao da ne može Republika Srpska da raspolaže šumama, vodama, poljoprivrednim zemljištem. Kome će ... ovdje ljudi bolje da mi ne gradimo tamo ... Da li bi nekom u Republici Srpskoj bilo bolje da smo mi podnijeli vitalni nacionalni interes ...
Molim Vas tačka dnevnog reda – smjena ministra Podžića.
Mogli ste i druge da upozorite gospodine Zvizdiću.
Molim Vas, tačka, pridržavajte se tačke dnevnog reda.
Ja se pridržavam tačno onoliko koliko drugi, a mene upozorite ... onoliko koliko ...
Prvo upozorenje, pridržavajte se tačke dnevnog reda.
Niste Vi ovdje visoki predstavnik, kako njima tako i meni. Prema tome, da budemo racionalni i da budemo korektni mi smo za razgovor o svim pitanjima. Nismo ni za kakve sukobe, ali ne možemo, ne možemo dozvoliti da budemo poniženi, da se na nama ovdje tupe razne političke inicijative i da neko očekuje da će naći neku rupu u Republici Srpskoj ili neke druge ljude koje će izabrati narod i koji će biti poslušni. Razumijem da vam djelimičnu nadu ulijeva i ta podijeljenost sad pozicije i opozicije ali narod misli isto, i to će kratko trajati. Ponavljam, ovom Odlukom gospodina Podžića uvedeno je da sem Ustavnog suda i OHR-a može i ministar da radi šta hoće, da ne konsultuje članove Predsjedništva vezano za spoljnu politiku i svoje zamjenike. Pa, to je pravilo koje će rasturiti sutra kompletan pravni sistem u Bosni i Hercegovini. To će raditi svaki ministar, i predsjedavajuići Savjeta ministara, i svaki poslanik. To je meritum onoga što se dešava, i to je problem koji će nas dočekati na idućoj temi i na idućoj krizi. A mi smo došli ovdje samo zato da vam ovo kažemo. Zato smo došli jer to spašava i vaše saznanje da ne uđemo u tu vrstu rasula. I to nije ništa prema gospodinu Podžiću lično, niti prema Demokratskoj fronti, šta god mi jedni o drugima mislili. Imam osjećaj da ćemo potrošiti život, vi u nekoj nadi da ćete dočekati vrijeme da se ukine Republika Srpska, a mi onda kontra toga u nadi da se otcjepljujemo, umjesto da živimo zajedno i sarađujemo, da ne trošimo život na međusobne pakosti. Želio bih da vam kažem da se mi ne želimo pretvoriti u neke pobunjenike, u neke ljude koji nešto osporavaju što čitav svijet prihvata, nego kao ljude koji na legitiman način izražavaju svoje političke stavove jer su legitimno izabrani od naroda, kao što ste i vi izabrani. Mi svi zajedno znamo da se od proteklog rata koji je završen nisu završile percepcije da je neko pobijedio, neko izgubio i da nekom nešto treba oduzeti.
U skladu sa članom 77. zadnji put Vas upozoravam da se pridržavate tačke dnevnog reda.
U skladu sa onim što ste uradili drugima uradite i meni, budite slobodni gospodine Zvizdiću. I ja sam slobodan čovjek i Vi mi moju slobodu nećete ograničiti, jer niste to učinili ni druigima.
Hvala najljepša. Naredni diskutant je uvažena zastupnica Nada Mladina. Izvolite.
Ja nastavljam, i neću .../poslaniku isključen mikrofon/..
Nada Mladina.
U skladu sa članom 77. završili ste s diskusijom. Nada Mladina.
.../nije uključen mikrofon/... Vi te gospodine Zvizdiću bezobrazni, neprincipijelan, i Vi ovdje pravite scene. Svima ste dozvolili da pričaju šta hoće, a ja koji najviše pričam o temi ... Neće Vam to proći, ja ću govoriti i dalje. A evo šta vama želim da kažem. Nije nas ...
Nada Mladina. Izvolite, dobili ste riječ.
Ja ću pokušati da nadglasam gospodina ...
.../nije uključen mikrofon/... ... režim, ni Austro-Ugarska sila ..., pa nećete ni vi. Mi smo ovdje slobodni ljudi, govorićemo slobodno i iznosićemo ono što mislimo kao što to rade i druge kolege. Vi ste taj koji ste od ovoga sada napravili cirkus dozvoljavajući svima ... ... oduzimajući predstavniku srpskog naroda. Vas treba da je sramota i ja ću ... da završim, a ne sa Vašim ...
Zastupnica Mladina. Izvolite.
Poštovani predsjedavajući, dopredsjedavajući, poštovane kolegice i kolege zastupnici, sve vas srdačno pozdravljam. U vezi sa tačkom dnevnog reda. Veoma sam razočarana da je dolazak na sjednicu zastupnika iz Republike Srpske bio povod prijedloga za smjenu ministra odbrane Bosne i Hercegovine. Zaista sam razočarana, ali to ima veze samnom. Ono zbog čega je blokiran rad ovog Parlamenta je činjenica da je nametnut Zakon o zabrani negiranja genocida i zabrani veličanja djela, odnosno nedjela ratnih zločinaca. Da to opovrgavaju i zbog toga ne dolaze na sjednicu zastupnici iz Republike Srpske to je poražavajuće. Sve dalje priče više su pod sumnjom. Gospodinu Adilu Osmanoviću hoću da kažem, izvinjavam mu se što na ovaj način se obraćam. Kad kažete da nismo mi krivi što je nametnut Zakon o zabrani negiranja genocida od strane visokog predstavnika – jesmo, mi smo krivi zato što zajedno ...
Molim Vas, dozvolite mi samo da pročitam tačno tačku dnevnog reda, ona glasi – Odluka o potvrđivanju smjene ministra odbrane Bosne i Hercegovine, gospodina Podžića. Dakle, nije tačka dnevnog reda ni Drugi svjetski rat, ni Prvi svjetski rat, ni balkanski ratovi, ni Odluka visokog predstavnika, itd., Odluka o potvrđivanju smjene. Molim i Vas i sve buduće diskutante da se fokusirate na tačku dnevnog reda.
Hoću, pokušaću da se fokusiram.
Hvala Vam.
Ovo je jedina prilika bila da nešto jedni drugima kažemo, ali neću ja, zaista nisam ni mislila duljiti, nego da podsjetim zbog čega se blokiraju institucije, a zbog čega se djelimično po izboru parlamentaraca deblokira sa ovom tačkom dnevnog reda. Ja se slažem sa svima onima od početka, gospodina Đonlagića, Saše Magazinovića, Heleza i ostalih da nema razloga da se smjenjuje ministar odbrane, naročito ne u ovom momentu i naročito ne zbog razloga koji su navedeni. Toliko.
Hvala najljepša. Uvažena zastupnica Mirjana, uvaženi zastupnik Nenad Stevandić, povreda Poslovnika. Izvolite.
Član 27. – dužnosti predsjedavajućeg Doma, tačka j), stvara pretpostavke za potpuno ostvarivanje prava i obavljanje dužnosti poslanika u okviru nadležnosti Doma. Moje pravo da iznosim svoje mišljenje u okviru tačke dnevnog reda gdje sam potpuno prirodno pravio digresije i jedini se pozivao na članove zakona koji regulišu ovu tačku dnevnog reda je osporeno Vašim neprimjernim prekidanjem, izricanjem mjera neustanovljenim ni na moralu, ni na Poslovniku. I reklamiram da ste Vi svojim vođenjem osporili moje pravo da kao narodni poslanik iznosim svoje mišljenje jednako kao i drugi koji uopšte nisu govorili ni o meritumu, ni spominjali članove zakona. Nadam se da Vam je jasno.
