18. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovinе

Dom naroda

27. 5. 2021
objavljeni podaci: 27. 5. 2021

Glasanje

Prihvaćen

Glasanje o davanju saglasnosti za ratifikaciju ugovora i Amandmana na Sporazum iz tačaka od 14. do 17. dnevnog reda, uključujući i tačku 17. dnevnog reda - Prvi krug