17.sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

27. 4. 2021
objavljeni podaci: 27. 4. 2021

Glasanje

Odbijen

Glasanje o delegatskoj inicijativi Denisa Bećirovića kojom DN PS BiH poziva sve općine i gradove u BiH da zabrane bilo koji direktni ili indirektni izraz glorificiranja ili afirmacije dvojice najzloglasnijih ratnih zločinaca i kvislinga na području bivše Jugoslavije - vođe ustaškog pokreta Ante Pavelića i vođe četničkog pokreta Dragoljuba Draže Mihailovića, kao i svih drugih pripadnika nacifašističkih pokreta, organizacija, vojnih formacija i udruženja, bez obzira na to koje su nacije ili vjere bili, a koji su u Drugom svjetskom ratu ratovali ili širili negativnu propagandu protiv Antifašističke koalicije, br.: 02-50-6-557/21 od 4.3.3021. - Prvi krug