Hvala. Mirjana Marinković-Lepić, ispravka krivog navoda. Izvolite.
Pa, više bi ovdje bilo ispravki krivog navoda, ali evo, neću zaista ni ja da se odmičem od dnevnog reda. Dakle, mi smo se ovdje naslušali, ovaj, od kolega iz parlamentarnih klupa o tome u čemu je povrijeđen zakon radnjama ministra Podžića. Čak, evo, čuli smo da i ljekari znaju na kojoj godini mi imamo, ovaj, pravnici, ustavno pravo, itd., baš onako začuđujuće poznavanje prava. Ali, ja bih htjela da kažem da upravo u prijedlogu odluke, odnosno Odluci predsjedavajućeg mi nismo čuli te odredbe. Dakle, već su neki diskutanti govorili o tome da mi ustvari u ovoj Odluci ne vidimo jasno zakonski osnov A to što sad poslanici ističu jeste ili nije, to je trebalo da stoji u Odluci pa da o tome raspravljamo.
Hvala. Jasmin Emrić, ispravka krivog navoda. Izvolite.
Zahvaljujem uvaženi predsjedavajući. Kolega Stevandić je navodio neke članove Zakona o odbrani u vezi s predmetnom Odlukom, ali, evo, ja sam provjerio i sada konstatiram da je kolega Stevandić promašio, jer ova Odluka nema veze s tim članovima. U obrazloženju Odluke nigdje nisu navedeni članovi koje je citirao kolega Stevandić. I već su kolegice i kolege zastupnici o tome diskutirali da nema ovdje uopće navedenog pravnog osnova za ono što se stavlja na teret uvaženom ministru Podžiću. Ali, evo, ja bih skrenuo pažnju i kolegi Stevandiću i svima onima koji imaju rezervu prema radu ministra Podžića na sljedeće. Član 15. je propisao nadležnosti ministra odbrane Bosne i Hercegovine i pod tačkom a) određeno je da ministar odbrane predlaže i donosi propise, izdaje direktive i naređenja koja se odnose na organizaciju, administraciju, osoblje, obuku, opremanje, razmještaj i upotrebu Oružanih snaga kako bi se osigurala maksimalna interoperabilnost u Oružanim snagama i interoperabilnost sa snagama NATO-a. Dakle, potpuno je jasno da ministar Podžić zna svoje nadležnosti i uvjeren sam da je u skladu s istima postupao, a to se, evo, dalo i naslutiti iz razloga što nema navedenog člana Zakona o odbrani kojeg je ministar Podžić eventualno prekršio, kako je to ovom Odlukom nametnuto. Hvala.
Hvala. Uvažena zastupnica Alma Čolo, ispravka krivog navoda. Izvolite.
Hvala predsjedavajući. Ja bih se osvrnula na ono što je rekao kolega Stevandić i mislim da ste ga prekinuli, čovjek je govorio o dnevnom redu, o tački dnevnog reda i u svojoj diskusiji se osvrnuo na neke stvari koje smo mi pomenuli svojim diskusijama i mislim da je to uradio u skladu sa Poslovnikom. Ja bih se osvrnula na ono što je on rekao, a odnosi se na odredbu Ustava BiH, člana III, u kojem je on spomenuo samo jedan stav, a to je stav a), koji se odnosi na to da sve što nije u nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine taksativno pobrojano pripada entitetima. I to je tačno, ali nije rekao, nije se osvrnuo na stav d), i to je onako jednostrano tumačenje Ustava, da sve, entiteti se moraju pridržavati Ustava BiH i odluka institucija Bosne i Hercegovine. I to je ustvari odredba koja se odnosi na hijerarhiju pravnih propisa u jednoj državi, da propisi nižeg ranga moraju biti u skladu sa propisima višeg ranga. Mislim da je ovaj Parlament mjesto gdje se treba raspravljati o odredbama Ustava BiH. I on je to uradio u konkretnom slučaju, ali, evo, ja dopunjujem njegovu diskusiju. Govorio je i oko korištenja šuma i šumskog zemljišta i nezadovoljstva ljudi iz Republike Srpske sa odlukama Ustavnog suda BiH. Ja bih samo pomenula da su odluke Ustavnog suda BiH konačne i obavezujuće, da mi moramo poštovati Ustavni sud. On je dio Dejtonskog mirovnog sporazuma, on je dio Ustava BiH i njegove odluke mi treba da poštujemo. A kada su u pitanju konkretno šume, vidim da vam to puno znači, ja bih samo .../poslanica se upozorava na vrijeme/... ... Republika Srpska već 30 godina eksploatira šume na području Republike Srpske. I svi smo svjedoci da građani iz Federacije idu pa kupuju tamo kod vas i drvenariju i prozore, da imate toliko puno pilana na području Republike Srpske .../poslanica se upozorava na vrijeme/... i sve ove godine je to eksploatirano. Tako da, ovaj, ...
Dnevni red, dnevni red, dnevni red, dnevni red.
... Ustavni sud ... da to uredimo. I to treba urediti ovaj Parlament.
Dakle, zaista, gospođo Čolo, nisam iskreno uopće razumio Vašu diskusiju jer ponavljam tačka dnevnog reda – Odluka o potvrđivanju smjene ministra odbrane Bosne i Hercegovine. Vi branite gospodina Stevandića, to je Vaša stvar iako ne mogu da razumijem kakve veze šume, šumska zemljišta i pilane imaju s ovom tačkom dnevnog reda, kakve uopće veze nadležnosti Bosne i Hercegovine imaju veze sa ovom tačkom dnevnog reda.
Hvala. Predrag Kožul, ispravka krivog navoda. Izvolite.
Pa, ja bih se u ispravci krivog navoda želio referirati na nekoliko navoda kolega koji su prije diskutirali ovdje, a koji su, ovaj, rekao bih, hvalili odluku ministra obrane da isključivo iz zdravstvenih i epidemioloških razloga odgodi ovu vojnu vježbu. Ja bih rekao da je to u najmanju ruku sumnjiv navod, pa ću to potkrijepiti nekim činjenicama. 18.11.2020. Oružane snage BiH i Sjedinjenih Američkih Država su imali vojnu vježbu koja se zvala „Bilateralna vježba“ 18.05.'21. imali smo „Brzi odgovor 21“, vojnu vježbu opet sa SAD-om. 06.09.'21. imamo vojnu vježbu na Manjači „Kombinirani napor“ u kojoj sudjeluje preko tisuću vojnika Oružanih snaga BiH. 29.09.'21. u Mostaru imamo vojnu vježbu Oružanih snaga koja se zove „Nics Mostar 2021“. Dakle, jednostavno mi ne drži vodu taj podatak, činjenica ili pravdanje da je ova vojna vježba odgođena isključivo iz epidemioloških i zdravstvenih razloga. Ovo govorim potpuno svjestan da je to bila politička odluka, da odluka i predsjedavajućeg Vijeća ministara u sebi sadrži političke elemente, ali da će glasanje o svim ovim odlukama u ovom Parlamentu imati snažan politički pečat. I to je tako, i to nije dobro. Ali, evo, zbog cjelovitosti informacije zaista želim reći. Jasno je da smo u javnosti u zadnje vrijeme imali i druge špekulacije i razloge zašto je ta vojna vježba odgođena. Ja ne bih ulazio, nisam stručan da ulazim, ni kompetentan, u te razloge, itd., ali mi je bilo važno zbog cjelovitosti, obzirom da je ovo jako sveobuhvatna rasprava, kazati da sam skeptičan prema toj činjenici, koju su ovdje kolege zastupnici iznosili, da su zdravstveni razlozi jedini motiv odgađanja ove vježbe.
