18. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovinе

Dom naroda

27. 5. 2021
objavljeni podaci: 27. 5. 2021

Glasanje

Prihvaćen

Glasanje o Prijedlogu zakona o dopunama Zakona o parničnom postupku pred Sudom BiH (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH, br.: 01,02-02-1-478/21 od 23.2.2021. - Prvi krug