Konstituirajuća sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

28. 2. 2019
objavljeni podaci: 28. 2. 2019

Stenogram

Dame i gospodo, poštovani delegati, poštovani gosti, predstavnici sredstava javnog informisanja, sve vas srdačno pozdravljam i otvaram konstitutivnu sjednicu Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Članom 2. stav (3) Poslovnika Doma naroda utvrđeno je da dok se ne izabere predsjedavajući prvom sjednicom predsjedava najstariji izabrani ili najstariji izabrani prisutni delegat kao privremeni predsjedavajući. Prisutnim delegatima srdačno čestitam na izboru na ovu odgovornu dužnost i želim uspješan rad u predstojećem četverogodišnjem mandatu. Uvjeren sam da ćemo u ovom veoma turbulentnom vremenu uspješno, u skladu sa Ustavom i zakonima, obavljati povjerene dužnosti u interesu građana Bosne i Hercegovine. Očekujem da se u ovom visokom domu osjeća jedna tolerantna, civilizovana i demokratska atmosfera bez obzira na različite stavove i partije iz kojih dolazimo. Centralna izborna komisija BiH dostavila je Odluku o potvrđivanju rezultata posljednjih izbora i dodjeli mandata u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH iz Republike Srpske broj: 06-1-07-1-726/18, od 11.12.2018. godine „Službeni glasnik BiH“, broj 88/18 i Odluku o potvrđivanju rezultata posljednjih izbora i dodjeli mandata u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH iz Federacije BiH broj: 06-1-07-1-179-1/19, od 26.02.2019. godine „Službeni glasnik BiH“, broj 15/19. Dozvolite mi da vam pročitam listu delegata koji će na osnovu navedenih odluka Centralne izborne komisije BiH obavljati dužnost delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH u narednom mandatu. Pozdravljamo člana Predsjedništva BiH gospodina Šefika Džaferovića, koji je u međuvremenu prisutan ovoj sjednici. Podsjetiću vas da se u skladu sa Ustavom BiH i Izbornim zakonom BiH u ovaj Dom bira 15 delegata i to 10 delegata sa teritorije Federacije BiH i 5 delegata sa teritorije Republike Srpske. U Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH imenovani su sljedeći kandidati: Iz Federacije BiH Delegati iz bošnjačkog naroda: Bećirović Denis, Fazlić Amir, Izetbegović Bakir, Radončić Fahrudin i Sarajlić Asim. Delegati iz hrvatskog naroda: Bradara Lidija, Čolak Bariša, Čović Dragan, Miletić Zlatko, Pendeš Marina. Iz Republike Srpske Delegati iz srpskog naroda: Bosić Mladen, Majkić Dušanka, Nović Sredoje, Prodanović Lazar, Špirić Nikola. Podsjetio bih vas na odredbe člana 3. Poslovnika koje glase: Delegati preuzimaju dužnost zajedničkim davanjem i pojedinačnim potpisivanjem svečane izjave. Od službe Doma dobili ste tekst svečane izjave. Molim vas da nakon davanja svečane izjave izjavu potpišete i vratite je u službu. Molim vas da ustanemo i da svi zajedno pristupimo davanju svečane izjave.
Obavezujem se da ću savjesno obavljati povjerene mi dužnosti,
Delegati
Obavezujem se da ću savjesno obavljati povjerene mi dužnosti,
poštovati Ustav BiH, u potpunosti sprovoditi Opšti okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini,
Delegati
poštovati Ustav BiH, u potpunosti sprovoditi Opšti okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini,
štititi i zauzimati se za ljudska prava i osnovne slobode, te štititi interese i ravnopravnost svih naroda i građana.
Delegati
štititi i zauzimati se za ljudska prava i osnovne slobode, te štititi interese i ravnopravnost svih naroda i građana.
Hvala. Poštovane dame i gospodo delegati činom davanja svečane izjave stekli smo uslove za obavljanje delegatske dužnosti. Konstatujem da sjednici prisustvuje 14 delegata, od toga 4 iz reda bošnjačkog naroda, 5 iz reda hrvatskog naroda i 5 iz srpskog naroda. Konstatujem da imamo kvorum za punovažno odlučivanje. Dobili ste Poslovnik Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, prečišćen tekst Poslovnika Doma naroda i Vodič za delegate i poslanike Parlamentarne skupštine BiH. Materijale koji se nalaze u parlamentarnoj proceduri dobićete naknadno. Dužnost mi je da vas zamolim da popunite obrasce koji su vam podijeljeni na klupe, a to su: - karton osnovnih podataka, - izjava o upoznavanju sa propisima iz oblasti obrade tajnih podataka, - izjava o spremnosti za postupanje u radu u skladu sa odredbama Kodeksa ponašanja poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH, - izjava o tome na kojem jeziku i pismu želite da primate materijale. Zamoliću vas da popunite obrasce i da ih predate zaposlenicima protokola ili sekretaricama u vašim klubovima. To je bilo nekoliko uvodnih napomena prije utvrđivanja dnevnog reda konstitutivne sjednice. Sada prelazimo na utvrđivanje dnevnog reda konstitutivne sjednice Doma naroda. Predlažem sljedeći Dnevni red 1. Osnivanje klubova naroda; 2. Izbor predsjedavajućeg, prvog i drugog zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda. Glasamo o predloženom dnevnom redu konstitutivne sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Molim da se pokrene sistem glasanja.