Hvala. Zlatan Begić, ispravka krivog navoda. Izvolite.
Poštovani predsjedavajući, poštovane kolegice i kolege. Pa, vrlo kratko. Znate, tragedija Parlamenta, izvinjavam se na kvalifikaciji koju ću upotrijebiti, doista. Parlament jeste mjesto gdje se iznose stavovi političke naravi i zbog toga treba dobro paziti da se ne pređe linija koja od Parlamenta zapravo čini jednu običnu brbljaonicu. Vidite, ja sam dužan ovdje danas upozoriti. I ispravka krivog navoda se odnosi zapravo na sve one navode koje smo čuli, razno-razne navode u vezi sa tumačenjem Ustava, zakona, nadležnosti, a u vezi sa ovom tačkom dnevnog reda. Dakle, ima tu i član III 5., ima član III 3. b). I nije tačno da je dovoljno završit prvu godinu Pravnog fakulteta i da se može kompetentno tumačiti Ustav. Uči se to čitav život. Ja sam siguran da su kolegice i kolege ovdje koji dolaze iz drugih struka vrhunski profesionalci u svojim strukama, ali prilično hrabro danas ulaze u materiju u kojoj, ja mogu reći da se baš i ne snalaze najbolje. Ustvari ono što sam ja uspio vidjeti uglavnom se to čita s nekih papira. Dakle, odgovornost ne snose oni koji ovdje iznose čitajući te stavove, nego oni koji im to pišu. Tu ima ljudi koji znaju i time je njihova odgovornost veća, jer na taj način u zabludu dovode i ljudi koji iznose takve stavove. Ali, naravno, ima i onih koji se deklarišu kao stručnjaci iz određenih oblasti, a da nemaju završene ni osnovne studije na Pravnom fakultetu. Ne govorim o kolegama zastupnicima, već o onima koji pišu cedulje i doturaju zastupnicima. Eto toliko, hvala vam.
Hvala. Idemo na diskusije, Alma Čolo, treća ispravka krivog navoda, to nije dozvoljeno. Idemo dalje, Ljubica Miljanović, diskusija. Izvolite.
Hvala predsjedavajući. Ja bih htjela samo da još jednom podvučem to, da smo ponovo došli ovdje u skupštinske klupe da je razlog smjena ministra odbrane, gospodina Podžića, iz razloga povrede zakona, koji su već ovdje nekoliko puta nabrojani, i povrede Ustava BiH. Pri tome, mi ne sumnjamo u dobrotu i ljudske karakteristike gospodina Podžića, o tome možemo pričati na nekom drugom mjestu. A ovo što nas optužujete da mi blokiramo institucije Bosne i Hercegovine i rad Parlamentarne skupštine možemo da kažemo da je to zbog duplih aršina međunarodne zajednice koja može da opravda donošenje Zakona, gospodina Incka, o negiranju genocida u Republici Srpskoj. Ja bih upitala međunarodnu zajednicu i postavila bih pitanje – da li je isto i da li je ista suza svake majke bez obzira koje ime ta majka nosi kada izgubi svoje čedo, bez obzira da li je to Fatima, Katarina ili možda Ljubica. NATO bombardovanje koje je bilo na ovim prostorima '92. godine majci ... je iste sekunde na semizovačkom mostu ubilo dvoje djece, a prethodno i prije 15 dana izgubila je treće dijete.
Molim Vas, poštujem Vaš govor samo vratimo se na tačku dnevnog reda. Molim Vas.
Tačka dnevnog reda je ovo da nas optužujete da mi blokiramo rad Parlamentarne skupštine.
Nije ovo tačka, nije bila ni tačka vama da kažete da mi uđemo i izađemo kad kaže gospodin Milorad Dodik. Srpski član Predsjedništva, gospodin Milorad Dodik je predsjednik najveće vladajuće partije ...
Gospođo, molim Vas, upozoravam Vas, član 77. Poslovnika, tačka dnevnog reda – smjena ministra Podžića.
Mi smo se već izjasnili o smjeni ministra Podžića.
Ok, hvala Vam. Idemo dalje, Sanja Vulić, diskusija, Izvolite.
Hvala. Pa, ja moram reći da stičem utisak da mi nismo slušali isto obrazloženje predsjedavajućeg Savjeta ministara ili nismo čitali istu odluku. Ali, ko zna, možda u ovom međuvremenu dok mi nismo u Sarajevo dolazili da su se desile neke stvari kao što su izmjene pravopisa u naša tri jazika. Ali, ono što želim naglasiti jeste da je glasno i jasno rečeno – ne treba ugrožavati praksu rada izvan nadležnosti i izvan zakona. Ministar odbrane je jedini ministar koji ima dva zamjenika i bez, i nije to bez razloga. Takođe Zajednički štab ima načelnika Štaba i dva zamjenika. Nije ministar odbrane taj koji sam odlučuje i bez Predsjedništva, pogotovo u odnosu na nadležnosti Predsjedništva po Zakonu o odbrani, član 11. – komanda i kontrola. Predsjedništvo djelujući prema koncenzusu ima vrhovnu komandu i kontrolu nad Oružanim snagama. Predsjedavajući Savjeta ministara je pozvao ministra da Odluku stavi van snage. I pošto to nije urađeno Odluku o smjeni ministra Podžića je nešto što je bilo za očekivati, nešto što bi se u normalnom civilizovanom svijetu itekako podržalo. Međutim, ovo sam zapisala da ne bih otišla mimo ovog svega što je pisalo u Odluci u obrazloženju, ali ono što je činjenica i što bi sve kolege trebale znati jeste da je od gospodina Podžića savjetnik Fazić ili Fazlić, nije ni bitno, rekao, i to su mediji objavili, mi smo odgodili vježbu zbog agresivnog nastupa Srbije prema Bosni i Hercegovini. I sad vi kolege ovdje nas omalovažavate, ponižavate, pravite nas blesavim, ludim, kako je to radi nekakvih epidemiološki razloga. Podsjetiću vas, a to je rekao i kolega Lovrinović, Kožul, pardon, imali su pripadnici Oružanih snaga BiH zajedničku vježbu sa Amerikancima i EUFOR-om i tad itekako je pandemija bila, itekako je korona virus vladao, tad nije bilo odgađanja zbog epidemioloških razloga. Šta vi nama želite reći? Da su ti vojnici Oružanih snaga Srbije kliconoše, da su zarazni, da možda radio aktivno zračenje šire i zato ste ih otjerali, odnosno odgodili tu vježbu. A kada vam dođu Amerikanci oni šire ljubav, šire pozitivnu vibraciju i oni zapravo trebaju Bosni i Hercegovini. E, to je ono što ste vi htjeli reći. Kaže jedan od kolega – Zoran Tegeltija je sebe samo ponizio. Izvinite, gospodin Tegeltija nije samo, sebe samo ponizio, vi ponižavate sami sebe tvrdeći kako je ova odluka/inicijativa predsjedavajućeg Savjeta ministara neutemeljena, kako ne postoje argumenti za to. A imajući u vidu da je predsjedavajući u skladu sa Poslovnikom i zakonom ispunio sve norme i da je uradio sve što treba predsjedavajući Savjeta da uradi, čak je i pozvao ministra da tu Odluku povuče, onda vi kažete Tegeltija sebe samo ponižava. Ne, gospodo, vi od sebe pravite karikature jer ubjeđujete nas u suprotno. Ja nemam problem