17.sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

27. 4. 2021
objavljeni podaci: 27. 4. 2021

Glasanje

Prihvaćen

Glasanje o Izvještaju o radu Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud BiH, strani sudovi za djela predviđena KZ BiH ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica BiH ili drugi sud u skladu sa zakonom BiH za 2020. god, zajedno sa preporukom sadržanom u Izvještaju, br.: 05/6-50-15-487/21 od 24.2.2021. - Prvi krug