16. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine;

Dom naroda

8. 4. 2021
objavljeni podaci: 8. 4. 2021

Glasanje

Prihvaćen

Glasanje o davanju saglasnosti za ratifikaciju sporazuma, amandmana i ugovora iz tačaka od 20. do 34. dnevnog reda - Prvi krug