što će Podžić ostati ministar, čak mogu reći da zamjenik ministra odbrane dolazi iz mog grada i kada bi došlo do smjene Podžića možda bi to nama i najviše odgovaralo da dobijemo još jedno kadrovsko rješenje. U tom pogledu meni bi najviše odgovaralo da bude smjena. Ja znam da vi to nećete uraditi jer se pozivate na ono svoje bošnjačko jedinstvo, na kome vam ja, otvoreno kažem ponovo, zavidim, ali isto tako ne dozvoljavam da bilo ko omalovažava izabrane predstavnike Srba u ovom Parlamentu. Zoran Tegeltija je neko od koga svi možemo da učimo, i vi koji se smatrate da ste preiskusni, prepametni, preobrazovani i tome slično, ja vam na tome svima, ovaj, iskazujem poštovanje, ali isto tako ne možete reći da je Zoran Tegeltija sebe samo ponizio, jer vi sebe samoponižavate gospodo jer ne želite priznati da je problem zapravo to što je vježba trebala biti sa vojnicima iz Srbije. A bilo koji drugi vojnici da su došli vama bi bili dobri i vi biste ih obgrlili i rekli – da, to je super, idemo u tu vježbu. I nemojte da zamajavate javnost, da dezinformacije širite svojim jedinstvom, na kome vam, ponovo kažem, zavidim, nije tačno da su bili razlog epidemiološke mjere, razlog je što su dolazili u Bosnu i Hercegovinu, odnosno razlog je jedini što su dolazili vojnici iz Srbije. Takođe, kada smo pominjali privremeno finansiranje, gospodin Podžić, evo pošto mi imamo iz Republike Srpske jako dobre odnose sa Srbijom, reći ću vam kada je ministar Podžić dolazio kod ministra Stefanovića već tad je pokušao negdje da naglasi da to baš nije pametno da se održi ta vježba između Vojske Srbije i Oružanih snaga BiH, pa je rekao – eto, znate mi nemamo budžet, mi nemamo novca za gorivo. Na to je ministar Stefanović rekao – nema problema, evo Srbija će platiti to gorivo, nije nikakav problem. I sad vi meni ministre Podžiću recite koji je problem, Srbija je obezbijedila gorivo? Nemojte mi reći da vam je problem smještaj, da vam je za to trebao novac jer imate kontejnere, nemojte mi reći da vam je problem i hrana jer i dan danas u svojim magacinima, je li tako, imate namirnice kojima ste mogli nahraniti te vojnike. U čemu je problem ministre Podžiću? Ko Vam je dao nalog? Ja ne vjerujem da su Vam ni Đonlagić, ni svi ovamo iz čije stranke dolazite dali nalog, ali recite nam ko. Je li kraljica diplomacije vam dala nalog Bisera Turković – mi ne možemo sa Srbijom imati vježbu. Samo nam recite istinu, i nije problem. Evo, i ja ću glasati protiv Vaše smjene ako budete džek pa kažete šta je pravi razlog. Vama je problem što je to Srbija. Nije Vama kao Vama, poznavajući Vas, Vama lično nije, ali nekome jeste. I ovdje takve kvalifikacije pričate o poštovanju Parlamenta, ovom, onom, viši, niži. Slušajte gospođo Čolo, ja Vas poštujem, ali za mene nema višeg parlamenta i nema više institucije od moje Republike Srpske. I naravno da poštujem zaključke Narodne skupštine Republike Srpske, jer za mene je poražavajuće da Vi gospodine predsjedavajući puštate da mi pričamo ovdje šta hoćemo i onda kada se jave kolege kao što je Stevandić, onda krivi navod, nije dnevni red i ostalo. Budite dosljedni. Ali moram priznati nije ni čudo što niste dosljedni jer ste sada samostalni poslanik pa morate prikupiti ...
Dnevni red, upozoravam Vas, član 77. Sreća pa ste završili. Mirjana Marinković-Lepić, ispravka krivog navoda. Izvolite.
Pa, ja ću ovdje ispraviti krivi navod koleginice koja kaže da je predsjedavajući Vijeća ministara uradio sve ono što je trebalo da se ovdje raspravlja o smjeni ministra odbrane. Ja ću ponovo reći da to nije tačno jer ovdje je samo u obrazloženju naveden pravni osnov u smislu ko može i kako donijeti odluku o smjeni, a u razlozima za donošenje, dakle u obrazloženju stoji da je prekršio Zakon o odbrani, itd., ne navodeći niti jedan konkretan član Zakona o odbrani, a pogotovo ne Ustava oko kojeg se jako zavidno znanje pokazalo, pogotovo od ljudi koji nisu pravnici a ni stručnjaci za ustavno pravo. Tako da ja na to ponovo želim ukazati. I ja zaista ne znam o kakvom bošnjačkom jedinstvu govori koleginica. Mislim ovdje se stvarno zaboravlja da u Federaciji BiH žive i drugi narodi i Ostali, a i da su, vidite ovdje čak, evo i neki Srbi u Parlamentu, pa tako ne vidim ovdje zaista o kakvom bošnjačkom jedinstvu se radi.
Hvala. Zastupnica Sanja Vulić, ispravka krivog navoda. Izvolite.
Pa, kada je u pitanju diskusija koleginice Marinković-Lepić ja predlažem, ja sam lijepo rekla o kom se zakonu radi, radi se o Zakonu o odbrani, član 11. – komanda i kontrola, a pošto ste Vi vrstan pravnik evo izvolite, Vi možete to fino da sve protumačite, i predlažem, pošto ste najveći inicijator zakona da predložite zakon da u Parlamentu isključivo i samo pravnici mogu biti jer svi ostali ljudi ostalih struka nisu dovoljno kadri da bi sjedili ovdje. Evo, pošto idu izmjene Izbornog zakona imate sjajan razlog da to uradite. A kada se govori o Srbima, ovaj, naravno da Srbi žive u Federaciji. To što ste, Vi se predstavljate kao Srpkinja a zastupate bošnjačke interese to je Vaša stvar i Vaše legitimno pravo, ali ja mogu reći da ovdje u ovom Parlamentu ima svega 10 Srba izabranih iz Republike Srpske i to su istinski Srbi koji se zalažu za interese srpskog naroda. Ponosna sam što mi u Republici Srpskoj dajemo sva prava svim narodima, i Hrvatima, i Bošnjacima, i Ostalim, što nije primjer Federacije, a to najbolje mogu potvrditi po svom primjeru, jer sam rođena u ovom gradu, a nemam mjesta da živim u njemu i da se borim za istinska prava Srba, odnosno naroda iz koga dolazim.
Hvala. Mirjana Marinković-Lepić, nepridržavanje utvrđenog dnevnog reda. Izvolite.
Pa da, ja bih ovdje zaista rekla da se koleginica ne pridržava teme i utvrđenog dnevnog reda, a zaita nije pozvana da dijeli certifikate o tome ko je veći ili manji Srbin. Ja sam osoba rođena u Srbiji, sa svojim korijenima u Srbiji. Prema tome mislim zaista nije pozvana da priča čije ja interese ovdje branim. Ja ovdje branim interesa građana Bosne i Hercegovine, a na to smo se svi obavezali zakletvom koju smo položili kada smo došli u ovaj Dom.
Hvala. Vratimo se dnevnom redu. Predrag Kojović, diskusija. Izvolite.