Na zahtjev gospodina Čolaka, molim da se ponovi glasanje. Glasanje je završeno – za je glasalo 14, protiv niko, uzdržan niko. Konstatujem da je dnevni red konstitutivne sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojen. Predlažem da pređemo na prvu tačku dnevnog reda konstitutivne sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Tačka jedan dnevnog reda je, Ad. 1. Osnivanje klubova naroda
Članom 4. stav (1) Poslovnika Doma naroda predviđeno je da nakon što delegati daju svečanu izjavu Dom osniva tri kluba delegata konstitutivnih naroda i to: - Klub delegata bošnjačkog naroda, - Klub delegata hrvatskog naroda, - Klub delegata srpskog naroda. Da li ima potrebe da dajemo pauzu radi dogovora u vezi sa osnivanjem klubova naroda i izborom predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućih klubova? Nema, hvala. Molim predstavnike klubova da obavijeste Dom o osnivanju klubova naroda i da nas upoznaju ko su predsjedavajući klubova, a ko zamjenici predsjedavajućih klubova. Zamolio bih predstavnika Kluba bošnjačkog naroda da obavijesti Dom ko je izabran za predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Kluba bošnjačkog naroda. Pardon, Marina Pendeš je li željela?
Ah, ok. Dakle, koliko?
10 minuta.
10 minuta. Predlažem 10 minuta pauze. Hvala.
Nastavljamo sa radom. Da li ima potrebe da obrazlažete pauzu ili ne?
Nema. Hvala lijepo. Molim predstavnike klubova da obavijeste Dom o osnivanju klubova naroda i da nas upoznaju ko su predsjedavajući klubova, a ko zamjenici predsjedavajućih klubova. Zamolio bih predstavnika Kluba bošnjačkog naroda da obavijesti Dom ko je izabran za predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Kluba bošnjačkog naroda.
Hvala gospodine predsjedavajući. Uvažene dame i gospodo čestitam svima na izboru i pozdravljam sve prisutne. U skladu sa članom 4. i 5. Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH konstituisan je Klub delegata bošnjačkog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH. Napominjemo da gospodin Denis Bećirović nije bio prisutan zbog porodične žalosti, je li. Tako da smo mi sa četri prisutna delegata u Klubu Bošnjaka za predsjedavajućeg Kluba izabrali Asima Sarajlića, a zamjenika Denisa Bećirovića. Evo, ovdje ću službama dostaviti i Zapisnik o formiranju Kluba. Zahvaljujem.
Hvala lijepo. Konstatujem da je za predsjedavajućeg Kluba bošnjačkog naroda imenovan Asim Sarajlić, a za zamjenika predsjedavajućeg Kluba bošnjačkog naroda imenovan Denis Bećirović. Zamolio bih predstavnika Kluba hrvatskog naroda da obavijesti Dom ko je izabran za predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Kluba hrvatskog naroda.
Poštovani predsjedatelju, poštovane kolegice i kolege izaslanici, dragi gosti, sve vas lijepo pozdravljam. Sukladno članku 4. i 5. Poslovnika Doma naroda Paralmentarne skupštine BiH dana 28. veljače konstituiran je Klub hrvatskog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine u sastavu Lidija Bradara, Bariša Čolak, Dragan Čović, Zlatko Miletić i Marina Pendeš. Za predsjednicu Kluba izabrana je Lidija Bradara, a za zamjenika Bariša Čolak. Hvala lijepo.
Hvala lijepo. Konstatujem da je za predsjedavajućeg Kluba hrvatskog naroda imenovana Lidija Bradara, a za zamjenika predsjedavajućeg Kluba hrvatskog naroda imenovan je Bariša Čolak. Sada bih zamolio predstavnika Kluba srpskog naroda da obavijesti Dom ko je izabran za predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Kluba srpskog naroda. Izvolite gospodine Špirić.
