18. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovinе

Dom naroda

27. 5. 2021
objavljeni podaci: 27. 5. 2021

Glasanje

Odbijen

Glasanje o delegatskoj inicijativi Denisa Bećirovića „kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da najkasnije u roku od šest mjeseci od dana usvajanja ove inicijative u DN PS BiH sačini i u parlamentarnu proceduru dostavi Zakon o kinematografiji BiH, br.: 02-50-6-894/21 od 26.4.2021. - Prvi krug