17.sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Dom naroda

27. 4. 2021
objavljeni podaci: 27. 4. 2021

Glasanje

Odbijen

Glasanje o delegatskoj inicijativi Zlatka Miletića kojom se nalaže Vijeću ministara BiH da donese odluku o visini osnovice za obraćun plaće zaposlenim u institucijama BiH za 2021. god, uspostavi ekonomski i socijalni dijalog sa sindikatima u institucijama BiH i potpiše kolektivni ugovor sa sindikatima, u neposrednim pregovorima sa Sindikatom preduzme hitne mjere kako bi postavljene zahtjeve riješili sporazumno na obostrano zadovoljstvo i korist - Prvi krug