... Doma Klub delegata srpskog naroda je za predsjedavajućeg Kluba izabrao Sredoja Novića, a za zamjenika Dušanku Majkić.
Hvala lijepo. Konstatujem da je za predsjedavajućeg Kluba srpskog naroda imenovan Sredoje Nović, a za zamjenika predsjedavajućeg Kluba srpskog naroda imenovana je Dušanka Majkić. Nakon imenovanja predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg klubova naroda u Domu naroda, prelazimo na drugu tačku dnevnog reda, a to je Ad. 2. Izbor predsjedavajućeg, prvog i drugog zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda
Dozvolite mi da vas podsjetim na odredbe člana 7. Poslovnika koji se odnosi na izbor predsjedavajućeg, prvog i drugog zamjenika predsjedavajućeg ovog Doma. Član 7. (Izbor predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Doma) Stav (1) Nakon što su osnovani klubovi naroda Dom između svojih članova bira po jednog predstavnika iz svakog konstitutivnog naroda koji će obavljati dužnosti predsjedavajućeg, prvog zamjenika predsjedavajućeg i drugog zamjenika predsjedavajućeg Doma. Predsjedavajući ne može biti izabran iz istog konstitutivnog naroda kao predsjedavajući Predstavničkog doma. Stav (2) Svaki klub naroda i svaki delegat ima pravo da predlaže kandidate za ove dužnosti. Nakon što se utvrdi lista kandidata za svako mjesto, glasa se. Ako za jedno mjesto ima više kandidata, prvo se glasa za kandidata kojeg je predložio klub naroda. Stav (3) Ako od više kandidata za jedno mjesto nijedan kandidat nije dobio potrebnu većinu ili su dobili isti broj glasova, glasanje se ponavlja za dva kandidata koji su dobili najviše ili isti broj glasova. Stav (4) Odluka o izboru donosi se na način utvrđen za odlučivanje u Domu. U slučaju usaglašavanja usaglašavanje će obaviti predsjedavajući klubova naroda. Ako usaglašavanje ne uspije, glasanje se ponavlja. Stav (5) Ako nijedan kandidat nije dobio potrebnu većinu glasanje se u cjelini ponavlja. Dozvolite da vas prije predlaganja kandidata podsjetim, takođe, na odredbe članova 75. i 76. Poslovnika. Član 75. (Donošenje odluka) Stav (1) Sve odluke u Domu donose se većinom glasova onih koji su prisutni i koji glasaju. Stav (2) Delegati će uložiti maksimalne napore da ta većina uključuje najmanje 1/3 glasova delegata sa teritorije svakog entiteta. Stav (3) Ako većina glasova ne uključuje 1/3 glasova delegata sa teritorije svakog entiteta, predsjedavajući Doma i njegovi zamjenici sastat će se kao komisija i pokušati da obezbijede saglasnost u roku od tri dana nakon glasanja. Stav (4) Ako to ne uspije, odluke se donose većinom glasova onih koji su prisutni i koji glasaju pod uslovom da glasovi protiv ne sadrže 2/3 ili više glasova delegata izabranih iz svakog entiteta. Član 76. (Postupak odlučivanja kada većina ne sadrži 1/3 glasova sa teritorije svakog entiteta) Stav (1) Ako većina glasova ne sadrži 1/3 glasova sa teritorije svakog entiteta, Kolegij Doma će, radeći kao komisija, nastojati da postigne saglasnost u roku od tri dana. Stav (2) Ako predsjedavajući Doma i zamjenici predsjedavajućeg Doma postignu saglasnost člana 75. stav (3) ovog Poslovnika, relevantatna odluka Doma smatra se usvojenom, a Dom se o tome obavještava na odgovarajući način. Izuzetno od odredaba člana 19. ovog Poslovnika, saglasnost se postiže konsenzusom predsjedavajućeg Doma i zamjenika predsjedavajućeg. Stav (3) Ako Kolegijum Doma ne uspije da postigne saglasnost odluku donosi većina od ukupnog broja delegata koji su prisutni i koji glasaju uz uslov da glasovi protiv ne sadrže 2/3 ili više glasova delegata izabranih iz svakog entiteta. Stav (4) U slučaju da nema kvoruma, te ako nakon pauze predsjedavajući Doma utvrdi ili glasanje pokaže da i dalje nema kvoruma, razmatranje pitanja odgađa se za sljedeću sjednicu. Stav (5) Ako se delegat prilikom glasanja ne izjasni za, protiv ili uzdržan, a prisutan je u sali prilikom glasanja, smatra se da je uzdržan. Prije nego što pristupimo davanju prijedloga za predsjedavajućeg, prvog i drugog zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda, želim da vas podsjetim da je za predsjedavajuću Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH imenovana gospođa Borjana Krišto iz reda hrvatskog naroda. Za