17.sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

27. 4. 2021
objavljeni podaci: 27. 4. 2021

Glasanje

Odbijen

Glasanje o delegatskoj inicijativi Denisa Bećirovića kojom DN PS BiH traži od Zajedničkog kolegija oba doma PS BiH da, najkasnije u roku od 20 dana od dana usvajanja ove inicijative, pokrene sve neophodne radnje s ciljem osnivanja Interresorne radne grupe za pripremu prijedloga izmjena i dopuna Izbornog zakona BiH, u skladu sa Ustavom i presudama ESLJP i Ustavnog suda BiH, br.: 02-50-6-547/21 od 3.3.3021. - Prvi krug