17.sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

27. 4. 2021
objavljeni podaci: 27. 4. 2021

Glasanje

Prihvaćen

Glasanje o davanju saglasnosti za ratifikaciju sporazuma i Amandmana na Sporazum iz tačaka od 12. do 14. dnevnog reda, uključujući i tačku 14. - Prvi krug