Zahvaljujem predsjedavajući. Ja ću u svojoj vrlo kratkoj diskusiji, ovaj, iskoristiti priliku i za par komentara na stvari koje su rečene ranije, ali pošto će to biti diskusija izuzetno kratka ja se nadam da ćete mi dopustiti. Žao mi je što ste, mislim danas mi ovdje razgovaramo o temi o kojoj 90% građana Bosne i Hercegovine ne razgovara, a ne razgovaramo o temi o kojoj 90% građana razgovara. I očigledno da ta jedna šizofrena situacija, u kojoj mi predstavnici građana koji su u ovom momentu zabrinuti samo zbog jedne stvari o kojoj mi ne razgovaramo danas, proizvodi tenzije. I mislim da ste u tim tenzijama, iako zaista se ne slažem 90 možda i više posto sa kolegom Stevandićem u njegovim stavovima, možda bili na neki način selektivni u primjeni, ovaj, sankcije oduzimanja riječi prema njemu. Mada, ja samo ako mogu jedan komentar, ja razumijem jer to nije rijetkost u fedeeralnim državama, gospodine Stevandiću, da se vode sporovi o nadležnostima, šta je federalna a šta pripada federalnim jedinicama. U mnogim svjetskim državama federalnim se ti sporovi vode i postoji procedura. I Vi znate kao čovjek koji je u ovom Parlamentu da u ovom trenutku te nadležnosti koje jesu prenijete u skladu sa Ustavom BiH na ...
Oprostite, tačka dnevnog reda – smjena ministra Podžića, a ne prenos nadležnosti ili nadležnosti države i entiteta. Molim Vas vratite se tački dnevnog reda.
Razumijem, evo prihvatam. Ja smatram da je jako dobro, i pohvaljujem gospodina, ministra Podžića što je otkazao vježbu. Slike policijskih vježbi na Jahorini i u okolini Mrkonjić Grada su, u već jednoj izuzetno napetoj političkoj atmosferi koja vlada u zemlji, dodatno uznemirile naše građane i mislim da bi slike sa vojne vježbe koje bi se pojavile otprilike u ovom istom periodu, ovaj, bile samo, kako bih rekao, dodale tim tenzijama. Iskreno da vam kažem nisam imao priliku u toku prethodnih diskusija, iako sam to želio čuti, vidjeti pravne činjenice koje nedvosmisleno pokazuju grubo kršenje zakona, pravila i načina donošenja odluka, nisam zaista, ovaj, vidio tu kao pravne činjenice. Ali, vidim da postoji velika želja gospodina Tegeltije, da mu je ovo jako važno jer je ovo prva prilika prilikom koje su se sada pojavili izabrani predstavnici iz Republike Srpske na ovoj sjednici i Vijeće ministara koje nije imalo, kao što smo čuli u prethodnim izlaganjima, sjednicu već tri mjeseca. I mislim, naravno, da je to poznato gospodine Tegeltija, evo ja ću ga podsjetiti, ako je to zaista, ako gospodin predsjedavjući Tegeltija smatra da je grubo prekršen zakon, da je urušen autoritet njega kao predsjedavajućeg Vijeća ministara, postoji mogućnost da Vi smijenite, gospodine Tegelrija, ministra Podžića bez podrške, koju očigledno nemate, u ovom Parlamentu, a to je, je li, ona situacija u kojoj kada Vi podnesete ostavku onda automatski se smatra da su svi ministri, pa uključujući i ministra Podžića, podnijeli ostavku. I ako Vam je zaista to toliko stalo i ako mislite da u ovom trenutku u kojem se mi nalazimo ovo jeste jedina tačka koja je vrijedna Vašeg dolaska na najviše zakonodavno tijelo u ovoj zemlji, ovo je procedura koju vrlo lako i jednostavno svojom voljom možete uraditi ono što predlažete Parlamentu, a što Parlament očigledno ne podržava. Hvala.
Hvala. Safet Softić, idskusija. Izvolite.
Gospodine predsjedavajući, poštovane kolege i kolegice. I moja će diskusija biti kratka kao i kolege Kojovića i zaista nisam imao pretjeranu potrebu da se javljam, pogotovo kada u ovom Domu cijenim da rasprave koje vodimo su približno jalove i da nas nekako podsjećaju i vraćaju u neka stara vremena koja bismo najradije svi ovdje u ovoj sali vjerovatno voljeli da zaboravimo. Kada dođemo do toga da izdajemo sertifikate jedni drugima ko je kakav Bošnjak, Srbin ili Hrvat onda je to sasvim sigurno zabavno za javnost ali je jako štetno za ovu instituciju i za ono što mi, ovaj, ovdje treba da radimo i što je naša obaveza. Ja sam kao i moje kolege u ovom Parlamentu ovdje glasao za gospodina Podžića kao ministra i u isto vrijeme kao zastupnik sam glasao za predsjedavajućeg Vijeća ministara gospodina Tegeltiju. Nama je danas u dnevni red gospodin Tegeltija, kao predsjedavajući Vijeća ministara, predložio smjenu svog ministra odbrane, gospodina Podžića, izašao je za govornicu i uz ovu tačku dnevnog reda i njegovu inicijativu doveo nam i poslanike iz Republike Srpske, odnosno poslanike iz SNSD-a da se vrate u ovu salu. Ja vjerujem da će oni nakon ove tačke dnevnog reda ponovo napustiti ovu salu i zbog toga izražavam žaljenje, ali sam u ovom trenutku zahvalan gospodinu Podžiću što je makar i na ovakav način omogućio da zajedno sjedimo i da razgovaramao. Jer kada ne razgovaramo, kada nismo na istim forumima, kada nismo tamo gdje nas obavezuje Ustav i zakon ja mislim da je onda jako veliki problem za sve nas i za ovu zemlju. Ovo što je kolega Kojović maloprije kazao, mi živimo u vremenu kada nas kao izabrane političare svaki drugi sagovornik koga sretnemo upita hoće li biti rata u ovoj zemlji. Ovo je zaista jedna situacija u kojoj svi skupa i treba i mora da osjećamo jako veliku odgovornost za ono što radimo, pa i za svaku izgovorenu riječ i ovdje i izvan ove sale. Želim, dakle, kao neko ko je glasao za gospodina Podžića i gospodina Tegeltiju da kažem svoj stav o njima dvojici. Sa gospodinom Podžićem kao ministrom odbrane sam u prošlom mandatu radio u Domu naroda četiri godine, i ono što mogu da kažem sa sigurnošću i sa pouzdanošću jeste da je to jedan častan čovjek i da je to profesionalac u svom poslu. I ja vjerujem da je čitava ova situacija dovela do toga da gospodin Podžić, kao neko ko odgovorno radi svoj posao, je postao žrtva zamršenih političkih odnosa u Bosni i Hercegovini. I to je u principu jedan od razloga zašto ja neću glasati za njegovu današnju smjenu. Gospodina Tegeltiju i njegov rad nisam imao prilike upoznati izuzev njegovog javnog nastupa prije nego što je stao ovdje pred ovaj Dom kada je položio zakletvu i kada smo glasali o njemu, ali sa punom odgovornošću mogu kazati da svaki njegov nastup u ovom Parlamentu sam sa pažnjom i sa velikim interesovanjem saslušao i da sam zaista bio prijatno iznenađen načinom na koji taj čovjek se obraća poslanicima, sa kakvom vrstom digniteta, poštovanja, i sa kakvim, posebno sa kakvim argumentima brani svoje stavove. To sam iznimno cijenio i jako poštovao do ovog današnjeg dana. Danas je gospodin Tegeltija izašao i dao razloge za smjenu jednog od svojih ministara i rekao da je on prekršio zakon. Pažljivo sam slušao sve diskusije, pažljivo sam slušao njegovo obrazloženje. Niko me, dakle, u ovoj sali svojom diskusijom nije uvjerio da je gospodin Podžić prekršio zakon. Kada neko sjedi na poziciji ministra, pogotovo ministra odbrane, pa makar i u zemlji kakva je Bosna i Hercegovina, on za svaki svoj postupak snosi i političku i krivičnu odgovornost. Ako je gospodin Podžić učinio prekršaj i prekršio Zakon o dobrani onda je gospodin Tegeltija iznio pred nas svoje argumente za to, a da pri tome nije naveo ni jedan jedini član zakona koji je ministar prekršio. S druge strane, ukoliko je zaista prekršio zakon gospodin Tegeltija je obavezan kao predsjedavajući Vijeća ministara da pokrene krivičnih postupak protiv svog ministra