18. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovinе

Dom naroda

27. 5. 2021
objavljeni podaci: 27. 5. 2021

Glasanje

Prihvaćen

Glasanje o objedinjavanju rasprave i izjašnjavanja o tačkama od 14. do 17. dnevnog reda, uključujući i tačku 17. dnevnog reda - Prvi krug