prvog zamjenika predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH imenovan je gospodin Denis Zvizdić iz bošnjačkog naroda i za drugog zamjenika predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH imenovan je gospodin Nebojša Radmanović iz srpskog naroda. U skladu sa članom 7. stav (1) Poslovnika Doma naroda, predsjedavajući ne može da bude izabran iz istog konstitutivnog naroda, kao predsjedavajući Predstavničkog doma. Imajući u vidu član 7. stav (2) svaki klub naroda, kao i svaki delegat imaju pravo da predlože kandidate za predsjedavajućeg, odnosno zamjenike predsjedavajućeg Doma naroda. Prvo treba da predložimo kandidata za predsjedavajućeg Doma naroda, a u ovom slučaju mjesto predsjedavajućeg pripada kandidatu iz bošnjačkog naroda. Zatim, predlažemo prvog zamjenika predsjedavajućeg iz hrvatskog naroda, a potom drugog zamjenika predsjedavajućeg iz reda srpskog naroda. Želim da vas podsjetim da je članom 22. stav (1) Poslovnika Doma naroda predviđeno sljedeće – Predsjedavajući Doma automatski se rotira na toj dužnosti bez glasanja svakih osam mjeseci počevši od dana izbora predsjedavajućeg. Molim sada predsjedavajućeg Kluba bošnjačkog naroda da predloži kandidata za predsjedavajućeg Doma naroda.
Hvala gospodine predsjedavajući. Dakle, poštujući sve ovo što ste u uvodu kazali, a u skladu sa članom 7. stav (2) Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH na sjednici održanoj 28. februara 2019. godine Klub delegata bošnjačkog naroda donio je odluku o prijedlogu kandidata za predsjedavajućeg Doma naroda. Za predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH predlaže se Bakir Izetbegović. Hvala.
Hvala lijepo. Da li neko od delegata ima prijedlog za predsjedavajućeg Doma naroda iz reda bošnjačkog naroda? Nema. Glasamo o prijedlogu Kluba bošnjačkog naroda za kandidata za predsjedavajućeg Doma naroda. Molim da se pokrene. Glasanje je završeno – za je glasalo 12, 2 uzdržana. Hvala lijepo. Konstatujemo da je za predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH izabran gospodin Bakir Izetbegović. Čestitamo.
Molim predsjedavajućeg Kluba hrvatskog naroda da predloži kandidata za prvog zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda.
Poštovani predsjedatelju. Sukladno članku 7. Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Klub hrvatskog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH za prvog zamjenika predsjedatelja Doma naroda Parlamentarne skupštine predlaže doktora Dragana Čovića.
Hvala lijepo. Da li neko od delegata iz reda hrvatskog naroda ima prijedlog za prvog zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda? Nema. Glasamo o prijedlogu Kluba hrvatskog naroda za prvog zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda. Možete glasati. Glasanje je završeno – 12 za, 2 uzdržana. Konstatujem da je za prvog zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH izabran gospodin Dragan Čović. Hvala.
U ime Kluba srpskog naroda predlažem kandidata za drugog zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda, gospodina Nikolu Špirića. Da li neko od delegata iz reda srpskog naroda ima prijedlog za drugog zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda? Nema. Prelazimo na glasanje. Molimo da pokrenete. Glasanje je završeno – konstatujem da je 12 za, 2 protiv. Konstitujem da je za drugog zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, ...
2 uzdržana, pardon, izabran gospodin Nikola Špirić. Čestitam.
Čestitam novoizabranom predsjedavajućem, zamjenicima predsjedavajućeg Doma naroda, želim im uspješan rad i pozivam da zauzmu svoje pozicije ovdje.
Cijenjene dame i gospodo delegati, uvaženi gosti. Dopustite mi da prvo zahvalim gospodinu Sredoju Noviću na uspješnom predsjedavanju prvim dijelom konstituirajuće sjednice ovog visokog doma, srdačno Vam zahvaljujem gospodine Noviću i želim Vam uspješan rad u ovome mandatu. U ime mojih zamjenika i u svoje ime zahvaljujem vam se, dame i gospodo delegati, na ukazanom povjerenju i želim vam uspješan rad u iduće četri godine. Cijenjene kolegice i kolege delegati o datumu održavanja naredene sjednice bit ćete nakanadno obaviješteni. Ovim zaključujem konstituirajuću sjednicu. Hvala vam.