koji je prekršio zakon, ukoliko je to učinio, naravno. Ja nisam čuo da je to učinjeno, nisam čuo da je to urađeno, a to je njegova obaveza, dakle, kao nekoga ko u službi i u činjenju, dakle, obavljanju svoje funkcije naiđe da neko činjenjem ili ne činjenjem krši zakon. Ja sam, dakle, uvjeren poslije ove rasprave koju sam danas čuo, uz uvažavanje svih govornika, i uz čak iznenađenje malo da smo mi danas prvi put za ovo vremena koliko sjedimo u ovoj sali, ustvari vidjeli demonstriranje i određenih poslovničkih sankcija prema poslanicima, ja mislim zaista da trebamo ovo vratiti sve u normalu. Ukoliko postoje opravdani razlozi da je ministar Podžić prekršio zakon ja ću danas glasati za njegovu smjenu i tražim od predsjedavajućeg Vijeća ministara da pokrene krivični postupak ukoliko neko ima argumente za to. Ukoliko nema argumente za to ja predlažem predsjedavajućem Vijeća ministara da povuče svoj zahtjev jer je gospodin Podžić, po mom sudu, častan čovjek, profesionalac u svom poslu. I ja sam uvjeren, dakle, izvan ovih zamršenih političkih odnosa da i gospodin Tegeltija o gospodinu Podžiću misli isto kao što i ja govorim. Stoga mislim da ovu farsu treba završiti, ovaj, trebamo privesti kraju, trebamo se izjasniti o svemu ovome što mislimo. I, naravno, ukoliko postoje razlozi i argumenti za tako teške optužbe za nekoga ko je čitav život svoj časno vršio svoj posao, ovaj, treba ih iznijeti ovdje pred sviju nas. Mi to nismo čuli. Ovo što je gospodin Stevandić govorio je nešto što se može tumačiti na sasvim drugi način, mogu se neka, dakle, izvedena i neka sporedna tumačenja svega toga činiti, ali je tužilaštvo mjesto za one koji krše zakon. Za nas je ovdje predviđena politička odgovornost za svaku riječ i ja vas zaista, evo, molim, pozivam da privodimo polako kraju, da se izjasnimo oko svega ovoga. I, naravno, pozivam predsjedavajućeg Vijeća ministara da povuče ovaj zahtjejv ukoliko nema jasne i precizne odredbe šta je to što je ministrov ... u ovom slučaju. Hvala lijepo.
Hvala. Jasmin Emrić, diskusija. Izvolite.
Zahvaljujem predsjedavajući. Slažem se sa kolegom Softićem da trebamo ovu diskusiju i raspravu privoditi kraju i da završimo s ovom Odlukom. Ali, evo, samo letimično da kažem da je ova Odluka utemeljena na vrlo, vrlo slabom obrazloženju. Obrazloženje ove Odluke je ustvari samo jedna rečenica, složena rečenica koja ima negdje oko 60 riječi. Od tih 60-tak riječi 30 riječi su razlozi za smjenu, a 30 riječi predsjedavajući Vijeća ministara je upotrijebio da bi progovorio o svojoj nadležnosti o radu Vijeća ministara. Ako vas to zanima dobro pročitajte ovo obrazloženje. I meni je nekako važnija ova odgovornost Vijeća, predsjedavajućeg Vijeća ministara za rad Vijeća ministara, koju on naglašava, nego ovo što je u ovih prethodnih 30-tak riječi. Jer, predsjedavajući Vijeća ministara kaže da je on odgovoran za rad Vijeća ministara, a Vijeće ministara ne radi tri mjeseca. Vijeće ministara je imalo zadnju redovnu sjednicu 22.07.2021. godine, od tada ne radi, a odgovoran predsjedavajući Vijeća ministara napisao u ovom obrazloženju, ne znam zašto. Vjerovatno da nam na to ukaže da ne rade, a da je on odgovoran. Mene čudi da ovako se paušalno ocjenjuje rad ministra odbrane u ovakvom političkom kontekstu kada kažu da je ministar prekršio cijeli Zakon o odbrani, i zamislite još, te jednostranim potezima narušava vladavinu prava i unutrašnje povjerenje. Pa kako može narušiti vladavinu prava za nešto što je ministar nadležan. I te nadležnosti su sadržane u članu 15. Odjeljka E. Zakona o odbrani BiH. Ja vas molim da to iščitate i da oborimo ovu Odluku u skladu sa Zakonom o odbrani. Hvala.
Hvala. Zastupnik Damir Arnaut, diskusija. Izvolite.
Hvala predsjedavajući. Pa, vidite, u ovim diskusijama spomenuti su, ne samo ministar Podžić već, osim Podžića, i Bisera Turković. Ja ću u interesu vremena kratko govoriti pa neću čitati 29 imena koji su glasali za imenovanje i Sifeta Podžića i Bisere Turković, a to uključuje sve poslanike iz SNSD-a, sve, za oba ta ministra koja sada spominju. Međutim, da se dotaknem ovoga o čemu je gospodin Emrić govorio. Navedeno je, gospodine Tegeltija u najmanju ruku obrazloženje je neozbiljno, mislim. Ako tvrdite da je prekršen Zakon o odbrani mogli ste uzeti vremena pa napisati koji tačno članovi. Je li slučajno prekršen onaj član Zakona o odbrani BiH koji vrlo jasno i precizno nalaže da će svi u institucijma Bosne i Hercegovine ... raditi na ostvarenju uslova za punopravno članstvo Bosne i Hercegovine u NATO savezu. To je također član Zkona o odbrani koji sve obavezuje, uključujući i Vas. Ja se nadam da postupate u skladu sa tim Zakonom. Međutim, ono što mi je privuklo pažnju kada sam čitao Vaše obrazloženje je da ministar ne može, tvrdite da ministar ne može po svom nahođenju raditi, citiram, da je, kažete da ministar Podžić jednostranim potezima narušava vladavinu prava i unutrašnje povjerenje. Ja sam mislio da je došlo do greške, da ste dostavili prijedlog za smjenu ministra Grubeše. Jednostranim potezima narušava vladavinu prava i unutrašnje povjerenje. Ministar Grubeša je odbio poziv da svjedoči pred Istražnom komisiju, ne jedan, nego dva, i time je vrlo jasno prekršio Zakon o parlamentarnom nadzoru, član 38. koji kaže da je obaveza saradnja sa istražnim tijelom Parlamentarne skupštine, da je obvezan ko god bude pozvan iz organa na nivou Bosne i Hercegovine odazvati tim pozivima, odgovoriti na sva pitanja i na svaki drugi način sarađivati sa istražnom komisijom. I ministar Grubeša je taj koji je narušio vladavinu prava svojim jednostranim odbijanjem da se pojavi pred komisijom. I Vi tad niste reagovali što nam pokazuje, u najmanju ruku, nekonzistentnost. Ministar Grubeša je tad, mogu reći, ograničio i unutrašnje povjerenje unutar Vijeća ministara, jer Vi kao predsjedavajući Vijeća ministara jeste se odazvali pozivu pred Istražnom komisijom i jeste postupili prema Zakonu o parlamentarnom nadzoru, a Vaš ministar nije. Dakle, ako postoji definicija narušavanja unutrašnjeg povjerenja to je to. Vi kao predsjedavajući djelujete u skladu sa zakonom, dođete pred Komisiju, sarađujete, Vaš ministar, i to pravde, najpozvaniji da dođe pred nas po ovom pitanju, odbije. Prema tome, zaista je izgledalo kao obrazloženje za smjenu ministra Grubeše. I tu sad ja vidim jednu potpunu nekonzistentnost u ovom pristupu. Ali, ne dolazi ona samo od Vas, dolazi od cijele vladajuće koalicije, jer kad je Komisija predložila ovom Domu smjenu ministra Grubeše radi nepoštivanja Zakona o parlamentarnom nadzoru, konkretne članove smo tu naveli, SNSD, HDZ i SDA su glasali protiv smjene ministra Grubeše. I zahvaljujući tome Predstavnički dom nije odobrio njegovu smjenu. Meni je zaista jako žao što tada niste prihvatili prijedlog Istražne komisije, žao mi je što je ta većina stala iza ministra Grubeše, ali, evo, pokazuje se da niste više toliko stabilni. I ja se samo mogu pridružiti ovome što Vam je kolega Kojović rekao gospodine Tegeltija, ja mislim ako nemate većinu. Ako hoćete da zaista nešto uradite Zakon o Vijeću ministara Vam vrlo, ovaj, jasan put daje kako da to ishodite. Ako zaista hoćete da ishodite podnesite ostavku, time je, od tog trenutka, cijeli saziv Vijeća ministara u ostavci. Hvala.
