19. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

1. 7. 2021
objavljeni podaci: 1. 7. 2021

Glasanje

Prihvaćen

Glasanje o davanju saglasnosti za ratifikaciju sporazuma i Ugovora iz tačaka od 12. do 18. dnevnog reda, uključujući i tačku 18. dnevnog reda - Prvi krug