Hvala. Nikola Lovrinović, diskusija. Izvolite.
Zahvaljujem gospodine predsjedavajući. Dakle, samo na početku, ovaj, kolegi Arnautu, dakle to nije bila Istražna komisija, to je bila isljednička komisija i ona je radila protuzakonit posao, a ... po Poslovniku, to je točno. Ali nije to tema što bi rekao predsjedavajući, da me ne upozori. Naime, ja sam doista danas slušao diskusiju i nisam imao prevelike želje, kako je kolega Softić rekao, da se javljam, međutim, ovaj, čini mi se da ipak se treba javiti, treba kazati što se misli o ovoj temi. Dobro je rekao i kolega Magazinović da, dakle, on dobro pazi šta govori, ja ću govoriti ono što mislim, a trudiću se da riječi budu birane. Tako je on otprilike nekako rekao, pa ću i ja to, ovaj, koristiti. I dobro je rekao da je ovo možda čak danas i šansa za neki novi početak, pa će moji prijedlozi koje budem na kraju dao oko ove Odluke možda i biti to, ako uspijemo do toga doći. Ja, naime, uvažavam trenutak u kojem je gospodin ministar donio Odluku o odgađanju ili otkazivanju ove vojne vježbe i dobro je gospodin predsjedavajući rekao da je u toj Odluci bilo politike, pa je, uz dužno poštovanje prema njemu ipak, ovaj, u odnosu da je bilo u toj Odluci politike, kako je sam rekao, dakle, moralo biti određene politike i u Odluci da se to podnese kao zahtjev za njegovu smjenu. Šlagvort za ovo što ću predložiti dao mi je kolega Osmanović koji je rekao da on ništa ne zna o tome šta radi OHR, tamo u svojoj diskusiji kada je bila priča o zakonu, pa da također ništa ne zna i da ne znaju ništa o tome šta radi Ustavni sud. Hajde dobro, to je to, tako možda i jeste i ja to vjerujem i prihvaćam, međutim ja mislim da kolega Osmanović ne zna u kojoj je on parlamentarnoj većini ili neće da zna. I to nije danas, nego duži vremenski period, dakle jednostavno SDA ne zna u kojoj je parlamentarnoj većini. I glavni krivac za sve ovo stanje u ovom Parlamentu, pa čak i ove današnje točke dnevnog reda, je, po meni, rad i ponašanje kolega iz SDA. I zbog toga ja gospodinu Tegeltiji predlažem da ovu svoju Odluku izmijeni i da danas predloži smjenu i gospodina Cikotića i gospođe Turkovićl. Dakle, o radu gospođe Turković i danas je bilo govora, i svi ste govorili, dakle znamo dobro, i konzuli koji šalju odozgo i šta šalju i kako ona jednostrano postupa i radi. Prema tome, ima dosta elemenata da predložite i njezinu smjenu, izmijenite ovu današnju Odluku. A, o gospodinu Cikotiću ću vas podsjetiti, dakle, da mi nismo ni bili za to da on bude član Vijeća ministara navodeći njegovu ulogu u ratu i moguće sudjelovanje u ratnom zločinu u Bugojnu. I poslije toga još jedanput smo vam pokazivali kako je vraćen sudski predmet nakon intervencije Tužiteljstva. Također, da je bilo daleko žešćih elemenata da se pokrene njegova smjena, nego možda gospodina Podžića. Da biste Vi imali mogućnost da ovo odradite ja ću zatražiti stanku od pola sata, u ime Kluba, pošto mi je ovo palo ad hok ovdje u raspravi. Ja se nadam da će se o ovoj mojoj diskusiji složiti i moj Klub, tamo kad imadnemo sad ovu stanku, i da predložite izmjenu ove Odluke, dakle da predložite smjenu i gospodina Cikotića i gospođe Turković i da o tome se danas izjasnimo. A sugeriram Vam, ako Vam to nije dovoljno da danas onda odustanete od zahtjeva da se danas glasuje, pa da se to vrati na narednu sjednicu, da donesemo onda odluku o smjeni. A kolege iz oporbenih stranaka pozivam da se priključe HDZ-u i SNSD-u da predlože ministre iz reda bošnjačkog naroda, pošto očito SDA sve čini da ne bude parlamentarna većina, i ne sviđa im se ova parlamentarna većina, pa nek idu onda u oporbu i nikakav problem nije, dakle. Ja kolegama iz oporbe sugeriram da se priključe HDZ-u i SNSD- u, da predlože ministre da ih možemo odmah danas imenovati i da imamo novu parlamentarnu većinu, pa nek SDA onda radi u ime građana, u ime države, u ime koga god hoće. Pozivam vas. Hvala lijepa. Tražim stanku od pola sata.
Samo malo, samo malo, gospodin Lovrinović traži pauzu od pola sata. Ja predlažem da to ujedno bude i moguća pauza za ručak. Pa, ako se slažete, sada je 15:15 da nastavimo, evo kad žele predsjednici klubova, u 16 ili 16:15.
U 16. Ok, nastavak u 16 sati.
Ok, imamo sada kvorum, možemo početi sa radom. Ja ću dati riječ gospodinu Lovrinoviću koji je ispred Kluba tražio pauzu, ako želi eventualno ponovo da se obrati. Izvolite.
Ne treba ovog trenutka. Hvala.
Hvala gospodine Lovrinoviću. Mi nastavljamo dalje sa diskusijama. Za diskusiju se javio gospodin, zastupnik Enver Bijedić. Izvolite.
Pozdravljam predsjedavajućeg i predsjedavajuće, naravno sve prisutne u sali. Vezano za ono na čemu predsjedavajući gospodin Zvizdić insistira to je dnevn i red, a pitanje je smjena ministra Podžića. Ja mislim da je ovdje došlo do zamjene teza, da bi gospodina Podžića trebalo nagraditi, a nipošto smjenjivati jer ovo što je on uradio u prethodnom periodu je u svakom slučaju za nagradu. Svi koji se iole razumiju u taktiku vojnu znaju da održavanje vježbi uvijek je odbrambenog karaktera i uvijek je usmjereno protiv napada na tu zemlju iz susjedstva. U bivšoj Jugoslaviji su vježbe bile organizovane na taj način da smo dobijali prijetnje iz Mađarske pješadije, ili avioni iz Italije, Bugarski dio zamki, itd. U ovoj sadašnjoj vojnoj vježbi koja je trabalo da se održi zajedno, znači Oružane snage iz Srbije, Oružane snage iz Bosne i Hercegovine, je predviđeno da se na toj vojnoj vježbi branimo od nekog. Ja koliko znam ima samo još dva susjeda, to je Hrvatska, Republika Hrvatska i Crna Gora koje su članice NATO-a. Znači, ta vojna vježba je bila predviđena da nam pokaže kako ćemo se mi zajedno sa Oružanim snagama Srbije braniti od NATO-a. Znači, greška je u suštini bila i zakazivanje te vježbe i gospodin, ministar Podžić je došao u situaciju da vadi kestenje iz vatre i da praktično svojom odlukom rješava prethodno pitanje zakazivanja te vježbe, koje je bilo u potpunosti neopravdano. I zato apsolutno, znači ja sam protiv, naravno, njegove smjene i ako postoji nekakav način njega bi čak trebalo i nagraditi. Hvala.
Hvala. Nemamo više prijavljenih za raspravu. Zaključujem raspravu. Sada ćemo glasati, gospodin Lovrinović, povreda Poslovnika.
Ja se ispričavam, možda sam čak trebao prihvatiti maloprije kada ste mi ponudili da nešto kažem, međutim očekivao sam da se o prijedlogu kojeg sam ja iznio gospodinu predsjedavajućem, dakle, ipak gospodin predsjedavajući očituje je li mu moj prijedlog prihvatljiv. Dakle, bila su, da podsjetim, dva prijedloga, jedan je prijedlog bio da se Odluka izmijeni i dopuni i da se o smjeni dodaju još dva ministra, a drugi prijedlog je bio da ako nema dovoljno vremena za to danas da možda inzistira na, ovaj, danas, ne glasovanju danas o njegovom prijedlogu, nego za narednu sjednicu dok, i da dobije na vremenu da bi eventualno tu Odluku popravio ili predložio u drugom obliku. Dakle, ja bih molio da vidim je li gospodin predsjedavajući o tome išta razmišljao, želi li se očitovati ili ne želi. Dakle, trebao bih ipak znati nekakav odgovor. Hvala lijepa.
Hvala. Ja sam Vas prvi put i prozvao upravo zbog toga da li imate dodatno pitanje. Povreda Poslovnika Damir Arnaut, a naravno gospodin, predsjedavajući se može obratiti ako smatra to potrebnim i shodnim. Izvolite.
Hvala predsjedavajući. Mislim samo da ukažem da ovo što gospodin Lovrinović predlaže nije u skladu sa članovima 153. do 155. Poslovnika. Vrlo jasno je propisano kako se, ovaj, predlaže smjena ministra, itd. Međutim, ako hoće da ishodi efekat sada, vidim da je gospodin Lovrinović nestrpljiv, ono o čemu je gospodin Kojović govorio, ako predsjedavajući da ostavku tog trenutka, te sekunde cijelo Vijeće ministara je u ostavci i Predstavnički dom onda samo treba da imenuje novi saziv. Ne ide uopšte na Dom naroda, kao što recimo smjena ministra ide na oba Doma. Kad predsjedavajući Vijeća ministara da ostavku pada Vijeće ministara i sve što tada ostaje je da Predstavnički dom imenuje novi saziv. Ta ostavka se ne potvrđuje ni ovdje ni u Domu naroda, samo se imenuje novi saziv. Hvala.
Dobro, hvala. Predsjedavajući Vijeća ministara. Izvolite.
Zoran Tegeltija
Hvala lijepo gospodine predsjedavajući. Konsultacijama u ovoj pauzi meni je rečeno da poslovnički nije moguće uraditi ovako kako predlaže gospodin Lovrinović. Da bi imao na dnevnom redu jednu tačku ona je Odluka koju sam ja ovdje predložio. Eventualno ukoliko u moj kabinet dođe prijedlog vezano za ova dva ministra, naravno, ja ću se o tome izjasniti i ukoliko nađem za shodno pripremiću, naravno, te odluke ukoliko one budu, ukoliko budem ja smatrao da su bilo šta, ispunjeni uslovi za razrješenje jednog, oba ministra, ministricu i ministra koji su ovdje pomenuti ... Ja dalje ostajem stanovišta da se danas treba izjasniti o ovoj Odluci koja je na dnevnom redu. Naravno, ne znam da li ima pravila ovdje da u nekoj završnoj riječi, ali zaista imao bih potrebu da mnogo toga vrlo pristojnim riječnikom, mnogo ljepšim nego što su neki poslanici govorili o meni i o radu Savjeta ministara, da im odgovorim na neka od ovih pitanja, ali, evo, očigledno da ...
Držaćemo se tačke dnevnog reda.
Zoran Tegeltija
to nije princip. Govorim upravo o radu, o Odluci kako sam ja donio Odluku, upravo se držim dnevnog reda. Apsolutno ne bih ulazio u pitanje rasprave blokada institucija i tome slično. Samo jednu rečenicu da kažem, razgovaralo se na sjednici Savjeta ministara o ovoj Odluci ministra Podžića, kao što ste rekli, ... dostavljena u Savjet ministara. Još jednu stvar hoću da vam ponovim, da kažem, bez obzira i da se ministar odbrane preziva Mitrović ili Košarac, eventualno Tegeltija, da je ovakvu stvar napravio ja bih donio identičnu odluku. A posebno diskusija gospodina Bijedića mi daje za pravo da sam dobro uradio. Hvala lijepo.
Hvala najljepša. Dakle, kao što sam rekao nema više prijavljenih. Zaključili smo raspravu. Sada, u skladu sa članom 162. stav (1) Poslovnika izjasnit ćemo se o Odluci o potvrđivanju smjene ministra odbrane Bosne i Hercegovine. Molim vas da glasamo. Od ukupno prisutnih 27 – za je glasalo 7, protiv je bilo 20, niko nije bio suzdržan. Dakle ne postoji opća većina i nije prihvaćena Odluka o ptvrđivanju smjene ministra odbrane Bosne i Hercegovine. Prelazimo na tačku četiri dnevnog reda, Ad. 4. Prijedlog zakona o izmjenama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, predlagač: zastupnici Nermin Nikšić, Saša Magazinović, Nada Mladina i Zukan Helez, zakon broj: 01-02-1-863/21, od 21.04.2021., skraćeni postupak (prvo čitanje)
Na 22. sjednici Doma, održanoj 07.07. nije prihvaćeno negativno Mišljenje Ustavnopravne komisije, te je Komisija zadužena da, u skladu sa članom 113. stav (3) Poslovnika, sačini novo Mišljenje. Ustavnopravna komisija dostavila je Mišljenje. Komisija je utvrdila da je Prijedlog zakona usklađen sa Ustavom i pravnim sistemom Bosne i Hercegovine, te je podržala principe Prijedloga zakona. Otvaram raspravu o Prijedlug zakona u prvom čitanju. Damir Arnaut, povreda Poslovnika. Izvolite.